0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

TẠO CHỮ BỐC CHÁY TRONG PHOTOSHOP

Một phần của tài liệu THỦ THUẬT VỚI HỆ THỐNG WINDOWS (Trang 25 -28 )

V ới chương trình này các bạn có thể tạo ra một Album Screen saver hình ảnh của gia ựình,bạn bè hoặc các nhân vật sưu tầm ựược từ gameẦ

TẠO CHỮ BỐC CHÁY TRONG PHOTOSHOP

đây là hiệu ứng tương ựối dễ thực hiện và tạo hiệu quả rất ấn tượng cho văn bản, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này ựể trang trắ cho trang web hay dùng ựể thiết kế banner,... để thực hiện hiệu ứng này, các bạn tiến hành theo các bước sau :

- Tạo mới một bản vẽ với màu nền (background) là màu ựen, chọn màu chữ (foreground) là màu trắng. Sau ựó click chuột vào chọn công cụ Type Tool (T) ựể tạo một ựoạn text tùy ý.

- Sau khi hiệu chỉnh lại hình dáng của text vừa nhập, bạn tiến hành nhân bản layer text vừa tạo bằng cách nhấp chuột phải vào layer text ựó và chọn Duplicated Layer, ựặt tên Layer là text2, sau ựó nhấp chuột chọn layer

text2 vừa tạo.

Ở cửa sổ Wind, chọn Direction là From the right rồi chọn OK, tiếp tục vào menu Filter-->Stylize ựể thực hiện hiệu ứng Wind một lần nữa, nhưng lần này chỉnh lại Direction là From the left. Bạn sẽ ựạt kết quả giống

như hình dưới ựây

- Vào menu Image-->Rotate Canvas, chọn 90CW ựể quay hình một góc 900 theo chiều kim ựồng hồ. Tiếp tục áp dụng bộ lọc Wind với Direction là From the left, xong nhấn Ctrl+F ựể áp dụng bộ lọc thêm một lần nữa . Xong, bạn hãy quay hình trở lại vị trắ ban ựầu bằng cách vào Image-->Rotate, chọn 90CCW.

- Vào menu Filter-->Distort, chọn Ripple và áp dụng bộ lọc này với các thông số mặc ựịnh. Tiếp tục áp dụng thông số mặc ựịnh ựối với bộ lọc Gaussian Blur (Filter-->Blur-->Gaussian Blur).

- Vào menu Image-->Mode, chọn Grayscale và click chọn OK ựể chuyển sang chế ựộ màu theo thang ựộ xám. Lại vào menu Image-->Mode và chọn Indexed Color, chọn Black Body ở Table.

Chuyển hình về lại hệ màu RGB bằng cách vào menu Image-->Mode và chọn RGB Color, chọn công cụ TypeTools (T) và gõ lại ựoạn text chồng lên vị trắ của ựoạn text lúc nãy , click ựúp chuột vào layer này, ở

Outer Glow chọn màu vàng.

Cuối cùng bạn ựã hoàn thành xong tác phẩm của riêng mình là một ựoạn text trong rất mạnh mẽ. Nếu thắch bạn có thể thêm thắt một chút với các hiệu ứng bóng ựổ, chạm khắc tuỳ thắch ...

Một phần của tài liệu THỦ THUẬT VỚI HỆ THỐNG WINDOWS (Trang 25 -28 )

×