0

BC tinh hinh QT 6 thang dau nam 2016.

9 108 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:51

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG TRẦN QUỐC VIỆT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHAN, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH VĨNH PHÚC, THÁNG ĐẦU NĂM 2016 Hà Nội - Năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG SINH VIÊN: TRẦN QUỐC VIỆT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHAN, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH VĨNH PHÚC, THÁNG ĐẦU NĂM 2016 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: D510406 Người hướng dẫn: TS TRẦN THỊ TUYẾT THU Hà Nội - Năm 2016 Kế hoạch thực đồ án STT Thời gian Nội dung thực Dự kiến kết Địa điểm thực Ngày 27/2 đến 11/3/2016 Sinh viên gặp GVHD, chốt tên đồ án, lập đề cương cho đề tài Định hướng đề tài đồ án Khoa môi trường Ngày 12/3 đến 25/3/2016 Sinh viên lập đề cương chi tiết Khoa duyệt đề cương Xác định đề tài đồ án Khoa môi trường Ngày 26/3 đến 31/3/2016 Chỉnh sửa đề cương Đề cương hoàn chỉnh đồ án Khoa môi trường Quan sát lấy mẫu Lấy mẫu địa điểm quan trắc Phân tích tiêu phòng thí nghiệm Có kết qua phân tích mẫu Ngày 1/4 đến 31/5/2016 Vĩnh Phúc Đọc tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu Ngày 1/6 đến 10/6/2016 Chỉnh sửa nội dung đồ án theo ý kiến nhận xét GVHD Hà Nội Nộp báo cáo đồ án cho VPK Chuẩn bị hồ sơ bao vệ đồ án, cho hội đồng Ngày 11/6 đến 13/6/ 2016 Ngày 14/6 đến 26/6/2016 Sinh viên bao vệ đồ án trước hội đồng Ngày 30/6/2016 Nộp đồ án sau chỉnh sửa theo ý kiến kết luậncủa hội đồng In, đóng bìa cứng, nộp cho khoa Hà Nội Hà Nội Hoàn thành đồ án Hà Nội Chữ ký giáo viên LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt chương trình đào tạo, với phương châm học đôi với hành, sinh viên trường cần phai chuẩn bị cho kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng Đồ án tốt nghiệp có vai trò quan trọng sinh viên nói chung sinh viên trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội nói riêng Đây khoang thời gian cần thiết để sinh củng cố lại, đưa kiến thức vào thực tiễn, xây dựng cách làm việc cán môi trường chuyên nghiệp Trước thực tế đó, trí Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo khoa Môi trường, Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá chất lượng nước sông Phan, đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc tháng đầu năm 2016” Tôi xin chân thành cam ơn Ban lãnh đạo toàn thể cô, chú, anh, chị làm việc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ths Bùi Thị Thư - Giang viên khoa Môi trường - Trường Đại Học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tận tình hướng dẫn, bao, tạo điều kiện để Tôi hoàn thành báo cáo Do thời gian ngắn, trình độ chuyên môn còn hạn chế, ban thân còn thiếu kinh nghiệm nên đồ án tốt nghiệp tránh khỏi sai sót Tôi mong nhận góp ý chỉnh sửa hội đồng để đồ án tốt nghiệp hoàn thiện Tôi xin chân thành cam ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trần Quốc Việt MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD BTNMT Nhu cầu oxy sinh hóa Bộ Tài nguyên môi trường BVMT Bao vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CLN Chất lượng nước COD Nhu cầu oxy hóa học CTR Chất thai rắn DO Oxy hòa tan KCN Khu công nghiệp LVS Lưu vực sông QLTNN Quan lý tài nguyên nước QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCMT Tổng cục môi trường TCLVS Tổ chức lưu vực song TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNN Tài nguyên nước TNMT Tài nguyên môi trường TSS Tổng chất rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân WQI Chỉ số chất lượng nước MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự có mặt nước điều kiện để xác định tồn sống Ở đâu có nước đó có sống Với vai trò đặc biệt quan trọng vậy, nước xem huyết mạch, nhu cầu ban sống Trái Đất Đối với sống người, nước tang cho tất ca hoạt động Nước cho ta uống, tạo thực phẩm cho ăn, tạo lượng hỗ trợ kinh tế đại chúng ta, trì dịch vụ sinh thái yếu tố khác mà tất ca phụ thuộc Trong trình phát triển kinh tế - xã hội, tác động yếu tố tự nhiên hoạt động người, tình hình môi trường sinh hàng loạt vấn đề ô nhiễm, đặc biệt ô nhiễm nguồn nước Nhiều vấn đề môi trường cấp bách diễn phức tạp quy mô địa phương toàn lưu vực cần xem xét xử lý, khắc phục phòng ngừa Trước yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho tỉnh vùng lãnh thổ, vấn đề LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan kết nghiên cứu đưa đồ án dựa kết thu trình nghiên cứu riêng tôi, không chép kết nghiên cứu tác giả khác Nội dung luận án có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, tạp chí liệt kê danh sách mục tài liệu tham khảo Sinh viên Lê Thị Hiền LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Môi trường, Phòng, Ban Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để em nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Thu Phương, người tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn cán quản lý Phòng Thí nghiệm Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường – Tổng Cục Môi trường nhiệt tình giúp đỡ em trình nghiên cứu thực nghiệm Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên thực Lê Thị Hiền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tóm tắt nội dung nghiên cứu .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình, địa mạo 1.1.3 Khí hậu .3 1.1.4 Các nguồn tài nguyên Bảng 1.1: Khối lượng sản phẩm khai thác từ rừng ước tính giai đoạn 20082014 huyện Thọ Xuân .6 1.2 Tình hình kinh tế, xã hội 1.2.1 Phát triển kinh tế Hình 1.1: Biểu đồ tỷ lệ đóng góp GDP ngành kinh tế Bảng 1.2: Tổng kết thực chuyển dịch cấu trồng giai đoạn 20082014 10 Bảng 1.3: Thực trạng phát triển xã hội huyện Thọ Xuân giai đoạn 2008- 2014 13 1.3 Tổng quan đặc điểm sông Chu chảy qua huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa 14 1.3.1 Giới thiệu sông Chu .14 1.3.2 Các nguồn ô nhiễm môi trường nước sông Chu đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa 15 1.3.3.Các nghiên cứu sông Chu .16 CHƯƠNG II: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 2.2.1 Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu 17 2.2.2 Phương pháp thực nghiệm .17 Bảng 2.1: Bảng điều kiện bảo quản dụng cụ lưu trữ mẫu 18 2.3 Thực nghiệm 22 2.3.3 Thông số tổng chất rắn lơ lửng .24 2.3.4 Thông số COD 24 2.3.5 Thông số BOD5 .26 2.3.6 Thông số NO2- 27 2.3.7 Thông số NO3- 28 2.3.8 Thông số NH4+ .30 2.3.9 Thông số PO43- .32 2.3.10 Thông số Fe 33 2.3.11 Thông số Cl- 35 2.3.12 Thông số Coliform 35 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .52 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy hóa sinh học COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Oxy hòa tan PTN : Phòng thí nghiệm QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TSS : Tổng chất rắn lơ lửng WQI : Chỉ số chất lượng nước PTN : Phòng thí nghiệm Dd : Dung dịch TT : Thị Trấn KCN : Khu công nghiệp DANH MỤC BẢNG LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tóm tắt nội dung nghiên cứu .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình, địa mạo 1.1.3 Khí hậu .3 1.1.4 Các nguồn tài nguyên Bảng 1.1: Khối lượng sản phẩm khai thác từ rừng ước tính giai đoạn 20082014 huyện Thọ Xuân .6 1.2 Tình hình kinh tế, xã hội 1.2.1 Phát triển kinh tế Hình 1.1: Biểu đồ tỷ lệ đóng góp GDP ngành kinh tế Bảng 1.2: Tổng kết thực chuyển dịch cấu trồng giai đoạn 20082014 10 Bảng 1.3: Thực trạng phát triển xã hội huyện Thọ Xuân giai đoạn 2008- 2014 13 1.3 Tổng quan đặc điểm sông Chu chảy qua huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa 14 1.3.1 Giới thiệu sông Chu .14 1.3.2 Các nguồn ô nhiễm môi trường nước LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, bảo thầy cô giáo Ban giám hiệu, Ban lãnh đạo Khoa Môi trường, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Em xin cảm ơn cô Bùi Thị Thư – GVCN hết lòng tạo điệu kiện, giúp đỡ bảo em Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Tuyết Thu định hướng, giúp đỡ, tận tâm bảo em suốt trình thực đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị nhân viên Trung Quan trắc Phân tích Môi trường Hải Dương, đặc biệt anh Lê Phú Đồng, người hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em trình làm đồ án Mặc dù cố gắng hạn chế thời gian trình độ nên đồ án em nhiều thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến, phê bình quý thầy cô giáo để em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD BTNMT CN COD DO KHKTTN & MT LSB QCVN ISO TCVN TT TSS VSV WQI : Nhu cầu oxy sinh học : Bộ Tài nguyên Môi trường : Công nghệ : Nhu cầu oxy hóa học : Oxy hòa tan : Khoa học kỹ thuật Tài nguyên Môi trường : Lauryl Sulphate broth (môi trường nuôi cấy vi sinh vật) : Quy chuẩn Việt Nam : Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế : Tiêu chuẩn Việt Nam : Thông tư : Tổng chất rắn lơ lửng : Vi sinh vật : Chỉ số chất lượng nước DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nước nguồn tài nguyên tái tạo được, nhiên việc cung cấp nước giới bước giảm đi, nhu cầu nước vượt mức độ cung cấp vài nơi giới, dân số giới tiếp tục tăng làm cho nhu cầu nước tăng Nguy thiếu nước đặc biệt nước nước hiểm họa lớn tồn vong người sống Trái Đất Do người cần nhanh chóng có biện pháp bảo vệ sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước Con sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh Hải Dương sông Thái Bình Sông sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sông Đuống hợp lưu Phả Lại, đoạn gọi Lục Đầu giang Sông Thái Bình chảy suốt từ Tây Bắc đến Đông Nam tỉnh, có chi lưu sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn sông Rang Phía Nam tỉnh có sông Luộc, làm ranh giới với tỉnh Thái Bình Sông Đuống phía Bắc, sông Luộc phía Nam nối sông Thái Bình với sông Hồng, chia sẻ lượng nước với sông Hồng, góp phần hạn chế lũ lụt Hệ thống nông giang Bắc Hưng Hải có cống tháo mở để tháo nước ngăn chặn nước thủy triều vào đồng ruộng Sông Thái Bình đoạn chảy qua thành phố Hải Dương vừa có giá trị giao thông nối liền thành phố Hải Dương tỉnh huyện lân cận, vừa mang giá trị cho nông nghiệp, tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản Vì vậy, việc xem xét, đánh giá chất lượng nước sông Thái Bình, xác định nguồn ô nhiễm dự báo mức độ ảnh hưởng hoạt động kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương đến môi trường nước quan trọng Đó lý chọn vấn đề: “Đánh giá chất lượng nước sông Thái Bình, đoạn chảy qua thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tháng đầu năm 2016” làm đề tài nghiên cứu đồ án tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá chất lượng nước sông Thái Bình, đoạn chảy qua thành phố Hải Dương tháng đầu năm 2016 Luận giải nguyên nhân ô nhiễm Nội dung nghiên cứu Tổng quan tài liệu điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội, trạng môi trường thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương; số liệu quan trắc nước sông Thải Bình, đoạn chảy qua thành phố Hải Dương tháng đầu năm 2016 Khảo sát thực tế lập kế hoạch quan trắc môi trường nước sông Thái Bình đoạn chảy qua thành phố Hải Dương Tiến hành quan trắc, lấy mẫu đợt, vị trí: + Đợt 1: tháng năm 2016 + Đợt 2: tháng năm 2016 Các tiêu phân tích gồm: nhiệt độ, pH, độ đục, DO, BOD 5, COD, NH4+ N, NO3- - N, NO2- - N, F-, PO43- - P, Fe, TSS, tổng Coliform Đánh giá chất lượng môi trường nước sông số chất lượng môi trường nước WQI Luận giải nguyên nhân ô nhiễm CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 1.1.1 Điều kiện tự nhiên Hình 1.1: Bản đồ hành thành phố Hải Dương a Vị trí địa lý Thành phố Hải Dương nằm vị trí trung tâm tỉnh, phía bắc giáp huyện Nam Sách, phía đông giáp huyện Kim Thành Thanh Hà, phía tây giáp huyện Cẩm Giàng, phía nam giáp huyện Gia Lộc, phía đông nam giáp hai huyện Thanh Hà Tứ Kỳ Thành phố Hải Dương nằm cách Thủ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG TRẦN QUỐC VIỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHAN, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH VĨNH PHÚC THÁNG ĐẦU NĂM 2016 HÀ NỘI, 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG TRẦN QUỐC VIỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHAN, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH VĨNH PHÚC THÁNG ĐẦU NĂM 2016 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành:D510406 Người hướng dẫn: TS TRẦN THỊ TUYẾT THU Hà Nội, 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt chương trình đào tạo, với phương châm học đôi với hành, sinh viên trường cần phải chuẩn bị cho kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng Đồ án tốt nghiệp có vai trò quan trọng sinh viên nói chung sinh viên trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội nói riêng Đây khoảng thời gian cần thiết để sinh củng cố lại, đưa kiến thức vào thực tiễn, xây dựng cách làm việc cán môi trường chuyên nghiệp Trước thực tế đó, trí Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo khoa Môi trường, Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá chất lượng nước sông Phan, đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc tháng đầu năm 2016” Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể cô, chú, anh, chị làm việc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ths Bùi Thị Thư - Giảng viên khoa Môi trường - Trường Đại Học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tận tình hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện để Tôi hoàn thành báo cáo Do thời gian ngắn, trình độ chuyên môn hạn chế, thân thiếu kinh nghiệm nên đồ án tốt nghiệp tránh khỏi sai sót Tôi mong nhận góp ý chỉnh sửa hội đồng để đồ án tốt nghiệp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trần Quốc Việt MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CLN Chất lượng nước COD Nhu cầu oxy hóa học CTR Chất thải rắn DO Oxy hòa tan KCN Khu công nghiệp LVS Lưu vực sông QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLTNN Quản lý tài nguyên nước TCMT Tổng cục môi trường TCLVS Tổ chức lưu vực song TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNN Tài nguyên nước TNMT Tài nguyên môi trường TSS Tổng chất rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân WQI Chỉ số chất lượng nước MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự có mặt nước điều kiện để xác định tồn sống Với vai trò đặc biệt quan trọng vậy, nước xem huyết mạch, nhu cầu sống Trái Đất Đối với sống người, nước tảng cho tất hoạt động Nước cho ta uống, tạo thực phẩm, lượng, trì dịch vụ sinh thái yếu tố thiết yếu khác Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tác động tự nhiên hoạt động người, môi trường nảy sinh hàng loạt vấn đề, đặc biệt ô nhiễm nguồn nước Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá chất lượng môi trường vấn đề xúc, có ý nghĩa khoa học thực tiễn to lớn Vĩnh Phúc tỉnh thuộc đồng sông Hồng, nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Những năm gần đây, kinh tế tỉnh có bước phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao Tuy nhiên, với phát triển nguy tiềm ẩn gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên suy giảm đa dạng sinh học Vĩnh Phúc có mạng lưới sông, suối dày đặc với hai hệ thống sông sông Hồng sông Cà Lồ Ngoài ra, Vĩnh Phúc có sông khác như: Sông Phó Đáy, sông lô, sông Tranh, sông Sau, sông Phan Trong đó, sông Phan sông nội tỉnh có lưu vực rộng Sông Phan có vai trò lớn cấp thoát nước, ổn định môi trường, trì cảnh quan sinh thái cho địa phương, cung cấp nước cho sông Cà Lồ đóng vai trò quan trọng tác động tới chất lượng nước sông Cầu Các vùng đất ngập nước, bán ngập thuộc lưu vực sông có giá trị lớn sinh thái với khoảng gần 250 loài thực vật thuộc 70 họ nhiều loại động vật như: Chim muông, bò sát, lưỡng cư sinh sống Tuy nhiên trình đô thị hóa, đặc biệt tình trạng xả thải, xâm lấn, chiếm dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản làm cho chất lượng nước sông Phan suy giảm dần Nhận thấy vai trò quan trọng sông Phan phát triển kinh tế bền vững thành phố Vĩnh Yên huyện Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, để có sở LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Môi trường, Phòng, Ban Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để em nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Thu Phương, người tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn cán quản lý Phòng Thí nghiệm Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường – Tổng Cục Môi trường nhiệt tình giúp đỡ em trình nghiên cứu thực nghiệm Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên thực Lê Thị Hiền LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan kết nghiên cứu đưa đồ án dựa kết thu trình nghiên cứu riêng tôi, không chép kết nghiên cứu tác giả khác Nội dung luận án có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, tạp chí liệt kê danh sách mục tài liệu tham khảo Sinh viên Lê Thị Hiền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU .1 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tom tăt nôi dung nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN .3 1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoa .3 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình, địa mạo 1.1.3 Khí hậu 1.1.4 Các nguồn tài nguyên Bảng 1.1: Khối lượng sản phẩm khai thác từ rừng ước tính giai đoạn 2008-2014 huyện Thọ Xuân 1.2 Tình hình kinh tế, xã hội 1.2.1 Phát triển kinh tế Hình 1.1: Biểu đồ tỷ lệ đong gop GDP ngành kinh tế Bảng 1.2: Tổng kết thực chuyển dịch cấu trồng giai đoạn 2008- 2014 .11 Bảng 1.3: Thực trạng phát triển xã hội huyện Thọ Xuân giai đoạn 2008- 2014 16 1.3 Tổng quan đặc điểm sông Chu chảy qua huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoa .17 1.3.1 Giới thiệu sông Chu .17 1.3.2 Các nguồn ô nhiễm môi trường nước sông Chu đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoa .17 1.3.3.Các nghiên cứu sông Chu .19 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu .20 2.2.1 Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu 20 2.3 Thực nghiệm 20 Bảng 2.2: Bảng điều kiện bảo quản dụng cụ lưu trữ mẫu .22 Thông số tổng chất rắn lơ lửng 24 Thông số COD 25 Thông số BOD5 27 Thông số NO2- 28 Thông số NO3- 30 Thông số NH4+ 32 Thông số PO43- 33 Thông số Fe 35 Thông số Cl- 37 Thông số Coliform 37 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .59 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy hóa sinh học COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Oxy hòa tan PTN : Phòng thí nghiệm QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TSS : Tổng chất rắn lơ lửng WQI : Chỉ số chất lượng nước PTN : Phòng thí nghiệm Dd : dung dịch TT : Thị Trấn KCN : Khu công nghiệp DANH MỤC BẢNG LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU .1 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tom tăt nôi dung nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN .3 1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoa .3 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình, địa mạo 1.1.3 Khí hậu 1.1.4 Các nguồn tài nguyên Bảng 1.1: Khối lượng sản phẩm khai thác từ rừng ước tính giai đoạn 2008-2014 huyện Thọ Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

- Thâm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh - BC tinh hinh QT 6 thang dau nam 2016.

h.

âm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh Xem tại trang 4 của tài liệu.