Soạn bài đập đá ở côn lôn

2 160 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2019, 16:52

Soạn bài Đập đá ở Côn Lôn Bình chọn:Soạn bài Đập đá ở Côn Lôn trang 148 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1: Em hình dung công việc đập đá của người tù ở Côn Đảo là một việc như thế nào?Em hãy nhận xét về giọng điệu bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của nhà thơ Phan Châu TrinhEm hãy phân tích bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu TrinhHình ảnh người anh hùng cứu nước qua bài thơ Đập đá ở Côn LônPhân tích bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh, Ngã văn 8Xem thêm: Đập đá ở Côn Lôn Lời giải chi tiếtCâu 1: Em hình dung công việc đập đá của người tù ở Côn Đảo là một việc như thế nào?Trả lời: Không gian: Côn Đảo là nơi khắc nghiệt, địa ngục trần gian Điều kiện làm việc: người tù khổ sai bị bóc lột, đàn áp Tính chất công việc: Việc đập đá là công việc đày ải sức khỏe, tinh thần của người tù. Tư thế của người tù: đứng giữa đất Côn Lôn với tư thế ngạo nghễ, lẫm liệt tư thế của đấng anh hào.Câu 2: Bốn câu thơ đầu có hai lớp nghĩa. Hai lớp nghĩa đó là gì? Phân tích giá trị nghệ thuật của những câu thơ đó. Nhận xét khẩu khí của tác giả.Trả lời: Bốn câu thơ đầu có hai lớp nghĩa: nghĩa thực và nghĩa tượng trưng + Nghĩa thực: Công việc đập đá khổ cực, gian khó, đó là cách thực dân Pháp đày ải, hành hạ người tù cách mạng + Nghĩa tượng trưng: Nổi bật lên tư thế hiên ngang, tinh thần ngang tàng của chí sĩ yêu nước trước những khó khăn, gian khổ. Giá trị nghệ thuật của hình ảnh mang hai lớp nghĩa: + Sử dụng liên tiếp các động từ, tính từ mạnh nhằm khẳng định lòng kiêu hãnh của người có chí lớn, muốn hành động để giúp nước, cứu đời. + Giọng thơ đanh thép, hùng hồn thể hiện tư chất hiên ngang lẫm liệt, không chịu khuất phục Khẩu khí của tác giả: ngang tàng, hiên ngang. Câu 3: Bốn câu thơ cuối bộc lộ trực tiếp những cảm xúc, suy nghĩ của tác giả. Em hãy tìm hiểu ý nghĩa những câu thơ này và cách thức biểu hiện cảm xúc của tác giả.Trả lời: Tác giả thể hiện ý chí, vẻ đẹp tinh thần của người chiến sĩ cách mạng: khẩu khí ngang tàng, tinh thần sắt đá không khuất phục. Xây dựng tương quan đối lập cách thức tác giả thể hiện cảm xúc: + Đối lập giữa thử thách gian khổ với sự bền chí, tinh thần kiên cường, sẵn sàng đối mặt với thử thách (tháng ngày, mưa nắng >< thân sành sỏi, dạ sắt son) + Đối lập chí lớn mưu đồ sự nghiệp với lúc sa cơ lỡ bước ( mưa nắng >< bền dạ sắt son) Bốn câu thơ cuối thXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaidapdaoconlonc35a8626.htmlixzz5wHifGukb Soạn Đập đá Cơn Lơn Bình chọn: Soạn Đập đá Côn Lôn trang 148 SGK Ngữ văn tập Câu 1: Em hình dung cơng việc đập đá người tù Côn Đảo việc nào?  Em nhận xét giọng điệu thơ Đập đá Côn Lôn nhà thơ Phan Châu Trinh  Em phân tích thơ Đập đá Cơn Lơn Phan Châu Trinh  Hình ảnh người anh hùng cứu nước qua thơ Đập đá Côn Lôn  Phân tích thơ Đập đá Cơn Lơn Phan Châu Trinh, Ngã văn Xem thêm: Đập đá Cơn Lơn Lời giải chi tiết Câu 1: Em hình dung công việc đập đá người tù Côn Đảo việc nào? Trả lời: - Không gian: Côn Đảo nơi khắc nghiệt, địa ngục trần gian - Điều kiện làm việc: người tù khổ sai bị bóc lột, đàn áp - Tính chất cơng việc: Việc đập đá công việc đày ải sức khỏe, tinh thần người tù - Tư người tù: đứng đất Côn Lôn với tư ngạo nghễ, lẫm liệt - tư đấng anh hào Câu 2: Bốn câu thơ đầu có hai lớp nghĩa Hai lớp nghĩa gì? Phân tích giá trị nghệ thuật câu thơ Nhận xét khí tác giả Trả lời: - Bốn câu thơ đầu có hai lớp nghĩa: nghĩa thực nghĩa tượng trưng + Nghĩa thực: Công việc đập đá khổ cực, gian khó, cách thực dân Pháp đày ải, hành hạ người tù cách mạng + Nghĩa tượng trưng: Nổi bật lên tư hiên ngang, tinh thần ngang tàng chí sĩ u nước trước khó khăn, gian khổ - Giá trị nghệ thuật hình ảnh mang hai lớp nghĩa: + Sử dụng liên tiếp động từ, tính từ mạnh nhằm khẳng định lòng kiêu hãnh người có chí lớn, muốn hành động để giúp nước, cứu đời + Giọng thơ đanh thép, hùng hồn thể tư chất hiên ngang lẫm liệt, khơng chịu khuất phục - Khẩu khí tác giả: ngang tàng, hiên ngang Câu 3: Bốn câu thơ cuối bộc lộ trực tiếp cảm xúc, suy nghĩ tác giả Em tìm hiểu ý nghĩa câu thơ cách thức biểu cảm xúc tác giả Trả lời: - Tác giả thể ý chí, vẻ đẹp tinh thần người chiến sĩ cách mạng: khí ngang tàng, tinh thần sắt đá khơng khuất phục - Xây dựng tương quan đối lập- cách thức tác giả thể cảm xúc: + Đối lập thử thách gian khổ với bền chí, tinh thần kiên cường, sẵn sàng đối mặt với thử thách (tháng ngày, mưa nắng >< thân sành sỏi, sắt son) + Đối lập chí lớn mưu đồ nghiệp với lúc sa lỡ bước ( mưa nắng >< bền sắt son) - Bốn câu thơ cuối th Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-dap-da-o-con-lon-c35a8626.html#ixzz5wHifGukb ... lời: - Tác giả thể ý chí, vẻ đẹp tinh thần người chiến sĩ cách mạng: khí ngang tàng, tinh thần sắt đá không khuất phục - Xây dựng tương quan đối lập- cách thức tác giả thể cảm xúc: + Đối lập thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài đập đá ở côn lôn, Soạn bài đập đá ở côn lôn

Từ khóa liên quan