0

1622 QD-TTg ban hanh quy trinh van hanh lien ho song Hong 17-9-2015

30 118 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2017, 00:46

Công ty thuỷ điện Ialy IL.QT-214B/VH-S5Biên soạn Xem xét Kiểm tra Phê duyệtHọ & tên Thái Mạnh Tuấn Nguyễn Minh Tuấn Đoàn Tiến Cường Tạ Văn LuậnChức danh Kỹ sư Phó Quản đốc QMR Giám đốcChữ kýĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THAM GIA GÓP ÝTT Tên đơn vị, cá nhân TT Tên đơn vị, cá nhânĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÂN PHỐIĐơn vị, cá nhân Số lượng Đơn vị, cá nhân Số lượngC4 01 PX2 01PXS5 01 Thư viện 01PX3 01BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔIPhiên bảnNgàyNgười thực hiệnTóm tắt nội dungA 06/5/2008 Thái Mạnh Tuấn Biên soạn lần đầuB 16/01/2009 Thái Mạnh Tuấn 1. Sửa lại thể thức Quy trình cho phù hợp với Quy trình kiểm soát tài liệu IL.QT-01C/HT;2. Thêm danh mục các tài liệu liên quan;3. Sửa đổi lại mô tả tủ điều khiển chung 0CDK13, tủ điều khiển MNK MMA01(02) cho phù hợp với thiết kế mới;4. Sửa đổi lại nguồn cấp cho MNK;Quy trình VH & XLSC hệ thống khí nén và máy nén khí Trang 1/31Công ty thuỷ điện Ialy IL.QT-214B/VH-S5Phiên bảnNgàyNgười thực hiệnTóm tắt nội dung5. Sửa đổi lại nội dung của các Điều 3, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 34;6. Bỏ Điều 17;7. Điều 18 ÷ Điều 35 được sửa lại thành Điều 17 ÷ Điều 34.Quy trình VH & XLSC hệ thống khí nén và máy nén khí Trang 2/31Công ty thuỷ điện Ialy IL.QT-214B/VH-S5MỤC LỤC TrangChương I: Giới thiệu chung …………… ………….……………………8/31Chương II: Các quy định an toàn .……………………………………18/31Chương III: Vận hành hệ thống khí nén ……………………… .… .21/31Chương IV: Một số hư hỏng và biện pháp xử lý …………… …… .28/31Phụ lục 1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống khí nén … .………………………31/31Quy trình VH & XLSC hệ thống khí nén và máy nén khí Trang 3/31Công ty thuỷ điện Ialy IL.QT-214B/VH-S5I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNHQuy trình này áp dụng cho công tác vận hành và xử lý sự cố hệ thống khí nén và máy nén khí Nhà máy Thủy điện Pleikrông thuộc Công ty Thủy điện Ialy.II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG1. Phó giám đốc Công ty;2. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vận hành;3. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa;4. Trưởng, Phó phòng kỹ thuật Công ty;5. Trưởng ca vận hành;6. Trực điều khiển trung tâm;7. Trực chính cơ;8. Trực phụ cơ;9. Kỹ sư, công nhân sữa chữa hệ thống khí nén và máy nén khí.III. TRÁCH NHIỆM- Quy trình này là tài sản của Công ty thuỷ điện Ialy. Các tổ chức, cá nhân bên ngoài muốn sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty. CBCNV khi sao chép phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm soát tài liệu. Công ty không chịu trách nhiệm khi các tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu không hợp lệ.- Trong quá trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống khí nén và máy nén khí, nếu gặp phải một vấn đề không được điều chỉnh bởi quy trình thì được xem là ngoại lệ. Cách tốt nhất là nên liên hệ với người quản lý hoặc người biên soạn để được hướng dẫn, giải thích thêm. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp tự ý áp dụng và để xảy ra hậu quả.- Trong quy trình này Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 18.09.2015 16:52:30 +07:00 Về tính tương đương văn pháp luật Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định nhãn mác, trình bày quảng cáo hàng hóa thực phẩm (OJ L 109, 6.5.2000, trang 29) Được sửa đổi bởi: Số ► Châu Âu ngày 26/11/ 2001 ► Nghị viện Cộng đồng Châu Âu ngày 10/11/2003 Công báo trang ngày M1 Chỉ thị số 2001/101/EC Ủy ban L310 19 28.11.2001 M2 Chỉ thị số 2003/89/EC 15 25.11.2003 L 308 Được sửa đổi bởi: ►A1 Bộ luật điều kiện gia nhập nước Cộng hòa Séc, Estonia, Síp, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Ba Lan, Slovenia Tiệp Khắc điều chỉnh Hiệp định thành lập Liên minh Châu Âu L 236 33 23.9.2003 Được hiệu chỉnh bởi: ►C1 Corrigendum, OJ L 124, 25.5.2000, trang 66 (2000/13/EC) ▼B CHỈ THỊ SỐ 2000/13/EC CỦA NGHỊ VIỆN VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ngày 20/3/2000 Về tính tương đương văn pháp luật Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định nhãn mác, trình bày quảng cáo hàng hóa thực phẩm NGHỊ VIỆN VÀ HỘI ĐỒNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, Xét Hiệp ước thành lập Cộng đồng Châu Âu, cụ thể Điều 95, Xét đề nghị Ủy ban Châu Âu, Xét ý kiến Ủy ban Kinh tế Xã hội 1, Thực thủ tục theo quy định Điều 251 Hiệp ước 2, Trong đó: (1) Chỉ thị số 79/112/EEC Hội đồng Châu Âu ngày 18/12/1978 tính tương đương văn pháp luật Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định nhãn mác, trình bày quảng cáo hàng hóa thực phẩm3 thường xuyên sửa đổi4. Vì vậy, nhằm mục đích làm rõ giải thích tính hợp lý, Chỉ thị nói cần thống văn nhất. (1) Các điểm khác biệt luật, quy định điều khỏan hành Quốc gia Thành viên nhãn mác hàng hóa thực phẩm gây cản trở việc lưu thông tự sản phẩm dẫn tới điều kiện cạnh tranh không bình đẳng. (2) Vì thế, tính tương đương văn pháp luật đóng góp cho vận hành thông suốt thị trường nội bộ. (3) Mục đích Chỉ thị cần tạo điều kiện để quy định Cộng đồng Châu Âu có chung đặc điểm áp dụng theo chiều ngang tất hàng hóa thực phẩm có thị trường. (4) Các quy định mang đặc điểm riêng áp dụng theo chiều dọc số hàng hóa thực phẩm cụ thể cần quy định rõ điều khỏan sản phẩm hàng hóa đó. (5) Cân nhắc quy định nhãn mác hàng thực phẩm cần thiết thông báo bảo vệ người tiêu dùng. (6) Sự cần thiết có nghĩa Quốc gia Thành viên đặt yêu cầu ngôn ngữ theo tinh thần quy định Hiệp ước. (7) Chi tiết nhãn mác cho biết đặc điểm chất xác sản phẩm để người tiêu dùng định dựa tòan hiểu biết thực tế phù hợp tạo cản trở thương mại tự do. (8) Vì thếm cần phải xây dựng danh sách tất thông tin mà nguyên tắc cần thể nhãn mác tất hàng hóa thực phẩm. OJ C 258, 10.9.1999, trang 12. Ý kiến Nghị viện Châu Âu ngày 18/1/ 2000 (chưa xuất Công báo) Quyết định Hội đồng Châu Âu ngày 13/3/2000. OJ L 33, 8.2.1979, trang 1. Chỉ thị sửa đổi cuối theo Chỉ thị số 97/4/EC Nghị viện Hội đồng Châu Âu (OJ L 43, 14.2.1997, trang 21). Xem Phụ lục IV, Phần B. (9) Tuy nhiên, chất theo chiều ngang Chỉ thị không cho phép giai đoạn đầu thể số bắt buộc tất số phải bổ sung vào danh mục áp dụng chung tòan hàng hóa thực phẩm. Vào giai đoạn sau, điều khỏan Cộng đồng cần phải áp dụng nhằm bổ trợ cho quy định thời. (10) Ngoài ra, quy định Cộng đồng Châu Âu chất hàng hóa cụ thể Quốc gia Thành viên phải có quyền đưa quy định nước quy định bổ sung vào điều khỏan chung Chỉ thị này, nhiên chúng cần phải tuân theo thủ tục Cộng đồng Châu Âu. (11) Thủ tục Cộng đồng Châu Âu đề cập phải có định Cộng đồng Quốc gia Thành viên muốn ban hành đạo luật mới. (12) Điều khỏan quy định cần ban hành để quan lập pháp Cộng đồng Châu Âu giảm bớt nghĩa vụ cụ thể số trường hợp đặc biệt ban hành cố định. (13) Các quy định nhãn mác cần cấm việc sử dụng thông tin làm cho người mua hiểu sai cho có đặc tính chữa bệnh hàng hóa thực phẩm. Để thực có hiệu quả, việc cấm phải áp dụng trình bày quảng cáo hàng hóa thực phẩm. (14) Nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động thương mại Quốc gia Thành viên, quy định rằng, vào thời điểm trước bán hàng đến người sử dụng cuối củng, có thông tin thành phần thể bên bao gói sản phẩm số chi tiết bắt buộc hàng hóa thực phẩm phải thể hàng thực phẩ đóng gói sẵn tài liệu thương mại kèm. (11) Tùy thuộc vào điều kiện hòan cảnh mục lục Mở đầu I-Thuyết minh chung nhà máy nhiệt điện phả lại 1-1 Sơ đồ tổ chức nhà máy 1-2 Nhiệm vụ nhà máy 1- Quá trình xây dựng nhà máy 1- Nhiên liệu sử dụng nhà máy 1- Thông số kỹ thuật chủ yếu nhà máy theo thiết kế 1- Vai trò nhà máy điện phả lại hệ thống lới điện phơng hớng cải tạo nâng cấp nhà máy 1- Sơ đồ nhiệt chi tiết nhà máy I Các phân xởng dây chuyền sản xuất 2-1 Phân xởng cung cấp nhiên liệu phân xởng đờng sắt 2-2 Phân xởng Lò-Máy 2- 2-1 Lò 2-2-2 Máy Tua bin 2-3 Phân xởng vận hành điện 2-4 Phân xởng kiểm nhiệt 2-5 Phân xởng hoá 2-6 Phân xởng Thuỷ lực III- Phần riêng IV Kết luận I-Thuyết minh chung nhà máy nhiệt điện phả lại 1-1 Sơ đồ tổ chức nhà máy điện Phả Lại ( Xem hình vẽ trang sau) 1-2 Nhiệm vụ nhà máy nhiệt điện Phả lại Nhà máy nhiệt Phả lại doanh nghiệp nhà nớc có t cách pháp nhân, đơn vị thành viên hạch toán tập trung (hạch toán phụ thuộc) thuộc tổng công ty điện lực Việt nam Nhà máy điện Phả lại hoạt động theo pháp luật theo điều lệ tổ chức theo quy chế quản lý EVN (Electricity Of Viet Nam) Giám đốc nhà Phân xởng Vận hành - 2003 máy ngời lãnh đạo chịu trách nhiệm mặt trớc tổng công ty điện lực Việt nam pháp luật Ngoài có hai Phó giám đốc giúp việc vận hành sửa chữa Bên dới phòng ban tham mu, đơn vị trực tiếp dây chuyền sản xuất đơn vị phụ trợ sản xuất Nhà máy có trách nhiệm quản lý vận hành sửa chữa toàn thiết bị bảo đảm: -Phơng thức EVN yêu cầu -Đảm bảo công suất phát sản lợng điện theo kế hoạch yêu cầucủa trung tâm điều độ lới điện miền bắc (A1) -Đảm bảo an toàn , ổn định thực tốt tiêu kinh tế kỹ thuật -Sửa chữa nhỏ đại tu thiết bị đảm bảo thiết bị vận hành chu kỳ -Đảm bảo đời sống chế độ cho cán công nhân viên nhà máy 1-3 Quá trình xây dựng nhà máy điện phả lại Nhà máy nhiệt điện Phả lại có tổng công suất : 440 MW Liên xô cũ thiết kế xây dựng mặt 1000 Nhà máy đặt cách Hà nội 56 Km phía tây,cạnh quốc lộ 18 bên bờ tả ngạn sông Thái bình Nhà máy đợc thiết kế với 8lò công suất lò là: 220 T/h, đốt than Antraxit Than đợc vận chuyển đến nhà máy đờng thuỷ đờng sắt.Theo thiết kế than đốt lò than Mạo khê -Hòn gai nhng sử dụng than hỗn hợp Mạo khê -Tràng bạch - Vàng Danh Hòn Gai - Cẩm Phả Nhà máy dùng nớc sông Thái bình để cung cấp nớc cho hệ thống nớc tuần hoàn nớc công nghiệp Nhà máy điện Phả Lại đợc khởi công xây dựng vào tháng 5-1980 Thời gian đa tổ máy vào vận hành nh sau: +Lò 1A tháng 10/1983 + Lò 1B tháng11/1983 Tổ máy số I : 28/10/1983 + Lò 2A tháng9/1984 + Lò 2B tháng10/1984 Tổ máy số II :1/9/1984 + Lò 3A tháng12/1985 + Lò 3B tháng4/1986 Tổ máy số III :12/12/1986 + Lò 4A tháng11/1986 + Lò 4B tháng11/1987 Tổ máy số IV :29/11/1987 1-4 Nhiên liệu sử dụng cho lò -4 -1.Theo thiết kế nhiên liệu sử dụng cho nhà máy than Phân xởng Vận hành - 2003 Antraxit đợc lấy từ nguồn : +Than Mạo Khê +Than Hòn Gai - Đặc tính than: Chất bốc thấp, lửa cháy ngắn xanh nhạt, không khói toả nhiều nhiệt - Đặc tính mẫu than Hòn Gai than Mạo Khê TT Thành phần 10 Độ ẩm làm việc Độ tro làm việc Chất bốc làm việc Các bon làm việc Hyđrô làm việc Nitơ làm việc Lu huỳnh làm việc Ôxy làm việc Khả nghiền Nhiệt trị thấp làm việc Ký hiệu wlv Alv Vlv Clv Hlv Nlv Slv Olv k Qtlv Đơn vị % % % % % % % % kcal/kg Than Hòn gai 22,5 5,5 62,5 2,6 0,5 0,4 2,5 0,9-:- 5590 Than Mạo khê 9,63 28,3 5,45 56,35 2,31 0,396 0,735 2,22 0,9-:-1 5035 - Mẫu than dùng để chế tạo lò STT Thành phần Các bon làm việc Hyđrô làm việc Ôxylàm việc Nitơ làm việc Lu huỳnh làm việc Độ tro làm việc Độ ẩm làm việc TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUY TRÌNH VẬN HÀNH NHÀ MÁY NƯỚC, LÒ ĐỐT RÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA Địa điểm thực tập: Ban quản lý công trình công cộng Huyện Hạ Hòa Người hướng dẫn: Phạm Tiến Dũng – Phó trưởng ban quản lý công trình công cộng huyện Hạ Hòa Lê Ngọc Thuấn – Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội Sinh viên thực hiện: Hồ Hà My – ĐH2CM2 Hạ Hòa, tháng 03 năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUY TRÌNH VẬN HÀNH NHÀ MÁY NƯỚC, LÒ ĐỐT RÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA Địa điểm thực tập: Ban quản lý công trình công cộng huyện Hạ Hòa Người hướng dẫn: Phạm Tiến Dũng – Phó trưởng ban quản lý công trình công cộng huyện Hạ Hòa Lê Ngọc Thuấn – Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội Người hướng dẫn Sinh viên thực (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Phạm Tiến Dũng Hồ Hà My Phạm Người hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Ngọc Thuấn Hạ Hòa, tháng 03 năm 2016 LỜI CẢM ƠN Thực tập môn học nội dung quan trọng chương trình đào tạo trường Đại Học tài Nguyên Môi Trường Hà Nội ngành công nghệ kĩ thuật môi trường chuyên nghành công nghệ môi trường Đợt thực tập giúp sinh viên chúng em làm quen với môi trường làm việc tập thể, công việc thực tế, đặc biệt áp dụng lí thuyết học vào thực tế Qua biết cách sử dụng, bổ sung kiến thức mà tích lũy nhà trường nhằm tiếp cận với công việc chuyên môn cách có hiệu Sau thời gian thực tập “Ban quản lý công trình công cộng huyện Hạ Hòa”, giúp đỡ quý báu cán bộ, nhân viên ban quản lý với giúp đỡ, hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo Khoa môi trường – trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội, em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo nhà trường thầy cô tổ môn công nghệ môi trường - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội giúp em hoàn thành báo thực tập Đồng thời em xin gửi lời cám ơn giảng viên Th.s.Lê Ngọc Thuấn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo “Ban quản lý công trình côn cộng huyện Hạ Hòa” toàn thể bác, chú, anh, chị công nhân ban quản lý tận tình quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực tập sở Cuối cùng, em xin cảm ơn hướng dẫn lòng thầy tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình thực tập Tuy nhiên, thời gian thực tập có hạn kinh nghiệm hạn chế nên báo cáo thực tập em không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy cô để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn chuyên đề thực tập: Ô nhiễm môi trường vấn đề vô cấp bách không riêng vùng nào, từ thành thị, nông thôn tỉnh miền núi, đe dọa tới nguồn nước không khí, tàn phá đa dạng sinh học, gây biến đổi khí hậu nhiều hệ lụy khác ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người Để góp phần đảm bảo cho môi trường không bị suy thoái phát triển cách bền vững, phải ý giải vấn đề cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý chất thải rắn vệ sinh môi trường cách hợp lý ” Ban quản lý công trình công cộng huyện Hạ Hòa” đơn vị trực thuộc huyện Hạ Hòa quản lý công trình công cộng huyện có công trình môi trường như: nhà máy cấp nước lò đốt rác sinh hoạt.Thực tập ban quản lý, em học hỏi kiến thức quy trình sản xuất , xử lý, vấn đề tổ chức quản lý điều khiển hoạt động thiết bị, dây truyền công nghệ môi trường Với mong muốn môi trường huyện Hạ Hòa ngày cải thiện, đồng thời cao kĩ , kiến thức thực tế nên em thực đề tài ”Tìm hiểu quy trình vận hành nhà máy nước, lò đốt rác địa bàn huyện Hạ Hòa” Đối tượng, phạm vi phương pháp thực chuyên đề thực tập 1.1 Đối tượng thực - Nhà máy nước thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - Lò đốt rác huyện Hạ Hòa,tỉnh Phú Thọ 1.2 Phạm vi thực - Về không gian: Thực chuyên đề địa bàn Thị trấn Hạ Hòa – Hạ Hòa – Phú Thọ - Về thời gian: Thực chuyên đề từ ngày 11 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng năm 2016 2.3 Phương pháp thực - Phương pháp quan sát thực tế: thực tế tham quan công trình xử lý trình thực tập Thay đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thẩm định tính hợp lệ của Hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc; - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Đơn vị chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, tổ chức đánh giá và ra Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức có đủ điều kiện gửi Hồ sơ đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức Chứng nhận về Cục Trồng trọt; 2. Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Cơ quan chỉ định xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 3. Bước 3: Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện. 4. Bước 4: Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Tổ chức chỉ định phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục 10); 2. - Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; 3. - Các tài liệu chứng Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ BỘ CÔNG THƯƠNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3752/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THÁC XĂNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày tháng năm 2007 Chính phủ quản lý an toàn đập; Căn Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 Chính phủ quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Căn Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ nội dung thẩm quyền ban hành tổ chức thực Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; Xét ý kiến góp ý Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Văn số 719/SCT-QLNL ngày 20 tháng năm 2016; Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán Văn số 99/CV-SP-2016 ngày 10 tháng năm 2016; Xét Tờ trình số 39/TTr-SP1 ngày 08 tháng năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Xăng (Bắc Giang 2); Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Xăng Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Cục trưởng, Vụ trưởng Vụ thuộc Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, TCNL Hoàng Quốc Vượng QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THÁC XĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 19 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Công Thương) Chương I
- Xem thêm -

Xem thêm: 1622 QD-TTg ban hanh quy trinh van hanh lien ho song Hong 17-9-2015, 1622 QD-TTg ban hanh quy trinh van hanh lien ho song Hong 17-9-2015,

Từ khóa liên quan