0

Tên nốt nhạc

23 44,050 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2013, 14:57

Để ghi những âm thanh cao thấp, người ta sử dụng khuông nhạc.Khuông nhạc được tạo ra bởi 5 đường kẻ ngang, nằm song song cách đều nhau tạo thành 4 khe được tính theo thứ tự từ dưới lên TÊN NỐT Để phân biệt được âm thanh cao thấp khác nhau, người ta dùng 7 tên nốt: DO RE MI FA SOL LA SI Ký hiệu: C D E F G A B KHUÔNG NHẠC Để ghi những âm thanh cao thấp, người ta sử dụng khuông nhạc. Khuông nhạc được tạo ra bởi 5 đường kẻ ngang, nằm song song cách đều nhau tạo thành 4 khe được tính theo thứ tự từ dưới lên . Khi viết những nốt cao hơn hoặc thấp hơn, vượt ra ngoài các nốt nhạc trong khuông nhạc chính, người ta sử dụng các đường kẻ phụ và khe phu, các đường kẻ này được tính theo thư tự từ khuông nhạc tính ra. KHÓA NHẠC Ở đầu mỗi khuông nhạc đều có khóa nhạc để xác định tên của các nốt trên khuông nhạc. Khi chơi đàn ORGAN người ta sử dụng 2 loại khóa nhạc thường dùng: Khóa SOL và Khóa FA Khi viết khóa SOL chúng ta sẽ bắt đầu từ đường kẻ số 2 nên nốt nhạc đặt ở đường kẻ này là nốt SOL và từ đó sẽ tính ra các nốt khác theo thứ tự của 7 tên nốt. Nốt nhạc này nằm ở đường kẻ 2 là nốt SOL Khóa FA có dấu hai chấm ở trên và dưới đường kẻ số 4 nên nốt nhạc đặt ở đường kẻ này là nốt FA. và từ đó sẽ tính ra các nốt khác theo thứ tự của 7 tên nốt. Nốt nhạc này nằm ở đường kẻ 4 là nốt FA HÌNH NỐT VÀ GIÁ TRỊ HÌNH NỐT Để phân biệt sư dài ngắn của âm thanh người ta sử dụng hình nốt nhạc. Hình nốt nhạc có giá trị về trường độ không có giá trị về cao độ. Các giá trị về trường độ giữa các hình nốt như sau: Hình nốt tròn: có giá trị = 4 phách Hình nốt trắng: có giá trị = 2 phách Hình nốt đen: có giá trị = 1 phách Hình nốt móc đơn: có giá trị = ½ phách Hình nốt móc kép: có giá trị = ¼ phách VỊ TRÍ NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC KHÓA SOL NHỊP – PHÁCH NHỊP Mỗi bài nhạc được phân chia thành những ô nhịp bằng nhau về trường độ, ô nhịp được tính theo khoảng cách giữa 2 vạch nhịp, khoảng cách từ vạch nhịp này đến vạch nhịp kia người ta gọi là ô nhịp và kết thúc 1 đoạn nhạc hay bài nhạc người ta sử dụng vạch nhịp kép. PHÁCH Mỗi nhịp được phân chia ra thành từng phần nhỏ gọi là phách, số lượng phách có trong ô nhịp sẽ tùy thuộc vào số chỉ nhịp. SỐ CHỈ NHỊP Số chỉ nhịp cho chúng ta biết bài nhạc này ở nhịp mấy, mỗi ô nhịp có mấy phách, mỗi phách có giá trị bằng hình nốt nào. Số chỉ nhịp được ghi ở đầu bài nhạc, sau khóa nhạc Nhịp là nhịp có 2 phách trong mỗi ô nhịp. Trường độ mỗi phách được tính bằng 1 nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ. Nhịp là nhịp có 3 phách trong mỗi ô nhịp. Trường độ mỗi phách được tính bằng 1 nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2 và phách 3 nhẹ. Nhịp là nhịp có 4 phách trong mỗi ô nhịp. Trường độ mỗi phách được tính bằng 1 nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ, phách 3 mạnh vừa Phách 4 nhẹ TÊN NỐT NHẠC TRÊN PHÍM ĐÀN ORGAN BÀN PHÍM ĐÀN ORGAN Bàn phím đàn Organ có 2 dãy phím, dãy phím trắng và dãy phím đen. Dãy phím trắng là dãy phím nằm liên tiếp nhau màu trắng. Dãy phím đen được chia thành các nhóm 2 phím đen và các nhóm 3 phím đen, nằm sát bên trái của các nhóm 2 phím đen là nốt DO phím trắng và từ đó ta tính ra những nốt khác của phím đàn Organ. SỐ NGÓN TAY VÀ VỊ TRÍ BAN TAY Số ngón tay giúp chúng ta tìm đúng ngón đển bấm nốt dễ dàng hơn. TƯ THẾ NGỒI ĐÀN Ngồi thẳng lưng, mặt đối diện ngay giữa đàn Ngồi với độ cao vừa đủ để bàn tay chạm vào phím đàn dễ dàng. Đặt chân chạm trên sàn nhà để nhịp chân theo nhip – phách, nếu chân không đụng tới sàn thì phải kê thêm ghế nhỏ để chân. Tay để tự nhiên lên phím, các ngón tay cong tròn, không đươc duỗi thẳng hoăc gồng cứng. BÀI TẬP TRÊN 5 NGÓN TAY Số ngón tay ở dưới dùng cho tay trái. Số ngón tay ở trên dùng cho tay phải . nên nốt nhạc đặt ở đường kẻ này là nốt FA. và từ đó sẽ tính ra các nốt khác theo thứ tự của 7 tên nốt. Nốt nhạc này nằm ở đường kẻ 4 là nốt FA HÌNH NỐT. số 2 nên nốt nhạc đặt ở đường kẻ này là nốt SOL và từ đó sẽ tính ra các nốt khác theo thứ tự của 7 tên nốt. Nốt nhạc này nằm ở đường kẻ 2 là nốt SOL Khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tên nốt nhạc ,

Hình ảnh liên quan

TAY PHẢI: DIÊN TẤU CÁC HÌNH NỐT TRÒN, TRĂNG,ĐEN - Tên nốt nhạc
TAY PHẢI: DIÊN TẤU CÁC HÌNH NỐT TRÒN, TRĂNG,ĐEN Xem tại trang 12 của tài liệu.