Bài 31: Vẽ tranh- đề tài Ước mơ của em

12 14K 17
Bài 31: Vẽ tranh- đề tài Ước mơ của em

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

mĩ thuật Giáo viên : Vũ Thị Hoa Trường : Tiểu học Hồng Phong Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Kiểm tra: Đồ dùng học tập Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - Tranh có nội dung ước mơ là: Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài • Vẽ ước mơ thể mong muốn tốt đẹp người vẽ tương lai theo trí tưởng tượng thơng qua hình ảnh, màu sắc tranh • Ví dụ: Ước mơ sống cung trăng sống đáy Đại Dương; Ước mơ du lịch khắp hành tinh đĩa bay; Ước mơ trái đất mãi hồ bình; Ước mơ học giỏi để trở thành kĩ sư; bác sĩ; cô giáo; hoạ sĩ; phi công; nhà khoa học;… Là ước mơ đẹp thực Cho xem minh hoạ sách giáo khoa ? Em nêu ước mơ mình? Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh ? Em nêu cách vẽ tranh đề tài? • Cách vẽ tranh: Bước 1: Chọn nội dung,hình ảnh ước mơ em Sắp xếp tranh giấy vẽ Bước 2: Sắp xếp mảng chính, mảng phụ tranh Bước 3: Vẽ hình ảnh chính, phụ vào mảng Bước 4: Vẽ màu vào tranh theo ý thích Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Cách vẽ tranh: Bước 1: Chọn nội dung,hình ảnh ước mơ em Sắp xếp tranh giấy vẽ Bước 2: Sắp xếp mảng chính, mảng phụ tranh Bước 3: Vẽ hình ảnh chính, phụ vào mảng Bước 4: Vẽ màu vào tranh theo ý thích Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Xem vẽ HS năm trước • Bài vẽ Minh Thu Bài vẽ Nguyễn Hữu Anh B Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Hoạt động 3: Thực hành Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ em Hoạt động 4: Nhận xét- đánh giá- củng cố - Mỗi người sống có ước mơ Là học sinh ngồi ghế nhà trường em ước mơ biến ước mơ thành thực học tập nỗ lực mình, em nhé! Cơ hy vọng em lớp đạt ước mơ Giờ học kết thúc ... thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ... Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - Tranh có nội dung ước mơ là: Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt... thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh ? Em nêu cách vẽ tranh đề tài? • Cách vẽ tranh: Bước 1: Chọn nội dung,hình ảnh ước mơ em

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan