0

Các khái niệm cơ bản trong thị trường và marketing nông nghiệp

76 3,980 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 08:05

Các thành viên giải thích được những khái niệm sau: – Cung và cầu – Chợ và các loại chợ – Thị trường – Phân đoạn thị trường – Marketing – Chiến lược marketing (4P) – Các trung gian thị trường – Chuỗi cung cấp – Chi phí marketing... C C á á c c kh kh á á i i ni ni ệ ệ m m b b ả ả n n trong trong th th ị ị trư trư ờ ờ ng ng v v à à marketing marketing nông nông nghi nghi ệ ệ p p M M ụ ụ c tiêu h c tiêu h ọ ọ c t c t ậ ậ p p • Các thành viên giảithíchđượcnhững khái niệm sau: – Cung cầu – Chợ các loạichợ – Thị trường – Phân đoạnthị trườngMarketing – Chiếnlược marketing (4P) – Các trung gian thị trường – Chuỗi cung cấp – Chi phí marketing Cung Cung v v à à c c ầ ầ u u • Cầulàgì? – Là số lượng mà ngườimuasẵn sàng thể mua vớicácmức giá khác nhau • Cầubịảnh hưởng bởi: – Giá – Thu nhập – Sở thích củangười tiêu dùng – Các sảnphẩmcạnh tranh hay thay thế – Chấtlượng Cung Cung v v à à c c ầ ầ u u • Cung là gì? – Là số lượng mà ngườisảnxuất các trung gian thị trường sẵnsàngvàcóthể cung cấp • Cung bịảnh hưởng bởi: – Chi phí sảnxuất – Giá – sở hạ tầng chấtlượng đường xá M M ố ố i i liên liên h h ệ ệ gi gi ữ ữ a a cung cung , , c c ầ ầ u u v v à à gi gi á á • Giá đượcxácđịnh bởicungvàcầu • Giá tăng khi cầutăng hoặc/và cung giảmvà ngượclại • Xác định đượcxuthế cung cầuÆ xác định đượcxuthế giáÆ giúp nông dân quyết định sản xuất cái gì khi nào bán ra thị trườn • Giá cân bằng làm cho thị trường bán hết một loại hàng nào đó. Đó là giá khi lượng cầu bằng lượng cung Ch Ch ợ ợ • Lμ n¬i ng−êi mua vμ ng−êi b¸n trao ®æi hμng hãa • C¸c lo¹i chî: – Chî ®Çu mèi – Chî b¸n bu«n – Chî b¸nlÎ Ch Ch ợ ợ đ đ ầ ầ u u m m ố ố i i • Là nơi nông dân ngườithu gom bán các sảnphẩm nông nghiệpchongười buôn bán quy mô lớnhơn/các sở chế biến nông lâm sản • Được phân bố tại các vùng nông thôn hoặctạicửa ngõ các thành thị • Chứcnăngchínhlàgiúp thương nhân các sở chế biếncóthể mua một lượng hàng lớntạimột địa điểm Ch Ch ợ ợ b b á á n n buôn buôn • Phân bố tại các thành phố hoặcthị xã • Tập trung các nguồncungcấptừ các khu vựcsảnxuất khác nhau để cung cấpthường xuyên cho khu vực thành thị hoặcxuấtkhẩu Ch Ch ợ ợ b b á á n n l l ẻ ẻ • Phân bốởkhắpnơi– tại thôn bản, các thị trấn, thị xã hoặc thành phố • Hình thức đadạng: chợ tạm, chợ cóc, siêu thị, v.v… • Chứcnăngchínhlàcungcấp hàng cho người tiêu dùng người buôn bán nhỏ • Thường chiếmmộtthị phầnrấtnhỏ trong tổng lượng hàng bán ra Tp hp nhu cu ca ngi tiờu dựng, din ra mua bỏn hng húa, dch v bng tin t, thc hin quỏ trỡnh tỏi sn xut trong chu k tip theo. Mụi trng kinh doanh t liu sn xut, vn, lao ng, hng húa, dch v . Din ra tỏc ng ca quan h cung cu, trong úcúgiỏc l nhõn t quyt nh. L nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ Hoặc l một nhóm ngời nhu cầu cụ thể v sẵn sng trả tiền để thỏa mãn nhu cầu đó Th Th tr tr ng ng . p • Các thành viên giảithíchđượcnhững khái niệm sau: – Cung và cầu – Chợ và các loạichợ – Thị trường – Phân đoạnthị trường – Marketing – Chiếnlược marketing. % thị trường mà người sản xuất có thể đáp ứng ¾ Cơ cấu thị trường: • Là tỷ lê % các loại thị trường được phân theo những tiêu thức khác nhau trong thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Các khái niệm cơ bản trong thị trường và marketing nông nghiệp ,

Hình ảnh liên quan

– Có quy mô vμ hình thức hoạt độngđa dạng - Các khái niệm cơ bản trong thị trường và marketing nông nghiệp

quy.

mô vμ hình thức hoạt độngđa dạng Xem tại trang 30 của tài liệu.