0

bao cao thuong nien 20120001

29 75 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:46

B¸o c¸o th êng niªn34710101226282832343536384244527071Những chỉ tiêu tài chính chủ yếuNhững sự kiện nổi bật trong năm 2002Phát biểu của Chủ tòch Hội đồng Quản tròBáo cáo của Ban Điều hành- Tóm tắt chính các thành tựu và các tồn tại cần khắc phục- Đánh giá hoạt động 2002- Đònh hướng 2003Cơ cấu Quản trò ngân hàng- Sơ đồ tổ chức- Hội đồng Quản trò- Ban Kiểm soát- Ban Điều hành- Danh sách Trưởng phòng ban Hội sở, Ban Giám đốc chi nhánh- Hệ thống Kiểm soát và Quản trò Rủi roBáo cáo Kiểm toánBáo cáo tài chínhThuyết minh Báo cáo tài chínhHệ thống ngân hàng Đại lýĐòa chỉ liên hệ35911111327292932343536394345537071Financial HighlightOutstanding events for 2002Chairman's StatementReport of Board of Management- Summary of main achievements and shortfalls- 2002 Performance- Objectives for 2003Corporate Governance- Organisation Chart- Board of Directors- Supervisory Board- Board of Management- List of Directors of Branches and Head Office Departments- Risk Management and Monitoring SystemAuditor's ReportFinancial StatementsNote to Financial StatementsList of Correspondent BanksTechcombank’s network02Trong nămTổng doanh thu hoạt động (tỷ VND)Lợi nhuận trước thuế, trước dự phòng rủi ro (tỷ VND)Lợi nhuận trước thuế, trước dự phòng rủi ro/Tài sản có (%)Lợi nhuận trước thuế, trước dự phòng rủi ro/Vốn chủ sở hữu (%)199980,475,450,56,212001173,6617,550,7815,15200080,195,840,396,621998861,9752976,5940119991.083,3857187,69526,620012.385,892.229,92115,511.423,3620001.496,051.378,5788,1850,732002311,6152,301,2944,3720024.059,823.923,96135,852.103,31199870,749,841,1412,85Cuối năm (tỷ VND)Tổng tài sảnTiền gửi huy động và tiền vayVốn điều lệ và các quỹ dự trữHoạt động tín dụng199980.475.450.56.212001173.6617.550.7815.15200080.195.840.396.621998861.9752976.5940119991,083.3857187.69526.620012,385.892,229.92115.511,423.3620001,496.051,378.5788.1850.732002311.6152.301.2944.3720024,059.823,923.96135.852,103.31199870.749.841.1412.85At the year end (VND billion)Total AssetsDeposits and Non-Deposit borrowingsShareholders' Equity & ReservesLoans outstandingFor the yearTotal Operating Revenue (VND Billion)Income before Tax and Provision for loan losses (VND Billion)Income before Tax and Provision for loan loss on Assets (%)Income before Tax and Provision for loan loss on Equity (%)esesUSD/VND Equivalent Exchange rate 12/31/2001: USD1 = VND15,070Những chỉ tiêu tài chính chủ yếuFinancial Highlights12/31/2002: USD1 = VND15,36803Techcombank đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2002, các chỉ số hoạt động chính đềucó mức tăng trưởng ít nhất từ 50% so với năm 2001., thông qua chính sách đãi ngộ mới dựa trên nền tảng đánh giá kếtquả hoạt động với phương pháp William Mercer, chính sách mới tỏ rõ là một công cụ quản trò quantrọng nhằm thu hút người tài, động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên.Techcombank đã ký kết và triển khai hợp đồng phát triển hệ thống quản trò ngân hàng hiện đại Globusdo Công ty Temenos Th Sỹ phát triển, sau gần một năm nỗ lực triển khai, hệ thống này đã Golive tạiHội sở trong tháng 02/2003.Vốn điều lệ của Techcombank đã tăng lên 118 tỷ đồng, khẳng đònh sự tin tưởng của cổ đông và kháchhàng truyền thống vào tiến trình đối mới, tạo uy tín cho ngân hàng và tạo thuận lợi cho quá trình mởrộng và phát triển tiếp theo.Mạng lưới kinh doanh phát triển thêm một chi nhánh cấp I và bốn chi nhánh cấp II tại Hà Nội, Hải Phòng,Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm kinh doanh được thành lập trên cơ sở tách các bộ phận kinhdoanh trực thuộc Hội sở góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ ngân hàng, đa dạng hoáđòa lý và tạo một bước tiến quan trọng trong kế hoạch phủ sóng các đô thò lớn của Việt Nam.Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 đối với các hoạt độngtín dụng, và thanh toán quốc tế; cùng với hệ thống tin học mới, Techcombank hướng tới việc chuẩn hoácác hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp những dòch vụ có chất lượng 1 TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2012 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 22001111 CCÔÔNNGG TTYY CCỔỔ PPHHẦẦNN DDỊỊCCHH VVỤỤ TTRRỰỰCC TTUUYYẾẾNN FFPPTT Tháng 03 năm 2012 2 NỘI DUNG 3 THÔNG ĐIỆP 3 Thông điệp của Chủ Tịch HĐQT 4 GIỚI THIỆU CÔNG TY 5 Giới thiệu Công ty 7 Cơ cấu tổ chức 8 Giới thiệu Hội Đồng Quản Trị 11 Giới thiệu Ban Điều Hành 13 Giới thiệu Ban Kiểm Soát 14 HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 14 Sản phẩm và dịch vụ 19 Cơ cấu nhân sự 20 Chính sách đối với người lao động 21 BÁO CÁO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT 22 Báo cáo của Hội đồng quản trị 25 Báo cáo của Ban Kiểm Soát 27 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 28 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc 29 Báo cáo của Kiểm Toán 30 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 32 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2011 33 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 34 Thuyết minh báo cáo tài chính 3 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT ONLINE Kính thưa Quý cổ đông, Diễn biến kinh tế Việt Nam năm 2011 là sự tiếp nối khó khăn từ những năm trước. Chính phủ liên tiếp điều chỉnh tăng tỷ giá, giá xăng, giá điện. Lạm phát tăng cao đột biến đạt mức 18,58% vào cuối năm, gấp 2,7 lần so với kế hoạch ban đầu (7%). Tăng trưởng GDP năm 2011 không như kỳ vọng khi chỉ đạt 5,89%. Quá trình suy thoái trong lĩnh vực kinh doanh báo chí lan rộng từ thế giới đến Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt báo in ngày càng khó khăn trong việc duy trì doanh số phát hành và quảng cáo. Với ngành kinh doanh game online, chính quyền có phản ứng tiêu cực đột nhiên, khiến việc cấp phép game mới bị ngưng trệ và công tác tiếp thị gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó Công ty CP Dịch vụ Trực Tuyến FPT đã huy động toàn bộ nguồn lực của mình phấn đấu không mệt mỏi và nhiều sáng tạo để cuối cùng hoàn thành các mục tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 251 tỷ đồng - tăng 60% so năm trước, năm thứ hai liên tiếp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 50% (năm 2010 tăng 52%). Năm 2012 tiếp tục đầy thách thức đến từ bối cảnh kinh tế chung và từ các đối thủ. Đồng thời, chúng ta thấy rõ rằng lĩnh vực kinh doanh nội dung số đang hứa hẹn phát triển vượt bậc trong thời gian tới, bởi Việt Nam có trên 30 triệu người dùng Internet, với cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu kết nối cho công việc và giải trí ngày một gia tăng. HĐQT tiếp tục nâng các tiêu chí lên một tầm cao mới, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Để theo đuổi mục tiêu đó, thách thức lớn nhất sẽ là vấn đề nội tại của Công ty: làm sao phát triển được nguồn nhân lực kịp thời với tốc độ tăng trưởng nóng. Đó phải là đội ngũ những con người đầy đam mê, sáng tạo và kỷ luật. Cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên vì sự chuyên nghiệp, tận tâm và gắn bó cùng Công ty. Chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty. Tháng 3 năm 2012, Thang Đức Thắng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 4 GIỚI THIỆU CÔNG TY Tổng quan công ty Cơ cấu tổ chức Giới thiệu Hội Đồng Quản Trị Giới thiệu Ban Tổng Giám Đốc Giới thiệu Ban Kiểm Soát Sản phẩm dịch vụ Nhân sự và Chính sách nhân sự 5 TỔNG QUAN CÔNG TY Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực Tuyến FPT (Công ty FPT Online ) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305045911 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/07/2007 và thay đổi lần 8 ngày 07/02/2012. Công ty FPT Online là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ trực tuyến. FPT Online ra đời đánh dấu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN20112011WWW.FPT.COM.VNTrụ sở chính: Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân,Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội+84 4 73007300 +84 4 37687410CÔNG TY CỔ PHẦN FPTCÔNG NGHỆchạmchạmTƯƠNG LAIMục lụcTẦM NHÌN FPTTHÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQTTỔNG QUAN FPTLịch sử hình thành và phát triểnVăn hóa doanh nghiệpFPT toàn cầuNgành nghề kinh doanhSơ đồ tổ chứcGiới thiệu Ban lãnh đạoĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG FPT 2011Tình hình tài chính nổi bật 2007-2011Các sự kiện nổi bật 201104 06 08 10 12 14 16 18 20 24263034 38 56 58 59 59 61 62 64 677376Báo cáo Hội đồng quản trịBáo cáo Ban điều hànhĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH 2012Kinh tế vĩ môTriển vọng ngànhCơ hội của FPT và định hướng chiến lược OneFPT 2012Kế hoạch 2012QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ CỘNG ĐỒNGQuản trị công tyQuan hệ cổ đôngTrách nhiệm xã hộiBÁO CÁO TÀI CHÍNHVì mục đích tiết kiệm nguồn tài nguyên, báo cáo thường niên FPT 2011 được in với số lượng có hạn, được đăng tải tại website: www.fpt.com.vnKhi không còn nhu cầu sử dụng, vui lòng chuyển lại cho những người quan tâm.Con đường chúng tôi đã chọn chính là CÔNG NGHỆ, vươn tới tầm cao năng suất lao động mới bằng những tri thức mới thông qua công nghệ, hướng tới mục tiêu chung: OneFPT – Tập đoàn Toàn cầu Hàng đầu của Việt NamCon đường chúng tôi đã chọn chính là CÔNG NGHỆ, vươn tới tầm cao năng suất lao động mới bằng những tri thức mới thông qua công nghệ, hướng tới mục tiêu chung: OneFPT – Tập đoàn Toàn cầu Hàng đầu của Việt NamFPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần. Tầm nhìn FPTCon đường FPT chọn là CÔNG NGHỆ, vươn tới tầm cao năng suất lao động mới bằng những tri thức mới thông qua công nghệ. Phát huy tối đa khả năng sáng tạo và linh hoạt để nắm bắt những cơ hội mới, nỗ lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ trong mọi hoạt động.Chạm FPTChạm NIỀM TỰ HÀO .THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQTBáo cáo thường niên 2011www.fpt.com.vn6Kính thưa Quý Cổ đông,Khoảng 50.000 doanh nghiệp Việt Nam đã thất bại và tuyên bố phá sản chỉ trong 1 năm vừa qua, chiếm khoảng 10% tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Chiến lược OneFPT đã khởi động trong bối cảnh đầy thách thức đó. FPT đã có một năm đáng nhớ với những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành…; với những áp lực nặng nề về mục tiêu tăng trưởng và mở rộng không ngừng nhằm củng cố và khẳng định vị thế hàng đầu. Kết quả là, năm 2011 doanh thu đạt gần 26.000 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế đạt trên 2.079 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2010. Chúng tôi vui mừng thông báo với Quý cổ đông kết quả đáng tự hào này từ sự đồng tâm hiệp lực, nỗ lực bền bỉ của hơn 11.000 cán bộ nhân viên, từ quyết tâm của Ban lãnh đạo mọi cấp, từ sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị trong suốt năm qua.Tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh hết sức khó khăn này, chúng tôi càng thêm tin tưởng sâu sắc về con đường mình đã chọn, đó là CHẤN HƯNG ĐẤT NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Khi các nguồn lực ngày càng bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, chúng ta buộc phải tìm ra những cách thức làm việc, tổ chức sắp xếp mọi hoạt động thông minh hơn, ưu việt hơn. Con người hướng tới những thành phố thông minh, tại đó, mọi hệ thống hạ tầng được thiết kế văn minh, hiện đại và tương thích với nhau, mọi dịch vụ cung cấp cho cuộc sống được tích hợp để mang đến sự tiện lợi và tiết kiệm tối ưu cho người sử dụng. Để kiến tạo nên những hệ thống hạ tầng ấy, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN sẽ là yếu tố sống còn, là khái niệm mà chúng tôi gọi là “Hạ tầng của hạ tầng”. Con đường chúng tôi đã chọn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010- Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

11 Lịch sử hình thành - bao cao thuong nien 20120001

11.

Lịch sử hình thành Xem tại trang 2 của tài liệu.
*#ˆˆ Lợi nhuận, tỉnh hình tài chín! - bao cao thuong nien 20120001

i.

nhuận, tỉnh hình tài chín! Xem tại trang 9 của tài liệu.
3.1. Báo cáo tình hình tải chính - bao cao thuong nien 20120001

3.1..

Báo cáo tình hình tải chính Xem tại trang 11 của tài liệu.
Triển vọng cho năm 2013 tỉnh hình kinh tế thể giới vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng cúa năm - bao cao thuong nien 20120001

ri.

ển vọng cho năm 2013 tỉnh hình kinh tế thể giới vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng cúa năm Xem tại trang 11 của tài liệu.
Tải sản cổ định hữu hình - bao cao thuong nien 20120001

i.

sản cổ định hữu hình Xem tại trang 16 của tài liệu.