0

SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

46 75 0
  • SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 04:08

Đề Tài : Tình lạm phát tại Việt Nam năm 2008 /2009 Trang 1CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG HIÊN TƯỢNG LẠM PHÁT1. CÁC QUAN ĐIÊM VỀ LẠM PHÁT .1.1. Lý thuyết của K.Max về lạm phát Theo Marx “ Lạm phát là hiện tượng tiền giấy tràn ngập các kênh lưu thông tiền tệ , vượt qua nhu cầu của kinh tế làm cho tiền tệ bị mất giá và phân phối lại thu nhập quốc dân .Như vậy ,theo ông lạm phát chỉ xuất hiện khi lượng tiền giấy trong lưu thông quá nhiều so với lượng hàng hóa lưu thông tại thị trường . Và Ông cho rằng ,số tiền cần thiết cho lưu thông ngang bằng với tổng số giá cả , trừ đi những số giá cả các hàng hóa mua bán chịu ,trừ thêm phần giá cả được thanh toán bằng séc hoặc bằng các công cụ khác thay thế cho tiền mặt , cộng với các khoản phải thanh toán bằng tiền mặt , chia cho số vòng luân chuyển của đồng tiền ,cùng đơn vị . Để giảm bớt khả năng xảy ra lạm phát , phải dùng nhiều biện pháp .Trong đó các phương pháp giảm bớt khối lượng tiền càn thiết cho lưu thông , như tăng cường các biện pháp thanh toán không sử dụng tiền mặt và tăng số vòng chu chuyển của đồng tiền .Như vậy ,K.Marx đã quan tâm đến thể thức mua ,bán trong nền kinh tế như mua bán chịu là phương thức thanh toán trong đó thanh toán bù trừ không cần đến tiền .1.2. Lý thuyết của Keynes về vấn đề lạm phátTheo quan điểm của Keynes cho rằng “ việc tăng nhanh cung tiền tệ sẽ làm cho mức giá cả tăng kéo dài với tỷ lệ cao , do vậy gây nên lạm phát “ .Theo quan điểm này, một nhân tố nào khác ngoài tiền tệ không thể gây nên lạm phát cao được : Hiện tượng về phía cung cũng không phải là một nguồn gốc của lạm phát “ . Học thuyết Keynes , nhấn mạnh tới tổng cầu của nền kinh tế vì ông cho rằng sự sụt giảm của tổng cầu là nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng . Vì vậy cần nâng tổng cầu để kích thích kinh tế .Các công cụ chủ yếu là điều tiết nhằm nâng tổng cầu là chính sách khuyến khích đầu tư , công cụ tài chính và chính sách tài chính và chính sách tài khóa , công cụ tiền tệ , và chính sách tiền tệ ví dụ như gánh nặng nợ tài chính , tình trạng lạm phát .Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn toàn có thể vận dụng tư tưởng của Keynes để điều tiết nền kinh tế thông qua các công cụ và Đề Tài : Tình lạm phát tại Việt Nam năm 2008 /2009 Trang 2chính sách kinh tế vĩ mô .Hiện nay , khủng hoảng tài chính đang tác động toàn cầu và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lê . Để chống suy giảm kinh tế , Việt Nam cần tập trung vào những giải pháp cấp bách nhằm nâng cao tổng cầu ,đó là những giải pháp về kích cầu tiêu dùng và kích cầu đầu tư .2. NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT .Đánh giá các biện pháp chống lạm phát đã và đang được thực thi và đề xuất các giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của lạm phát cũng như những phức tạp cần được tính tới khi thực hiện những giải pháp này.Mặc dù lạm phát không phải là vấn đề mới, xét trên cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn, kể cả thực tiễn thế giới và Việt Nam, nhưng đây vẫn tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi với nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí đối MỤC LỤCMỤC LỤC . 1 LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI GIẢM NGHÈO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 3 1.1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 3 1.1.1. Khái niệm . 3 1.1.2. Nội dung của phát triển kinh tế 4 1.2. NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN . 5 1.2.1. Khái niệm 5 1.2.2. Cách xác định giới hạn nghèo khổ 6 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hộ nghèo . 7 1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIẢM NGHÈO . 9 1.3.1. Khái niệm giảm nghèo 9 1.3.2. Vai trò của công tác giảm nghèo 10 1.3.3. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giảm nghèo 11 1.4. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾNNGHÈO KHỔ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHÈO KHỔ 13 1.4.1. Nguyên nhân dẫn đến nghèo khổ 13 1.4.2. Đặc điểm của các hộ nghèo khổ . 17 1.5. MỘT SỐ KINH NGHIỆM XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM . 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở TP HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 . 22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3682.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA TP HẢI PHÒNG . 22 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 22 2.2.2. Tình Hình Kinh Tế Của Hải Phòng giai đoạn 2001 - 2007 . 29 2.1.3. Tình hình về văn hóa và xã hội của Hải Phòng 37 2.1.4. Tình hình chính trị của MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 1 Chương 1ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI . 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI . 4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.2. Đặc điểm của FDI . 4 1.1.3. Các hình thức đầu tư FDI . 5 1.1.4. Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội . 6 1.2. HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI . 9 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hiệu quả FDI . 9 1.2.2.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả FDI 10 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả FDI . 17 1.3. SỰ CẦN THIẾT THU HÚT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ FDI VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN . 20 1.3.1. Vai trò của ngành nông nghiệp đối với sự phát triển KT- XH 20 1.3.2. Vai trò của FDI đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp 24 1.4. KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC 26 1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 26 1.4.2. Kinh nghiệm của Thái Lan . 28 1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 29 Chương 2HIỆU QUẢ CỦA FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 30 2.1. CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN QUA 30 2.1.1. Mục tiêu tổng quát của các chính sách thu hút FDI trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn . 30 i2.1.2. Nội dung cụ thể của các chính sách thu hút FDI trong nông nghiệp và phát triển nông thôn . 33 2.2. TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN . 38 2.2.1. Về quy mô và nhịp độ . 38 2.2.2. FDI theo ngành LỜI MỞ ĐẦUSau khi Việt Nam gia nhập WTO, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam đã tăng rất nhanh và đạt gần 20 tỷ USD năm 2007. Nhiều dự án có tổng mức đầu tư đăng kí trên 5 tỷ USD vào Việt Nam năm 2008. Đầu tư trong nước và nước ngoài tăng mạnh làm nhu cầu xây lắp công nghiệp tăng theo. Kinh tế phát triển với tốc độ ổn định, lâu dài sẽ làm bùng nổ nhu cầu xây dựng dân dụng cao cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ cao cấp. Giá đất tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang ở mức khá cao thúc đẩy nhu cầu xây dựng các tòa nhà cao ốc. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đang thực hiện chiến lược đa dạng hóa ngành nghề đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, theo đó Tập đoàn sẽ đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nhằm phát triển Tập đoàn thành một trong những trụ cột của nền kinh tế. Tổng mức đầu tư của Petrovietnam năm 2007 là 55 ngàn tỷ đồng, trong đó có khoảng 15 tỷ ngàn tỷ đồng đầu tư cho xây lắp. Ngoài đầu tư của Tập đoàn, các thành viên của Petrovietnam cũng đang đầu tư rất mạnh vào các lĩnh vực khai thác và thăm dò dầu khí, chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu khí, thủy điện và các dự án công nghiệp khác.Thực hiện chiến lược phát triển chung của tập đoàn và mục tiêu chiến lược đã vạch ra, PVC đã và đang vươn lên trở thành một Tổng Công ty xây lắp chuyên ngành, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong xây lắp chuyên ngành dầu khí, đặc biệt là các công trình dầu khí trên biển.Là sinh viên năm cuối của khoa Đầu tư – trường Đại học kinh tế quốc dân, em đang thực hiện chương trình thực tập cuối khóa tại Ban Đầu tư và Dự án của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Trong gần bốn tháng thực tập tại đây, em đã có cơ hội được tìm hiểu về đơn vị, về quá trình hình thành phát triển, cơ cấu chức năng của các phòng ban, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình đầu tư của Tổng công ty này. Để tìm ra những giải pháp nhằm phát huy những thành công, kết quả, hạn chế những tồn tại trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 1 Đầu tư 47Aphát triển ở Tổng công ty PVC trong thời gian qua, em lựa chọn đề tài: “Đầu tư phát triển tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015” Chuyên đề tốt nghiệp bao gồm 2 chương chính: Chương I: Tình hình đầu tư phát triển của Tổng công ty PVC giai đoạn 2005 - 2008Chương II: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển tại Tổng công ty PVCEm xin chân thành cảm ơn thầy T.S Phạm Văn Hùng đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 2 Đầu tư 47ACHƯƠNG I: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San Thông tin Công ty Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0303576603 ngày 20 tháng năm 2014 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần ngày 20 tháng năm 2014 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần số 4103002877 cấp ngày 18 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang Ông Hồ Hùng Anh Bà Nguyễn Hoàng Yến Ông Nguyễn Thiều Nam Ông Lars Kjaer Ông Dominic Edward Salter Price Trụ sở đăng ký Phòng 802, Tòa nhà Central Plaza 17 Lê Duẩn Phường Bến Nghé, Quận Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Công ty kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên (từ ngày 25 tháng năm 2014) Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San công ty Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2014 Mẫu B 01 – DN/HN Tập đoàn Công ty Mã Thuyết 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 số minh Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 Đầu tư ngắn hạn 16.428.327 11.198.630 7.247.661 12.352.670 5.166.415 302.970 4.863.445 5.698.563 203.577 5.494.986 517.251 9.901 507.350 1.379.279 11.831 1.367.448 120 14 4.042.212 3.287.000 239.614 - Các khoản phải thu – ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi 130 131 132 135 139 5.176.907 4.346.998 341.231 490.742 (2.064) 975.138 351.434 360.236 265.252 (1.784) 6.390.439 3.072.190 134.636 3.183.613 - 10.893.087 139.141 10.753.946 - Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 1.604.854 1.627.172 (22.318) 1.070.334 1.091.073 (20.739) - - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 437.939 70.227 295.726 21.343 50.643 167.595 28.718 100.506 38.371 100.357 396 50.380 19.222 30.359 80.304 489 46.866 32.949 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San công ty Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo) Mẫu B 01 – DN/HN Tập đoàn Công ty Mã Thuyết 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 số minh Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 250 + 260 + 269) 200 Các khoản phải thu – dài hạn Phải thu dài hạn khác 210 218 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định hữu hình thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác 250 251 252 258 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 15 16 1.546.918 1.369.592 117.491 59.835 533.381 403.353 87.572 42.456 51.669 42.288 9.381 63.736 53.311 10.425 Lợi thương mại 269 17 792.354 437.119 - - TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 46.502.141 24.647.360 31.727.763 36.536.773 10 11 12 13 14 1.387.798 1.387.798 35.303.511 17.399.699 450.183 450.183 5.016.249 5.016.249 19.375.093 2.875.015 2.875.015 24.064.527 23.121.361 18.409.913 1.731.429 19.887.100 2.457.614 (1.477.187) (726.185) 9.443 7.172 20.759 (13.587) 81.122 68.036 92.565 (24.529) 44.867 58.327 67.300 67.300 (22.433) (8.973) 1.798.696 1.288.672 2.262.894 1.597.069 (464.198) (308.397) 3.811.051 20.042.933 2.271 4.532 (2.261) - 3.065 4.214 (1.149) 10.021 8.745.176 8.597.526 147.650 52.965.100 10.761.467 12.322.338 - 3.389.914 10.757.867 8.932.424 3.600 - 16.355.220 7.422.796 8.932.424 - Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San công ty Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo) Mẫu B 01 – DN/HN Tập đoàn Công ty Mã Thuyết 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 số minh Triệu VND
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh vă tỉnh hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tăi chính - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

hình ho.

ạt động, kết quả hoạt động kinh doanh vă tỉnh hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tăi chính Xem tại trang 5 của tài liệu.
(Sowatco), được lập ngăy 01/03/2016, từ trang 06 đến trang 45, bao gồm Bảng cđn đối kế toân hợp nhất tại - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

owatco.

, được lập ngăy 01/03/2016, từ trang 06 đến trang 45, bao gồm Bảng cđn đối kế toân hợp nhất tại Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tăi sản cố định vô hình 227 V.9 5.202.345.000 5.202.345.000 - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

i.

sản cố định vô hình 227 V.9 5.202.345.000 5.202.345.000 Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT Xem tại trang 9 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT Xem tại trang 10 của tài liệu.
9... TĂNG, GIẢM TĂI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

9....

TĂNG, GIẢM TĂI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng Cđn đối kế toân - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

ng.

Cđn đối kế toân Xem tại trang 45 của tài liệu.
điều chỉnh một số chỉ tiíu đầu năm của Bảng cđn đối kĩ toân vă số liệu của Bâo câo Kết quả kinh doanh - SWC Baocaotaichinh 2015 Kiemtoan Hopnhat

i.

ều chỉnh một số chỉ tiíu đầu năm của Bảng cđn đối kĩ toân vă số liệu của Bâo câo Kết quả kinh doanh Xem tại trang 46 của tài liệu.