0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

TẠO CHATROOM TRONG YAHOOMAIL

Một phần của tài liệu THỦ THUẬT VỚI HỆ THỐNG WINDOWS (Trang 28 -30 )

V ới chương trình này các bạn có thể tạo ra một Album Screen saver hình ảnh của gia ựình,bạn bè hoặc các nhân vật sưu tầm ựược từ gameẦ

TẠO CHATROOM TRONG YAHOOMAIL

Bạn muốn nhóm bạn của mình trao ựổi , thảo luận với nhau . Hãy tự tạo một Chatroom riêng cho nhóm của mình . Cách ựơn giản nhất ựể làm ựược ựiều ựó là tận dụng ngay phần mềm nhắn tin tức thì thông dụng - Yahoo Messenger . Việc này ựòi hỏi cả nhóm ựều có tài khoản của Yahoo và phải Online cùng lúc . Sau ựó , bạn có thể tự tạo và mời các người khách của bạn gia nhập Chatroom ựể có thể trao ựổi , chatchit giữa nhiều người cùng lúc .

(Hình1)

(Hình 2)

Ớ Bước 1 : ựăng nhập vào Yahoo Messenger . Trên trình ựơn của Y!M ( h1 ) , bạn chọn Contacts > Invite to conference ( h2 ) ( hoặc tools > invite to conference nếu sử dụng Yahoo Messenger 5.6 trở về trước )

Ớ Bước 2 : Hộp thoại Invite contacts to conference xuất hiện (h3) , bạn sẽ thấy Nick những người bạn ựang Online trong Friends List của mình ựược hiển thị trong danh sách Messenger List . Bạn chỉ việc chọn Nick của người bạn cần mời vào Chatroom Ầ Và nhấn Add ựể ựưa vào danh sách Invitation List . Nếu bạn kịp suy nghĩ lại thấy không nên thì hãy chọn Remove ựể rút tên người ựó Khỏi danh sách Invitation List này . Trường hợp , người ấy chưa có tên trong Friends List của bạn thì hãy chọn Invite other rồi gõ nick của người ấy hoặc add tên người ấy vào danh sách Friends List trước . Nếu ựã ựông ựủ rùi thì hãy nút Invite ựể tạo một Chatroom riêng , trong ngôi phòng ấy chỉ có các khách ựược mời thôi . Lưu ý : nếu muốn có thể chat Voice thì trước khi nhấn nút Invite hãy chọn ô Enable voice Chat for this conferer . Và một ựiều cũng quan trọng không kém , ựó là phép lịch sự , phát thiệp mời mà lại chẳng ghi gì vào trong ựó ư ! Hãy viết lời mời của bạn vào ô Message trước khi phát thiệp nhé .

Ớ Bước 3 : bước này cực kỳ quan trọng nếu bạn không muốn Chatroom sẽ chẳng có một ai trong ựó trừ bạn . đó là hãy nhắn và yêu cầu các khách mời của bạn nhấn Join ( gia nhập ) chứ ựừng chọn Decline ( từ chối ) nhé khi Yahoo phát thiệp mời của bạn ựến nhé ( h4 ) . ( xuất hiện một hộp thoại thông báo

nhỏ ) ( Hình 3) (Hình 4)

Một phần của tài liệu THỦ THUẬT VỚI HỆ THỐNG WINDOWS (Trang 28 -30 )

×