0

bao cao qtct nam 2014 tya cbtt

6 105 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:33

Phòng GD & ĐT huyện Mỹ Xuyên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐÔNG 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : BC. BGH Ngọc Đông 1 , Ngày Tháng Năm 2007 BÁO CÁO SƠ KẾT MỘT NĂM TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “ Nói không với tiêu cực trong thi cử Và bệnh thành tích trong giáo dục ” Thực hiện chỉ thị số 33/2006 CT- TTg của thủ tướng chính phủ , chỉ thị số 13 của UBND Tỉnh và chỉ thị số : 03 của UBND huyện về “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục ” Thực hiện quyết định số : 3859/QĐ – BGĐ & ĐT của Bộ GD & ĐT về cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục ” ( gọi tắt là Hai không ) Năm học : 2007 – 2008 , ngành GD&DT huyện Mỹ Xuyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hai không ” trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả như sau . Phần thức nhất Đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 33 của Thủ Tướng Chính phủ , chỉ thị số 13 của Chủ tịch UBND Tỉnh , chỉ thị số 03 của của Chủ tịch UBND huyện và quyết định số 3859 của Bộ GD & ĐT I. Về tổ chức triển khai : Ngày 17/8/2007 tại hội nghị tổng kết năm học 2005 – 2006 của Tỉnh Sóc Trăng , Trưởng Phòng GD & ĐT huyện và Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện dự tiếp thu nhiệm vụ năm học mới 2006 – 2007 . Cụ thể . Chỉ thị số 32/2006 CT - 3859/QĐ – Bộ GĐ & ĐT ngày 01/8/2006 của Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mần non , giáo dục phổ thông , giáo dục thường xuyên và các trường khoa sư phạm năm học : 2006 – 2007 quyết định số : 3859/QĐ – BGĐ & ĐT ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ” Trong hội nghị lãnh đạo Sở GD & ĐT vận động cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp , các địa phương đã thống nhất ký cam kết thực hiện cuộc vận động “ Hai không ” . Trong đó đại diện ngành giáo dục và đào tạo huyện Đ/c trưởng Phòng GD & ĐT huyện thay mặt toàn thể CB,GV ,CNV và học sinh toàn ngành GD & ĐT huyện ký cam kết thực hiện cuộc vận động . Ngày 25/9/2006 , ngành giáo dục và đào tạo huyện tổ chức tổng kết năm học : 2005- 2006 tại huyện . Hội nghị đã tổng hợp những kết quả năm học : 2005 – 2006 đối với bậc học , cấp học một năm qua , triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học : 2006 – 2007 , trong đó có nêu lên được ưu điểm và mặt tồn tại yếu kém , nêu lên những tiêu cực trong cho điểm , đánh giá xếp loại học sinh , chất lượng giáo dục hiện nay của toàn ngành . Trong hội nghị này cũng đã nêu phương hướng năm học mới đã đề ra việc thực hiện “ Hai không ” đối với ngành giáo dục và vận động tuyên truyền với các ngành , đoàn thể các cấp thông 1 qua đại biểu tham dự là những đồng chí đại diện ban ngành , đoàn thể huyện và các phó chủ tịch UBND các xã , thị trấn . Ngày 08/9/2006 , sau khi các trường đã khai giảng năm học mới ổn định , đi vào thực học , Phòng GD & ĐT huyện tổ chức cuộc họp chuyên môn triển khai cho hiệu trưởng thuộc các bậc học , cấp học Mần non , Tiểu học , THCS . Nội dung hội nghị này với trọng tâm là Phòng GD & ĐT huyện triển khai kế hoạch số 48/ KH . PGD triển khai cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ” . Các đại biểu đã thống nhất cao và BLĐ phòng cùng 65 hiệu trưởng các trường trực thuộc ký cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ . “ Hai không ” do nhà nước chỉ đạo và vận động thực hiện của ngành . . Bản cam kết đã được gởi báo cáo : Sở GD & ĐT Tỉnh , thường trực huyện uỷ , TT HĐND huyện , TT. UBND huyện . Từ ngày 11/9 đến 16/9/2006 : Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai cuộc vận động “ Hai Sở giáo dục và đào tạo hải dơng Trờng thpt mạc đĩnh chi - * - Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc -------- --------- Báo cáo giữa năm học 2007- 2008 Lớp ( Yêu cầu các đồng chí thống kê thật chính xác ) * Tổng số học sinh : . Nữ * Tổng số đoàn viên : Nữ * Số chuyển đi : Nữ * Số chuyển đến : . Nữ * Số học sinh bỏ học : Nữ * Số học sinh học nghề PT : . Nữ * Số học sinh học Tin học : Nữ * Số học sinh theo độ tuổi ( Lấy năm khai giảng trừ đi năm sinh) : VD 2007- năm sinh - Dới 15 tuổi : . - 17 tuổi : . - 15 tuổi : . - 18 tuổi : . - 16 tuổi : . - Trên 18 tuổi : * Đánh giá học sinh THPT : - Phân theo hạnh kiểm : + Tốt : TS Nữ . + Khá : TS Nữ + TB : TS . Nữ . + Yếu: TS Nữ . + Không XL : TS Nữ . - Phân theo học lực. + Giỏi : TS . Nữ . + Yếu : TS . Nữ . + Khá : TS . Nữ . + Kém : TS Nữ . + TB : TS Nữ . + Không XL : TS Nữ . Môn Tổng số HS Giỏi Nữ Khá Nữ TB Nữ Yếu Nữ Không XL Nữ Sử Địa Ngoại ngữ Đạo đức GDCD Tin học Thể dục GDQP Hạnh kiểm Toán Lý Hoá Sinh KTCN KTNN Văn ( Nộp cho đ/c Trần Xuân Để- Phòng Hành chính, muộn nhất 7 h 00 ngày 17/01/2008 ). Giáo viên chủ nhiệm ( Ký tên) phòng giáo dục Quỳnh Phụ Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Trờng THCS Quỳnh Hoa Độc lập Tự do Hạnh phúc --------------------- --------------------------- Số 03/BC Quỳnh Hoa,ngày 20 tháng 10 năm 2007 báo cáo đánh giá thực hiện đổi mới chơng trình giáo dục cấp THCS 5 năm thay sách sách ( từ năm 2002-2003 đến 2006-2007) I/ những căn cứ: -Nghị quyết số 40/2000 QH 10 ngày 9/12/2000 của Quốc Hội nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam -Chỉ thị 14/2001 CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tớng chính phủ V/v thực hiện nghị quyết 40 /2000 QH10 -Thông t 14/2002 TT-BGD&ĐT ngày 1/4/2002 Hớng dẫn UBND Tỉnh thực hiện chỉ thị 14 /2001 CTTg -Kết luận Hội nghị trung ơng 6 về GD ĐT,trọng tâm là Đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông -Các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh,Sở giáo dục đào tạo Thái Bình , UBND huyện ,Phòng giáo dục huyện Quỳnh Phụ qua các năm học 2002-2003 .2006-2007. -Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Trờng THCS Quỳnh Hoa qua các năm học 2002- 2003 đến năm học 2006-2007 và những kết quả đã đạt đợc II/ Đặc điểm tình hình 1.Thuận lợi -Điều kiện CSVC: Đợc tăng cờng về số lợng,nâng cao về chất lợng,đủ cho việc thực hiện dạy và học một ca . -Thiết bị dạy học đợc trang bị đồng bộ -Đội ngũ giáo viên,học sinh: Đội ngũ thầy đủ về số lợng ,chuẩn về trình độ đào tạo,đồng bộ cơ cấu đào tạo, thực hiện dạy chính ban. Học sinh ổn định về số lợng,giảm tỉ lệ bỏ học,không có học sinh bỏ học, chuyển biến trong nhận thức và hành động ,đặc biệt là chuyển biến mạnh về phơng pháp dạy của thầy và phơng pháp học của trò 2.Khó khăn -Chơng trình,nội dung sách giáo khoa đợc biên soạn lại ,nhiều nội dung,khái niệm mới mẻ -Phơng pháp giảng dạy phát huy tính tích cực của học sinh đòi hỏi ngời thầy phải lao động nhiều, thiết kế chậm ,đúng , chuẩn bị thiết bị giờ lên lớp chiếm nhiều thời gian gặp khó khăn với một số thầy cô tuổi cao III/Chỉ đạo thực hiện và kết quả đạt đợc 1.Công tác tuyên truyền Tập trung tuyên truyền với lãnh đạo địa phơng ,phụ huynh học sinh và toàn dân trong địa bàn dân c về chủ chơng của đảng và nhà nớc về việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông đã đạt đợc kết quả nhất định: -Tập trung xây dựng CSVC nh hoàn thành đơn nguyên hai vói kinh phí 800 triệu đồng ( trong đó dân đóng góp: 300 triệu đồng), đa tổng số phòng học lên 15 phòng ( trong đó 10 phòng kiên cố), cứng hoá 1000m vuông sân,qui hoạch sân chơi bãi tập, xây 90 m dài tơng bao, làm lại hệ thống cổng sắt - Phụ huynh quan tâm hơn tới việc học tập của học sinh nh các hoạt động tặng thởng cho học sinh giỏi ,giáo viên có học sinh giỏi kết hợp chặt chẽ với nhà tr ờng trong các hoạt động giáo dục 2.Xây dựng đội ngũ: -Tổng số CBGV: 32 đ/c . Năm 2003,trình độ chuẩn là 30/32 tơng ứng 93,97%. Năm 2007 trình độ chuẩn là 30/30 đ/c tơng ứng 100%, trong đó trình độ trên chuẩn là 13/30 tơng ứng 43,3%, hiện nay 3 đ/c đang hoàn thiện trình độ đại học chuên môn. -Tỷ lệ Đảng viên: Tăng từ 12/32 đ/c = 39,3% năm 2003 lên 17/30 đ/c = 56,6% năm 2007 ( Trong 5 năm đã kết nạp đợc 4 đồng chí). -Giáo viên giỏi tăng từ: 5 đ/c năm 2003 lên 11 đ/c năm 2007. Tiêu biểu nh đ/c Tứ, Vũ Thuỷ,đ/c Khởi , đ/c Tơi,đ/c Hơng, đ/c Huệ, đ/c Vụ,đ/c Diệp, đ/c Nguyễn Thuỷ,đ/c Thơm, đ/c Dơng,đ/c Phan Thuý -Chiến sĩ thi đua tăng từ 0 đ/c lên 1 đ/c ,tiêu biểu nh đ/c Nguyễn Đỗ Toán. Thống kê đội ngũ: TT Danh mục 2002-2003 2006-2007 2007-2008 1 Tổng số CBGV 32 32 28 2 Cán bộ quản lí 2 2 2 3 Giáo viên đứng lớp 29 29 25 Đạt chuẩn 19 20 12 Trên chuẩn 6 9 13 4 Cán bộ nhân viên 1 1 1 5 GV giỏi ( tổng) 5 8 11 GV giỏi tỉnh 1 1 2 GV giỏi huyện 4 7 9 6 CSTĐ (tổng) 0 1 2 CSTĐ cấp tỉnh 0 0 0 CSTĐ cấp cơ sở 0 1 2 Cán bộ giáo viên dự bồi dỡng thay sách trong hè Đối tợng đi học hè 2002-2003 hè 2003-2004 hè 2004-2005 hè 2005-2006 cha đợc học thay sách Cán bộ quản lí 2 2 2 2 0 GV ngữ văn 8 8 8 8 Phòng GD hớng hóa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng tiểu học hớng tân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hớng Tân, ngày tháng năm 2006 Báo cáo chất lợng cuối năm Năm học: 2005 - 2006 Lớp: A. số l ợng : 1.Tổng số HS đầu năm: .Trong đó: Khuyết tật: Đối tợng chính sách: . - Nữ : - Nữ : - Nữ : . - Dân tộc : - Dân tộc: - Dân tộc : . - Nữ DT : - Nữ DT : - Nữ DT : . 2.Tổng số HS hiện nay: Trong đó: Khuyết tật: Đối tợng chính sách: . - Nữ : - Nữ : - Nữ : . - Dân tộc : - Dân tộc: - Dân tộc : . - Nữ DT : - Nữ DT : - Nữ DT : . 3.Số HS mới chuyển đến: STT Họ và tên Ngày sinh Họ tên cha (Mẹ) Thôn Ngày đến 4.Tổng số HS bỏ học: . STT Họ và tên Ngày sinh Họ tên cha (Mẹ) Thôn Ngày bỏ học 5. Số buổi HS nghỉ học trong kì (năm): buổi Số buổi có phép . Số buổi không phép . Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Nữ Dân tộc Nữ dân tộc 6. Tỉ lệ duy trì số lợng: . % (Tỉ lệ % = Số HS hiện tại : Tổng số HS đầu năm) 7. Độ tuổi học sinh: Số lợng Độ tuổi 6 7 8 9 10 11 ( Độ tuổi = Năm dơng lịch tại thời điểm khai giảng - Năm sinh) B. Chất l ợng : 1. Thống kê chất lợng hai mặt: Kết quả đạt đợc Học lực Hạnh kiểm Giỏi Khá T. Bình Yếu Tốt/Đủ Khá/CĐ CCG Số lợng Tỉ lệ% %chỉ tiêu đầu năm So sánh chỉ tiêu% (Chỉ tiêu so sánh= Chỉ tiêu cuối kì/năm - Chỉ tiêu đề ra) 2. Thống kê chất lợng các môn học (Trang 3) 3. Tình hình hoạt động do trờng đề ra: 4. Danh sách học sinh cá biệt: STT Họ và tên Cá biệt về mặt 5. Danh sách học sinh thi lại T T Họ và tên Thôn Họ tên bố (Mẹ) Xếp loại Kết quả thi lại(môn/điểm) HL HK 1 2 3 C. một số đề xuất của tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm: 1. Đề xuất của tập thể lớp: 2. Đề xuất của GVCN: 3. Danh hiệu tập thể lớp: . D. Danh sách học sinh đ ợc khen th ởng : TT Họ và tên Điểm trung bình các môn Xếp loại Danh hiệu T TV ĐĐ KH LS ĐL ÂN MT KT TD SK HL HK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Giáo viên chủ nhiệm lớp (Kí, ghi rõ họ tên) Danh sách học sinh lên lớp - năm học 2005-2006 Lớp : . TT Họ và tên Sinh ngày Nữ DT Con ông(bà) Xếp loại Chỗ ở HL HK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Gi¸o viªn chñ nhiÖm Bảng thống kê chất lợng các môn học Toán Tiếng Việt Đạo đức Khoa học Lịch sử Địa lí G K TB Y G K TB Y G (HT) K (CHT) TB Y G (HT) K (CHT) TB Y G K TB Y G K TB Y SL Tỉ lệ Nữ DT Nữ DT Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục Sức khỏe G (HT) K (CHT) TB Y G (HT) K (CHT) TB Y G (HT) K (CHT) TB Y G (HT) K (CHT) TB Y G K TB Y SL Tỉ lệ Nữ DT Nữ DT CễNG TY C PHN DC LIU TRUNG NG CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy 10 thỏng 04 nm 2014 Báo cáo ban kiểm soát Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Kính gửi: i Hi ng C ụng - Cn c chc nng, nhim v ca Ban kim soỏt c quy nh ti lut Doanh nghip v iu l Cụng ty CP Dc liu Trung ng (Phytopharma) - Cn c vo tỡnh hỡnh hot ng v bỏo cỏo ti chớnh nm 2013 ca Cụng ty CP Dc liu Trung ng ó c kim toỏn Ban kim soỏt xin bỏo cỏo trc i Hi ng c ụng v ni dung hot ng ca Ban kim soỏt nm 2013 nh sau: A TèNH HèNH HOT NG CA BAN KIM SOT NM 2013 Trong nm 2013 Ban kim soỏt ó trỡ nhim v kim soỏt thng xuyờn cỏc hot ng sn xut kinh doanh thụng qua h s, ti liu, chng t v tham d cỏc cuc hp ca Hi ng qun tr, Ban iu hnh Cụng ty, bao gm: - Kim soỏt quỏ trỡnh xõy dng v thc hin k hoch SXKD, k hoch u t xõy dng c bn, k hoch lao ng tin lng v thu nhp - Kim soỏt vic xõy dng v thc hin cỏc quy ch, quy nh ca Cụng ty - Kim soỏt vic thc hin Ngh quyt ca i hi ng c ụng nm 2013 - Kim soỏt vic cụng b thụng tin theo quy nh ca cụng ty i chỳng v cỏc quy nh ca Phỏp lut - Kim soỏt bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty theo k hoch Ban kim soỏt ó t chc hp 02 ln kim im nhng ni dung hot ng theo nhim v c giao Ni dung ch yu cỏc cuc hp c tng hp theo tng nhúm nhim v di õy I CễNG TC KIM SOT NGH QUYT, QUYT NH CA HI NG QUN TR V NI DUNG HOT NG CA BAN IU HNH Hi ng qun tr - Trong nm 2013 HQT ó thc hin ỳng chc nng, nhim v v quyn hn i vi cỏc hot ng giỏm sỏt, ch o v a cỏc Ngh quyt, Quyt nh - HQT ó tin hnh hp thng xuyờn, th thc cuc hp, ni dung, biờn bn cuc hp, cỏc Quyt ngh, quyt nh v bn ca HQT phự hp vi Lut doanh nghip, iu l ca Cụng ty - HQT ó hon thin cỏc th tc b nhim Phú Tng Giỏm c iu hnh v nhõn s cao cp vic c cu li doanh nghip, nhm tng cng nng lc iu hnh hot ng kinh doanh ca Cụng ty - nh hng v h tr Ban iu hnh quỏ trỡnh trin khai thc hin cỏc ch tiờu k hoch SXKD nm 2013 theo hng kh thi v khc phc vt qua khú khn, n nh v qun lý, kinh doanh Trong nm HQT ó ch o nh hng, hon thnh cỏc mc tiờu v hot ng SXKD v tỏi c cu doanh nghip, lm tin cho s phỏt trin, tng trng ca Cụng ty tng lai Ni dung hot ng ca Ban iu hnh - Trong nm 2013 Ban iu hnh ó tớch cc trin khai thc hin k hoch sn xut kinh doanh theo Ngh Quyt ca i hi ng c ụng v cỏc Ngh quyt ca HQT - Ban kim soỏt nht trớ vi nhng ỏnh giỏ bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2013 v phng hng nhim v nm 2014 ca Ban Tng Giỏm c Cụng ty, th hin ni bt mt s cụng tỏc sau: + Kp thi cỏc gii phỏp k thut n nh v nõng cao cht lng dch v, tit kim chi phớ, c bit l cỏc chi phớ chim t trng ln nh giao nhn, chi phớ qun lý Doanh nghip + Ch ng cõn bng dũng tin, to doanh thu ti chớnh cho cụng ty + Hon thin cỏc c ch qun lý, gn trỏch nhim ca ngi lao ng cụng vic + Tip cn li nhng khỏch hng tim nng, cng c mi quan h vi khỏch hng c + Cng c h thng k toỏn, ti chớnh, m bo vic qun lý ti chớnh minh bch, tit kim, phũng nga ri ro, v cung cp thụng tin ỳng hn, õy l ln u tiờn sau nhiu nm cụng ty t chc kim toỏn v i hi c ụng ỳng thi hn + a ti sn t kho bói cũn s dng lóng phớ vo khai thỏc, em li li nhun cho c ụng - Ban iu hnh ó thc hin y ngha v vi Nh nc, m bo chm lo i sng v thc hin tt cỏc chớnh sỏch i vi ngi lao ng nh: Ch BHXH, BHYT, BHTN, ch khỏm bnh nh k hng nm, ch ngh phộp, ngh thai sn, m au theo ỳng quy nh ca Cụng ty v phỏp lut Trong nm qua khụng xy tỡnh trng n lng, khiu kin ca ngi lao ng II KIM SOT BO CO TI CHNH NM 2013 Kim soỏt chp hnh ch ti chớnh k toỏn: - Cụng ty ó thit lp chng t k toỏn: m s k toỏn chi tit, tng hp ỳng quy nh - Hng Quý, thỏng, nm cú bỏo cỏo quyt toỏn ti chớnh kp thi, ỏp ng c cỏc ni dung cng nh biu mu theo ch quy nh - Bỏo cỏo quyt toỏn ti chớnh nm 2013 ó c Kim toỏn , Bỏo cỏo kt qu kinh doanh nm 2013 Ban kim soỏt nht trớ vi cỏc s liu cng nh nhn xột ca kim toỏn viờn a bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty ó c kim toỏn Kt qu thm nh bỏo cỏo ti chớnh nm 2013 (Kốm theo bỏo cỏo ca Ban kim soỏt) STT
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014) - bao cao qtct nam 2014 tya cbtt

n.

ăm 2014) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Về tình hình quản trị công ty, Hội đồng quản trị và ban giám đốc hoạt động luôn tuân thủ quy định của pháp luật, không đề xảy ra bất kỳ một sự kiện nào liên quan đến vi phạm pháp luật - bao cao qtct nam 2014 tya cbtt

t.

ình hình quản trị công ty, Hội đồng quản trị và ban giám đốc hoạt động luôn tuân thủ quy định của pháp luật, không đề xảy ra bất kỳ một sự kiện nào liên quan đến vi phạm pháp luật Xem tại trang 6 của tài liệu.