SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tổ chức hoạt động Đoàn hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT

15 236 1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tổ chức hoạt động Đoàn hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm A ĐẶT VẤN ĐỀ : Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị, đội quân dự bị, cánh tay đắc lực Đảng Đoàn nơi tập hợp tầng lớp niên tiên tiến, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tầng lớp “dám nghỉ, dám làm” xã hội Chúng ta thường nói: “Nơi cần niên có, nơi khó có niên” Lực lượng đoàn viên, niên Việt Nam ngày thể rõ vai trị, tính chất trẻ, động Trong năm gần việc nâng cao chất lượng dạy học quan tâm hàng đầu khơng ngành giáo dục nói riêng mà xã hội nói chung, phong trào “xã hội hóa giáo dục” Đảng Nhà nước đặt lên hàng đầu trách nhiệm chung tồn xã hội, phải có phần trách nhiệm to lớn người đoàn viên Đẩy mạnh hoạt động Đồn trường phổ thơng việc cần làm lực lượng đơng đảo nhất, lược lượng đồn viên làm thay đổi mặt quan đơn vị Tổ chức hoạt động Đồn có hiệu quả, có ý nghĩa chắn góp phần khơng nhỏ cơng tác giáo dục học sinh Trong tổ chức Đoàn trường THPT bên cạnh đồng chí đồn viên ln cơng việc, tham gia tích cực hoạt động Đồn cịn khơng đồng chí bị “thực dụng” chi phối, khơng thực người tiên phong, không xác định vai trị tầm quan trọng đồn viên, niên, thiếu ý thức tự giác Đáng lo ngại hành động, biểu “vô cảm” trước bạn bè, trước người Bên cạnh mặt tốt có nhiều học sinh ln nổ lực học tập, sức rèn luyện đạo đức, tham gia tốt hoạt động nhà trường, trở thành ngoan, trị giỏi bên cạnh lại cịn có học sinh lơ học tập, đạo đức chưa tốt, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường Trước thực trạng vậy, đoàn thể trường Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm THPT đặt cho nhiều chương trình, phương pháp hành động, mục đích để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Với thực trạng hôm chọn đề tài: “Tổ chức hoạt động Đồn hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Tầm Vu năm học 2016 - 2017” mong góp phần nhỏ giúp tổ chức Đoàn với Ban giám hiệu tổ chức khác nhà trường giáo dục học sinh trường THPT Tầm Vu trở thành “con ngoan, trò giỏi”, xứng đáng chủ nhân đất nước tương lai Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : Để hoạt động Đồn có hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đồn trường cần phải có điều kiện biện pháp sau: I NHỮNG ĐIỀU KIỆN : Đối với BCH đoàn trường : - Các thành viên BCH Đồn trường phải có lập trường tư tưởng, trị vững vàng, có lối sống sáng, lành mạnh, gương sáng để đoàn viên, niên học sinh chi đoàn noi theo - Có lịng nhiệt huyết cơng tác đồn - Nắm bắt thật cụ thể kế hoạch Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn, Đảng Ủy Ban giám hiệu trường giao phó - Bám sát nghị BCH hoạt động - Luôn gương mẫu cơng việc, phải người tiên phong hồn thành tốt nhiệm vụ, sức học tập cách thức tổ chức, điều hành chi đoàn để hoạt động Đồn có hiệu thiết thực - Người bí thư đồn trường học cần phải có chun mơn, trình độ trị vững vàng, ln ln tìm hiểu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ, tín nhiệm đồng thuận cao tập thể, người “đầu tàu, gương mẫu” lĩnh vực - Phải kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên giáo viên học sinh, biết lực chuyên môn, hồn cảnh, … đồng chí bí thư chi đồn để từ có hướng giao nhiệm vụ thích hợp phù hợp - Phải có đầu ốc linh hoạt, sáng tạo công tác tập hợp đồn viên cơng tác tổ chức phong trào Đối với đoàn viên chi đoàn: - Phải đồn kết, trí, thể rõ vai trị, chức người đoàn viên niên Cộng sản Hồ Chí Minh Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm - Không ngừng sức rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ (đối với Chi đoàn giáo viên) sức học tập hoạt động phong trào để thực tốt nhiệm vụ giao - Năng nổ, nhiệt tình cơng việc, khơng ngại việc khó, sẳn sàng hồn thành cơng việc giao - Tham gia tốt hoạt động chi đoàn, tổ chức đoàn thể nhà trường hoạt động đồn cấp - Ln người đầu công việc, thực tốt vận động chương trình hành động ngành, nhà trường Đoàn phát động - Đối với Đồn viên giáo viên tích cực cơng tác giảng dạy, học tập, tìm phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, phải trao dồi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp tìm biện pháp để nâng cao chất lượng học tập cho đoàn viên học sinh - Có tính đồn kết cao tập thể, sẳn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người Đối với ban ngành, đoàn thể khác nhà trường: Đoàn trường cần phải tranh thủ tốt ủng hộ đoàn thể khác nhà trường, tạo niềm tin có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ, quan trọng công tác tham mưu với cấp lãnh đạo nhằm tạo điều kiện tốt để đoàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đối với Hội LHTN Việt Nam trường: - Các thành viên Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam cần phải có đầy đủ lực, uy tín để tập hợp lãnh đạo Thanh niên - Có kế hoạch hoạt động cụ thể năm, tháng - Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thành niên hoạt động - Bám sát, theo dõi tham gia đầy đủ hoạt động đoàn trường, tổ chức nhiều phong trào học tập nhằm thúc đẩy tinh thần học tập niên - Bản thân hội viên Chi Hội phải biết lời thầy cô giáo, tự giác hăng say, sáng tạo học tập Rèn luyện tu dưỡng đạo đức, ngoan hiền, lễ phép, có ý thức việc học Khi đến lớp phải tích cực xây dựng bài, trao đổi nhóm tìm tịi hay, đẹp Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm - Giúp đỡ lẫn học tập, đặc biệt giúp đỡ bạn học yếu việc cho bạn phương pháp học tập phương pháp nắm kiến thức học II NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ: Đây khâu quan trọng khâu ảnh hưởng đến kết hoạt động tổ chức đoàn năm học - Sau Đại hội đoàn đầu năm xong, đồng chí bầu vào BCH đồn tổ chức họp phiên thứ bầu bí thư, phó bí thư Các đồng chí BCH đồn họp phân cơng cụ thể cơng việc đồng chí, tiến hành thảo luận xây dựng quy chế hoạt động Đoàn trường, chi đoàn lớp, việc làm quan trọng đồng chí phải nghiêm túc làm việc - Tiến hành tổ chức họp tất chi đoàn đầu năm, triển khai quy chế hoạt động chi đoàn cho tất đồng chí đồn viên biết - Đầu tiên thân đồng chí BCH đồn phải tìm hiểu nắm lực, sở trường, tâm tư nguyện vọng đồn viên chi đồn để từ phân cơng nhiệm vụ cho phù hợp với đồng chí, qua hiểu có điều kiện giúp đỡ cơng tác - Các đồng chí BCH đồn có buổi gặp gỡ đồng chí đồn viên chi đồn trao đổi, tâm sự, tìm hiểu hồn cảnh, tâm tư nguyện vọng đoàn viên để từ kịp thời động viên giúp đồn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà BCH Đoàn nhà trường giao cho - Phân cơng đồng chí bí thư chi đồn, đồng chí đồn viên có lực, nhiệt tình phụ trách hướng dẫn đồn viên sinh hoạt chun mơn, sinh hoạt đồn, … để họp chi đồn hàng tháng đồng chí phân công nhiệm vụ theo dõi, báo cáo cụ thể sâu sát Tham mưu với đoàn cấp ban giám hiệu nhà trường: a Đối với Đồn cấp : - Đồng chí bí thư Đồn trường trực tiếp gặp Ban thường vụ huyện đoàn để trao đỗi, nói rõ mặt thuận lợi khó khăn, tình hình đội ngũ, thời Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm khóa biểu giảng dạy, học tập đoàn viên nhà trường để Ban thường vụ huyện đồn xếp cơng việc, phân cơng nhiệm vụ cho Đồn trường phù hợp - Đề nghị Ban thường vụ huyện đoàn thường xuyên quan tâm đến Đoàn trường, tổ chức phong trào nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục học sinh huyện nhà b Đối với Ban giám hiệu nhà trường : - Qua họp liên tịch, họp hội đồng, … Ban chấp hành Đoàn trường trao đổi với BGH nhà trường lực, sở trường hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng đồng chí BCH để Ban giám hiệu nắm xếp công việc phù hợp phát huy tối đa lực đồng chí - Trình bày với Ban giám hiệu nhà trường hình thức tổ chức Đồn trương, chi đồn lớp chương trình hành động phong trao bề mà Đoàn trường, chi đoàn lớp dự kiến tổ chức năm học - Báo với Ban giám hiệu nhà trường kế hoạch, công việc đồn mà Đồn cấp giao cho để từ tham mưu với cấp Ủy, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho đoàn hoạt động thuận lợi có hiệu c Tổ chức sinh hoạt giao lưu với chi đoàn bạn: - BCH chi đoàn chủ động lên kế hoạch tổ chức giao lưu với chi đoàn bạn (Các chi đoàn trường học), qua buổi giao lưu giúp cho đồng chí đoàn viên chi đoàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn d Phối hợp chặt chẽ với hiệu phó chun mơn tổ chun mơn nhà trường : - Nắm bắt kế hoạch chuyên môn năm học thật cụ thể đề qua nhắc nhở đồn viên thực tốt cơng tác chun mơn - Có ý kiến góp ý với hiệu phó chun mơn nhà trường thấy phân công chuyên môn chưa hợp lí - Họp chi đồn để đề hoạt động chi đồn nhằm hổ trợ cơng tác chuyên môn Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm Công tác xây dựng hoạt động để nâng cao hiệu giáo dục học sinh: a Công tác phối hợp xây dựng nề nếp: Xây dựng nề nế tổ chức hoạt động dạy học vào trật tự kỷ cương Có xây dựng, củng cố nề nếp học sinh chất lượng học tập nâng cao, đồng thời đảm bảo tính kỷ cương trường lớp Để đạt hiệu công tác dạy học, điều cần thiết phải ý đến công tác xây dựng nề nếp, thực theo nội quy nhà trường, học làm đầy đủ trước đến lớp, có đầy đủ dụng cụ học tập cần thiết, học giờ, … Đoàn niên cần phối hợp tốt để tổ chức xây dựng nề nếp công tác quan trọng để nâng cao hiệu giáo dục nhà trường Đoàn trường kết hợp với đạo cấp để tạo thống công tác quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực nội quy nhà trường học sinh Đoàn niên đạo bí thư chi đồn tổ chức đội niên xung kích thường xun kiểm tra, nhắc nhở đồn viên, niên thực tốt quy định nhà trường Đồn trường có nhiệm vụ theo dõi việc thực nếp học sinh, tổ chức giám sát, chấm thi đua thông báo kết tuần cho giáo viên chủ nhiệm học sinh biết để kịp thời chấn chỉnh Nhằm đạt kết cơng tác xây dựng nề nếp, Đồn niên phải tổng hợp ý kiến chi đoàn lớp trao đổi với ban thi đua nhà trường để đề tiêu chí thi đua lớp, việc đánh giá hạnh kiểm học sinh giáo viên chủ nhiệm b Công tác phối hợp xây dựng hoạt động học tập: Phong trào thi đua học tập phong trào trì thường xuyên nhà trường xuyên suốt năm học Nếu tổ chức xây dựng phong trào hoạt động học tập tốt, có chất lượng hạn chế việc lưu ban, bỏ học, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng hoạt động học tập tạo nên sân chơi lành mạnh, thu hút nhiều học sinh học sinh yếu, kém, học sinh cá biệt, qua nâng cao tinh thần hăng say học tập, nghiên cứu Hàng năm chất lượng đầu vào lớp 10 trường THPT Tầm Vu thường thấp Để bổ sung kiến thức bước nâng cao trình độ học sinh, Đồn niên phối hợp với nhà trường tổ chức quản lý học tập lớp hoạt động lên lớp Trong học tập: Tổ chức thi đua hàng tuần, đăng ký tiết dạy tốt, tiết học tốt Thi đua học tập tính theo xếp loại học lớp, thi đua có nhiều điểm giỏi học sinh lớp lớp, khuyến khích, động viên học sinh yếu-kém, …hàng tuần Đồn niên có sơ kết thi đua lớp, có tuyên dương cờ tập thể đạt thành tích tốt phong trào thi đua học tập, nhằm động viên, khích lệ tập thể, cá nhân có nỗ lực học tập Trong đợt chào mừng kỷ niệm ngày lễ: 20/11, 3/2, 26/3, … Đoàn trường phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức thi đố vui để học lớp Trong thi phần thưởng quy định, ban tổ chức cịn có khen thưởng chỗ cá nhân, tập thể trả lời xuất sắc có ý tưởng sáng tạo học tập Trong đại hội chi đoàn, với kế hoạch phát triển, tiêu nhà trường, Ban chấp hành đoàn trường cho chi đoàn thảo luận đưa tiêu học tập lớp, để làm mục tiêu phấn đấu học tập học sinh Đoàn niên huy động chi đoàn giáo viên, học sinh tham gia xây dựng nề nếp học tập, tìm phương pháp học tập tốt c Công tác phối hợp tổ chức phong trào Văn-Thể-Mỹ: Phong trào văn - thể - mỹ góp phần hỗ trợ cơng tác dạy học, có phần tác động để nâng cao kết giảng dạy nhà trường Phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thu hút đông đảo học sinh Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên trẻ tham gia Góp phần rèn luyện sức khỏe, động nhanh nhẹn công việc Sự phối hợp công tác văn - thể - mỹ, Đoàn niên tham mưu với BGH phải có hợp tác Cơng đồn ủng hộ phụ huynh học sinh Hoạt động tốn nhiều thời gian, huy động nhiều nhân lực, tốn nhiều kinh phí Đồn trường cần có kế hoạch triển khai kế hoạch tốt phối hợp với Đoàn thể Nhà trường Đoàn niên huy động nhân lực tổ chức, tham gia đầy đủ hoạt động, dự trù kinh phí cho hoạt động Phối hợp với Cơng đồn huy động giáo viên có kinh nghiệm giúp đỡ tập luyện cho học sinh phong trào, giáo viên chủ nhiệm thực nội dung, chương trình đề Huy động hợp tác Hội cha mẹ học sinh, quan ban ngành có liên quan Với phối hợp tổ chức chặt chẽ, thu hút nhiều học sinh tham gia, qua thấy khả học sinh cách toàn diện d Phối hợp cơng tác tổ chức phong trào phịng chống tệ nạn nhà trường: Vấn đề tệ nạn xã hội Đảng, Chính phủ nhân dân quan tâm mối hiểm họa Đối tượng học sinh mảnh đất thuận lợi để tệ nạn gieo rắc phát triển cách nhanh chóng, phịng chống tốt đảm bảo trật tự an toàn xã hội Đoàn trường cho tất học sinh viết cam kết không sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy hình thức Cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, … Thường xuyên phối hợp với công an địa phương, trung tâm văn hóa thực buổi nói chuyện an tồn giao thơng, tệ nạn xã hội nói chung hay tệ nạn ma túy nói riêng Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang Sáng kiến kinh nghiệm Tham mưu với BGH lồng ghép vào tiết hoạt động ngồi lên lớp, tiết dạy giáo dục cơng dân giáo dục ý thức phòng trách tệ nạn xã hội Cách tổ chức có tác dụng lớn, làm cho học sinh nhận thức tương lai lớp trẻ mà toàn xã hội quan tâm đến Từ em biết cách tự giữ mình, giữ bạn phát trường hợp nghi ngờ mà báo cho giáo viên chủ nhiệm, cho Đoàn niên Với phối hợp trên, tin khơng có tệ nạn nhà trường, nhiên không nên chủ quan xem thường Công tác thi đua – khen thưởng: Thi đua – khen thưởng nhằm mục đích động viên, khích lệ tập thể, cá nhân, để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh chi đồn, động lực để chi đồn hoạt động từ đẩy mạnh cơng tác niên nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tồn trường Và nắm tầm quan trọng đó, năm học qua xác định nhiệm vụ trọng tâm So năm trước thi đua chi đồn gần “khống trắng” cho phận thống kê dựa sổ đầu điểm đoàn gần án chừng để “thưởng” cho lớp khơng tạo khơng khí thi đua chi đoàn Ngay từ đầu năm nghiên cứu cách thức, thi đua chấm điểm theo hoạt động phong trào Tuy số vấn đề cần hồn chỉnh ưu điểm cơng tác thi đua năm có tiến vượt bật cụ thể như: tạo khơng khí cạnh tranh lớp, giúp GVCN nắm bắt tình hình hoạt động lớp kịp thời để chấn chỉnh lớp chủ nhiệm động viên, phát huy tính tự giác tinh thần tự nguyện thành viên lớp… Ví dụ lớp 10A1 Thùy Dương chủ nhiệm: Chi Đồn có tinh thần phấn đấu yếu, học tập yếu… năm học 2016 – 2017 nhiên sau chặn đường năm học trải qua nhiều hoạt động, phong trào Đồn đến thời điểm thứ hạng thi đua lớp lọt vào tốp 10/25 lớp Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 – 2017, Đồn trường THPT Tầm Vu đổi cơng tác thi đua – khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục tồn trường bật là: Phân theo khối, kết theo tuần, tiêu chí rõ ràng, tránh tình trạng chung chung, hình thức bước vào thực chất Tạo môi trường cạnh tranh chi đoàn, cá nhân chi đồn III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Thơng qua hoạt động học tập, hoạt động văn – thể - mỹ Đoàn trường sau học đề tài “Tổ chức hoạt động Đoàn hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Tầm Vu năm học 2016 - 2017” mang cho Trường nhiều kết sau: * SO SÁNH VỀ HỌC LỰC : * Học kỳ năm học 2015 – 2016 : KHỐI SĨ SỐ GIỎI KHÁ SL % SL 12 190 3.2 50 11 261 36 13.8 48 10 405 38 9.4 71 TOÀN TRƯỜN G 856 80 9.3 169 % 26 18 17 19 TB YẾU SL % SL 90 47.4 41 97 37.2 62 92 22.7 128 279 32.6 231 % 21 23 31 27 KÉM SL % 1.6 18 6.9 76 18.8 97 11.3 * Học kỳ năm học 2016 – 2017 : KHỐI SĨ SỐ GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM SL % SL % SL % SL % SL % 12 231 11 4.8 83 35.9 93 40.3 41 17.7 1.3 11 261 36 13.8 48 18.4 97 37.2 62 23.8 18 6.9 10 405 43 10.6 71 17.5 87 21.5 128 31.6 76 18.8 TOÀN TRƯỜN G 897 90 10 202 22.5 Người thực hiện: Trần Minh Duy 277 30.9 231 25 97 10.8 Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm * SO SÁNH VỀ HẠNH KIỂM : * Học kỳ năm học 2015 – 2016 : KHỐI SĨ SỐ TỐT KHÁ TB YẾU SL % SL % SL % SL % 12 190 142 74.7 48 25.3 0.0 0.0 11 261 178 68.2 80 30.7 0.8 0.4 10 405 200 49.4 201 49.6 0.5 0.5 TOÀN TRƯỜNG 856 520 60.7 329 38.4 0.5 0.4 * Học kỳ năm học 2016 – 2017 : KHỐI SĨ SỐ TỐT KHÁ TB YẾU SL % SL % SL % SL % 12 231 183 79.2 48 20.8 0.0 0.0 11 261 178 68.2 80 30.7 0.8 0.4 10 405 200 49.4 201 49.6 0.5 0.5 TOÀN TRƯỜNG 897 561 62.5 329 36.7 0.4 0.3 Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm C KẾT LUẬN Kết xác định rõ công tác hoạt động đồn trường THPT tầm Vu góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường Trong trình thực cơng tác quản lý chi đồn làm trăn trở làm để công tác giáo dục chi đoàn ngày chất lượng tiến tới nâng cao chất lượng toàn trường Đây động lực thơi thúc tơi khơng ngừng nghiên cứu phương pháp đổi công tác quản lý, tổ chức phong trào, thành lập CLB, Hội, Nhóm …, tìm biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện trường THPT Tầm Vu Tuy nhiên, trình thực giải pháp thân gặp nhiều khó khăn ủng hộ nhiệt tình BCH Đảng Ủy, Ban giám hiệu trường, giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể khác đặc biệt đồn kết, tâm đồng chí BCH Đồn nhiệm kỳ 2016 – 2017 nên tơi hồn thành tốt cơng việc Nhà trường bước tạo uy tín Sở giáo dục từ phía cha mẹ học sinh, xã hội Những thành chứng minh điều: Con đường đắn không dừng lại mà cịn phải cố gắng phấn đấu để trì phát huy kết đạt đường nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Tầm Vu I Một vài đề xuất: Đối với Tỉnh Đoàn: Cần trọng vào công tác tổ chức, bồi dưỡng nhận thức, phương pháp làm việc, tổ chức quản lý hồ sơ cho ban chấp hành chi đoàn ban chấp hành đồn trường Hình thức mở lớp tập huấn nên ý thời gian, trách nhiệm tránh ảnh hưởng đến cơng tác giảng dạy cán đồn giáo viên Đối với nhà trường: Ban giám hiệu tạo điều kiện quỹ thời gian cho Bí thư đồn trường, ưu tiên, đãi ngộ việc phân công chuyên môn Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm Bố trí thời khóa biểu hợp lý tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn Thực đầy đủ chế độ, sách cán đồn, có chế độ miễn giảm học học phí cho học sinh ban chấp hành đồn trường bí thư đồn lớp, tạo điều kiện cho Đồn có kinh phí hoạt động để chủ động công tác phong trào Ban giám hiệu cần đạo tổ chuyên môn, tổ chức nhà trường phối hợp tốt với tổ chức đoàn việc thực kế hoạch Đồn trường Rạch Gịi, ngày 10 tháng năm 2017 Người viết Trần Minh Duy Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ Chủ tịch Hội đồng ( Ký tên đóng dấu) Người thực hiện: Trần Minh Duy Trang 15 ... chi đoàn III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Thông qua hoạt động học tập, hoạt động văn – thể - mỹ Đoàn trường sau học đề tài ? ?Tổ chức hoạt động Đoàn hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT. .. hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Tầm Vu năm học 2016 - 2017” mong góp phần nhỏ giúp tổ chức Đồn với Ban giám hiệu tổ chức khác nhà trường giáo dục học sinh trường THPT. . .Sáng kiến kinh nghiệm THPT đặt cho nhiều chương trình, phương pháp hành động, mục đích để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Với thực trạng hôm chọn đề tài: ? ?Tổ chức hoạt động Đoàn hiệu

Ngày đăng: 03/07/2018, 12:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan