Soạn bài đập đá ở côn lôn ngắn gọn nhất

1 121 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2019, 16:51

Soạn bài Đập đá ở Côn Lôn Ngắn gọn nhất Bình chọn:Soạn Văn lớp 8 ngắn gọn tập 1 bài Đập đá ở Côn Lôn Phan Châu Trinh. Đề bài: Cảm nhận của em sau khi đọc và học bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác và Đập đá ở Côn Lôn.Soạn bài Đập đá ở Côn LônEm hãy nhận xét về giọng điệu bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của nhà thơ Phan Châu TrinhEm hãy phân tích bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu TrinhHình ảnh người anh hùng cứu nước qua bài thơ Đập đá ở Côn LônXem thêm: Đập đá ở Côn Lôn I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢNCâu 1: Không gian và điều kiện làm việc: Đập đá vốn là công việc nặng nhọc. Đập đá ở Côn Đảo lại càng cực nhọc hơn vì nhà tù và thiên nhiên đều khắc nghiệt. Tính chất công việc : Kẻ thù chọn công việc đập đá công việc khổ sai cưỡng bức để tàn phá dữ dội thân thể và tiêu hao sức lực của người tù, hòng khuất phục ý chí của họ. Tinh thần của người tù : Đó là tư thế của đấng nam nhi anh hùngCâu 2: Bốn câu thơ đầu có hai lớp nghĩa: + Phan Châu Trinh đã miêu tả công việc lao động khổ sai như một chiến công chinh phục của dùng sĩ với sức mạnh phi thường. + Đối tượng chinh phục của dũng sĩ đạp đá là… đá . Thật đúng là kì phụng địch thủ vì trơXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaidapdaoconlonngangonphanchautrinhc35a33147.htmlixzz5wHiWCbAl Soạn Đập đá Côn Lôn Ngắn gọn Bình chọn: Soạn Văn lớp ngắn gọn tập Đập đá Côn Lôn - Phan Châu Trinh Đề bài: Cảm nhận em sau đọc học thơ "Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác" "Đập đá Cơn Lơn" • Soạn Đập đá Cơn Lơn • Em nhận xét giọng điệu thơ Đập đá Côn Lôn nhà thơ Phan Châu Trinh • Em phân tích thơ Đập đá Côn Lôn Phan Châu Trinh • Hình ảnh người anh hùng cứu nước qua thơ Đập đá Côn Lôn Xem thêm: Đập đá Côn Lôn I ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Câu 1: - Không gian điều kiện làm việc: Đập đá vốn công việc nặng nhọc Đập đá Cơn Đảo lại cực nhọc nhà tù thiên nhiên khắc nghiệt - Tính chất cơng việc : Kẻ thù chọn công việc đập đá công việc khổ sai cưỡng để tàn phá dội thân thể tiêu hao sức lực người tù, hòng khuất phục ý chí họ - Tinh thần người tù : Đó tư đấng nam nhi anh hùng! Câu 2: Bốn câu thơ đầu có hai lớp nghĩa: + Phan Châu Trinh miêu tả công việc lao động khổ sai chiến công chinh phục dùng sĩ với sức mạnh phi thường + Đối tượng chinh phục dũng sĩ "đạp đá" là… "đá" ! Thật "kì phụng địch thủ" "trơ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-dap-da-o-con-lon-ngan-gon-phan-chau-trinhc35a33147.html#ixzz5wHiWCbAl
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài đập đá ở côn lôn ngắn gọn nhất, Soạn bài đập đá ở côn lôn ngắn gọn nhất

Từ khóa liên quan