Giáo án môn Địa lí lớp 10 (Theo mẫu mới)

110 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2020, 07:12

Dựa vào giáo án, các thầy cô giáo sẽ xác định được nội dung chính của bài giảng, phân bố thời gian giảng dạy hợp lý, chủ động chuẩn bị được các công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy được tốt nhất, vì vậy, Giáo án môn Địa lí lớp 10 chính là tài liệu hữu ích dành cho thầy cô đang phụ trách môn học này. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo. CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ TIẾT 1- BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ I.MỤC TIÊU:Sau học, học sinh cần: 1.Về kiến thức: Phân biệt số phương pháp biểu đối tượng địa lý đồ Cụ thể phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động,chấm điểm,bản đồ-biểu đồ 2.Về kĩ năng: Nhận biết số phương pháp phổ biến để biểu đối tượng địa lý đồ Atlát 3.Về thái độ: Thấy cần thiết đồ, Atlát học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÓ VIÊN VÀ HỌC SINH - Các đồ: Kinh tế, khí hậu, khoáng sản, dân cư VN - Át lát địa lý VN III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Các hoạt động học tập A Hoạt động khởi động (3 phút) Mục tiêu - Huy động số kiến thức, kĩ học để tìm hiểu cách biểu đối tượng địa lí đồ - Nhằm tạo tình có vấn đề để kết nối với Phương pháp – kĩ thuật: Phát vấn, hoạt động theo cá nhân/ lớp Phương tiện: SGK, đồ Tiến trình hoạt động A Hoạt động khởi động (5 phút) - GV treo đồ khí hậu, đồ dân cư, đồ tự nhiên hướng dẫn học sinh quan sát, sau yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau + Trên đồ thể đối tượng địa lí nào? + Dùng phương cách để thể đối tượng đó? + Vì người ta khơng đem đối tượng lên đồ? - HS thực nhiệm vụ cách ghi giấy nháp - HS trả lời câu hỏi - GV: nhận xét vào mới: Các đối tượng địa lí thể đồ dùng số phương pháp để hiểu rõ cụ thể vào học hơm B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp kí hiệu, đường chuyển động( 20 phút) Mục tiêu + Kiến thức: HS biết khái niệm, ý nghĩa, đối tượng thể phương pháp kí hiệu, đường chuyển động + Kĩ năng:Sử dụng đồ + Thái độ: quan tâm đến đồ học mơn địa lí + Năng lực: Phân tích, đọc đồ Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan + Hoạt động theo thảo luận nhóm Phương tiện: Bản đồ Tiến trình hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung Bước 1: -GV chia lớp nhóm tìm hiểu Phương pháp kí hiệu: + Nhóm 1,3: PP kí hiệu a Đối tượng biểu hiện: +Nhóm 2,4: PP đường chuyển động - Biểu đối tượng phân bố theo điểm cụ thể - GV HS q/sát b/đồ khí hậu VN, - Kí hiệu đặt xác vào vị trí phân bố đối tượng: khống sản lược đồ sgk, TP, thị xã, nhà máy, TTCN cho biết: b.Các dạng kí hiệu: + Thế PP kí hiệu, đường chuyển - Kí hiệu hình học động - Kí hiệu chữ + Ýnghĩa PP kí hiệu, đường chuyển - Kí hiệu tượng hình động c.Khả biểu hiện: + Các đối tượng thể qua - Vị trí phân bố đối tượng PP đó? - Số lượng, quy mơ, loại hình + Đặc điểm phương pháp thể - Cấu trúc, chất lượng, động lực phát triển đối tượng đặc điểm đối tượng - VD: Các điểm dân cư, hải cảng, mỏ khoáng sản Bước 2: HS thực nhiệm vụ 2.PP kí hiệu đường chuyển động Bước 3: HS trả lời, HS khác bổ sung a Đối tượng biểu hiện: Biểu di chuyển đối tượng, tượng địa lý Bước 4: GV đánh giá, chốt kến thức bổ sung thêm: Các ký hiệu b.Khả biểu hiện: gọi ngôn ngữ đồ, ký - Hướng di chuyển đối tượng hiệu thể đồ - Số lượng, khối lượng trình chọn lọc cho phù hợp với - Chất lượng, tốc độ đối tượng ND, mục đích, y/c tỷ lệ mà đồ - VD: Địa lý TN: hướng gió, bão, dòng biển; Địa lý KT-XH: cho phép vận chuyển hàng hố, luồng di dân Hoạt động 2: Tìm hiểu pp chấm điểm, đồ - biểu đồ Mục tiêu + Kiến thức: HS biết khái niệm, ý nghĩa, đối tượng thể phương pháp kí hiệu, đường chuyển động + Kĩ năng:Sử dụng đồ + Thái độ: quan tâm đến đồ học mơn địa lí + Năng lực: Phân tích, đọc đồ Phương pháp – kĩ thuật Phát vấn, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan Hoạt động cá nhân Phương tiện: Bản đồ Hoạt động GV, HS Nội dung - GV cho HS quan sát Phương pháp chấm điểm: đồ treo tường a.Đối tượng biểu hiện: Biểu đối tượng phân bố không đồng đồ SGK điểm chấm có giá trị kênh chữ để trả lời b.Khả biểu hiện: câu hỏi sau: - Sự phân bố đối tượng + Các đối tượng - Số lượng đối tượng thể đồ qua - VD: Số dân, số đàn gia súc PP chấm điểm, đồ4 Phương pháp đồ, biểu đồ: biểu đồ a Đối tượng biểu hiện: + So sánh vị trí đối - Thể giá trị tổng cộng hi địa lí đơn vị lãnh thổ tượng thể - Các đối tượng phân bố đơn vị lãnh thổ phân chia đồ qua pp với pp biểu đồ đặt lãnh thổ kí hiệu b.Khả biểu hiện: - HS suy nghĩ trả lời - Số lượng, chất lượng - GV nhận xét, chuẩn KT - Cơ cấu đối tượng C Vận dụng( 5phút) Mục tiêu: Củng cố kiến thức, nội dung học Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn + Hoạt động cá nhân/ lớp Phương tiện : đồ Tiến trình hoạt động - HS lên bảng đồ đối tượng địa lý nêu tên PP biểu chúng - So sánh hai phương pháp kí hiệu phương pháp kí hiệu đường chuyển động D Mở rộng: :(3phút Mục tiêu: Liên hệ để khắc sâu kiến thức, chuẩn bị Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn + Hoạt động cá nhân/ lớp Tiến trình hoạt động - Coi TIẾT - BÀI 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP, ĐỜI SỐNG I.MỤC TIÊU:Sau học, học sinh cần: 1.Về kiến thức: - Thấy sợ cần thiết đồ học tập đời sống - Hiểu trình bày phương pháp sử dụng đồ , Atlát Địa lý để tìm hiểu đặc điểm đối tượng, tượng, phân tích mối quan hệ địa lý 2.Về kĩ năng: Sử dụng đồ Về thái độ: Thấy cần thiết đồ học tập Năng lực hình thành: + NL chung Giao tiếp, tư duy, làm chủ thân + NL chun biệt: Tìm kiếm xử lý thơng tin để thấy cần thiết đồ Làm chủ thân: Quản lý thời gian, đảm nhận trách nhiệm II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1.Giáo viên:SGK, SGV, đồ TG, châu Á, TL chuẩn kiến thức 2.Học sinh:SGK , ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Đặt vấn đề: ( 5’) Mục tiêu - Huy động số kiến thức, kĩ học để biết tầm quan trọng đồ - Tạo hứng thú học tập thơng qua hình ảnh - Nhằm tạo tình có vấn đề để kết nối với Phương pháp – kĩ thuật: Phát vấn, hoạt động theo cá nhân/ lớp Phương tiện: Một số loại đồ Tiến trình hoạt động - GV: Cho học sinh đọc nội dung phân bố dân cư SGK trang 93 94 quan sát đồ phân bố dân cư giới sau yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau + Qua nội dung SGK, nhận xét phân bố dân cư giới + Qua đồ , nhận xét phân bố dân cư giới + Có thể học địa lí thơng qua đồ khơng, - HS: nghiên cứu trả lời - GV: nhận xét vào B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò đồ học tập đời sống Mục tiêu + Kiến thức: HS biết tầm quan trọng đồ + Kĩ năng: liên hệ thực tế + Thái độ: Nhận thức việc sử dụng phương tiên trực quan để hình thành kiến thức Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan + Hoạt động theo cá nhân Phương tiện: đồ Tiến trình hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung I.Vai trò đồ HT ĐS (HT: Cả lớp - thời gian: 20phút) Bước 1: GV treo đồ châu Á để HS quan sát trả lời: 1.Trong học tập: - Tìm đồ dãy núi cao, dòng sơng lớn - Bản đồ phương tiện thiếu châu Á ? học tập, rèn luyện kĩ địa lý - Dựa vào đồ, xác định khoảng cách từ LS đến lớp, nhà làm kiểm tra HN ? - Qua đồ xác định vị trí địa điểm, đặc điểm đối tượng Bước 2: - HS đồ =>trả lời câu hỏi địa lý biết mối quan hệ - HS lên bảng tính kh/cách từ LS - HN thành phần địa lý GV bổ sung cách tính KC đồ: thông qua tỷ lệ 2.Trong đời sống: đồ: VD:K/cách 3cm b/đồ có tỷ lệ 1/6.000.000 - B/đồ phương tiện sử dụng rộng rãi ứng với cm thực tế? sống hàng ngày CT: KC B/Đ x Mẫu số tỷ lệ B/Đ - Phục vụ cho ngành kinh tế, quân => × 6.000.000 =18.000.000cm =180km + Trong kinh tế: XD cơng trình thuỷ Bước 3: HS trả lời nhận xét lợi, làm đường GT Bước 4: GV kết luận, chuẩn kiến thức + Trong q.sự:XD phương án tác chiến Hoạt động 2: Sử dụng đồ, Atlat học tập Mục tiêu + Kiến thức: HS biết cách sử dụng đồ + Kĩ năng: liên hệ thực tế + Thái độ: Nhận thức việc sử dụng phương tiên trực quan để hình thành kiến thức Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan + Hoạt động theo cá nhân Phương tiện: đồ Tiến trình hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Bước 1: HS dựa vào sgk kết hợp với hiểu biết II Sử dụng đồ, Atlat học tập cá nhân, cho biết: Một số v/đề cần lưu ý q/trình học tập địa lý - Muốn sử dụng đồ có hiệu ta phải làm sở đồ nào? Tại sao? a.Chọn đồ phải phù hợp với nội dung cần tìm - Lấy VD cụ thể để c/m hiểu Bước 2: HS trả lời, HS khác bổ sung => GV kết b.Đọc đồ phải tìm hiểu tỉ lệ, kí hiệu đồ luận, chuẩn KT, ghi bảng (1) c.X/định phương hướng đồ Bước 3: GV cho HS nghiên cứu mqh - Dựa vào mạng lưới kinh,vĩ tuyến - Hoặc mũi tên đối tượng địa lý đồ nêu hướng Bắc để xác định hướng Bắc (và hướng ví dụ cụ thể lại) Bước 4: GV chuẩn kiến thức đồ, GV 2.Hiểu mqh yếu tố địa lý giải thích thêm: đồ, Atlat - Hướng chảy, độ dốc sông dựa vào đặc - Dựa vào đồ phối hợp nhiều đồ điểm địa hình, địa chất khu vực liên quan để phân tích mối quan hệ, giải thích đặc - Sự phân bố CN dựa vào đồ GTVT, dân điểm đối tượng cư - Atlat Địa lý tập đồ, sử dụng - Sự phân bố dân cư phụ thuộc phần thường phải kết hợp đồ nhiều trang Atlat có nội vào đặc điểm địa hình yếu tố dung liên quan với để tìm hiểu giải thích khác phát triển CN, GTVT đối tượng, tượng địa lý C Vận dụng:(4phút) Mục tiêu: Củng cố kiến thức, nội dung học Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn + Hoạt động cá nhân/ lớp Phương tiện : đồ Tiến trình hoạt động 1.Học sinh trả lời câu hỏi sgk 2.Sử dụng đồ TN châu Á để xác định hướng chảy số sông lớn: S.Mê Công, S.Hồng D Mở rộng:(1phút) Bài tập 1, sách giáo khoa Đọc trước chuẩn bị ND cho thực hành TIẾT - BÀI 4: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ I MỤC TIÊU:Sau học, học sinh cần: 1.Về kiến thức: - Hiểu rõ số phương pháp biểu đối tượng địa lý đồ - Nhận biết đặc tính đối tượng địa lý biểu đồ 2.Về kĩ năng: Phân biệt phương pháp biểu loại đồ khác 3.Về thái độ: Thấy cần thiết b/đồ học tập, có ý thức sử dụng đồ II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1.Giáo viên: SGK, SGV, lược đồ sgk 2.Học sinh: SGK, ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Khởi động: ( 5’) Mục tiêu: - Huy động số kiến thức, kĩ học để nắm bắt yêu cầu thực hành - Nhằm tạo tình có vấn đề để kết nối với Phương pháp – kĩ thuật: Phát vấn, hoạt động theo cá nhân/ lớp Phương tiện: Bản đồ Tiến trình hoạt động - GV yêu cầu HS quan sát đồ để trả lời câu hỏi: + Để thể đối tượng địa lí đồ dùng pp nào? + Vì đối tượng địa lí khác thể hện đồ pp khác ? - HS: nghiên cứu trả lời - GV: nhận xét vào B Hoạt động hình thành kiến thức: 35’ Mục tiêu: - Phân tích nắm yêu cầu đặc điểm thể đối tượng địa lí đồ - Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức thông qua thực hành Phương pháp – kĩ thuật: Nhóm Phương tiện: Bản đồ H/Đ GV HS Nội dung 1.Yêu cầu thực hành: Xác định số PP biểu đối Tìm hiểu số phương tượng địa lý đồ pháp biểu đối Các bước tiến hành: Đọc đồ theo trình tự tượng địa lí đồ (2.2; 2.3; 2.4 - sgk) (SGK tr.17) Nội Dung: (HT:Cặp/nhóm- tg: 30phút) 3.1 Hình 2.2 SGK: Bước 1: GV y/c HS đọc - Tên đồ: Công nghiệp điện Việt Nam ND x/đ y/c - Nội dung: Thể phân bố công nghiệp điện Việt Nam thực hành, chia lớp - PP biểu hiện: Kí hiệu (kí hiệu điểm kí hiệu theo đường) nhóm giao nhiệm vụ - Đối tượng biểu ở: Nhóm Nghiên cứu hình + Kí hiệu điểm: Nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện (đã xây dựng), 2.2 trạm biến áp Nhóm Nghiên cứu hình + Kí hiệu theo đường là: Đường dây 220 KV, 500KV 2.3 - Thông qua PP, biết được: Nhóm Nghiên cứu hình + Kí hiệu điểm: Tên, vị trí, qui mơ, chất lượng các nhà máy 2.4 + Kí hiệu theo đường: Tên, vị trí, chất lượng đối tượng H/Đ GV HS Yêu cầu nhóm nêu được: - Tên đồ - Nội dung đồ - X/định PP biểu đối tượng địa lý đồ - Qua PP biểu nắm vấn đề đối tượng địa lý Bước 2: HS thực Bước 3: Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung =>GV chuẩn kiến thức bảng phụ đồ,(hình SGK) Nội dung 3.2 Hình 2.3 SGK: - Tên đồ: Gió bão Việt Nam - Nội dung:Thể h/động gió bão VN - Phương pháp biểu hiện: kí hiệu chuyển động, kí hiệu đường, kí hiệu - Đối tượng biểu hiện: + Kí hiệu đường chuyển động: Gió,bão + Kí hiệu đường: Biên giới, sơng, biển + Kí hiệu: Các thành phố: - Thông qua PP, biết được: + Kí hiệu đường chuyển động: Hướng, tần suất gió, bão lãnh thổ + Kí hiệu đường: Hình dạng đường biên giới, bờ biển; phân bố mạng lưới sơng ngòi + Kí hiệu: Vị trí TP (Hà Nội, HCM ) 3.3.Hình 2.4 SGK: - Tên đồ: Bản đồ phân bố dân cư châu Á - Nội dung: Các đô thị châu Á, điểm dân cư - Ph/pháp biểu hiện: Chấm điểm, kí hiệu đường - Đối tượng biểu hiện:(Dân cư, đường biên giới,bờ biển) - Thông qua PP, biết được: + PP chấm điểm: Sự phân bố dân cư châu Á nơi đơng, nơi thưa; vị trí thị đơng dân + Kí hiệu đường: Hình dạng đường biên giới, bờ biển, sông C.Vận dụng:(3phút) - Những đối tượng địa lí dùng pp kí hiệu? - Những đối tượng địa lí dùng pp đường chuyển động? - Những đối tượng địa lí dùng pp chấm điểm? - Những đối tượng địa lí dùng pp biểu đồ-bản đồ? D Mở rộng: (2phút) HS xem lại nội dung chương I: Bản đồ Đọc trước ND chương II, 5: Vũ trụ, hệ chuyển động Trái đất CHƯƠNG II: VŨ TRỤ HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT Tiết - Bài 5: VŨ TRỤ HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU: Sau học, học sinh cần: 1.Về kiến thức: - Hiểu k/quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời Vũ Trụ, Trái Đất hệ Mặt Trời - Tr/bày g/thích hệ chủ yếu c/đ tự quay quanh trục Trái Đất 2.Về kĩ năng: Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mơ hình để tr/bày, g/thích hệ c/đ Trái Đất; X/định hướng c/đ hành tinh hệ MT, vị trí Trái đất hệ MT, múi giờ, hướng lệch vật thể c/đ bề mặt Trái đất 3.Về thái độ: Nhận thức đắn quy luật hình thành, phát triển thiên thể Năng lực hình thành: - Năng lực chung: Tự học, giao tiếp, giải vấn đề, hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng đồ, hình ảnh II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1.Giáo viên: SGK, SGV, QĐC, Tập đồ Thế giới, Máy tính, Máy chiếu 2.Học sinh: SGK, ghi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Hoạt động khởi động (3 phút) Mục tiêu - Huy động số kiến thức, kĩ biết để kết nối với - Tạo hứng thú học tập, giúp HS cần phải tìm hiểu vận động trái đất - Nhằm tạo tình có vấn đề để kết nối với Phương pháp – kĩ thuật: Phát vấn, hoạt động theo cá nhân/ lớp Phương tiện: hình ảnh Trái Đất, chuyển động TĐ Tiến trình hoạt động - GV: chiếu hình ảnh Hệ Mặt Trời yêu cầu HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Chúng ta sinh sống hành tinh thứ Hệ Mặt Trời? + Vì hành tinh có sống? + Các hành tinh vũ trụ trạng thái nào? - HS: nghiên cứu để trả lời - GV: nhận xét vào B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất hệ Mặt Trời ( 20 phút) Mục tiêu + Kiến thức: HS biết khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất hệ Mặt Trời + Kĩ năng: Khai thác hình ảnh + Thái độ: Nhận thức vũ trụ Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan + Hoạt động theo cá nhân/ lớp, thảo luận nhóm Phương tiện: Hình ảnh vũ trụ Tiến trình hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Bước 1: GV sử dụng QĐC yêu cầu HS I Khaí quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời,Trái Đất hệ dựa vào hình 5.1, 5.2 kiến thức trả lời: Mặt Trời - Vũ Trụ ? Vũ Trụ: Là khoảng không gian vô tận chứa Thiên - Phân biệt Thiên Hà Dải Ngân Hà? Hệ Hà Mặt Trời ? HMT có hành Hệ Mặt Trời:(Thái Dương Hệ) tinh ? * HMT tập hợp thiên thể nằm Dải Ngân - Kể tên hành tinh ? Hà gồm: - T/Đ hành tinh thứ tính từ MT? - Mặt Trời năm trung tâm - T/Đất có đặc điểm khác với - Tám hành tinh: ( H.5.2) hành tinh khác ? - Tiểu hành tinh, vệ tinh, chổi, bụi khí - Nêu c/đ Trái Đất ? * Các hành tinh vừa c/đ quanh MT lại vừa tự quay quanh - Hướng quay quanh MT hành trục theo hướng ngược chiều kim đồng hồ tinh ? Trái Đất hệ Mặt Trời Bước 2: HS thực nhiệm vụ qua giấy a.Vị trí Trái Đất HMT: Bước 3: GV y/c HS trả lời nhận xét - Là hành tinh thứ ba từ Mặt Trời Bước 4: GV bổ sung, chốt kiến thức bổ - Khoảng cách TB từ TĐ đến MT là:149,6 tr km sung - Với k/cách tự quay làm cho TĐ nhận - (Hành tinh có (H.5.2) Vệ tinh: Thiên MT lượng xạ phù hợp cho sống tồn phát thể quay xung quanh hành tinh triển Mặt Trăng vệ tinh TĐ; hệ MT b Các c/đ Trái Đất: có 66 vệ tinh, trừ Thuỷ, Kim ko có - Chuyến động tự quay quanh trục vệ tinh) + Hướng từ Tây => Đông - Trái Đất gần MT vào ngày 3/1 - + Thời gian c/đ vòng 24g (23g56'04") điểm cận nhật, lực hút MT lớn nên - Chuyển động xung quanh MT: tốc độ c/đ Trái Đất lên tới 30,3 km/s + Trên quỹ đạo hình Elip theo hướng từ T=>Đ - T/Đất xa MT vào ngày 5/7 - điểm + T/g c/đ vòng 365 ngày viễn nhật, tốc độ c/đ Tr/Đất lúc + Khi c/đ quanh MT , trục Trái Đất không thay đổi độ đạt 29,3 km/s nghiêng hướng nghiêng Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển động quanh trục Trái Đất ( 20 phút) Mục tiêu + Kiến thức: HS biết đặc điểm chuyển động củaTrái Đất hệ + Kĩ năng: Khai thác hình ảnh tự quay Trái Đất + Thái độ: Nhận thức vận động tự quay Trái Đất Phương pháp – kĩ thuật + Phát vấn, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan + Hoạt động theo cá nhân/ lớp, thảo luận nhóm Phương tiện:quả địa cầu Tiến trình hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - HS xác định đường chuyển ngày quốc tế II Hệ c/đ tự quay quanh trục T/Đất TĐ, cho biết đường chuyển ngày nằm đâu? 1.Sự luân phiên ngày đêm T/S ? - Do Trái Đất có hình cầu tự quay quanh trục N/xét hướng c/đ vật thể Tr/Đất? nên có tượng luân phiên ngày đêm - Giải thích sai có lệch hướng ? - Nơi nhận tia nắng ban ngày, nơi khuất Bước 2: HS thực yêu cầu tối ban đêm Bước 3: HS trả lời, HS khác bổ sung, 2.Giờ T/Đất đường chuyển ngày q.tế 10 Nam: 24,5%(năm 2005) Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ (15 phút) - Mục tiêu: Cần nắm nội dung lấy ví dụ chứng minh nhân tố ảnh hưởng - Hoạt động: nhóm - Phương pháp: Diễn giải, Đàm thoại, Thảo luận nhóm Bước :- Giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ cụ thể: + Nhóm 2: Phân tích ảnh hưởng, tìm ví dụ nhân tố + Nhóm 4: Phân tích ảnh hưởng, tìm ví dụ nhân tố Bước 2: HS nhận thực nhiệm vụ: Bước 3: Trao đổi,thảo luận,các nhóm trình bày Bước 4:Đánh giá chốt kiến thức:(GV thu sản phẩm chấm điểm) Ví dụ 1: Kinh tế phát triển, nhiều máy móc (máy cày) người nơng dân làm việc (nơng nghiệp lao động), phát triển ngành dịch vụ Ví dụ 2: Việt Nam dân số đông, cấu trẻ, tuổi học cao dịch vụ giáo dục ưu tiên phát triển Ví dụ 3: Dân cư đơng, mạng lưới dịch vụ dày đặc, dân cư phân tán, khó khăn cho ngành dịch vụ; Cụ thể dễ dàng định thành lập trường cấp I cho làng đến nghìn dân, khó lập trường cho có đến trăm dân phát triển, - Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo thêm việc làm - Khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử thành tựu khoa học kĩ thuật đại Xu hướng phát triển: - Tỉ trọng lao động ngành dịch vụ tăng lên nhanh chóng - Tỉ trọng lao động ngành DV có phân hóa nhóm nước II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ - Trình độ phát triển kinh tế suất lao động xã hội đầu tư, bổ sung lao động dịch vụ - Quy mô, cấu dân số: Nhịp độ phát triển cấu ngành dịch vụ - Phân bố dân cư mạng lưới quần cư: Mạng lưới dịch vụ Ví dụ 4: Ở khu vực có mức sống cao sức mua tăng - Mức sống thu nhập thực tế: Sức mua nhu cầu dịch vụ; Ví dụ mức Ví dụ 5: Việt Nam có tập quán thăm hỏi lẫn sống cao sức mua tăng vào ngày lễ tết, dịch vụ GTVT, mua bán - Truyền thống văn hóa, phong tục tập tăng cường qn:Hình thức tổ chức mạng lưới Ví dụ 6: Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, → ngành dịch vụ dịch vụ du lịch phát triển ngành dịch vụ - Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn khác phát triển hóa lịch sử, sở hạ tầng du lịch phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch * Theo em nhân tố ảnh hưởng định tới phát triển phân bố ngành DV ? - HS trả lời - GV phân tích giúp học sinh hiểu vấn đề - Các ngành DV (trừ ngành du lịch) hầu hết chịu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, mà đa phần chịu 96 Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới (8 phút) - Mục tiêu: Cần nắm đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới Việt Nam - Hoạt động: Cả lớp - Phương pháp: Đàm thoại, diễn giải, vấn đáp Bước 1: Gv yêu cầu HS dựa vào hình 35 kiến thức SGK trả lời câu hỏi sau: + Nhận xét phân hóa tỉ trọng ngành ngành dịch vụ cấu GDP nước giới? + Em có nhận xét mối quan hệ tỉ trọng DV GDP với trình độ phát triển kinh tế quốc gia giới ? + Vì giới thành phố lớn đồng thời trung tâm dịch vụ lớn ? Bước 2: Học sinh nhận nhiệm vụ: tập trung suy nghi trả lời câu hỏi Bước 3:Trao đổi,thảo luận trình bày Bước 4: Giáo viên nhân xét chuẩn kiến thức: chi phối mạnh mẽ nhân tố kinh tế - xã hội Do vậy, muốn phát triển ngành phải xuất phát từ nhân tố tác động đến III Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới - Các nước phát triển có tỉ trọng DV GDP cao, chiếm > 60% - Các nước phát triển có tỉ trọng DV GDP thấp 50% - Trên giới thành phố cực lớn, đồng thời trung tâm dịch vụ lớn: NiuIooc (Bắc Mĩ), Luân Đôn (Tây Âu), Tôkiô (Đông Á) IV Hoạt động luyện tập/vận dụng(2 phút).GV giao nội dung HS làm - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ xác định biểu đồ +Kĩ nhận xét,nắm bắt tình hình du lịch số nước giới - Phương pháp: HĐ Cá nhân - Phương tiện: Bảng số liệu (trang 137.SGK) - Tổ chức hoạt động: + Giao nhiệm vụ:*Xác định biểu đồ thích hợp thể lượng khách du lịch doanh thu du lịch nước giới?Giai thích em chọn biểu đồ đó? *Rút nhận xét + HSnhận nhiệm vụ thực +Thảo luận trình bày +Đánh giá chốt kiến thức TIẾT 47 BÀI 36:VAI TRÒ,ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN,PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THƠNG VẬN TẢI B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VAI TRỊ, ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Mục tiêu - Kiến thức: Trình bày vai trò, đặc điểm ngành giao thông vận tải - Kĩ năng: - Khai thác kiến thức qua tranh ảnh ( câu chuyện hình ảnh ) - Thái độ: Ý thức tầm quan trọng ngành giao thông vận tải Phương pháp/kĩ thuật dạy học - Đàm thoại gợi mở 97 - Khai thác phương tiện trực quan - Phương pháp thảo luận cặp đôi Thời gian : 15 phút Các bước hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hình thức: Cả lớp Bước : Giáo viên cho học sinh quan sát số hình ảnh hoạt động ngành giao thơng vận tải : chuyến xe chở hàng hoá, chở hành khách, máy bay quân sự, tàu hoả, tàu biển… GV yêu cầu học sinh: -Nêu vai trò ngành giao thơng vận tải? - Hãy tìm ví dụ chứng minh tiến ngành vận tải có tác động to lớn thay đổi phân bố sản xuất phân bố dân cư giới ? - Tại phát triển GTVT góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hố vùng núi xa xơi…? -Nêu đặc điểm ngành giao thông vận tải Bước 2: HS thực nhiệm vụ: - Trình bày số vai trò ngành giao thơng vận tải hoạt động sản xuất đời sống - Trình bày đặc điểm ngành giao thông vận tải Bước : Đại diện học sinh lên trình bày, học sinh lại bổ sung, cho ví dụ cụ thể vai trò đặc điểm ngành giao thơng vận tải Bước 4: Giáo viên chuẩn kiến thức, kết hợp minh hoạ vai trò ngành giao thơng giao thơng vận tải hình ảnh để học sinh khắc sâu kiến thức.Ví dụ: để làm rõ vai trò GTVT sản xuất, GV sử dụng sơ đồ : khai thác – sản xuất – tiêu thụ – khai thác Nội dung I.Vai trò, đặc điểm ngành giao thơng vận tải: Vai trò: - Giúp cho q trình sản xuất diễn liên tục, bình thường - Đảm bảo nhu cầu lại nhân dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện - Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất dân cư - Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa vùng núi xa xơi - Củng cố tính thống KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng - Giao lưu kinh tế nước 2- Đặc điểm: - Sản phẩm chuyên chở người hàng hóa - Chất lượng sản phẩm : Sự tiân nghi, an toàn, tốc độ nhanh… - Tiêu chí đánh giá: + Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số hàng hóa vận chuyển) + Khối lượng luân chuyển (người/km ; tấn/km) + Cự ly vận chuyển trung bình (km) HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GTVT(15 phút) Mục tiêu - Kiến thức: Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành giao thông vận tải, gồm nhân tố diều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - Kĩ năng: + Phân tích bảng số liệu ngành giao thơng vận tải + Phân tích lược đồ/ đồ giao thông vận tải + Khai thác kiến thức qua tranh ảnh ( câu chuyện hình ảnh ) + Vẽ biểu đồ kết hợp cột đường - Thái độ: Liên hệ thực tế Việt Nam địa phương để hiểu mức độ ảnh hưởng nhân tố tới phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Phương pháp/kĩ thuật dạy học - Đàm thoại gợi mở - Phương pháp thảo luận nhóm - Kỹ thuật khai thác phương tiện trực quan, kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật giao nhiệm vụ… Thời gian : 15 phút Các bước hoạt động 98 Hoạt động giáo viên học sinh Hình thức: Hoạt động nhóm Bước : Giáo viên chia lớp thành nhóm tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển , phân bố ngành giao thơng vận tải + Nhóm 1,3: Tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố Điều kiện tự nhiên + Nhóm 2, 4: Tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố Kinh tế -xã hội.(bổ sung hệ thống câu hỏi) Bước 2: Các nhóm dựa vào kiến thức SGK số hình ảnh giáo viên cung cấp thảo luận, hoàn thành nội dung Bước : Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm lại bổ sung, cho ví dụ cụ thể ảnh hưởng nhân tố Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội… đến phát triển ngành giao thông vận tải Bước : Giáo viên chuẩn kiến thức, phân tích sâu ảnh hưởng nhân tố đến phát triển, phân bố ngành giao thơng vận tải hình ảnh minh hoạ … Nội dung II- Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành GTVT 1- Điều kiện tự nhiên: - Quy định có mặt, vai trò số loại hình giao thơng vận tải Ví dụ: Nhật, Anh giao thơng vận tải đường biển có vị trí quan trọng - Ảnh hưởng lớn đến cơng tác thiết kế khai thác cơng trình giao thơng vận tải Ví dụ : Núi, eo biển xây dựng hầm đèo - Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động phương tiện vận tải Ví dụ: Sương mù máy bay khơng hoạt động 2- Các điều kiện kinh tế - xã hội: - Sự phát triển phân bố ngành kinh tế định phát triển, phân bố hoạt động giao thông vận tải - Các ngành kinh tế khách hàng ngành giao thông vận tải - Trang bị sở vật chất cho ngành giao thông vận tải - Phân bố dân cư, đặc biệt thành phố lớn chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, vận tải ô tô HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu: - Nhằm củng cố lại kiến thức học, rèn luyện kĩ góp phần hình thành lực học sinh Phương pháp: - Đàm thoại gợi mở - Khai thác phương tiện trực quan Thời gian: phút Các bước thực hiện: 1- Đặc điểm ngành giao thông vận tải.: - Sản phẩm chuyên chở người hàng hóa - Chất lượng sản phẩm : Sự tiân nghi, an toàn, tốc độ nhanh… - Tiêu chí đánh giá: + Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số hàng hóa vận chuyển) + Khối lượng luân chuyển (người/km ; tấn/km) + Cự ly vận chuyển trung bình ặc điểm ngành giao thông vận tải Khối lượng vận chuyển khối lượng luân chuyển phương tiện vận tải nước ta năm 2003 (cập nhật số liệu mới) Phương tiện vận tải Khối lượng vận chuyển Khối lượng luân chuyển (nghìn tấn) (triệu tấn.km) Đường Sắt 8.385 2.725,4 Đường tô 175.856,2 9.402,8 Đường sông 55.258,6 5.140,5 Đường biển 21.811,6 43.512,6 Đường hàng không 89,7 210,7 Tổng số 261.401,1 600.992,0 Tính cự li vận chuyển trung bình hàng hố số loại phương tiện vận tải nước ta năm 2003 theo bảng số liệu 99 HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG 1.Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức học vào vấn đề thực tiễn địa phương Phương pháp: - Đàm thoại gợi mở Thời gian: phút Các bước thực hiện: - Tại thành phố lớn, đông dân thường đầu mối giao thông lớn? Liên hệ Việt Nam - Tại vận tải đường ô tô có khối lượng vận chuyển lớn ? TIẾT 48- Bài 37: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I MỤC TIÊU Sau học, học sinh cần: Kiến thức Trình bày ưu , nhược điểm phân bố ngành giao thông vận tải : đường sắt, đường ô tô, đường ống, đường sông hồ , đường biển đường hàng không Kĩ năng: Biết làm việc với đồ giao thông vận tải Xác định đồ số tuyến giao thơng quan trọng, vị trí số đầu mối giao thông vận tải quốc tế Kỹ khai thác kiến thức qua tranh ảnh Thái độ : Thấy số vấn đề môi trường hoạt động phương tiện vận tải Định hướng phát triển lực : 4.1 Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải đề, lực tự quản lí, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tính tốn 4.2 Năng lực chuyên biệt : Tư tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình, video clip II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên - Các hình ảnh tất loại hình giao thơng vận tải - Hình 37.2, 37.3 sách giáo khoa phóng to - Bản đồ giao thông vận tải giới ( có ) - Phiếu học tập ( Ao ) có chuẩn bị sẵn nội dung để tổ chức trò chơi Đối với học sinh - Phiếu học tập - Sưu tầm hình ảnh loại hình giao thông vận tải giới III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp kiểm tra cũ(4 phút) Hoạt động khởi động/ Đặt đề( phút) a Mục tiêu: Tạo hứng thú HT, giúp học sinh hình dung nội dung học, sử dụng hiểu biết thân để tìm hiểu tốt nội dung b Phương pháp- kĩ thuật- hình thức: Phát vấn, cá nhân c Phương tiện: Một số hình ảnh phương tiện GTVT d Tiến trình hoạt động: +) Gv yêu cầu hs làm việc cá nhân: - Dựa vào hiểu biết thân, em nêu loại hình giao thơng vận tải nước ta mà em biết? - Em thích loại hình vận tải nào, sao? Loại em khơng thích, sao? +) HS sử dụng kiến thức học hiểu biết thân trả lời câu hỏi +) GV gọi 1-2 em trả lời +) GV nhận xét, củng cố, chiếu số hình ảnh loai hinh GTVT +) GV Nêu mục tiêu học hôm nay: Hiện nay, có nhiều loại hình vận tải : đường sắt, đường ôtô, đường ống, đường biển, 100 đường sông đường hàng khơng, loại hình vận tải có ưu nhược điểm khác nhau, chúng có vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Đó mục tiêu học hơm Hoạt động 1: TÌM HIỂU NGÀNH ĐƯỜNG SẮT(5phut) Mục tiêu - Kiến thức: Trình bày ưu , nhược điểm phân bố ngành giao thông vận tải đường sắt - Kĩ năng: Biết làm việc với đồ giao thông vận tải Kỹ khai thác kiến thức qua tranh ảnh Phương pháp/kĩ thuật dạy học - Phát vấn – cá nhân - Kỹ thuật khai thác phương tiện trực quan Các bước hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hình thức: Cá nhân I- Đường sắt Bước 1: GV yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa - Ưu điểm: dựa vào kiến thức thực tế để hoàn thành nội dung + Vận chuyển hàng nặng, tuyến sau : đường xa - Ưu, nhược điểm ngành giao thơng đường sắt + Ổn định, giá rẻ -Tình hình phát triển phân bố ngành giao thơng đường - Nhược điểm: sắt + Chỉ hoạt động tuyến đường có sẵn Bước 2: HS thực nhiệm vụ đường ray Buoc 3: Học sinh trình bày học sinh khác bổ sung + Chi phí đầu tư lớn Bước 3: Giáo viên chuẩn kiến thức minh hoạ, lấy ví - Đặc điểm, xu hướng phát triển: dụ thực tế … + Tốc độ, sức vận tải ngày tăng + Khổ đường ray ngày rộng + Mức độ tiện nghi ngày cao + Đang bị cạnh tranh đường ô tô - Phân bố: Châu Âu, Hoa Kỳ Hoạt động : TÌM HIỂU NGÀNH ĐƯỜNG BỘ(Ô TÔ), ĐƯỜNG SÔNG HỒ, ĐƯỜNG BIỂN(15 phut) Mục tiêu - Kiến thức: Trình bày ưu, nhược điểm phân bố ngành giao thông vận tải : đường ô tô, đường sông hồ , đường biển - Kĩ năng: Biết làm việc với đồ giao thông vận tải Xác định đồ số tuyến giao thơng quan trọng, vị trí số đầu mối giao thông vận tải quốc tế Kỹ khai thác kiến thức qua tranh ảnh - Thái độ: Hình thành ý thức tích cực thực bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động phương tiện vận tải Phương pháp/kĩ thuật dạy học - Thảo luận nhóm nhỏ - Phát vấn - Kỹ thuật chia nhóm , kỹ thuật giao nhiệm vụ Các bước hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hình thức: Hoạt động nhóm Bước : Giáo viên chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ - Nhóm 1,2 : Tìm hiểu ngành đường tơ - Nhóm 3,4 : Tìm hiểu ngành đường sơng hồ - Nhóm 5,6 : Tìm hiểu ngành đường biển Bước 2: 101 - Các nhóm dựa vào sách giáo khoa số thơng tin, hình ảnh giáo viên cung cấp, thảo luận để tìm ưu, nhược điểm tình hình phát triển, phân bố loại hình giao thông vận tải -Gv hỗ trợ, đôn đốc hs thực nhiệm vụ Bước 3: Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm lại nhận xét bổ sung Bước : Giáo viên chuẩn kiến thức minh hoạ cho học sinh hình ảnh về: trình phát triển loại hình đường tơ, đường sông hồ, đường biển.Sự phát triển đa dạng phương tiện loại hình giao thơng giới…Các cảng biển lớn giới… Hoạt động 3: TÌM HIỂU NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG ỐNG VÀ ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG(10 phut) Mục tiêu - Kiến thức: Trình bày ưu, nhược điểm phân bố ngành giao thông vận tải : đường ô tô, đường sông hồ , đường biển - Kĩ năng: Biết làm việc với đồ giao thông vận tải Xác định đồ số tuyến giao thông quan trọng, vị trí số đầu mối giao thơng vận tải quốc tế Kỹ khai thác kiến thức qua tranh ảnh… Phương pháp- kĩ thuật- hình thức dạy học: - Phương pháp tổ chức trò chơi - Đàm thoại gợi mở - Bản đồ Các bước hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Bước : + Giáo viên nêu tên trò chơi:“ Nhận diện” V- Đường ống: + GV chia lớp thành đội chơi ghi lên bảng với tên - Ưu điểm: gọi: + Vận chuyển chất lỏng, chất khí (dầu Đội 1: “ Đường ống ” mỏ) Đội “ Hàng khơng ’’ + Ít chịu tác động điều kiện tự nhiên + Gv nêu yêu cầu đội chơi: Dựa vào sgk, - Nhược điểm: thông tin gv cung cấp hiểu biết tìm đặc điểm + Mặt hàng vận tải hạn chế, chi phí xây đội mình( ưu, nhược điểm, đặc điểm phát dựng cao triển), dán ghi thông tin đội lên - đặc điểm: bảng Thời gian hồn thành vòng phút + Gắn liền với cơng nghiệp dầu khí Bước : + Các đội đọc sách, nghiên cứu tư liệu gv cho, + Chiều dài không ngừng tăng lên: trao đổi, tìm đặc điểm bật đội chọn Trung Đơng, Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc phiếu thông tin dán vào ô đội VI Đường hàng khơng bảng theo hình thức tiếp sức Trong thời gian phút, - Ưu điểm: tốc độ nhanh, đảm bảo mối đội dán hơn, đẹp hơn, nhanh chiến thắng giao lưu quốc tế; sử dụng có hiệu + Gv làm trọng tài, đôn đốc, hướng dẫn thành tựu KHKT Bước 3: Sau phút, giáo viên cung cấp thông tin phản - Nhược điểm : Giá đắt,trọng tải thấp, ô hồi để học sinh tự đánh giá kết đội kết nhiểm tầng zôn luận đội chiến thắng -Đặc điểm + Thế giới có 5000 sân bay + Các tuyến sầm uất: xuyên Đại Tây Dương, Hoa kì, Châu Á Thái Bình 102 Dương, cường quốc hàng khơng Hoa kì, Anh, Pháp, Nga… Hoạt động 4: HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP(7 phut) - Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống, khắc sâu thêm nội dung học - Phương pháp- kĩ thuật: phát vấn – cá nhân Củng cố Hệ thống lại kiến thức cách yêu cầu học sinh so sánh ưu nhược điểm loai hình giao thơng vận tải(4 phut) Kiểm tra, đánh giá( phut) Chọn ý câu sau: 1) Ngành vận tải có khối lượng vận chuyển lớn giới là: A Vận tải đường không B Vận tải đường sắt C Vận tải đường ôtô D Vận tải đường biển 2) Ngành vận tải đảm nhiệm 3/5 khối lượng luân chuyển hàng hoá tất loại hình vận tải là: A Vận tải đường sắt B Vận tải đường không C Vận tải đường biển D Vận tải đường ơtơ 3) Ngành vận tải gây ô nhiễm môi trường là: A Vận tải đường ôtô B Vận tải đường sắt C Vận tải đường sông D Vận tải đường hàng không So sánh ưu nhược điểm số loại hình vận tải : So sánh đường sắt với đường ô tô… Chuẩn bị học tiếp theo( phut) - Học sinh chuẩn bị thông tin kênh đào Xuyê kênh Panama - Máy tính - Hướng dẫn trước cách tính khoảng cách rút ngắn, tỉ lệ rút ngắn TIẾT 49 THỰC HÀNH TIẾT 50- Bài 40 : ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI I MỤC TIÊU : Sau học, học sinh cần: Kiến thức -Trình bày vai trò ngành thương mại - Hiểu trình bày số khái niệm : thị trường, cán cân xuất nhập khẩu, đặc điểm thị trường giới Kĩ - Phân tích bảng số liệu , sơ đồ để rút kiến thức - Vẽ biểu đồ, tính tốn… Thái độ Quan tâm đến thị trường biến động thị trường phát triển kinh tế Định hướng phát triển lực : 4.1 Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải đề, lực tự quản lí, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tính tốn 4.2 Năng lực chun biệt :Sử dụng đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên - Các sơ đồ hình 40, sơ đồ hoạt động thị trường, số hình ảnh hàng hóa, trung tâm thương mại… 103 - Các bảng số liệu thống kê sách giáo khoa phóng to ( hình 40.1 ) Đối với học sinh - Ôn lại kiến thức cũ ngành thương mại III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Hoạt động khởi động/ Đặt đề( phút) a Mục tiêu: Tạo hứng thú HT, giúp học sinh hình dung nội dung học, sử dụng hiểu biết thân để tìm hiểu tốt nội dung b Phương pháp- kĩ thuật- hình thức: Phát vấn, cá nhân c Phương tiện: Một số hình ảnh hàng hóa trung tâm thương mại d Tiến trình hoạt động: + Gv chiếu hình ảnh trung tâm mua sắm quen thuộc địa phương, trung tâm tiếng giới đặt câu hỏi : - Các em có thường hay mua sắm không ? - Các em thường mua hàng đâu ? - Giá hàng hóa có ổn định khơng ? sai ? + GV mời hs trả lời theo câu hỏi + GV nêu yêu cầu, mục tiêu học : Bài học hơm tìm hiểu thị trường, quy luật hoạt động nó, vai trò thương mại đời sống kinh tế sinh hoạt…… Hoạt động 2: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG Mục tiêu - Kiến thức: Hiểu trình bày số khái niệm thị trường, hoạt động thị trường - Kĩ năng: Phân tích sơ đồ để rút kiến thức - Thái độ: Quan tâm đến thị trường biến động thị trường nước Phương pháp/kĩ thuật dạy học - Đàm thoại gợi mở - Kỹ thuật khai thác phương tiện trực quan, kỹ thuật vấn nhanh Các bước hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Tìm hiểu khái niệm thị trường I Khái niệm thị trường Hình thức: Cả lớp 1.Khái niệm: Bước : Giáo viên nêu câu hỏi: Thị trường nơi gặp gỡ người bán - Dựa hiểu biết mình, cho biết thị trường người mua gì? - Vật đem trao đổi thị trường - Dựa vào sơ đồ sách giáo khoa kiến thức hàng hoá học, trả lời nội dung sau : - Vật ngang giá đại tiền - Thế hàng hoá, dịch vụ ? Là vật ngang giá? Bước 2: Học sinh trả lời Bước 3: GV nhận xét chuẩn kiến thức Tìm hiểu hoạt động thị trường -Hình thức: Cả lớp Bước : Giáo viên Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Thị trường hoạt động ? - Cho ví dụ cụ thể? - Biến động thị trường có ảnh hưởng đến sản xuất không? Bước 2: Học sinh trả lời Bước 3: GV nhận xét chuẩn kiến thức 104 Hoạt động thị trường - Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu: + Cung > cầu: giá giảm, có lợi cho người mua + Cung < cầu: giá tăng, kích thích sản xuất mở rộng + Cung = cầu: giá ổn định -> hoạt động maketting(tiếp thị) Hoạt động 2: TÌM HIỂU NGÀNH THƯƠNG MẠI Mục tiêu - Kiến thức: Trình bày vai trò ngành thương mại, vai trò hoạt động nội thương ngoại thương - Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu , sơ đồ , hình ảnh để rút kiến thức, kỹ tính tốn… - Thái độ: Quan tâm đến thị trường biến động thị trường Phương pháp/kĩ thuật dạy học - Đàm thoại gợi mở - Kỹ thuật khai thác phương tiện trực quan, sơ đồ, biểu đồ Các bước hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Bước 1: Giáo viên lấy ví dụ hoạt động thương mại, cho học sinh quan sát hình ảnh hạot động thương mại… Bước :GV nêu câu hỏi: - Hãy nêu vai trò hoạt động thương mại… - Thế lànội thương ngoại thương.Em trình bày vai trò nội thương ngoại thương Bước : Học sinh trả lời Bước 4: Giáo viên chuẩn kiến thức Nội dung II- Ngành thương mại Vai trò - Khâu nối sản xuất tiêu dùng, điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng + Nội thương: trao đổi hàng hoá dịch vụ nước + Ngoại thương: trao đổi hàng hố quốc gia Hình thức lớp Bước 1: GVhình thành cho HS khái niệm xuất nhập khấu: Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 40.1 (Sách giáo khoa), tìm hiểu giá trị cán cân xuât nhập nước rút giá trị mối quan hệ so sánh giá trị xuất giá trị nhập Bước 3: GV yêu cầu học sinh cho biết “thế cán cân xuất nhập khẩu?” - Thế nhập siêu, xuất siêu ? Bước 4: Giáo viên chuẩn kiến thức Cán cân xuất nhập cấu xuất nhập a Cán cân xuất nhập - Quan hệ giá trị hàng xuất (kim ngạch xuất khẩu) giá trị hàng nhập (kim ngạch nhập khẩu) - Xuất > Nhập : Xuất siêu - Xuất < Nhập khẩu: Nhập siêu b Cơ cấu hàng xuất – nhập - Các nước phát triển: + Xuất: Sản phẩm CN, lâm sản, nguyên liệu khoáng sản + Nhập: sản phẩm CN chế biến, máy công cụ, lương thực, thực phẩm - Các nước phát triển: Ngược lại Hoạt động 3: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Mục tiêu - Kiến thức: Hiểu trình bày đặc điểm thị trường giới, cường quốc xuất, nhập giới - Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu , sơ đồ để rút kiến thức - Thái độ: Quan tâm đến thị trường biến động thị trường Phương pháp/kĩ thuật dạy học - Đàm thoại gợi mở - Phương pháp khai thác phương tiện trực quan Các bước hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung 105 Bước : GV yêu cầu HS: - dựa vào hình 40, nhận xét thị trường giới ? - Dựa vào bảng 40.1 nhận xét tình hình xuất nhập số nước có ngoại thương phát triển Bước 2: Học sinh trả lời Bước 3: Giáo viên chuẩn kiến thức III Đặc điểm thị trường giới - Thị trường giới hệ thống toàn cầu - Khối lượng buôn bán thị trường giới tăng liên tục - Ba trung tâm buôn bán lớn giới : Hoa kỳ ,Tây Âu , Nhật - Các cường quốc xuất, nhập : Hoa kỳ , đức , Nhật Hoạt động 4: HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Củng cố : Hãy chọn phương án cho câu sau: Ba trung tâm kinh tế buôn bán lớn giới là: A Hoa Kì, Tây Âu Nhật Bản B Nhật Bản, Trung Mĩ Anh C Nam Mĩ, LB Nga Đông Nam Á D Hoa Kì, LB Đức Tây Nam Á Kiểm tra, đánh giá Tính cán cân xuất nhập nước ta biết giá trị xuất giá trị nhập 3.Chuẩn bị học TIẾT 51 CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I.Mục tiêu: 1.Về kiến thức: -Hiểu trình bày khái niệm:mơi trường,tài ngun thiên nhiên -Tích hợp GDMT-TKNL:Khái niệm môi trường,các loại môi trường,mối quan hệ môi trường đời sống người;Tài nguyên phân loại tài nguyên 2.Về kĩ năng: -Phân tích số liệu,tranh ảnh vấn đề môi trường -Biết cách tìm hiểu vấn đề mơi trường địa phương -Tích hợp GDMT-NLTK:Phân tích mối quan hệ người với mơi trường TNTN,khai thác hợp lí TNTN phục vụ sống hàng ngày người 3.Về thái độ:Có ý thức bảo vệ tài ngun,mơi trường tốt Định hướng lực hình thành: - Năng lực giải vấn đề; lực hợp tác; lực ứng dụng CNTT - Năng lực liên hệ thực tế địa phương; sử dụng hình ảnh… II Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1.Giáo viên: Bài soạn,SGK,SGV,chuẩn kiến thức kĩ năng,hình ảnh (nếu có), 2.Học sinh: SGK, ghi, III.Hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp/ Kiểm tra cũ:Phần câu hỏi tập trang 158 SGK(2p) A.Hoạt động khởi động (5p) Mục tiêu: - Huy động số kiến thức, kĩ học MT - Tạo hứng thú học tập, giúp HS hiểu sơ MT TNTN thông qua số hình ảnh 106 - Nhằm tạo tình có vấn đề để kết nối với Phương pháp-kĩ thuật Phương tiện: Tổ chức hoạt động: B Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Mơi trường Mục tiêu - Hiểu trình bày khái niệm MT xung quanh , MT sống - So sánh MTTN MTNT Phương pháp-kĩ thuật: - Phương pháp phát ván - Hình thức cá nhân Phương tịên : máy chiếu hình ảnh MT loại TNTN Tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh Tìm hiểu mơi trường(HS làm việc cá nhân:12 phút) Bước 1:GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK quan sát thực tế , nêu khái niệm : *Môi trường xung quanh gì? Cho VD *Mơi trường sống gì? Cho VD *Mơi trường tự nhiên gì? *Mơi trường xã hội gì? *Mơi trường nhân tạo gì?Cho VD * Bước Hs thực nhiệm vụ *Bước : HS trả loi nhân xét *Bước 4:GV chuẩn kiến thức Nội dung I.Mơi trường -Mơi trường xung quanh (mơi trường địa lí) khơng gian bao quanh Trái Đất , có quan hệ trực tiếp đến tồn phát triển xã hội loài người -Mơi trường sống người tất hồn cảnh bao quanh người có ảnh hưởng đến sống phát triển người -Môi trường sống người gồm: +Môi trường tự nhiên: Gồm tất thuộc tự nhiên xung quanh người,có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sinh trưởng,phát triển tồn người +Môi trường xã hội:Bao gồm mối quan hệ xã hội sản xuất,trong phân phối,trong giao tiếp +Môi trường nhân tạo:Bao gồm đối tượng lao động người sản xuất chịu chi phối người Hoạt động Chức môi trường Mục tiêu - Trình bày chức môi trường - Chứng minh chức môi trường - Vai trò MT phát triển XH loài người 107 - Kĩ chứng minh,nhận xét, phân tích Phương pháp_KT - Phương pháp phát vấn , sử dụng hình ảnh để chứng minh 3.Phương tiện: hình ảnh MT Tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh Tìm hiểu chức môi trường(HS làm việc lớp:10 phút) Bước 1:GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau đây: + MTTN có chức nào? + Nêu Vai trò MTTN? +Vì mơi trường tự nhiên lại không định đến phát triển xã hội lồi người? + Cho số ví dụ chứng minh MTTN khơng đóng vai trò định đến phát triển xã hội loài người? Bước : HS thực nhiệm vụ gợi ý GV * Bước : HS trả loi * Bước : GV nhận xét, chuẩn KT mở rộng thêm * Lấy ví dụ Nhật Bản nước nghèo tài nguyên quốc gia phát triển hàng đầu giới Quan điểm vật địa lí cho rằng:MTTN nhân tố định đến phát triển xã hội quan niệm khơng đúng,vì phát triển MTTN chậm phát triển xã hội (Là điều kiện thường xuyên cần thiết cho tồn phát triển xã hội loài người, sở vật chất tồn xã hội,nhưng khơng có vai trò định đến phát triển xã hội Nội dung II.Chức mơi trường , vai trò mơi trường phát triển xã hội loài người 1.Chức -Là không gian sống người -Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên -Là nơi chứa đựng chất phế thải người tạo 2.Vai trò MTTN phát triển xã hội loài người -Mơi trường tự nhiên có vai trò quan trọng với xã hội lồi người khơng có vai trò định đến phát triển xã hội lồi người -Vai trò định phát triển XH phương thức SX bao gồm sức SX quan hệ SX Hoạt động 3: Tìm hiểu TNTN Mục tiêu - Hiểu khái niệm TNTN, phân loại TNTN - Tích hợp giáo dục MT Phương thức Phương pháp phân tích, so sánh , thảo luận nhóm Tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung 108 *Tìm hiểu tài nguyên thiên nhiên(HS làm việc cá nhân:10 phút) Bước 1:HS đọc SGK,nêu khái niệm tài nguyên thiên nhiên ‘ phân loại Bước 2:HS thuc Bước HS trao đổi Bước 4:GV chuẩn kiến thức yêu cầu * Tìm hiểu Phân loại tài nguyên (Thảo luận nhóm ) Bước -Nhóm tìm hiểu phân loại theo thuộc tính tự nhiên -Nhóm tìm hiểu phân loại theo cơng dụng kinh tế -Nhóm 3,4 tìm hiểu phân loại theo khả bị hao kiệt trình sử dụng Bước : HS thực nhiệm vụ gợi ý GV * Bước : HS trả loi * Bước : GV nhận xét, chuẩn KT mở rộng thêm III.Tài nguyên thiên nhiên *Khái niệm: Là thành phần tự nhiên mà trình độ định phát triển lực lượng sản xuất chúng sử dụng sử dụng làm phương tiện sản xuất làm đối tượng tiêu dùng *Phân loại: -Theo thuộc tính tự nhiên:đất,nước,khí hậu,SV,KS -Theo cơng dụng kinh tế:tài ngun nơng nghiệp,CN,DL -Theo khả hao kiệt trình sử dụng người: +Tài ngun khơng khơi phục được:KS +Tài nguyên khôi phục được:ĐTV,đất trồng +Tài nguyên khơng bị hao kiệt:NL mặt trời,khơng khí,nước * Các nhóm trình bày *Hãy chứng minh lịch sử phát triển xã hội loài người, số lượng loại tài nguyên bổ sung không ngừng Trả lời:Từ biết trồng trọt:Đất trở thành tài nguyên quan trọng;khi cơng nghiệp đời,khống sản trở thành tài ngun quan trọng *Em chứng minh tiến khoa học cơng nghệ giúp người giải tình trạng bị đe dọa khan tài ngun khống sản? *Tích hợp GDMT-NLTK Mối quan hệ người với môi trường TNTN,khai thác hợp lí TNTN phục vụ sống hàng ngày người,GV lấy ví dụ cụ thể phân tích địa phương Hoạt động Luyện tập Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức học; rèn luyện kĩ học góp phần hình thành Phương thức: Hoạt động cá nhân Tổ chức hoạt động (6p) a) GV giao nhiệm vụ cho HS: - Vẽ sơ đồ tư phân loại tài nguyên, khái quát học 109 b) Hs thực lớp khắc sâu kiêns thức vừa học Hoạt động Vận dụng (5p)- Mở rộng Mục tiêu: : giúp HS vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề cụ thể thực tiễn địa phương sống vấn đề MT Nội dung: : GV hướng dẫn HS tự đặt vấn đề để liên hệ vận dụng vấn đề MT TNTN Đánh giá GV khuyến khích, động viên HS TIẾT 52- MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TIẾT 53: ÔN TẬP TIẾT 54 THI TIẾT 55 TRẢ BÀITHI 110 ... dụng:(3phút) - Những đối tượng địa lí dùng pp kí hiệu? - Những đối tượng địa lí dùng pp đường chuyển động? - Những đối tượng địa lí dùng pp chấm điểm? - Những đối tượng địa lí dùng pp biểu đồ-bản đồ?... Đất - lớp Manti C lớp vỏ Trái Đất - lớp Manti - nhân B nhân Trái Đất - lớp Manti - lớp vỏ Trái Đất Trái Đất C lớp vỏ Trái Đất - lớp Manti - nhân Trái Đất Căn hình 7.1 cấu trúc Trái Đất D lớp Manti... tạo)? (Đặc điểm lớp So sánh lớp vỏ lục địa lớp vỏ đại dương? bảng thông tin phản hồi) B2: HS thực nhiệm vụ HS quan sát hình ảnh, đồ kết hợp đọc SGK để trả lời câu hỏi B3: GV nhận xét, đánh giá chốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Địa lí lớp 10 (Theo mẫu mới), Giáo án môn Địa lí lớp 10 (Theo mẫu mới)