0

...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf

19 293 0
  • ...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:15

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG PHỊNG THƯ VIỆN Mục lục mơn : Ngữ Văn - - - * - - - Số ĐKCB Tên sách/ Tên tác giả Năm XB Nhà XB 07 Ánh lửa Ba Son 1988 An Giang 1202120 6 Bài tập rèn kó năng tích hợp Văn 8/Vũ Nho 2009 Giáo Dục 266270 Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 7 2008 Giáo Dục 581585 Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 9/Đỗ Ngọc Thống 2008 Giáo Dục 973975 Bí quyết giỏi văn/Vũ Ngọc Khánh 2006 Giáo Dục 1089110 1 Bình giảng 40 tác phẩm văn học Ngữ văn 9/ 2009 Giáo Dục 1061107 6 Bình giảng 34 tác phẩm văn học Ngữ văn 7/ 2009 Giáo Dục 1048106 0 Bình giảng 31 tác phẩm văn học Ngữ văn 6/ 2009 Giáo Dục 1077108 8 Bình giảng 29 tác phẩm văn học Ngữ văn 8/ 2009 Giáo Dục 571575 Bình giảng Văn 9/Vũ Dương Quỹ-Lê Bảo 2008 Giáo Dục 196200 Các dạng bài Tập làm văn cảm thụ thơ văn 6/Cao Bích Xn 2008 Giáo Dục 276280 Các dạng bài Tập làm văn cảm thụ thơ văn 7 2008 Giáo Dục 1 1242124 6 Cảm thụ và phân tích …Văn 9 T.1/Nguyễn Văn Long 2009 Giáo Dục 1247125 1 Cảm thụ và phân tích … Văn 9 T.2/ Nguyễn Văn Long 2009 Giáo Dục 1147115 1 Cẩm nang Ngữ văn 7/Nguyễn Xn Lạc-Bùi Tất Tươm 2009 Giáo Dục 1197120 1 Cẩm nang Ngữ văn 8/Nguyễn Xn Lạc-Bùi Tất Tươm 2004 Giáo Dục 970972 Cùng hs khám phá qua mỗi giờ văn/Đặng Thiêm 2007 Giáo Dục 1253125 6 Dàn bài TLV 9/Vũ Băng Tú 2007 Giáo Dục 701705 Dạy học Tập làm văn ở THCS/Nguyễn Trí 2006 Giáo Dục 696700 Dạy học tiếng Việt THCS/Hồng Xn Tâm-Bùi Tất Tươm 2004 Giáo Dục 16-17 Dạy và học chính tả dấu hỏi hay ngã/Hồng Phê 1996 Đà Nẵng 1305131 1 Dạy và học từ ghép/Hà Quang Năng-Nguyễn Thị Trung Thành 2009 Giáo Dục 1107111 1 Đọc-hiểu văn bản Ngữ văn 6/Nguyễn Trọng Hồn 2008 Giáo Dục 706710 Đổi mới đánh giá k. quả học tập môn Văn THCS, THPT/Nguyễn Thúy Hồng 2007 Giáo Dục 151-152 Đề K.tra HK lớp 6 môn : Văn, Sử,…/ 2007 Giáo Dục 157-158 Đề K.tra HK lớp 7 môn : Văn, Sử,…/ 2007 Giáo Dục 2 163-164 Đề K.tra HK lớp 8 môn : Văn, Sử,… 2007 Giáo Dục 169-170 Đề K.tra HK lớp 9 môn : Văn,Sử,…/ 2007 Giáo Dục 26 Đến với thơ Hàn Mặc Tử/ 1998 Thanh Niên 94 Giúp học tốt Ngữ Văn 7/Trần Ngọc Hưởng-Lê Thị Mai Hương 2003 Thanh Niên 1162116 6 Giúp em viết tốt các dạng bài TLV 7/Nguyễn Thị Thu Ba 2009 Giáo Dục 1152115 6 Hệ thống câu hỏi đọc hiểu câu hỏi Văn 7/Trần Đình Chung 2008 Giáo Dục 1015102 0 Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 Văn/ 2009 Giáo Dục 1361136 3 Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 Văn/ 2010 Giáo Dục 1374138 0 Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 Văn/ 2010 Giáo Dục 1102110 6 Hướng dẫn lập dàn bài TLV lớp 6/Vũ Băng Tú 2008 Giáo Dục 1157116 1 Hướng dẫn lập dàn bài TLV lớp 7/Vũ Băng Tú 2009 Giáo Dục 1237124 1 Hướng dẫn lập dàn bài TLV lớp 8/Vũ Băng Tú 2009 Giáo Dục 566570 Hướng dẫn Tập làm văn 9/ 2008 Giáo Dục 286290 Luyện tập ngữ văn 7-T1/Nguyễn Văn Bằng-Cái Văn Thái 2005 Giáo Dục 291295 Luyện tập ngữ văn 7-T2/Nguyễn Văn Bằng-Cái Văn Thái 2005 Giáo Dục 976978 Một khoảng trời văn học/Văn Giá 2004 Giáo Dục 3 47 Nữ sỹ Tây hồ/ Đặng Đình Lưu 1998 ThanhNiên 1167117 1 Ngân hàng bài tập Tiếng Việt 7/Đồn Thị Thu Hà-Phùng Thị Thanh Lâm 2009 Giáo Dục 18 Người vẽ cờ Tổ quốc Việt Nam/Trần Hữu Tòng-Đặng Mạnh Cường 1997 Giáo Dục 963965 Những bài TLV hay nhất từ L.9- L.12/Nguyễn Thái Dương 2007 Giáo Dục 896900 Những điển tích hay trong truyện Kiều 2008 Giáo Dục 144-145 Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản/ 2008 ĐH Sư Phạm 576580 Rèn luyện kó năng làm văn 9/Lương Duy Cán 2006 Giáo Dục 1297130 1 Sổ tay chính tả tra nhanh/Nguyễn Đức Mạnh 2008 Giáo Dục 281285 Sổ tay kiến thức Ngữ văn 7/Nguyễn Trí-Nguyễn Trọng Hồn 2004 Giáo Dục 436440 Sổ tay kiến thức Ngữ văn 8/Nguyễn Trí-Nguyễn Trọng Hồn 2008 Giáo Dục 1341134 5 Sổ tay từ ngữ Hán-Việt DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO NGÀNH THỦY VĂN STT Nhan đề Tác giả Nhà xuất Năm xuất Tài nguyên Môi trường Bản đồ Việt Nam 2010 100 câu hỏi - đáp tượng khí tượng thủy văn A Stochastic Inverse-Management Approach to Groundwater Quality Problems Mahmoud I Bakr Nxb ITC An Introduction to the World's Oceans Sverdrup Keith A McGraw-Hill Arc Hydro groundwater GIS for hydrogeology Gil Strassberg Nxb Esri Atlas khí tượng thủy văn Việt Nam Bài giảng chỉnh biên thủy văn Phạm Anh Quý Trường cán KTTV 1997 Bài giảng đo đạc thủy văn Nguyễn Tiến Bậc Trường cán KTTV 1996 Bài giảng thủy lực Bùi Văn Dũng Trường cán KTTV 1995 Bài giảng thủy văn đại cương Trần Thị Dung Trường cán KTTV 1996 10 Bài giảng thủy văn ứng dụng Bùi Xuân Lý Trường cán KTTV 1997 11 Bài tập địa chất thủy văn công trình Nguyễn Uyên Xây dựng 12 Bài tập thủy lực 13 Bài tập thủy lực - Tập 14 Bài tập thủy lực chọn lọc 1994 Nxb ĐH&THCN 1979 Nguyễn Cảnh Cầm Xây dựng 2005 Phùng Văn Thương Giáo dục 1999 Page 15 Bài tập thủy lực chọn lọc Phùng Văn Khương Xây dựng 16 Bài tập thủy lực: Tập1 Hoàng Văn Quý Xây dựng 2005 17 Bảng thủy triều 1997 Khoa học kỹ thuật 1996 18 Bảng thủy triều 1997 Khoa học kỹ thuật 1977 19 Bảng tra chênh khoảng cách 20 Báo cáo tóm tắt hội nghị khoa học lần thứ 21 Các bảng tính toán thủy lực 22 1978 Tổng cục khí tượng thủy văn 2002 Nguyễn Thị Hồng Xây dựng 2001 Các phương pháp thống kê thủy văn Rodzstvenski A.V Đại học Quốc gia 1999 23 Các phương pháp thống kê thủy văn Hoàng Ngọc Quang Bản đồ 2004 24 Các vấn đề nước đất Nguyễn Hồng Đức Xây dựng 25 Capacity Development for Improved Water Management M W Blokland Nxb CRC 26 Catalogue of Rivers for SouthEast Asia and the Pacific Nxb UNESCO 1997 27 Chỉnh biên tài liệu thủy văn Đại học thủy lợi 1974 28 Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành thủy văn Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2001 29 Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trung học ngành Thủy văn Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2002 Page 30 Classification and Change Detection in Multi - Epoch Airborne Sudan Xu Laser Scanning Point Clouds Nxb ITC 31 Climate Adaptation and Flood Risk in Coastal Cities Jeroen Aerts Nxb FSC 32 Climmate change Liability transnational Law and practice Richard Lord Cambridge University 33 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn Tô Xuân Vu 34 Cơ sở địa chất công trình địa chất thủy văn công trình Nguyễn Hồng Đức Xây dựng 35 Cơ sở địa chất công trình địa chất thủy văn công trình Nguyễn Hồng Đức Xây dựng 36 Cơ sở kỹ thuật bờ biển Vũ Minh Cát Đại học Thủy Lợi 37 Cơ sở môi trường nước Phạm Ngọc Hồ Giáo dục Việt Nam 38 Cơ sở thủy động lực phương pháp đánh giá trữ lượng nước đất Đặng Đình Phúc Đại học quốc gia Hà Nội 39 Coastal Waters of the World Hinrichsen, Don Island Press 40 Compendium of Lecture Notes in Marine Meteorology for class III and class IV personel Nxb WMO 2015 2000 2009 1991 Page 41 Compendium of Lecture Notes on Meteorological Instruments for training class III and class IV Meteoroloical Persone 42 Công nghệ xử lý nước thải đô thị 43 Nxb WMO 1986 Andre Lamouche Xây dựng 2010 Công trình chỉnh trị sông Võ Phán Giáo dục 1995 44 Công trình tháo lũ đầu mối hệ thống thủy lợi Nguyễn Văn Cung Xây dựng 2015 45 Corporate Water Strategies William Sarni Nxb FSC 46 Đặc điểm thủy văn An Giang Bùi Đạt Trâm Uỷ ban khoa học kỹ thuật 47 Đặc điểm thủy văn nguồn nước sông Việt Nam Trần Thanh Xuân Nông nghiệp 48 Đặc trưng hình thái lưu vực sông Việt Nam 49 Đánh giá khai thác bảo vệ tài nguyên khí hậu tài nguyên nước Nguyễn Viết Phổ Việt Nam 50 Đánh giá tài nguyên nước sử dụng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 51 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam 52 Viện Khí tượng thủy văn 1985 1985 1994 Uỷ ban Quốc gia Việt Nam 1992 Nguyễn Thanh Sơn Giáo dục 2005 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn Giáo dục Việt Nam 2010 53 Đất ngập nước Lê Văn Khoa Giáo dục 2005 54 Địa chất thủy văn ứng dụng Nguyễn Uyên Xây dựng 55 Địa chất thủy văn ứng dụng - T1 Feter C.W Giáo dục 2000 Page 56 Địa chất thủy văn ứng dụng - T2 Feter C.W Giáo dục 2000 57 Địa lý thủy văn Nguyễn Hữu Khải Đại học Quốc gia 2001 58 Diễn biến cửa sông ven biển miền Trung giải pháp Lê Đình Thành ổn định Xây dựng 2015 59 Diễn biến cửa sông vùng đồng Bắc Bộ Xây dựng 2002 60 Điều tra thủy văn Đại học thủy lợi 1992 61 Đo đạc chỉnh lý số liệu thủy văn Phan Đình Lợi Xây dựng 2002 62 Động lực học biển phần III Phạm Văn Huấn Đại học quốc gia Hà Nội 63 Động lực học dòng sông Nguyễn Thị Nga Đại học Quốc gia 2001 64 Động lực học công trình cửa sông Lương Phương Hậu Xây dựng 2005 65 Dự báo thủy văn Nguyễn Văn Tuần Đại học Quốc gia 2001 66 Dự báo thủy văn biển Phạm Văn Huấn Đại học Quốc gia 1999 67 Ecosystems & Integrated Water Resources Management in South Asia E R N Gunawardena Routledge 2012 68 Engineering Hydrology of Arid and Semi - Arid Regions Mostafa M Soliman Nxb CRC 69 Environmental Soil Physics Daniel Hillel Academic Press 1998 70 European climate and clean energy law and policy Leonardo Massai Earthscan 2012 Lương Phương Hậu Page 71 European geographic information infrastructures: ... PHONG THỦY TOÀN TẬP Ebook miễn phí : www.Sachvui.Com Ebook miễn phí : www.Sachvui.Com Lời giới thiệu - Phong thủy toàn tập Về bản, Phong Thủy môn khoa học môi trường sống có nguồn gốc hình thành thật đơn giản Phong Thủy nguyên lời diễn dịch người Trung Quốc xưa giới tự nhiên với mục đích giúp họ xây dựng nên hệ thống canh tác hiệu Ngoài ra, với ý nghĩa sâu xa hơn, Phong Thủy chứa đựng kiến thức, hiểu biết chuyển động thiên thể mà người Trung Quốc nghiên cứu để xác định đường thời gian Qua nhiều kỷ, lý lẽ diễn dịch ngày trở nên phức tạp xa rời với mục tiêu ban đầu Khi thuật sĩ phong thủy mang lý thuyết truyền bá quốc gia khác khắp giới, tín lý họ thay đổi để phù hợp với tín ngưỡng, tập quán quốc gia sở tại, và, điều tránh khỏi, truyền thuyết dân gian mê tín nở rộ xung quanh họ May mắn người Trung Quốc cổ xưa dùng chữ viết để ghi chép lại thành tim óc nên kiến thức Phong Thủy lưu truyền Về thực chất, tất xã hội cất giữ kiến thức có thuật Phong Thủy theo thời gian chúng chuyển hóa thành nguyên tắc, luật lệ khác Ở Trung Quốc, khoa Phong Thủy chi phối toàn sống nhân sinh, từ dinh dưỡng, y học luyện tập sức khỏe nghệ thuật Bằng cách thấu hiểu khái niệm Phong Thủy, chọn mô hình thiết kế, hình ảnh biểu tượng đầy ý nghĩa từ văn hóa dân tộc để hỗ trợ cho đời sống tinh thần dân tộc Ngày mặt thực hành, Phong Thủy cho lời khuyên cách kiến tạo môi trường sống thoải mái tích cực Trong số đó, có môi trường dễ cảm nhận hiểu Những môi trường khác trở nên dễ hiểu nhận rằng, cách thừa nhận khu vực uẩn khúc, mắc mứu sống chọn biện pháp tích cực để cải thiện chúng, liên kết lượng không gian quanh lại tạo thay đổi chuyển biến chúng theo ý muốn Hiện phương Tây người ta tranh cãi nhiều cách áp dụng Phong Thủy vào sống phù hợp Liệu có nên khăng khăng bám vào điều gọi Phong Thủy Trung Quốc Truyền thống người ta tự cho phép quyền diễn dịch hai chữ Phong Thủy theo nghĩa khác? Có phải Phong Thủy tên gọi người Trung Quốc, hay người phương Tây hiểu từ theo nghĩa khác? Cuốn sách nhằm mục đích trình bày hiểu biết Phong Thủy theo ngôn phong và, thông qua ví dụ cụ thể đời sống đại, kết hợp với hình minh họa cổ xưa, để khám phá sâu xa nguyên tắc Phong Thủy Lối sống đại không cho phép có nhiều thời gian để tĩnh tâm nhìn xung quanh, tìm hiểu xem chúng tác động đến Con người ngày ý thức mặt lợi-hại công nghệ đại: vật liệu sử dụng, chất thải vào bầu khí góp phần vào nguy tăng tổn hại lâu dài cho sức khỏe hành tinh xanh nhân loại Mặc dầu suy nghĩ chẳng liên quan đến Phong Thủy cả, dù hiểu theo nghĩa thô thiển nó, mối quan tâm đến môi trường sống ý thức tổn hại mà gây cho môi trường phải trở thành phần khoa Phong Thủy thời đại ngày Chúng ta tiến đến giai đoạn, người mặt sở hữu khả hoàn thành công trạng vô rực rỡ, gây ngạc nhiên nhất, đồng thời dư tham vọng để làm nhiều điều đạt mức độ càn dở Chúng ta có khả chữa trị bệnh mang tính di truyền đồng thời có khả mở chiến tranh vi trùng, tạo từ hiểu biết công nghệ gien, mang đến cho loài người hiểm họa khôn lường Chúng ta đưa người lên không gian để thu thập thông tin mà chưa mơ đến trước kỷ, mà lúc lại cho phép hành tinh sinh sống ngày trở nên ô nhiễm dần khả trì hình thái sống cần cho sống Những yếu tố bất thường đời sống đại ngày gia tăng sức hủy hoại ngày có nhiều người tìm đến cách sống khác, mong lấy lại quân bình cho đời sống cá nhân người thân họ Các kiến thức Phong Thủy chủ yếu mang đến cho hội sống khỏe mạnh, hạnh phúc sung túc ý nghĩa Phong Thủy giữ gìn trì sống hài hòa với môi trường xung quanh ta Cuốn sách không mục đích ứng dụng ý nghĩa Phong Thủy vào đời sống đại mà không làm sai lạc nguyên tắc lưu truyền từ ngàn xưa Tuy khả diễn giải ý nghĩa sâu xa khoa Phong Thủy dễ dàng truyền thụ việc thấu hiểu đến thông qua trình học hỏi thực hành điều trình bày sách giúp có ý niệm phương pháp diễn giải nguyên tắc với mục đích tạo không gian nuôi dưỡng nâng đỡ sống nhà, vườn nơi làm việc Những kiến thức giúp tác động lên môi trường bao quát hơn, cho phép bảo vệ môi trường sinh thái cho hệ cháu sau MỤC LỤC PHONG THỦY DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH THỦY VĂN (ghi theo số thứ tự khung chương trình) TT Mã môn học PHI1004 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo PHI1005 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo HIS1002 Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo INT1003 Tin học sở Theo chương trình Đại học Quốc Gia Hà Nội INT1005 Tin học sở Theo chương trình Đại học Quốc Gia Hà Nội FLF1105 Tiếng Anh A1 Theo Quyết định số 1114/QĐ-ĐT, ngày 15/4/2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội FLF1106 Tiếng Anh A2 Theo Quyết định số 1115/QĐ-ĐT, ngày 15/4/2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội FLF1107 Tiếng Anh B1 Theo Quyết định số 1116/QĐ-ĐT, ngày 15/4/2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Tên môn học Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Danh mục tài liệu tham khảo (1 Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm) Số tín 10 Giáo dục thể chất Theo Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT, ngày 29/9/2009 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo 11 Giáo dục quốc phòng-an ninh Theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Trung tâm giáo dục quốc phòng, ĐHQGHN quy định TT Mã môn học Tên môn học Danh mục tài liệu tham khảo (1 Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm) Số tín 12 Kỹ mềm Theo quy định Đại học Quốc gia Hà Nội 13 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam Theo quy định Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Tài liệu bắt buộc - Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải Cơ sở Địa lý tự nhiên , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 - Lưu Đức Hải, Trần Nghi Giáo trình Khoa học Trái đất NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009 - Nguyễn Như Hiền Sinh học đại cương NxB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 14 GEO1050 Khoa học Trái Đất sống Tài liệu tham khảo thêm - Đào Đình Bắc Địa mạo đại cương NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 - Phạm Văn Huấn Cơ sở Hải dương học, NXB KH&KT Hà Nội, 1991 - Nguyễn Thị Phương Loan, Giáo trình Tài nguyên nước, NXB ĐHQGHN, 2005 - Vũ Văn Phái Cơ sở địa lý tự nhiên biển đại dương NxB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 - Tạ Hòa Phương Trái đất sống NXBKH&KT Hà nội, 1983 Tạ Hòa Phương Những điều kỳ diệu Trái đất sống NXB Giáo dục, 2006 Lê Bá Thảo (chủ biên) nnk., Cơ sở địa lý tự nhiên, tập 1, 2, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1987 Tống Duy Thanh nnk Giáo trình địa chất sở NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Phạm Quang Tuấn Cơ sở thổ nhưỡng địa lý thổ nhưỡng Nxb ĐHQG Hà Nội, 2007 - TT Mã môn học Tên môn học Danh mục tài liệu tham khảo (1 Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm) Số tín - - 15 MAT1090 Đại số tuyến tính Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thanh Sơn, Thủy văn đại cương, T & 2, NXB KH&KT Hà Nội, 1991 Kalexnic X.V Những quy luật địa lý chung Trái Đất NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1973 Tài liệu bắt buộc - Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 1- Đại số Hình học giải tích NXB Giáo dục, 2001 - Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp, Tập 1- Đại số tuyến tính Hình học giải tích NXB ĐHQG Hà Nội, 2005 - Jim Hefferon, Linear Algebra http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/ Tài liệu tham khảo thêm - Trần Trọng Huệ Đại số tuyến tính hình học giải tích NXB Giáo dục, 2009 Tài liệu bắt buộc 16 MAT1091 Giải tích - Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 2, Phép tính giải tích biến số NXB Giáo dục, 2001 - Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp, Tập (2-3)- Phép tính vi phân hàm- Phép tính tích phân, Lý thuyết chuỗi, Phương trình vi phân, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 - James Stewart Calculus:Early Transcendentals Publisher Brooks Cole, 6th edition, June, 2007 Tài liệu tham khảo thêm - Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn, Tập (1- 2-3), Giáo trình giải tích, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001 TT Mã môn học Tên môn học Danh mục tài liệu tham khảo (1 Tài liệu bắt buộc, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH THỦY VĂN (ghi theo số thứ tự khung chương trình) TT Mã môn học PHI1004 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo PHI1005 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo HIS1002 Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/20200 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo INT1003 Tin học sở Theo chương trình Đại học Quốc Gia Hà Nội INT1005 Tin học sở Theo chương trình Đại học Quốc Gia Hà Nội FLF1105 Tiếng Anh A1 Theo Quyết định số 1114/QĐ-ĐT, ngày 15/4/2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội FLF1106 Tiếng Anh A2 Theo Quyết định số 1115/QĐ-ĐT, ngày 15/4/2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội FLF1107 Tiếng Anh B1 Theo Quyết định số 1116/QĐ-ĐT, ngày 15/4/2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Tiếng Anh B2 Theo Quyết định số 1328/QĐ-ĐT, ngày 29/4/2010 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Giáo dục thể chất Theo Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT, ngày 29/9/2009 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo 12 Giáo dục quốc phòng-an ninh Theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ 10 FLF1108 Tên môn học Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Danh mục tài liệu tham khảo (1 Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm) Số tín TT Mã môn học Tên môn học Danh mục tài liệu tham khảo (1 Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm) Số tín giáo dục đào tạo Trung tâm giáo dục quốc phòng, ĐHQGHN quy định 13 Kỹ mềm Theo quy định Đại học Quốc gia Hà Nội 14 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam Theo quy định Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN Tài liệu bắt buộc - Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải Cơ sở Địa lý tự nhiên , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 - Lưu Đức Hải, Trần Nghi Giáo trình Khoa học Trái đất NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009 - Nguyễn Như Hiền Sinh học đại cương NxB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 15 GEO1050 Khoa học Trái Đất sống - Tài liệu tham khảo thêm Đào Đình Bắc Địa mạo đại cương NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 Phạm Văn Huấn Cơ sở Hải dương học, NXB KH&KT Hà Nội, 1991 Nguyễn Thị Phương Loan, Giáo trình Tài nguyên nước, NXB ĐHQGHN, 2005 - Vũ Văn Phái Cơ sở địa lý tự nhiên biển đại dương NxB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 - Tạ Hòa Phương Trái đất sống NXBKH&KT Hà nội, 1983 Tạ Hòa Phương Những điều kỳ diệu Trái đất sống NXB Giáo dục, 2006 Lê Bá Thảo (chủ biên) nnk., Cơ sở địa lý tự nhiên, tập 1, 2, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1987 Tống Duy Thanh nnk Giáo trình địa chất sở NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Phạm Quang Tuấn Cơ sở thổ nhưỡng địa lý thổ nhưỡng Nxb ĐHQG Hà Nội, 2007 Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Nga - TT Mã môn học Tên môn học Danh mục tài liệu tham khảo (1 Tài liệu bắt buộc, Tài liệu tham khảo thêm) Số tín - 16 MAT1090 Đại số tuyến tính Nguyễn Thanh Sơn, Thủy văn đại cương, T & 2, NXB KH&KT Hà Nội, 1991 - Kalexnic X.V Những quy luật địa lý chung Trái Đất NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1973 Tài liệu bắt buộc - Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 1- Đại số Hình học giải tích NXB Giáo dục, 2001 - Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp, Tập 1- Đại số tuyến tính Hình học giải tích NXB ĐHQG Hà Nội, 2005 - Jim Hefferon, Linear Algebra http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/ Tài liệu tham khảo thêm - Trần Trọng Huệ Đại số tuyến tính hình học giải tích NXB Giáo dục, 2009 Tài liệu bắt buộc 17 MAT1091 Giải tích - Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 2, Phép tính giải tích biến số NXB Giáo dục, 2001 - Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp, Tập (2-3)- Phép tính vi phân hàm- Phép tính tích phân, Lý thuyết chuỗi, Phương trình vi phân, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 - James Stewart Calculus:Early Transcendentals Publisher Brooks Cole, 6th edition, June, 2007 Tài liệu tham khảo thêm - 18 MAT1092 Giải tích Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn, Tập MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GÂY HỨNG THÚ ĐỂ BẠN ĐỌC TÌM ĐẾN VỚI SÁCH THAM KHẢO MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG LỘC NĂM HỌC 2016-2017 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ Khoa học - Công nghệ, bùng nổ thông tin kỷ nguyên Internet mang lại cách mạng công nghệ diện rộng tác động đến mặt đời sống xã hội, ảnh hưởng phần không nhỏ tới thư viện Thư viện nơi thông tin lưu trữ, tổ chức nguồn lực thông tin, vậy, bạn đọc dễ dàng tìm thấy thông tin qúy mà họ cần đến Bên cạnh đó, thư viện có giá trị truyền tải thông tin đến người dùng tin cách hữu ích Để đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn đọc cách hiệu yếu tố đóng vai trò then chốt cán thư viện phải làm gì? Làm nào? Chúng ta nhận thấy vai trò thư viện trường học yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục, phận thiếu việc hình thành môi trường văn hóa học đường Cán thư viện nơi khơi nguồn đáp ứng nhu cầu dùng tin cho hai đối tượng độc giả là: Học sinh giáo viên Đồng thời, cán thư viện “chiế cầu nối” bạn đọc với thư viện tài liệu, hướng dẫn cho đối tượng bạn đọc: Giáo viên, học sinh để họ khai thác nguồn thông tin, tài liệu tốt có thư viện Nhiệm vụ cán thư viện giới làm để cung cấp cho bạn đọc tài liệu nguồn lực thông tin tốt Vì vậy, cán thư viện phải người nắm vững nghiệp vụ, chuyên môn thư viện, hiểu kỹ thuật CD – ROM, Internet, chương trình phần mềm cho trường học thư viện… Trong bối cảnh công nghệ thông tin Internet, khâu trung gian truyền tải kết nối nguồn thông tin đến giáo viên, học sinh vai trò cán thư viện trở nên vô quan trọng Nhận thức rõ điều đó, trăn trở làm để lựa chọn phương thức phục vụ bạn đọc tốt nhất, hiệu cao Tôi không ngại tiếp xúc với công nghệ mới, muốn làm chủ công cụ mới, phải biết cách vận dụng kỹ vào việc khai thác thông tin giúp cho người dùng tiếp cận sử dụng nguồn tin Một thực tế nhu cầu dùng tin bạn đọc ngày phong phú đa dạng Để thực tốt nhiệm vụ nắm rõ tính chất tài liệu vai trò chúng xây dựng vốn tài liệu, kỹ phân loại, khả phân tích, khả phổ biến thông tin Trong nhà trường lọai tài liệu có ý nghĩa quan trọng cho bạn đọc, phạm vi sáng kiến kinh nghiệm xin giới thiệu số phương pháp gây hứng thú để bạn đọc tìm đến với tài liệu tham khảo Ngữ văn Bởi văn chương gương phản ánh người thời đại cách trung thực Qua văn chương, người cảm nhận ý nghĩa cao đẹp, hài hòa, sống, tiếp cận tự nâng lên với tư tưởng, tình cảm cao đẹp, sâu sắc, tinh tế, bồi dưỡng ngôn ngữ vô phong phú, sinh động, giàu sức biểu cảm Đối với nước ta “một nước thơ”, Ngô Thời Nhậm khẳng định chân lý hiển nhiên Rõ ràng văn chương có giá trị bậc di sản tinh thần dân tộc ta Người Việt không hôm qua mà hôm gửi vào văn chương kinh nghiên sống, tình yêu khát vọng, đạo đức, triết học, tín ngưỡng Cho nên muốn biết cha ông sống nào, nhắn gửi cho hệ mai sau, muốn biết người Việt Nam thời đại vui hay buồn, lo lắng, đau khổ, hi vọng sao, cần đọc thơ văn Và để cảm thụ tác phẩm em cần có lực cảm thụ thơ văn, khả phân tích, bình giảng… Học phân môn học sinh cần có sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo để học tập luyện tập nâng cao kĩ đọc, viết, nói Giáo viên cần có sách giáo khoa, sách ... Footprint of Modern Consumer Society Arjen Y Hoekstra Routledge 186 Thiết kế mẫu công trình cáp treo thuy n nối cầu treo 2010 1977 187 Thông báo kết nghiên cứu 188 Thống kê thủy văn 2010 Hoàng Ngọc... Thủy lực sở Phùng Văn Khương Xây dựng Phùng Văn Khương Xây dựng 202 Thủy lực đại cương: Tóm tắt lý thuy t, tập, số liệu tra cứu Nguyễn Tài Xây dựng 203 Thủy lực dòng chảy hở Nguyễn Cảnh Cầm Xây dựng... 2006 Nông thôn 1974 Xây dựng Tổng cục Khí tượng thủy văn 2005 201 Thủy lực công trình (Tóm tắt lý thuy t, tập, lời giải hướng dẫn cách giải) 209 Thủy 210 Thủy điều tiết dòng chảy Nguyễn Thượng Bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: ...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf, ...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf,

Hình ảnh liên quan

17 Bảng thủy triều 1997 Khoa học kỹ thuật 1996 - ...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf

17.

Bảng thủy triều 1997 Khoa học kỹ thuật 1996 Xem tại trang 2 của tài liệu.
48 Đặc trưng hình thái lưu vực sông Việt Nam Viện Khí tượng thủy văn 1985 - ...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf

48.

Đặc trưng hình thái lưu vực sông Việt Nam Viện Khí tượng thủy văn 1985 Xem tại trang 4 của tài liệu.
78 Giáo trình cao học thủy lợi mô hình toán thủy văn Lê Văn Nghinh Xây dựng 79 Giáo trình động lực học dòng sôngHoàng Thị Nguyệt Minh Bản đồ - ...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf

78.

Giáo trình cao học thủy lợi mô hình toán thủy văn Lê Văn Nghinh Xây dựng 79 Giáo trình động lực học dòng sôngHoàng Thị Nguyệt Minh Bản đồ Xem tại trang 6 của tài liệu.
120 Mô hình toán thủy văn Nguyễn Hữu Khải Đại học Quốc gia 1999 - ...Sach tham khao Nganh Thuy Van.pdf

120.

Mô hình toán thủy văn Nguyễn Hữu Khải Đại học Quốc gia 1999 Xem tại trang 9 của tài liệu.