0

Thủ thuật với hệ thống Windows

33 577 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2012, 09:20

Thủ thuật với hệ thống Windows Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú http://vietdown.org Thiết Kế: Nguyễn Anh Tú Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú THAY ðỔI LOGO KHỞI ðỘNG WIN98 Nếu bạn ñã ñã chán với biểu tượng logo của windows lúc khởi ñộng hay tắt máy và bạn muốn thay ñổi nó thành biểu tượng của riêng mình. Với vài bước làm ñơn giản sau ñây tôi hi vọng sẽ ñáp ứng ñược mong muốn ñó của bạn. - ðầu tiên bạn hãy chọn ba hình ảnh nào ñó ñể làm logo cho riêng mình. - Tiếp theo bạn dùng một chương trình xử lý ảnh như ACDsee hay photoshop … ñổi kích cỡ của ba hình ảnh ñó thành 320 x 400 pixels và ñổi về dạng 256 màu. Tôi sẽ hướng dẫn qua cho các bạn cách làm bằng chương trình khá thông dụng là ACDsee(tôi ñang xài bản ACDSee 6.02 PowerPack ): ðể thay ñổi kích cỡ ảnh bạn nháy ñúp ảnh mình muốn làm việc chọn Modify\ Resize .Sau ñó bạn bỏ chọn ô Preserve Aspect Ratio.Tiếp theo ở ô Width bạn gõ 320 và ô Height bạn gõ 400 và chọn Done + ðể thay ñổi về 256 màu bạn chọn Modify\change color Depth\256 Colors + Cuối cùng bạn nhấn vào biểu tượng ñĩa mềm ñể save ở ô save file type bạn chọn là BMP-windows bitmap và nhấn save. + Bạn hãy lưu chúng dưới dạng file.bmp và ñặt tên lần lượt là logo.bmp, logow.bmp, Logos.bmp (trong ñó logow và logos là hai logo sẽ hiện ra khi tắt máy tính còn logo.bmp sẽ hiện ra khi khởi ñộng vào win98) + Sau ñó bạn lần lượt ñổi ñuôi của chúng thành .sys Lưu ý: nếu máy bạn không hiện lên ñuôI của các file thì bạn hãy vào view\foder options chọn tap view bỏ chọn ô “Hide file extensions for known file types” và chọn ok +Cuối cùng bạn hãy copy file logo.sys vào ñường dẫn C:\ và 2 file logos.sys , logow.sys vào thư mục C:\windows\ Bây giờ bạn chỉ còn việc restart lại máy ñể xem kết quả công việc vừa xong. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú THAY ðỔI BIỂU TƯỢNG ðĂNG NHẬP TRONG WINDOWS XP Các biểu tượng sẵn có trong Windows XP tuy rất ñẹp nhưng máy nào cũng có, bạn có thể tạo cho mình một dấu ấn riêng dễ dàng chỉ trong vài phút: • Tạo 1 ảnh có kích cỡ 48x48 pixel, chép vào folder My Picture, nên chọn loại ảnh avatar thường sử dụng trên các forum. • Vào Control Panel|User Account, nhấp vào Account của bạn rồi chọn “Change my picture”. • Chọn “Browse for more pictures”, chọn ảnh bạn ñã chép sẵn, nhấn Open. • Bấm nút Start ñể thấy biểu tượng ñã thay ñổi, nếu trình Start bạn dùng theo kiểu Windows cũ thì dùng lệnh Log off ñể ñăng nhập trở lại. • Sau này dù có “táy máy” xóa ảnh trong folder My Picture thì Windows XP thông minh vẫn giữ lại “chân dung” của bạn! THẬT TIỆN LỢI VỚI VIRTUAL CONTROL PANEL Bạn có thể download chương trình tại ñịa chỉ http://www.linkexe.com/ dung lượng khoảng 622 Kb và hoàn toàn miễn phí. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú TẤT CẢ TRONG MỘT VỚI SUPER UTILITY 1.9 Trên các bài báo trước có những bài viết rất hay về các chương trình như: Backup lại driver của máy bạn, mã hoá file, xoá registry, bảo vệ thư mục, Uninstal ……… Nhưng các sản phầm ñó chỉ có tính năng riêng lẻ. Với chương trình Super Utilities Pro 1.9 bạn sẽ làm ñược tất cả ñiều ñó chỉ bằng những cú nhấp chuột ñơn giản. ðây là một số chức năng quan trọng trong chương trình tổng hợp này. • 1. System cleaner o Disk cleaner : xoá những flie tạm và các file hỏng trong win, nó sẽ làm cho máy bạn nhẹ nhàng làm việc hơn o Registry cleaner: xoá bỏ những registry không cần thiết, ngoài ra nó còn có chức năng khôi phục những registry ñã mất (bạn phải chú ý ñến chức năng này nếu bạn chưa rành về registry) o Startup Organizer: Cho biết những file ñược nạp trong quá trình khởi ñộng, ngoài ra bạn có thể bỏ bớt những cái không cần thiết. o Uninstall Plus: liệt kê những chương trình ñã cài trong máy và bạn có thể gỡ bỏ những chương trình không quan trọng. o Mermory Turbo: Một chương trình về ram khá tốt, cho phép xem và giải phóng ram. • 2. Privacy Prector o Folder Guard: Nghe tên bạn có thể ñoán ñược chức năng này. ðó là bảo vệ thư mục o Tracks Washer: bảo vệ từng thành phần ñã chạy trong máy và các thứ linh tinh khác. o Super ExeLock: Mã hoá, bảo vệ file exe. Với nó bạn không cần phải cài ExeProtect nữa o Super Shedder: xoá file và thư mục, không cho các chương trình khôi phục khác có thể lấy lại ñược nữa. Ngăn ngừa trường hợp có người muốn lấy dữ liệu của bạn khi bạn ñã xoá dữ liệu ñó. o Super MenuGuard: Bảo vệ những thứ liên quan ñến Start menu Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú • 3. System Maintenance o Windows Mannager: Hiện thị những chương trình ñang chạy trên windows. o Process Mannager: Xem tất cả những file ñang chạy trên win, kể cả những file hệ thống o IE Protector: Bảo mật IE, tinh chỉnh những thứ liên quan ñến IE, ngoài ra với chức năng này cũng sẽ làm cho bạn thấy lướt Web nhẹ nhàng hơn. o Super Undelete: Một công cụ Scan lại tất cả những thứ ñã xoá trong win mà không còn nằm trong sọt rác. • 4. Special Tools : Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú o Auto Shutdown: ñịnh giờ tự ñộng tắt máy với nó bạn không cần cài các chương trình ñịnh giờ tắt máy khác. o Driver Backup: một công cụ gom driver của máy bạn lại rất mạnh. Nó có thể dò tìm tất cả các driver trong máy bạn và bạn có thể gom thành một file .exe tự ñộng cài ñặt. o Folder Analyzer: tự ñộng gom một thư mục hay chương trình thành file tự cài .exe, với chức năng này bạn có thể gom tất cả các chương trình của cá nhân bạn thành 1 file và chép vào ổ Cd, rất tiện lợi cho việc sao lưu dữ liệu. o Super Shell: Chỉnh những thứ linh tinh trong windows giống chức năng của Tweak UI. Ngoài ra trong chương trình này còn rất nhiều thứ ñang chờ bạn khám pha, với giao diện hiện ñại của chương trình này nó là một thứ cần trong bộ sưu tập chương trình của bạn. download và dùng thử chương trình này trong 14 ngày tại ñịa chỉ http://www.superlogix.net/ dung lượng 3.17M giá của nó là 45$ cho bản pro. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú TẠO TRANG WEB ALBUM NHANH CHÓNG VỚI DIGIPHOTO GALLERY Hiện nay việc tạo một trang Photo Gallery (trang trưng bày ảnh) không còn khó khăn với dân lập trình Web chuyên nghiệp, họ có thể tạo ra những phòng ảnh tuyệt ñẹp và dễ dàng sử dụng với các ngôn ngữ lập trình Web ñộng như PHP, ASP, CGI…nhưng nó lại rất khó khăn cho những ai mới “tập tễnh” vào nghề. Trong trường hợp này, DigiPhoto Gallery sẽ là trợ thủ ñắc lực cho bạn. Chương trình tương thích với mọi Windows, dung lượng 1,05 MB, giá 24,95 USD. Tải bản dùng thử tại ñịa chỉ http://www.wizard-soft.com/digi/ . DigiPhoto Gallery rất dễ sử dụng, ñưa bạn qua 5 bước hướng dẫn thao tác theo thứ tự rất phù hợp với “người mới học” như hình 1. • Bước 1: Bạn có thể bỏ qua bước này và chuyển sang phần Add Pictures. • Bước 2: Bạn có thể nhấn vào nút Add ñể ñưa những tấm hình ñẹp nhất của mình vào dự án và có thể nhấn nút Delete ñể xóa, nhấn nút Up – Down hoặc 2 nút Sort ñể thay ñổi thứ tự, dùng 2 nút Rotate ñể chỉnh lại góc ñộ của các bức ảnh ñó. • Chú ý: Sau khi nhấn nút Add và chọn xong ảnh sẽ có một bảng thông báo hiện ra như hình 2, hỏi bạn có thích tạo và xem ngay Gallery này không ?. Bạn hãy bấm nút Close ñể bỏ qua, nếu bạn “nóng lòng” muốn xem ngay thì có thể nhấn vào nút Create and view my gallery now. • Bước 3: Gallery Options (tùy chọn cấu hình Gallery). Tại phần này, bạn phải xác ñịnh ñường dẫn ñến thư mục chứa toàn bộ Album và các thông tin như tiêu ñề, màu sắc, hiệu ứng, hình nền, ñộ dài rộng của Gallery & Thumbnails sao cho phù hợp với nhu cầu, và mục ñích sử dụng Photo Gallery của bạn. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú • Bước 4: Tạo Photo Gallery. Bạn phải ñánh dấu chọn vào 3 mục: Create HTML (tạo trang Web Album dưới dạng HTML), Create Thumbnail images (tạo ảnh ñại diện), Create Images (tạo ảnh gốc). Tiếp theo bạn nhấn vào nút Create Gallery, sau khi hoàn thành việc tạo Album, chương trình sẽ hỏi bạn “Gallery ñã ñược tạo, bạn có thích xem xem nó ngay bây giờ không ?”. ðến ñây bạn có thể nhấn Yes ñể xem thử trình ñộ “ñì-zai” của mình ñến ñâu ! • Bước 5: (Save Gallery) Bạn có thể nhấn vào nút Save Project hoặc Save Project As ñể lưu lại tất cả những gì mình ñã làm hồi nãy ñến giờ vào một tập tin dưới dạng .tnp ñể sau này có thể dễ dàng chỉnh sửa lại thông số, mà không phải làm lại từ ñầu. • Công việc ñến ñây xem như ñã hoàn tất, bây giờ bạn có thể upload tất cả các file trong thư mục gốc mà bạn ñã chỉ ñịnh ở bước 3 lên mạng và mời mọi người ñến thăm quan “phòng trưng bày ảnh” do bạn thiết kế. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú TẠO MỘT TIA SÉT TRONG PHOTOSHOP Cách làm tia sét như sau : • Bước 1 : Mở một hình mới kích thước 400 x 300 pixels; Nhấn phím D trên bàn phím hoặc chọn màu trên thanh công cụ, ñể chọn màu nổi là màu ñen và màu nền là màu trắng sau ñó cũng trên thanh công cụ bạn chọn 'Gradient tool' . Trên hình bạn giữ chuột và kéo xuống phía dưới khoảng 2/3 chiều rộng hình, bạn sẽ có một hình tương tự như hình 1 • Bước 2 : Bây giờ bạn cchọn menu Filter>Render>Different Clouds bạn có hình như hình 2 • Bước 3 :Bạn chọn menu:: Image>Adjust> Invert. Bây giờ bạn ñã có hình thù của một tia chớp rồi, với bước tiếp theo bạn sẽ làm cho nó giống tia chớp hơn ta có hình 3 • Bước 4 : chọn menu :Image>Adjust>Levels. Kéo các mũi tên qua phải hoặc trái ñể có hình vừa ý (bình thường bạn chỉ cẩn kéo mũi tên ở giữa qua phía ñầu cùng bên phải là ñược). ta có hình 4 Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú • Bước 5 : và bây giờ là phần tạo màu cho tia chớp bạn chọn menu Image > Adjust>Hue/Saturation bạn di chuyển các con chạy trong bảng lựa chọn này ñể có ñược tia chớp hấp dẫn. như hình 5 • Và cuối cùng ta có hình như sau : Chúc các bạn thành công nha [...]... table), nhấn F5 trở ra Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú • 3. System Maintenance o Windows Mannager: Hiện thị những chương trình đang chạy trên windows. o Process Mannager: Xem tất cả những file ñang chạy trên win, kể cả những file hệ thống o IE Protector: Bảo mật IE, tinh chỉnh những thứ liên quan đến IE, ngồi ra với chức năng này cũng sẽ làm... mình là một đoạn text trong rất mạnh mẽ. Nếu thích bạn có thể thêm thắt một chút với các hiệu ứng bóng đổ, chạm khắc tuỳ thích Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú TẠO MỘT MẪU FLASH TEXT THẬT ẤN TƯỢNG VỚI “MIX- FX” 1. Tạo một mẫu Flash Text thật ấn tượng với “MIX- FX” Bạn ñang muốn tạo những mẫu Flash thật tuyệt để đưa vào website của... và sinh ñộng. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú THAY ðỔI LOGO KHỞI ðỘNG WIN98 Nếu bạn ñã ñã chán với biểu tượng logo của windows lúc khởi ñộng hay tắt máy và bạn muốn thay ñổi nó thành biểu tượng của riêng mình. Với vài bước làm ñơn giản sau ñây tôi hi vọng sẽ ñáp ứng ñược mong muốn ñó của... hiện ra một PopUp thông báo thì bạn đã thành cơng rồi đấy . Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú nhỏ ) ( Hình 3) (Hình 4) Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú TẠO MỘT TIA SÉT TRONG PHOTOSHOP Cách làm tia sét như sau... chớp rồi, với bước tiếp theo bạn sẽ làm cho nó giống tia chớp hơn ta có hình 3 • Bước 4 : chọn menu :Image>Adjust>Levels. Kéo các mũi tên qua phải hoặc trái để có hình vừa ý (bình thường bạn chỉ cẩn kéo mũi tên ở giữa qua phía đầu cùng bên phải là được). ta có hình 4 Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú TẠO FILE BẢO VỆ MÀN HÌNH VỚI Ultra... bạn sẽ tạo được sự thích thú cho người xem. Với chương trình này các bạn có thể tạo ra một Album Screen saver hình ảnh của gia đình,bạn bè hoặc các nhân vật sưu tầm ñược từ game… Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú TẠO CHATROOM TRONG YAHOOMAIL Bạn muốn nhóm bạn của mình trao đổi , thảo luận với nhau . Hãy tự tạo một Chatroom riêng cho nhóm... thoại thông báo Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú Bạn vào add thêm user (nếu khơng thích thì bạn có thể dùng user: root, pass: chừa trống) . Bạn ñiền thông tin cho user mới, ñánh dấu chọn tất cả quyền hạn cho User (Host bạn chọn là localhost hen) . Vậy là xong rồi đó, bạn đã có 1 Database mới và 1 user Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com... suggestion" value="Download"> Kho Download <p> Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú http://vietdown.org Thiết Kế: Nguyễn Anh Tú Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú •... Nào chúng ta cùng bắt ñầu ! Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú Bạn khai báo bình thường, riêng phần Carset, bạn cứ ñể là Latin1 . Sau khi cài xong, Apache và mySQl đều được kích hoạt, q trình cài đặt hồn tất . Bạn vào mySQL để lấy thơng số (biểu tượng đèn xanh, đỏ trên thanh trình đơn) Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com... Tiến hành quay phim: Lúc này dưới ñáy khay hệ thống sẽ xuất hiện một icon hình trái bóng. Bạn hãy click chuột phải vào icon đó và click vào “Start recoder” (hoặc dùng phím nóng) để bắt ñầu quay. Sau khi quay xong bạn có thể dùng phím nóng như đã chọn ở bước 3 để kết thúc quá trình quay hoặc click chuột phải vào icon và chọn “Stop recoder” . Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org . và tương tự bạn có thể xây dựng một hệ thống website ảo tại thư mục này. Ghi chú: Chương trình nằm dưới khay hệ thống sẽ có những menu ñáng chú ý như:. vào thư mục C: windows Bây giờ bạn chỉ còn việc restart lại máy ñể xem kết quả công việc vừa xong. Sưu Tầm Thủ Thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ thuật với hệ thống Windows, Thủ thuật với hệ thống Windows,

Hình ảnh liên quan

Ớ Bước 2: Bạn có thể nhấn vào nút Add ựể ựưa những tấm hình ựẹp nhất của mình vào dự án và có thể nhấn nút Delete ựể xóa, nhấn nút Up Ờ Down hoặc 2 nút Sort ựể thay ựổi thứ tự, dùng 2 nút Rotate ựể  chỉnh lại góc ựộ của các bức ảnh ựó - Thủ thuật với hệ thống Windows

c.

2: Bạn có thể nhấn vào nút Add ựể ựưa những tấm hình ựẹp nhất của mình vào dự án và có thể nhấn nút Delete ựể xóa, nhấn nút Up Ờ Down hoặc 2 nút Sort ựể thay ựổi thứ tự, dùng 2 nút Rotate ựể chỉnh lại góc ựộ của các bức ảnh ựó Xem tại trang 7 của tài liệu.
Ớ Chú ý: Sau khi nhấn nút Add và chọn xong ảnh sẽ có một bảng thông báo hiện ra như hình 2, hỏi bạn có thắch tạo và xem ngay Gallery này không ? - Thủ thuật với hệ thống Windows

h.

ú ý: Sau khi nhấn nút Add và chọn xong ảnh sẽ có một bảng thông báo hiện ra như hình 2, hỏi bạn có thắch tạo và xem ngay Gallery này không ? Xem tại trang 7 của tài liệu.
Ớ Bước 1: Mở một hình mới kắch thước 400 x 300 pixels; Nhấn phắm D trên bàn phắm hoặc chọn màu - Thủ thuật với hệ thống Windows

c.

1: Mở một hình mới kắch thước 400 x 300 pixels; Nhấn phắm D trên bàn phắm hoặc chọn màu Xem tại trang 9 của tài liệu.
Ớ Và cuối cùng ta có hình như sau: - Thủ thuật với hệ thống Windows

cu.

ối cùng ta có hình như sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
QUAY PHIM MÀN HÌNH VỚI CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45    - Thủ thuật với hệ thống Windows

1.45.

Xem tại trang 11 của tài liệu.
QUAY PHIM MÀN HÌNH VỚI CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45 - Thủ thuật với hệ thống Windows

1.45.

Xem tại trang 12 của tài liệu.
Capture mod e( kiểu bắt hình ): Kiểu mặc ựịnh là GDI và kiểu thứ 2 là DirectX. - Thủ thuật với hệ thống Windows

apture.

mod e( kiểu bắt hình ): Kiểu mặc ựịnh là GDI và kiểu thứ 2 là DirectX Xem tại trang 13 của tài liệu.
Lúc này dưới ựáy khay hệ thống sẽ xuất hiện một icon hình trái bóng. Bạn hãy click chuột phải vào icon ựó và click vào ỘStart recoderỢ (hoặc dùng phắm nóng) ựể bắt ựầu quay - Thủ thuật với hệ thống Windows

c.

này dưới ựáy khay hệ thống sẽ xuất hiện một icon hình trái bóng. Bạn hãy click chuột phải vào icon ựó và click vào ỘStart recoderỢ (hoặc dùng phắm nóng) ựể bắt ựầu quay Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bạn cần tạo một bảng trưng cầu ý kiến( FeedBack) cho trang web của bạn nhưng lại không muốn sử dụng các dịch vụ miễn phắ của Dk3 , Bravenet hay Hotplugins Ầ - Thủ thuật với hệ thống Windows

n.

cần tạo một bảng trưng cầu ý kiến( FeedBack) cho trang web của bạn nhưng lại không muốn sử dụng các dịch vụ miễn phắ của Dk3 , Bravenet hay Hotplugins Ầ Xem tại trang 19 của tài liệu.
Ớ - Có thể chạy ựược trên bất kỳ cấu hình máy nào và không cần phải cài thêm các chương trình hỗ trợ. - Thủ thuật với hệ thống Windows

th.

ể chạy ựược trên bất kỳ cấu hình máy nào và không cần phải cài thêm các chương trình hỗ trợ Xem tại trang 22 của tài liệu.
TẠO FILE BẢO VỆ MÀN HÌNH VỚI - Thủ thuật với hệ thống Windows
TẠO FILE BẢO VỆ MÀN HÌNH VỚI Xem tại trang 23 của tài liệu.
TẠO CHỮ BỐC CHÁY TRONG PHOTOSHOP - Thủ thuật với hệ thống Windows
TẠO CHỮ BỐC CHÁY TRONG PHOTOSHOP Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Sau khi hiệu chỉnh lại hình dáng của text vừa nhập, bạn tiến hành nhân bản layer text vừa tạo bằng cách nhấp chuột phải vào layer text ựó và chọn Duplicated Layer, ựặt tên Layer là text2,  sau ựó nhấp chuột chọn layer  - Thủ thuật với hệ thống Windows

au.

khi hiệu chỉnh lại hình dáng của text vừa nhập, bạn tiến hành nhân bản layer text vừa tạo bằng cách nhấp chuột phải vào layer text ựó và chọn Duplicated Layer, ựặt tên Layer là text2, sau ựó nhấp chuột chọn layer Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Vào menu Image-->Rotate Canvas, chọn 90CW ựể quay hình một góc 900 theo chiều kim ựồng hồ - Thủ thuật với hệ thống Windows

o.

menu Image-->Rotate Canvas, chọn 90CW ựể quay hình một góc 900 theo chiều kim ựồng hồ Xem tại trang 26 của tài liệu.
như hình dưới ựây    - Thủ thuật với hệ thống Windows

nh.

ư hình dưới ựây Xem tại trang 26 của tài liệu.
Chuyển hình về lại hệ màu RGB bằng cách vào menu Image-->Mode và chọn RGB Color, chọn công cụ TypeTools (T) và gõ lại ựoạn text chồng lên vị trắ của ựoạn text lúc nãy , click ựúp chuột vào layer này, ở  - Thủ thuật với hệ thống Windows

huy.

ển hình về lại hệ màu RGB bằng cách vào menu Image-->Mode và chọn RGB Color, chọn công cụ TypeTools (T) và gõ lại ựoạn text chồng lên vị trắ của ựoạn text lúc nãy , click ựúp chuột vào layer này, ở Xem tại trang 27 của tài liệu.
(Hình1) - Thủ thuật với hệ thống Windows

Hình 1.

Xem tại trang 28 của tài liệu.
( Hình 3) - Thủ thuật với hệ thống Windows

Hình 3.

Xem tại trang 29 của tài liệu.
Sau ựó là bảng lấy thông tin truy cập vào mySQL - Thủ thuật với hệ thống Windows

au.

ựó là bảng lấy thông tin truy cập vào mySQL Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bạo tạo Database mới theo hình vẽ, sau khi nhấn nút creat (bạn ựừng ựiền gì khi nó hỏi add table), nhấn F5 trở ra - Thủ thuật với hệ thống Windows

o.

tạo Database mới theo hình vẽ, sau khi nhấn nút creat (bạn ựừng ựiền gì khi nó hỏi add table), nhấn F5 trở ra Xem tại trang 32 của tài liệu.