0

Bài 8. Danh từ

25 694 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:43

Chào QuýThầy Cô Và Các Em Tiết 41 DANH TỪ DANH TỪ Ví dụ: Học sinh trườngNguyễn Nguyễn TrãiDanh từ thi đua học Danhmừng từ ngày nhà giáo Việt tốt để chào Việt Nam Nam hai riêng chung mươi tháng mười Danh từ 1.Danh từ vật: + Danh từ riêng: Chỉ tên riêng người, địa phương,… + Danh từ chung: tên gọi loại vật DANH TỪ I Danh từ vật: II Cách viết danh từ riêng: Ví dụ: Học sinh trườngNguyễn N Nguyễn T Trãi thi đua học Danhmừng từ ngày nhàDanh V Việt N Nam hai tốt để chào giáo từ chung mươi tháng mười riêng DANH TỪ I Danh từ vật: II Cách viết danh từ riêng: Ta phải viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng DANH TỪ I Danh từ vật: II Cách viết danh từ riêng: Ví dụ: Tên người VIỆT NAM 1.Nhà thờ Cụ H Huỳnh T Thúc K Kháng đặt Tiên Cảnh T C Tên địa lí L Ln Đ Đơn thủ nước A Anh Nước ngồi L Lệ N Ninh vị lãnh đạo nhân dân N Nga DANH TỪ I Danh từ vật: II Cách viết danh từ riêng: Ta phải viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng Cụ thể: Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam tên người, tên địa lí nước ngồi phiên âm qua âm Hán Việt: viết hoa chữ tiếng DANH TỪ I Danh từ vật: II Cách viết hoa danh từ riêng: Ví dụ: Tên người - -1 A A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin - P X Chữ lót Họ Tên - Đất nước C Cam-pu-chia có đền Ă Ăng-co Vát đẹp - V Tên địa lí Nước ngồi DANH TỪ I Danh từ vật: II Cách viết hoa danh từ riêng: Ta phải viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng Cụ thể: Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam tên người, tên địa lí nước ngồi phiên âm qua âm Hán Việt: viết hoa chữ tiếng Đối với tên người tên địa lí nước ngồi phiên âm trực tiếp: viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng Nếu phận gồm nhiều tiếng tiếng cần có gạch nối DANH TỪ I Danh từ vật: II.Cách viết hoa danh từ riêng: Ví dụ: 1.Trường Trung học sở Nguyễn Trãi thi T Tên quan đua học tốt để chào mừng ngày hai mười tháng mười T niên tiền phong Hồ Chí Minh trường ta Đội Thiếu Tên tổ chức vững mạnh I.Danh từ vật: DANH TỪ II Cách viết hoa danh từ riêng: Ta phải viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng Cụ thể: Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam tên người, tên địa lí nước ngồi phiên âm qua âm Hán Việt: viết hoa chữ tiếng Đối với tên người tên địa lí nước ngồi phiên âm trực tiếp: viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng Nếu phận gồm nhiều tiếng tiếng cần có gạch nối Tên quan, tổ chức, giải thưởng… thường cụm từ Chữ phận tạo thành cụm từ viết hoa HỆ THỐNG KIẾN THỨC I Danh từ vật: + Danh từ riêng: Chỉ tên riêng người, địa phương,… + Danh từ riêng: Chỉ tên riêng người, địa phương,… HỆ THỐNG KIẾN THỨC II Cách viết hoa danh từ riêng: Ta phải viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng Cụ thể: Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam tên người, tên địa lí nước ngồi phiên âm qua âm Hán Việt: viết hoa chữ tiếng Đối với tên người tên địa lí nước ngồi phiên âm trực tiếp: viết hoa chữ phận tạo thành tên riêng Nếu phận gồm nhiều tiếng tiếng cần có gạch nối Tên quan, tổ chức, giải thưởng… thường cụm từ Chữ phận tạo thành cụm từ viết hoa LUYỆN TẬP Tìm danh từ chung danh từ riêng Ngày xưa/ ở/ miền/ đất/ Lạc Việt,/ cứ/ như/ bây giờ/ là/ Bắc Bộ/ nước/ ta,/ có/ một/ vị/ thần/ thuộc/ nòi/ rồng,/ trai/ thần/ Long Nữ,/ tên/ là/ Lạc Long Qn   Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, ta, vị, thần, nòi, rồng, trai, tên Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Lạc Long Qn, Long Nữ LUYỆN TẬP Các từ in đậm khác màu có phải danh từ riêng khơng? sao? Chim, Mây, Nước Hoa cho tiếng hót kỳ diệu Họa Mi làm cho tất bừng tỉnh giấc ĐÁP ÁN Chim, Mây, Nước, Hoa, Họa Mi danh từ riêng Vì tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa LUYỆN TẬP Em viết lại danh từ riêng đoạn thơ sau cho đúng: Ai Nam Bộ TiềnG h ậuGg iang g iang,H Ai vơ thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng LUYỆN TẬP 4.Tại từ trời,đất,cụ câu sau lại viết hoa: a Bánh hình tròn tượng trưng cho Trời ta đặt tên bánh giầy Bánh hình vng tượng trưng cho Đất ta đặt tên bánh chưng b.Nhà thờ Cụ Huỳnh Thúc Kháng đặt Tiên Cảnh Đáp án: Thể tơn kính người nói người viết LUYỆN TẬP Điền (Đ) sai (S) vào câu có chưa danh từ chung danh từ riêng sau: Anh hùng Nguyễn văn Trỗi q Điện Bàn S Chi đội Lý Tự Trọng tâm đạt KIỂM TRA BÀI CŨ ?? Chỉ Khi dùng cáctừ lỗithường dùng từmắc đoạnlỗi văn nào? sau: Lặp từ Kỉ niệm thời thơ ấu kỉ niệm đẹp nên em nhớ kỉ niệm thời thơ Đóấu kỉ niệm lần kỉ niệm thờiấu.thơ em thăm quan bảo tàng Sáng đó, xe thăm quan đến, chúng em khẩn thiết lên thiết xe khẩn Dùng từ không nghĩa Lẫn lộn từ gần âm Tiếng Việt Tiết 31: DANH TỪ I Đặc điểm danh từ Ví dụ: ? Xác định danh từ cụm danh từ in đậm? Vua sai ban cho làng ba thúng gạo nếp với ba trâu đực, lệnh phải nuôi cho ba trâu đẻ thành chín […] Danh từ ba trâu Phần trước Danh từ Trung tâm Số từ (chỉ số lượng) Phần sau Chỉ từ (chỉ vị trí, hướng) ba trâu trâu Cụm danh từ Tiếng Việt DANH TỪ I Đặc điểm danh từ Ví dụ: - ba trâu ST DT CT ? Tìm thêm số danh từ đoạn văn trên? Vua sai ban cho làng ba thúng gạo nếp với ba trâu đực, lệnh phải nuôi cho ba trâu đẻ thành chín […] Danh từ ? Danh từ biểu thị gì? CHỈ HIỆN TƯỢNG CHỈ KHÁI NIỆM DANH TỪ CHỈ NGƯỜI CHỈ VẬT ? Đặt câu với danh từ tìm được: - Vua  Vua mừng - Làng  Làng đẹp - Gạo/ nếp  Gạo hạt ngọc quý ? Xác định danh chủ ngữ, từ vị ngữ cáctrong câu vừa câu trên?vừa đặt? - Tôi học sinh ? Nêu vai trò danh từ câu? Ghi nhớ Sgk 1/tr 86 ? Gọi tên hình ảnh sau danh từ thích hợp? ĐÁP ÁN • • • • • • Cái bàn Ti vi Bàn ủi/ bàn Xe lửa Xe đạp Máy bay ? Gọi tên hình ảnh sau danh từ nghề nghiệp thích hợp? ĐÁP ÁN • • • • Giáo viên Bác sĩ Thợ may Hoạ sĩ II Danh từ đơn vị danh từ vật Ví dụ: - ba trâu - viên quan - ba thúng gạo - sáu tạ thóc - Con, viên, thúng, tạ: Nêu tên đơn vị để tính đếm, đo lường vật  Danh từ đơn vị - ?Trâu, quan, thóc: Nêucó têngìtừng Nghĩa gạo, từ in đậm khácloại, danhtừng từ cáđứng thể người, sau? vật, tượng, khái niệm,  Danh từ vật ? Thử thay từ in đậm từ khác rút nhận xét? - ba trâu = ba trâu - viên quan = ông quan - ba thúng gạo ≠ ba chén gạo - sáu tạ thóc ≠ sáu thóc - Con, chú, viên, ông : không số đo, số đếm  Không thay đổi - Thúng, chén, tạ, : số đo, số đếm  Thay đổi Giải thích - Nhà có ba thúng gạo đầy - Nhà có sáu tạ thóc nặng  Thúng, rổ: lượng không xác  Tạ, tấn: số đo, số đếm xác ?Ghi Có nhớ 2loại Sgk/ danh tr87từ? III Luyện tập Bài 1: Liệt kê số danh từ vật mà em biết? Đặt câu với danh từ ấy? Đáp án: - Các danh từ vật là: bàn, ghế, nhà, cửa, bàn, bút… - Đặt câu: - Cái bàn đẹp - Cái ghế bị gẫy Bài 2: Liệt kê loại từ: a Chuyên đứng trước danh từ người, ví dụ như: ông, vị, cô… b Chuyên đứng trước danh từ đồ vật, ví dụ: cái, bức, tấm… Đáp án: a Loại từ chuyên đứng trước danh từ người: ông, bà, chú, bác, cô, dì, cháu, ngài, vị… b Loại từ chuyên đứng trước danh từ đồ vật: cái, bức, tấm, chiếc, quyển, bộ, tờ… ? Danh từ gì? ? Khả kết hợp danh từ nào? ? Danh từ có chức vụ câu? ? Có loại danh từ? Hướng dẫn nhà • Viết đoạn văn (4 - câu) có sử dụng danh từ • Học bài, nắm nội dung phần ghi nhớ • Xem chuẩn bị bài: Danh từ (Tiếp theo) ĐÁNH GIÁ VÀ THỂ CHẾ HÓA CÁC CAN THIỆP OD (EVALUATION AND INSTITUTIONALIZATION) MBA 2012 Giảng viên: Trương Thị Lan Anh THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 2 NỘI DUNG CHÍNH • Đánh giá các can thiệp phát triển tổ chức • Kết quả mong đợi ở nhân viên • Thể chế hóa can thiệp OD Managing the OD Process Three basic components of OD programs: Diagnosis Continuous collection of data about total system, its subunits, its processes, and its culture Action All activities and interventions designed to improve the organization’s functioning Program management All activities designed to ensure success of the program Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 3 Thực hiện và phản hồi đánh giá Diagnosis Design and Implementation of Interventions Alternative Interventions Implementation of Intervention Clarify Intention Plan for Next Steps Implementation Feedback Measures of the Intervention and Immediate Effects Evaluation Feedback Measure of Long-term Effects Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 4 (Nguồn: Waddell et al., 2007) Những vấn đề trong đánh giá can thiệp OD • Mục tiêu không rõ ràng • Lời hứa hão huyền, ảnh hưởng yếu • Đo lường (measurement): Chính xác? Tin cậy? Đầy đủ? • Thiết kế quá trình đánh giá (design) – Quy trình, thời điểm đánh giá phù hợp – Người đánh giá (năng lực đánh giá? khách quan? .) – Yếu tố chính trị trong đánh giá (vì lợi ích nhóm) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 5 Đo lường (Measurement) • Lựa chọn tiêu chí đánh giá: khớp với mô hình chẩn đoán đã được sử dụng (subsystems) – Ví dụ: Đo lường kết quả sau khi tái thiết kế công việc  Dùng mô hình chẩn đoán công việc (Job Diagnostic Model) • Trong quá trình (intervention process) và sau quá trình (outcomes) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 6 Đo lường kết quả sau cùng (Outcomes) Có 2 loại đo lường kết quả (Waddell et al., 2007): • Kết quả về mức độ tham gia (participation- membership): absenteeism, tardiness, turnover, internal employment stability, strikes, work stoppages,… • Kết quả về vận hành công việc (performance on the job): productivity, production quality, grievances, accidents, unscheduled machine down time & repair, material & supply overuse, inventory shrinkage Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 7 Thiết kế việc đánh giá • Thiết kế tiêu chí theo 2 loại đánh giá: – Được xác lập ngay từ lúc hoach định can thiệp OD để định hướng việc thực hiện – Để đánh giá ảnh hưởng tổng thể • Quy trình và nhân sự thực hiện • Chuẩn đánh giá: so với mong đợi, so với nhóm không được áp dụng can thiệp OD này, so với bản thân nhóm đó lúc trước và sau can thiệp OD, v.v… • Phản hồi Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 8 Organizational Development: How Effective Is It? 20 30 40 50 Percentage of Studies Showing Positive Changes Individual outcomes (e.g., job satisfaction) Organizational outcomes (e.g., profit) (23.55) (48.70) Organizational outcomes Tiết 32: Danh từ I đặc điểm danh từ: Nhit lit cho mng quý thy cụ n d gi thm lp! MễN NG VN LP 6A GV: Nguyn Th Minh KIM TRA BI C Em hóy nờu cỏc li thng gp dựng t? Hóy cha li dựng t cỏc cõu sau : a Bn An thng núi nng t tin b Cỏc bn cn lm vic khn thit hn Vua sai ban cho lng y ba thỳng go np vi ba trõu c, lnh phi nuụi lm cho ba trõu y thnh chớn [] (Em thụng minh) Chỉ Khái ngời niệm Khái ch vt niệm Vua sai ban cho lng y ba thỳng go np vi ba trõu c, lnh phi nuụi lm cho ba trõu y thnh chớn [] (Em thụng minh) Chỉ vt Chỉ vt Ba trõu Ba thỳng go np Lng y y Ba trõu Ch s lng Ba ch v trớ thỳng go np S lng Lng y y v trớ Hóy xỏc nh CN-VN cỏc cõu sau: Vua kộn r cho gỏi Lng tụi rt p Tụi l hc sinh Hóy xỏc nh CN-VN cỏc cõu sau: Vua / kộn r cho gỏi CN VN Lng tụi /rt p CN VN Tụi / l hc sinh CN VN Chc v in hỡnh ca danh t cõu l ch ng Khi lm v ng danh t cn cú t l ng trc Kt lun Khỏi nim: Danh t l nhng t ĐÁNH GIÁ VÀ THỂ CHẾ HÓA CÁC CAN THIỆP OD (EVALUATION AND INSTITUTIONALIZATION) MBA 2012 Giảng viên: Trương Thị Lan Anh THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 2 NỘI DUNG CHÍNH • Đánh giá các can thiệp phát triển tổ chức • Kết quả mong đợi ở nhân viên • Thể chế hóa can thiệp OD Managing the OD Process Three basic components of OD programs: Diagnosis Continuous collection of data about total system, its subunits, its processes, and its culture Action All activities and interventions designed to improve the organization’s functioning Program management All activities designed to ensure success of the program Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 3 Thực hiện và phản hồi đánh giá Diagnosis Design and Implementation of Interventions Alternative Interventions Implementation of Intervention Clarify Intention Plan for Next Steps Implementation Feedback Measures of the Intervention and Immediate Effects Evaluation Feedback Measure of Long-term Effects Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 4 (Nguồn: Waddell et al., 2007) Những vấn đề trong đánh giá can thiệp OD • Mục tiêu không rõ ràng • Lời hứa hão huyền, ảnh hưởng yếu • Đo lường (measurement): Chính xác? Tin cậy? Đầy đủ? • Thiết kế quá trình đánh giá (design) – Quy trình, thời điểm đánh giá phù hợp – Người đánh giá (năng lực đánh giá? khách quan? .) – Yếu tố chính trị trong đánh giá (vì lợi ích nhóm) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 5 Đo lường (Measurement) • Lựa chọn tiêu chí đánh giá: khớp với mô hình chẩn đoán đã được sử dụng (subsystems) – Ví dụ: Đo lường kết quả sau khi tái thiết kế công việc  Dùng mô hình chẩn đoán công việc (Job Diagnostic Model) • Trong quá trình (intervention process) và sau quá trình (outcomes) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 6 Đo lường kết quả sau cùng (Outcomes) Có 2 loại đo lường kết quả (Waddell et al., 2007): • Kết quả về mức độ tham gia (participation- membership): absenteeism, tardiness, turnover, internal employment stability, strikes, work stoppages,… • Kết quả về vận hành công việc (performance on the job): productivity, production quality, grievances, accidents, unscheduled machine down time & repair, material & supply overuse, inventory shrinkage Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 7 Thiết kế việc đánh giá • Thiết kế tiêu chí theo 2 loại đánh giá: – Được xác lập ngay từ lúc hoach định can thiệp OD để định hướng việc thực hiện – Để đánh giá ảnh hưởng tổng thể • Quy trình và nhân sự thực hiện • Chuẩn đánh giá: so với mong đợi, so với nhóm không được áp dụng can thiệp OD này, so với bản thân nhóm đó lúc trước và sau can thiệp OD, v.v… • Phản hồi Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 8 Organizational Development: How Effective Is It? 20 30 40 50 Percentage of Studies Showing Positive Changes Individual outcomes (e.g., job satisfaction) Organizational outcomes (e.g., profit) (23.55) (48.70) Organizational outcomes Danh từ I ĐẶC ĐIỂM CỦA DANH TƯ Ví dụ: thúng Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo trâu đực, lệnh phải nuôi làm làng gạo nếp với ba cho trâuba trâu ấy đẻ thành chín […] trâu Chỉ tư Số tư - Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm Ví dụ: học sinh, mèo, cối, mưa, ẩn dụ… Danh từ có khả kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ: này, ấy, đó… và một số từ khác ở phía sau Chức của danh tư là làm chủ ngữ, danh tư làm vị ngữ phải có tư “là” đứng trước Ví dụ: Học sinh chơi đùa sân trường VN CN Bố em là công nhân CN VN II PHÂN LOẠI DANH TƯ ba một trâu viên thúng tạ danh từ chi n vi quan ba gạo sáu thóc danh từ chi sự vật TIÊT 31 - TIÊNG VIÊT DANH TƯ I ĐĂC ĐIÊM CUA DANH TƯ II PHÂN LOẠI DANH TƯ III LUYÊN TÂP Thao luận nhom BAI TÂP Liêt kê môt sô danh tư chi sư vật ma em biêt? Đăt câu ĐÁNH GIÁ VÀ THỂ CHẾ HÓA CÁC CAN THIỆP OD (EVALUATION AND INSTITUTIONALIZATION) MBA 2012 Giảng viên: Trương Thị Lan Anh THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 2 NỘI DUNG CHÍNH • Đánh giá các can thiệp phát triển tổ chức • Kết quả mong đợi ở nhân viên • Thể chế hóa can thiệp OD Managing the OD Process Three basic components of OD programs: Diagnosis Continuous collection of data about total system, its subunits, its processes, and its culture Action All activities and interventions designed to improve the organization’s functioning Program management All activities designed to ensure success of the program Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 3 Thực hiện và phản hồi đánh giá Diagnosis Design and Implementation of Interventions Alternative Interventions Implementation of Intervention Clarify Intention Plan for Next Steps Implementation Feedback Measures of the Intervention and Immediate Effects Evaluation Feedback Measure of Long-term Effects Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 4 (Nguồn: Waddell et al., 2007) Những vấn đề trong đánh giá can thiệp OD • Mục tiêu không rõ ràng • Lời hứa hão huyền, ảnh hưởng yếu • Đo lường (measurement): Chính xác? Tin cậy? Đầy đủ? • Thiết kế quá trình đánh giá (design) – Quy trình, thời điểm đánh giá phù hợp – Người đánh giá (năng lực đánh giá? khách quan? .) – Yếu tố chính trị trong đánh giá (vì lợi ích nhóm) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 5 Đo lường (Measurement) • Lựa chọn tiêu chí đánh giá: khớp với mô hình chẩn đoán đã được sử dụng (subsystems) – Ví dụ: Đo lường kết quả sau khi tái thiết kế công việc  Dùng mô hình chẩn đoán công việc (Job Diagnostic Model) • Trong quá trình (intervention process) và sau quá trình (outcomes) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 6 Đo lường kết quả sau cùng (Outcomes) Có 2 loại đo lường kết quả (Waddell et al., 2007): • Kết quả về mức độ tham gia (participation- membership): absenteeism, tardiness, turnover, internal employment stability, strikes, work stoppages,… • Kết quả về vận hành công việc (performance on the job): productivity, production quality, grievances, accidents, unscheduled machine down time & repair, material & supply overuse, inventory shrinkage Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 7 Thiết kế việc đánh giá • Thiết kế tiêu chí theo 2 loại đánh giá: – Được xác lập ngay từ lúc hoach định can thiệp OD để định hướng việc thực hiện – Để đánh giá ảnh hưởng tổng thể • Quy trình và nhân sự thực hiện • Chuẩn đánh giá: so với mong đợi, so với nhóm không được áp dụng can thiệp OD này, so với bản thân nhóm đó lúc trước và sau can thiệp OD, v.v… • Phản hồi Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 8 Organizational Development: How Effective Is It? 20 30 40 50 Percentage of Studies Showing Positive Changes Individual outcomes (e.g., job satisfaction) Organizational outcomes (e.g., profit) (23.55) (48.70) Organizational outcomes Kiểm tra cũ Chỉ lỗi dùng từ đoạn văn sau: Lặp từ Kỉ niệm thời thơ ấu kỉ niệm đẹp nên em nhớ kỉ ấu Đó kỉ niệm lần em kỉ niệm thời thơ ấu thăm quan quan bảo tàng Sáng đó, xe đến, chúng em khẩn khẩn thiết thiết lên xe Lẫn lộn từ gần âm Dùng từ không nghĩa TIẾT 32: DANH TỪ I Đặc điểm danh từ 1: Ví dụ Vua sai ban cho làng ba thúng gạo nếp với ba trâu đực, lệnh phải nuôi cho ba trâu đẻ thành chín […] Danh từ (Em bé thông minh) vật 2: Nhận xét - Danh từ: trâu Chỉ người Khái niệm Khái niệm - Các danh từ khác: Vua, làng, gạo, nếp, thúng Chỉ vật Chỉ vật  Danh từ từ người, vật, tượng, khái niệm TIẾT 32: DANH TỪ - ĐÁNH GIÁ VÀ THỂ CHẾ HÓA CÁC CAN THIỆP OD (EVALUATION AND INSTITUTIONALIZATION) MBA 2012 Giảng viên: Trương Thị Lan Anh THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 2 NỘI DUNG CHÍNH • Đánh giá các can thiệp phát triển tổ chức • Kết quả mong đợi ở nhân viên • Thể chế hóa can thiệp OD Managing the OD Process Three basic components of OD programs: Diagnosis Continuous collection of data about total system, its subunits, its processes, and its culture Action All activities and interventions designed to improve the organization’s functioning Program management All activities designed to ensure success of the program Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 3 Thực hiện và phản hồi đánh giá Diagnosis Design and Implementation of Interventions Alternative Interventions Implementation of Intervention Clarify Intention Plan for Next Steps Implementation Feedback Measures of the Intervention and Immediate Effects Evaluation Feedback Measure of Long-term Effects Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 4 (Nguồn: Waddell et al., 2007) Những vấn đề trong đánh giá can thiệp OD • Mục tiêu không rõ ràng • Lời hứa hão huyền, ảnh hưởng yếu • Đo lường (measurement): Chính xác? Tin cậy? Đầy đủ? • Thiết kế quá trình đánh giá (design) – Quy trình, thời điểm đánh giá phù hợp – Người đánh giá (năng lực đánh giá? khách quan? .) – Yếu tố chính trị trong đánh giá (vì lợi ích nhóm) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 5 Đo lường (Measurement) • Lựa chọn tiêu chí đánh giá: khớp với mô hình chẩn đoán đã được sử dụng (subsystems) – Ví dụ: Đo lường kết quả sau khi tái thiết kế công việc  Dùng mô hình chẩn đoán công việc (Job Diagnostic Model) • Trong quá trình (intervention process) và sau quá trình (outcomes) Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 6 Đo lường kết quả sau cùng (Outcomes) Có 2 loại đo lường kết quả (Waddell et al., 2007): • Kết quả về mức độ tham gia (participation- membership): absenteeism, tardiness, turnover, internal employment stability, strikes, work stoppages,… • Kết quả về vận hành công việc (performance on the job): productivity, production quality, grievances, accidents, unscheduled machine down time & repair, material & supply overuse, inventory shrinkage Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 7 Thiết kế việc đánh giá • Thiết kế tiêu chí theo 2 loại đánh giá: – Được xác lập ngay từ lúc hoach định can thiệp OD để định hướng việc thực hiện – Để đánh giá ảnh hưởng tổng thể • Quy trình và nhân sự thực hiện • Chuẩn đánh giá: so với mong đợi, so với nhóm không được áp dụng can thiệp OD này, so với bản thân nhóm đó lúc trước và sau can thiệp OD, v.v… • Phản hồi Đánh giá và thể chế hóa OD - Dr. Lan Anh 8 Organizational Development: How Effective Is It? 20 30 40 50 Percentage of Studies Showing Positive Changes Individual outcomes (e.g., job satisfaction) Organizational outcomes (e.g., profit) (23.55) (48.70) Organizational outcomes Kiểm tra cũ: ? Chỉ lỗi dùng từ câu sau chữa lại cho Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát người nông dân ? Nguyên nhân mắc lỗi từ dùng sai câu Trả đâu? lời: -Từ dùng sai: sửa lại chứng thực là: -Nguyên nhân mắc lỗi: -Không biết nghóa chứng kiến -Hiểu không đầy đủ sai nghóa Tiết :32, Tiếng Việt: DANH TỪ Dựa vào kiến thức I Đặc điểm danh bậc Tiểu học, xác đònh từ danh từ cụm danh từ in 1.Khái niệm: đậm đây: Vua sai ban cho làng ba thúng gạo nếp với ba trâu đực, lệnh phải nuôi cho ba trâu đẻ thành chín […] ( Em bé thông minh ) Tìm thêm danh từ khác câu dẫn Vua Làng Con trâu Thúng gạo nếp Tìm thêm vài danh ... thành chín […] Danh từ ba trâu Phần trước Danh từ Trung tâm Số từ (chỉ số lượng) Phần sau Chỉ từ (chỉ vị trí, hướng) ba trâu trâu Cụm danh từ Tiếng Việt DANH TỪ I Đặc điểm danh từ Ví dụ: - ba... ngài, vị… b Loại từ chuyên đứng trước danh từ đồ vật: cái, bức, tấm, chiếc, quyển, bộ, tờ… ? Danh từ gì? ? Khả kết hợp danh từ nào? ? Danh từ có chức vụ câu? ? Có loại danh từ? Hướng dẫn nhà... chúng em khẩn thiết lên thiết xe khẩn Dùng từ không nghĩa Lẫn lộn từ gần âm Tiếng Việt Tiết 31: DANH TỪ I Đặc điểm danh từ Ví dụ: ? Xác định danh từ cụm danh từ in đậm? Vua sai ban cho làng ba thúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Danh từ, Bài 8. Danh từ,

Hình ảnh liên quan

? Gọi tên các hình ảnh sau bằng những - Bài 8. Danh từ

i.

tên các hình ảnh sau bằng những Xem tại trang 12 của tài liệu.
? Gọi tên các hình ảnh sau bằng những - Bài 8. Danh từ

i.

tên các hình ảnh sau bằng những Xem tại trang 14 của tài liệu.