0

Các khái niệm cơ bản trong thị trường và marketing nông nghiệp

76 3,890 6
  • Các khái niệm cơ bản trong thị trường và marketing nông nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 08:05

Các thành viên giải thích được những khái niệm sau: – Cung và cầu – Chợ và các loại chợ – Thị trường – Phân đoạn thị trường – Marketing – Chiến lược marketing (4P) – Các trung gian thị trường – Chuỗi cung cấp – Chi phí marketing... C C á á c c kh kh á á i i ni ni ệ ệ m m b b ả ả n n trong trong th th ị ị trư trư ờ ờ ng ng v v à à marketing marketing nông nông nghi nghi ệ ệ p p M M ụ ụ c tiêu h c tiêu h ọ ọ c t c t ậ ậ p p • Các thành viên giảithíchđượcnhững khái niệm sau: – Cung cầu – Chợ các loạichợ – Thị trường – Phân đoạnthị trườngMarketing – Chiếnlược marketing (4P) – Các trung gian thị trường – Chuỗi cung cấp – Chi phí marketing Cung Cung v v à à c c ầ ầ u u • Cầulàgì? – Là số lượng mà ngườimuasẵn sàng thể mua vớicácmức giá khác nhau • Cầubịảnh hưởng bởi: – Giá – Thu nhập – Sở thích củangười tiêu dùng – Các sảnphẩmcạnh tranh hay thay thế – Chấtlượng Cung Cung v v à à c c ầ ầ u u • Cung là gì? – Là số lượng mà ngườisảnxuất các trung gian thị trường sẵnsàngvàcóthể cung cấp • Cung bịảnh hưởng bởi: – Chi phí sảnxuất – Giá – sở hạ tầng chấtlượng đường xá M M ố ố i i liên liên h h ệ ệ gi gi ữ ữ a a cung cung , , c c ầ ầ u u v v à à gi gi á á • Giá đượcxácđịnh bởicungvàcầu • Giá tăng khi cầutăng hoặc/và cung giảmvà ngượclại • Xác định đượcxuthế cung cầuÆ xác định đượcxuthế giáÆ giúp nông dân quyết định sản xuất cái gì khi nào bán ra thị trườn • Giá cân bằng làm cho thị trường bán hết một loại hàng nào đó. Đó là giá khi lượng cầu bằng lượng cung Ch Ch ợ ợ • Lμ n¬i ng−êi mua vμ ng−êi b¸n trao ®æi hμng hãa • C¸c lo¹i chî: – Chî ®Çu mèi – Chî b¸n bu«n – Chî b¸nlÎ Ch Ch ợ ợ đ đ ầ ầ u u m m ố ố i i • Là nơi nông dân ngườithu gom bán các sảnphẩm nông nghiệpchongười buôn bán quy mô lớnhơn/các sở chế biến nông lâm sản • Được phân bố tại các vùng nông thôn hoặctạicửa ngõ các thành thị • Chứcnăngchínhlàgiúp thương nhân các sở chế biếncóthể mua một lượng hàng lớntạimột địa điểm Ch Ch ợ ợ b b á á n n buôn buôn • Phân bố tại các thành phố hoặcthị xã • Tập trung các nguồncungcấptừ các khu vựcsảnxuất khác nhau để cung cấpthường xuyên cho khu vực thành thị hoặcxuấtkhẩu Ch Ch ợ ợ b b á á n n l l ẻ ẻ • Phân bốởkhắpnơi– tại thôn bản, các thị trấn, thị xã hoặc thành phố • Hình thức đadạng: chợ tạm, chợ cóc, siêu thị, v.v… • Chứcnăngchínhlàcungcấp hàng cho người tiêu dùng người buôn bán nhỏ • Thường chiếmmộtthị phầnrấtnhỏ trong tổng lượng hàng bán ra Tp hp nhu cu ca ngi tiờu dựng, din ra mua bỏn hng húa, dch v bng tin t, thc hin quỏ trỡnh tỏi sn xut trong chu k tip theo. Mụi trng kinh doanh t liu sn xut, vn, lao ng, hng húa, dch v . Din ra tỏc ng ca quan h cung cu, trong úcúgiỏc l nhõn t quyt nh. L nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ Hoặc l một nhóm ngời nhu cầu cụ thể v sẵn sng trả tiền để thỏa mãn nhu cầu đó Th Th tr tr ng ng . p • Các thành viên giảithíchđượcnhững khái niệm sau: – Cung và cầu – Chợ và các loạichợ – Thị trường – Phân đoạnthị trường – Marketing – Chiếnlược marketing. % thị trường mà người sản xuất có thể đáp ứng ¾ Cơ cấu thị trường: • Là tỷ lê % các loại thị trường được phân theo những tiêu thức khác nhau trong thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Các khái niệm cơ bản trong thị trường và marketing nông nghiệp , Các khái niệm cơ bản trong thị trường và marketing nông nghiệp