Biện pháp thi công đường giao thông nông thôn miền núi

95 348 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2018, 15:28

Biện pháp thi công dự án Khôi phục, cải tạo đường Tam Kim – Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng. Bao gồm các hạng mục: + Thi công đào đắp nền đường, + Phá đá nổ mìn nền đường + Đổ bê tông đường M300 + Thi công cống + các hạng mục khác... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN MỤC LỤC GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN CƠ SỞ ĐỂ LẬP BIỆN PHÁP THI CƠNG CƠNG TRÌNH - Căn cứ theo Hồ sơ thiết kế công trình: Khôi phục, cải tạo đường Tam Kim – Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng - Căn cứ theo hợ đồng số: 09/2018/HĐKT, ngày 23 tháng 03 năm 2018 - Căn cứ vào địa điểm xây dựng, mặt trạng thực tế khu vực thi cơng gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình Khôi phục, cải tạo đường Tam Kim – Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng - Căn cứ vào qui định tiêu chuẩn kỹ thuật thi công chuyên ngành - Căn cứ vị trí mỏ vật liệu khả cung ứng vật tư cho công trình - Căn cứ khả xe máy, nhân lực, thiết bị kinh nghiệm thi công nhiều năm qua công trình có chủ trương kỹ thuật tương tự  Các cứ sở để Nhà thầu bố trí phương án tổ chức thi cơng hợp lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật phát huy hết hiệu máy móc, nhân lực, thiết bị đảm bảo an toàn cho người thiết bị q trình thi cơng GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHÔI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu dự án - Gói thầu số 09: Thi cơng xây dựng cơng trình - Cơng trình: Khơi phục, cải tạo đường Tam Kim – Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Cao Bằng - Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) vốn đối ứng địa phương - Thời gian thực dự án: Năm 2018-2019 - Địa điểm: Công trình nằm địa bàn hai xã Tam Kim, Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình Giới thiệu công trình 2.1 Quy mơ chủ yếu: Cơng trình đường giao thông nông thôn cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014, Vtk=15Km/h, tải trọng trục tiêu chuẩn 2500Kg/trục, bề rộng đường 5,0m, bề rộng mặt đường: 3,5m, lề không gia cố (lề đất); 0,75m Kết cấu mặt đường BTXM – M300, dày 18cm 2.2 Các giải pháp thiết kế a) Cắt dọc tuyến  Tổng chiều dài tuyến: 15,411 Km  Độ dốc dọc lớn imax=13% (châm trước Idmax=15%)  Tần suất thiết kế P=10% b) Mặt cắt ngang - Bề rộng đường: 5,0m; bề rộng mặt đường: 3,5m; lề không gia cố (lề đất): 0,75m; độ dốc ngang mặt đường: 2%; độ dốc ngang lề đất 5%; mở rộng đường cong siêu cao theo quy định  Đối với đường đào: Độ dốc nái taluy đào: 1/0,5-1/1 tùy theo địa chất mái taluy; đoạn đường đào có mái taluy dương cao ≥ 12,0m đào giật cấp mái taluy để đảm bảo giữ ổn định cho mái taluy trình khai thác sử dụng, chiều cao cấp 6-12m, bề rộng cấp 2m, dốc 2% phía ngồi  GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Độ chặt đường kết cấu mặt đường cày xới, lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K=0,98   Đối với đường đắp: Độ dốc mái taluy đắp: Nền đắp 6m thiết kế mái dốc taluy đắp 1/1,5; đắp cao ≥ m trở lên phải đắp giật mái dốc 1/1,5 (6m đầu tính từ vai đường), mái dốc 1/1,75   Nền tự nhiên có dốc ngang 20%, đào bỏ lớp đất hữu sau đắp trực tiếp Nền tự nhiên dóc ngang 20% đến 50% phải đào thành bậc cấp trước đắp đường   Nền tự nhiên dốc ngang 50% phải thiết kế công trình chống đỡ Độ chặt đường kết cấu mặt đường lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K=0,98 (trừ đoạn qua đá); phần tiếp bên đảm bảo độ chặt K=0,95  c) Mặt đường, lề gia cố: - Sử dụng mặt đường BTXM toàn tuyến áp dụng théo TCVN 10380:2014, kết cấu từ xuống sau:  Mặt đường BTXM-M300 dày 18cm  Lớp giấy dầu đệm tạo phẳng;  Lớp đất đầm chặt K≥0,98 dày 30cm - Đối với đoạn xây rãnh dọc thì gia cố lề, kết cấu gia cố lề theo kết cấu rãnh dọc - Các vị trí nút giao tuyến theo kết cấu tún d) Cơng trình nước:  Cống: Tải trọng thiết kế công trình: H30-XB80; HL93 Bao gờm: Cống tròn nối dài (D70, D75, D80, D100): Xây dựng vĩnh cửu bê tông cốt thép M150, lớp đá dăm đệm 10cm  Cống (0,6x0,6; 0,7x0,7; 0,75x0,75; 0,8x0,8; 0,8x0,5; 2x1,7m), bê tông cốt thép M150, lớp đá dăm đệm 10cm   Rãnh dọc: Rãnh qua đào đất đá phong hóa mạnh (C4) có dạng hình thang; gia cố rãnh bê tông xi măng  Rãnh qua đào đá cứng (đá C2, C3) có dạng tam giác; trát vữa xi măng M100 dày trung bình 5cm;  GÓI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN e) Cơng trình phòng hộ, ATGT: - Biển báo, Cột Km, Cột H, Cọc tiêu: Sử dụng biển báo sơn phản quang - Trên toàn tuyến sử dụng cọc tiêu BTCT bên phía taluy âm 2.3 Phân đoạn thi công nhà thầu: Nhà thầu thi công phân đoạn từ Km0+00 đến Km3+218,51 (L=3.218,51m) gói thầu, bao gờm hạng mục sau: - Đào đắp đường (đào đất thông thường, đào đá C4, Đắp đường, trồng cỏ mái taluy) - Mặt đường BTXM M300 dày 18cm (Chiều dài L=3.218,51m); KL=12.406,42 m2 - Hệ thống nước:  Cống tròn: D75: cái; D80:  Cống hộp BxH = (0,6x0,6) m: L=40m (6 cái)  Cống hộp BxH =0,7x0,7 m: (L=5m)  Cống hộp BxH =0,8x0,8 m: (L=3m)  Cống hộp BxH =2x1,7 m: (L=4m) - Gờ chắn đá hộc: Loại 3: Km1+668,00 ÷ Km1+698,00 (30m); Loại 1: Km2+011,00 ÷ Km2+024,00 (13m) - Ốp mái taluy đá hộc xây VXM M100: Km2+365,00 ÷ Km2+383,00 (L=18m) - Cọc tiêu, biển báo:  Cọc Km: cọc  Cọc tiêu: 541 cọc  Biển báo tam giác: 26 cọc  Biển báo chữ nhật: biển  Gương cầu:  Lan can tơn phòng hộ: 436m  Rãng hình thang gia cố: 1.662,01m GÓI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ Nguyên vật liệu Trước tiến hành công tác thi công, Nhà thầu tiến hành xác định chủng loại vật liệu công tác thi cơng Vật liệu phải có ng̀n gốc, xuất xứ, chứng chất lượng, cataloge, … tài liệu phải trình cho Chủ đầu tư Tư vấn giám sát lấy mẫu trước tiến hành đưa vào thi công Bảng kê loại vật tư đưa sử dụng STT Loại Vật Tư Nhãn Hiệu/ Xuất Xứ Tiêu Chuẩn Cát vàng, cát mịn Mỏ cát Kéo Thin – Khau Cải Bãi tập kết công ty TNHH thương mại Dũng Hà TCVN 7570:2006, TCVN 1770:1986 Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6 Mỏ đá Phia Nim – Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực TCVN 7572:2006, TCVN 1771:1986 Xi măng PC30, PC40 PC30, PC40 Đồng Bành Lạng Sơn mua Công ty TNHH đầu tư thương mại Dũng Hà TCVN 6260:2009 Đá hộc Mỏ đá Phia Nim – Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực TCVN 1450-86, TCVN 1451-86 Sắt thép TISCO Thái Nguyên mua Công ty TNHH đầu tư thương mại Dũng Hà TCVN 1651:2008 Đất đắp TCVN 4447:2012 Nhựa đường Tận dụng từ đất đào, mỏ đất Km2+900 theo hờ sơ thiết kế, đất thí nghiệm đạt tiêu chuẩn đưa vào sử dụng Petrolimex Hải Phòng Mua Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Dũng Hà Ghi Chú TCVN 8818:2011 (Tất loại vật tư vật liệu trước đưa vào cơng trình lấy mẫu thí nghiệm, TVGS chấp thuận đưa vào sử dụng.) Tổ chức mặt thi công 2.1 San ủi mặt để thi công khu phụ trợ phục vụ thi công Căn cứ vào tính chất cơng việc tiến độ thi công, tiến hành xây dựng Ban huy công trường, lán trại cho cán kỹ thuật, lái máy, nhân công, thiết bị, xe máy thi công, kho bãi chứa vật liệu, bãi đúc cấu kiện phục vụ thi công Việc xây dựng Ban huy, lán trại, GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN kho bãi (được thể mặt tổng thể thống với Ban quản lý dự án) phù hợp với yêu cầu tiến độ giai đoạn thi công, an tồn, đảm bảo vệ sinh mơi trường thuận tiện cho việc phục vụ thi công công trình 2.2 Bố trí mặt lán trại phục vụ thi cơng Cơng trình thi công thời gian ngắn, nhà ở, nhà làm việc BCH công trường, nhà ở, bếp ăn công nhân thuê, mượn nhà dân xây dựng kết cấu thép lợp tơn chống nóng Kho bãi : Kho kín chứa xi măng, thiết bị, phụ kiện dụng cụ thi công quan trọng làm tạm tranh tre nhà bạt Diện tích chứa tạm áp dụng với kho tổng hợp Kho hở: Để chứa dây dẫn, phụ kiện, coppha nơi gia công sửa chữa nhỏ Bãi: Là nơi để vật liệu trời như: cát, sỏi sạn, đá… đỗ xe ban đêm 2.3 Bố trí rào chắn, biển báo Để bảo cơng trình, đảm bảo an tồn giao thơng cơng cộng thuận lợi cho phương tiện giao thông qua công trình Nhà thầu lắp dựng trì loại biển báo, rào chắn công trình khác bất cứ nơi thi công gây cản trở giao thông Tất biển báo rào chắn sơn phản quang cách để dễ dàng nhận chúng vào ban đêm 2.4 Điện nước thi công sinh hoạt Do đặc thù công trình đường giao thông độc đạo, dân cư thưa thớt nên nguồn điện nước khó khăn, vì thế chúng tơi đề xuất giải pháp sau: Hệ thống cấp điện: Chia làm phương án Phương án 1: Đối với phân đoạn đầu tuyến, với nguồn điện pha phục vụ sinh hoạt tiến hành thuê lại nhà dân chi nhánh điện, với nguồn điện ba pha phục vụ thi công sử dụng máy phát điện ba pha Phương án 2: Đối với phân đoạn cuối tuyến đặc thù xa, không kéo hệ thống điện chúng tơi sử dụng hồn tồn máy phát pha, pha Hệ thống cấp nước: Nhà thầu sử dụng ng̀n nước giếng suối có để phục vụ cho sinh hoạt thi công công trường Nhà thầu cho xây bể lọc, lắng (có chứa vật liệu lọc nước) để xử lý nguồn nước trước đưa vào sử dụng Nước bơm dẫn vận chuyển xe cấp nước đến vị trí thi cơng sinh hoạt chứa vào thùng phi, téc nước di động Nguồn nước sử dụng cho công trường nguồn nước qua xử lý lọc lắng nước đảm bảo không chứa chất bẩn hữu chất axit, muối, sunfat để tránh ăn mòn cốt thép, ảnh hưởng tới thời gian ninh kết xi măng, cường độ bê tơng, khối xây GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN 2.5 Hệ thống thông tin liên lạc Nhà thầu trang bị điện thoại di động, máy đàm cho kỹ sư, cán kỹ thuật để thuận tiện cho công tác điều hành, quản lý công trường 2.6 Phương án bảo quản vật tư thiết bị tập kết trước sử dụng Nhà thầu sử dụng đường giao thơng có sẵn để vận chuyển vật tư vật liệu vào công trường, lối lại công trường rải cát để chống trơn trượt bố trí hệ thống mương nước hai bên mặt đường tránh ngập úng Tất xe vận chuyển vật tư chuyển đến công trình phế thải chuyển phải bịt bạt Các loại vật tư thiết bị cần tránh nắng, mưa để nhà kho kê cao cách mặt đất Cơng trường có bảo vệ trực 24h/24 ngày chia làm ca đảm bảo trật tự, an ninh ngồi cơng trường Các biển báo hiệu an tồn, nội quy cơng trường phải dựng sớm nơi quy định 2.7 Vệ sinh môi trường a) Vệ sinh Nhà thầu bảo đảm trường khu vực thi công điều kiện đủ vệ sinh, hạn chế bụi tối đa cách tưới nước thường xuyên Tất vấn đề sức khoẻ vệ sinh tương ứng với yêu cầu quan y tế địa phương quan hữu quan khác b) Xử lý nước thải chất thải ô nhiễm môi trường Nhà thầu có quy định nước thải có phương án xử lý nước thải từ lều trại văn phòng mình tất loại nước tất loại chất thải lỏng chất thải rắn Nhà thầu thực biện pháp hợp lý để giảm thiểu chất bẩn, nhiễm ng̀n nước khơng thích hợp có ảnh hưởng xấu đến cộng đờng thực công việc Nước thải thi công sinh hoạt xử lý hệ thống bể tự hoại, bể lắng lọc công trường trước xả hệ thống thoát nước chung khu vực GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Hệ thống tổ chức thi công nhà thầu 3.1 Sơ đồ tổ chức trường thi công 3.2 Ban điều hành công trường Hệ thống tổ chức ban điều hành công trường nhà thầu gồm người 55 công nhân (Số lượng cơng nhân biến động theo thời điểm thi công) Danh sách ban điều hành sau: ST T Tên Chuyên môn Chức vụ đảm nhiệm gói thầu Nguyễn Danh Hảo Kỹ sư cầu đường Chỉ huy trưởng Đỗ Ngọc Hưng Kỹ sư cầu đường Đội trưởng thi công Nguyễn Phương Hoa Kỹ sư cầu đường Cán phụ trách kiểm tra chất lượng Phạm Văn Khoa Kỹ sư xây dựng cầu đường Cán phụ trách ATGT môi trường Đỗ Văn Tồn Kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thông Cán kỹ thuật thi công Trương Đình Tú Kỹ sư Xây dựng cầu đường Cán kỹ thuật thi cơng Ghi GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Lương Văn Việt Kỹ sư Xây dựng cầu đường Cán kỹ thuật thi công Bùi Thị Thanh Nga Kỹ sư kinh tế xây dựng Cán phụ trách khối lượng, toán Đinh Văn Lượng Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Cán kỹ thuật phụ trách trắc địa 3.3 Thuyết minh sơ đồ tổ chức thi công Để thực khối lượng công việc với yêu cầu kỹ thuật gói thầu này, Nhà thầu chúng tơi tổ chức hệ thống quản lý điều hành thống chặt chẽ, với nội quy quy định phương pháp, phong cách làm việc xác định rõ ràng từ đầu Đứng đầu ban điều hành dự án Phó Giám đốc Cơng ty phụ trách thi công trực tiếp điều hành, uỷ quyền Giám Đốc chịu trách nhiệm cao trước Chủ đầu tư tồn việc thực gói thầu Phó Giám đốc điều hành dự án người có lực, uy tín, khả tổ chức cao Trực tiếp điều hành dự án Dưới Ban điều hành công trường ban huy công trường Nhà thầu, đứng đầu Chỉ huy trưởng công trường Chỉ huy trưởng công trường chịu trách nhiệm điều hành, huy thi công hạng mục công việc giao cho đơn vị mình, tận dụng tối đa lực lượng sản xuất giao để hồn thành cơng trình đảm bảo tiến độ chất lượng mỹ quan Lực lượng sản xuất Nhà thầu (thiết bị, người) công trường gờm hai phận Bộ phận quản lý gián tiếp Bộ phận sản xuất trực tiếp Bộ phận gián tiếp tham mưu cho huy trưởng công trường điều hành sản xuất, lập kế hoạch ngắn dài hạn, quản lý lao động, tài sản, tài chính, thiết bị, quản lý chất lượng cơng trình, đảm bảo an tồn lao động Bộ phận sản xuất phân thành đội, tổ chuyên môn để thi công hạng mục riêng biệt Trong phận bao gồm phận mang tính chất đảm bảo sản xuất y tế, bảo vệ, nấu ăn Trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ sơ đồ tổ chức trường a) Giám đốc điều hành: Chịu trách nhiệm với tất cơng việc có liên quan đến cơng trình quản lý chung, quản lý kỹ thuật, quản lý hành trụ sở Ngồi có trách nhiệm điều hành đạo thi công từ trụ sở liên lạc Nhà thầu, thường xuyên giữ liên lạc với Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế Tư vấn giám sát 10 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHÔI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Cốt thép sử dụng kết cấu bê tông đảm bảo yêu cầu thiết kế chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với quy định TCVN 4453-95, TCVN 5574-94, TCVN 165185 Cốt thép d 2.300 kg/cm2, cốt thép d => 12 có Ra = 2.800 kg/cm2   Cốt thép cần lấy mẫu kiểm tra theo TCVN 197 – 85 198 – 85  Công tác nghiệm thu  Việc nghiệm thu công tác cốt thép tuân thủ theo điều 4.7 TCVN 4453-95 e) Công tác bê tông  Biện pháp thi công Tất cốt liệu dùng bê tông cần trình tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng trước thi công   Tiến hành rửa đá, cát trước thi công  Trộn bê tông  Vận chuyển tiến hành đổ bê tông, đầm …  Tiến hành bảo dưỡng bê tông  Công tác kiểm tra  Kiểm tra nghiệm thu trình thi cơng sau hồn thành cơng tác  Kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học, mác bê tông  Công tác bảo dưỡng bê tông  Công tác nghiệm thu Việc thi công nghiệm thu kết cấu bê tông thực theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453 – 1995  f) Kiểm tra nghiệm thu đường Độ chặt đường xác định kết đầm nén tiêu chuẩn vật liệu đắp kết thí nghiệm phễu rót cát, truỳ xuyên với lớp đắp 30cm đào Để đảm bảo độ chặt đồng lớp đắp thì chiều dày lớp đắp K95, K98 sau đầm xong có chiều dày không 25cm giới, không 15cm thủ cơng Kiểm tra kích thước hình học đường:  Cao độ cọc đo máy thuỷ bình  Chiều dài, chiều rông đo thước cuộn 30cm Độ dốc mái ta luy đào, đắp đo thước ta luy mẫu theo độ dốc ta luy thiết kế theo máy thuỷ bình kết hợp vơí mia 5m  81 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Các nội dung kích thước khơng đạt u cầu có u cầu kỹ sư tư vấn giám sát, nhà thầu chỉnh sửa, khắc phục cho đến đạt yêu cầu Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm chi phí sửa chữa  Các số dung sai cho phép: ± cm  Cao độ san nền:  Độ dốc ngang khuôn đường: ± % độ dốc ngang thiết kế  Độ chặt đường: -2 % độ chặt thiết kế g) Kiểm tra nghiệm thu móng mặt đường Cường độ móng, mặt đường đo cần Beckenman, tối thiểu đạt Eyc Độ phẳng đo thước 3m Bề rộng, mặt đường đo thước thép Cao độ độ dốc tính tốn kết đo máy thuỷ bình kết kiểm tra kích thước hình học toàn tuyến Bề dày kết cấu kiểm tra phương pháp khoan, đào trực tiếp đo bề dày kết cấu Kích thước hình học đo thước thép Vữa xây, bê tông xi măng kiểm tra cách đúc mẫu, ép kiểm tra cường độ biện pháp khác theo yêu cầu chủ đầu tư, kỹ sư tư vấn giám sát 4.7 Biện pháp bảo quản vật liệu, cơng trình tạm dừng thi công Khi nhận phê duyệt trúng thầu cấp có thẩm quyền chủ đầu tư, tiến hành ký kết hợp đồng, đơn vị đề nghị cho phép tiến hành dựng kho Đồng thời xác định rõ khuôn viên xây dựng khu nhà để dựng hàng rào tạm ngăn cách với khu xây dựng khác Kho vật tư chia thành nhiều ngăn để cất giữ vật tư theo tính giai đoạn thi công Nền kho nâng cao luôn khô để tránh nước làm hư hỏng vật tư xi măng Vật tư cát, đá, gạch tập kết kế bên hạng mục công trình cần thi công Đối với sắt thép thì nhà thầu chúng tơi che phủ kín kê cao tránh mưa thời tiết làm rỉ sét Trong trình thi công công tác đổ bê tông, xây tô mà gặp trời mưa bão thì nhà thầu dừng thi công Tiến hành lấy bạt che phủ công tác làm dở Khi trời tạnh mưa tiến hành thi cơng lại bình thường 82 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHÔI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN 4.8 Sửa chữa hư hỏng Để đảm bảo chất lượng công trình không để xảy khuyết tật, áp dụng những tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vật liệu chuyên dùng xây dựng để quản lý chất lượng công trình trình bày phần biện pháp quản lý chất lượng công trình Chúng khẳng định việc cung cấp vật tư, vật liệu theo yêu cầu thiết kế mẫu trình duyệt yêu cầu bắt buộc chữ tín chúng tơi, việc cung cấp vật tư phẩm chất thi công không qui trình công nghệ ảnh hưởng tới chất lượng công trình điều kiện khơng thể xảy Nếu có chúng tơi hồn tồn chiụ phí tổn việc làm lại xử lý khơng tốn khối lượng phần Nếu có cố rủi ro xảy lún sụt nứt nẻ công trình xây dựng, cơng trình bên cạnh, ngồi việc báo cáo với Ban quản lý để lập hồ sơ cố phải kịp thời báo cho quan quản lý Nhà nước theo qui định Đối với khuyết tật nhỏ xảy : bê tơng rỗ mặt báo với giám sát A thiết kế mức độ khuyết tật biện pháp xử lý: Nếu rỗ mặt bê tơng nhẹ đục tỉa hết phần rỗ đến phần bê tông đặc chắc, vệ sinh bề mặt bàn chải sắt, trám trét bề mặt vữa xi măng mác cao tùy theo mức độ Sika Nếu có nghi ngờ kết bê tơng phận thì kiểm tra thí nghiệm cường độ bê tơng phương pháp bắn súng, siêu âm hay khoAn nén mẫu kết cấu nghi ngờ Việc yêu cầu làm lại, biện pháp xử lý Ban Quản lý, thiết kế qút định chúng tơi phải hồn tồn tn theo Các cố khác thấm, nứt nẻ đặc biệt ý nếu xảy phải tìm nguyên nhân cụ thể để đưa giải pháp xử lý nứt nẽ nhiệt độ thay đổi lớn làm nứt nẽ vật liệu, tìm loại vật liệu thích ứng Nếu cố chúng tơi gây phí tổn sửa chữa chúng tơi gây chúng tơi chiụ hồn tồn 83 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC AN TỒN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MƠI TRƯỜNG ĐẢM BẢO GIAO THƠNG, PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN NINH TRẬT TỰ Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường Trước khởi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải chuẩn bị đề cương bảo vệ môi trường, Lãnh đạo Nhà thầu ký cam kết đạt yêu cầu môi trường thi công, đáp ứng theo quy định Luật hành Nhà nước Nhà thầu phải có giấy phép, thủ tục cần thiết mơi trường từ quan có chức trước thi công công trình Luôn nâng cao nhận thức môi trường cho nhân viên thi công cho cộng đồng dân cư xung quanh khu vực Đồng thời phổ biến biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường 1.1 Tiếng ồn Các công việc thi công cách khu vực dân cư bệnh viện vòng 100m hạn chế tiến hành khoảng thời gian từ 6h đến 18h Tất nguồn gây tiếng ồn bố trí xa tốt khu lán trại nhà Ngừng hoạt động tất máy có động không dùng đến khoảng thời gian định Sử dụng số thiết bị giảm âm đại để giảm âm cho thiết bị khí chạy điện Những thiết bị máy hạng nặng sử dụng trạng thái tốt để giữ cho độ ồn mức tối thiểu Nếu số công đoạn thi công buổi tối ban đêm thì tiến hành loại việc gây tiếng ồn Những tín hiệu dùng ánh sáng ví dụ tín hiệu nhấp nháy thay thế cho còi chuông để thông báo việc thay ca, việc đổ bê tông việc cẩu công việc khác cơng trường Những tín hiệu báo động âm dùng chủ yếu để báo động khẩn cấp Nhà thầu sử dụng chắn ồn cao 3m, di chuyển để di chuyển dọc theo khu vực làm việc Thường xuyên bảo dưỡng máy móc vận hành máy móc hoạt động tốt 84 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUYÊN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Nhà thầu sử dụng Kế hoạch dự phòng cho trường hợp khiếu nại vượt độ ồn cho phép công việc thực 1.2 Bụi khói Tất động đốt dừng khơng sử dụng Tất nguồn phát thải thiết bị kèm kiểm tra tu đặn Để tránh bụi, tưới nước đường đất, trải rơm lên mặt đất có xe qua lại đường Khi sử dụng biện pháp dập bụi, cấm không dùng dầu, tránh dùng muối dung dịch muối gần sơng Đối với cơng việc có liên quan tới cát thì ý tới tốc độ chiều gió để tránh cát bay phía cơng trường hay khu dân cư, nhà Trong đổ hay vận chuyển vật liệu cát đá nếu trông thấy cát bụi bốc lên cách 2m từ nguồn thì khắc phục cách dẫn bụi tới phận tiêu bụi giảm chiều cao đổ vật liệu xuống 2m Xi măng vật liệu hạt mịn đưa đến dạng hàng rời chứa xilơ kín có gắn thiết bị báo động mức cao Không đốt chất thải ngồi trời trừ đốt cành, khơ Những vật vụn xây dựng cần tái sinh nếu Các phương tiện rửa bánh xe đặt lối ngồi cơng trường để ngăn cản vật liệu bụi theo ngồi cơng trường thải đường công cộng Nước rửa phải lắng khỏi bùn, cát làm tuần lần Tất xe có thùng hở mà chở vật liệu phát sinh bụi gắn chắn xung quanh đằng sau Các vật liệu không cao chắn che vải nhựa tốt Tốc độ xe công trường không vượt 15km/h để giảm việc khuấy bụi công trường Xe chở cát qua thành phố phải có bạt che 1.3 Rung Thay phận máy móc thiết bị phát rung động Kiểm tra thường xuyên sửa chữa kịp thời chi tiết máy bị mòn hư hỏng gia công chi tiết máy đặc biệt để khử rung Nền bệ máy thiết bị phải phẳng chắn Cách ly thiết bị phát độ rung lớn rãnh cách rung xung quanh móng máy 85 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Thay liên kết cứng nguồn rung động móng liên kết giảm rung khác để giảm truyền rung động máy xuống móng Bố trí sản xuất làm nhiều ca kíp để san mức độ tiếp xúc với rung động cho người Trang bị bảo hộ cá nhân có tác dụng giảm trị số biên độ dao động truyền đến thể có rung động chung lên phần thể tiếp xúc với vật rung động cho công nhân 1.4 Kiểm soát nước thải, rác thải a) Nước thải Xây dựng hố tự hoại, hố hóa học cơng trình nhỏ Khơng tháo nước thải từ hố tự hoại trực tiếp vào nước mặt Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công khơng thải trực tiếp hệ thống nước có sẵn Các cơng trình nước thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng Kiểm tra thường xuyên thiết bị, máy móc để ngăn ngừa rò rỉ xăng dầu Việc thay dầu nhớt tiến hành khu vực bảo dưỡng Nước thoát từ khu vực bảo dưỡng xe, khu vực sửa chữa máy móc vũng nước rửa bánh xe qua phận thu dầu trước thải b) Rác thải Đối với chất thải sinh hoạt, cần phải gom rác vào thùng sau dọn Thùng rác kim loại hay nhựa có nắp đậy, chất dẻo chuyên dụng Để thu gom rác sinh hoạt, dùng xe tải chuyên dụng chở rác, chở đất hay cốt liệu Nhà thầu phân tách vật liệu xây dựng thải công trường để tạo điều kiện tái sử dụng, tái chế Dầu, hóa chất, sơn thải thu thập tờn trữ khu vực quây lại để bán lại tái sử dụng Nhà thầu ký Hợp đồng với công ty Môi trường địa phương để thu thập gom chất thải sinh hoạt Có thể khử số loại chất thải công trường cách chôn Chỗ chôn chất thải thiết kế phù hợp với giấy phép quan có chức Phòng cháy chữa cháy 2.1 Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn Luật số: 27/2001/QH10 Luật phòng cháy chữa cháy 2001 Luật số: 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung số điều luật phòng cháy chữa cháy 86 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUYÊN BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 (Hướng dẫn quy định chi tiết số điều luật PCCC) Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 (Sửa đổi, bổ sung số điều NĐ 35/2003 NĐ 130/2006/NĐ-CP bảo hiểm cháy nổ) Quy chế PCCC 736 ngày 16/12/2011 EVN Quy trình quản lý PCCC ban hành kèm theo QĐ số 2337/QĐ-EVNNPC ngày 07/12/2010 NPC 2.2 Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ Nhà thầu cam kết thực đầy đủ cơng tác phòng cháy, chữa cháy, nổ Nhà Nước ban hành quy định Ban hành nội quy, quy định PCCC CNCH, quy định việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; quy trình sử dụng thiết bị điện, phương án chữa cháy sơ đồ biển nạn, niêm ́t qn triệt cho tồn thể cán bộ, công nhân phận thực hiện, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án thoát nạn di chuyển tài sản theo điều kiện thực tế công trình Nhà thầu quản lý chặt chẽ vật liệu dễ gây cháy nổ Cấm hình thức mang vật liệu cháy nổ vào khu vực thi công Thực thường xuyên vệ sinh thu dọn chất cháy khỏi công trình Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc thông suốt nhằm phục vụ công tác PCCC CNCH công trường Bố trí đường vào khu vực thi cơng phải thơng thống, đảm bảo đủ bề rộng, có biển báo hướng dẫn có cháy xảy Các Kho bãi, lán trại cơng nhân bố trí hợp lý, ý đến kỹ thuật an tồn phòng cháy nổ Trong q trình hàn cắt kim loại phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy có biện pháp che chắn, bảo vệ không để tàn lửa rơi vào chất cháy; cơng nhân hàn cắt kim loại phải có chứng nhận, chứng hành nghề Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn PCCC bảo quản vật tư, hàng hóa chất kho tạm công trường Kho chứa vật liệu dễ cháy : Xăng, dầu phải nằm cách xa lán trại công nhân, có thiết bị chun dùng chống cháy 87 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN 2.3 Tổ chức máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ (Sơ đồ tổ chức máy PPCC) Thành lập đội PCCC chỗ, lực lượng phải có kiến thức PCCC sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhắc nhở người lao động công trường chấp hành nghiêm chỉnh qui định luật pháp phòng chống cháy nổ Huấn luyện phòng chống cháy nổ cơng trường An tồn lao động Nhà thầu chúng tơi ln tuân theo hiệu: An toàn ”Là hết“ “Là hạnh phúc gia đình“ 3.1 Đối với cán công nhân tham gia thi công Tất cán kỹ thuật công nhân đến làm việc cơng trường phải học an tồn lao động vệ sinh lao động công tác thi công san thi công đường phải ký vào phiếu an toàn lao động Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định khác thuộc công tác bảo hộ lao động Phải khám sức khoẻ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn làm việc theo công việc giao ( Đặc biệt người có bệnh tim, chóng mặt, áp hút cao khơng bố trí làm việc cao, hố sâu ) Đối với người không đủ sức khỏe, ốm đau q trính thi cơng phải có người thay thế kịp thời Được đào tạo nghề nghiệp với công việc giao phải có kinh nghiệm cơng tác thi công Tuyệt đối không làm trái ngành nghề đào tạo Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân: Quần áo, ủng, găng tay, kính hàn, dây đeo an tồn 88 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN 3.2 Đối với máy móc thiết bị phục vụ thi công: Phải tuyệt đối đảm bảo an tồn - cụ thể sau : Có giấy kiểm định quan có thẩm quyền cấp Các chi tiết máy móc thiết bị phục vụ thi công phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo độ an toàn cao (Đặc biệt hệ thống thuỷ lực ) Thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị trước ca làm việc để kịp thời khắc phục cố máy móc thiết bị, đảm bảo tiến độ thi công Trong trình thi công thợ vận hành, thợ sửa chữa phải kiểm tra bảo dưỡng vị trí quan trọng Phải kiểm tra xiết chặt bulông, tủ cầu giao, dây hàn, máy hàn, bổ sung dầu mỡ cho máy móc thiết bị, nước làm mát Trong q trình thi cơng nếu máy móc thiết bị có tượng bất thường phải cho dừng kiểm tra kỹ, đảm bảo an toàn cho phép thi công tiếp Trong trình thi công thợ lái máy tuyệt đối không rời cabin điều khiển Nếu vì lý cần rời máy phải báo cho huy trưởng công trình cán kỹ thuật cử người có chun mơn, có trách nhiệm đến thay thế tạm thời Phải có biển báo, biển cấm hàng rào khu vực nguy hiểm thi cơng Phải có biển báo cơng trường thi cơng,biển báo giảm tốc độ vị trí giao đường với đường vào cơng trường Trong q trình thi cơng, nếu có cố xảy ra, thì Nhà thầu thông báo với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát quan chức có liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời 3.3 Những điều nghiêm cấm công nhân làm việc: Không ném dụng cụ, thiết bị từ cao xuống Không uống bia, rượu, chất kích thích lúc làm việc Khơng lại lộn xộn ngồi phạm vi làm việc mình Khi nghỉ ca không ngồi hố móng 3.4 Cơng tác tun truyền, giáo dục: Ghi hiệu có nội dung an tồn Thơng báo rộng rãi quy định an toàn lao động , vệ sinh môi trường cho người biết Làm cho CBCNV qn triệt cơng tác an tồn thi cơng , vệ sinh mơi trường 89 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN 3.5 Tổ chức đào tạo, thực kiểm tra an toàn lao động: Tất công nhân cử đào tạo nghề nghiệp an toàn lao động định ký, cấp chứng quan có thẩm quyền Ngoài phận an toàn lao động thường trực công trường, công ty hàng tháng tiến hành kiểm tra giám sát thường xuyên công tác an tồn lao động cơng trường 3.6 Cơng tác đảm bảo an tồn mộ trí ruộng chưa giải phóng; Đối với mộ trí nằm khu vực thi công,đôn vị thi công cắm hàng rào cọc tiêu báo hiệu để thi công đảm bảo khoảng cách không gây ảnh hưởng Và ruộng chưa đền bù giải phóng mặt đơn vị thi công cắm cọc sơn đỏ vị trí góc ranh giới tránh thi cơng 3.7 Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho cơng đoạn thi cơng: a) An tồn lắp ráp sử dụng điện: Chỉ có cơng nhân học qua nghề thợ điện bố trí làm cơng việc điện Lắp ráp mạng điện công trường đảm bảo hợp lý mặt mặt đứng Theo khu vực, theo tầng phải có tủ điện cầu dao phân đoạn Đối với máy lớn bố trí ng̀n điện động lực riêng, điện chiếu sáng riêng Tủ điện có áp-tơ-mát đề phòng trường hợp sảy cố điện Sử dụng ổ cắm điện di động với dây dẫn cáp bọc lớp để phục vụ cho dụng cụ điện cầm tay chiếu sáng di động Trong công trường dây điện nối bọc nhiều, lớp bọc nhựa bên bị chảy cũ Thay thế dây bọc đảm bảo an toàn Trường hợp bất đắc dĩ phải nối dây điện dùng băng keo cách điện Tuyệt đối khơng có trường hợp nằm sắt thép hay vật tư đè lên Trường hợp dây điện dùng cho máy di động phải quấn vào tời trượt rãnh Các cầu dao điện, ổ cắm, áp-tô-mát đặt nơi cao ráo, thuận lợi cho việc đóng ngắt điện, có hợp gổ có nắp bảo vệ Khi sửa chữa điện, máy điện luôn có người vị trí cầu dao điện có bảng " Cấm đóng điện " Sau sửa chữa xong , muốn đóng điện, phải đóng ngắt lần để báo hiệu Thợ điện có đầy đủ đờ nghề điện, hàng ngày kiểm tra điện khắp công trường Nơi tầng hầm ẩm ướt, nơi người hay qua lại, nếu phát thấy dây điện hở máy bị rò điện thì phải khắc phục Thợ điện huấn luyện thành thạo việc cấp cứu người bị tai nạn điện, hướng dẫn cho tổ trưởng sản xuất cách cắt điện có cố điện xảy 90 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Người khơng hiểu biết khơng có trách nhiệm công tác điện thì không nối dây điện đóng mở cầu dao Các máy dùng điện động điện kiểm tra vỏ máy dụng cụ mê-gôm-kế thường xuyên Tùy theo loại thiết bị điện động cơ, có biện pháp bảo vệ phù hợp, chẳng hạn nối đất bảo vệ, cắt mạng bảo vệ, nối không , đảm bảo không để xảy cố điện cơng trường b) An tồn cơng tác vận chuyển thép vật liệu: Tất loại vật tư đưa vào công trường, nếu sử dụng thì đưa đến tận vị trí cần dùng, nếu chưa sử dụng thì phải xếp gọn vào bãi chứa, kê chèn chân cẩn thận Khi đưa thép lên cao thì phải buộc chèn chắc, cẩn thận rồi chuyển Khi vận chuyển treo biển báo cấm người qua lại khu vực vận chuyển.Tuyệt đối không đưa thép lên cao chưa có điều kiện An tồn Chúng tơi ln ln lưu ý : kéo thép lên cần tránh đụng chạm vào dây điện cầu dao điện Khi xếp thép bảo đảm gọn gàng theo chủng loại, không xếp thép tải trọng lên tầng sàn giàn giáo c) An tồn cơng tác lắp dựng giàn giáo, cốp pha, cốt thép: Giàn giáo sử dụng thông dụng loại giàn giáo định hình Khi lắp giáo, công nhân trèo lên cao khám sức khỏe, trang bị dây an toàn trước lắp họp phổ biến qui định an toàn nhắc nhở anh em tính cần trọng thao tác Vị trí đứng để lắp ráp cao khơng vững thì phải trang bị dây đeo an tồn cho cơng nhân, dây móc vào vị trí cố định Khi lắp giáo, sàn thao tác bố trí người giám sát, có biển báo cấm người qua lại khu vực lắp ráp Kê chân giàn giáo chắn có neo giằng vào hệ cột cố định Xung quanh cơng trường có lưới bao quanh che giàn giáo, làm lên cao hệ giáo lắp cao lên hàng so với sàn để thay lan can bao che Đất chân giàn giáo đầm chặt có gỗ kê Cốp pha gỗ, vật liệu vụn cao thu dọn, đưa xuống bãi vật liệu đất, để tránh trường hợp gió lớn sơ xuất loại vật liệu văng xuống đất gây nguy hiểm cho người qua lại Khi lắp giáo phải lắp theo giai đoạn, thẳng phẳng ngắn không lắp tầng cao tầng thấp Chuyển vật liệu thừa sàn xuống đất dùng hệ thống ống xả rác cấu tạo thùng phuy liên kết chặt với Có biển cấm ném vật liệu thừa bất cứ vật gì từ cao xuống 91 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Khi lắp dựng cốp pha, cốt thép hệ chống khối kiểm tra bảo đảm chịu lực phân bố đều, kể tải trọng động đổ bê tông bơm cẩu Cốp pha để gọn gàng ngắn không chồng lên nhau, hay chờng lên cốt thép d) An tồn cơng tác đổ bê tông: Khi nghiệm thu khối đổ bê tông lưu ý đến ổn định khối đổ, chống, cầu thang lên xuống sàn thao tác, số lượng đầm bê tông, đèn chiếu sáng Tất điều kiện đáp ứng đầy đủ tiến hành đổ bê tông Công nhân đổ bê tơng trang bị ủng cao su, đội nón cứng bảo hộ lao động, đeo găng tay Khi sử dụng đầm điện để đầm bê tông kiểm tra An toàn điện vỏ đầm các dây điện trước mang sử dụng e) An toàn sử dụng loại máy nhỏ xây dựng (máy phát điện, máy đầm bê tông, máy cưa, máy bào) Tất loại máy sử dụng có nhiều điểm chung áp dụng biện pháp An tồn giống như:  Cơng nhân vận hành máy đào tạo có chứng  Khi sử dụng máy làm thủ tục bàn giao ca, kiểm tra xử trí hỏng hóc  Q trình hoạt động theo cơng suất, tính máy nhà chế tạo quy định Đối với máy chạy điện, ngồi việc đấu điện kỹ thuật an tồn, thường xuyên kiểm tra tính cách điện vỏ máy   Khi sửa máy cắt điện có người cảnh giới cầu dao điện  Thường xuyên vệ sinh công nghiệp khu vực đặt máy 3.8 Những biện pháp áp dụng xử trí vụ việc liên quan đến tai nạn lao động: Trong ngành xây dựng điều kiện làm việc phức tạp lại đòi hỏi phải đáp ứng tiến độ , không để xảy tai nạn lao động vấn đề khó khăn Chính vì vậy, phải hạn chế khơng để xảy tai nạn đáng tiếc Những vụ tai nạn lao động nhỏ xảy ra, vấn đề xử trí vụ tai nạn lao động quan trọng Khi có tai nạn lao động, nếu tai nạn điện, cắt điện kịp thời, tách nạn nhân khỏi ng̀n điện Sau đó, tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân nếu họ bị ngất Với tai nạn dạng chảy máu, gãy xương, ta bình tĩnh xử lý, băng bó cầm máu rời đưa cấp cứu bệnh viện nơi gần 92 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUYÊN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN Cơng nhân bị chấn thương sọ não, đưa cấp cứu phương tiện nhAnh tới bệnh viện gần Nếu bị thương cột sống thì di chuyển phải hết sức nhẹ nhàng tránh cho người bị tai nạn chấn thương thêm Kịp thời lập biên trường Nội dung biên cần trung thực Kịp thời báo cơng ty để có biện pháp giúp đơn vị khắc phục hiệu Họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật nhằm ngăn chặn khơng để tai nạn tiếp diễn 3.9 An tồn giao thông vào công trường Lái xe điều khiển phương tiện chạy ngồi cơng trường ln ln chấp hành tốt luật giao thông đường nhà nước quy định Xe chạy công trường tuân theo hướng dẫn cán trực ca, lực lượng bảo vệ hay biển báo công trường Khi xe lại công trường Tài xế cần thận trọng tránh va chạm vào vật xung quanh người Lái xe phải kiểm tra thường xuyên, trước xe chạy Lái xe khỏi xe, tắt máy rút chìa khố xe Những người khơng có trách nhiệm không tự động lên xe điều khiển phương tiện Ln có lực lượng tham gia hướng dẫn giao thơng Có biển báo cơng trường, biển hạn chế tốc độ hàng rào chắn đầy đủ cho vị trí thi cơng, biển ban đêm bố trí đèn báo biển phản quang Vật liệu tập kết thi cơng đổ gọn phía, phần đường lại phải đủ rộng cho phương tiện giao thông qua lại Nhà thầu chịu trách nhiệm hồn tồn việc đảm bảo giao thơng cho phương tiện qua lại công trường 24/24h Nhà thầu quy định bãi tập kết máy móc, vật liệu gọn gàng vị trí quy định Tổ chức cung ứng vật tư, vật liệu ngày gọn ngày Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục lực lượng lái xe công trường chấp hành luật lệ giao thông Sau thi công xong đoạn, trước nghỉ phải làm vuốt nối phương tiện lại êm thuận 93 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN 3.10 Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân thiết bị: Để đảm bảo tốt cho công việc này, việc tuyển chọn nhân lực công trường phải sử dụng công nhân qua trình chọn lựa chọn kỹ Lập danh sách cán công nhân viên tham gia công trường xác nhận quan chủ quản phải đăng ký tạm trú với công an địa phương Trong trình thi công phải chấp hành qui định địa phương quan nhà nước Cùng tham gia phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trình thi công Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc, rượu chè, gây gỗ, đánh công trường Chấp hành nội qui công trường Không ăn nấu nướng công trường Hằng ngày kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân trước vào công trường 3.11 Quản lý an tồn cho cơng trình, cơng trình liền kề, cơng trình hạ tầng cư dân xung quanh cơng trình: Trong q trình thi cơng, chúng tơi tiến hành biện pháp hợp lý, tránh làm hư hỏng công trình xung quanh : Công trình kiến trúc văn hoá, hệ thống thuỷ lợi, mạng lưới đường dây điện, thông tin liên lạc, đường xá, cầu cống, nhà cửa, tài sản nhân dân Trong trường hợp bất khả kháng Nhà thầu báo cáo Chủ đầu tư có biện pháp kịp thời để khắc phục Xe chở vật liệu, xe thi công sử dụng theo chức loại, không chở tải gây hỏng hóc cho đường cơng trình xây lắp Đơn vị thi lập phương án thi cơng, phương án an tồn để đảm thơng tin liên lạc ,an toàn tuyệt đối cho người thiết bị Trong suốt trinh thi công tuân thủ quy trình an toàn lao động cho ngành nhà nước ban hành 94 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRÀNG AN CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN Căn cứ vào lực thực tế đơn vị thi công Bằng kinh nghiệm thi công công trình xây dựng giao thông Nhà thầu chúng tơi cam kết thi cơng, gói thầu: Số 09 Thi cơng xây dựng cơng trình: Khơi phục, cải tạo đường Tam Kim – Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng, hoàn thành tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng tốt Trên toàn nội dung Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công Chúng tin tưởng trình độ, kinh nghiệm với đội ngũ cán động, kỹ sư nhiều kinh nghiệm, cơng nhân lành nghề, uy tín nhà thầu công trình đạt chất lượng tốt Xin trân trọng cảm ơn! ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 95 GĨI THẦU 09, CƠNG TRÌNH: KHƠI PHỤC, CẢI TẠO ĐƯỜNG TAM KIM - HƯNG ĐẠO, HUYỆN NGUYÊN BÌNH ... thi công Nhà thầu chọn phương án thi công thi ́t bị kết hợp với thủ công a) Trình tự thi công đường đào:  Chuẩn bị mặt thi công  Đảm bảo giao thông phân đoạn thi công  Lên ga đường Đào đường. .. vụ thi công 4.2 Công tác thi công đào đắp đất đường - Thi công đào đắp đường giới kết hợp với thủ công - Thi cơng rãnh nước dọc thủ cơng kết hợp với máy Với giải pháp thi công tổng thể đường. .. ủi 110CV, ôtô tự đổ ≤ 10T  (Biện pháp tổ chức thi công chi tiết Chương III) b) Thi công đắp  Chuẩn bị mặt thi công  Đảm bảo giao thông phân đoạn thi công  Lên ga đường Đất đắp đạt tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công đường giao thông nông thôn miền núi, Biện pháp thi công đường giao thông nông thôn miền núi

Từ khóa liên quan