0

Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

37 73 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:51

Chú trọng kiểm toán ngoài chứng từ: Phương pháp quan trọng tạo ra bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ là một công cụ kiểm toán tối ưu để tạo ra bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, khắc phục những nhược điểm của kiểm toán chứng từ trong trường hợp đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính giả để hợp thức số liệu. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ được kiểm toán viên (KTV) thực hiện trên cơ sở tuân thủ quá trình chung của phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán, kiểm toán thế giới được Việt Nam thừa nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng của báo cáo kiểm toán Kiểm kê Kiểm kê là phương pháp kiểm tra tại chỗ các loại tài sản để chứng minh tính hiện hữu của tài sản đó trong doanh nghiệp. Kiểm kê thường được thực hiện vào thời điểm khóa sổ kế toán để xem đơn vị được kiểm toán có tuân thủ các quy định về kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ (TSCĐ, CCDC) hay không. Công việc kiểm kê thường được tiến hành ở một số khoản mục chủ yếu sau: Khoản mục vốn bằng tiền Chuẩn bị kiểm kê - Niêm phong két: KTV tiến hành niêm phong két để bảo đảm tính trung thực cao của thủ quỹ cũng như các bộ phận liên quan. Việc thực hiện niêm phong két phải đảm bảo có ít nhất 3 người tham gia (thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên kiểm kê) -Yêu cầu lập biên bản: Đây là công việc cần thiết để củng cố tính pháp lý của công việc kiểm kê và cũng là để cho công việc kiểm toán được dễ dàng trong việc quy trách nhiệm sau này: Với thủ quỹ: Cam đoan tiền mặt có tại két là của đơn vị; cam kết về biện pháp xử lý trong trường hợp thủ quỹ vi phạm để quy kết trách nhiệm và nó sẽ giúp kiểm toán viên trong việc xử lý các sai phạm do lỗi cố ý hoặc không cố ý của thủ quỹ. Với kế toán quỹ: Cam đoan thực hiện việc ghi chép đầy đủ và có đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp nhằm chứng minh tính trung thực hợp lý và tránh tình trạng khai khống của kế toán công ty vì một mục đích nào đó. - Khóa sổ kế toán: Thường được thực hiện bởi một kế toán. Sau đó, KTV tiến hành chuẩn bị về hiện vật: sổ ghi chép trong quá trình kiểm kê, dụng cụ kiểm kê: máy Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: GS.TS. Nguyễn Quang QuynhLời mở đầuCùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nớc, hoạt động kiểm toán Việt Nam đã có nhiều bớc tiến quan trọng. Ngày 30/04/2004, Thủ tớng Chính phủ đã ký Nghị định số 105/2004/NĐ - CP ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Ngày 29/06/2004, Bộ Tài chính có Thông t số 64/2004/TT - BTC hớng dẫn thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, ngày 09/03/2004, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 59/2004/QĐ - BTC ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ KTV . Với những văn bản chỉ đạo này, nhiều công ty kiểm toán độc lập trong nớc ra đời. Nhu cầu dịch vụ kiểm toán ngày càng cao, trớc hết là tuân thủ pháp luật, sau đó vì lợi ích của doanh nghiệp. Kiểm toán tạo ra niềm tin cho những ngời quan tâm đến đối tợng: các cơ quan Nhà nớc cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung nói chung của mình với mọi thành phần kinh tế, mọi hoạt động xã hội. Các nhà đầu t cần có tài liệu tin cậy để trớc hết có hớng đầu t đúng đắn, sau đó có điều hành sử dụng vốn đầu t và cuối cùng có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kết quả đầu t. Không những thế kiểm toán còn hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu năng hoạt động của doanh nghiệp.Xuất phát từ những điều kiện trên Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn ra đời và sớm khẳng định đợc vị trí của mình để trở thành một trong những đứa con đầu lòng trong lĩnh vực kiểm toán Việt Nam.Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế, và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng nh để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của số liệu trên Báo cáo tài chính, cuộc kiểm toán thờng đợc tiến hành theo quy trình gồm ba giai đoạn: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và kết thúc kiểm toán. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, công ty kiểm toán cần phải thực hiện Kiểm toán 43B SVTH: Phạm Thị Minh Hạnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: GS.TS. Nguyễn Quang Quynhđánh giá HTKSNB của doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy chất lợng kiểm toán sẽ nâng cao nếu việc đánh giá HTKSNB đợc thực hiện đầy đủ. Trong một thời gian ngắn thực tập tại Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn cùng với sự hớng dẫn của GS.TS. Nguyễn quang quynh và các anh chị KTV em lựa chọn đề tài: Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện .Chuyên đề đợc chia thành ba chơng:Chơng I: Lý luận chung về đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chínhChơng II: Thực trạng Chú trọng kiểm toán ngoài chứng từ: Phương pháp quan trọng tạo ra bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ là một công cụ kiểm toán tối ưu để tạo ra bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, khắc phục những nhược điểm của kiểm toán chứng từ trong trường hợp đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính giả để hợp thức số liệu. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ được kiểm toán viên (KTV) thực hiện trên cơ sở tuân thủ quá trình chung của phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán, kiểm toán thế giới được Việt Nam thừa nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng của báo cáo kiểm toán Kiểm kê Kiểm kê là phương pháp kiểm tra tại chỗ các loại tài sản để chứng minh tính hiện hữu của tài sản đó trong doanh nghiệp. Kiểm kê thường được thực hiện vào thời điểm khóa sổ kế toán để xem đơn vị được kiểm toán có tuân thủ các quy định về kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ (TSCĐ, CCDC) hay không. Công việc kiểm kê thường được tiến hành ở một số khoản mục chủ yếu sau: Khoản mục vốn bằng tiền Chuẩn bị kiểm kê - Niêm phong két: KTV tiến hành niêm phong két để bảo đảm tính trung thực cao của thủ quỹ cũng như các bộ phận liên quan. Việc thực hiện niêm phong két phải đảm bảo có ít nhất 3 người tham gia (thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên kiểm kê) -Yêu cầu lập biên bản: Đây là công việc cần thiết để củng cố tính pháp lý của công việc kiểm kê và cũng là để cho công việc kiểm toán được dễ dàng trong việc quy trách nhiệm sau này: Với thủ quỹ: Cam đoan tiền mặt có tại két là của đơn vị; cam kết về biện pháp xử lý trong trường hợp thủ quỹ vi phạm để quy kết trách nhiệm và nó sẽ giúp kiểm toán viên trong việc xử lý các sai phạm do lỗi cố ý hoặc không cố ý của thủ quỹ. Với kế toán quỹ: Cam đoan thực hiện việc ghi chép đầy đủ và có đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp nhằm chứng minh tính trung thực hợp lý và tránh tình trạng khai khống của kế toán công ty vì một mục đích nào đó. - Khóa sổ kế toán: Thường được thực hiện bởi một kế toán. Sau đó, KTV tiến hành chuẩn bị về hiện vật: sổ ghi chép trong quá trình kiểm kê, dụng cụ kiểm kê: máy TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 Tháng năm 2010 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: GS.TS. Nguyễn Quang QuynhLời mở đầuCùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nớc, hoạt động kiểm toán Việt Nam đã có nhiều bớc tiến quan trọng. Ngày 30/04/2004, Thủ tớng Chính phủ đã ký Nghị định số 105/2004/NĐ - CP ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Ngày 29/06/2004, Bộ Tài chính có Thông t số 64/2004/TT - BTC hớng dẫn thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, ngày 09/03/2004, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 59/2004/QĐ - BTC ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ KTV . Với những văn bản chỉ đạo này, nhiều công ty kiểm toán độc lập trong nớc ra đời. Nhu cầu dịch vụ kiểm toán ngày càng cao, trớc hết là tuân thủ pháp luật, sau đó vì lợi ích của doanh nghiệp. Kiểm toán tạo ra niềm tin cho những ngời quan tâm đến đối tợng: các cơ quan Nhà nớc cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung nói chung của mình với mọi thành phần kinh tế, mọi hoạt động xã hội. Các nhà đầu t cần có tài liệu tin cậy để trớc hết có hớng đầu t đúng đắn, sau đó có điều hành sử dụng vốn đầu t và cuối cùng có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kết quả đầu t. Không những thế kiểm toán còn hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu năng hoạt động của doanh nghiệp.Xuất phát từ những điều kiện trên Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn ra đời và sớm khẳng định đợc vị trí của mình để trở thành một trong những đứa con đầu lòng trong lĩnh vực kiểm toán Việt Nam.Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế, và tính hiệu lực của từng Chú trọng kiểm toán ngoài chứng từ: Phương pháp quan trọng tạo ra bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ là một công cụ kiểm toán tối ưu để tạo ra bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, khắc phục những nhược điểm của kiểm toán chứng từ trong trường hợp đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính giả để hợp thức số liệu. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ được kiểm toán viên (KTV) thực hiện trên cơ sở tuân thủ quá trình chung của phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán, kiểm toán thế giới được Việt Nam thừa nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng của báo cáo kiểm toán Kiểm kê Kiểm kê là phương pháp kiểm tra tại chỗ các loại tài sản để chứng minh tính hiện hữu của tài sản đó trong doanh nghiệp. Kiểm kê thường được thực hiện vào thời điểm khóa sổ kế toán để xem đơn vị được kiểm toán có tuân thủ các quy định về kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ (TSCĐ, CCDC) hay không. Công việc kiểm kê thường được tiến hành ở một số khoản mục chủ yếu sau: Khoản mục vốn bằng tiền Chuẩn bị kiểm kê - Niêm phong két: KTV tiến hành niêm phong két để bảo đảm tính trung thực cao của thủ quỹ cũng như các bộ phận liên quan. Việc thực hiện niêm phong két phải đảm bảo có ít nhất 3 người tham gia (thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên kiểm kê) -Yêu cầu lập biên bản: Đây là công việc cần thiết để củng cố tính pháp lý của công việc kiểm kê và cũng là để cho công việc kiểm toán được dễ dàng trong việc quy trách nhiệm sau này: Với thủ quỹ: Cam đoan tiền mặt có tại két là của đơn vị; cam kết về biện pháp xử lý trong trường hợp thủ quỹ vi phạm để quy kết trách nhiệm và nó sẽ giúp kiểm toán viên trong việc xử lý các sai phạm do lỗi cố ý hoặc không cố ý của thủ quỹ. Với kế toán quỹ: Cam đoan thực hiện việc ghi chép đầy đủ và có đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp nhằm chứng minh tính trung thực hợp lý và tránh tình trạng khai khống của kế toán công ty vì một mục đích nào đó. - Khóa sổ kế toán: Thường được thực hiện bởi một kế toán. Sau đó, KTV tiến hành chuẩn bị về hiện vật: sổ ghi chép trong quá trình kiểm kê, dụng cụ kiểm kê: máy TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 Tháng năm 2010 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: GS.TS. Nguyễn Quang QuynhLời mở đầuCùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nớc, hoạt động kiểm toán Việt Nam đã có nhiều bớc tiến quan trọng. Ngày 30/04/2004, Thủ tớng Chính phủ đã ký Nghị định số 105/2004/NĐ - CP ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Ngày 29/06/2004, Bộ Tài chính có Thông t số 64/2004/TT - BTC hớng dẫn thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, ngày 09/03/2004, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 59/2004/QĐ - BTC ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ KTV . Với những văn bản chỉ đạo này, nhiều công ty kiểm toán độc lập trong nớc ra đời. Nhu cầu dịch vụ kiểm toán ngày càng cao, trớc hết là tuân thủ pháp luật, sau đó vì lợi ích của doanh nghiệp. Kiểm toán tạo ra niềm tin cho những ngời quan tâm đến đối tợng: các cơ quan Nhà nớc cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung nói chung của mình với mọi thành phần kinh tế, mọi hoạt động xã hội. Các nhà đầu t cần có tài liệu tin cậy để trớc hết có hớng đầu t đúng đắn, sau đó có điều hành sử dụng vốn đầu t và cuối cùng có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kết quả đầu t. Không những thế kiểm toán còn hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu năng hoạt động của doanh nghiệp.Xuất phát từ những điều kiện trên Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn ra đời và sớm khẳng định đợc vị trí của mình để trở thành một trong những đứa con đầu lòng trong lĩnh vực kiểm toán Việt Nam.Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế, và tính hiệu lực của từng
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 7 của tài liệu.
10. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

10..

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 21 của tài liệu.
Nguyên giá của TSCĐ vô hình đã khấu hao hết còn sử dụng tại 31/12/2016 là 1.605.448.011 VND - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

guy.

ên giá của TSCĐ vô hình đã khấu hao hết còn sử dụng tại 31/12/2016 là 1.605.448.011 VND Xem tại trang 22 của tài liệu.
TÔNG CÔNG TY CÔ PHÂN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán
TÔNG CÔNG TY CÔ PHÂN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Xem tại trang 22 của tài liệu.
Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Các tài sản hình thành từ vốn vay bao - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

u.

Nước giải khát Hà Nội. Các tài sản hình thành từ vốn vay bao Xem tại trang 27 của tài liệu.
Khấu hao của TSCĐ hình thành từ Quỹ PT khoa học &CN theo BB Thanh tra và kết luận thanh tra thuế số - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

h.

ấu hao của TSCĐ hình thành từ Quỹ PT khoa học &CN theo BB Thanh tra và kết luận thanh tra thuế số Xem tại trang 28 của tài liệu.
20. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

20..

CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 29 của tài liệu.
Trích hao mòn của TSCĐ hình thành từ quỹ khoa học 83.380.404 Š - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

r.

ích hao mòn của TSCĐ hình thành từ quỹ khoa học 83.380.404 Š Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng dưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập Bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đông - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

Bảng d.

ưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập Bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đông Xem tại trang 34 của tài liệu.
Giá trị còn lại của Tăng tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: VND - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

i.

á trị còn lại của Tăng tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: VND Xem tại trang 35 của tài liệu.
Giá trị còn lại của các tài sản bộ phận, tăng tài sản cố định hữu hình và vô hình theo khu vực địa lý, nơi đặt các tài sản đó: - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

i.

á trị còn lại của các tài sản bộ phận, tăng tài sản cố định hữu hình và vô hình theo khu vực địa lý, nơi đặt các tài sản đó: Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2016 - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

Bảng c.

ân đối kế toán tại 31/12/2016 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2015 - Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán

Bảng c.

ân đối kế toán tại 31/12/2015 Xem tại trang 37 của tài liệu.

Từ khóa liên quan