0

BT môi trường

43 188 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:22

Lĩnh vực Công nghệ thông tinBài toán nhận dạng vân tay và ứng dụng trên môi trờng Web-Internet KS. Lê Xuân Khoa, KS. Trần Cao TùngTrung tâm Công nghệ thông tin Tóm tắtBài báo giới thiệu công nghệ nhận dạng vân tay và việc áp dụng trong bảo mật các ứng dụng Web yêu cầu mức bảo mật cao nh hệ thống tính cớc, hệ thống giao dịch ngân hàng qua đó chỉ ra yêu cầu cho phần mềm bảo mật đợc xây dựng và các khuyến nghị áp dụng.1. Đặt vấn đềNgày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành thơng mại điện tử, ngân hàng điện tử và các yêu cầu ngày càng tăng của việc bảo mật các thông tin cá nhân, doanh nghiệp thì việc định danh tự động ngời sử dụng (automatic personal identification) trở thành một vấn đề quan trọng. Một hệ thống định danh tự động ngày nay yêu cầu phải có thành phần sinh trắc (biometrics) trong đó, tức là hệ thống phải sử dụng những gì là đặc trng sinh trắc của ngời sử dụng nh vân tay, giọng nói, chữ ký, nét mặt . Hiện nay, công nghệ nhận dạng vân tay thờng đợc sử dụng hơn so với các công nghệ nhận dạng cá nhân khác nh chữ ký hay giọng nói bởi nó có lịch sử nghiên cứu phát triển hơn 100 năm và các hệ thống bảo mật dựa trên vân tay có thể dễ dàng đợc khai triển với chi phí thấp. Trong khi ngày càng nhiều ứng dụng doanh nghiệp đợc triển khai trên môi trờng Web nh hệ thống tính cớc, hệ thống quản lý mạng viễn thông và thiết bị trên mạng viễn thông, hệ thống giao dịch ngân hàng .thì yêu cầu đặt ra là nghiên cứu và xây dựng một phần mềm bảo mật vân tay nhằm nâng cao và đảm bảo tính bảo mật cho các ứng dụng này. Việc sử dụng vân tay trong bảo mật ứng dụng Web vừa đảm bảo tính tin cậy về công nghệ vừa tạo sự thuận tiện cho ngời dùng vì đây là giải pháp thay thế hoàn toàn cho bảo mật bằng password hay token. Các phần tiếp theo sẽ trình bày công nghệ nhận dạng vân tay và mô hình áp dụng cho bảo mật ứng dụng Web. Phần IV sẽ trình bày kết quả xây dựng phần mềm bảo mật các ứng dụng Web của Trung tâm Công nghệ thông tin CDiT. Một số khuyến nghị và hớng phát triển tiếp theo sẽ đợc trình bày trong phần V. 2. Vân tay và công nghệ nhận dạng vân tay tự động2.1.Vân tay và các đặc trng của ảnh vân tayVân tay là những đờng có dạng dòng chảy có trên ngón tay ngời. Nó là một tham số sinh học bất biến theo tuổi tác đặc trng cho mỗi ngời. Ngoài đặc trng về loại của vân tay (vân tay thờng đợc chia thành 5 loại chính: Whorl, Left Loop, Right Loop, Arch, Tented Arch), các vân tay đợc phân biệt chủ yếu nhờ các điểm đặc biệt trên ảnh vân tay. Các điểm này gọi là các chi tiết điểm của ảnh vân tay. Có hai loại chi tiết điểm thờng đợc sử dụng là kết thúc điểm (ending) và điểm rẽ nhánh (bifucation)Học viện Công nghệ BCVTHội nghị Khoa học lần thứ 5Kết thúc điểm và điểm rẽ nhánh2.2. Kiến trúc của hệ nhận dạng vân tay tự động (AFIS)Sơ đồ chức năng Bài Tập Thực Hành • • • • • • Nhóm 20: 1.Trần Ngọc Thanh – Lớp Q4 Võ 2.Trần Đức Thịnh – Lớp Q4 Võ 3.Lưu Hùng Tiến – Lớp Q4 Võ 4.Lăng Văn Tình – Lớp Q4 Võ 5.Đỗ Cao Trường – Lớp Q4 Võ Chủ đề:Môi Trường Phát Triển Bền Vững Sự Cần thiết Phát Triển Bền Vững Vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề chất thải từ khu công nhiệp vấn đề an sinh xã hội • Tất khiến người cần phải suy ngẫm hành dộng cá nhân, tập thể, cộng đồng toàn cầu, không vấn đề tổ chức ,một quốc gia mà trách nhiệm nghĩa vụ toàn nhân loại B Nội dung • I Khái niệm • Phát triển bền vững phát triển lâu dài phù hợp với yêu cầu hệ hôm mà không gây khả nguy hại đến hệ sau việc thỏa mãn nhu cầu riêng việc lựa chọn ngưỡng sống họ Phát triển bền vững miêu tả biến đổi sâu sắc,trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, việc lựa chọn cấu đầu tư, chọn loại hình tiến kĩ thuật để áp dụng chọn cấu hành phù hợp với nhu cầu tương lai Thế giới quanh ta II Nguyên tắc để xã hội phát triển bền vững • Bảo vệ đời sống tính đa dạng • Hạn chế đến mức thấp việc làm suy giảm tài nguyên tái tạo không tái tạo • Giữ vững khả chịu đựng trái đất • Tôn trọng quan tâm đến cs cộng đồng Tiếp • Cải thiện chất lượng người • Xây dựng thái độ mới, thay đổi thói quen người thiên nhiên • Cho phép cộng đồng tự quản lấy môi trường Chủ trương giải vấn đề XH • Khuyến khích người làm giàu theo pháp luật, thực có hiệu mục tiêu đề • Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu,bình đẳng cho người • Phát triển hệ thống dịch vụ công cộng có hiệu :y tế, GD, giao thông… • Xây dựng chiến lược quốc gia nâng cao sức khỏe cải thiện sống • Thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình • Chú trọng sách ưu đãi xã hội • Đổi chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng • Và đặc biệt giáo dục ý thức cho người đặc biệt lớp trẻ hiểu tính thiết yếu PTBV hành động cụ thể C.Kết luận • Quan niệm phát triển bền vững hài hòa trọng • • • • • • • đến tính công hệ, xem trọng hợp tác , Xem trọng hợp tác Định hướng thị trường Chú trọng nhiều đến sinh thái Tạo lập cân Hài hòa tự nhiên xã hội Việc chuyển hướng từ không bền vững sang bền vững hài hòa bước chuyển bản,quan trọng lịch sử phát triển loài người,thay đổi phương thức phát triển tồn nhân loại Cần hết chung sức, chung lòng để cải thiện nhận thức, nhìn nhận hành động Trái đất Một số hình ảnh ấn tượng Thế giới với môi trường Ý nghĩa số 350 • Hội nghị thượng đỉnh liên hợp quốc biến đổi khí hậu lần thứ 13 Baliindonexia, 350 ppm số mà nhà khoa học đưa giới hạn tối đa CO2 khí quyển.Nhưng thực tế lượng khí CO2 trái đất 394 ppm,vượt xa ngưỡng an toàn “trái đất” trở thành “trái nóng” Tiếp • Phong trào 350 khởi xướng ông Bill MC Kibben-một nhà khoa học biến đổi khí hậu,với mong muốn lập lên phong trào niên bảo vệ môi trường toàn cầu Mục tiêu phong trào, cách,mọi hành động từ cá nhân đến tập thể để góp phần bảo vệ môi trường gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhà lãnh đạo giới,nhằm cắt giảm nồng độ CO2 khí xuống 350 ppm Do 350 không số mà biểu tượng mục tiêu cần vươn tới để chống biến đổi khí hậu Thảm họa mà nhân loại gánh chịu từ hành động Bạn có muốn giới ta sống thế??? Vậy chung tay hành động Hành động nhỏ - tương lai đẹp Nhận biết và tách các chất ra khỏi hỗn hợp Phần I: Hóa vô cơ Bài 1: Tách riêng các kim loại Ag, Cu ra khỏi hỗn hợp. Bài 2: Có hỗn hợp bột CaO, MgO làm thế nào để tách riêng các oxit ra khỏi hỗn hợp. Bài 3: Có hỗn hợp Al và một số kim loai: Cu, Ag, Pb, bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng Al ra khỏi hỗn hợp kim loại. Bài 4: Có hỗn hợp bột MgO và Fe 2 O 3 bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp. Bài 5: Có hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , SiO 2, Fe 2 O 3. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp. Bài 6: a) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 4 kim loại sau : Al, Zn, Cu, Fe. b) Có 4 oxit riêng biệt sau: Na 2 O, Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 và MgO. Làm thế nào có thể nhận biết từng oxit bằng phương pháp hóa học với điều kiện chỉ đuợc dùng thêm 2 chất. Bài 7: Chỉ dùng một hóa chất, nêu phường pháp nhận biết 4 mẫu kim loại là Mg, Zn, Fe, Ba. Bài 8: Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp dạng bột: (Al+Al 2 O 3 ), (Fe+Fe 2 O 3 ) và (FeO và Fe 2 O 3 ). Dùng phương pháp hóa học để nhận biết chúng. Viết phương trình phản ứng. Bài 9: Chỉ đuợc dùng thêm một thuốc thử, hãy tìm cách nhận biết các dung dich (mất nhãn) sau đây: NH 4 HSO 4 , Ba(OH) 2 , BaCl 2 , HCl, NaCl, H 2 SO 4 . Viêt các phương trình phản ứng. Bài 10: Chỉ dùng thêm nước, hãy nhận biết 4 chất rắn: Na 2 O, Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , Al chứa trong các lọ riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng. Bài 11: Có thể nhận biết các dung dịch sau đấy chỉ bằng giấy quỳ tím được không? Nếu có, hãy giải thích: H 2 SO 4 , Ba(OH) 2 , BaCl 2 , HCl, NaCl, NaOH. Bài 12: Có 4 lọ mất nhận được đánh số từ 1 đến 4 chứa các dung dịch : KI, AgNO 3 , HCl, Na 2 CO 3 . Hãy xác định số của mỗi dung dịch nếu biêt : - Cho chất trong lọ 1 vào các lọ đều thấy có kết tủa. - Chất trong lọ 2 chỉ tạo kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại. - Chất trong lọ 3 tạo một kết tủa và một khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại. Bài 13: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa các dung dịch : HCl, CaCl 2 , NaHCO 3 , Na 2 CO 3 . Hãy xác định các chất trong mỗi lọ và giải thích, nếu biết: - Cho chất trong lọ A vào lọ C thấy có kết tủa. - Cho chất trong lọ C vào lọ D thấy có khí bay ra. - Cho chất trong lọ B vào lo D thấy có khí bay ra. Bài 14: Có 2 dung dich: dung dịch A và dung dịch B. Một dung dịch chỉ chứa 2 loại cation và anion trong số các ion sau : K + ( 0.15 mol); Mg 2+ (0,1 mol); NH 4 + (0.25 mol); H + (0.2 mol); Cl - (0.1 mol); SO 4 2- (0.075 mol); NO 3 - (0.25 mol); CO 3 2- (0.15 mol). Bài 15: Chỉ có nước và khí CO 2 làm thế nào nhận biết các chất rắn sau: NaCl, Na 2 CO 3, CaCO 3, BaSO 4 . Trình bày cách nhận biết mỗi chất và viết phương trình phản ứng. Bài 16: Dung dịch A chứa các ion: Na + , SO 4 2- , SO 3 2- , CO 3 2- . Bằng những phản ứng hóa học nào có thể nhận biết từng loại ion có trong dung dịch. Bài 17: Chỉ dung một kim loại để nhận biết cấc dung dich sau: AgNO 3, NaOH, HCl, và NaNO 3. Trình bày cách tiến hành và viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa. Bài 18: Dùng một hóa chất để phân biệt các dung dịch sau: BaCl 2 , Na 2 SO 4 , Na 3 PO 4 , HNO 3 . Viết các phương trình phản ứng minh họa. Bài 19: Dùng một hóa chất để phân biệt các dung dịch sau: H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 và FeSO 4 . Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa. Bài 20: a) Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong các dung dịch sau đây: Na 2 SO 4, KHCO 3 , Mg(HCO 3 ) 2 , Na 2 SO 3, Ba(HCO 3 ) 2 . Trình bày cách nhận biết từng dung dịch, chỉ dung cách đun nóng. b) Chỉ dung một hóa chất, hãy cho biết cách phân biệt sắt (III) oxit và sắt từ oxit. Viết phuwong trình phản ứng. Bài 21: a) Dùng phản ứng hóa học để nhận biết từng kim loại sau: Al, Ca, Mg và Na. b) Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt (không có nhãn) là : Na 2 CO 3, CaCO 3, Na 2 SO 4 , CaSO 4. 2H 2 O. Làm thế nào để có thể nhận Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ Bài: NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I./ Nhận biết số cation dung dịch: 1./ Nhận biết cation Na+: Phương pháp: thử màu lửa 2./ Nhận biết cation Công nghệ quản lý môi trường Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường Họ tên sinh viên: Mã số sinh viên: MẦU TIẾN LONG Lớp học: CN QLMT LO4 Giảng viên: TS Nguyễn Hải Hòa =========================================== Sử dụng phần mềm R để phân tích liệu môi trường (BT số 04) Bảng liệu gồm có: Method (phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt): Xử lý vật; Xử lý chôn lấp hợp vệ sinh; Xử lý phương pháp phân hủy tự nhiên Condition (điều kiện xử lý): Xử lý điều kiện tự nhiên (ngoài trờ); Xử lý phòng thí nghiệm (một yếu tố tối ưu hóa) Suitability (mức độ thích hợp): Small scale (phạm vi nhỏ); Large scale (phạm vi lớn); Testing scale (thử nghiệm phòng thí nghiệm) Score (cho điểm mức độ ưa thích) Yêu cầu: - Sinh viên tính toán phân tích phương sai môi trường nhân tố hai nhân tố/nhiều nhân tố với (Check file kèm) Nhận xét phân tích bảng Analysis of Variance Table Đánh giá phân tích kết nghiên cứu: Summary (oneway): Score với Method, Score với Condition, Score với Suitability Summary (twoway): Score với Method + Condition + Suitability Chú ý: So sánh phân tích biến số với Phân tích tương quan: Đánh giá nhận xét Tính giá trị mô hình tiên đoán + nhận xét: fitted(tên_mô_hinh): tham khảo Rstudio phần tương quan SINH VIÊN THỰC HIỆN: MẦU TIẾN LONG LỚP K58B_KHMT Tính giá trị sai số mô hình (giá trị quan sát mô hình tiên đoán) + nhận xét: BÀI LÀM EMGT2 # CHO TAT CA VAO MOT DATAFRAME, DAT TEN LA chapter_IV # > chapter_IVa attach # phan tich phuong si moi truong mot nhan to score ~ method -chúng ta dung lenh ham lm # > oneway1 oneway1 Call: lm(formula = score ~ method) Coefficients: (Intercept) method2 method3 3.4500 -0.8500 -0.4833 > anova(oneway1) Analysis of Variance Table Response: score Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) method 2.1811 1.09056 2.8458 0.08959 Residuals 15 5.7483 0.38322 Signif codes: „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ Nhận xét Bang Analysis of Variance Table Phân tích phương sai: Mục đích để so sánh giá trị trung bình nhiều nhóm dựa số trung bình mẫu quan sát từ nhóm thông qua kiểm đinh giả thuyết để kết luận số trung bình Phương pháp với bậc tự 2, số dư tự 15 Giá trị F value lớn tốt phương pháp giá trị F velua = 2.8458 Giá trị Pr(>F) 0.08959 > #TOM LUOC CAC UOC SO PHAN TICH1 # > summary(oneway1) Call: lm(formula = score ~ method) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -0.85000 -0.45000 -0.03333 0.52500 0.85000 Coefficients: Estimate Std Error t value Pr(>|t|) SINH VIÊN THỰC HIỆN: MẦU TIẾN LONG LỚP K58B_KHMT (Intercept) 3.4500 0.2527 13.651 7.28e-10 *** method2 -0.8500 0.3574 -2.378 0.0311 * method3 -0.4833 0.3574 -1.352 0.1963 Signif codes: „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ Residual standard error: 0.619 on 15 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.2751, Adjusted R-squared: 0.1784 F-statistic: 2.846 on and 15 DF, p-value: 0.08959 Nhận xét : So sánh phương pháp 2, phương pháp với phương pháp Nếu Phương pháp > phương pháp phương pháp ưa thích Nếu Phương pháp < phương pháp (mang dấu -) phương pháp không ưa thích Phương pháp không ưa thích co giá trị thấp phương pháp > # phan tich phuong si moi truong mot nhan to score ~ condition -chung ta dung lenh ham l m# > oneway2 oneway2 Call: lm(formula = score ~ condition) Coefficients: (Intercept) condition2 3.533 -1.056 > anova(oneway2) Analysis of Variance Table Response: score Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) condition 5.0139 5.0139 27.515 8.004e-05 *** Residuals 16 2.9156 0.1822 Signif codes: „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ > #TOM LUOC CAC UOC SO PHAN TICH2 # > summary(oneway2) Call: lm(formula = score ~ condition) Residuals: SINH VIÊN THỰC HIỆN: MẦU TIẾN LONG LỚP K58B_KHMT Min 1Q Median 3Q Max -0.73333 -0.26667 -0.00556 0.22222 0.76667 Nhận xét : Các giá trị bảng Residuals có giá trị dao động -0.73333 ÷ 0.76667 giá trị Median = 0,00556 có giá trị sát tới Các giá trị góc phần tư thứ góc phần tư thứ ba phân bố tương đối cân so với giá trị Median Coefficients: Estimate Std Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 3.5333 0.1423 24.832 3.33e-14 *** condition2 -1.0556 0.2012 -5.245 Lĩnh vực Công nghệ thông tinBài toán nhận dạng vân tay và ứng dụng trên môi trờng Web-Internet KS. Lê Xuân Khoa, KS. Trần Cao TùngTrung tâm Công nghệ thông tin Tóm tắtBài báo giới thiệu công nghệ nhận dạng vân tay và việc áp dụng trong bảo mật các ứng dụng Web yêu cầu mức bảo mật cao nh hệ thống tính cớc, hệ thống giao dịch ngân hàng qua đó chỉ ra yêu cầu cho phần mềm bảo mật đợc xây dựng và các khuyến nghị áp dụng.1. Đặt vấn đềNgày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành thơng mại điện tử, ngân hàng điện tử và các yêu cầu ngày càng tăng của việc bảo mật các thông tin cá nhân, doanh nghiệp thì việc định danh tự động ngời sử dụng (automatic personal identification) trở thành một vấn đề quan trọng. Một hệ thống định danh tự động ngày nay yêu cầu phải có thành phần sinh trắc (biometrics) trong đó, tức là hệ thống phải sử dụng những gì là đặc trng sinh trắc của ngời sử dụng nh vân tay, giọng nói, chữ ký, nét mặt . Hiện nay, công nghệ nhận dạng vân tay thờng đợc sử dụng hơn so với các công nghệ nhận dạng cá nhân khác nh chữ ký hay giọng nói bởi nó có lịch sử nghiên cứu phát triển hơn 100 năm và các hệ thống bảo mật dựa trên vân tay có thể dễ dàng đợc khai triển với chi phí thấp. Trong khi ngày càng nhiều ứng dụng doanh nghiệp đợc triển khai trên môi trờng Web nh hệ thống tính cớc, hệ thống quản lý mạng viễn thông và thiết bị trên mạng viễn thông, hệ thống giao dịch ngân hàng .thì yêu cầu đặt ra là nghiên cứu và xây dựng một phần mềm bảo mật vân tay nhằm nâng cao và đảm bảo tính bảo mật cho các ứng dụng này. Việc sử dụng vân tay trong bảo mật ứng dụng Web vừa đảm bảo tính tin cậy về công nghệ vừa tạo sự thuận tiện cho ngời dùng vì đây là giải pháp thay thế hoàn toàn cho bảo mật bằng password hay token. Các phần tiếp theo sẽ trình bày công nghệ nhận dạng vân tay và mô hình áp dụng cho bảo mật ứng dụng Web. Phần IV sẽ trình bày kết quả xây dựng phần mềm bảo mật các ứng dụng Web của Trung tâm Công nghệ thông tin CDiT. Một số khuyến nghị và hớng phát triển tiếp theo sẽ đợc trình bày trong phần V. 2. Vân tay và công nghệ nhận dạng vân tay tự động2.1.Vân tay và các đặc trng của ảnh vân tayVân tay là những đờng có dạng dòng chảy có trên ngón tay ngời. Nó là một tham số sinh học bất biến theo tuổi tác đặc trng cho mỗi ngời. Ngoài đặc trng về loại của vân tay (vân tay thờng đợc chia thành 5 loại chính: Whorl, Left Loop, Right Loop, Arch, Tented Arch), các vân tay đợc phân biệt chủ yếu nhờ các điểm đặc biệt trên ảnh vân tay. Các điểm này gọi là các chi tiết điểm của ảnh vân tay. Có hai loại chi tiết điểm thờng đợc sử dụng là kết thúc điểm (ending) và điểm rẽ nhánh (bifucation)Học viện Công nghệ BCVTHội nghị Khoa học lần thứ 5Kết thúc điểm và điểm rẽ nhánh2.2. Kiến trúc của hệ nhận dạng vân tay tự động (AFIS)Sơ đồ chức năng Bài Tập Thực Hành • • • • • • Nhóm 20: 1.Trần Ngọc Thanh – Lớp Q4 Võ 2.Trần Đức Thịnh – Lớp Q4 Võ 3.Lưu Hùng Tiến – Lớp Q4 Võ 4.Lăng Văn Tình – Lớp Q4 Võ 5.Đỗ Cao Trường – Lớp Q4 Võ Chủ đề:Môi Trường Phát Triển Bền Vững Sự Cần thiết Phát Triển Bền Vững Vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề chất thải từ khu công nhiệp vấn đề an sinh xã hội • Tất khiến người cần phải suy ngẫm hành dộng cá nhân, tập thể, cộng đồng toàn cầu, không vấn đề tổ chức ,một quốc gia mà trách nhiệm nghĩa vụ toàn nhân loại B Nội dung • I Khái niệm • Phát triển bền vững phát triển lâu dài phù hợp với yêu cầu hệ hôm mà không gây khả nguy hại đến hệ sau việc thỏa mãn nhu cầu riêng việc lựa chọn ngưỡng sống họ Phát triển bền vững miêu tả biến đổi sâu sắc,trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, việc lựa chọn cấu đầu tư, chọn loại hình tiến kĩ thuật để áp dụng chọn cấu hành phù hợp với nhu cầu tương lai Thế giới quanh ta II Nguyên tắc để xã hội phát triển bền vững • Bảo vệ đời sống tính đa dạng • Hạn chế đến mức thấp việc làm suy giảm tài nguyên tái tạo không tái tạo • Giữ vững khả chịu đựng trái đất • Tôn trọng quan tâm đến cs cộng đồng Tiếp • Cải thiện chất lượng người • Xây dựng thái độ mới, thay đổi thói quen người thiên ... hội bền vững Tiếp • Môi trường bền vững • Là độ an toàn môi trường yếu tố độc hại môi trường : không khí, đất , nước • Nó điều kiện tiên phát triển bền vững Ảnh hưởng môi trường sống người •... đồng tự quản lấy môi trường Tiếp • Tạo cấu quốc gia thống thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường • Xây dựng cấu liên minh toàn cầu III Tìm hiểu vấn đề Phát triển bền vững Môi trường bền vững Kinh... thiện môi trường Quan niệm xã hội bền vững • Quan niệm cũ tài nguyên TN vô hạn,các TN thiếu hụt có khả thay bù đắp Các chi phí môi trường xã hội hiệu ứng phụ bỏ qua việc phân bổ nguồn lực thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: BT môi trường, BT môi trường, , II. 9 Nguyên tắc để xã hội phát triển bền vững, III. Tìm hiểu vấn đề, Xã hội bền vững

Hình ảnh liên quan

đầu tư, chọn các loại hình tiến bộ kĩ thuật để áp - BT môi trường

u.

tư, chọn các loại hình tiến bộ kĩ thuật để áp Xem tại trang 7 của tài liệu.
Một số hình ảnh ấn tượngMột số hình ảnh ấn tượng  - BT môi trường

t.

số hình ảnh ấn tượngMột số hình ảnh ấn tượng Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan