0

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KÝ THÁC HOÀN TRẢ VÀO QUẢN LÝ RÁC THẢI TỪ VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM

90 0 0
  • ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KÝ THÁC HOÀN TRẢ VÀO QUẢN LÝ RÁC THẢI TỪ VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:41

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KÝ THÁC HOÀN TRẢ VÀO QUẢN LÝ RÁC THẢI TỪ VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KÝ THÁC HOÀN TRẢ VÀO QUẢN LÝ RÁC THẢI TỪ VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ỨNG DỤNG CƠNG CỤ KÝ THÁC HOÀN TRẢ VÀO QUẢN LÝ RÁC THẢI TỪ VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM BÙI TIẾN ĐẠT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ỨNG DỤNG CƠNG CỤ KÝ THÁC HỒN TRẢ VÀO QUẢN LÝ RÁC THẢI TỪ VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM” BÙI TIẾN ĐẠT, sinh viên khóa 2006-2010, ngành KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS ĐẶNG THANH HÀ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi dòng tri ân đến Ba Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Xin cảm ơn tồn thể q thầy trường ĐHNL TPHCM, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Đặng Thanh Hà, tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn Cô Chú, Anh Chị công tác Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM, đặc biệt anh Nguyễn Trọng Nhân cơng tác Phòng Quản Lý Chất Thải Rắn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt thời gian thực tập đơn vị Cho gửi lời cảm ơn đến bạn bè tôi, người giúp đỡ mặt tinh thần, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Tôi nỗ lực cố gắng để hồn thành khóa luận Tuy nhiên, trình thực luận văn, hạn chế kiến thức kinh nghiệm yếu nên không tránh khỏi sai lầm thiếu sót Kính mong q thầy cơ, anh chị bạn đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn tốt Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên BÙI TIẾN ĐẠT NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI TIẾN ĐẠT Tháng 07 năm 2010 “Ứng Dụng Công Cụ Ký Thác Hoàn Trả Vào Quản Lý Rác Thải Từ Vỏ Chai Nhựa Nước Giải Khát Tại TP.HCM” BUI TIEN ĐAT July 2010 “ Application Deposit Refund Systems For Waste Management From Plastic Bottles Beverage At Ho Chi Minh City” Với mục tiêu Xây dựng sách quản lý rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát TP.HCM, đề tài áp dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cơng thức Kaseke để tìm mức ký thác hoàn trả chai nước giải khát Với số phiếu vấn 150, đề tài tiến hành vấn người dân sống quận, huyện địa bàn TP.HCM Kết thu được, xác định mức ký thác mức hoàn trả D = 2.250VNĐ/chai, R = 2.000VNĐ/chai, từ số liệu đề tài xây dưng hệ thống ký thác hoàn trả vào quản lý rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát TP.HCM Và xác định mức hoa hồng cho bước trung gian hệ thống 150VNĐ/chai Ngoài ra, đề tài xác định tổn thất cho người tiêu dùng 22,75 tỷ VNĐ/tháng, lợi ích thu 36,4 tỷ VNĐ/tháng lợi ích ròng cho tồn xã hội 13,65 tỷ VNĐ/tháng DRS vào hoạt động Như vậy, nhận thấy lợi ích mang lại cho xã hội từ sách lớn nhiều so với tổn thất người tiêu dùng gánh chịu Những số cung cấp cho nhà làm sách nhà lãnh đạo TP.HCM, thông tin quan trọng hiệu quả, giá trị kinh tế mà sách quản lý rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát mang lại, làm sở cho việc lựa chọn xây dựng sách quản lý chất thải rắn sau TP.HCM MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Bố cục luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) 2.1.2 Tổng quan cơng cụ ký thác hồn trả ( DRS) 2.1.3 Tổng quan công thức Nayasha Kaseke, 2003 2.1.4 Các nội dung quan trọng bảng câu hỏi 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 10 2.2.1 Tổng quan TP.HCM 10 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 17 17 3.1.1 Một số khái niệm 17 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Mô tả trạng công tác quản lý rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát 19 3.2.2 Đánh giá nhận thức người dân vấn đề môi trường TP.HCM v 19 3.3.3 Tìm mức ký thác - hồn trả thích hợp dựa phương pháp CVM Kaseke 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Công tác quản lý rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát 26 4.2 Đánh giá nhận thức người dân TP.HCM 27 4.2.1.Nhận thức thay đổi chất lượng môi trường 27 4.2.2.Nhận thức tác hại rác thải từ vỏ chai nhựa môi trường 29 4.2.3.Nhận thức người dân lợi ích môi trường lành, cảnh quan đẹp 30 4.2.4.Nhận thức ích lợi mang lại DRS 4.3 Hiện trạng ngành ngành tái chế nhựa địa bàn TP.HCM 31 32 4.3.1 Hiện trạng thu mua chất thải TP.HCM 32 4.3.2 Hiện trạng thu mua tái chế nhựa TP.HCM 34 4.4 Xác định mức ký thác hoàn trả 43 4.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng ký thác 43 4.4.2 Kết ước lượng kiểm định mơ hình 45 4.4.3 Xác định mức ký thác 50 4.4.4 Xác định mức hồn trả 51 4.5 Xây dựng sách quản lý rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát TP.HCM dựa DRS 52 4.5.1 Xác định mức tiền hoa hồng cho giai đoạn trung gian thu gom vận chuyển vỏ chai nhựa 53 4.5.2 Cơ chế thu gom tiền ký thác 55 4.5.3 Cơ chế hoàn trả tiền ký thác 55 4.6 Tìm hiểu lợi ích thu áp dụng công cụ ký thác hoàn trả vào quản lý rác thải từ chai nhựa nước giải khát địa bàn TP.HCM 57 4.6.1 Tổng thiệt hại người tiêu dùng DRS áp dụng 57 4.6.2 Tổng lợi ích xã hội DRS áp dụng 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết Luận 59 5.2 Kiến nghị 60 vi 5.2.1 Đối với quan quản lý nhà nước 60 5.2.2 Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước giải khát 61 5.2.3 Đối với sở TS-TC 61 5.2.4 Đối với người tiêu dùng 62 5.2.5 Các hướng nghiên cứu 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh CVM Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên WTA Mức sẵn lòng nhận đền bù WTP Mức sẵn lòng trả HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân SKH&CN TPHCM Sở khoa học công nghệ STN&MT TPHCM Sở tài nguyên mơi trường thành phố Hồ Chí Minh BKH&CN Bộ khoa học công nghệ SGTCC TPHCM Sở giao thông công thành phố Hồ Chí Minh DRS Hệ thống ký thác hồn trả MSW Chất thải rắn thị KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất TS-TC Tái sinh - tái chế R Refund ( mức hoàn trả) D Deposit ( mức ký thác) PET Polyetylenterephtalat viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Nhận Thức 19 Bảng 3.2 Các Biến Đưa Vào Mơ Hình Kỳ Vọng Dấu 24 Bảng 4.1 Nhận Thức Người Dân Về Sự Thay Đổi Chất Lượng Môi Trường 27 Bảng 4.2 Các Nguyên Nhân Làm Suy Giảm Chất Lượng Môi Trường 28 Bảng 4.3 Các Nguyên Nhân Làm Cải Thiện Chất Lượng Môi Trường 29 Bảng 4.4 Nhận thức tác hại rác thải từ vỏ chai nhựa 29 Bảng 4.5 Nhận thức lợi ích mơi trường lành, cảnh quan đẹp 30 Bảng 4.6 Số lượng người nghe qua DRS 31 Bảng 4.7 Nhận thức người dân sau giải thích thêm DRS 31 Bảng 4.8 Số lượng người vấn đồng ý tham gia DRS 32 Bảng 4.9 Số lượng sở TS-TC nhựa khảo sát địa bàn 22 quận/huyện 34 Bảng 4.10 Phân loại theo mức quy mô sở tái chế nhựa 35 Bảng 4.11 Số lượng lao động mức thu nhập bình quân loại hình tái chế nhựa Bảng 4.12 Số lượng sở tái chế nhựa phân loại theo mức vốn đầu tư 36 Bảng 4.13 Thành phần khối lượng nhựa phế liệu thu mua sở thu mua tái chế 37 Bảng 4.14 Số sở thu mua nhựa thu mua nhiều loại phế liệu 38 Bảng 4.15 Khối lượng loại sản phẩm điển hình tái chế nhựa 40 Bảng 4.16 Phản Ứng Của Người Dân Được Hỏi với Các Mức Giá 43 Bảng 4.17 Lý Do Tham Gia Ký Thác 44 Bảng 4.18 Lý Do Không Tham Gia Ký Thác 45 Bảng 4.19 Một Số Đặc Điểm Kinh Tế Xã Hội Của Người Được Phỏng Vấn 46 Bảng 4.20 Giá Trị Trung Bình Các Biến Mơ Hình 47 Bảng 4.21 Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Logit 47 Bảng 4.22 Khả Năng Dự Đốn Của Mơ Hình 50 Bảng 4.23 Khảo Sát Ý Kiến Người Dân Về Các Mức Ký Thác Hoàn Trả 51 Bảng 4.24 Khảo Sát Ý Kiến Người Dân Về Địa Điểm Trao Trả Vỏ Chai 52 Bảng 4.25 Thống Kê Giá Một Số Loại Nước Giải Khát Trên Thị Trường 56 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Nhận Thức Người Dân Về Sự Thay Đổi Chất Lượng Môi Trường 28 Hình 4.2 Nhận Thức Người Dân Về Tác Hại Của Vỏ Chai Nhựa 30 Hình 4.3 Sự phân bố loại hình thu mua, tái chế thành phố Hồ Chí Minh 33 Hình 4.4 Sơ đồ tái chế nhựa điển hình 38 Hình 4.5 Sơ Đồ Vận Hành Trao Trả Vỏ Chai Nhựa 53 x PHỤ LỤC Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Mức Sẳn Lòng Trả Dependent Variable: DONGY Method: ML - Binary Logit Date: 05/31/10 Time: 23:57 Sample: 150 Included observations: 150 Convergence achieved after 16 iterations Covariance matrix computed using second derivatives z-Statistic Prob Variable Coefficient Std Error AHUONG 3.466052 1.215284 2.852053 0.0043 HLONG 0.152914 0.344346 0.444070 0.6570 GIA -0.007718 0.002483 -3.108614 0.0019 NTHUC 2.416033 1.092187 2.212107 0.0270 TNHAP 1.14E-06 5.27E-07 2.156755 0.0310 SDUNG -0.354563 0.130744 -2.711891 0.0067 C 0.204145 3.846716 0.053070 0.9577 0.653333 S.D dependent var 0.477503 Mean dependent var S.E of regression 0.142842 Akaike info criterion 0.234778 2.917750 Schwarz criterion 0.375274 Sum squared resid Log likelihood -10.60834 Hannan-Quinn criter 0.291857 Restr log likelihood -96.80381 Avg log likelihood -0.070722 LR statistic (6 df) 172.3909 McFadden R-squared 0.890414 Probability(LR stat) 0.000000 Obs with Dep=0 52 Total obs 150 Obs with Dep=1 98 Phụ lục Kết Quả Kiểm Định Andrews and Goodness Dependent Variable: DONGY Method: ML - Binary Logit Date: 05/31/10 Time: 23:57 Sample: 150 Included observations: 150 Andrews and Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Tests Grouping based upon predicted risk (randomize ties) Dep=0 Dep=1 Total Quantile of Risk Low High Actual Expect Actua Expect Obs l 5.E-11 3.E-06 15 15.0000 1.4E-05 15 4.E-06 0.0012 15 14.9971 0.00287 15 0.0016 0.0967 14 14.6039 0.39607 15 0.0999 0.9461 7.11029 7.88971 15 0.9482 0.9958 0.27170 15 14.7283 15 0.9971 0.9997 0.01462 15 14.9854 15 0.9997 1.0000 0.00211 15 14.9979 15 1.0000 1.0000 0.00021 15 14.9998 15 1.0000 1.0000 2.5E-05 15 15.0000 15 10 1.0000 1.0000 2.9E-07 15 15.0000 15 Total 52 52.0000 98 98.0000 150 H-L Statistic: 1.4541 Prob[Chi-Sq(8 df)]: Andrews Statistic: 65.7731 Prob[Chi-Sq(10 df)]: H-L Value 1.4E-05 0.00287 0.94583 0.21166 0.27672 0.01463 0.00211 0.00021 2.5E-05 2.9E-07 1.45406 0.9934 0.0000 Phụ lục Kiểm Tra Khả Năng Dự Đốn Của Mơ Hình Dependent Variable: DONGY Method: ML - Binary Logit Date: 05/31/10 Time: 23:57 Sample: 150 Included observations: 150 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 96 98 Total 52 98 150 Correct 50 96 146 % Correct 96.15 97.96 97.33 % Incorrect 3.85 2.04 2.67 Total Gain* 96.15 -2.04 32.00 Percent Gain** 96.15 NA 92.31 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 48.96 3.04 52.00 E(# of Dep=1) 3.04 94.96 98.00 Total 52.00 98.00 150.00 Correct 48.96 94.96 143.92 % Correct 94.15 96.90 95.95 % Incorrect 5.85 3.10 4.05 Total Gain* 59.49 31.56 41.24 Percent Gain** 91.05 91.05 91.05 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 0 52 98 150 52 98 150 98 98 0.00 100.00 65.33 100.00 0.00 34.67 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 18.03 33.97 52.00 33.97 64.03 98.00 52.00 98.00 150.00 18.03 64.03 82.05 34.67 65.33 54.70 65.33 34.67 45.30 Phụ lục Giá Trị Trung Bình Của Các Biến Trong Mơ Hình Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis DONGY 0.653333 1.000000 1.000000 0.000000 0.477503 -0.644382 1.415228 Jarque-Bera Probability 26.07759 10.05796 0.000002 0.006545 Observations 150 GIA AHUONG HLONG NTHUC TNHAP SDUNG 1750.000 2.986667 2.026667 3.240000 2678000 13.16667 1750.000 3.000000 2.500000 4.000000 2700000 9.000000 3000.000 5.000000 5.000000 5.000000 12000000 61.00000 500.0000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 856.7733 1.152684 1.783393 1.103259 2113614 12.42287 0.000000 -0.105878 0.073708 -0.665196 1.140801 1.788249 1.731429 2.175764 1.497066 2.581998 5.932775 6.610321 150 4.526284 0.104023 150 14.25340 12.15419 86.29299 161.4110 0.000803 0.002295 0.000000 0.000000 150 150 150 150 Phụ lục Bảng Khảo Sát Ý Kiến Người Dân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mã số phiếu:……… TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ PHIẾU KHẢO SÁT MỨC SẲN LÒNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KÝ THÁC – HOÀN TRẢ CHO VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM Giới thiệu: Xin chào Anh/Chị, sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM thực đề tài tốt nghiệp Hiện nay, TP.HCM trung tâm kinh tế lớn nước, với tốc độ phát triển kinh tế cao, đời sống nhân dân ngày cải thiện vật chất lẫn tinh thần Bên cạnh tiến đó, TP.HCM phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng ô nhiễm môi trường, mà nguyên nhân chủ yếu rác thải từ loại bao bì sản phẩm bao nylong, giấy, chai nhựa nước giải khát… Thực tế loại vỏ chai nhựa nước giải khát tái chế nguồn thu đáng kể cho ngành cơng nghiệp tái chế Tuy nhiên, Việt Nam nguồn tài nguyên chưa khai thác tận dụng cách tối đa mà trở thành mối nguy hại cho mơi trường Vì thế, chúng tơi thực khảo sát nhằm tìm nguyên nhân ô nhiễm môi trường đồng thời nâng cao tỷ lệ tái chế rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát Những ý kiến đóng góp quý báu Anh/Chị góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý bảo vệ môi trường TP.HCM Chúng xin cam kết, thông tin thu thập từ Anh/Chị không phục vụ cho cơng việc khác ngồi đề tài nghiên cứu Chúng xin chân thành cảm ơn giúp đở nhiệt tình Anh/ Chị I ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN Anh/ Chị có quan tâm theo dõi đến vấn đề môi trường TP.HCM ? □ Có □ Khơng Nếu có, ba vấn đề mơi trường mà Anh/Chị quan tâm số vấn đề sau ( chọn vấn đề quan tâm ) Vấn đề môi trường TP.HCM Vấn đề quan tâm Rác thải ( vẻ mỹ quan, mùi hôi thối…) Ô nhiễm nước mặt ( kênh, rạch…) Ô nhiễm nước ngầm Ơ nhiễm khơng khí ( khói, bụi, tiếng ồn ) Ô nhiễm đất Triều cường, lụt lội Theo Anh/ Chị, TP.HCM cần ưu tiên giải vấn đề nào, số vấn đề sau Vấn đề tồn TP.HCM Vấn đề giải Giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường Giảm thiểu tội phạm, giải tham nhũng Nâng cấp sở hạ tầng ( giao thông, liên lạc, nhà ở…) Nâng cao chất lượng giáo dục Theo Anh/ Chị, vài năm trở lại đây, chất lượng môi trường TP.HCM thay đổi nào? (Nếu chọn sang câu 3.1, chọn sang câu 3.2 ) □ Tăng lên □ Không thay đổi □ Giảm xuống □ Khơng bíết ( Khơng đọc đáp án trả lời câu 3.1, 3.2 ) 3.1 Nếu chất lượng môi trường tăng lên, nguyên nhân □ Do sách quản lý bảo vệ mơi trường TP.HCM □ TP.HCM có số lượng diện tích xanh lớn □ Người dân có ý thức bảo vệ mơi trường □ Các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo vệ mơi trường □ Khác có ( ghi rõ)………………………………………………………… 3.2 Nếu chất lượng môi trường giảm xuống, theo Anh/ Chị nguyên nhân đâu □ Nước thải, khí thải từ hoạt động công nghiệp dịch vụ □ Đơ thị hóa, dân số tăng nhanh □ Ý thức bảo vệ môi trường người dân chưa cao □ Hoạt động giao thông □ Công tác quản lý nhà nước □ Khác có (ghi rõ)………………………………………………………… Anh/ Chị có thường xuyên tìm hiểu thơng tin mơi trường khơng ? □ Rất thường xuyên □ Hiếm khi, □ Thường xuyên □ Không □ Thỉnh thoảng Anh/ Chị tìm hiểu thông tin môi trường qua phương tiện ? □ Sách báo □ Radio □ Thông tin quyền □ Dư luận nhân dân □ Internet □ Tivi Anh/Chị hảy đánh giá mức độ quan trọng môi trường sống ( mơi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, đến công việc…) → Không quan trọng Rất quan trọng Mỗi phố, đến công sở, trường học, đến khu vui chơi, giải trí… thấy vỏ chai nhựa nước giải khát bị vứt bỏ lung tung, không chổ quy định Anh/Chị có cảm giác ? □ Bực tức □ Khơng hài lòng □ Khơng quan tâm □ Khó chịu □ Bình thường Thẻ 1: Trên khắp đất nước ta, ngày có hàng triệu chai nước nhựa dùng lần bỏ cách bừa bãi, vô ý thức tạo thành thứ rác thải lan tràn khắp nơi Vừa vẻ mỷ quan đô thị, vừa nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường Trong loại rác phải từ 500 - 1000 năm tiêu hủy hết Tuy nhiên, dù phân huỷ lẫn vào đất chất nhựa PET làm đất bị trơ, không giữ nước chất dinh dưỡng cần thiết cho trồng, làm đất dễ bị xói mòn…Theo TS Nguyễn Trọng Việt (Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài ngun Mơi trường TP.Hồ Chí Minh) Ít người biết chai nước loại thường làm từ nhựa pet (còn gọi chai PET, Polyetylenterephtalat) Loại nhựa tái chế làm sản phẩm cấp thấp vật dụng gia đình thao, rổ, hủ, lọ, chén, dĩa, đủa… Với lượng chai khổng lồ dùng ngày vậy, nhiên chai thu gom để tái chế, phần lớn thành rác thải Nếu lượng rác thải ngày từ chai nước uống lớn đến nào? Lượng thông tin mà cung cấp cho Anh/Chị, Anh/Chị nghe nói đến chưa ? □ Rất mới, chưa nghe □ Có nghe, số □ Có nghe khơng hiểu rõ □ Có nghe rồi, hiểu rõ Thẻ 2: Hiện địa bàn TP Hồ Chí Minh có khoảng 1.022 sở thu mua, tái chế nhựa thủ công hoạt động, phần lớn sở có quy mô vừa nhỏ với công nghệ lạc hậu máy móc củ kỷ nên thiếu độ chuẩn xác cao, gây lãng phí nhiều lượng Đặc biệt 100% sở khơng có hệ thống xử lý nước thải khoảng 97% sở khơng có hệ thống xử lý khí thải Nên q trình sản xuất phát sinh nhiều loại khí độc, bụi q trình nấu chảy nhựa, ngồi lượng lớn nước thải độc hại từ xay rửa phế liệu… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nơi sản xuất khu vực dân cư xung quanh Theo Tiến sĩ Lê Văn Khoa- Phụ trách Quỹ tái chế TPHCM ơng Nguyễn Trọng Nhân - Phòng chất thải rắn Sở TN&MT TPHCM Bên cạnh nguồn ngun liệu nước khan hiếm, nguyên liệu ngoại nhập giá cao, nên số sở mua loại rác thải y tế bơm tiêm, chai lọ, dây truyền dịch để sản xuất đủ thứ loại hàng gia dụng chén, đĩa, bình, cốc , (theo điều tra Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an, có Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai bị bắt tang bán rác thải y tế cho sở tái chế) Để nấu nhựa, tái chế nhựa cần nhiệt độ 300oC Trong đó, theo nhiều chuyên gia y tế, có loại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh "cứng đầu", bị tiêu diệt nhiệt độ 1.000-1.200oC Do đó, mầm bệnh từ loại vi khuẩn nằm chất thải bệnh viện tồn đến tận trở thành sản phẩm nhựa tiêu dùng gia tăng nguy lây nhiễm bệnh tật cho xã hội Theo Đại tá Lương Minh Thảo - phó cục trưởng Cục Cảnh sát mơi trường, Bộ Cơng an Anh/Chị có nghe thông tin mà đề cập khơng ? □ Chưa nghe □ Có nghe, số □ Đã nghe 10 Anh/ Chị có thường sử dụng loại nước giải khát đóng chai nhựa hay không ? ( Chọn 1, chuyển sang câu 10.1, 10.2, 10.3) □ Thường xuyên □ Hiếm khi, □ Thỉnh thoảng □ Khơng 10.1 Sản phẩm nước giải khát đóng chai nhựa mà Anh/ Chị thường sử dụng giá thành ? ………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 10.2 Anh/Chị thường mua loại nước giải khát đâu? □ Quán caphe giải khát □ Siêu thị, cửa hàng tạp hóa □ Tiệm ăn, cantin, nhà hàng □ Xe bán hàng rong Khác ghi rõ:………………………………………………………………………… 10.3 Trung bình ngày, tuần tháng Anh/ Chị sử dụng chai Ngày:………………………………………………………… Chai/ngày Tuần :………………………………………………………… Chai/tuần Tháng :……………………………………………… ……… Chai/tháng 11 Anh/ Chị nghe đến hệ thống ký thác – Hoàn trả ( Deposit Refund) chưa ? □ Có □ Chưa 12 Theo Anh/ Chị nhớt thải, bình ắc quy, vỏ ruột xe, vỏ lon bia nước … sau sử dụng bán lại khơng ? □ Có thể □ Không thể □ Không biết Thẻ 3: Giải thích hệ thống ký thác hồn trả Ký thác: Khi mua sản phẩm hàng hóa… thay phải trả số tiền giá nó, người tiêu dùng phải trả thêm khoảng tiền nữa, khoảng tiền gọi ký thác Hoàn trả: Sau thời gian sử dụng, người tiêu dùng giao nộp lại phần rác hàng hóa, sản phẩm, hàng hóa, sản phẩm bị hư hỏng cho quan quản lý người tiêu dùng nhận lại khoảng tiền nhỏ số tiền ký thác ban đầu, gọi hoàn trả Tỷ lệ ký thác hoàn trả ( hay số tiền ký thác hồn trả nhiều hay phụ thuộc vào mục tiêu nhà làm sách, lợi ích xã hội, người tiêu dùng Thông thường thì, số tiền hồn trả thường nhỏ số tiền ký thác Khoảng chênh lệch số tiền ký thác so với hoàn trả sử dụng để vận hành hệ thống ký thác hoàn trả ( trả lương cho nhân viên, xây dựng kho bãi, hổ trợ ngành công nghiệp tái chế …) Hệ thống ký thác hồn trả áp dụng cho nhiều sản phẩm nhớt tơ, xe máy, bình ắc quy, vỏ chai nước giải khát… VD: Giả sử hệ thống ký thác hoàn trả áp dụng cho việc quản lý vỏ chai nhựa nước giải khát Khi đó, người tiêu dùng mua chai nước giải khát trà xanh không độ chẳng hạn, thay phải trả 8.000 VNĐ theo giá nó, người tiêu dùng lúc phải trả thêm số tiền 1000 2000 VNĐ… Và sau sử dụng xong, người tiêu dùng mang trả lại vỏ chai thay vứt đi, người tiêu dùng nhận lại khoảng tiền tương ứng la 800 1500 VNĐ Hiện giới cơng cụ ký thác hồn trả áp dụng từ lâu, mang lai nhiều lợi ích to lớn, Thụy Điển, Cộng Hòa Liên Bang Đức, Nhật… quốc gia tiên phong lĩnh vực này, thực tế ngành công nghiệp tái chế nước phát triển cách vượt bật củng môi trường sống cải thiện rỏ rệt Trong Việt Nam, cơng cụ vẩn mẻ, doanh nghiệp tư nhân tham gia số lĩnh vực có mang lại lợi nhuận sắt, thép, phế liệu… loại rác thải nguy hại khác bỏ ngỏ, phải nhà nước nên nên bắt tay vào lĩnh vực góp phần cải thiện mơi trường sống 13 Anh/Chị có hiểu nội dung mà đề cặp không ? ( chọn 3, tiếp tục giải thích lại lần nửa thẻ 3, sau qua phần kế tiếp) □ Hiểu rỏ □ Chưa hiểu rỏ □ Hiểu □ Không hiểu Thẻ 4: Với lượng rác thải vỏ chai nhựa nước giải khát lớn nay, việc áp dụng cơng cụ ký thác hồn trả vào quản lý cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho mơi trường động lực phát triển kinh tế TP.HCM Thứ nhất, làm giảm lượng vỏ chai nhựa nước giải khát bị vứt bỏ, cải thiện vẻ mỷ quan đô thị, làm cho đường phố, khu vui choi, giải trí, danh lam thắng cảnh ngày sẻ đẹp hơn, nâng cao chất lượng sống người dân, giảm tác động xấu vỏ chai nhựa tới môi trường bị chôn lấp Thứ hai, nguồn rác thải vỏ chai nhựa thay bị vứt bỏ gây nguy hại cho môi trường tận dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp tái chế, đảm bảo tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào thay phải nhập nguyên liệu nhựa trước Góp phần phát triển ngành cơng nghiệp tái chế Việt Nam, tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho người thu gom phế liệu, công nhân tái chế… Ngoài hệ thống ký thác hoàn trả vào hoạt động, năm tích lũy số vốn, nguồn vốn ưu đãi cho vay doanh nghiệp tái chế để họ đầu tư máy móc, trang thiết bị đại vào trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhựa tái chế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Đặc biệt, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải góp phần bảo vệ mơi trường thành phố ngày tốt 14 Anh/Chị có hiểu rỏ nội dung mà vừa đề cập không ? ( chọn chuyển qua 14.1, chọn giải thích lại lần nửa thẻ 4, sau qua 14.1) □ Hiểu rỏ □ Khơng hiểu 14.1 Với lợi ích hệ thống ký thác hồn trả trình bày trên, Anh/Chị đánh giá tầm quan trọng hệ thống ký thác hồn trả rác thải Khơng quan trọng Rất quan trọng 15 Từ trước tới , Anh/ Chị có đóng góp tiền để dọn dẹp bải rác, nạo vét kênh rạch hay phí bảo vệ mơi trường… khơng ? □ Có (sang câu 15.1, 15.2) □ Khơng 15.1 Nếu có, Anh/ Chị có hài lòng kết chương trình mà đóng góp khơng ? → Khơng hài lòng Rất hài lòng □ Khơng biết, khơng quan tâm 15.2 Anh/Chị có ý kiến hay góp ý chương trình mà đóng góp khơng ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 16 Với lợi ích mà hệ thống ký thác hồn trả mang lại áp dụng để quản lý chai nhựa nước giải khát TP.HCM, trình bày trên, Anh/Chị có đồng ý để hệ thống thực không ? □ Đồng ý □ Không đồng ý ( Chọn 1, chuyển sang câu 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 chọn chuyển câu 17) 16.1 Anh/Chị sẳn lòng trả thêm tiền vào chai nước giải khát mà Anh/Chị mua, nhằm thực ký thác hoàn trả cho chai nhựa nước giải khát TP.HCM 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 VNĐ/chai 16.2 Anh/chị hảy chọn mức ký thác hoàn trả đồng ý tham gia DRS □ Ký thác 10% hoàn trả 6,5% (% giá bán sản phẩm) □ Ký thác 30% hoàn trả 25% (% giá bán sản phẩm) □ Ký thác 50% hoàn trả 50% (% giá bán sản phẩm) 16.3 Theo Anh/Chị địa điểm sau thích hợp cho việc trao trả vỏ chai nhận tiền hoàn trả ? □ Trực tiếp công ty nước giải khát □ Tại sở, đại lý hay cửa hàng mổi công ty nước giải khát □ Tại địa điểm cố định nhà nước lập □ Trực tiếp nơi có bán nước giải khát 16.4 Anh/Chị có chắn trả thêm số tiền mua 1chai nước giải khát không ? ( không đọc phương án trả lời ) □ Chắc chắn □ Có …………………………………………………………………… □ Có ………………………………………………………………… □ Khơng chắn 16.5 Anh/Chị hảy vui lòng cho biết lý bỏ thêm số tiền cho mổi lần mua chai nước giải khát □ Tôi nghĩ dự án tốt bảo vệ môi trường cải thiện vẻ mỹ quan đô thị TP.HCM □ Tơi có đủ khả chi trả □ Tôi nghĩ dự án hổ trợ phát triển ngành công nghiệp tái chế TP.HCM mang lại lợi ích cho người tiêu dùng sản phẩm từ nhựa tái chế □ Tôi nghĩ người tiêu dùng phải có trách nhiệm với rác thải sau sử dụng □ Lý khác :………………………………………………………………… 17 Xin Anh/Chị vui lòng cho biết Anh/Chị lại không đồng ý trả thêm tiền cho chai nước giải khát mà mua để xây dựng hệ thống ký thác hồn trả? □ Tơi thấy dự án khơng mang lại cho tơi lợi ích □ Tơi nghĩ với khoảng tiền trả thêm tơi mua làm việc khác □ Tơi đóng thuế cho nhà nước, nhà nước có trách nhiệm làm việc □ Tơi nghĩ TP.HCM có nhiều vấn đề cần ưu tiên giải vấn đề □ Tôi nghĩ số tiền trả thêm khơng làm mơ tả □ Tơi nghĩ dự án không mang lại kết □ lý khác: …………………………………………………………………… 18 Anh/Chị có ý kiến hay đóng góp để cơng tác quản lý rác thải từ vỏ chai nhựa nước giải khát TP.HCM tốt khơng ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… II THƠNG TIN VÀ ĐẶC ĐIỂM KT - XH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ Tên :……………………………………………………………………… Giới tính : Tuổi □ Nam □ Nữ :……………………………………………………………………… Tình trạng nhân gia đình □ Độc thân □ Đã lập gia đình □ Đã ly dị/qua đời/ly thân Số thành viên gia đình ? …………………………………………… người Địa :………………………………………………………………………… Trình độ học vấn □ Mù chữ □ Tiểu học □ THPT □ Trung cấp, học nghề □ Cao đẳng, Đại học trở lên □ THCS Nghề nghiệp Anh/Chị thu nhập mổi tháng Không tạo thu nhập (thất nghiệp, nội trợ ) ………… VNĐ/Tháng Lao động phổ thông (công nhân, nơng dân…) ………… VNĐ/Tháng Lao động có tay nghề (tài xế, thợ máy…) ………… VNĐ/Tháng Cán công nhân viên ………… VNĐ/Tháng Tiểu thương (buôn bán sỉ, lẻ…) ………… VNĐ/Tháng Kinh doanh (mở công ty, doanh nghiệp…) ………… VNĐ/Tháng Học sinh, sinh viên ………… VNĐ/Tháng Nghĩ hưu ………… VNĐ/Tháng Tổng thu nhập gia đình Anh/Chị ? …………… VNĐ/Tháng ... Dụng Cơng Cụ Ký Thác Hồn Trả Vào Quản Lý Rác Thải Từ Vỏ Chai Nhựa Nước Giải Khát Tại TP.HCM” BUI TIEN ĐAT July 2010 “ Application Deposit Refund Systems For Waste Management From Plastic Bottles
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KÝ THÁC HOÀN TRẢ VÀO QUẢN LÝ RÁC THẢI TỪ VỎ CHAI NHỰA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI TP.HCM,