0

Bài hát cây đàn sinh viên - quốc an (lời bài hát có nốt)

1 10,164 100

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 10:44

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. =======================& # 4 4 ˆ « « « « j Cây đàn sinh viên. Đời ˆ « « « « j sinh ˆ « « « « j viên ˆ « « « « k ˆ « « « « k cây ˆ « « « « k ˆ « « « « j đàn ˆ « « « « k ghi ˆ « « « « ta ˆ « « « « j Đàn ˆ « « « « j ngân ˆ « « « « j lên nhạc : Quốc An ˆ « « « « k lời : Thuận Thiên chúng ˆ « « « « k ˆ « « « « k ta ˆ « « « « j cùng œ » » » » K hoà œ » » » » ca ll ll =========================& # œ » » » » J. œ » » » » K anh ˆ « « « « j. bạn œ » » » » K ˙ « « « « xa nhà œ » » » » J . œ » » » » K ˆ « « « « j. bạn œ » » » » K ˙ » » » » nhớ Cha œ » » » » J cất œ » » » » J œ » » » » K vang œ » » » » J . cùng ˙ » » » » lời ca w ll ll ll ll =========================& # ˆ « « « « j Đời ˆ « « « « j sinh ˆ « « « « j viên ˆ « « « « k quý ˆ « « « « k cây ˆ « « « « k ˆ « « « « j đàn ghi ˆ « « « « k ˆ « « « « ta ˆ « « « « j Nhờ ˆ « « « « j ghi ˆ « « « « j ta ˆ « « « « k mới ˆ « « « « k quen ˆ « « « « k ˆ « « « « j nàng œ » » » » K mời œ » » » » ca ll ll =========================& # œ » » » » K Buông œ » » » » J tiếng ˆ « « « « k ˆ « « « « j. đàn ˆ « « « « k tang ˆ « « « « k tình ˆ « « « « j tang œ » » » » K œ » » » » tính œ » » » » J. Hát œ » » » » K ˆ « « « « j. lên bài œ » » » » K ˙ » » » » nhớ thương ll ll =========================& # œ » » » » J thương œ » » » » J œ » » » » K mến œ » » » » J . tình ˙ » » » » đồng hương w œ » » » » J Đời œ » » » » K sinh œ » » » » J viên œ » » » » K œ » » » » J. sống trong œ » » » » K œ » » » » K tình ˆ « « « « bạn ˆ « « « « j ll ll ll =========================& # ˙ » » » » thân Khi anh #œ » » » » K thấy œ » » » » K œ » » » » K buồn ˆ « « « « k ˆ « « « « j. tôi ˆ « « « « k ˆ « « « « k œ » » » » J nâng ˆ « « « « k phím ˆ « « « « đàn #œ » » » » J. tính œ » » » » K tang ˆ « « « « k ˆ « « « « j . tính tình ˆ « « « « j ll ll =========================& # ˙ » » » » tang Cùng œ » » » » J dắt œ » » » » J nhau œ » » » » J qua œ » » » » K những ˆ « « « « k ˆ « « « « k ngày ˆ « « « « j gian œ » » » » K œ » » » » khó œ » » » » J Cùng dắt œ » » » » J nhau œ » » » » J qua œ » » » » K œ » » » » K quãng ll ll =========================& # đời œ » » » » K œ » » » » J œ » » » » K sinh ˙ » » » » . viên œ » » » » J Rồi œ » » » » K œ » » » » K mai œ » » » » J. đây œ » » » » K bước œ » » » » J danh ˆ « « « « lợi phồn ˆ « « « « j ˙ » » » » hoa Khi nghe #œ » » » » K œ » » » » K tiếng œ » » » » K ˆ « « « « k đàn ˆ « « « « j. ta ˆ « « « « k ll ll ll ==========================& # œ » » » » K nhớ ˆ « « « « j năm ˆ « « « « k nào ˆ « « « « Thức #œ » » » » K œ » » » » K suốt œ » » » » K đêm ˆ « « « « k dài ˆ « « « « j. những ˆ « « « « k ˆ « « « « j ngày ˆ « « « « k œ » » » » K thi œ » » » » đến œ » » » » J Giờ œ » » » » K nhớ œ » » » » K nhau œ » » » » J . nhớ œ » » » » K ll ll ==========================& # œ » » » » K ˆ « « « « j nhau thật œ » » » » K œ » » » » nhiều Giờ œ » » » » J nhớ œ » » » » J nhau œ » » » » J ta œ » » » » K ôm œ » » » » K œ » » » » J đàn œ » » » » J œ » » » » ghi ˙ » » » » ta. w ll ll ”” . =======================& # 4 4 ˆ « « « « j Cây đàn sinh viên. Đời ˆ « « « « j sinh ˆ « « « « j viên ˆ « « « « k có ˆ « « « « k cây ˆ « « « « k ˆ « « « « j đàn ˆ « « « « k ghi. « « « « j. đàn ˆ « « « « k tang ˆ « « « « k tình ˆ « « « « j tang œ » » » » K œ » » » » tính œ » » » » J. Hát œ » » » » K ˆ « « « « j. lên bài œ » » »
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài hát cây đàn sinh viên - quốc an (lời bài hát có nốt) , Bài hát cây đàn sinh viên - quốc an (lời bài hát có nốt) ,