0

SKKN - DẠY TỐT TIN HỌC LỚP 4

13 2,879 56

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải A. Phần mở đầu I/ Lý do chọn chuyên đề: * Tầm quan trọng của công nghệ thông tin: Trong thời đại của chúng ta, sự bùng nổ CNTT đã tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội ngời. Đảng và Nhà nớc đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và CNTT, truyền thông cũng nh những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, mở cửa và hội nhập, hớng tới nền kinh tế tri thức của nớc ta nói riêng thế giới nói chung. Chính vì xác định đợc tầm quan trọng đó nên Nhà nớc ta đã đa môn tin học vào trong nhà trờng và ngay từ tiểu học học sinh đợc tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần nâng cao trong các cấp tiếp theo * Tác dụng của CNTT trong dạy học ở bậc tiểu học: Môn tin học ở bậc tiểu học bớc đầu giúp học sinh làm quen với một số kiến thức ban đầu về CNTT nh: Một số bộ phận của máy tính, một số thuật ngữ thờng dùng, rèn luyện một số kỹ năng sử dụng máy tính, Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho ngời lao động hiện đại nh: + Góp phần hình thành và phát triển t duy thuật giải. + Bớc đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin. + Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, lao động xã hội hiện đại. + Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính các sản phẩm tin học. + Bớc đầu hiểu khả năng ứng dụng CNTT trong học tập. + Có ý thức tìm hiểu CNTT trong các hoạt động xã hội. * Đặc biệt khi học sinh học các phần mềm nh: 1 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải + Phần mềm soạn thảo văn bản: Học sinh ứng dụng từ các môn học Tập Làm Văn để trình bày đoạn văn bản sao cho phù hợp, đúng cách. ứng dụng soạn thảo văn bản để soạn thảo giải những bài toán đã học ở bậc tiểu học. + Phần mềm vẽ: Học sinh ứng dụng trong môn Mỹ thuật, học đợc từ môn mỹ thuật để vẽ những hình ảnh sao cho sinh động, hài hoà thẩm mĩ. + Trong chơng trình tin học ở bậc tiểu học đợc phân bố xen kẽ giữa các bài vừa học, vừa chơi. Điều đó sẽ rèn luyện cho học sinh óc t duy sáng tạo trong quá trình chơi những trò chơi mang tính bổ ích giúp cho học sinh th giãn sau những giờ học căng thẳng ở lớp, II. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của chuyên đề. - Đề ra một số biện pháp và việc dạy tin học trong bậc tiểu học. III/ Đối tợng nghiên cứu: - Môn tin học lớp 4. - Học sinh khối lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải. IV/ Phơng pháp nghiên cứu: - Phỏng vấn học sinh khối 4. - Kiểm tra việc học tập của học sinh (bài cũ, bài mới) - Sử dụng bảng biểu đối chiếu. - Thăm lớp, dự giờ. - Kiểm tra chất lợng sau giờ học. 2 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải B. Phần nội dung: I/ Cơ sở lý luận: + Nghị quyết 40/2000/QH10 và chỉ thị 14/2001/CT-TTg ngày 9/12/2000 về việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông: Nội dung chơng trình là tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phơng pháp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng CNTT vào dạy và học. + Thông t số 14/2002/TT-BGD&ĐT ngày 1/4/2002 về việc hớng dẫn quán triệt chủ trơng đổi mới giáo dục phổ thông. + Chỉ thị 29/CT của Trung Ương Đảng về việc đa CNTT vào nhà trờng. + Trong nhiệm vụ năm học 2005 2006 Bộ trởng giáo dục đào tạo nhấn mạnh: Khẩn trơng triển khai chơng trình phát triển nguần nhân lực CNTT từ nay đến năm 2010 của chính phủ và đề án dạy Tin học ứng dụng CNTT và truyền thông giai đoạn 2004 2006 của ngành. II/ Cơ sở thực tiễn: * Một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chuyên đề ở trờng Tiểu học Đằng Hải: 1. Thuận lợi: * Nhà trờng: - Tuy môn Tin học mới chỉ là môn học tự chọn nhng nhà trờng đã tạo điều kiện để học sinh có thể học từ khối lớp 3, tạo điều kiện sắm sửa máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc dạyhọc môn Tin học. - Đợc sự ủng hộ của các cấp uỷ UBND các ban ngành, phụ huynh toàn trờng hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trờng. * Giáo viên: Giáo viên đợc đào tạo những kiến thức cơ bản về tin học để đáp ứng yêu cầu cho dạyhọc môn tin học trong bậc tiểu học. * Học sinh: Vì là môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá những lĩnh vực mới nên học sinh rất hứng thú học, nhất là những tiết thực hành. 3 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải 2. Khó khăn: * Nhà trờng: Nhà trờng đã có một phòng máy vi tính để cho học sinh học nhng vẫn còn hạn chế về số lợng cũng nh chất lợng, mỗi ca thực hành có tới 3 4 em ngồi cùng một máy nên các em không có nhiều thời gian để thực hành làm bài tập một cách đầy đủ. Hơn nữa nhiều máy cấu hình máy đã cũ, chất lợng không còn tốt nên hay hỏng hóc, ảnh hởng rất nhiều đến chất lợng học tập của học sinh. Đời sống kinh tế của địa phơng còn gặp nhiều khó khăn, rất ít học sinh ở nhà có máy vi tính. * Giáo viên: Môn Tin học mới chỉ là môn tự chọn trong chơng trình bậc tiểu học nên chơng trình và sự phân phối chơng trình bớc đầu có sự thống nhất và đang hoàn chỉnh. Hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo mới đang thí điểm dạy môn Tin học vào lớp 3 cho một số tỉnh và thành phố (trong đó có thành phố Hải Phòng) và biên soạn quyển sách cùng học tin học quyển 1. Năm học 2005 2006 Phòng giáo dục Hải An mới giao thí điểm cho trờng tiểu học Cát Bi dạy thử chơng trình sách cùng học Tin học quyển 1 vào lớp 3. Tuy giáo viên đã đợc đào tạo cơ bản về kiến thức tin học, nhng có một số giáo viên đợc chuyển từ môn văn hoá sang, nên chỉ đợc đào tạo hết chứng chỉ A nên kiến thức còn hạn hẹp, cha có chiều sâu cũng nh chiều rộng nên việc cập nhật những vấn đề mới còn hạn chế. Hơn nữa khi thực hành, máy móc gặp sự cố, trục trặc, giáo viên không xử lý kịp thời dẫn đến học sinh thiếu máy, không thực hành đợc. Do mới là môn tự chọn nên đa số giáo viên dạy Tin học trong trờng tiểu học đều là giáo viên hợp đồng trờng, chỉ tiêu biên chế cha có, lơng thấp nên cũng phần nào làm ảnh hởng đến chất lợng dạy và học. * Học sinh: Học sinh cha có sách giáo khoa để học, các em chỉ đợc học những kiến thức thông qua bài giảng của giáo viên dạy trên lớp. 4 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải Đa số các em học sinh chỉ đợc tiếp xúc với máy vi tính ở trờng là chủ yếu, do đó sự tìm tòi và khám phá máy vi tính với các em còn hạn chế, nên việc học tập của học sinh vẫn còn mang tính chậm chạp. III/ Thực trạng: Trớc khi thực hiện chuyên đề, tôi đã khảo sát khối lớp 4 thông qua giờ dạy lý thuyết, dạy thực hành, thông qua kiểm tra bài cũ. Khi tổng hợp kết quả thu đợc: Mức độ thao tác Trớc khi thực hiện chuyên đề Số Hs Tỷ lệ Thao tác nhanh, đúng 25/112 22% Thao tác đúng 40/112 36% Thao tác chậm 37/112 33% Cha biết thao tác 10/112 9% IV/ Một số biện pháp để dạy tin học có hiệu quả hơn trong bậc tiểu học: 1. Giáo viên có kế hoạch bài dạy, xây dựng ý tởng, thiết kế bài dạy phù hợp: - Ngay từ bài học đầu tiên trong chơng trình học Tin học, giáo viên phải xác định rõ cho học sinh nhận biết các bộ phận của máy tính và tác dụng của các bộ phận đó bằng cách cho học sinh quan sát ngay trong giờ giảng lý thuyết. Ví dụ: Bài làm quen với máy tính (lớp 3) Khi giáo viên giới thiệu bộ phận con chuột, giáo viên phải mô tả con chuột, có mấy loại con chuột, trên thân con chuột có những phím nào, chức năng của các phím đó, tay đặt lên con chuột đó nh thế nào. - Học sinh quan sát con chuột, quan sát thao tác của cô giáo khi sử dụng chuột trong quá trình học tập. Giáo viên biết kết hợp giữa giờ lý thuyết và thực hành sao cho phù hợp, không nên xem nhẹ giờ dạy lý thuyết thì mới thực hành tốt đợc cũng nh khi học sinh thực hành tốt thì sẽ hiểu sâu hơn về lý thuyết. 5 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải Ví dụ: Khi học bài các thao tác với tệp tin văn bản (khối 4). Giáo viên dạy phần lu văn bản, mở văn bản. khi học lý thuyết học sinh mới chỉ hiểu là lu văn bản vào trong máy là để văn bản đó không bị mất đi, có thể mở ra đợc. Nh- ng đến khi thực hành học sinh mới thực sự hiểu rằng khi lu văn bản đó luôn luôn đợc lu trữ và tồn tại trong máy, có thể mở ra bất cứ lúc nào để chỉnh, xem và chỉnh sửa. - Giáo viên nên tận dụng những phơng tiện sẵn có của môn tin học áp dụng vào trong giảng dạy lý thuyết để học sinh dễ quan sát và nhận biết, giúp cho buổi học thực hành của hiệu quả hơn. Qua đợt khảo sát đầu năm học học với học sinh khối 4 (lớp 4A và lớp 4B) dạy bài các thao tác với tệp tin văn bản. Lớp 4A dạy có sử dụng đồ dùng trực quan bằng mát tính, thao tác trên máy tính. Còn lớp 4B dạy sử dụng đồ dùng trực quan bằng hộp thoại miêu tả hình ảnh trong máy tính. Khi tổng hợp kết quả thu đợc: Mức độ thao tác Lớp 4A Lớp 4B Số HS Tỉ lệ Số HS Tỉ lệ Thao tác nhanh 15/38 39% 8/35 23% Thao tác chậm 13/38 34% 15/35 43% Cha biết thao tác 10/38 27% 13/35 34% Khi dạy thực hành, giáo viên giao bài tập cho học sinh một cách cụ thể, rõ ràng và kết hợp cả những kiến thức của bài học trớc, hớng dẫn theo từng nhóm trớc khi học sinh làm để học sinh quan sát và làm bài tập. Ví dụ: Dạy bài vẽ đờng thẳng, giáo viên giao bài tập thực hành, sau đó h- ớng dẫn (theo nhóm) trực tiếp trên máy cho học sinh dễ quan sát thao tác của cô và lời nói của cô. trong khi thực hành, nếu em học sinh nào cha thực hành đợc, giáo viên lại hớng dẫn cho em đó hoặc bắt tay em đó và hớng dẫn các thao tác. 2. Hệ thống các bài tập thực hành, các bài tập phù hợp với nội dung của bài giảng, liên hệ với một số môn học khác trong chơng trình học của các em. Các bài tập không quá dài, nâng dần từ mức đơn giản đến phức tạp, 6 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải ngoài ra giáo viên cũng phải kết hợp những bài đã học trớc để học sinh ôn lại và vận dụng vẽ một cách có hệ thống. Ví dụ: Trong một ca thực hành với bài vẽ hình vuông sau: ở hình trên ngoài vẽ hình vuông ra học sinh còn phải sử dụng công cụ vẽ đờng thẳng, vẽ đờng cong một chiều, màu vẽ đã học ở bài trớc để vẽ và trang trí cho các hoa văn của hình vuông trên. Từ hình vuông trên các em sẽ liên tởng đến bài học trang trí hình vuông (Môn mỹ thuật lớp 4) và sáng tạo vẽ một số hình vuông đã học ở môn Mỹ thuật 4. 3. Trong giờ thực hành giáo viên nên tạo sự tranh đua giữa các nhóm bằng cách phân công các nhóm làm bài thực hành, sau đó các nhóm nhận xét, chấm điểm (dới sự chỉ dẫn của giáo viên) của nhau để tạo đợc sự hào hứng học tập và sáng tạo trong quá trình thực hành. 4. Tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy cập mạng để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm tài nguyên trên Internet phục vụ cho quá trình dạy và học. 5. Su tầm một số trò chơi có ích để rèn luyện về cách sử dụng chuột (cờ caro), luyện ngón khi sử dụng bàn phím (Mario Typing), phần mềm luyện t duy, tính toán, nhanh nhạy, giải trí (Solitare, minesweeper) 6. Giáo viên có kế hoạch bồi dỡng để nâng cao kiến thức bản thân đáp ứng đợc những yêu cầu đổi mới, cập nhật thông tin một cách đầy đủ, chính xác. 7 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải Muốn có giờ dạy đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi giáo viên dạy Tin học nhận thức đợc cần phải có kế hoạch bồi dỡng Tin học cho bản thân bằng cách tự tìm tòi, tham khảo các tài liệu có liên quan và có thể hỏi các đồng nghiệp của trờng bạn. Bên cạnh tìm hiểu kiến thức về Tin học, giáo viên cũng phải tìm hiểu các kiến thức khác nh văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội để tự nâng cao nhận thức của bản thân. C. Kết luận: I/ Kết quả: Qua quá trình áp dụng vào giảng dạy tin học khối 4, so sánh với bảng tổng hợp trớc đó đã thu đợc kết quả nh sau: Mức độ thao tác Trớc khi thực hiện chuyên đề Sau khi thực hiện chuyên đề Tỷ lệ tăng, giảm Số Hs Tỷ lệ Số Hs Tỷ lệ Thao tác nhanh, đúng 25/112 22% 40/112 36% Tăng: 14% Thao tác đúng 40/112 36% 45/112 40% Tăng: 4% Thao tác chậm 37/112 33% 27/112 24% Giảm: 9% Cha biết thao tác 10/112 9% 0/112 0% Giảm: 9% Từ bảng kết quả trên cho thấy các biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học lớp 4 đã trình bày ở trên các em không những nắm chắc kiến thức mà còn thấy các em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu bài nhanh hơn, có chất lợng thực sự. II/ Bài học: - Tìm tòi sáng tạo cách dạy, cách học tạo sự hứng thú tiếp thu bài . - Yêu nghề, mến trẻ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Thăm lớp dự giờ, hội thảo phơng pháp giảng dạy các bộ môn khác. - Tích cực tham mu với nhà trờng để tăng cờng nâng cấp máy, trang thiết bị dạy học. - Thực hiện tốt các quy định của ngành đề ra. 8 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã áp dụng vào dạy tin học khối 4. tuy nhiên còn nhiều yếu tố khách quan và chủ quan và vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để chuyên đề của tôi có hiệu quả hơn. Xin chân thành cảm ơn! Đằng hải ngày 9 tháng 4 năm 2006 Ngời viết Phan Thị Thuỷ Giáo án minh hoạ vẽ hình chữ nhật, hình vuông A. Mục tiêu bài học: - Học sinh biết sử dụng nút công cụ để vẽ hình chữ nhật, hình vuông. từ đó vận dụng để vẽ và trang trí một số hình chữ nhật, hình vuông nh trang trí khăn thêu, viên gạch, - Liên hệ những hình đã học trong môn Mĩ thuật để vẽ, trang trí hình vẽ sao cho thẩm mĩ và hài hoà. 9 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải B. Đồ dùng: Giáo viên: Đồ dùng dạy học công nghệ. Học sinh: Bút, vở. C. các hoạt động dạy và học: Stt Hoạt động dạy Hoạt động học 1. 2. Kiểm tra bài cũ: (2 3) - Em hãy nêu cách sao chép một hình? - Em hãy nêu cách di chuyển hình? Giảng bài mới: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 1. Vẽ hình chữ nhật: (5 6 ) H: - ở bài học trớc muốn vẽ một hình chữ nhật ta sử dụng nút công cụ nào? - Khi vẽ các em thấy hiện tợng gì xảy ra? Giáo viên làm mẫu. + B1: chọn biểu tợng . + B2: Chọn nét vẽ + B3: Chọn màu vẽ trong thanh bảng màu. + B4: Tiến hành vẽ. H: - Em hãy nêu lại các bớc vẽ hình chữ nhật? - Em hãy vẽ hình chữ nhật màu xanh, nét vẽ đậm? * Chú ý: Vẽ hình chữ nhật có màu nền: ở bớc 2 ta chọn nét vẽ thứ 3. H: Em hãy vẽ hình chữ nhật có màu nền là mầu hồng? 2. Vẽ hình vuông (4 5 ) H: - Nh thế nào đợc gọi là hình vuông? Giáo viên làm mẫu: + B1: chọn biểu tợng . + B2: Chọn nét vẽ + B3: Chọn màu vẽ trong thanh bảng màu. + B4: Tiến hành vẽ. Trong quá trình vẽ giữ - 2 3 HS trả lời. - Sử nút công cụ vẽ đ- ờng thẳng. - Vẽ không chuẩn, có nét thừa phải tẩy, nét thiếu phải nối lại, mất nhiều thời gian. - HS quan sát. - HS trả lời (4 bớc). -1 -> 2 HS lên thực hành. - 1 ->2 HS lên vẽ. - Là hình có 4 cạnh đều bằng nhau. 10 [...]... pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải phím Shift trên bàn phím H: - Hãy so sánh cách vẽ hình vuông với hình chữ nhật? - Em hãy vẽ hình vuông có đờng viền nét mảnh, màu đỏ? - Vẽ hình vuông có màu nền màu vàng ta làm thế nào? 3 Luyện tập (20 - 21 ) - Quan sát màn hình: - Giống nhau: Đều chọn biểu tợng và đều có 4 bớc vẽ - Khác nhau: Khi vẽ hình vuông ta phải giữ phím Shift - 1 -> 2 HS... từng nhóm lên thực hành - Từng nhóm nhận xét bài làm của nhau, GV nhận xét, cho điểm - HS quan sát - Trang trí bởi hình vuông và các hoa văn đợc vẽ bởi các đờng cong một chiều - Lần lợt các nhóm lên thực hành - Đại diện các nhóm nhận xét bài làm của nhau Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải 4 Củng cố, dặn dò: (2 3 ) - Nêu lại các bớc vẽ hình chữ nhật? - Khi vẽ hình vuông... số hình ảnh có liên quan đến hình chữ nhật, hình vuông để giờ sau thực hành - Giáo viên nhận xét, cho điểm - 4 bớc - Giữ phím Shift * Dự kiến sai lầm học sinh hay mắc phải: - Học sinh dễ nhầm cách vẽ hình chữ nhật với hình vuông 12 Một số biện pháp để dạy tốt Tin học lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải Hội đồng s phạm trờng tiểu học Đằng hải xét duyệt Hội đồng s phạm phòng giáo dục quận hải an xét duyệt... thực hành - Chọn nét vẽ thứ 3 và chọn màu vàng trong thanh bảng màu - Hs quan sát H: - Trong hình trên, hình nào là hình chữ nhật? - Hình nào sử dụng nét thẳng? Chia nhóm thực hành (thảo luận trong 1) - Quan sát màn hình H: - Hình trên đợc trang trí bởi hình gì và những nét vẽ gì? * Giáo viên làm mẫu học sinh quan sát - Chia nhóm thực hành 11 - Thân ngôi nhà, cửa chính, cửa sổ - Mái nhà - lần lợt từng . số biện pháp và việc dạy tin học trong bậc tiểu học. III/ Đối tợng nghiên cứu: - Môn tin học lớp 4. - Học sinh khối lớp 4 trờng Tiểu học Đằng Hải. IV/ Phơng. học thực hành của hiệu quả hơn. Qua đợt khảo sát đầu năm học học với học sinh khối 4 (lớp 4A và lớp 4B) dạy bài các thao tác với tệp tin văn bản. Lớp 4A
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN - DẠY TỐT TIN HỌC LỚP 4, SKKN - DẠY TỐT TIN HỌC LỚP 4,

Hình ảnh liên quan

- Nêu lại các bớc vẽ hình chữ nhật? - Khi vẽ hình vuông ta phải giữ phím gì? Dặn dò: Ôn lại lý thuyết vẽ hình chữ nhật, vẽ  hình vuông - SKKN - DẠY TỐT TIN HỌC LỚP 4

u.

lại các bớc vẽ hình chữ nhật? - Khi vẽ hình vuông ta phải giữ phím gì? Dặn dò: Ôn lại lý thuyết vẽ hình chữ nhật, vẽ hình vuông Xem tại trang 11 của tài liệu.