0

Chinh-sua-dh-Co dien tu-2014

3 76 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:21

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Đính kèm Quyết định số 413/ QĐ-BVU ngày 31/10/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu) Trình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2014 Ngành: Công nghệ kỹ thuật khí; chuyên ngành: Cơ điện tử STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Học kỳ Số tín Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 14 Học phần bắt buộc 14 060001 Toán cao cấp 0101060001 3(2,1,6) 060023 Pháp luật đại cương 0101060023 2(1.5,0.5,4) 110001 Tin học đại cương 0101110001 2(1,1,4) 120108 Toeic 0101120108 3(2,1,6) 120502 Vẽ kỹ thuật Autocad 0101120502 2(1,1,4) 120739 An toàn lao động 0101120739 2(1.5,0.5,4) 060024 Giáo dục thể chất 0101060024 1(0,1,2)* Học kỳ 15 Học phần bắt buộc 15 060002 Toán cao cấp 0101060002 2(1.5,0.5,4) 060010 0101060010 2(1.5,0.5,4) 060014 0101060014 2(2,0,4) 120109 Vật lý đại cương Những nguyên lý chủ nghĩa MácLênin (P1) Toeic 0101120109 3(2,1,6) 120108(a) 090009 Cơ lý thuyết 0101090009 2(1.5,0.5,4) 060001(a) 090090 Vẽ kỹ thuật khí 0101090090 2(1.5,0.5,4) 120502(a) 110047 Lập trình C 0101110047 2(1,1,4) 060025 Giáo dục thể chất 0101060025 1(0,1,2)* 060029 Giáo dục quốc phòng 0101060029 8(5,3,16)* Học kỳ 060001(a) 18 Học phần bắt buộc 18 060003 Toán cao cấp 0101060003 2(1.5,0.5,4) 060012 0101060012 1(0,1,2) 060015 0101060015 3(3,0,6) 060014(a) 120110 Thí nghiệm vật lý đại cương Những nguyên lý chủ nghĩa MácLênin (P2) Toeic 0101120110 3(2,1,6) 120109(a) 080114 Điện tử 0101080114 2(1,1,4) 080115 Kỹ thuật điện 0101080115 2(1,1,4) 060010(a) 120358 Sức bền vật liệu 0101120358 3(2,1,6) 090009(a) 120745 Nguyên lý máy 0101120745 2(1.5,0.5,4) 090009(a) 060026 Giáo dục thể chất 0101060026 1(0,1,2)* 1/3 060002(a) STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Số tín Học kỳ 18 Học phần bắt buộc 16 Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 060016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0101060016 2(2,0,4) 060015(a) 080038 Lý thuyết điều khiển tự động 0101080038 2(1.5,0.5,4) 060003(a) 080123 Thực hành điều khiển tự động 0101080123 1(0,1,2) 080038(c) 090014 Thuỷ lực đại cương 0101090014 2(1.5,0.5,4) 090009(a) 120735 Thiết kế, mô hệ thống máy 0101120735 2(1,1,4) 090090(a) 120746 Chi tiết máy 0101120746 3(2,1,6) 120745(a) 120963 Điện tử số 0101120963 2(1,1,4) 080114(a) 120740 Thực tập sở 0101120740 2(0,2,4) Học phần tự chọn 090151 Nhiệt kỹ thuật 0101090151 2(1.5,0.5,4) 060010(a) 120718 Dao động kỹ thuật 0101120718 2(1.5,0.5,4) 120358(a) 120747 Chống ăn mòn kim loại 0101120747 2(1.5,0.5,4) Học kỳ 17 Học phần bắt buộc 15 060017 080025 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Kỹ thuật cảm biến 080093 080112 0101060017 3(3,0,6) 060016(a) 0101080025 2(1.5,0.5,4) 060010(a) Lập trình PLC 0101080093 2(1.5,0.5,4) 080115(a) Thực hành lập trình PLC 0101080112 1(0,1,2) 080093(c) 090097 Cơ sở cắt gọt kim loại 0101090097 3(2,1,6) 090090(a) 120738 Đồ án nguyên lý, chi tiết máy 0101120738 1(1,0,2) 120746(a) 120758 Thiết kế mạch 0101120758 3(2,1,6) 120963(a) Học phần tự chọn 120471 Kỹ giao tiếp 0101120471 2(1.5,0.5,4) 120593 Xã hội học đại cương 0101120593 2(1.5,0.5,4) 120715 Phương pháp nghiên cứu khoa học 0101120715 2(1.5,0.5,4) Học kỳ 16 Học phần bắt buộc 14 090096 Khí nén, thuỷ lực 0101090096 090154 Thực hành khí nén, thuỷ lực 0101090154 1(0,1,2) 090096(c) 120760 Kỹ thuật giao tiếp máy tính 0101120760 2(1.5,0.5,4) 110047(a) 120763 Vi xử lý vi điều khiển 0101120763 3(2,1,6) 120758(a) 120766 Đồ án PLC 0101120766 1(1,0,2) 080093(a) 120962 Kỹ thuật hàn 0101120962 2(1,1,4) 090090(a) 120741 Thực tập chuyên ngành 0101120741 3(0,3,6) 120740(a) Học phần tự chọn 2(1,1,4) 120444 Chế tạo bồn bể công nghiệp 0101120444 2(1.5,0.5,4) 090090(a) 120645 Máy nâng chuyển 0101120645 2(1.5,0.5,4) 120746(a) 120753 Máy thuỷ lực 0101120753 2(1.5,0.5,4) 120746(a) Học kỳ 15 Học phần bắt buộc 100060 13 Quản trị doanh nghiệp 0101100060 2/3 2(1.5,0.5,4) STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Số tín Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 120640 Lập trình PLC nâng cao 0101120640 2(1.5,0.5,4) 080093(a) 120759 Cảm biến ứng dụng 0101120759 2(1.5,0.5,4) 080025(a) 120761 Đồ án kỹ thuật giao tiếp máy tính 0101120761 1(1,0,2) 120760(a) 120762 Mô hình hoá mô hệ thống 0101120762 2(1,1,4) 080038(a) 120764 Đồ án vi xử lý vi điều khiển 0101120764 1(1,0,2) 120763(a) 120765 Chuẩn truyển thông công nghiệp 0101120765 2(1.5,0.5,4) 110001(a) 120768 Thực hành lập trình PLC nâng cao 0101120768 1(0,1,2) 120640(c) Học phần tự chọn 080009 Điều khiển trình 0101080009 2(1.5,0.5,4) 080052 Robot công nghiệp 0101080052 2(1.5,0.5,4) 120745(a) 120732 Tự động hoá trình sản xuất 0101120732 2(1.5,0.5,4) 080025(a) Học kỳ 12 Học phần bắt buộc 12 120744 Thực tập tốt nghiệp 0101120744 4(0,4,8) 120742 Đồ án tốt nghiệp học phần thay 0101120742 8(8,0,16) Tổng số tín chỉ: 120741(a) 125 Các học phần Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ, điểm trung bình chung học kỳ, toàn khoá HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm 3/3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Giáo viên hướng dẫn :Thầy Phạm Nguyễn CươngThầy Nguyễn Việt ThànhSinh viên thực hiện :1. Nguyễn Duy Hiệp 0012038 nguyenduyhiep@yahoo.com2. Hoàng Minh Ngọc Hải 0012545 vinajes@yahoo.com Tháng 11/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TINNGUYỄN DUY HIỆP – HOÀNG MINH NGỌC HẢI XÂY DỰNG TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ CÓ HỖ TRỢ LẤY TIN TỪ CÁC WEBSITE KHÁCLUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌCTP. HCM, 2004TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TINNGUYỄN DUY HIỆP - 0012038HOÀNG MINH NGỌC HẢI - 0012545XÂY DỰNG TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ CÓ HỖ TRỢ LẤY TIN TỪ CÁC WEBSITE KHÁCLUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNT.S(DEA) PHẠM NGUYỄN CƯƠNGNIÊN KHÓA 2000 - 2004MỤC LỤC 1 Chương 1. TỔNG QUAN 10 1. VÌ SAO CHÚNG TÔI CHỌN “TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ” LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ? 10 1.1. Cách nhìn nhận về báo điện tử : 10 1.2. Sự vượt trội của báo điện tử so với báo giấy thông thường 11 1.3. Sự thành công của các tờ báo điện tử hiện nay 13 1.4. Sự gia tăng về số lượng độc giả của các báo điện tử . 15 1.5. Mục tiêu đề tài 16 1.5.1 Tìm hiểu Bộ portal mã nguồn mở DotNetNuke . 16 1.5.2 Xây dựng tòa soạn báo điện tử 16 2. LÝ DO CHỌN DOTNETNUKE LÀM NỀN TẢNG ỨNG DỤNG 17 2.1. Tính mới và tính mở của DotNetNuke . 17 2.2. Kiến trúc và tính đóng gói của DotNetNuke 20 2.2.1 Kiến trúc của DotNetNuke . 20 2.2.2 Tính đóng gói của DotNetNuke 21 2.3. Tính tiện dụng của DotNetNuke 25 2.4. Triển vọng của DotNetNuke . 29 2.5. DotNetNuke và việc xây dựng một tờ báo điện tử . 29 3. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC LẤY TIN TỰ ĐỘNG . 30 3.1. Tính khả thi của việc lấy tin tự động . 30 3.1.1 Tổng quan LỚP:THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆPTrình bày: Th.S Dương Tố DungC.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 2CHƯƠNG TRÌNH HỌC1. Buổi 1: Kiến thức chung về TMĐT2. Buổi 2: Những điều cần biết về Website3. Buổi 3: Marketing trực tuyến4. Buổi 4: Thanh toán trực tuyến, An toànC.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 3BUỔI 1:• Kiến thức chung về TMĐT• Các mô hình TMĐT• Bí quyết thành công trong TMĐT• Thực trạng TMĐT trên thế giới• Thực trạng TMĐT ở Việt NamC.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 4BUỔI 2:• Website và những kiến thức cần có về Website– Khái niệm Website– Domain, Host, Vận hành – Các bƣớc xây dựng Website– Các rủi ro có thể xảy ra cho Website, khắc phục?– Một số chức năng thƣờng gặp, mục đích?– …• Những điều thiết yếu để có một website mang lại hiệu quả caoC.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 5BUỔI 3:• Kỹ năng Marketing trực tuyến hiệu quả với chi phí thấp nhất• Chiến lƣợc Marketing lan truyền với chi phí cực nhỏ• Marketing trực tuyến dành cho Doanh nghiệp B2B thị trƣờng xuất khẩu• Kỹ năng tối ƣu hóa Website để xếp hạng Top 10 trên Google.comC.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 6BUỔI 4:• Thanh toán trực tuyến• An toàn mạng trong TMĐT, cách phòng ngừa và khắc phục sự cố• Hỏi – Đáp• Phân tích tình huống cụ thể• Trắc nghiệm kiến thức cuối khóaC.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 7BUỔI 1:• Kiến thức chung về TMĐT• Các mô hình TMĐT• Bí quyết thành công trong TMĐT• Thực trạng TMĐT trên thế giới• Thực trạng TMĐT ở Việt NamBắt đầu Buổi 1C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 8BUỔI 1:Kiến thức chung về TMĐT• Định nghĩa Thƣơng mại điện tử“Thương mại điện tử là việc thực hiện các hoạt động thương mại dựa trên các công cụ điện tử, mà điển hình nhất là Internet, WWW”• Thƣơng mại điện tử giúp ích cho Doanh nghiệp nhƣ thế nào?– Marketing – Quản lý mối quan hệ khách hàng– Bán hàng– Mua hàng– Giao dịch nội bộ doanh nghiệp– Hợp tác với đối tác bên ngoài doanh nghiệp– Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh– …C.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 9• Lịch sử hình thành Thƣơng mại điện tử?• Các cấp độ phát triển của Thƣơng mại điện tử:– Phân chia thành 06 cấp độ• Cấp độ 1: hiện diện trên mạng• Cấp độ 2: có website riêng• Cấp độ 3: chuẩn bị cho Thƣơng mại điện tử, chƣa tích hợp, tự động hóa quy trình và dữ liệu• Cấp độ 4: đã có tích hợp, tự động hóa quy trình và dữ liệu• Cấp độ 5: Thƣơng mại điện tử không dây• Cấp độ 6: “cả thế giới trong một máy tính nối mạng”– Phân chia thành 03 cấp độ: • I-commerce: thƣơng mại thông tin• T-commerce: thƣơng mại giao dịch• C-commerce: thƣơng mại tích hợpBUỔI 1:Kiến thức chung về TMĐTC.TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN (VITANCO) www.vitanco.com 10• Thƣơng mại điện tử làm thay đổi việc kinh doanh trên thế giới nhƣ DICTIONARY OFFOOD SCIENCEAND TECHNOLOGYSecond EditionCompiled and edited by theInternational Food Information ServiceA John Wiley & Sons, Ltd., PublicationCInternational Food Information Service (IFIS Publishing) 2005Second edition published 2009CInternational Food Information Service (IFIS Publishing) 2009FSTA – Food Science and Technology Abstracts®and Food Science Central®are registered trade marks within Europe and the USA.IFIS Publishing, Lane End House, Shinfield Road, Shinfield, Reading RG2 9BB, UKTelephone +44 118 988 3895, email ifis@ifis.org, or visit www.foodsciencecentral.comISBN 978-0-86014-186-0 (IFIS Publishing e-Book)DisclaimerThe information contained herein, including any expression of opinion and any projection or forecast, has been obtained from or isbased upon sources believed by us to be reliable, but is not guaranteed as to accuracy or completeness. The information is suppliedwithout obligation and on the understanding that any person who acts upon it or otherwise changes his/her position in reliance thereondoes so entirely at his/her own risk. Use of general descriptions, trademarks and the like, even if not specifically identified as such, doesnot imply that they are not protected by relevant regulations.Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons in February 2007. Blackwell’s publishing programme has been merged withWiley’s global Scientific, Technical, and Medical business to form Wiley-Blackwell.Registered officeJohn Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United KingdomEditorial offices9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, United Kingdom2121 State Avenue, Ames, Iowa 50014-8300, USAFor details of our global editorial offices, for customer services and for information about how to apply for permission to reuse thecopyright material in this book please see our website at www.wiley.com/wiley-blackwell.The right of the author to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs andPatents Act 1988.All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by anymeans, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except as permitted by the UK Copyright, Designs and PatentsAct 1988, without the prior permission of the publisher.Wiley also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that appears in print may not be available in electronicbooks.Designations used by companies to distinguish their products are often claimed as trademarks. All brand names and product names usedin this book are trade names, service marks, trademarks or registered trademarks of their respective owners. The publisher is notassociated with any product or vendor mentioned in this book. This publication is designed to provide accurate and authoritativeinformation in regard to the subject matter covered. It is sold on the understanding that the publisher is not engaged in renderingprofessional services. If professional advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should besought.ISBN: 9781405187404Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.A catalogue record for this book is available from the British Library.Dictionary of food science and technology / compiled and edited by theInternational Food Information Service. – 2nd ed.p.;cm.ISBN 978-1-4051-8740-4 (hardback : alk. paper) 1. Food industry and trade–Dictionaries. I. International Food Information Service.[DNLM: 1. Food Technology–Dictionary–English. TP 368.2 D554 2009]TP368.2.D58 2009664.003–dc22 2008053562Typeset by IFIS PublishingPrinted in Singapore1 2009PREFACE AND GUIDE TODICTIONARY USAGEThe first edition of the Dictionary of Food Science and Technology was published in 2005to complement the 2004 edition of the companion Thesaurus to the bibliographic databaseFSTA – Food Science and Technology
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh-sua-dh-Co dien tu-2014, Chinh-sua-dh-Co dien tu-2014,

Hình ảnh liên quan

Trình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2014 Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; chuyên ngành: Cơ điện tử - Chinh-sua-dh-Co dien tu-2014

r.

ình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2014 Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; chuyên ngành: Cơ điện tử Xem tại trang 1 của tài liệu.