0

Giáo án Ngữ văn 7 bài 12: Viết bài tập làm văn số 3 Văn biểu cảm

2 103 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 15:22

BÀI 12 - TIẾT 51, 52 BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ A.MỤC TIÊU Qua hai tiết lớp,học sinh viết văn biểu cảm người thân Học sinh cần biểu cảm cách chân thành sâu sắc B CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ ghi đề HS: lựa chọn người thân để biểu cảm C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn định 2.Treo đề bài: Cảm nghĩ người thân em 3.yêu cầu : MB: - Dẫn dắt đối tượng biểu cảm cách hợp lí - Nói rõ mối quan hệ với người thân tình cảm bao trùm TB : - Hoàn cảnh sống người thân: + Người thân sống đâu ? Sống ?( Vận dụng giác quan để quan sát miêu tả điểm gây xúc cảm làm em cảm động nhất; Có thể hồi tưởng người thân cách trực tiếp qua lời kể người thân…) + Tình cảm người thân người đói với em nào? + KB: Ý nghĩa tình cảm mà người thân dành cho Khặng định lại tình cảm em người thân mong muốn điều cho người thân hứa làm có ích cho người thân D HDVN: Soạn : Tiếng gà trưa Xuân Quỳnh ... KB: Ý nghĩa tình cảm mà người thân dành cho Khặng định lại tình cảm em người thân mong muốn điều cho người thân hứa làm có ích cho người thân D HDVN: Soạn : Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 12: Viết bài tập làm văn số 3 Văn biểu cảm,