0

xu ly thue nk doi voi hang hoa nk tao tscd

2 59 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:52

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn) Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới - Container 40 fit: 22USD/container -Container 20 fit: 11USD/container Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (368 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn) vào các ngày trong tuần. 2. Bước 2 Cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra thực tế 3. Bước 3 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Một ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Kiểm tra y tế hàng hóa xuất cảnh đường hàng không, đường thủy: + Lô hàng từ 10 kg trở xuống: 1USD/lô + Lô hàng từ 10 kg - 50 kg: 3USD/lô + Lô hàng trên 50 kg -100kg: 5USD/lô + Lô hàng từ 100 kg - 1 tấn: 10USD/lô + Lô hàng từ 1tấn - 10 tấn: 30USD/lô + Lô hàng từ 10 tấn - 100 tấn: 70USD/lô + Lô hàng từ 100 tấn: 80USD/lô Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xử lý y tế hàng hóa và nộp tại Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương (209. Yersin, Phú Cường, TDM, Bình Dương). 2. Bước 2: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra thực tế việc xử lý y tế hàng hóa 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Giấy chứng nhận xử lý y tế hàng hóa do Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy kê khai hàng hóa nhập cảnh xuất cảnh (theo mẫu) Thành phần hồ sơ 2. - Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy kê khai hàng hóa nhập khẩu - xuất khẩu (Mẫu - Phụ lục IV – 2) Quyết định sô 171/2003/QĐ-BYT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh/thành phố có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế)/ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố (đối với các tỉnh/thành phố không có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế). Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Container 40 fit: 22USD/container. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 2. Container 20 fit: 11USD/container Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ cho kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu. 2. Bước 2: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. 3. Bước 3: Kiểm tra thực tế. Tên bước Mô tả bước 4. Bước 4: Thực hiện các biện pháp xử lý y tế. 5. Bước 5: Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy khai kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định sô 171/2003/QĐ-BY Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng đề giai đoạn 2011 – 2020 phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại; trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ giữ vững; vị Việt Nam trường quốc tế tiếp tục nâng lên; tạo tiền đề vững để phát triển cao giai đoạn sau Muốn thực chiến lược Nhà nước ta phải có sách thuế GTGT hợp lý đặc biệt sách thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ nhập Trong nội dung tiểu luận em xin trình bày vấn đề số 10: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế GTGT hàng hóa nhập đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế GTGT lĩnh vực này” NỘI DUNG I Một số vấn đề pháp luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) Khái niệm thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng loại thuế tiêu dùng nhằm động viên phận thu nhập người chịu thuế sử dụng để mua hàng hóa, nhận dịch vụ Theo quy định Điều Luật Thuế GTGT 2008 quy định : “Thuế giá trị gia tăng thuế tính giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng” Như vậy, chất thuế GTGT loại thuế gián thu ( hiểu thuế mà người chịu thuế người nộp thuế một) Nghĩa nhà sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ người nộp thuế người tiêu dùng lại thực chất người chịu thuế thông qua giá hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm thuế GTGT Là loại thuế độc lập nên thuế GTGT có đặc điểm riêng để phân biệt với loại thuế khác sau: Thứ nhất, thuế GTGT có đối tượng chịu thuế rộng Đó đối tượng tồn xã hội, kể cá nhân tổ chức trả thu nhập để thụ hưởng kết sản xuất kinh doanh tạo cho xã hội Mọi đối tượng xã hội chủ thể chịu thuế, chủ thể thực tế phải trả phần thu nhập cho hành vi tiêu dùng Việc đánh thuế phạm vi lãnh thổ với đối tượng thể công thuế, đồng thời thể thái độ Nhà nước loại tiêu dùng xã hội Đối với trường hợp cần khuyến khích tiêu dùng hạn chế việc trả tiền thuế người tiêu dùng, Nhà nước không đánh thuế đánh thuế với mức thuế suất thấp Thứ hai, thuế GTGT tính phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ Do đó, việc đánh thuế GTGT vào hàng hóa, dịch vụ không gây đột biến giá cho người tiêu dùng Đây đặc điểm để phân biệt thuế GTGT với loại thuế gián thu khác Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt đánh lần khâu sản xuất hay khâu nhập hàng hóa, dịch vụ; thuế xuất đánh khâu xuất khẩu, thuế nhập đánh khâu nhập thuế GTGT lại đánh tất khâu trình sản xuất, lưu thông hàng hóa Thứ ba, dựa giá mua cuối hàng hóa, dịch vụ số thuế GTGT phải nộp không thay đổi phụ thuộc vào giai đoạn lưu thông khác Đánh thuế tất khâu trình sản xuất, lưu thông hàng hóa nước, nhập lưu thông hàng hóa nhập sở xác định số thuế phải nộp phần giá trị tăng thêm khâu sau so với khâu trước nên coi giá toán tính đến người tiêu dùng thụ hưởng hàng hóa, dịch vụ xác định trước không thay đổi phần giá trị hàng hóa, dịch vụ có bị chia nhỏ đánh thuế, tổng số thuế GTGT phải nộp qua khâu số thuế cuối tính tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng phải gánh chịu Pháp luật thuế GTGT Pháp luật thuế GTGT tổng hợp cac quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành điều chỉnh quan hệ phát sinh trình đăng ký, kê khai, nộp thuế, quản lí cà toán thuế GTGT Theo đó, pháp luật thuế GTGT có hai đặc điểm bản: Thứ nhất, pháp luật thuế giá trị gia tăng có tác động phạm vi rộng, đến tất đối tượng xã hội Xuất phát từ nội dung pháp luật điều chỉnh cho thấy pháp luật thuế giá trị gia tăng áp dụng đối tượng có thu nhập, sử dụng phần thu nhập phục vụ đời sống Phạm vi áp dụng pháp luật thuế GTGT có tính phổ biến so với pháp luật thuế tiêu dùng khác Thứ hai, pháp luật thuế giá trị gia tăng ban hành điều kiện áp dụng đạt đến mức độ định Những điều Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lời mở đầu Đ ất đai là tiền đề ban đầu, là cái nôi của loài ngời và là cơ sở quan trọng nhất của sự tồn tại và phát triển của xã hội loài ngời. Trong lời nói đầu của Luật đất đai năm 1993 đã nêu: Đất đai là tài nguyên vô cùng qúy giá, là t liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trờng sống, là địa bàn phân bố các khu dân c, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng. Hà Nội là thủ đô của nớc CNXHCN Việt Nam, là một trong những trung tâm văn hoá, chính trí, kinh tế, xã hội lớn nhất của cả nớc. Trong nền kinh tế thị trờng, vấn đề về quản lý và sử dụng đất đai luôn nhạy cảm và nó tác động trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Đất đai ngày càng trở nên có giá khi Hà Nội ngày một phát triển và dân số ở Hà Nội ngày một tăng (chủ yếu là tăng dân số cơ học), kéo theo nó sẽ phát sinh những phức tạp trong quản lý và sử dụng đất đai. Vì thế, tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc về đất đai là vô cùng cần thiết và cấp bách. Với sự cần thiết đó trong thời gian thực tập tốt nghiệp em đã chọn nghiên cứu đề tài: Một số vấn đề về Quản lý Nhà nớc đối với đất đai của Thành phố Hà Nội. Đề tài nghiên cứu với mục đích nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nớc về đất đai và sử dụng đất đai hợp lý hơn trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngoài lời mở đầu, kết luận và mục tài liệu tham khảo bài bài luận văn tốt nghiệp của em gồm có 3 chơng: Chơng I: Lý luận chung về đất đai. Chơng II: Nội dung quản lý Nhà nớc về tình hình sử dụng đất ở Thành phố Hà Nội. Chơng III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cờng công tác quản lý tình hình sử dụng đất ở Thành phố Hà Nội. Nguyễn viết minh phú _ địa chính 40 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn, bài viết chắc chắn rằng không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp của thầy cô, các cô chú ở phòng Quản lý Địa chính_Nhà đất, cũng nh của bạn đọc, để bài viết đ- ợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Th.S Hoàng Cờng-Giáo viên h- ớng dẫn chính, Cán bộ hớng dẫn Nguyễn Trọng Lễ cùng các thầy cô giáo, các cô, các chú trong cơ quan đã giúp em trong suốt thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn!. Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực hiện Nguyễn Viết Minh Phú Nguyễn viết minh phú _ địa chính 40 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I Lý luận chung về đất đai I. Đất đai và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế _ x hội.ã 1. Khái niệm. Đ ất đai là sản phẩm của tự nhiên, có trớc con ngời không tự sản sinh thêm và đặc tinh sử dụng của nó là vô hạn. Đất đai mang trong mình đặc tính mà không gì có thể thay thế đợc, là cái nôi, cái cơ bản ban đầu cho sự tồn tại và phát triển của muôn loài. Thiếu đất đai thì BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn) Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

nhà xưởng (như thép định hình, cột, kèo, dầm thép.. .) không phải là lịnh kiện, chỉ tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện ấi kèm để lắp ráp hoặc sử dụng đẳng bộ với máy móc thiết bị, là vật tư xây dựng t - xu ly thue nk doi voi hang hoa nk tao tscd

nh.

à xưởng (như thép định hình, cột, kèo, dầm thép.. .) không phải là lịnh kiện, chỉ tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện ấi kèm để lắp ráp hoặc sử dụng đẳng bộ với máy móc thiết bị, là vật tư xây dựng t Xem tại trang 2 của tài liệu.