0

Đề xuất khen thưởng và Báo cáo công tác quản lý hành nghề y tư nhân năm 2015 - Cục quản lý khám chữa bệnh

6 122 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:22

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện ) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 28 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Chứng nhân đủ điều kiện hành nghề - Cơ sở giải phẩu thẩm mỹ: 1.200.000đ - Phòng khám đa khoa: 300.000đ - Phòng khám chuyên khoa: 240.000đ - Phòng xét nghiệm: 240.000đ - Cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu: 240.000đ - Cơ sở dịch vụ làm răng giả: 400.000đ - Cơ sở dịch vụ y tế: 80.000đ. - Phòng Chẩn trị y học cổ Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định truyền: 200.000đ - Cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc: 80.000đ - Cơ sở kinh doanh thuốc Y học cổ truyền: 240.000đ Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế - số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn vào chiều thứ 5 hàng tuần, có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả. 2. Bước 2 Trong thời hạn 28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp GCNĐĐKHN cho Tên bước Mô tả bước đương sự. - Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có thông báo cho đương sự bổ sung. Khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, đương sự phải bổ sung hồ sơ gửi về Sở Y tế. Nếu sau 10 ngày làm việc, đương sự không bổ sung hồ sơ thì Sở Y tế trả hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả và nêu rõ lý do. 3. Bước 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu lệ phí, trả kết quả cho cá nhân, lưu hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân ; 2. - Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân sắp hết hạn; Thành phần hồ sơ 3. - Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề; 4. - Bản sao hợp pháp Chứng nhận đăng ký kinh doanh; 5. - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất ; 6. - Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 5 năm; 7. - Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận tập huấn hành nghề do Sở Y tế tổ chức; 8. - Đơn xin làm công tác chuyên môn 9. - Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân sắp hết hạn. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. [\[\ Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ SVTH : Huyình Thi – Låïp 20QT. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHOẢN PHẢI THU. I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. 1. Khái Niệm Của Quản Trị Tài Chính: Quản trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với các kế hoạch. Các nguồn vốn được sử dụng vào các hoạt động của công ty và hình thành cấu trúc tài sản của nó bao gồm:  Tài sản cố định.  Tồn kho: tạo ra những điều kiện để sản xuất liên tục hay bán hàng thuận lợi hơn Các khoản phải thu là những khoản nợ từ phía khách hàng, những người mua hàng của công ty nhưng chưa trả tiền.  Tiền mặt và chứng khoán khả nhượng. Được sử dụng trong các mục đích giao dịch và thanh toán. 2. Vai Trò Của Nhà Quản Trị Tài Chính: Nhà quản trị tài chính có thể tác động rất mạnh đến sự thành công của doanh nghiệp. Sự tác động này nó thể hiện bằng khả năng đáp ứng với những thay đổi, lập kế hoạch để sử dụng vốn một cách có hiệu quả, kiểm soát quá trình sử dụng vốn, làm tăng vốn Các nhà quản trị tài chính sẽ tác động đến sự tăng trưởng của nền kinh tế thông qua việc sử dụng nguồn lực tiền vốn của nền kinh tế đáp ứng nhu cầu của xã hội. Khai thác và sử dụng hiệu quả, các nhà quản trị tài chính làm tăng của cải của doanh nghiệp và đóng góp vào sức sống và sự tăng trưởng của nền kinh tế. 3. Mục Tiêu Của Quản Trị Tài chính: Quản trị có hiệu quả các luông vốn trong doanh nghiệp đã bao hàm việc phục vụ một mục tiêu và mục đích của nó. Bởi vì, việc ra quyết định hay không đối với một quyết định tài chính nào đó cuối cùng phải dựa trên những tiêu chuẩn nhất định của công ty. Tất nhiên, mỗi doanh nghiệp có thể có rất nhiều mục tiêu, song với mục tiêu nghiên cứu của đề tài chúng ta sẽ xoáy quanh mục tiêu làm tăng trưởng tài sản cho chủ doanh nghiệp. Tóm lại, mục tiêu của doanh nghiệp trên, quan điểm tài chính là làm tăng giá trị cho chủ doanh nghiệp. Mục tiêu này được thể hiện bằng cách cực đại hoá giá trị của chủ doanh nghiệp, giá trị này thể hiện trên cơ sở giá trị thị trường với những đánh giá khắc nghiệt về khả năng sinh lợi và thị trường rủi ro của doanh nghiệp. 4. Chức Năng Của Quản Trị Tài Chính. 4.1. Những nhiệm vụ cơ bản: Muốn khai thác và phân phối vốn có hiệu quả người quản trị tài chính phải lập kế hoạch một cách cẩn thận cho các hoạt động dự kiến tương lai và sau đó đánh giá hiệu quả của dòng ngân quỹ này trong điền kiện tài chính của công ty. Trên cơ sở những dự kiến tương lai SVTH : Huyình Thi – Låïp 20QT. họ cũng lập kế hoạch về khả năng thanh toán cho các hoá đơn và các khoản nợ khi đến hạn. Yêu cầu về khả năng thanh toán có thể đòi hỏi phải khai thác vốn tăng thêm. Phân tích tài chính, hoạch định và kiểm soát là những quá trình nghiên cứu và cũng là nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính. 4.2. Chức năng huy động vốn: Mỗi nguồn vốn có những đặc tính khác nhau như: chi phí, thời gian và trách nhiệm đặt lên mỗi tài sản và các yêu cầu khác từ các nguồn cung cấp vốn, trên cơ sở các đặc tính này nhà quản trị tài chính phải cân nhắc, lựa chọn các nguồn tài trợ hợp lý với tình hình tài chính của công ty. Các quyết định tài trợ sẽ tạo ra một cấu trúc vốn với các công tác đòn bẩy liên quan đến rủi ro tài chính. Về mặt sở hữu việc huy động vốn vốn có thể tăng nợ, chi phí nguồn nợ sẽ rẻ hơn nguồn tự có, nhưng Công ty phải luôn đối phó với việc thanh toán các khoản nợ đấu hạn. 4.3. Chức năng phân phối vốn: Phân phối là xác định phân chỉ nguồn lực tài chính cho các hoạt động khác nhau của công ty. Phân phối vốn sẽ giải quyết vấn đề đầu tư vào tài sản nào, bao nhiêu. Phân phối phải được tiến hành phù hợp với mục tiêu cơ bản là cực đại Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện ) Mã số hồ sơ 148725 a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhận hồ sơ Bước 2: Thẩm định hồ sơ Bước 3: Trả kết quả tại Sở Y tế b) Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp: chỉ yêu cầu bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu - Nếu nộp bằng đường bưu điện: yêu cầu nộp bản chứng thực chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn xin cấp lại chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y và trang thiết bị y tế tư nhân (theo mẫu) - Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu) - Báo cáo tình hình hoạt động trong 5 năm (theo mẫu) - Bản mô tả vị trí hành nghề - Số lượng hồ sơ: 01(bộ) d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận h) Lệ phí (nếu có): Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế tư nhân:  Nhà Hộ sinh: 400.000  Phòng khám: Đa khoa: 300.000 Chuyên khoa: 240.000 Chẩn trị y học cổ truyền: 200.000  Trung tâm kế thừa, ứng dụng y dược học cổ truyền: 400.000 đ  Cơ sở dịch vụ y tế: i. Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 80.000đ ii. Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ: 240.000đ iii. Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 1.200.000. iv. Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 400.000đ - Cơ sở dịch vụ điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt, dưỡng sinh, khí công, xông hơi thuốc của y học cổ truyền: 80.000đ - Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở kinh doanh thuốc thành phẩm y học cổ truyền; cơ sở kinh doanh thuốc phiến y học cổ truyền; cơ sở kinh doanh dược liệu chưa bào chế; đại lý bán thuốc thành phẩm y học cổ truyền: 240.000đ i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục - Đơn xin cấp lại chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y và trang thiết bị y tế tư nhân (theo mẫu) - Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu - Bản mô tả vị trí hành nghề k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Pháp lệnh Số: 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003 về hành nghề y dược tư nhân Nghị định Số: 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân. Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp Tiểu luận QLNN Đàm Thị Hải chuyên đề : Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp về công tác quản lý bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh - Hà Giang. Phần i đặt vấn đề Rừng là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, vì nó giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển và sinh tồn của loài ngời. Là nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, rừng điều hoà khí hậu, cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trờng sống, rừng còn là nhà máy lọc khổng lồ. Ngoài giá trị về kinh tế, môi trờng, rừng còn có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan thiên nhiên, du lịch văn hoá, danh lam thắng cảnh, an ninh quốc phòng Nớc ta nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa, quanh năm cây cối xanh tơi. Rừng tự nhiên cũng vậy, với sự đa dạng về chủng loại, phong phú về thành phần động thực vật, đã bao đời nay rừng cung cấp lâm, đặc sản, thuốc chữa bệnh cho con ngời, thế nhng mấy thập niên gần đây dân số tăng nhanh, sức ép về diện tích đất canh tác ngày càng tăng đối với rừng. Mỗi năm có hàng triệu ha rừng bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều loài động thực vật đã vĩnh viễn mất đi, nguồn Gen các loài động thực vật quý hiếm ngày càng cạn kiệt. Hiện nay diện tích rừng nớc ta đã suy giảm đáng kể do nhiều nguyên nhân:dân số tăng nhanh, nạn khai thác chặt phá rừng bừa bãi, tập quán của ngời dân Do vậy công tác quản lí và bảo vệ rừng hết sức quan trọng. Tỉnh Hà Giang hiện nay có 5 khu bảo tồn thiên nhiên đó là : Tây Côn Lĩnh, Phong Quang, Bát Đại Sơn, Du Già, Bắc Mê. Mục đích của việc thành lập các khu bảo tồn này là nhằm bảo vệ nguồn Gen của các loài động thực vật quý hiếm, bảo vệ sinh thái môi trờng, phát huy tác dụng phòng hộ, vai trò đầu nguồn xung yếu của sông Lô, sông Chảy, sông Gâm, sông Miện Rừng bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh là một trong hệ thống rừng đặc dụng quốc gia. Đây là một khu vực có kiểu rừng 1 Tiểu luận QLNN Đàm Thị Hải kín thờng xanh á nhiệt đới ẩm vùng núi cao cùng với sinh cảnh rừng trên núi đá vôi với nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm. Nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam. Nhiều thập niên trở lại đây, cả nớc nói chung, khu Tây Côn Lĩnh nói riêng dới áp lc của dân số tăng nhanh và cách thức sử dụng tài nguyên không hợp lý, đã gây những tác động to lớn đến tài nguyên và môi trờng sinh thái. Một số loài thực vật, động vật rừng có giá trị về khoa học, kinh tế cũng đã bị biến mất hoặc bị đe dọa săn đuổi. Mất rừng dẫn đến đất bị xói mòn rửa trôi, nguồn nớc không đợc điều hoà và thời tiết diễn biến thất thờng. Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã thực hiện chuyên đề:Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp về công tác quản lý và bảo vệ rừng tại ban quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh-Hà Giang . Kết quả nghiên cứu của chuyên đề hi vọng sẽ giúp đợc Ban quản lí rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh có cơ sở để quản lý và bảo vệ rừng tốt hơn trong thời gian tới. 2 Tiểu luận QLNN Đàm Thị Hải Phần ii Mục đích yêu cầu của chuyên đề I. Mục đích - Đánh giá tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, thực hiện chuyên đề nhằm tìm ra hạn chế trong công việc quản lý bảo vệ rừng,Từ đó đa ra các biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới. II. Yêu cầu - Nắm đợc phơng pháp điều tra, thu thập số liệu. - Số liệu phải đầy đủ, chính xác, đảm bảo cho công việc đánh giá hiện trạng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. - Đánh giá hiệu quả việc quản lý bảo vệ rừng. - Phân tích các nhân tố ảnh hởng đến việc quản lý bảo vệ rừng. - Đề xuất các biện pháp quản lý bảo vệ rừng , nhằm ngăn chặn nạn chặt phá rừng III. Nội dung. - Đánh giá thực trạng công tác quản lý rừng ở ban quản lý. - Phân tích ảnh hởng của 1 số nhân tố đến công tác quản lý rừng. - Đề xuất các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, nhằm ngăn chặn nạn chặt phá rừng nhằm ngăn chặn những tác động xấu nhất tới rừng. 3 Tiểu luận QLNN Đàm Thị Hải Phần iii Tình hình cơ bản nơi thực hiện chuyên đề I. Điều kiện tự chuyên đề : “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp về công tác quản lý bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh - Hà Giang.” Phần i đặt vấn đề Rừng là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, vì nó giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển và sinh tồn của loài người. Là nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, rừng điều hoà khí hậu, cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường sống, rừng còn là nhà máy lọc khổng lồ. Ngoài giá trị về kinh tế, môi trường, rừng còn có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan thiên nhiên, du lịch văn hoá, danh lam thắng cảnh, an ninh quốc phòng Nước ta nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa, quanh năm cây cối xanh tươi. Rừng tự nhiên cũng vậy, với sự đa dạng về chủng loại, phong phú về thành phần động thực vật, đã bao đời nay rừng cung cấp lâm, đặc sản, thuốc chữa bệnh cho con người, thế nhưng mấy thập niên gần đây dân số tăng nhanh, sức ép về diện tích đất canh tác ngày càng tăng đối với rừng. Mỗi năm có hàng triệu ha rừng bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều loài động thực vật đã vĩnh viễn mất đi, nguồn Gen các loài động thực vật quý hiếm ngày càng cạn kiệt. Hiện nay diện tích rừng nước ta đã suy giảm đáng kể do nhiều nguyên nhân:dân số tăng nhanh, nạn khai thác chặt phá rừng bừa bãi, tập quán của người dân…Do vậy công tác quản lí và bảo vệ rừng hết sức quan trọng. Tỉnh Hà Giang hiện nay có 5 khu bảo tồn thiên nhiên đó là : Tây Côn Lĩnh, Phong Quang, Bát Đại Sơn, Du Già, Bắc Mê. Mục đích của việc thành lập các khu bảo tồn này là nhằm bảo vệ nguồn Gen của các loài động thực vật quý hiếm, bảo vệ sinh thái môi trường, phát huy tác dụng phòng hộ, vai trò đầu nguồn xung yếu của sông Lô, sông Chảy, sông Gâm, sông Miện …Rừng bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh là một trong hệ thống rừng đặc dụng quốc gia. Đây là một khu vực có kiểu rừng 1 kín thường xanh á nhiệt đới ẩm vùng núi cao cùng với sinh cảnh rừng trên núi đá vôi với nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm. Nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam. Nhiều thập niên trở lại đây, cả nước nói chung, khu Tây Côn Lĩnh nói riêng dưới áp lưc của dân số tăng nhanh và cách thức sử dụng tài nguyên không hợp lý, đã gây những tác động to lớn đến tài nguyên và môi trường sinh thái. Một số loài thực vật, động vật rừng có giá trị về khoa học, kinh tế cũng đã bị biến mất hoặc bị đe dọa săn đuổi. Mất rừng dẫn đến đất bị xói mòn rửa trôi, nguồn nước không được điều hoà và thời tiết diễn biến thất thường. Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã thực hiện chuyên đề:“Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp về công tác quản lý và bảo vệ rừng tại ban quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh-Hà Giang”. Kết quả nghiên cứu của chuyên đề hi vọng sẽ giúp được Ban quản lí rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh có cơ sở để quản lý và bảo vệ rừng tốt hơn trong thời gian tới. Phần ii Mục đích yêu cầu của chuyên đề 2 I. Mục đích - Đánh giá tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, thực hiện chuyên đề nhằm tìm ra hạn chế trong công việc quản lý bảo vệ rừng,Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới. II. Yêu cầu - Nắm được phương pháp điều tra, thu thập số liệu. - Số liệu phải đầy đủ, chính xác, đảm bảo cho công việc đánh giá hiện trạng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. - Đánh giá hiệu quả việc quản lý bảo vệ rừng. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý bảo vệ rừng. - Đề xuất các biện pháp quản lý bảo vệ rừng , nhằm ngăn chặn nạn chặt phá rừng III. Nội dung. - Đánh giá thực trạng công tác quản lý rừng ở ban quản lý. - Phân tích ảnh hưởng của 1 số nhân tố đến công tác quản lý rừng. - Đề xuất các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, nhằm ngăn chặn nạn chặt phá rừng nhằm ngăn chặn những tác động xấu nhất tới rừng. Phần iii Tình hình cơ bản nơi thực hiện chuyên đề I. Điều kiện tự nhiên 3 1.1 Vị trí địa lý 1.1.1. Đặc điểm chung Ban quản lý rừng đặc dụng Tây Côn
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tĩm tắt tình hình khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, c| bệnh  tư  nhân.  - Đề xuất khen thưởng và Báo cáo công tác quản lý hành nghề y tư nhân năm 2015 - Cục quản lý khám chữa bệnh

1..

Tĩm tắt tình hình khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, c| bệnh tư nhân. Xem tại trang 2 của tài liệu.
¿ Hình thức tổ chức cơ sở KBCB __ - Đề xuất khen thưởng và Báo cáo công tác quản lý hành nghề y tư nhân năm 2015 - Cục quản lý khám chữa bệnh

Hình th.

ức tổ chức cơ sở KBCB __ Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan