0

Lich su: tiet 11 On tap

25 203 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:04

Ng­êi thùc hiÖn: hå nguyÖt Tr­êng THCS Ph­¬ng Mai- §èng ®a-Hµ Néi ThiÕt kÕ bµi d¹y ©m nh¹c 6 Âm nhạc 6 Bài 3 - Tiết 11 Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam 1. Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trư ờng Nhạc: Pháp Lời Việt: Phan Trần Bảng Lê Minh Châu Hµnh khóc tíi tr­ êng 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 4 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Mïa xu©n xinh t­¬i mu«n chim ca hãt, vui cÊt tiÕng t­ng bõng råi. Rén r· cïng em chµo ®ãn mïa xu©n, ®µn b­ím ®ïa víi hoa. 3. ¢m nh¹c th­êng thøc 3. ¢m nh¹c th­êng thøc S¬ l­îc vÒ d©n ca ViÖt Nam S¬ l­îc vÒ d©n ca ViÖt Nam [...]... Cải lương Nhiều nhạc sĩ dùng chất liệu dân ca để sáng tác ca khúc mang đậm đà màu sắc dân tộc: Người Quan họ quê tôi, Trông cây lại nhớ tới người, Miền Trung nhớ Bác, Chiếc áo bà ba, Vàm Cỏ Đông Đàn sáo Hậu Giang, Bài ca đất phương Nam Dân ca là sản phẩm tinh thần quý giá của cha ông để lại, chúng ta cần phải trân trọng, giữ gìn, học tập và phát triển Bắc kim thang Thật đáng chê Bắc kim thang cà... nhân dân sáng tác, không rõ tác giả Kho tàng dân ca Việt Nam rất phong phú và đa dạng bao gồm: Quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, Ví dặm Nghệ An, Hò Huế, Sắc bùa, Lí Nam Bộ Dân ca gắn bó với đời sống văn hoá và tinh thần cộng đồng các dân tộc, có bản sắc riêng Những loại hát có nhạc đệm: Chầu văn, Ca trù, Ca Huế, Ca Quảng, nhạc tài tử miền Nam Những hình thức ca kịch dân tộc: Chèo, Tuồng, Cải lương... dõn ca" Chuyn k rng trc lỳc ngi ra i Chuyn k rng trc lỳc ngi i xa 1 V í d ặ m n g h ệ a N 2 c h â u v ă n 3 l 4 s ắ c b ù a 5 q u a N h ọ b ắ c n í n a m b ộ i n h Về nhà Thể hiện tốt bài hát Hành khúc tới trường Đặt lời ca cho bài TĐN số 4 Nghe và thuộc một số bài dân ca các miền Sưu tầm các làn điệu dân ca ... Con le te đánh trống thổi kèn Con bìm bịp thổi kèn tí te tò te Có con chim là chim chích choè Trưa nắng hè mà đi đến trường ấy thế mà không chịu đội mũ Tối, đến tối về nhà nằm rên ôi, tôi đau nhức quá cả đầu, chích choè ta cảm liền suốt ba ngày đêm Lời Bác dặn trước lúc đi xa nhạc s : Trần Hoàn Chuyn k rng trc lỳc Ngi ra i, Bỏc mun nghe mt cõu hũ x Hu Nhng khụng gian vn bn b lng l, Bỏc nh nm im Chuyn... bng cú em gỏi nh, bc vo, gn Bỏc Ri cn phũng xao ng trong nc mt Nhng li ca nc n, tỏi tờ rng: "Ngi i, ngi ng v " Bỏc nhỡn em, rm rm hng mi Bỏc mun nghe mt cõu hũ Hu hoc mun nghe cõu hỏt dm quờ nh Bỏc mun nghe mt ụi ln quan h bi bi ca t nc sao quờn Lỳc chia ly, li di chỳc n s, Bỏc mun non sụng inh ninh li dn d : "Rng ó yờu t quc mỡnh, cng yờu thm thit nhng khỳc hỏt dõn ca" Chuyn k rng trc lỳc ngi raTrường Tiểu học Cẩm Thắng CHÀO CHÀOMỪNG MỪNGQUÝ QUÝTHẦY THẦYCÔ CÔ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ LỚP 5B VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ LỚP 5B Giáo viên :Đỗ Thành Nghĩa Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Lịch sử Ngày – – 1858, thực dân Pháp nổ kiện – 1858, dân nổ NămNgày 1858,1có–sự xảythực đất Pháp nước ta? Năm 1858, có kiện xảy đất nước ta? súng bắt đầu xâm lược nước ta súng bắt đầu xâm lược nước ta Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Lịch sử Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực Pháp xâm lược đô hộ (1858 – 1945) Từ thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân Từ thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì? ta không đấutự tranh mụctộc đích gì? Giành lạingừng độc lập, nhằm cho dân Giành lại độc lập, tự cho dân tộc Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Lịch sử Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực Pháp xâm lược đô hộ (1858 – 1945) Hoạt động 1: Hoạt động 1:  Một số kiện lịch sử, nhân vật tiêu biểu giai đoạn 1858Một số kiện lịch sử, nhân vật tiêu biểu giai đoạn 18581945 1945 Mời em xem số hình ảnh trả lời số câu hỏi sau: Nhìn Nhìn bức tranh tranh này nhắc nhắc em em nhớ nhớ đến đến Sự Sự kiện kiện Lịch Lịch sử sử nào? nào? Trương Trương Định Định được suy suy tôn tôn làm làm ““ Bình Bình Tây Tây Đại Đại nguyên nguyên soái” soái” Người ảnh ? Sự kiện lịch sử liên quan ? Nguyễn Trường Tộ - Với mong muốn Canh tân đất nước Những người ảnh ai? Sự kiện lịch sử liên quan gì? Vua Hàm Nghi Vua Hàm Nghi Tôn Thất Thuyết Tôn Thất Thuyết Cuộc Cuộc phản phản công công ở kinh kinh thành thành Huế Huế Người ảnh ? Sự kiện lịch sử liên quan ? Phan Bội Châu Phong Phan Bội Châu Phong trào Đông du trào Đông du Hình ảnh nhớ đến điều gì? Tàu Tàu Đô Đônày đốc đốcem La-tu-sơ La-tu-sơ Tờ-rê-vin Tờ-rê-vin Sự kiện lịch sử liên quan đến tàu ? Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước tàu La-tu-sơ Tờ -rê-vin Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước tàu La-tu-sơ Tờ -rê-vin Người ảnh ? Sự kiện lịch sử liên quan ? Nguyễn Ái Quốc - với kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nguyễn Ái Quốc - với kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Nam Đây phong trào đấu tranh chống Pháp Hãy cho biết phong Đây trào phongXô trào đấu–tranh chống Pháp Hãy cho biết phong Phong Viết Nghệ Tĩnh trào gì? trào gì? Đây kiện sử nào? Cách mạng tháng Támlịch thành công Đây kiện lịch sử trọng đại ? Diễn đâu ? NGÀY 2/ 9/ 1945 BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Các kiện lịch sử tiêu biểu 1858-1945 Thời gian 1-9-1858 1859 - 1864 5-7-1858 1905 - 1909 Các kiện lịch sử tiêu biểu Thực dân Pháp xâm lược nước ta Phong trào chống Pháp Trương Định Cuộc phản công kinh thành Huế Phong trào Đông du 5-6-1911 Bác Hồ tìm đường cứu nước 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 1930 - 1931 Phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh 19-8-1945 Cách mạng tháng Tám thành công 2-9-1945 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Lịch sử Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực Pháp xâm lược đô hộ (1858 – 1945) Hoạt động 2: Hoạt động 2: Hãy kể lại kiện nhân vật lịch sử giai đoạn mà em nhớ Hãy kể lại kiện nhân vật lịch sử giai đoạn mà em nhớ nhất Hãy kể lại kiện nhân vật Hãy kể lại kiện nhân vật lịch sử giai đoạn mà em nhớ lịch sử giai đoạn mà em nhớ Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Lịch sử Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực Pháp xâm lược đô hộ (1858 – 1945) Hoạt động 3: Nêu tên kiện lịch sử tương ứng Nêu tên kiện lịch sử tương ứng với năm trục thời gian với năm trục thời gian THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Thời gian: phút 1858 1930 1945 1858 1930 1945 Thực dân Pháp Đảng Cách nổ súng mở đầu Cộng Sản mạng xâm lược Việt Nam tháng Tám nước ta đời thành công Tròchơiôchữ CÁCH CÁCH CHƠI CHƠI Ô chữ gồm 15 hàng ngang hàng dọc - Trò chơi tiến hành cho đội chơi, đội chọn bạn tham gia chơi Các đội chơi chọn theo thứ tự từ hàng ngang từ xuống.Thầy đọc gợi ý hàng ngang, đội suy nghĩ Đội đưa tay lên trước quyền trả lời, điểm, sai điểm, đội khác quyền trả lời - Cứ tiếp tục chơi Trò chơi kết thúc tìm từ hàng dọc Đội tìm từ hàng dọc điểm Đội nhiều điểm nhiều đội chiến thắng 1 T Đ Ô N G D U N G U Y R Ư Ơ N G Đ Ị N Ễ N Á I Q U Ố C H K Câu I 6:MNgày L 19-8-1945 I Ê ngày N kỉ niệm Cách mạng ? (Từ gồm có chữ cái) Câu 2: Phong trào Phan Bội Châu lãnh đạo đầu thể kỉ xx ? (Từ gồm có chữ Câu 12: NơiTên diễnnguời nghị thành lập Đảng cộng sản Việt(Từ Nam? (Từ gồm Câu 3: Một cácHội tên gọi Bác Hồ? (Từ gồm cócó12cái) Câu 15: tổ chức phong trào Đông Du? gồm có 11 chữ Câu 13: Cách mạng Tháng giải phóng cho nhân dân ta thoát khỏi kiếp người này? (Từ gồm Câu 4: Tên xã, nơi sinh Bác Hồ? (Từ gồm 71930? chữ cái) Câu 7: Theo lệnh đình thìtham Trương Định phải nhận chức lãnh binh? (Từcó gồm Ctriều Ầnày Nlà Ư Ơ N Câu 11: Là nơi cách mạng thành công ngày 19tình –Tuyên 8Pháp –G 1945? có chữ Câu Câu 9: Nhân 10: Tên dân quảng huyện trường nơi gia Hồ đọc biểu ngày ngôn 12 –(Từ Độc 9có –gồm lập? (Từ (Từ gồm gồm có có Câu 14: Bội Châu vận niên yêu nước Việt Nam sang đâu để học tập? (Từ cái) Câu 8:Phan Giai cấp xuất ởđộng nước taVBác thực dân đặt ách đô hộ? (Từ gồm 86 gồm chữ cái) Câu 1: Tên Bình ... G i ¸ o v i ª n : T r ­ ¬ n g T h Þ V i Ö t H o a T r ­ ê n g : T i Ó u h ä c T © n D Ü n h . T h ø b a n g µ y 1 2 t h ¸ n g 1 0 n ă m 2 0 1 0 LÞch sö C¶nh gi· g¹o T h ứ b a n g à y 1 2 t h á n g 1 0 n m 2 0 1 0 Lịch sử Ôn tập 1.Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc 1. iền vào chỗ trống tên hai giai đoạn lịch sử đã học . Khoảng n m700 N m 179 CN N m 938 Buổi đầu dựng nư ớc và gi nước Hơn một nghỡn n m đấu tranh giành lại độc lập T h ứ s á u n g à y 9 t h á n g 1 0 n m 2 0 1 0 Lịch sử Ôn tập 1.Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc 2. Các sự kiện lịch sử tiêu biểu - Buổi đầu dựng nước và gi nước. - Hơn một nghỡn n m đấu tranh giành lại độc lập. Khoảng n m700 N m 179 CN N m 938 Nước V n Lang ra đời Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu à Chiến thắng Bạch ằng 2. Các sự kiện lịch sử tiêu biểu Kh i ngh a Hai B Tr ng Nm 40 Khoảng n m700 : N m 179 : N m 938 : Nước V n Lang ra đời Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu à Chiến thắng Bạch ằng 2. Các sự kiện lịch sử tiêu biểu N m 40 : Kh i ngh a Hai B Tr ng [...]... thời kỡ độc lập lâu dài cho dân tộc Lng Ngô Quyền ở xã ường Lâm (Thị xã Sơn Tây , Hà Tây) Thứ sáu ngày 9 tháng 10 nm 2010 Lịch sử Ôn tập 1.Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc - Buổi đầu dựng nước và gi nước - Hơn một nghỡn nm đấu tranh giành lại độc lập 2 Các sự kiện lịch sử tiêu biểu Khoảng nm700 : Nước Vn Lang ra đời Nm 179 : Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu à Nm 40 : Khi ngha Hai B Trng... Kết quả : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Trong vòng không đầy một tháng , cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi n th Hai B Trng n th Hai B Trng ( H Ni ) (Mờ Linh ) Chin thng Bch ng (938) Chú thích: Sông và cửa biển Bạch ằng xưa (giả định) Quân thủy Bãi cọc (giả định) Quân bộ mai phục Quân địch Quân địch tháo chạy Lược đồ: Chiến thắng Bạch ằng nm 938 Chú thích: Sông và cửa biển Bạch ằng xưa (giả định) Quân thủy... đồng) Muôi vá bằng đồng Vòng trang sức bằng đồng ồ gốm thời Hùng Vương Cảnh giã gạo ời sống người Lạc Việt: Dưới thời Vn Lang , người Lạc Việt biết làm ruộng , ươm tơ, dệt lụa , đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất Cuộc sống ở làng bản giản dị , vui tươi , hoà hợp với thiên nhiên và có nhiều tục lệ riêng Khi ngha Hai B Trng(nm 40 ) Lược đồ khu vực chính khởi nghĩa Hai Bà Trưng Khi ngha (Hỏt Mụn) LỊCH SỬ ( Tiết 17) ÔN TẬP I/ Mục tiêu : Qua bài ôn tập của học sinh: - Nắm vững các kiến thức đã học. - Trình bày diễn biến lạicác trận đánh tiêu biểu của nhân dân ta chống ngoại xâm từ buổi đầu dựng nước đến cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên. - Tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc II. Đồ dùng : - Tranh ảnh có trong SGK - Phiếu học tập III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Bài cũ: - GV gọi 3 HS lên bảng trả lời - Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm Mông- Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện - Khi giặc Mông- Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ? 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu: 2.2-Hướng dẫn ôn tập: *Hoạt động 1: Ôn buổi đầu dựng nước và giữ nước( khoảng 700 TCN đến năm 179 TCN) - 1 em đọc ghi nhớ - 3 HS trả lời - Lớp nhận xét, bổ sung - HS xem sách trang 11-17 - HS trả lời. - GV nhận xét- ghi điểm Nêu mục tiêu của yêu cầu của tiết ôn tập * Mục tiêu : HS nắm được lịch sử của giai đoạn này. * Giới thiệu kiến thức cần ghi nhớ - GV nêu. *Hoạt động 2: Ôn giai đoạn hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập( từ năm 179 TCN- 938) + Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào ? Ở khu vực nào trên đất nước ta. + Dùng lời của mình hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt ? + Những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ? - GV nhận xét- bổ sung - GV : Từ xa xưa trên đất nước ta đã có người sinh sống. Nước Văn Lang ra đời khoảng 700 năm TCN, tiếp nối Văn Lang đó - 2-3 HS trình bày. - HS trả lời. là Âu Lạc. - Hãy cho biết : + Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào ? + Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì ? + Em biết câu chuyện lịch sử nào ở thời Âu Lạc ? Hãy kể lại truyện đó. - GV nhận xét- chốt ý *Hoạt động 3: Ôn buổi đầu độc lập từ năm 938 đến năm 1009) * Mục tiêu : HS nắm lại các kiến thức lịch sử ở giai đoạn này. * Hoạt động4:Nước Đại Việt thời nhà Lý. - Gv tổ chức cho HS làmbài trên bảng. Bảng phụ kẻ sẵn 2 cột - HS nghe. - HS trả lời. - 1 HS kể chuyện Mỵ Châu- Trọng Thuỷ A B Tên các cuộc khởi nghĩa Thời gian - Khới nghĩa Bà Triệu - Khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Khới nghĩa Hai Bà Trưng - Khới nghĩa Khúc Thừa Dụ - Chiến Thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền Năm 40 Năm 248 Năm 722 Năm 938 Năm 905 - GV gọi HS lên bảng nối mũi tên vào - Chấm Đ, S vào bảng con khới nghĩa đúng với thời gian => Tại sao nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh. - GV chuẩn bị sẵn các câu hỏi trong những lá thăm cử đại diện nhóm bốc thăm trả lời câu hỏi: + Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất. + Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước ? + Tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược. + Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. - GV nêu câu hỏi - Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô ? - Thăng Long còn có những tên gọi nào khác ? - Vì sao dưới thời Lý nhiều chùa được - HS trả lời. - HS hoạt động theo nhóm xây dựng ? - Hãy nhìn vào lược đồ trang 35/ SGK trình bày lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên sông Như Nguyệt của quân dân ta ? - GV nhận xét- bổ sung 3-Củng cố: - GV nêu câu hỏi - Nhà Trần đã làm gì để xây dựng đất nước? - Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê ? - Vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc Mông – Nguyên ? - GV nhận xét- bổ sung - GV nhận xét tiết học * Bài sau : Kiểm tra cuối kì I - HS trả lời. - HS xung phong trình bày. - HS trả lời. C©u 1 : Sự phân công lao động giữ nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện vào thời kì nào? A. Thời văn hoá Đông Sơn B. Thời văn hoá Sa Huỳnh C. Thời văn hoá Phùng Nguyên D. Không phải các thời kì trên C©u 2 : Văn hoá phục hưng đã đề cao vấn đề gì? A. Tự do cá nhân B. Giá trị con người và khoa học tự nhiên C. Tôn giáo D. Khoa học- xã hội nhân văn C©u 3 : Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, nước ta trải qua các triều đại nào? A. Lý, Trần, Hồ, Lê B. Đinh, Lê, Lý, Trần C. Đinh, Lê, Lý, Trần,Hồ D. Lý, Trần, Hồ C©u 4 : Nhà Tống đã giải quyết những khó khăn giữa thế kỉ XI như thế nào? A. Đánh hai nước Liêu, Hạ B. Đánh Đại Việt làm cho Liêu, Hạ kiêng nể C. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ D. Giải hoà với Đại Việt để đánh Liêu, Hạ C©u 5 : Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì? A. Chữ tượng hình B. Chữ nho C. Chữ phạm D. Chữ Hinh-đu C©u 6 : Điền vào chỗ trống câu sau đây: "Khu đền Ăng -co Vát và Ăng co Thom ơ Cam -pu-chia, thạt Luông ở Là, Tháp chàm ở Việt Nam vừa mang dáng dấp kiến trúc của vừa có nét độc đáo riêng của nền dân tộc. là những di tích lịch sử- văn hoá nổi tiếng thế giới" A. Thái Lan B. Ấn Độ C. Trung Quốc D. In-đô-nê-xi-a C©u 7 : Quốc gia cổ Chăm - pa được hình thành trên địa bàn của nền văn hoá nào? A. Văn hó Sa Huỳnh B. Văn hó Óc-Eo C. Văn hoá Đông Sơn D. Văn hoá Đồng Nai C©u 8 : Vào thời gian nào Cam –phu-chia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á? A. Khoảng thế kỉ XI-XII B. Khoảng thế kỉ X- XII C. Từ thế kỉ X- XI D. Khoảng thế kỉ XIII C©u 9 : Cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm các bộ lạc trên đất nước ta đã biết đến dồng, thuật luyện kim và nghề trồng lúa nước? A. Khoảng 3000-4000 năm B. Khoảng 2000 - 3000 năm C. Khoảng 3000 - 3500 năm D. KHoảng 1000- 2000 năm C©u 10 : Tác phẩm sử học nổi tiếng dưới thời nhà Nguyễn "Lịch triều hiến trương lại chí" của tác giả nào? A. Lê Văn Hưu B. Trịnh Hoài Đức C. Ngô Cao Bằng D. Phan Huy Chú C©u 11 : Vị vua nào cho lập "Văn miếu " ở kinh đô thăng long, "đắp tượng khổng tử", Chu Công, vẽ 72 vì hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái tử đến học " vào năm 1070? A. Vua Lý Thánh Tông B. Vua Lý Nhân Tông C. Vua Lý Thái Tông D. Vua Lý Thái Tổ C©u 12 : Quốc gia Phù Nam tồn tại trong thời gian nào? A. Khoảng từ thế kỉ I đến thế kỉ VI B. Khoảng từ thế kỉ II đến thế kỉ V C. Khoảng từ thế kỉ I đến thế kỉ V D. Khoảng từ thế kỉ II đến thế kỉ IV C©u 13 : Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoá, khoa học thiên tài, người ta thường gọi là? A. Đó là “những con người khổng lồ” B. Đó là “những con người vĩ đại’’ C. Đó là “những con người thông minh” D. “Đó là những con người xuất chúng” C©u 14 : Nhà Trần đã sử dụng biện pháp chủ yếu nào để phòng thuỷ tai? A. Đào một số kênh máng và đắp đê B. Tất cả các biện pháp trên C. Cử các chức Hà đê sứ để trông coi đê điều D. Huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc theo các con sông lớn C©u 15 : Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược Hán vào năm 40? A. Trưng Trắc – Trưng Nhị B. An Dương Vương C. Triệu thị Trinh D. Lý Thường Kiệt C©u 16 : Các quốc gia cổ Đông Nam Á hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào? A. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên B. Khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ X Tiết 11: Ôn tập về hình học I.Mục tiêu: - Củng cốvề đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc, về tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. - Củng cố nhận dạng hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác qua bài “ Đếm hình và vẽ hình”. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Phiếu bài tập 4 - HS: Bộ đồ dùng học toán 3, thước kẻ có chia vạch cm III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Nhắc tên các hình đã học B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (2 phút) 2, Luyện tập: ( 31 phút ) Bài 1: a. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD H: Nêu nối tiếp nhắc lại (4 em) H: Nhận xét. G: Nhận xét đánh giá. G: Giới thiệu qua KTBC H: Nêu yêu cầu bài tập 1( a, b) H: Quan sát hình xác định các đoạn và AB = 34cm, BC = 12cm, CD = 40cm b.Tính chu vi hình tam giác MNP Bài 2: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD Bài 3: Trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, có bao nhiêu hình tam giác. Bài tập 4: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được” độ dài mỗi đoạn H: Lên bảng tính ( 2 em), nêu rõ kết quả H: Làm bài vào vở, nêu miệng kết quả. H+G: Nhận xét, đánh giá, củng cố lại cách tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác. G: Nêu yêu cầu H: Nhắc lại cách tính chu vi hình chữ nhật. H: Lên bảng đo và tính( 1 em) - Lớp làm vào VBT G: Quan sát, uốn nắn G: Nhận xét, đánh giá. H: Đọc bài toán, nêu yêu cầu bài tập H: Quan sát hình, đếm số hình vuông, hình tam giác. H: Nêu miệng kết quả( 2 em). H+G: Nhận xét, đánh giá. H: Nêu yêu cầu BT H+G: Phân tích, xác định rõ yêu cầu a. Ba hình tam giác b. Hai hình tứ giác 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) của bài G: Phát phiếu HT H: Thực hiện theo nhóm( 4 nhóm) - Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét, đánh giá các nhóm. G: Củng cố lại ND bài G: Nhận xét, đánh giá. Giờ học Hướng dẫn làm BT; 1,2,3 ... thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Nam Đây phong trào đấu tranh chống Pháp Hãy cho biết phong Đây trào phongXô trào đấu–tranh chống Pháp Hãy cho biết phong Phong Viết Nghệ Tĩnh trào gì? trào gì? Đây... nước ta Phong trào chống Pháp Trương Định Cuộc phản công kinh thành Huế Phong trào Đông du 5-6-1 911 Bác Hồ tìm đường cứu nước 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 1930 - 1931 Phong trào... kinh kinh thành thành Huế Huế Người ảnh ? Sự kiện lịch sử liên quan ? Phan Bội Châu Phong Phan Bội Châu Phong trào Đông du trào Đông du Hình ảnh nhớ đến điều gì? Tàu Tàu Đô Đônày đốc đốcem La-tu-sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich su: tiet 11 On tap, Lich su: tiet 11 On tap,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh này em nhớ đến điều gì? Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin - Lich su: tiet 11 On tap

nh.

ảnh này em nhớ đến điều gì? Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan