0

Tập vẽ họa tiết hình vuông, hình tròn lớp 2

10 565 0
  • Tập vẽ họa tiết hình vuông, hình tròn   lớp 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 16:04

... 1 Dạng hình vuông Dạng hình Dạng hình chữ nhật Dạng hình tam Dạng hình bầu Bớc Bớc Bớc Bớc Bớc Bớc Bớc Bớc * Hoạt động 4: Nhận xét,... Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Nhận xét : - Ha tit cõn i ,va phi - Mu sắc hp lý - Em thớch vẽ ? Vì ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập vẽ họa tiết hình vuông, hình tròn lớp 2 , Tập vẽ họa tiết hình vuông, hình tròn lớp 2 ,

Hình ảnh liên quan

Dạng hình chữ nhật - Tập vẽ họa tiết hình vuông, hình tròn   lớp 2

ng.

hình chữ nhật Xem tại trang 3 của tài liệu.