0

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH B.S

71 0 0
  • THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH B.S

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:42

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH B.S THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH B.S THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH B.S BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH B.S CHÂU THANH LINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng giải pháp phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ công ty TNHH B.S.” Châu Thanh Linh, sinh viên khoá 32, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS Nguyễn Minh Quang Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong trình viết luận văn tốt nghiệp, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều người, lời xin cảm ơn bố mẹ, em gia đình tạo điều kiện thuận lợi dành tình cảm tốt đẹp để thực tốt ước nguyện Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, trường Đại học Nông Lâm Khoa Kinh Tế Cám ơn thầy cô dạy cho kiến thức thật quý giá học đời giúp vững vàng bước vào sống Đặc biệt xin cám ơn thầy Nguyễn Minh Quang tận tình hướng dẫn, cho ý kiến để tơi hồn thiện đề tài, kiến thức q báu làm hành trang cho sau này, thầy gần gũi với sinh viên Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình thầy trường Đại học Nông Lâm cách riêng thầy cô khoa Kinh tế Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới ban lãnh đạo cơng ty, đặc biệt phòng kinh doanh – nơi trực tiếp thực tập để thực luận văn Xin cảm ơn bà Trương Thị Kim Oanh – GĐ công ty giúp đỡ cho Tôi vào thực tập công ty, Bà quan tâm, động viên q trình thực tập Tơi xin cảm ơn anh chị phòng nhân ln động viên, hỗ trợ để thực đề tài Cám ơn tất người bạn bên cạnh động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với tơi q trình học tập thời gian thực luận văn Tôi ghi nhớ tình cảm khơng phai TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2010 Sinh viên Châu Thanh Linh NỘI DUNG TÓM TẮT CHÂU THANH LINH Tháng năm 2010 “Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Dịch Vụ Của Công Ty TNHH B.S” Trong xu tồn cầu hố nay, Logistics đóng vai trò cầu nối quan trọng liên kết thị trường nước với kinh tế giới Đồng thời, ngành coi tiêu điểm phát triển thương mại, lĩnh vực đóng góp đáng kể vào GDP đất nước Vì tơi chọn đề tài nhằm tìm số giải pháp để nâng cao chuỗi cung ứng dịch vụ công ty TNHH B.S Đề tài có nội dung sau: - Tìm hiểu thực trạng chuỗi cung ứng dịch vụ công ty - Phân tích thực trạng chuỗi cung ứng dịch vụ cơng ty - Đánh giá tình hình kinh doanh cơng ty - Từ đưa giải pháp nhằm phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ công ty Đối với sinh viên trường việc tiếp xúc thị trường hạn chế cho việc đưa giải pháp cho công ty lớn, trước chuyên gia kinh tế giỏi có kinh nghiệm thực tế điều giới hạn Do vậy, đề tài không tránh thiếu sót hạn chế chủ quan tác giả, mong giúp đỡ đóng góp ý kiến công ty, thầy cô tất bạn bè để đề tài hoàn thiện MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG 2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.1.1 Tên doanh nghiệp 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Chức năng, nhiệm vụ định hướng phát triển 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ định hướng phát triển 2.3 Cơ cấu máy quản lý công ty 2.3.1 Sơ đồ máy quản lý công ty 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.3.3 Các dịch vụ công ty cung cấp 2.3.4 Tình hình nhân cơng ty 2.4 Thuận lợi khó khăn cơng ty 2.4.1 Thuận lợi cơng ty 2.4.2 Khó khăn 10 CHƯƠNG 11 3.1 Nội dung 11 3.1.1 Khái niệm Logistics 11 3.1.2 Phân loại Logistics 12 3.1.3 Vai trò Logistics 14 v 3.1.4 Dịch vụ Logistics 17 3.1.5 Chuỗi cung ứng 18 3.1.6 Các tiêu để đánh giá hiệu dịch vụ 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lí số liệu 21 3.2.2 Phương pháp phân tích 22 CHƯƠNG 24 4.1 Nhu cầu thị trường việc cung ứng dịch vụ logistics 24 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu dịch vụ logistics công ty TNHH B.S 27 4.2.1 Nhân tố bên 27 4.2.2 Các nhân tố bên 33 4.3 Thực trạng hiệu dịch vụ công ty TNHH B.S 39 4.3.1 Thực trạng sản lượng dịch vụ công ty 39 4.3.2 Thống kê lợi nhuận công ty B.S năm qua 43 4.4 Một số hạn chế xuất hàng sang thị trường Mỹ Châu Âu 46 4.4.1 Thị trường Châu Âu 46 4.4.2 Thị trường Mỹ 46 4.5 Nhận xét chung chuỗi cung ứng dịch vụ logistics công ty B.S TP Hồ Chí Minh 48 4.5.1 Đánh giá tình hình chung 48 4.5.2 Những thành tựu mà công ty TNHH B.S đạt thời gian qua 48 4.6 Các giải pháp nhằm nâng cao dịch vụ công ty TNHH B.S 49 4.6.1 Giải pháp tăng sản lượng dịch vụ 49 4.6.2 Đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm tăng sản lượng hàng hóa 51 4.6.3 Các biện pháp giảm chi phí hoạt động nhằm tăng lợi nhuận cho công ty 53 4.6.4 Mở rộng thêm hàng dự án thu gom hàng lẻ CHƯƠNG 56 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 5.2.1 Về công ty 58 5.2.2 Đối với nhà nước quan hữu quan 59 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT B.S: Bright Stars TP: Thành phố TNHH: Trách nhiệm hữu hạn NYK Nippon yuser kaisha: Công ty vận chuyển container NYK APL Logistcs American President Line logistics: Công ty tiếp vận APL logistics WTO World Trade Organisation: Tổ chức thương mại giới DHL Danzaz Holland logistics: Công ty tiếp vận DHL FOB Free On Board: Giao hàng qua lan cang tàu CIF: Cost, insurance and freight viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tỷ Lệ Thuê Ngoài Hoạt Động Logistics Theo Ngành Theo Loại Hình Cơng Ty 24 Bảng 4.2 Thị Trường Xuất Khẩu Do B.S Vận Chuyển Từ Năm 2007 Đến 2009 33 Bảng 4.3 Cơ Cấu Mặt Hàng Xuất Khẩu Của B.S Từ Năm 2007-2009 37 Bảng 4.4 Sản Lượng Doanh Thu Và Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Không 39 Bảng 4.5 Sản Lượng Doanh Thu Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Biển 40 Bảng 4.6 Sản Lượng Doanh Thu Hàng Hóa Nhập Khẩu Bằng Đường Biển 41 Bảng 4.7 Sản Lượng Doanh Thu Của Hàng Vận Chuyển Dịch Vụ Nội Địa 42 Bảng 4.8 Lợi Nhuận Của B.S Trong Các Hoạt Động Dịch Vụ 43 Bảng 4.9 Lợi Nhuận Từ Hàng Dự Án Thu Gom Hàng Lẻ 44 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Mơ Hình Các Bộ Phận Cơ Quản Của Logistics 12 Hình 3.2 Mơ Hình Chuỗi Cung Ứng 18 Hình 4.1 Biểu Đồ Tỷ Lệ Th Ngồi Hoạt Động Logistics Theo Ngành Theo Loại Hình Cơng Ty 24 Hình 4.2 Biểu Đồ Loại Hình Cơng Ty Th Ngồi Hoạt Động Logistics 25 Hình 4.3 Biểu Đồ Các Hoạt Động Logistics Được Th Ngồi 26 Hình 4.4 Biểu Đồ Đánh Giá Sự Hài Lòng Từ Các Cơng Ty Th Ngồi Hoạt Động Logistics 27 Hình 4.5 Cơ Cấu Thị Trường Xuất Khẩu Do B.S Vận Chuyển Trong Ba Năm Qua 34 Hình 4.6 Tỷ Lệ Mặt Hàng Xuất Khẩu Của B.S Từ Năm 2007-2009 37 Hình 4.7 Sản Lượng Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Khơng 39 Hình 4.8 Doanh Thu Của Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Khơng 40 Hình 4.9 Doanh Thu Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Biển 40 Hình 4.10 Sản Lượng Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Biển 41 Hình 4.11 Doanh Thu Hàng Hóa Xuất Khẩu Nhập Khẩu Bằng Đường Biển 42 Hình 4.12 Doanh Thu Vận Chuyển Dịch Vụ Nội Địa Của Cơng Ty 43 Hình 4.13 Tổng Lợi Nhuận Từ Hoạt Động Dịch Vụ Của Cơng Ty TNHH B.S 44 Hình 4.14 Doanh Thu Từ Hàng Dự Án Thu Gom Hàng Lẻ Của Công Ty TNHH B.S 45 x Trong số trường hợp, nhà nhập phải điều chỉnh cách lưu thêm nhiều hàng nhà kho Mỹ khiến cho giá hàng hóa nhập tăng lên Tuy nhiên, số trường hợp khác, đặc biệt nhà nhập sản phẩm tiêu dùng mà nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bị chi phối xu hướng sản phẩm công nghệ cao vốn nhanh chóng bị hết hàng giải pháp khơng khả thi Thay vào nhà sản xuất tìm cách giảm rủi ro cách sản xuất khu lân cận, Mỹ, Mexico nước Trung Mỹ Cũng có trở ngại khác với giao dịch thương mại tuyến xa, vấn đề bảo vệ mơi trường Cho đến thời gian gần đây, tiêu chuẩn ô nhiễm khơng khí Mỹ áp dụng cho cảng biển, tàu hỏa, máy bay ô tô không thắt chặt tiêu chuẩn cho tàu chạy biển không tồn Các biện pháp đầu tư bắt buộc với ngành khác để giảm ô nhiễm mơi trường mà họ gây Chi phí cho tất hoạt động không rẻ Los Angeles Long Beach áp dụng mức thu phí mơi trường 70USD cho container cho container qua cảng để có phần lớn số tiền 2,2 triệu USD cần cho việc thay xe tải chở container Đồng thời mức phí sở hạ tầng 30USD/container áp dụng để tạo quỹ dành cho việc cải tiến Phần lớn quy định liên quan đến môi trường quốc gia 60 USD áp dụng cho container xếp lên tàu Các chi phí làm tăng tổng thời gian tăng chi phí vận chuyển container qua Thái Bình Dương Và loại phí áp dụng cảng khác, nơi mà người dân tìm cách ngăn chặn mở rộng cảng biển đường sắt mục tiêu môi trường Seattle, Tacoma, Bang Waghington, Vancouver Bristish Columbia Thiếu đầu tư với việc sản lượng cảng biển Mỹ thời gian gần không cải thiện đồng nghĩa với tình trạng tắc nghẽn cảng, đường đường sắt tồi tệ Do đó, hàng hóa vận chuyển đường biển từ Châu Á đến địa điểm Bắc Mỹ nhiều thời gian tốn Việc mở rộng kênh đào Panama, dự kiến hoàn thành năm 2014, phần làm giảm sức ép cảng biển thuộc bờ Tây nước Mỹ mà tàu cỡ lớn chạy thẳng đến Vịnh Mexico bờ Đông Tuy nhiên, bước tiến kéo theo việc thu phí qua kênh đắt nhiều mức phí 144 USD/container dự kiến thu từ năm 2009 Thơng thường hành trình tàu từ Thượng Hải đến Los 47 Angeles khoảng 13 ngày Thời gian chạy từ Thượng Hải đến Savannh, Georgia hay Newark, New Jersey kéo dài gấp lần khiến cho nhà nhập phải chịu chi phí cao 4.5 Nhận xét chung chuỗi cung ứng dịch vụ logistics cơng ty B.S TP Hồ Chí Minh 4.5.1 Đánh giá tình hình chung Nhìn chung hoạt động cơng ty tương đối tốt, tình hình doanh thu hoạt động xuất nhập tăng qua năm từ 2007-2009, công ty mở rộng nhiều so với ngày thành lập Cụ thể việc thành lập phận phận hải quan, phận kho phận vận chuyển Chỉ xuất Việt Nam từ năm 2001, trao đổi thương mại Việt Nam nước giới phát triển mạnh mẽ B.S bước góp phần lớn vào công phát triển logistics Việt Nam đóng góp vào kinh tế đất nước Tại Việt Nam logistics mảng mẻ Mặc dù phổ biến với nước giới, nhiên lĩnh vực quan trọng sản xuất lưu thơng hàng hóa, góp phần lớn vào công phát triển logistics Việt Nam đóng góp vào kinh tế đất nước Tại Việt Nam logistics mảng mẻ Mặc dù phổ biến với nước giới, nhiên lĩnh vực quan trọng sản xuất lưu thông hàng hóa, góp phần phát huy tác dụng tăng thêm giá trị nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, mang lại việc làm cho người lao động, lượng vốn đầu tư đòi hỏi khơng nhiều lại thu lợi nhuận cao Đóng góp dịch vụ chiếm 19% tổng doanh thu công ty 4.5.2 Những thành tựu mà công ty TNHH B.S đạt thời gian qua Doanh thu năm 2009 đạt 98% so với mục tiêu đề ra, cơng ty khơng hồn thành mục tiêu đề ra, nhiên khơng phải số nhỏ, ẩn chứa sau số bầu nhiệt huyết hăng say cố gắng làm việc tồn thể cơng nhân viên cơng ty để đạt thành tích Việc lớn mạnh đôi chất lẫn lượng, công ty ký kết với số khách hàng quan trọng nguồn hàng cơng ty ln ổn định chí tăng lên nhiều cụ thể số lượng đầu container tăng lên Kết đạt cố 48 gắn khơng ngừng nghỉ tồn thể nhân viên cơng ty TNHH B.S TP Hồ Chí Minh Cùng với q trình phát triển đó, cơng ty khơng ngừng trì mức lợi nhuận đạt mà phát triển mức cao hơn, mà đời sống cán công nhân viên ngày cao, giải công ăn việc làm cho nhiều người, đóng góp khơng vào ngân sách nhà nước.Cùng với q trình phát triển cơng ty khơng trì mức lợi nhuận mà phát triển mức cao Bộ phận gom hàng đời sớm nên có tảng tương đối tốt, phận thành công việc quản lý nhân viên trì việc dẫn đầu doanh thu cơng ty, số lượng khách hàng lớn mà phận nắm giữ, nhờ có tiếng tăm dịch vụ chất lượng, giá hợp lý nên phận có thêm nhiều khách hàng từ Mỹ Châu Âu, thời buổi kinh tế khó khăn Bộ phận giao nhận sinh sau đẻ muộn so với phận thu gom hàng đóng góp khơng vào doanh thu lợi nhuận công ty, phận cố gắng ngày phát triển để xứng với tầm quy mô cơng ty Mơi trường kinh doanh tương đối thơng thống với sách mở nên thu hút nhiều nhân tốt sách sách tốt nên nhân viên nghỉ việc so với cơng ty ngành 4.6 Các giải pháp nhằm nâng cao dịch vụ công ty TNHH B.S 4.6.1 Giải pháp tăng sản lượng dịch vụ a Nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng sản lượng hàng hóa Thơng qua nguồn nhân lực Khâu tiếp nhận xử lý yêu cầu khách hàng rời rạc, nên khách hàng phải liên hệ qua nhiều người tìm người cần liên hệ, gây phiền lòng cho khách hàng Vậy để đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng cách nhanh nhất, công ty cần thành lập trung tâm dịch vụ khách hàng phận giải khiếu nại hàng hóa, tổng đài quầy giao dịch chuyển đến trung tâm dịch vụ khách hàng để giải đáp Tại quầy giao dịch B.S có nhân viên giao dịch, tổng đài thu chi tiền mặt cho khách hàng ít, khách hàng đến liên lạc lấy chứng từ phải chờ 49 đợi nhiều thời gian Vậy công ty nên xem xét tăng cường thêm nhân viên cho quầy giao dịch để tránh thời gian chờ đợi cho khách hàng Cơng ty nên có khóa học để đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho toàn thể nhân viên để có giải pháp thống cách xử lý vấn đề Hiện B.S có chương trình đào tạo nghiệp vụ cho vị trí chủ chốt cơng ty, nhân viên tự tích lũy kinh nghiệm nghiệp vụ q trình làm việc, nên đơi khơng có thống xử lý vấn đề Công ty tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ chỗ để tạo điều kiện cho tất nhân viên tham gia Hiệu mang lại: tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho nhân viên xử lý thông tin đến với khách hàng, tạo quy trình làm việc chun mơn rõ ràng hơn, tránh áp lực công việc tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên phòng ban với b Tăng thêm dịch vụ sau bán để thỏa mãn thu hút khách hàng Tạo điều kiện thỏa mãn thu hút khách hàng, tạo điều kiện cho nhân viên dễ dàng thân thiết với khách hàng, quảng bá thương hiệu cho cơng ty ngồi nước Công ty cần phải hoạt động “Door to Door Service” Đây hoạt động giao nhận toàn bộ, tức người giao nhận nhận hàng kho người xuất khẩu, lo thủ tục cho hàng xuất đưa hàng nhập không cần biết đến q trình vận chuyển hàng hóa mà cần biết đến người giao nhận Do phạm vi dịch vụ hoạt động lớn nên doanh nghiệp lớn lợi nhuận cao Hiện nay, cơng ty có xu hướng ủy thác tồn việc xuất nhập hàng cho cơng ty giao nhận, đặc biệt công ty nhỏ, không đủ nhân viên để đảm trách việc giao nhận hàng Đối với B.S hoạt động kém, chiếm lược phát triển công ty chưa trọng nhiều đến hoạt động giá dịch vụ nội địa đại lý cung cấp cao so với thị trường Đây thị trường có khả phát triển mạnh tương lai cơng ty muốn hồn thiện chất lượng hoạt động giao nhận định phải tăng cường dịch vụ “Door to Door service” Ngồi cơng ty miễn phí dịch vụ kèm công tác giao nhận như: tự động thông báo lịch trình tàu chạy cho khách hàng, tư vấn thuê tàu, lựa chọn hãng vận chuyển Hiện B.S điều hành hệ thống mạng cung cấp password cho 50 khách hàng quen truy cập vào để biết thông tin liên quan đến vận tải Cần khai thác đầu tư thêm cho dịch vụ để thu hút khách hàng trì khách hàng cũ 4.6.2 Đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm tăng sản lượng hàng hóa a Thơng qua hình thức tiếp thị Nên tổ chức điều tra thăm dò ý kiến khách hàng dịch vụ công ty dịch vụ đối thủ cách gởi phiếu thăm dò đến khách hàng tại, khách hàng sử dụng dịch vụ công ty B.S khách hàng tiềm Nội dung thăm dò gồm: nhu cầu khách hàng, thái độ khách hàng dịch vụ công ty đối thủ cạnh tranh Từ cơng ty rút kinh nghiệm, bổ sung cải tiến dịch vụ, khắc phục điểm yếu Bên cạnh việc thăm dò cơng ty cần quan tâm đến vấn đề nghiên cứu thị trường như: tình hình cung cầu thị trường hoạt động dịch vụ, tìm kiếm truy cập thơng tin xuất nhập tìm thị trường để có biện pháp tiếp cận cho hoạt động dịch vụ làm cầu nối quảng bá thương hiệu cho họ, nghiên cứu vấn đề có liên quan đến nhu cầu khách hàng Ngồi cơng ty tổ chức thương thảo, tạo điều kiện khuyến khích khách hàng nước ngồi đến Việt Nam để tìm đối tác đàm phán Những hình thức nêu nhằm để quảng bá nhãn hiệu tạo nhận thức tâm trí khách hàng kiểu chất lượng dịch vụ “vượt qua mong đợi”, tăng sản lượng hàng hóa, nổ lực xâm nhập thị trường Việt Nam, kinh doanh đầu tư có kế hoạch mục tiêu cụ thể Để làm điều cơng ty cần phải làm cơng tác tiếp thị dựa sở thật, không giả dối, khơng phóng đại, khơng gây ảo tưởng hay nhầm lẫn nơi khách hàng Công tác tiếp thị thực nhiều hình thức hỗ trợ thực cách nghiêm túc, Phải nghiên cứu tiềm thị trường Việt Nam, tìm hiểu cụ thể nhu cầu sức mua khách hàng Việt Nam để có sách thích hợp Tích cực tham gia hội chợ triển lãm, tài trợ giải thể thao, chương trình từ thiện 51 b Mở rộng kênh phân phối Tại Việt Nam B.S có văn phòng TP.Hồ Chí Minh văn phòng TP Hải Phòng Văn phòng TP Hồ Chí Minh thực nghiệp vụ dịch vụ giao nhận cho tỉnh từ Trung vào Nam Còn văn phòng Hải Phòng theo dõi tình hình xuất nhập tỉnh miền Bắc Hiện B.S gặp khó khăn việc theo dõi hàng hóa tỉnh miền Trung như: Quy Nhơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa…vì khơng có đặt văn phòng Mọi liên lạc theo dõi phải thông qua đại lý người vận chuyển sở Điều gây cho B.S tốn nhiều chi phí cước điện thoại quan trọng giám sát lô hàng để can thiệp kịp thời có cố, gây phiền lòng từ phía khách hàng B.S nên xem xét việc đặt văn phòng chi nhánh Đà Nẵng, nơi có sân bay cảng hàng hóa lớn Việt Nam để tiện việc theo dõi hàng hóa cho tỉnh miền Trung Có B.S nắm bắt tình hình thị trường tỉnh miền Trung Có thể theo sát lịch trình hàng hóa để thơng tin kịp thời đến khách hàng Giảm bớt chi phí liên lạc đường dài với khách hàng như: chi phí điện thoại phí bưu điện Quan trọng khách hàng cảm thấy an tâm thoải mái sử dụng dịch vụ Ngoài văn phòng chi nhánh giúp cơng ty vấn đề dự đoán cung cầu nghiên cứu thị trường c Đề chiến lược giá hợp lý, chiêu thị mở rộng mạng lưới Mục tiêu: thu hút khách hàng Việt Nam, nâng cao hiệu dịch vụ Việt Nam, cạnh tranh với đối thủ khác sách giá Cơng ty cần hạ giá nhiều cách khác để hỗ trợ khách hàng hạ giá thành dịch vụ Điều có hai mặt tích cực: khách hàng khơng có cảm giác giá hạ chất lượng giảm, dịch vụ hỗ trợ khác có tác dụng nâng cao uy tín B.S phương pháp giảm giá Giảm chi phí mua ngồi chi phí vận chuyển, nâng container, chi phí trực tiếp chi phí Hải Quan, phí xếp dỡ, phí bốc xếp…nhằm đưa giá cạnh tranh lĩnh vực giao nhận Door to Door service Ngoài việc tiết kiệm chi phí hành chánh văn phòng, chi phí tiện ích điện thoại, fax, photo…cũng cần quan tâm thích đáng Đây chi phí gián tiếp ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận công ty 52 Tổ chức chương trình khuyến theo mùa theo ngành, mặt để giữ khách hàng quen, mặt khác thu hút khách hàng có tiềm lớn Các mùa mùa địa lý mùa thương mại Có sách ưu đãi cho riêng khách hàng công ty Việt Nam, đặc biệt công ty xuất nhập hàng thô Nhờ khách hàng thêm tin tưởng, giới thiệu đến khách hàng khác định B.S thực phần giao nhận vận chuyển hợp đồng mà họ có ưu so với đối tác Có thêm khách hàng mới, khách hàng trở thành khách hàng quen lại mang đến lợi ích 4.6.3 Các biện pháp giảm chi phí hoạt động nhằm tăng lợi nhuận cho công ty a Nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị Mục tiêu: giảm thời gian cho nguồn nhân lực, giảm tối đa chi phí cho cơng ty, cung cấp dịch vụ thơng tin cho khách hàng cách nhanh hiệu Hệ thống máy móc thiết bị cơng ty tại: Máy móc thiết bị Việt Nam so với thiết bị đối thủ cạnh tranh khu vực Nên nhân viên nhiều thời gian khâu chứng từ, gây tình trạng trì trệ việc giải cơng việc B.S chưa có hệ thống mạng kết nối quốc tế với văn phòng B.S nước ngồi gây khó khăn việc thơng tin hàng hóa đến Chỉ riêng văn phòng B.S thành phố Hồ Chí Minh với 39 nhân viên, có máy fax hoạt động chủ yếu khơng đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho công việc Nhân viên phải nhiều thời gian chờ đợi để fax chứng từ cần thiết cho khách hàng như: chứng từ vận chuyển, booking, thông báo hàng đến… Công ty nên xem xét để đưa vào hoạt động hệ thống mạng B.S cách sớm để dễ dàng truy cập thơng tin hàng hóa nhằm phục vụ khách hàng hiệu Dẫn đến việc giảm bớt chi phí điện thoại fax cho nước ngồi chi phí bưu điện Cần mạnh dạn loại bỏ máy móc thiết bị cũ, giảm cơng suất nâng cấp hệ thống thiết bị để tiết kiệm thời gian cho nhân viên tiết kiệm tiền điện nước cho cơng ty Nên xem xét điều chỉnh tình trạng thiếu máy fax để tránh phàn nàn từ phía khách hàng đối tác liên quan 53 b Cần đầu tư thêm sở hạ tầng Hiện B.S phải thuê kho, bãi cảng container để thực việc phân gom hàng hóa Đội xe B.S thuê mướn đại lý đối tác So sánh với đối thủ khác B.S khó cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ nội địa phụ thuộc kho bãi xe đối tác Thơng qua đại lý B.S hợp tác đầu tư phương tiện sở vật chất để hoàn thiện dịch vụ giao nhận như: container, kho hàng hóa…Có thể đầu tư xe vận chuyển hàng rời phục vụ cho hàng Door to door service Đầu tư kho bãi làm địa điểm tập kết hàng, gia cơng bao bì hàng hóa, phân loại…trước làm thủ tục khai báo hải quan phục vụ cho việc xuất nhập Do kho gom hàng lẻ B.S nằm Tân Cảng, hàng hóa nhập kho hồn tất thủ tục Hải Quan Do bất tiện B.S nhận làm dịch vụ trọn gói lấy hàng từ nhà cung cấp khác nhau, phân loại, kiểm đếm, lập packing list invoice, chuẩn bị tờ khai hải quan để xuất hàng Đòi hỏi phải có kho bãi có chỗ lưu giữ hàng hóa chuẩn bị cho xuất c Thiết lập quan hệ song phương với đối tác Mục đích để cắt giảm chi phí giá cước từ hãng vận chuyển, hổ trợ nhiệt tình tư vấn pháp luật Việt Nam từ người đại lý, tạo điều kiện thuận lợi tiếp xúc với quan hữu quan Quan hệ với đại lý B.S hoạt động hình thức văn phòng đại diện, hoạt động kinh doanh B.S cần có hỗ trợ tư vấn từ phía đại lý Nên việc quan hệ tốt với đại lý điều tất yếu để B.S từ từ thâm nhập thị trường chuẩn bị thủ tục để vào hoạt động hình thức 100% vốn nước tương lai Việc quan hệ với đại lý cụ thể thông qua pháp luật, thủ tục hành chánh, nhân sự, tài chính, trang thiết bị, sở hạ tầng Do đặc thù luật Việt Nam bảo hộ cho doanh nghiệp vận tải nước nên đại lý đóng vai trò quan trọng việc cung cấp sản phẩm dịch vụ B.S thị trường Do mức chất lượng dịch vụ B.S đến với khách hàng tùy thuộc vào mối quan hệ B.S Ngoài việc quan hệ tốt với đại lý cắt giảm chi phí hoạt động như: đại lý phí, phí vận chuyển nội địa, thủ tục phí 54 Quan hệ với người chuyên chở Người chuyên chở hãng vận chuyển đường biển như: Maerk Line, Mitsui OKS, Huyndai, NYK Line, “K” Line…và hãng hàng không như: Lufthansa, AirFrance, Singapore airline, Vietnam airline… Việc quan hệ với hãng vận chuyển tùy thuộc vào sản lượng dịch vụ, giá chất lượng dịch vụ Chất lượng đề cập phần thời gian vận chuyển nhãn hiệu dịch vụ Tùy vào sản lượng hàng hóa mà B.S có giá ưu đãi đặc biệt từ phía hãng vận chuyển B.S khách hàng lâu năm tiềm Đôi mối quan hệ với người vận chuyển xuất phát từ nước Việt Nam Do việc quan hệ song phương với hãng vận chuyển tất yếu hoạt động dịch vụ giao nhận, cần trì phát triển tương lai Quan hệ với quan hữu quan Hải quan: doanh nghiệp hoạt động xuất nhập phải có nhiều liên hệ với quan hải quan như: khai báo thủ tục xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, công văn xuất nhập Hoạt động dịch vụ giao nhận B.S vậy, việc quan hệ với quan Hải Quan thiếu Do đặc thù ngành Hải Quan nhiều thủ tục rườm rà chồng chéo nên đơi nhân viên thực nhiều lúng túng việc xử lý thủ tục có liên quan Vậy việc tạo mối quan hệ tốt với quan Hải Quan giúp nhân viên dễ dàng thực thủ tục khai báo giúp đỡ tạo điều kiện từ phía Hải Quan Kho cảng, sân bay: nơi tập kết hàng hóa xuất nhập trước sau đến khỏi Việt Nam Do hoạt động giao nhận B.S tách rời với kho cảng sân bay Việc tạo quan hệ tốt với kho cảng sân bay cần ban lãnh đạo quan tâm, có nhân viên handing n tâm cơng tác giúp sức từ phía cảng, sân bay việc đưa hàng hóa đến khách hàng cách sớm Ngoài việc tạo mối quan hệ cảng với sân bay giúp cho khách hàng nhân viên B.S tạo điều kiện thuận lợi thơng báo kịp thời tình trạng hàng hóa có cố hay trở ngại xảy 55 4.6.4 Mở rộng thêm hàng dự án thu gom hàng lẻ Nhằm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, tăng thêm sản lượng doanh thu lợi nhuận cho công ty, tận dụng hết khả nguồn nhân lực Đối với hàng dự án: cần đầu tư thêm trang thiết bị hạng nặng xe tải với tải trọng lớn, xe nâng, xe tải, kho chứa hàng với dung tích lớn Cần đầu tư kho bãi chứa hàng với diện tích lớn để mở rộng hoạt động cho loại hình dịch vụ logistics, để cung cấp dịch vụ logistics phải mở rộng diện tích Qua phân tích hiệu hoạt động B.S phần cho ta thấy lợi nhuận công ty từ hoạt động dịch vụ hàng dự án thu gom hàng lẻ lớn Nhưng B.S chưa có đầu tư cụ thể loại hình này, phần lớn loại hình dự án thu gom hàng lẻ định từ nước ngồi khơng đáng kể, cần đầu tư chiều sâu để công ty tung thị trường dịch vụ tương lai Ngoài cơng ty đào tạo đội ngũ nhân viên mảng dịch vụ nhân viên mơ hồ dịch vụ giao nhận hàng dự án phân gom hàng lẻ Thật loại hình dịch vụ mẻ Việt Nam, chưa có tài liệu để tham khảo cụ thể Trong nước ngồi loại hình phát triển mạnh nhiều năm qua Nếu muốn phát triển mảng dịch vụ Việt Nam công ty nên có hướng đào tạo nhân viên nước ngồi mời chun gia nước đến Việt Nam đào tạo để tiết kiệm chi phí Thực chất việc đào tạo để làm để quản lý hàng cách trình tự hệ thống Làm điều lợi nhuận cho loại hình dịch vụ lớn, nhiều so với loại hình dịch vụ giao nhận khác Cung cấp cho khách hàng đa dạng hóa chun mơn hóa hoạt động dịch vụ mình, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí thời gian hoạt động giao nhận cá nhân Tạo điều kiện cho nhân viên có thêm kiếm thức chuyên môn lĩnh vực dịch vụ giao nhận 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Việt Nam bước qua năm thứ ba kể từ gia nhập WTO năm 2007 Đó trình đánh dấu thăng trầm kinh tế nước ta Với sách mở cửa hội nhập kinh tế Đảng Nhà nước, kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ Theo đó, nhà đầu tư nước ngồi tìm đến thị trường Việt Nam thị trường tiềm rộng mở làm cho vốn đầu tư nước tăng lên đáng kể đạt 64 tỷ USD năm 2009, tăng 200% so với năm 2008 Tổng giá trị xuất nhập công ty cho hai thị trường Mỹ Châu Âu ln tình trạng tiến lên Nhờ mà hoạt động xuất nhập cơng ty trở nên nhộn nhịp hết Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển nội địa từ Việt Nam Châu Âu từ nước giới ngày tăng Tuy có nhiều hội khơng thách thức Ngành dịch vụ logistics nói chung chuỗi cung ứng dịch vụ logistics cơng ty nói riêng đứng trước rào cản lớn trình hội nhập kinh tế giới Điều đòi hỏi cơng ty phải khơng ngừng nổ lực để nâng cao lực cạnh tranh mặt với vai trò hỗ trợ khơng thể thiếu từ Nhà nước Đứng trước yêu cầu đó, khóa luận sâu nghiên cứu, đánh giá “Thực trạng giải pháp phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics cơng ty TNHH B.S TP Hồ Chí Minh” Một số nghiên cứu mà khóa luận đạt là: Khóa luận khẳng định vai trò khơng thể thiếu ngành dịch vụ logistics Việt Nam kinh tế đà hội nhập với kinh tế giới Thực trạng chuỗi cung ứng dịch vụ logistics công ty phản ánh rõ nét Từ khóa luận làm rõ nhân tố ảnh hưởng, khó khăn ngun nhân để giải thích mặt hạn chế non trẻ chuỗi cung ứng dịch vụ logistics Khóa luận đề cập đến xu hướng chuỗi cung ứng dịch vụ logistics giới Từ so sánh với xu hướng diễn Việt Nam Trên sở phân tích thực trạng chuỗi cung ứng dịch vụ logistics công ty, dự đoán xu hướng giai đoạn tới tham khảo kinh nghiệm nước lĩnh vực phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, khóa luận đưa giải pháp đề xuất số kiến nghị góp phần phát triển cơng ty, hồn thiện nâng cao lực cạnh tranh công ty trước thách thức hội nhập kinh tế Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu rộng mà thống kê ngành dịch vụ logistics chưa quan thực nên số liệu khóa luận đưa chưa đầy đủ Đây hạn chế khóa luận hướng nghiên cứu 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về công ty Nên thiết lập mạng vi tính quản lý xử lý thơng tin nước Hiện việc lưu trữ hồ sơ, số liệu công ty chưa vi tính hóa, mang tính chất thủ cơng khó theo dõi cho nhân viên lãnh đạo Việc thiết lập hệ thống mạng vi tính khơng khó khăn với điều kiện B.S, tất nhân viên B.S trang bị máy vi tính cá nhân, nên việc lại chờ chuyên viên vi tính thực hướng dẫn nhân viên tham gia Về tổ chức hoạt động, công ty cần xem xét tổ chức hoạt động Marketing theo hướng chun mơn hóa, thành lập phòng Marketing, chịu trách nhiệm tham mưu chiến lược cho ban lãnh đạo, nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lượt góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp nâng cao hiệu dịch vụ lâu dài Ngồi cơng ty nên tổ chức xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, đào tạo xây dựng lực lượng cán có trình độ, có lực, linh hoạt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài công ty 58 5.2.2 Đối với nhà nước quan hữu quan Cần có quy chế rõ ràng lĩnh vực giao nhận Nhà nước xu tự hóa thương mại bảo hộ doanh nghiệp vận tải nước Do đó, việc nới lỏng dần hạn chế công ty vận tải nước cách làm cho doanh nghiệp vận tải nội địa quen dần với môi trường cạnh tranh mà tương lai khắc nghiệt Hiện nay, lĩnh vực giao nhận chưa quan tâm mức Nhà nước phủ Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam đời chưa đóng góp nhiều cho phát triển ngành giao nhận Nhà nước chưa có quy chế quy định rõ ràng pháp nhân tổ chức giao nhận quy chế hoạt động để giúp giao nhận quy chế hoạt động để giúp tổ chức giao nhận hoạt động có quy củ, cạnh tranh lành mạnh tiến Vì vậy, có quy chế rõ ràng lĩnh vực giao nhận yêu cầu cần thiết cấp bách, tình hình tổ chức giao nhận đời ngày nhiều, hoạt động chồng chéo lên cạnh tranh không lành mạnh Nhà nước cần nhận định rõ vai trò hoạt động giao nhận Việt Nam để có quan tâm mức Nên có sách rõ ràng luật thuế biểu thuế xuất nhập Việc áp giá, tính thuế Hải Quan chưa chuẩn xác Luật thuế xuất nhập có số mặt hàng có mức thuế suất khác mục đích sử dụng Thêm vào đó, giá tính thuế có loại: tính theo hóa đơn, tính theo giá tối thiểu Bộ Tài quy định loại giá cửa hải quan xây dựng, thực tế đáng phiền lòng cho nhà đầu tư tổ chức làm dịch vụ giao nhận hàng hóa cho họ Về biểu thuế xuất khẩu, theo đánh giá chung thực tế kiểm nghiệm không khoa học, khơng ổn định Có loại đánh giá thuế theo tính chất hàng hóa, có loại đánh thuế theo mục đích sử dụng, theo khu vực ưu đãi Do vậy, nhiều mặt hàng áp dụng vào mã hàng hóa khác nhau, chương trình khác với suất cách biệt từ 10-20% Trong trường hợp vậy, để tránh rủi ro, phần lớn cán Hải Quan tìm giải pháp an tồn cho cách áp mã số có thuế suất cao gây thiệt hại cho doanh nghiệp Sự không đầy đủ, không rõ ràng 59 biểu thuế thể qua thực tế nhiều mặt hàng khơng có biểu thuế Cách gọi tên hàng hóa để áp mã gây cách hiểu khác Tình trạng doanh nghiệp áp mã khác, Hải Quan áp mã khác, chí cục hải quan, cách áp mã đơn vị khác với thuế suất khác Sự bất hợp lý tạo nên kẽ hở dễ sinh tiêu cực doanh nghiệp với cán hải quan Tóm lại, sách thuế, luật thuế xuất nhập nhiều bất hợp lý, mặt hàng áp nhiều mã khác có lý Muốn tăng kim ngạch xuất nhập giúp cho hoạt động giao nhận phát triển tốt, nhà nước cần sửa đổi, bổ sung sách thuế, luật thuế xuất nhập cho phù hợp đơn giản, tránh rườm rà khâu tính thuế 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu, số liệu công ty TNHH B.S TP Hồ Chí Minh Các luận văn anh chị khóa trước Đồn Thị Hồng Vân (2003), “Logistics Những vấn đề quản” Kết khảo sát logistics 2008 Bộ phận nghiên cứu tư vấn công ty SCM 61 ... tình cảm khơng phai TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2010 Sinh viên Châu Thanh Linh NỘI DUNG TÓM TẮT CHÂU THANH LINH Tháng năm 2010 “Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Phát Triển Chuỗi Cung Ứng... nhận khóa luận “Thực trạng giải pháp phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ công ty TNHH B.S.” Châu Thanh Linh, sinh viên khoá 32, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH B.S,

Từ khóa liên quan