0

thảo luận xác suất thống kê

20 321 0
  • thảo luận xác suất thống kê

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Báo cáo thảo luận Môn: Lý thuyết xác suất thông kê toán Nhóm : Giải vấn đề Với độ tin cậy 95 % hãy ước lượng mức chi tiêu trung bình của Sinh viên ngoại tỉnh Có lượng thông tin cho rằng hiện tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh trường Đại học Thương Mại có mức chi tiêu hàng tháng từ 1,6 tr trở lên chiếm khoảng 60%, với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định lại giả thuyết này NỘI DUNG Cơ sở lý luận Giải toán Mở rộng, liên hệ thực tế Chương I Cơ sở lý luận Ước lượng kỳ vọng toán ĐLNN Giả sử một đám đông ĐLNN X có E(X) = µ Var(X) = σ Trong µ chưa biết , cần ước lượng Từ đám đông ta lấy mẫu kính thước n: W = ( X1, X2,……,Xn) Từ mẫu ta tìm được trung bình S2, S’2 Dựa vào đặc trưng mẫu ta xây dựng thông kê G thích hợp ta lần lướt xét ba trường hợp Chương I Cơ sở lý luận Ước lượng kỳ vọng toán ĐLNN 2 Trường hợp : X ~ N(µ; σ ), với σ biết Chương I Cơ sở lý luận Ước lượng kỳ vọng toán ĐLNN Trường hợp: X ~ N(µ; σ ), phương sai chưa biết, n < 30 Chương I Cơ sở lý luận Ước lượng kỳ vọng toán ĐLNN Trường hợp chưa biết quy luật phân phối X n > 30 Chương I Cơ sở lý luận Kiểm định giả thuyết thông kê a)d) Giả thống kê b) Quythuyết chuẩn tắc kiểm kiểm định định c)Tiêu Miền bác bỏ e) Các sai lầm thường gặp Giả thuyết quy luật phối xác xuất của ĐLNN, sau: tham mẫu số đặc trưng của ĐLNN ĐểĐể kiểm kiểm định cặp một giảcặp thuyết giảphân thống thống H0được kê ta Hmiền tiến , từ hành đám đông ta chọn Với αđịnh bé cho trước tathuyết có thểkê tìm W gọi miền bác bỏ cho giả α sau: Theo quy tắc kiểm định ta mắc hai sai lầm tính định độc lập ĐLNN giả thuyết thống kê, kí hiệu H - Xác của toáncác kiểm định được gọi W = (X , X2… X ) α, tức là: thuyết H thì xác suất để G nhận giá trị thuốc miền W n loại một: sai lầm bác bỏ giả thuyết H o α Xác suất mắc sai lầm loại Sai lầm Các giả thuyết thống kê sai nên ta cần kiểm định, tức tìm lý luận - Xây dựng một tiêu chuẩn kiểm định G thích hợp Dựa mẫu ta xây dựng thống kê: P(G ∈ Wα H0)trị α được gọi mức ý nghĩa α /Giá một tính thừa nhận - Tìm miền báchay bỏkhông Wα thừa nhận được của giải Việc kiểm định được gọi G = f(X1, X2… Xn, θ0) Nếu một lần lấy mẫu ta thấy Sai lầm loại hai: sai lầm chấp nhận H0 sai Nên kí hiệu xác suất mắc sai kiểm - Từ định đám thống đông takê.lấy một mẫu cụ thể kích thước n tính g tn + gloại ∈ Wβα thì ta có sở bác bỏ giả thuyết H0 tn hai lầm ta có: + Nếu gtn ∈ Wα thì bác bỏ H0 chấp nhận H1 + gtn ∉ Wα thì giả thuyết H0 tỏ hợp lý, chưa có sở bác bỏ H0 + Nếu gtn ∉ Wα thì chưa có cở sở bác bỏ H0 Chương I Cơ sở lý luận Kiểm định giả thuyết thông kê - Giả sử ta cần nghiên cứu một dấu hiệu X thể một đám đông -Từ một sở người ta tìm được µ = µ0 , nghi ngờ điều - Với mức ý nghĩa α ta cần kiểm định giả thuyết H : Từ đám đông ta lấy mẫu W = (X1, X2,… Xn) tính được đặc trưng mẫu µ=µ0 ’2 S Chương II Giải toán 1.Bài toán Với độ tin cậy 95 % hãy ước lượng mức chi tiêu trung bình của Sinh viên ngoại tỉnh * Bảng xử lý số liệu X 1tr 1tr2 1tr3 1tr4 1tr5 1tr6 1tr7 1tr8 1tr9 2tr P 2 1 15 X 2tr1 2tr2 2tr3 2tr4 2tr5 2tr7 3tr 3tr2 4tr 4tr5 P 1 1 Chương II Giải toán 1.Bài toán Gọi X mức chi tiêu hàng tháng của sinh viên ngoại tỉnh trường ĐH Thương Mại Gọi mức chi tiêu trung bình hàng tháng của sinh viên ngoại tỉnh trường ĐH Thương Mại mẫu Gọi µ mức chi tiêu trung bình hàng tháng của sinh viên ngoại tỉnh trường ĐH Thương Mại đám đông Chương II Giải toán 1.Bài toán Chương II Giải toán 1.Bài toán Chương II Giải toán 1.Bài toán Có lượng thông tin cho rằng hiện tỉ lệ sinh viên ngoại tỉnh trường Đại học Thương Mại có mức chi tiêu hàng tháng từ 1,6 tr trở lên chiếm khoảng 60%, với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định lại giả thuyết này Gọi f tỉ lệ sv ngoại tỉnh có mức chi tiêu hàng tháng từ 1,6 triệu trở lên mẫu Gọi p tỉ lệ sv ngoại tỉnh có mức chi tiêu hàng tháng tử 1,6 triệu trở lên đám đông Chương II Giải toán 1.Bài toán Chương II Giải toán 1.Bài toán Trong 50 sinh viên chọn làm mẫu thì có 41 sinh viên có chi tiêu hàng tháng từ 1,6 triệu trở lên Kêt luận: Với mức ý nghĩa 0.05 ta nói tỉ lên sinh viên ngoại tỉnh có mức chi tiêu từ 1,6 triệu trở lên khác 60% 3.MỞ RỘNG VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ • 3.1 Nhận xét - Chi phí sinh hoạt thì tùy vào người có mức chi khác thấy chi tiêu của sinh viên ngoại tỉnh trường ĐHTM chủ yếu thuộc khảng (1tr6-2tr5) -Ta thấy khoảng cách mức chi tiêu max có chênh lệch nhiều Giá phòng trọ thực phẩm HN cao 3.2 biện pháp cho vấn đề chi tiêu Nhà trường cần trao nhiều suất học bổng có giá trị tới sinh viên Đối với nội bộ trợ cấp cho sinh viên nghèo mồi côi nhiều trường Tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt tối đa cố gắng học tốt để được học bổng Đối với sinh viên Phụ huynh thì cần theo sát vấn đề chi tiêu của em mình để hỗ trợ tài rút bớt cần thiết Đối với phụ huynh TỔNG KẾT Từ nghiên cứu sinh viên trường Thương Mại hiểu rõ môn xác suấtthống kê vận dụng thực tế môn học, đặc biệt sinh viên xây dựng kế hoạch dự trù chi tiêu hàng tháng hợp lý cho với giá đắt đỏ Hà Nội.Qua thấy môn học xác suất thống kê có nhiều ứng dụng sống đặc biệt cho kinh tế phát triển Việt Nam cần ước lượng kiểm định đắn để đưa định xác ... hiểu rõ môn xác suấtthống kê vận dụng thực tế môn học, đặc biệt sinh viên xây dựng kế hoạch dự trù chi tiêu hàng tháng hợp lý cho với giá đắt đỏ Hà Nội.Qua thấy môn học xác suất thống kê có nhiều... α, tức là: thuyết H thì xác suất để G nhận giá trị thuốc miền W n loại một: sai lầm bác bỏ giả thuyết H o α Xác suất mắc sai lầm loại Sai lầm Các giả thuyết thống kê sai nên ta cần kiểm định,... 30 Chương I Cơ sở lý luận Ước lượng kỳ vọng toán ĐLNN Trường hợp chưa biết quy luật phân phối X n > 30 Chương I Cơ sở lý luận Kiểm định giả thuyết thông kê a)d) Giả thống kê b) Quythuyết chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận xác suất thống kê, thảo luận xác suất thống kê,

Hình ảnh liên quan

* Bảng xử lý số liệu - thảo luận xác suất thống kê

Bảng x.

ử lý số liệu Xem tại trang 10 của tài liệu.