Benh an ban phan truoc

10 143 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:17

Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn? (và điểm qua DB2 pureScale phiên bản 9.8) Giới thiệu Phần mềm quản lý thông tin là cốt lõi của điện toán doanh nghiệp. Các công ty cần truy cập vào một loạt các thông tin như XML, hàng đợi thông điệp, các tài liệu, video và các loại phương tiện truyền thông phong phú khác. Sự phát triển của một thế giới thông minh hơn làm cho tính liên tục sẵn sàng trở thành thiết yếu và nó cũng dẫn dắt sự hội tụ của các ứng dụng giao dịch, nghiệp vụ thông minh, quản lý hiệu năng giao dịch và quản lý nội dung vì các công ty tích hợp các hoạt động kinh doanh và quy trình nghiệp vụ của họ, qua đó chuyển đổi các hoạt động của họ thành một mẫu hình thế giới thông minh hơn. Các phần mềm quản lý thông tin của IBM mang lại nền tảng mà bạn cần để cung cấp thông tin theo nhu cầu thông qua một tập hợp phong phú các dịch vụ. Những dịch vụ này có thể được sử dụng để hỗ trợ và truy vấn dữ liệu (có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc), tích hợp dữ liệu, cung cấp việc phân giải thực thể dữ liệu, quản lý dữ liệu tổng thể, liên hiệp dữ liệu và quản lý nội dung, cũng như một loạt phong phú các khả năng phân tích trong thời gian chạy. Khi bạn xem xét tập hợp đầy đủ các dịch vụ này, toàn bộ chúng được gọi là Thông tin như một dịch vụ. IBM cung cấp một khung công tác phong phú các cách làm thực hành tốt nhất xây dựng theo từng mục đích và hướng vào từng ngành nghề, được xây dựng trên các dịch vụ lõi này cho phép các công ty chuyển đổi một cách có hệ thống các tài sản dữ liệu của họ thành sức mạnh chiến lược cốt lõi cho doanh nghiệp; toàn bộ các cách làm thực hành này được gọi là Kỷ nguyên của thông tin (Information Agenda). Trái tim của danh sách các sản phẩm quản lý thông tin này là các máy chủ cơ sở dữ liệu DB2 phân tán (cho các hệ điều hành Linux, UNIX và Windows), chúng cũng là tiêu điểm của bài viết này. Lưu ý rằng bài viết này chỉ mô tả phiên bản của DB2 chạy trên các nền tảng phân tán và di động (pervasive). Để biết thông tin về toàn bộ danh sách DB2, hãy xem trang web Phần mềm quản lý thông tin hoặc trang Web tương ứng của mỗi sản phẩm: DB2 cho z/OS hoặc DB2 cho i. DB2 cũng là trái tim của cả InfoSphere Warehouse (bao gồm cả ấn bản dành cho phòng ban - Departmental Editions) và của các ấn bản của InfoSphere Balanced Warehouse cũng như hệ thống phân tích thông minh của IBM (IBM Smart Analytics System); trên thực tế, tất cả các sản phẩm này (ngay cả các sản phẩm nhằm vào thị trường vừa và nhỏ) được xây dựng trên ấn bản DB2 Doanh nghiệp (DB2 Enterprise Edition) được bàn đến trong bài viết này. Những sản phẩm nói trên không được đề cập trong bài viết này bởi vì chúng có các dịch vụ vượt ra ngoài cơ sở dữ liệu DB2 lõi, là trọng tâm của bài viết này. Thật dễ dàng để đi đến quyết định sử dụng DB2, tuy nhiên, có những ấn bản khác nhau của DB2 (và các tùy chọn giấy phép tương ứng) rất thích hợp cho các phần khác nhau của thị trường. Đối với mỗi phiên bản của DB2, chúng tôi viết một bài báo giống như bài này, được thiết kế để giúp bạn quyết định sử dụng ấn bản DB2 phân tán nào để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn. Do các thay đổi ở từng bước chuyển tiếp tác động đến bản phát hành các phiên bản theo thời gian, nên bài viết này biến thành tài liệu tham khảo chi tiết các thay đổi nhỏ về cấp phép và sản phẩm. Vì lý do này, điều quan trọng là bạn phải lưu ý ngày công bố và số phát hành sau dấu chấm phiên bản khi đọc bài viết này. BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN MẮT T.W BỆNH ÁN MẮT Khoa:………….Giường……… (Bán phần trước) Số lưu trữ:………………… Mã YT……/ 210 / 200 / …… I HÀNH CHÍNH Tuổi Họ tên (In hoa) ………………………………… Sinh ngày: Giới Nam Nữ Nghề nghiệp: ……………………………… Dân tộc: ……………………………… Ngoại kiều: …………………………… Địa chỉ: Số nhà ……… Thôn, phố …………………… Xã, phường ……………………………… Huyện (Q, Tx) ………………………… Tỉnh, thành phố ……………………………… Nơi làm việc: ………………………… Đối tượng: BHYT 2.Thu phí 3.Miễn 4.Khác 10 BHYT giá trị đến ngày…… tháng…… năm 200… Số thẻ BHYT 11 Họ tên, địa người nhà cần báo tin: ……………………………………………………………………… ………………………………………………….Điện thoại số ……………………………………………………… II QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH 12 Vào viện: ……… …… ph 13 Trực tiếp vào: Cấp cứu Khoa 15 Vào khoa 16 Chuyển Khoa ngày… /… / 200… KKB Khoa điều trị ng / th / năm Số ngày ĐT …giờ… phút …./… /… …giờ… phút …./… /… …giờ… phút …./… /… …giờ… phút …./… /… III CHẨN ĐOÁN 2.Do gây mê Tự đến - Vào viện bệnh lần thứ 17 Chuyển viện: 1.Tuyến Tuyến CK - Chuyển đến ……………………………………………………… ……………………………………………………………………… 18 Ra viện ……….giờ……… ngày……./………/………… Ra viện Xin Bỏ Đưa MÃ 3.Do nhiễm khuẩn 23 Tổng số ngày điều trị sau phẫu thuật: 24 Tổng số lần phẫu thuật: Khác 19 Tổng số ngày điều trị: …………………………… 20 Nơi chuyển đến: …………………………………… ………………………………………………………… 21 KKB, cấp cứu: ……………………………………… ………………………………………………………… 22 Khi vào khoa điều trị: ……………………………… ………………………………………………………… - Tai biến: - Biến chứng: 1.Do phẫu thuật 14 Nơi giới thiệu: Cơ quan y tế Khác MÃ 25 Ra viện: + Bệnh chính: (tổn thương) ………………………………………………… (Nguyên nhân) ……………………………… + Bệnh kèm theo: …………………………… ……………………………………………… + Chẩn đoán trước phẫu thuật: ……………… ………………………………………………… + Chẩn đoán sau phẫu thuật: ………………… ………………………………………………… IV TÌNH TRẠNG RA VIỆN 26 Kết điều trị Khỏi Nặng Đỡ, giảm Tử vong Không thay đổi 27 Giải phẫu bệnh (khi có sinh thiết): 1.Lành tính 2.Nghi ngờ Ác tính Giám đốc bệnh viện Họ tên 28 Tình hình tử vong: …….giờ… phút ngày……tháng……năm……… 1.Do bệnh 2.Do tai biến điều trị 3.Khác 1.Trong 24 vào viện 2.Trong 48 vào viện 3.Trong 72 vào viện 29 Nguyên nhân tử vong: 30 Khám nghiệm tử thi: 31 Chẩn đoán giải phẫu tử thi: Ngày tháng .năm 200 Trưởng khoa Họ tên B TỔNG KẾT BỆNH ÁN Chẩn đoán bệnh chính: + Lâm sàng: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… + Nguyên nhân: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Quá trình điều trị: + Nội khoa: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… + Phẫu thuật: Ngày PT Loại phẫu thuật/ Thủ thuật Phẫu thuật viên + Kết quả: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… + Biến chứng/di chứng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… + Hướng điều trị tiếp: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Người giao hồ sơ: Người nhận hồ sơ: Ngày……tháng… năm 200… Bác sỹ điều trị Họ tên………………………… Họ tên ………………………… Họ tên …………………………… A - BỆNH ÁN Lý vào viện: …………………………………………………………………………………… ……… Bệnh sử: - Thời gian xuất bệnh ………………………………………………………………………… … - Nguyên nhân (nếu có) …………………………………………………………………………… ……… - Các phương pháp điều trị …………………………………………………………………………………… Tiền sử: - Bản thân: + Tại mắt: ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………… + Toàn thân: .…………………….…… …………………………………………………………………………………………………… … - Gia đình : + Bệnh mắt………………………………………………………………………………………… + Bệnh toàn thân ………………………………………………………………………………… Khám bệnh 4.1 Khám mắt MẮT PHẢI Thị lực MẮT TRÁI Không kính : Qua lỗ : Không kính : Qua lỗ : Có chỉnh kính……………………………………… Có chỉnh kính…………… Nhìn gần …………………………………………………… Nhìn gần …… Nhãn áp …………………………………………………… ………………………………………… Lác vận nhãn …………………………………………………… ………………………………………… Lệ đạo Mi mắt Bơm lệ quản: Nước thoát tốt : Bơm lệ quản: Nước thoát tốt : Trào lệ quản đối diên: Trào lệ quản đối diên: Trào chỗ: Trào chỗ: Bình thường: Phù Sẹo da mi Chắp Lẹo Sụp mi Bình thường Sẹo da mi Phù Chắp Lẹ Sụp mi Khác :………………………………………………… Khác :…………………………………………… -U mi -U mi Tính chất u ……………………………… Vị trí Kích thước -Quặm: Có Không 1/3 Có Không + Mi 1/3 1/3 Toàn + Mi 1/3 Vị trí Kích thước -Quặm: + Mi Tính chất u ………………………… 1/3 1/3 1/3 Toàn 1/3 1/3 Toàn + Mi 1/3 1/3 Toàn 1/3 -Hở mi: -Hở mi : -Trễ mi: - Trễ mi : -Khuyết mi: 1/3 1/3 1/3 -Tuyến bờ mi: Bình thường Viêm tắc nhẹ -Khuyết mi: 1/3 1/3 1/3 ngoà -Tuyến bờ mi: Bình thường Vừa Nặng -Viêm bờ mi (chân lông mi) Viêm tắc nhẹ Vừa Nặng -Viêm bờ mi (chân lông mi) -Tổn thương khác: -Tổn thương khác: ...Máy OCT chụp cắt lớp bán phần trước nhãn cầu (OCT VISANTE) Với các tính năng ưu việt phục vụ chẩn đoán, điều trị, theo dõi các lĩnh vực: Bệnh lý và phẫu thuật giác mạc; Phẫu thuật khúc xạ; Bệnh bán phần trước; Bệnh Glôcôm; Chẩn đoán & đánh giá phẫu thuật đục thể thủy tinh, Thập niên 80 của thế kỷ XX đánh dấu bước mở màn cho hàng loạt các tiến bộ vượt bậc trong nhãn khoa. Các ứng dụng khoa học công nghệ vào chẩn đoán và điều trị bệnh mắt đã đem lại những thành quả to lớn trong công cuộc giải phóng mù lòa ở Việt nam cũng như trên thế giới. Các dạng máy hiện đại, sử dụng kỹ thuật tiên tiến, có hiệu quả điều trị cao đã được đưa vào ứng dụng tại các cơ sở nhãn khoa lâm sàng, đặc biệt tại các tuyến Trung ương và thành phố lớn. Bên cạnh đó, các máy có khả năng chẩn đoán bệnh sớm, chính xác cũng đã được chú trọng. Trong tháng 3/2009, Bệnh viện Mắt Trung ương vừa trang bị và đưa vào sử dụng máy VISANTE OCT - máy chụp cắt lớp bán phần trước nhãn cầu giúp hoàn thiện chẩn đoán các bệnh nhãn khoa nói chung và các bệnh lý bán phần trước nói riêng. Máy VISANTE OCT là dạng máy chụp cắt lớp sử dụng tia sáng Laser có bước sóng 1310nm để phân tích các lớp tổ chức nhãn cầu với độ giải ở mức 18 micron. Với bước sóng cao hơn hẳn, VISANTE OCT cho phép các bác sĩ có thể khảo sát các vùng tổ chức đặc biệt mà các dạng máy OCT trước đây không thể khảo sát được như: vùng chân mống mắt, góc tiền phòng cũng như các vùng bị che lấp bởi sẹo giác mạc, màng xuất tiết viêm,… Ngoài ra, độ phân giải cao của VISANTE OCT còn giúp các bác sĩ có thể phân biệt được những thay đổi rất nhỏ cũng như đo đạc được các thành phần, khoảng cách của bán phần trước nhãn cầu. Các phần mềm của máy VISANTE OCT cho phép đưa ra các thông số chính xác của bán phần trước như độ dày giác mạc, độ sâu tiền phòng, độ mở góc tiền phòng,… giúp loại bỏ các sai số rất đáng kể do khả năng ước lượng của từng bác sĩ, kỹ thuật viên trước đây. Hơn nữa, các phần mềm trợ giúp còn cho phép hiển thị trực tiếp, lưu giữ cũng như chụp lại các hình ảnh giữ liệu trong quá trình khám xét. Chính nhờ đó, chất lượng công tác hội chẩn, theo dõi bệnh nhân và giảng dạy được nâng cao đáng kể. Bên cạnh đó, các hình ảnh hiển thị và lưu giữ với chất lượng cao, trung thực còn giúp cho bệnh nhân có thể trực tiếp quan sát được tình trạng mắt của chính mình. Nhờ đó, bệnh nhân có thể hiểu biết hơn về tình trạng bệnh của mình và kết hợp tốt hơn với bác sĩ nhãn khoa trong quá trình điều trị. Các tính năng ưu việt trên của máy chụp OCT bán phần trước VISANTE đã được các bác sĩ nhãn khoa ứng dụng vào quá trình chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân trong rất nhiều lĩnh vực: Bệnh lý và phẫu thuật giác mạc: Máy OCT bán phần trước hỗ trợ các bác sĩ xác định vị trí chính xác của sẹo, dị vật hoặc các tổn thương bệnh lý khác trong từng lớp sâu giác mạc (ở biểu mô, nhu mô nông, nhu mô sâu hay ở lớp nội mô). Trên cơ sở đó các phẫu thuật viên có thể đưa ra chỉ định phẫu thuật chính xác như: Ghép nội mô giác mạc; Ghép giác mạc xuyên thủng; Ghép giác mạc lớp. Ngoài ra, sau phẫu thuật ghép giác mạc, máy OCT bán phần trước còn giúp các phẫu thuật viên có thể đánh giá tình trạng sẹo mổ, tình trạng mảnh ghép giác mạc cũng như nền giác mạc cũ, Nhờ đó có thể quyết định xử trí biến chứng hoặc phẫu thuật bổ xung sớm. Phẫu thuật khúc xạ: Với khả năng đưa ra các thông số đo đạc chi tiết, chính xác cũng như đánh giá toàn diện tình trạng giác mạc, độ sâu tiền phòng, độ cong mặt trước thể thủy tinh, máy OCT bán phần trước hỗ trợ tích cực các bác sĩ trong các lĩnh vực - Chỉ định phương pháp phẫu thuật thích hợp cho từng bệnh nhân có tật khúc xạ như phẫu thuật ĐẶT VẤN ĐỀ Glụcụm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở Việt Nam cũng như trên thế giới [1], trong đó thể thường gặp ở nước ta là glụcụm gúc đúng. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời bệnh có thể gây ra các tổn hại không có khả năng phục hồi. Vì vậy việc khám phát hiện sớm khả năng đúng gúc ở những người có nguy cơ cao bị bệnh để điều trị dự phòng là một biện pháp rất quan trọng. Từ những năm 1960, các nhà nhãn khoa trên thế giới đã chú ý đến những đặc điểm giải phẫu thuận lợi và cơ chế bệnh sinh của glụcụm gúc đúng để từ đó đề xuất ra các thử nghiệm nhằm phát HIỆN sớm bệnh ở những người có nguy cơ. Thử nghiệm buồng tối được mô tả lần đầu bởi Gronholm (1910) là thử nghiệm mang tính sinh lý và an toàn, nhưng lại ít được sử dụng bởi độ nhạy không cao [4]. Các tác giả Thiel và Wegner đã đề xuất cải tiến bằng thử nghiệm buồng tối tư thế cúi đầu nhằm khắc phục nhược điểm trên [4]. Những năm gần đây nhờ có máy chụp cắt lớp bán phần trước (AS- OCT) việc phát hiện nguy cơ gúc đúng trở nên dễ dàng hơn [8]. Năm 2011 nghiên cứu của tác giả Li Dejiao cho thấy hiệu quả chẩn đoán của thử nghiệm buồng tối sử dụng máy AS-OCT cao hơn thử nghiệm buồng tối đơn thuần [11]. Nolan WP (2010) nhận thấy AS-OCT mang lại độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn cho thử nghiệm buồng tối [13]. Hiện nay tại Việt Nam chưa có báo cáo nào về kết quả nghiên cứu ứng dụng máy AS-OCT vào thử nghiệm buồng tối. Bởi vậy chúng tôi tiến hành đề tài “Đỏnh giá sự thay đổi góc tiền phòng trong thử nghiệm buồng tối bằng máy chụp cắt lớp bán phần trước” với hai mục tiêu: 1. Mô tả sự thay đổi của góc tiền phòng trong thử nghiệm buồng tối bằng máy chụp cắt lớp bán phần trước. 2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả của thử nghiệm. 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Thử nghiệm buồng tối Gronholm (1910), Seidel (1920-1922) là những tác giả đầu tiên mô tả thử nghiệm buồng tối [4]. Cơ chế của thử nghiệm đã được chứng minh là do hiện tượng giãn đồng tử gõy bớt gúc tiền phòng trong điều kiện ít ánh sáng. Thử nghiệm được tiến hành như sau: đối tượng được đo nhãn áp, sau đó cho đối tượng ngồi trong buồng tối 1 giờ rồi đo lại ngay nhãn áp. Thử nghiệm được coi là dương tính nếu nhãn áp chênh lệch trước và sau thử nghiệm trên 8mmHg [4]. Ưu điểm của thử nghiệm này là sinh lý và an toàn. Tuy nhiên nhược điểm của nó là độ nhạy thấp, theo tác giả Tornquist (1958), thử nghiệm buồng tối chỉ dương tính trong 15% các trường hợp có độ sâu tiền phòng dưới 2.0 mm.[4] - Thử nghiệm buồng tối tư thế cúi đầu Thiel và Wegner đã lần đầu đề xuất thử nghiệm buồng tối tư thế cúi đầu được cải tiến từ thử nghiệm buồng tối đơn thuần [4]. Quy trình thử nghiệm như sau: đối tượng được đo nhãn áp, sau đó ngồi trong buồng tối 1 giờ với tư thế: mặt cỳi, trỏn tỳ trên một mặt phẳng. Chú ý giữ mắt mở, không tỳ đè lên mắt và tránh ngủ quên. Sau 1 giờ đo lại ngay nhãn áp. Thử nghiệm được coi là dương tính nếu nhãn áp sau thử nghiệm tăng từ 8 mmHg cùng với soi góc thấy gúc đúng. [4] Hiện nay sự kết hợp của thử nghiệm sinh lý với các phương tiện hiện đại như máy chụp cắt lớp bán phần trước Visante OCT hay máy siêu âm sinh hiển vi UBM với khả năng đánh giá trực tiếp sự thay đổi của góc tiền phũng đó mang lại giá trị cao hơn cho các thử nghiệm, đặc biệt là thử nghiệm buồng tối [6]. 2 1.2. Máy chụp cắt lớp bán phần trước và ứng dụng trong glụcụm góc đúng. 1.2.1. Máy chụp cắt lớp bán phần trước – Anterior segment Optical Coherence Tomography (AS-OCT) Máy hoạt động dựa trên nguyên lý giao thoa Michelson . Một tia sáng phát ra từ nguồn sáng sẽ đi vào gương tách tia sáng ra thành hai tia. Một tia đến gương qui chiếu và một tia đến mô cần khảo sát. Tia phản xạ từ mô khảo sát gồm nhiều xung phản hồi, mỗi xung mang một thông tin về chiều dày các cấu trúc mô học khác nhau trong nhãn cầu, nhờ đó máy cho kết quả chính xác vị trí và chiều dày các cấu trúc của nhãn cầu [Error: Reference source not found]. Máy chụp cắt lớp bán phần trước được sử dụng tại bệnh viện Mắt medical-ebooks2014.blogspot.com medical-ebooks2014.blogspot.com medical-ebooks2014.blogspot.com medical-ebooks2014.blogspot.com medical-ebooks2014.blogspot.com medical-ebooks2014.blogspot.com ... Thoái hoá già + Lắng đọng Canxi, san hô + Lắng đọng Canxi, san hô -Bất thường khác: -Bất thường khác: -Viêm: + Nốt -Viêm: + Nốt Lan toả +Nông Áp xe -Giãn lối Lan toả +Nông Sâu Áp xe... khác:………………………………………… -Nhu mô: -Nhu mô: Vừa +Phù: Nhẹ Nặng Sâu Rất sâu Khu trú Lan toả Nhiều ổ vệ tinh < ½ c/ dày Ở rìa Sâu Rất sâ Khu trú Lan toả Nhiều ổ vệ tin < ½ c/ dày Ở rìa Ở trung tâm Nặng Nông +Tiêu... -Tổn thương khác: -Tổn thương khác: Kết mạc -Cương tụ: Toả lan Rìa Ở KM nhãn cầu Ở rìa -Phù nề -Cương tụ: Toả lan Toàn Xuất huyết -Nhú -Tiết tố mủ -Phù nề Sẹo -Nhú Tiết tố Giả mạc -Bắt

Hình ảnh liên quan

-Hình thái đục:............................................................... -Lệch:       - Benh an ban phan truoc

Hình th.

ái đục:............................................................... -Lệch: Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan