Ca Dao, Tục Ngữ

2 506 0
Ca Dao, Tục Ngữ

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ăn bát cơm nhớ công ơn cha mẹ Đường đi năm bảy bữa, xe lửa chạy cũng gần Muốn ăn trắng chấm với rau tần Muốn rời chốn cũ cho gần mẹ cha. Đường hành lộ, đường xa cát mã Điệu tình thương khoan đã bớ anh Để em trở về gắn công xây lũy đắp thành Đền ơn cha mẹ sanh thành ra em. Đường xa chi ngại Trường Sơn Ngại chăng là ngại lòng con quên về Đạo mẹ cha mất là khó kiếm, Đạo vợ chồng chẳng hiếm chỉ nơi. Đặng chữ trung, bất tùng chữ hiếu, Đặng chữ tam tòng, thất hiếu mẹ cha. Đứng bên ni Hàn Ngó bên tê Hà Thân Nước xanh như tàu lá Đứng bên tê Hà Thân Ngó về Hàn, phố xá nghênh ngang Kể từ ngày Tây lại đất Hàn Đào sông Cầu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu Dặn lòng ai đỗ đừng xiêu Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau Đa đa đậu nhánh cây đa Chồng gần không lấy em lấy chồng xa Một mai cha yếu mẹ già Bát cơm ai đỡ, chén trà ai dâng? Đêm rằm tháng bảy Vu Lan Phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc ? Dốc nào ngược bằng đốc Nha Trang ? Mỗi tiếng em than, hai hàng lụy nhỏ Còn chút mẹ già, biết bỏ cho ai ? Mẹ già, còn có em trai, Phận em là gái, nay mai phải theo chồng. Đèo nào cao bằng đèo Sơn Cốc ? Dốc nào ngược bằng dốc Mỹ Trang ? Nghe tiếng em than, hai hàng lụy nhỏ Còn chút mẹ già biết bỏ cho ai ? Đi bán bánh bò Một vốn mà chín mười lời Em biểu anh cứ việc ăn chơi Để em đi bán kiếm đồng lời nuôi mẹ nuôi cha. Đói lòng ăn đọt chà là, Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Đói lòng ăn trái ổi non, Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. . dâng? Đêm rằm tháng bảy Vu Lan Phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc ? Dốc nào ngược bằng đốc Nha Trang ? Mỗi tiếng em than,. ? Mẹ già, còn có em trai, Phận em là gái, nay mai phải theo chồng. Đèo nào cao bằng đèo Sơn Cốc ? Dốc nào ngược bằng dốc Mỹ Trang ? Nghe tiếng em than,

Ngày đăng: 15/09/2013, 09:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan