0

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc(tiết 1)

10 1,848 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 10:10

Trửụứng p t d l Ngoõi Sao GV: Ngoõ Nguyeón Thu Vaõn Nguyeón ẹỡnh Chieồu Nguyeãn Ñình Chieåu(1822 – 1888) I. - Nguyễn Đình Chiểu(1822 – 1888)tự là Mạch Trạch,hiệu Trọng Phủ,Hối Trai. - Sinh ra ở quê mẹ: làng Tân Thới,huyện Bình Dương,tỉnh Gia Đònh(nay thuộc tp Hồ Chí Minh). - Xuất thân : Trong gia đình nhà nho,cha làm thư lại tại dinh Tổng trấn Lê Văn Duyệt. - Năm 1833 cha đưa ra Huế học - Năm 1843 đổ tú tài tại trường thi Gia Đònh. - Năm 1846 ra Huế chuẩn bò thi tiếp. - Năm 1849 sắp thi được tin mẹ mất,bỏ thi về chòu tang,dọc đường về bò đau mắt rồi bò mù. - Học nghề thuốc,sau đó về quê dạy học,bốc thuốc và làm thơ - Khi Pháp xâm lược ông cùng với các lãnh tụ bàn mưu tính kế đánh giặc. - Nam Kì mất,Ông ở lại Ba Tri,thực dân Pháp tìm mọi cách mua chuộc,nhưng Ông khẳng khái khước từ tất cả. - 1888 Ông từ trần,cánh đồng Ba Tri rợp trắng khăn tang khóc thương Đồ Chiểu.  Nguyễn Đình Chiểu là một người con có hiếu,một người thầy mẫu mực,một chiến só yêu nước với nghò lực và ý chí phi thường. II. 1. Những tác phẩm chính - Tr c khi Pháp xâmlượcướ + Truyện Lục Vân Tiên + Dương Từ Hà Mậu - Sau khi Pháp xâmlược: Xem sgk 2. Nội dung thơ văn - Lí tưởng đạo đức,nhân nghóa: Những bài học về đạo làm người mang tinh th n nhân ngh a của o ầ ĩ đạ Nho nhưng lại rất đậm đà tính nhân dân và truyền thống dân tộc. - Lòng yêu nước thương dân: Thơ văn yêu nước chống Pháp của Nguyễn Đỉnh Chiểu ghi lại chân thực một thời đau thương của đất nước,khích lệ lòng căm thù giặc và ý chí cứu nước của nhân dân ta,đồng thời nhiệt liệt biểu dương những anh hùng nghóa só đã chiến đấu,hi sinh vì tổ quốc. 3. Nghệ thuật thơ văn - Vẻ đẹp thơ văn của Ông không bộc lộ ra bên ngoài mà tiềm ẩn trong tầng sâu của cảm xúc,suy ngẫm. - Bút pháp trữ tình xuất phát từ cõi tâm trong sáng,nhiệt thành. - Đậm đà sắc thái Nam Bộ . - Lối thơ thiên về kể mang màu sắc diễn xướng rất phổ biến trong văn học dân gian Nam Bộ. III. Ghi nhôù : sgk/59. . anh hùng nghóa só đã chiến đấu,hi sinh vì tổ quốc. 3. Nghệ thuật thơ văn - Vẻ đẹp thơ văn của Ông không bộc lộ ra bên ngoài mà tiềm ẩn trong tầng sâu của. Vân Tiên + Dương Từ Hà Mậu - Sau khi Pháp xâmlược: Xem sgk 2. Nội dung thơ văn - Lí tưởng đạo đức,nhân nghóa: Những bài học về đạo làm người mang tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc(tiết 1), Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc(tiết 1),

Từ khóa liên quan