0

chuyen chuc phan su den tan vien T2

15 1,897 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:26

Trích Truyền kì mạn lục -Nguyễn Dữ A/ Tìm hiểu chung; 1. Tác giả Nguyễn Dữ: 2. Tác phẩm Truyền kì mạn lục B / Tìm hiểu văn bản : 1 / Giới thiệu nhân vật và xung đột ; 2 / Tử Văn gặp hồn ma tướng giặc và Thổ thần : 3.Qua những phần đã học ,hãy nêu ấn tượng ban đầu của em về nhân vật Tử Văn và những khó khăn bước đầu trong cuộc chiến chống cái ác để bảo vệ chính nghĩa ? Khảng khái ,cương trực ,ghét gian tà Rất tự tin ở việc làm chính nghĩa của mình Không sợ chết ,quyết tâm xuống tận chốn Minh ti để truy đuổi đến tận cùng cái ác , diệt hết tàn dư quân xâm lược * Chân dung nhân vật: *Khó khăn ,nguy hiểm: Hồn ma giặc xảo trá Kẻ ác được bênh vực ,bao che Thượng đế bị bưng bít Kiểm tra bài cũ: 1 / Nêu đặc điểm thể loại truyện truyền kì ? 2 / Bố cục t ác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản viên? Nói T¶n Viªn 3/ Xung đột chốn Minh ti : Hãy tả lại quang cảnh Minh ti *Quang cảnh Minh ti: :-Gió tanh sóng xám hơi lạnh thấu xương -Mấy vạn quỉ Dạ xoa -Gông dài ,thừng lớn =>Rùng rợn khủng khiếp *Thái độ Tử Văn : -Khẳng định mình là kẻ sĩ ngay thẳng -Đòi hỏi phải được phán xét công bằng *Diêm vương : Quát Gọi là kẻ bư ớng bỉnh ngoan cố,sai dẫn vào điện =>Đánh giá sai lầm về kẻ có tội và người có công => Phán xét bất công *Hồn ma giặc xảo trá , gièm pha *Tử Văn tâu trình đầu đuôi Lời rất cứng cỏi không chịu nhún nhường =>Vạch trần sự thật Lấy lại danh dự cho kẻ sĩ Lấy lại công bằng và lẽ phải Âm cung Diêm vương Hồn ma giặc Tử Văn Một mình đấu tranh chống cái ác chống bất công Mắng :Kẻ kia là trung thuần lẫm liệt Mày là kẻ hỗn láo , gây tội ác *Thái độ hồn ma giặc : -Xảo trá xuyên tạc sự thật -Vu cáo Tử Văn đơm đặt bịa tạc -Giả nhân giả nghĩa xin tha cho Tử Văn để giữ cái đức hiếu sinh *Thái độ Tử Văn : Cương quyết xin tư giấy đến đền Tản viên =>thái độ cương quyết đấu tranh không khoan nhượng trước cái ác Kết quả cuộc đấu tranh *Hồn ma giặc : -Lồng sắt chụp vào đầu -Khẩu gỗ nhét vào miệng -Giam vào ngục Cửu u -Mộ bị bật tung Hài cốt tan ra như cám *Ngô Tử Văn được thưởng công xứng đáng *Thổ thần lấy lại được ngôi vị =>Gian tà bị trừng trị thích đáng Chính nghĩa chiến thắng vẻ vang Đều nào không có trong thái độ của Tử Văn? Chọn phương án trả lời đúng : A / Niềm tự hào về phẩm chất kẻ sĩ B / Khí phách cứng cỏi , bất khuất ,không chịu cúi đầu trước cường quyền C /Ngạo ngược , coi thường cả Diêm Vương D / ý chí quyết tâm đấu tranh đến cùngđẻ diệt trừ cái ác , xóa bỏ sự bất công đòi lại công bằng cho Thổ thần và trả lại danh dự cho kẻ sĩ đất Việt Phương án đúng : C Cõi tối tăm nhất lại là nơi phẩm chất kẻ sĩ chân chính và tinh thần chính nghĩa toả sáng rực rỡ nhất *Ngợi ca phẩm chất kẻ sĩ Chi tiết Tử Văn được nhậm chức phán sự đền Tản Viên có ý nghĩa gì ? Sự thưởng công xứng đáng cho kẻ sĩ đã dũng cảm đấu tranh chống gian tà trừ hại cho dân Nêu một tấm gương khích lệ mọi người dũng cảm đấu tranh diệt trừ cái ác và những kẻ phi nghĩa Bất tử hóa vẻ đẹp của kẻ sĩ nước Việt trong ý thức ca ngợi tôn vinh 4 / Kết thúc và lời bình : Thể hiện khát vọng công lí , chính nghĩa của quần chúng nhân dân *Lời bình : Từ gương sáng Tử Văn bàn về bản lĩnh cứng cỏi bất khuất của kẻ sĩ ®Òn T¶n Viªn [...]... xã hội Khuyên con người làm việc thiện tránh điều ác Bài tập củng cố , luyện tập Bài tập 1 : Hãy ứng tác một đoạn văn thuyết minh về tác phẩm ? Bài tập 2 : Lời bình về kẻ sĩ thời xưa gợi trong em những suy nghĩ gì về phẩm chất học sinh thanh niên - những kẻ sĩ thời nay ? (Các nhóm làm việc) -Phẩm chất kẻ sĩ qua lời bình của Nguyễn Dữ : Bản lĩnh cứng cỏi trong mọi hoàn cảnh -ý nghĩa thời sự của lời bình . đột chốn Minh ti : Hãy tả lại quang cảnh Minh ti *Quang cảnh Minh ti: :-Gió tanh sóng xám hơi lạnh thấu xương -Mấy vạn quỉ Dạ xoa -Gông dài ,thừng lớn =>Rùng. vào đầu -Khẩu gỗ nhét vào miệng -Giam vào ngục Cửu u -Mộ bị bật tung Hài cốt tan ra như cám *Ngô Tử Văn được thưởng công xứng đáng *Thổ thần lấy lại được
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen chuc phan su den tan vien T2, chuyen chuc phan su den tan vien T2,

Từ khóa liên quan