0

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

15 1,333 2
  • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:00

½ˇαíçβ Bài 21:Sự ăn mòn bảo vệ kim loại I Thế ăn mòn kim loại ? Quan sát hình sau xem có tượng xảy với vật làm từ kim loại ? Quan sát hình sau xem có tượng xảy với vật làm từ kim loại ? Các vật làm từ kim loại có tượng bị rỉ sét Kim loại bị rỉ có tính chất ?  Kim loại bị rỉ thường có màu nâu , xốp , giòn làm cho đồ vật kim loại bị ăn mòn Nguyên nhân gây ăn mòn kim loại ?  Kim loại bị ăn mòn kim loại tác dụng với chất mà tiếp xúc môi trường(nước , không khí , đất ) I Thế ăn mòn kim loại ?  Sự phá hủy kim loại , hợp kim tác dụng hóa học môi trường gọi ăn mòn kim loại II Những yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn kim loại ? Ảnh hưởng chất môi trường  Quan sát thí nghiệm với đinh sắt sau tuần ống nghiệm nhận xét tượng Đinh sắt không khí khô Đinh sắt (1) nước có hòa tan oxi Đinh sắt (2) dung dịch muối ăn Đinh sắt (3) nước cất (4) Đinh sắt không Đinh sắt (1) khí khô Đinh sắt nước (2) dung Đinh sắt (3) dịch muối có hòa tan nước (4) cất ăn oxi  Nhận xét: ăn mòn kim loại không xảy xảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần môi trường mà tiếp xúc Đinh sắt không bị ăn Đinh sắt bị ăn mòn Đinh sắt bị ăn mòn Đinh sắt không bị ăn mòn chậm nhanh mòn 2 Ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt  Nhiệt độ độ cao ảnhsẽ hưởng làm cho nhưsự thếănnào mòn đến kim loại ăn mòn xảy kim nhanh loại ?hơn III Làm để bảo vệ đồ vật kim loại không bị ăn mòn ? Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường  Quan sát hình nêu số biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn sơn Mạ kẽm sơn Tráng men Mạ vàng Bôi dầu mỡ III Làm để bảo vệ đồ vật kim loại không bị ăn mòn ? Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường  Sơn ,mạ ,bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại  Để đồ vật nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sau sử dụng Sơn chống ăn mòn kết cấu thép công trình biển Rửa sạch, lau khô sau sử dụng III Làm để bảo vệ đồ vật kim loại không bị ăn mòn ? Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường  Sơn ,mạ ,bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại  Để đồ vật nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sau sử dụng Chế tạo hợp kim bị ăn mòn  Inox, thép không rỉ sét,  Chế tạo hợp kim bị ăn mòn Chào Mừng Các Em Học Sinh Trường THSP HÓA HỌC 9 TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ H P K I M G A N G T H É P Chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau gọi là? Hợp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng cacbon chiếm là 2 – 5% là? Hợp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng cacbon dưới 2% là? TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ H P K I M G A N G T H É P L Ò C A O B Ệ M Á Y V Ậ T L Í Q U Ặ N G S Ắ T Nơi diễn ra quá trình sản xuất gang làø? Một ứng dụng của gang xám là: Đúc… T ín h d e ûo , t ín h d a ãn đ i e än , tí n h d a ãn n h ie ät , c o ù a ùn h k i m l a ø t ín h c h a át g ì c u ûa K L ? Nguyên liệu chính để sản xuất gang là? TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ H P K I M G A N G T H É P L Ò C A O B Ệ M Á Y V Ậ T L Í Q U Ặ N G S Ắ T Ị M N T Ò B Í N Ă ÍT BỊ ĂN MÒN Bài 21 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN I. sự ăn mòn kim loại   Các em hãy quan sát các hình sau và cho biết thế nào là sự ăn mòn kim loại ?  Đây là hiện tượng vật lý hay hiện tượng hóa học, vì sao ? 1. Khái niệm   !"!#"$%! &'(!)*+, &'(!)*+, • Trong nước mưa thường có chứa axít yếu do khí CO 2 và một số khí khác bị hoà tan . • Trong nước biển có hoà tan một số muối ( NaCl, MgCl 2 , ) và oxi. Những chất này đã tác dụng với kim loại hoặc hợp kim sắt tạo gỉ có màu nâu, xốp, giòn làm cho đồ vật bằng sắt và hợp kim bị ăn mòn .  Ống nghiệm 1 : Nhận xét Đinh sắt không bị ăn mòn II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn 1. Ảnh hưởng của các chất trong môi trường    !"# Ống nghiệm 2 : Nhận xét Đinh sắt bị ăn mòn chậm [...]... luận: Sự ăn mòn kim loại khơng xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của mơi trường mà nó tiếp xúc 2 Ảnh hưởng của nhiệt độ - Sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao - Ví dụ: Thanh thép trong bếp than bị ăn mòn nhanh hơn thanh thép để nơi khơ ráo, thống mát III Chống ăn mòn kim loại 1 Ngăn khơng cho KL tiếp xúc với mơi trường - Sơn, mạ, bơi dầu mỡ, lên trên bề mặt kim. .. muối ăn Nhận xét Đinh sắt bị ăn mòn nhanh Đinh sắt trong nước cất Ống nghiệm 4 : Nhận xét Đinh sắt khơng bị ăn mòn Từ các thí nghiệm trên, ta rút ra kết luận chung gì ? Ống nghiệm 2 Đinh sắt trong Ống nghiệm 3 : Đinh sắt Ống nghiệm 4 Đinh sắt khơng khí khơ, khơng bị ăn nước có hồ tan khí Oxi trong trong dung dịch muối trong nước cất khơng bị mòn ( k.khí ) bị ăn nòn chậm ăn bị ăn mòn nhanh ăn mòn. .. - Sơn, mạ, bơi dầu mỡ, lên trên bề mặt kim loại, hợp kim - Để đồ vật nơi khơ ráo, thống mát, thường xun lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng,… 2 Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn Ta có thể tạo ra một sớ hợp kim ít ăn mòn Thí dụ cho thêm vào thép một sớ kim loại như crom, niken cũng làm tăng độ bền của thép với mơi trường Em có biết ? Quy trình bảo vệ kim loại cho một sớ máy móc Bước 1: Phun nước... Nhúng đồ vật vào dung dịch kiềm để tẩy rửa những chất bẩn có tính axit Bước 3: Nhúng đồ vật vào dung dịch axit để trung hồ kiềm, đồng thời tẩy rửa những vết bẩn có tính bazơ như oxit, hiđroxit kim loại Trong dung dịch axít có chất hãm để axít chỉ tẩy rửa vết bẩn mà khơng làm hại kim Bài 21 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN I ăn mòn kim loại Các em quan sát hình sau cho biết ăn mòn kim loại ? Vỏ tàu thuỷ bị ăn mòn Đế máy bị ăn mòn Em cho biết ăn mòn kim loại ? Khái niệm Ăn mòn hố học phá huỷ kim loại, hợp kim tác dụng hố học mơi trường Đây tượng vật lý hay tượng hóa học, ? Ngun nhân ăn mòn kim loại • Trong nước mưa thường có chứa axít yếu khí CO2 số khí khác bị hồ tan • Trong nước biển có hồ tan số muối ( NaCl, MgCl2, ) oxi Những chất tác dụng với kim loại hợp kim sắt tạo gỉ có màu nâu, xốp, giòn làm cho đồ vật sắt hợp kim bị ăn mòn II Các yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn Ảnh hưởng chất mơi trường Ống nghiệm : Đinh sắt khơng khí khơ Nhận xét Đinh sắt khơng bị ăn mòn Ống nghiệm : Đinh sắt nước có hòa tan khí oxi (khơng khí) Nhận xét Đinh sắt bị ăn mòn chậm Ống nghiệm : Đinh sắt dung dịch muối ăn Nhận xét Đinh sắt bị ăn mòn nhanh Ống nghiệm : Đinh sắt nước cất Nhận xét Đinh sắt khơng bị ăn mòn Từ các thí nghiệm trên, ta rút kết luận chung ? Ống nghiệm Đinh sắt khơng khí khơ, khơng bị ăn mòn Ống nghiệm Đinh sắt nước có hồ tan khí Oxi ( k.khí ) bị ăn nòn chậm Ống nghiệm : Đinh sắt trong dung dịch muối ăn bị ăn mòn nhanh Ống nghiệm Đinh sắt nước cất khơng bị ăn mòn Kết luận: Sự ăn mòn kim loại khơng xảy xảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần mơi trường mà tiếp xúc 2 Ảnh hưởng nhiệt độ - Sự ăn mòn kim loại xảy nhanh nhiệt độ cao - Ví dụ: Thanh thép bếp than bị ăn mòn nhanh thép để nơi khơ ráo, thống mát III Chống ăn mòn kim loại Ngăn khơng cho KL tiếp xúc với mơi trường - Sơn, mạ, bơi dầu mỡ, lên bề mặt kim loại, hợp kim - Để đồ vật nơi khơ ráo, thống mát, thường xun lau chùi sau sử dụng,… Chế tạo hợp kim bị ăn mòn Ta tạo mợt sớ hợp kim ít ăn mòn Thí dụ cho thêm vào thép mợt sớ kim loại crom, niken cũng làm tăng đợ bền của thép với mơi trường Em có biết ? Quy trình bảo vệ kim loại cho số máy móc Bước 1: Phun nước nóng lên đồ vật để tẩy vết bẩn hồ tan nước Bước 2: Nhúng đồ vật vào dung dịch kiềm để tẩy rửa chất bẩn có tính axit Bước 3: Nhúng đồ vật vào dung dịch axit để trung hồ kiềm, đồng thời tẩy rửa vết bẩn có tính bazơ oxit, hiđroxit kim loại Trong dung dịch axít có chất hãm để axít tẩy rửa vết bẩn mà khơng làm hại kim loại Bước 4: Cho đồ vật qua buồng phun nước sơi để tẩy rửa hết axít, chất bẩn bám bề mặt kim loại Bước 5: Nhúng đồ vật vào mỡ sơi để bảo vệ kim loại Vận Vận dụng dụng Hãy chọn đáp án đúng: Dao làm thép khơng bị gỉ nếu: A cắt chanh khơng rửa B ngâm nước tự nhiên nước máy lâu ngày C sau dùng, rửa sạch, lau khơ D ngâm nước muối thời gian 23 30 29 28 26 27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 Bài Tập Về Nhà: - Làm tập SGK - Ơn lại tồn kiến thức chương [...]... hng ca nhit - S n mũn kim loi xy ra nhanh hn nhit cao - Vớ d: Thanh thộp trong bp than b n mũn nhanh hn thanh thộp ni khụ rỏo, thoỏng mỏt III Chng n mũn kim loi 1 Ngn khụng cho KL tip xỳc vi mụi trng - Sn, m, bụi du m, lờn trờn b mt kim loi, hp kim - vt ni khụ rỏo, thoỏng mỏt, thng xuyờn lau chựi sch s sau khi s dng, 2 Ch to hp kim ớt b n mũn Ta cú th to ra mụt sụ hp kim it n mũn Thi du cho... du cho thờm vao thep mụt sụ kim loai nh crom, niken cung lam tng ụ bờn cua thep vi mụi trng Em cú bit ? Quy trỡnh bo v kim loi cho mt s mỏy múc Bc 1: Phun nc núng lờn vt ty cỏc vt bn cú th ho tan trong nc Bc 2: Nhỳng vt vo dung dch kim ty ra nhng cht bn cú tớnh ½ˇαíçβ Ngày tháng 12 năm 2011 CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP MÔN: HÓA HỌC LỚP 9/3 - Hợp kim ? - Thế gang? Thép? - Ứng dụng Đinh sắt không khí khô (1) Đinh sắt không bị ăn mòn Đinh sắt nước có hòa tan oxi (2) Đinh sắt bị ăn mòn chậm Đinh sắt dung dịch muối ăn (3) Đinh sắt bị ăn mòn nhanh Đinh sắt nước cất (4) Đinh sắt không bị ăn mòn Chiếc cầu được làm bằng sắt này hàng năm được quét một lớp sơn mới. Em có biết vì sao lại phải như thế không? Hàng năm trên thế giới mất đi khoảng 15% lượng gang thép luyện được do bị ăn mòn ăn mòn kim loại là gì? Biện pháp bảo vệ? I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? * Hiện tượng Em hãy quan sát một số thanh Sắt sau và cho biết hiện tượng? - Thanh sắt để lâu trong không khí bị han gỉ do bị oxi hoá - Vỏ tàu thuỷ khi chạy trên biển sau một thời gian bị han gỉ do tác động của một số muối như: NaCl, MgCl 2 . Thế nào là sự ăn mòn kim loại? * Kết luận Sự ăn mòn kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại Bài tập trắc nghiệm Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào được gọi là ăn mòn kim loại A. Bi xe đạp bằng sắt quay lâu ngày bị mòn B. Lưỡi cưa bằng thép dùng sau một thời gian bị mòn C. Angten làm bằng hợp kim nhôm để lâu bị giòn và dễ gẫy I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Sự ăn mòn kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? 1 - Đinh sắt trong không khí khô 2 - Đinh sắt trong nước có hoà tan khí oxi 3 - Đinh sắt trong dung dịch muối ăn 4 - Đinh sắt trong nước cất 1 2 3 4 1. ảnh hưởng của các chất trong môi trường. + Sự ăn mòn không xảy ra, xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào môi trường 2. ảnh hưởng của nhiệt độ + ở nhiệt độ cao sự ăn mòn xảy ra nhanh hơn không bị ăn mòn bị ăn mòn chậm bị ăn mòn nhanh không bị ăn mòn I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? 1. ảnh hưởng của các chất trong môi trường. 2. ảnh hưởng của nhiệt độ III. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn Em hãy cho biết Những đồ dùng bằng kim loại đặc biệt là đồ dùng bằng sắt lại phải có lớp sơn ở bên ngoài? 1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường - Sơn, bôi mỡ lên bề mặt kim loại ngăn không cho tiếp xúc với môi trường - Để đồ vật ở nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sạch sẽ 2. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn - Sử dụng một số hợp kim ít bị ăn mòn như: thép trắng,innoc. I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Sự ăn mòn kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại III. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? 1. ảnh hưởng của các chất trong môi trường. + Sự ăn mòn không xảy ra, xảy ra Bài 21: sự ăn mòn kim loại ½ˇαíçβ GV THỰC HIỆN: HỨA XN QUYẾT KIỂM TRA BÀI CŨ Gang ? Thép ? Đáp án Gang hợp kim sắt với cacbon, hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5% Ngồi gang chứa số ngun tố khác Si, Mn, S Thép hợp kim sắt với cabon số ngun tố khác, hàm lượng cacbon chiếm 2% Tiết 27 Tiết 27: SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHƠNG BỊ ĂN MỊN I THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI? Trên bề mặt vật thể xảy 3.Các 4.Hiện tượng tượng gỉ có thường ảnh hưởng diễn đến kim Bị gỉ Gỉ sắt có màu nâu, giòn, xốp, dễ bị bẻ gãy, khơng Gỉ sắt có màu có tính chất nào? Mơi trường tự nhiên: đất, nước, khơng khí Phá hỏng, làm hư đồ vật tượng ? ?tính chất kim loại mơi loại? trường VỎ TÀU THUỶ BỊ ĂN MỊN BÀI 21- TIẾT 27: SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHƠNG BỊ ĂN MỊN I THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI? Sự ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng hố học mơi trường *Ngun nhân làm kim loại bị ăn mòn kim loại tác Ngun nhân làm kim loại bị ăn mòn? dụng với chất mà tiếp xúc mơi trường (khơng khí, đất, nước) Hãy Sự ăn biết:kim Sựloại ăn làmòn tượng loại hốlàhọc dochậm tượng kim loại vật cóthuộc lý táchay dụng Sựcho ănmòn mòn kim loại xảykim nhanh hay phụ vào hố học với mơi xung kết kim loại bị oxi hố hiệntrường tượng hốquanh, học? Giải thích? yếu tố nào? tính chất q báu kim loại Tiết 27: SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHƠNG BỊ ĂN MỊN I THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI? II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI ? 1- Ảnh hưởng chất mơi trường: Đinh sắt khơng khí khơ (1) Đinh sắt nước có hòa tan oxi (2) Đinh sắt dung dịch muối ăn (3) Đinh sắt nước cất (4) +Hãy nêu tượng xảy với đinh sắt ống nghiệm trên? Tiết 27: SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHƠNG BỊ ĂN MỊN I THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI? II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI ? Ảnh hưởng chất mơi trường Đinh sắt khơng khí khơ (1) Đinh sắt khơng bị ăn mòn Đinh sắt nước có hòa tan oxi (2) Đinh sắt bị ăn mòn chậm Đinh sắt dung dịch muối ăn (3) Đinh sắt bị ăn mòn nhanh Đinh sắt nước cất (4) Đinh sắt khơng bị ăn mòn Tiết 27: SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHƠNG BỊ ĂN MỊN I THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI? II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI ? 1- Ảnh hưởng chất mơi trường: Đinh sắt khơng khí khơ (1) Đinh sắt nước có hòa tan oxi (2) Đinh sắt dung dịch muối ăn (3) Đinh sắt nước cất (4) Hãy biết: kim Sự ăn mòn kim xảy loại khơng xảy Sựcho ăn mòn loại khơng xảy xảy ra nhanh hay nhanhphụ haythuộc chậmvào phụcác thuộc yếumơi tố nào? chậm chấtvào trường mà tiếp xúc Tiết 27 SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHƠNG BỊ ĂN MỊN I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI? II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MỊN KIM LOẠI ? 1- Ảnh hưởng chất mơi trường: Sự ăn mòn kim lọai khơng xảy xảy nhanh ... rỉ sét Kim loại bị rỉ có tính chất ?  Kim loại bị rỉ thường có màu nâu , xốp , giòn làm cho đồ vật kim loại bị ăn mòn Nguyên nhân gây ăn mòn kim loại ?  Kim loại bị ăn mòn kim loại tác dụng... cất ăn oxi  Nhận xét: ăn mòn kim loại không xảy xảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần môi trường mà tiếp xúc Đinh sắt không bị ăn Đinh sắt bị ăn mòn Đinh sắt bị ăn mòn Đinh sắt không bị ăn. .. không bị ăn mòn ? Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường  Quan sát hình nêu số biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn sơn Mạ kẽm sơn Tráng men Mạ vàng Bôi dầu mỡ III Làm để bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn, Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn, , II. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại ?

Hình ảnh liên quan

Quan sát những hình sau xem có hiện tượng gì xảy ra với các vật làm từ kim loại ? - Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

uan.

sát những hình sau xem có hiện tượng gì xảy ra với các vật làm từ kim loại ? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Quan sát những hình sau xem có hiện tượng gì xảy ra với các vật làm từ kim loại ? - Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

uan.

sát những hình sau xem có hiện tượng gì xảy ra với các vật làm từ kim loại ? Xem tại trang 4 của tài liệu.
Quan sát hình và nêu một số biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. - Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

uan.

sát hình và nêu một số biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan