MT Vẽ tranh :Đề tài sinh hoạt

13 8.5K 4
MT Vẽ tranh :Đề tài sinh hoạt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày…tháng…năm 2008 Mỹ thuật Bài 12. Vẽ tranh Đề Tài Sinh Hoạt I. Chọn nội dung đề tài - Các bức tranh sau vẽ về đề tài gì? - Vì sao con biết? -Con hãy kể về một số hoạt động thường ngày của mình. II. Cách vẽ tranh: 1.Vẽ hình ảnh chính trước ( hoạt động của con người) 2.Vẽ hình ảnh phụ sau để nội dung rõ và phong phú 3. Vẽ màu tươi sáng, có đậm có nhạt III. Thực hành - Con hãy vẽ một bức tranh về đề tài sinh hoạt mà con thích . Bài 12. Vẽ tranh Đề Tài Sinh Hoạt I. Chọn nội dung đề tài - Các bức tranh sau vẽ về đề tài gì? - Vì sao con biết? -Con hãy kể về một số hoạt động. của mình. II. Cách vẽ tranh: 1 .Vẽ hình ảnh chính trước ( hoạt động của con người) 2 .Vẽ hình ảnh phụ sau để nội dung rõ và phong phú 3. Vẽ màu tươi sáng,

Ngày đăng: 31/08/2013, 07:10

Hình ảnh liên quan

1.Vẽ hình ảnh chính trước - MT Vẽ tranh :Đề tài sinh hoạt

1..

Vẽ hình ảnh chính trước Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan