0

skkn nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7

18 468 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2019, 23:13

A/ ĐẶT VẤN ĐỀ I MỞ ĐẦU Ngày nay, với phát triển nhảy vọt khoa học công nghệ nói chung ngành tin học nói riêng, với tính ưu việt, tiện dụng ứng dụng rộng rãi, tin học ngày phần thiếu nhiều ngành công xây dựng phát triển xã hội Hơn sâu vào đời sống người Do vậy, Việt Nam nói chung ngành giáo dục đào tạo nói riêng phải đầu tư phát triển mặt Đặc biệt nguồn nhân lực tức phải đào tạo hệ trẻ động, sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học công nghệ để làm chủ hồn cảnh cơng tác hoạt động xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thời kì cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Để đáp ứng yêu cầu trên, môn Tin học đưa vào giảng dạy trường phổ thơng với vai trò mơn học tự chọn Môn học tự chọn Tin học trường phổ thơng hành có nhiệm vụ trang bị cho học sinh hiểu biết công nghệ thông tin vai trò xã hội đại Môn học giúp học sinh bước đầu làm quen với phương pháp giải vấn đề theo quy trình cơng nghệ kĩ sử dụng máy tính phục vụ học tập sống Từ năm học 2006-2007, môn Tin học THCS môn học tự chọn cho trường có điều kiện với thời lượng tiết/tuần với tất lớp cấp học Là môn học đưa vào trường phổ thông có đặc thù riêng liên quan chặt chẽ với sử dụng máy tính, cách suy nghĩ giải vấn đề theo quy trình cơng nghệ, coi trọng làm việc theo nhóm Đặc trưng mơn Tin học kiến thức lí thuyết đơi với thực hành, đặc biệt lứa tuổi THCS phần thực hành chiếm thời lượng nhiều Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang Qua thời gian trực tiếp giảng dạy môn Tin học nói chung, Tin học nói riêng thân tơi nhận thấy nhiều học sinh yếu kĩ thực hành máy Thậm chí có số học sinh ngại thực thao tác máy mà chủ yếu quan sát học sinh khác nhóm thực hành (HS -giỏi) Do tiết thực hành đạt yêu cầu chất lượng Từ thực tế trên, trình dạy học tơi ln băn khoăn trăn trở làm nâng cao chất lượng thực hành giúp em thành thục thao tác với máy nên q trình giảng dạy tơi ln trọng đến việc hướng dẫn, chia nhóm thực hành cho đối tượng học sinh có thời gian tiếp xúc, sử dụng máy nhiều giúp em tự khám phá tự học II CƠ SỞ KHOA HỌC Công nghệ thông tin phương tiện quan trọng phát triển, làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục giới đại, có Việt Nam Chúng ta thời đại thông tin kĩ thuật số, thời đại Internet Đảng Nhà nước có chủ trương sách đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin như: - Chỉ thị số 58-CT/TW trị đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT nghiệp cơng nghiệp hố - đại hoá rõ: “Ứng dụng phát triển CNTT nhiệm vụ ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phương tiện chủ lực để tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với nước trước” - Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT Bộ GD&ĐT tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục rõ: Nâng cao nhận thức vai trò CNTT; ứng dụng phát triển CNTT giáo dục đào tạo Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang tạo bước chuyển trình đổi nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập quản lí giáo dục Phấn đấu thực mục tiêu cụ thể ngành là: Tổ chức tốt việc dạy học tin học tất cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập tin học nhà trường, Đặc trưng môn Tin học khoa học gắn liền với công nghệ, dạy học Tin học mặt trang bị cho học sinh kiến thức khoa học Tin học, phát triển tư thuật toán, rèn luyện kĩ giải vấn đề, mặt khác phải trọng đến rèn luyện kĩ thực hành, ứng dụng, tạo điều kiện để học sinh thực hành, nắm bắt tiếp cận công nghệ Tin học phục vụ học tập đời sống Nội dung chương trình mơn Tin học tự chọn hành trường phổ thông đáp ứng yêu cầu B/ NỘI DUNG I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Thực tế qua năm trực tiếp giảng dạy môn trao đổi với đồng nghiệp nhận thấy: học sinh yêu thích hứng thú với môn Tin học Tuy nhiên, chất lượng môn qua năm học chưa cao, đặc biệt kĩ thực hành máy học sinh yếu, chí số học sinh ngại sử dụng máy tính để rèn luyện kĩ Thuận lợi: - Được quan tâm Chi Bộ BGH nhà trường công đổi phương pháp dạy học - Giáo viên giảng dạy đào tạo theo chuyên ngành bồi dưỡng chuyên đề hàng năm - Phần lớn em học sinh có ý thức tự học cao, ln tìm tòi học hỏi kiến thức học tập hứng thú với môn Tin học Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang - Được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi CSVC trang thiết bị dạy học Khó khăn: - Vẫn số em học sinh tiếp thu kiến thức chậm, đặc biệt kĩ thực hành máy học sinh yếu, chí số học sinh ngại sử dụng máy để rèn luyện kĩ năng, môn học - Trường THCS Dĩ An thành lập từ năm học 2008-2009 sau tách từ trường THCS Võ Trường Toản nên sở vật chất trường hạn chế cho việc dạy học theo phương pháp - Số lượng học sinh lớp học q đơng 40 học sinh lớp, diện tích phòng máy nhỏ hẹp, phòng máy có 35 máy máy cũ nên thường hay hư hỏng, thiết bị chiếu sáng thường bị hư hao, khơng khí phòng máy khơng thống làm cho học sinh khơng tập trung vào giảng ảnh hưởng lớn trình giảng dạy học tập - Học sinh địa bàn chủ yếu em gia đình làm cơng nhân, quan tâm phụ huynh đến việc học tập em nhiều hạn chế, điều kiện để em có máy vi tính nhà khó, hầu hết em tiếp xúc, làm quen với máy tính học dẫn đến việc sử dụng máy học sinh lúng túng, chất lượng thực hành chưa cao Một phận học sinh chưa coi trọng môn học, xem mơn phụ nên chưa có đầu tư thời gian cho việc học II NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Khảo sát chất lượng lượng học tập môn: Qua khảo sát chất lượng đầu năm học, thấy thực hành học sinh ngại thực hành máy, thao tác thực hành chưa chuẩn, đa số có học sinh Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang giỏi thực hành, số lại quan sát, giáo viên hỏi u cầu thực hành khơng thực hành Vì thế, kết khảo sát đầu năm học thấp Kết khảo sát đầu năm học 2009-2010 (phần thực hành) Lớp Sĩ số Giỏi SL % 7.4 7.7 7.8 7.9 7.10 Tổng cộng 39 39 38 43 38 197 12 36 TT Kết kiểm tra Khá TB Yếu SL % SL % SL % 12.8 10 17.9 21.1 11 27.9 12 10.5 18.3 49 25.6 23.1 28.9 27.9 18.4 24.8 12 15 13 11 16 67 30.1 38.5 34.2 25.6 42.1 34.0 10 36 25.6 17.9 13.2 14.0 21.1 18.3 Kém SL % 1 5.0 2.6 2.6 4.7 8.0 4.6 Thiết kế dạy thực hành phải phù hợp với nhiều đối tượng học sinh: Công việc thiết kế chu đáo trước dạy phù hợp với nhiều đối tượng khâu quan trọng thiếu tiết dạy học mà giáo viên phải biết “Thiết kế trước dạy giúp giáo viên chuẩn bị chu đáo kiến thức, kĩ năng, phương pháp, tiến trình tâm để vào tiết dạy” Để thiết kế dạy phù hợp cho nhiều đối tượng học sinh tối thiểu phải làm việc sau: - Xác định mục tiêu trọng tâm học kiến thức, kĩ năng, thái độ tình cảm Tìm kĩ dành cho học sinh yếu kiến thức, kĩ nâng cao cho học sinh giỏi - Tham khảo thêm tài liệu để mở rộng sâu vào giảng, giúp giáo viên nắm cách tổng thể, để giải thích cho học sinh cần thiết - Nắm ý đồ sách giáo khoa để xây dựng thiết kế hoạt động học tập phù hợp với tình hình thực tế đối tượng trình độ học sinh, điều kiện dạy học Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang - Chuẩn bị tốt phòng thực hành, thiết bị dạy học - Hồn chỉnh tiến trình dạy học với đầy đủ hoạt động cụ thể Nếu thực tốt việc xem giáo viên chuẩn bị tốt tâm để bước vào dạy thành công bước đầu Điều hành tổ chức hoạt động học sinh lớp Việc thiết kế tốt dạy phù hợp với đối tượng học sinh xem thành công nửa bước khởi đầu cho tiết dạy khâu định thành cơng khâu tổ chức điều khiển đối tượng học sinh lớp Trong điều kiện CSVC trường, với thực hành, việc quan trọng chia nhóm thực hành Với việc cho học sinh thực hành theo nhóm, học sinh trao đổi hỗ trợ lẫn - học trở thành trình học hỏi lẫn không tiếp nhận thụ động từ giáo viên Với số lượng học sinh lớp, số lượng máy có, giáo viên phải có phương án chia nhóm cách phù hợp Ví dụ: - Chia nhóm theo đơi bạn tiến - Chia nhóm theo địa hình khu dân cư - Chia nhóm đa dạng nhiều đối tượng - Chia nhóm theo đối tượng học sinh Tuy nhiên để việc thực hành theo nhóm có hiệu đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn nội dung đưa vào thực hành phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Cách chia nhóm: Chia nhóm học sinh/máy Các nhóm tự cử nhóm trưởng nhóm Các bước tiến hành: - Giáo viên nêu vấn đề, yêu cầu nội dung thực hành Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh kĩ thao tác thực hành, thao tác mẫu cho học sinh quan sát - Tổ chức hướng dẫn nhóm thực hành, gợi mở, khuyến khích học sinh tích cực hoạt động - Giáo viên quản lí, giám sát học sinh thực hành theo nhóm : + Trong trình học sinh thực hành, giáo viên theo dõi quan sát bổ trợ cần + Chỉ rõ kĩ năng, thao tác dành cho đối tượng học sinh yếu nhóm, kĩ năng, thao tác dành cho đối tượng học sinh giỏi nhóm + Phát nhóm thực hành khơng có hiệu để uốn nắn điều chỉnh + Ln có ý thức trách nhiệm trợ giúp tránh can thiệp sâu làm hạn chế khả độc lập sáng tạo học sinh + Trong trình thực hành, giáo viên đưa nhiều cách để thực thao tác giúp em rèn luyện nâng cao kĩ - Giáo viên kiểm tra hiệu làm việc nhóm cách định học sinh nhóm thực lại thao tác thực hành Nếu học sinh định khơng hồn thành nhiệm vụ, trách nhiệm gắn cho thành viên nhóm, đặc biệt nhóm trưởng Hoặc cho nhóm trưởng kiểm tra kết thực hành lẫn nhóm khác theo vòng tròn Làm em tự giác có ý thức học tập - Nhận xét, đánh giá kết học tập: + Tổ chức cho nhóm tự nhận xét kết thực hành, nhóm trưởng điều hành - nhận xét kĩ năng, thái độ học tập bạn nhóm Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang + Tổ chức cho nhóm trưởng nhận xét kết thực hành nhóm khác + Giáo viên tổng kết, nhận xét, bổ sung kiến thức Giáo viên nên có nhận xét ngắn gọn tình hình làm việc nhóm để kịp thời động viên, khuyến khích nhóm thực hành tốt rút kinh nghiệm nhóm chưa thực hành tốt * Ví dụ minh hoạ thiết kế điều hành tổ chức hoạt động tiết thực hành Bài thực hành 4: Bảng điểm lớp em (Tiết 1) 1) Thiết kế học: a/ Xác định mục tiêu trọng tâm bài: + Học sinh biết nhập công thức hàm vào tính + Biết sử dụng số hàm Average, Max, Min Xác định kĩ năng, kiến thức đối tượng học sinh cần đạt: + Đối tượng học sinh yếu: Nhập công thức để tính điểm trung bình, sử dụng số hàm để tính tốn mức đơn giản + Đối tượng học sinh khá-giỏi: Sử dụng thành thạo công thức, hàm để tính tốn b/ Chuẩn bị phòng máy, thiết bị dạy học (máy tính, máy chiếu), chép số tệp bảng tính thực hành trước có liên quan đến thực hành (tệp Danh sach lop em, So theo doi the luc) 2) Thiết kế điều hành tổ chức hoạt động học tập học sinh lớp Hoạt động 1: Lập cơng thức tính điểm trung bình Mục tiêu: Học sinh lập cơng thức để tính điểm trung bình Hoạt động theo nhóm, ưu tiên đối tượng học sinh yếu Sau phân nhóm thực hành phù hợp, giáo viên tiến hành bước: Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang - Nêu nội dung yêu cầu hoạt động - Hướng dẫn học sinh thảo luận theo nhóm với yêu cầu tập trước bắt tay vào thực hành tính tốn câu hỏi sau: ? Lập cơng thức tính điểm trung bình nào? ? Các thành phần công thức đối tượng nào? - Giáo viên thao tác cho nhóm quan sát, đặc biệt đối tượng học sinh yếu - Tổ chức hướng dẫn cho nhóm thực hành: + Đối tượng học sinh yếu thao tác nhập cơng thức để tính điểm trung bình bạn lớp cột Điểm trung bình, tính điểm trung bình lớp ghi vào cuối cột Điểm trung bình - Hình 30 Cho học sinh lập cơng thức để ghi nhớ Giáo viên quan sát, tuỳ trường hợp cụ thể để dẫn thêm (VD: sử dụng địa ô thay cho giá trị cụ thể ô, sử dụng địa khối, ) Hình 30 Bảng điểm lớp em + Đối tượng học sinh -giỏi: Thao tác tính điểm trung bình cho học sinh danh sách, tính điểm trung bình lớp Yêu cầu học sinh phải biết sử dụng địa khối cơng thức tính toán Với đối tượng Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang giáo viên rút ngắn danh sách học sinh trang tính để tránh việc em nhiều thời gian vào việc nhập chỉnh sửa số liệu công thức Hướng dẫn cho học sinh ghi lại số kết tính cơng thức để so sánh với việc sử dụng hàm hoạt động sau - Giáo viên kiểm tra đánh giá kết thực hoạt động Chú ý điều chỉnh số lỗi học sinh sinh hay mắc phải trình thực hành Hoạt động 2: Sử dụng hàm để tính tốn Mục tiêu: Học sinh sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN để tính tốn Với đối tượng học sinh yếu: Biết sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình, sử dụng hàm Max, Min để tìm ĐTB cao ĐTB thấp Với đối tượng học sinh - giỏi: sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN để tính tốn với phần tham số hàm đa dạng Tổ chức hoạt động: - Nêu nội dung yêu cầu hoạt động - Hướng dẫn học sinh thảo luận theo nhóm với yêu cầu tập với câu hỏi sau: ? Sử dụng hàm để tính điểm trung bình? ? Để xác định điểm trung bình cao nhất, thấp ta sử dụng hàm nào? ? Các thành phần tham số hàm đối tượng nào? - Tổ chức hướng dẫn cho nhóm thực hành: + Đối tượng học sinh yếu thao tác sử dụng hàm Average để tính điểm trung bình bạn lớp cột Điểm trung bình, tính điểm trung bình lớp ghi vào ô cuối cột Điểm trung bình Cơ sử dụng hàm Max, Min để xác định điểm trung bình cao nhất, thấp Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 10 + Đối tượng học sinh -giỏi: Thao tác tính điểm trung bình cho học sinh danh sách, tính điểm trung bình lớp hàm thích hợp Yêu cầu học sinh phải biết sử dụng địa ô, khối phần tham số hàm để tính tốn Xác định điểm trung bình cao thấp theo yêu cầu tập Trong trình này, đối tượng học sinh yếu quan sát thực lại số thao tác theo yêu cầu giáo viên - GV quản lí, giám sát học sinh thực hành theo nhóm, nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời nhóm thực hành không hiệu - Nhận xét đánh giá kết hoạt động - Kiểm tra 1-2 học sinh: Trình bày lại thao tác hoạt động - Tổ chức cho nhóm tự nhận xét kết tích cực thành viên nhóm tạo cho em có ý thức thi đua cao học tập - Giáo viên tổng kết, bổ sung kiến thức: Nhấn mạnh lợi ích việc sử dụng hàm địa so với việc sử dụng công thức Chỉ cho học sinh thấy việc nhập công thức tương tự nhiều thời gian, ta thực thao tác chép (giáo viên thực hiện) để gây hứng thú cho học sinh tiết lý thuyết sau Nhận xét ngắn gọn tình hình làm việc nhóm để nhắc nhở, khuyến khích tạo khơng khí thi đua học tập nhóm III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua thời gian áp dụng phương pháp, nhận thấy thực hành thực thu hút đối tượng học sinh khơng học đối tượng học sinh giỏi Học sinh hoạt động tích cực hơn, thao tác máy thực Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 11 thục Các đối tượng học sinh hỗ trợ cho để học, tiến Kết kiểm tra học kì I lớp năm học 2009-2010 (phần thực hành) Lớp Sĩ số Giỏi SL % Kết kiểm tra Khá TB Yếu SL % SL % SL % 7.4 7.7 7.8 7.9 7.10 Tổng cộng 39 39 38 43 38 197 14 45 11 12 14 13 10 60 TT 20.5 23.1 21.1 32.6 15.8 22.8 28.2 30.8 36.8 30.2 26.3 30.5 17 16 15 16 18 82 43.6 41.0 39.5 37.2 47.4 41.6 10 7.7 5.1 2.6 10.5 5.1 Kém SL % 0 0 0 0 0 0 IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để thực tốt tiết dạy thực hành tin học phù hợp với đối tượng học sinh phải thực vấn đề sau: - Thiết kế dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Giáo viên phải nắm bắt đối tượng học sinh kĩ thực hành phân loại đối tượng rõ ràng, xác - Điều hành tổ chức hoạt động học sinh lớp Giáo viên cần đưa hệ thống tập thực hành, yêu cầu kĩ sát với đối tượng học sinh Điều hành hoạt động học sinh cách linh hoạt, tạo hội cho đối tượng học sinh thực hành - Đánh giá theo dõi kết học tập theo đối tượng học sinh, khen học sinh thực hành tốt, nghiêm túc, nhắc nhở học sinh thực hành chưa tốt, chưa nghiêm túc C/ KẾT LUẬN Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 12 Tin học môn học học sinh phổ thông Để tạo hứng thú học tập cho học sinh bước nâng cao chất lượng mơn đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, đổi phương pháp dạy học phù hợp, hiệu Trong trình dạy học áp dụng việc tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với đối tượng học sinh thực hành nhận thấy em thực kĩ máy thành thạo hơn, tích cực tự giác giời học em áp dụng nhiều kiến thức học vào sống hàng ngày Nếu áp dụng phương pháp dạy học thực hành khối lớp khác tơi tin góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng môn Trên số kinh nghiệm thân rút trình dạy học Rất mong nhận góp ý quý thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để tơi hồn chỉnh đề tài này, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Dĩ An, ngày 27 tháng 02 năm 2010 Người viết Lê Thị Hồng Tươi NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 13 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 14 CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SKKN NHÀ TRƯỜNGNHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 15 CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SKKN CỦA PHÒNG GD & ĐT DĨ AN Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 16 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG - Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 17 - Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 18 ... BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Khảo sát chất lượng lượng học tập môn: Qua khảo sát chất lượng đầu năm học, thấy thực hành học sinh ngại thực hành máy, thao tác thực hành chưa chuẩn, đa số có học sinh Giáo... đấu thực mục tiêu cụ thể ngành là: Tổ chức tốt việc dạy học tin học tất cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập tin học nhà trường, Đặc trưng môn Tin học khoa học gắn liền với công nghệ, dạy học. .. nhóm thực hành (HS -giỏi) Do tiết thực hành đạt yêu cầu chất lượng Từ thực tế trên, trình dạy học băn khoăn trăn trở làm nâng cao chất lượng thực hành giúp em thành thục thao tác với máy nên q
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7,

Từ khóa liên quan