Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính hoạt động của mạch dao động để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về m

12 129 0
Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính hoạt động của mạch dao động để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về m

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục lục Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài…………………………………………… …Trang 1.2 Mục đích nghiên cứu……………………………………… Trang 1.3 Đối tượng nghiên cứu……………………………………… …Trang 1.4 Phương pháp nghiên cứu…………………………………… Trang 1.5 Những điểm SKKN………………………………… Trang 2 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm……………………….Trang 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm….Trang 2.3 Giải pháp sử dụng để giải vấn đề…………………… Trang 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường…………………… Trang 11 Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận…………………………………………………… Trang 12 3.2 Kiến nghị………………………………………………………Trang 12 Tài liệu tham khảo…………………………………………………… Trang 13 1 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài - Mạch dao động điện từ phần kiến thức khơng thể thiếu chương trình vật lý phổ thơng, có đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa trước THPT QG Bộ GD ĐT tổ chức - Trong trình giảng dạy nhiều năm lớp Từ học sinh học theo chương trình học sinh theo ban khoa học tự nhiên, phần kiến thức chương mạch dao động điện từ hay chương dòng điện xoay chiều Đại đa số học sinh băn khoăn thường đặt câu hỏi cho giáo viên “ Tại tụ điên khơng cho dòng chiều qua mà lại cho dòng xoay chiều qua nó?” - Có nhiều sách tham khảo, tài liệu mạng internet viết chủ đề thường dạng hệ thống tập cách máy móc, sử dụng cơng cụ tốn học cách cồng kềnh Khơng giúp học sinh hiểu rõ chất vật lý vấn đề - Để có cách nhìn tổng qt, nắm rõ chất vật lý vấn đề Giúp em học sinh giải đáp thắc mắc vận dụng làm tập, giải câu đề thi HSG trước THPT QG Vì lí Tôi mạnh dạn chọn đề tài đưa giải pháp giải 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đối với học sinh: Giúp em học sinh hiểu rõ chất vật lí hoạt động mạch dao động điện từ - Đối với giáo viên: Làm tài liệu tham khảo hữu ích để việc giảng dạy lớp tốt 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 12 giáo viên môn vật lí 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận dạy học vật lí - Lựa chọn dạng tập có nội dung, kiến thức liên quan đến đề tài 1.5 Những điểm SKKN - Các sáng kiến kinh nghiệm tác giá khác chủ đề năm trước chưa làm rõ chất vật lí hoạt động dao động điện từ mạch dao động - Đề tài Tôi xây dựng giúp em giải nhanh xác tập liên quan đến vấn đề Đặc biệt tập định tính đề thi THPT QG Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm: Đề tài sang kiến Tôi dựa kiến thức, định luật vật lí chương trình phổ thơng: - Hiện tượng cảm ứng điện từ: Khi từ thông qua mạch kín biến thiên mạch xuất dòng điện cảm ứng - Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ xảy mạch có dòng điện mà biến thiên từ thông qua mạch gây biến thiên cùa cường độ dòng điện mạch - Định luật ôm cho loại đoạn mạch 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - Trong trình dạy học sinh lớp 12, đặc biệt học sinh ôn thi THPT Quốc gia, nhận thấy em làm tập định tính định lượng phần này, có cảm thấy khó khăn đặc biệt toán liên quan đến chất vật lí Dẫn đến việc giải thích tượng khơng kết thường bị sai Làm cho em giảm hứng thú mơn vật lý nói chung ngại học mơn - Trong kì thi THPT QG số lượng câu hỏi chương Tuy nhiên xu hỏi thường liên qua đến chất vật lí, giáo viên khơng có phương pháp để làm học sinh hiểu rõ chất vấn đề làm gặp nhiều khó kkăn 2.3 Giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Dao động điện từ mạch LC a Cấu tạo công dụng: - Cấu tạo: gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C - Công dụng: dụng cụ tạo dao động điện từ, để phát thu song điện từ b.Phân loại: * Mạch dao động LC kín: Hai cực tụ điện song song đối Đặc điểm: - Điện trường tập trung lòng tụ điện, từ trường tập trung lòng cuộn dây.Điện từ trường không truyền xa, dùng để tạo dao động điện từ cao tần - Năng lượng hao phí tỏa nhiệt điện trở dây nối cuộn cảm * Mạch dao động LC hở: Hai tụ điện không song song song đối diện nhau, mạch hở có hai hướng hai phía ngược Đặc điểm: - Điện trường lan truyền tụ điện, từ trường lan truyền ống dây, điện từ trường lan truyền xa không gian, dùng để phát thu sóng điện từ - Năng lượng bị hao phí tỏa nhiệt điện trở xạ khơng gian 2.3.2.Kích thích dao động cho mạch LC (cách làm cho mạch LC hoạt động) a Cách một:Tích điện cho tụ trước cách nối với a b nguồn điện chiều K + Lúc đầu đóng khóa K vào chốt a, tụ tích điện E,r C đến điện cực đại Q0 =C.E=C.U + chuyển khóa K từ chốt a sang b, tụ phóng điện qua cuộn cảm mạch hoạt động L a b Cách hai : Cung cấp dòng điện cho cuộn cảm trước cách nối với nguồn điện chiều + Khi K đóng dòng điện qua cuộn cảm tăng từ I0 = b K C E,r E R+r đến giá trị cực đại +Khi K chuyển từ chốt a sang b mạch có dao động điện từ 2.3.3.Hoạt động mạch LC lí tưởng (Đây phần trọng tâm đề tài) a Nghiên cứu hoạt động định tính mạch LC sau kích thích cách - Thời điểm t=0 tụ tích điện cực đại Q0 =C.E=C.U Tụ chưa phóng điện nên chưa có dòng điện qua qua cuộn cảm hay i=0 0

Ngày đăng: 31/10/2019, 14:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan