60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

7 229 0
60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,... SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1 ( 2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1 y x mx     (1). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1 m  . b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) 2 điểm cực trị , A B sao cho tam giác OAB vuông tại O ( với O là gốc tọa độ ). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 2 1 6sin cos2 x x x    . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 2 3 2 1 2ln x x I dx x    . Câu 4 (1,0 điểm). a) Giải phương trình 2 1 5 6.5 1 0 x x     . b) Một tổ 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn cả nam và nữ. Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm   4;1;3 A  và đường thẳng 1 1 3 : 2 1 3 x y z d       . Viết phương trình mặt phẳng ( ) P đi qua A và vuông góc với đường thẳng d . Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 27 AB  . Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp . S ABC tam giác ABC vuông tại A , AB AC a   , I là trung điểm của SC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng   ABC là trung điểm H của BC , mặt phẳng   SAB tạo với đáy 1 góc bằng 60  . Tính thể tích khối chóp . S ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng   SAB theo a . Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC   1;4 A , tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong của  ADB phương trình 2 0 x y    , điểm   4;1 M  thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 3 5 4 4 2 1 1 x xy x y y y y x y x                  Câu 9 (1,0 điểm). Cho , , a b c là các số dương và 3 a b c    . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 3 3 3 bc ca ab a bc b ca c ab P       …….Hết………. Câu Nội dung Điểm a.(1,0 điểm) Vơí m=1 hàm số trở thành : 3 3 1 y x x     TXĐ: D R  2 ' 3 3 y x    , ' 0 1 y x     0.25 Hàm số nghịch biến trên các khoảng   ; 1   và   1;  , đồng biến trên khoảng   1;1  Hàm số đạt cực đại tại 1 x  , 3 CD y  , đạt cực tiểu tại 1 x   , 1 CT y   lim x y    , lim x y    0.25 * Bảng biến thiên x –  -1 1 +  y’ + 0 – 0 + y +  3 -1 -  0.25 Đồ thị: 4 2 2 4 0.25 b.(1,0 điểm)   2 2 ' 3 3 3 y x m x m         2 ' 0 0 * y x m    0.25 Đồ thị hàm số (1) 2 điểm cực trị  PT (*) 2 nghiệm phân biệt   0 ** m  0.25 Khi đó 2 điểm cực trị   ;1 2 A m m m   ,   ;1 2 B m m m  0.25 1 Tam giác OAB vuông tại O . 0 OAOB     3 1 4 1 0 2 m m m       ( TM (**) ) Vậy 1 2 m  0,25 2. (1,0 điểm) ĐÁP ÁN sin 2 1 6sin cos2 x x x     (sin 2 6sin ) (1 cos 2 ) 0 x x x     0.25    2 2sin cos 3 2sin 0 x x x       2sin cos 3 sin 0 x x x    0. 25 sin 0 sin cos 3( ) x x x Vn        0. 25  x k   . Vậy nghiệm của PT là , x k k Z    0.25 (1,0 điểm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ln ln 3 ln 2 2 2 2 2 x x x x I xdx dx dx dx x x x           0.25 Tính 2 2 1 ln x J dx x   Đặt 2 1 ln , u x dv dx x   . Khi đó 1 1 ,du dx v x x    Do đó 2 2 2 1 1 1 1 ln J x dx x x     0.25 2 1 1 1 1 1 ln 2 ln 2 2 2 2 J x       0.25 3 Vậy 1 ln 2 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT CỔ LOA KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 - LẦN NĂM HỌC 2016-2017 Môn: TOÁN (Đề thi gồm 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án đường tiệm cận? B y = −2x + x − A y = 5x − x + 2x + C y = −x + x + 2x + D y = Câu 2: Tìm nguyên hàm hàm số f (x ) = x + sin 2x B ∫ (x ) D ∫( ) + sin 2x dx = ) C −3 C (3;6;9) N B (−1;2; −3) D −i x −1 y z +3 Đường thẳng Δ vectơ = = −6 G Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng Δ : phương tọa độ là: A (1;2; 3) N ( x4 + cos 2x + C 4 x x + sin 2x dx = − cos 2x + C ) + sin 2x dx = EO H ∫ (x ET x4 − cos 2x + C x4 C ∫ x + sin 2x dx = + cos 2x + C Câu 3: Phần ảo số phức z = − 3i bằng: B −1 A −3i A D (6; −12; −18) IA O Câu 5: Số phức liên hợp số phức z = (2 + 3i )(3 − 5i ) là: A z = 21 − i B z = 21 − 14i Y G C z = 21 + i D z = 21 + 14i JJG G G G G JG G Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho điểm I thỏa mãn IO = 4i + j − 8k (với i, j, k vectơ đơn vị trục tọa độ Ox , Oy, Oz ) Điểm I tọa độ là: B (1;1; −2) C (4; 4; −8) D (−1; −1;2) A A (−4; −4; 8) TH Câu 7: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số sau đây? A y = x − 2x + B y = x + C y = −x + 2x + D y = x − 3x + − Câu 8: Tìm tập xác định D hàm số y = (2x − 1) ⎛1 ⎞ A D = ⎜⎜⎜ ; +∞⎟⎟⎟ ⎝2 ⎠⎟ C D = (0; +∞) ⎪⎧ ⎪⎫⎪ B D = \\ ⎪ ⎨ ⎬ ⎪⎩⎪2 ⎪⎭⎪ D D = \ x +1 ⎛2⎞ Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình ⎜⎜ ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎠⎟ A (−2; +∞) B (0; +∞) − > là: C (−∞; −2) D (−∞; 0) Câu 10: Hàm số y = −x + 6x − 9x khoảng nghịch biến là: A (−∞; +∞) B (−∞; −4) (0; +∞) Trang 1/7 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT C (1; 3) D (−∞;1) (3; +∞) Câu 11: Rút gọn biểu thức P = 32 log3 a − log5 a loga 25 , ta được: C P = a + ⎡ 0; 3⎤ Câu 12: Giá trị nhỏ hàm số y = x − 2x đoạn ⎢⎣ ⎥⎦ bằng: A P = a − D P = a + B P = a − 4 A −1, 088 B 3 C 3 D −0, 392 Câu 13: Tính thể tích V phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng phương trình x = x = , biết cắt vật thể mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox điểm hoành độ x ∈ ⎡⎢⎣ 0;2⎤⎥⎦ thiết − 2x diện phần tư hình tròn bán kính 32π C V = B V = 64π 16π D V = 8π ET A V = V khối chóp a3 12 a3 B V = C V = a3 EO A V = N Câu 14: Hình chóp S ABC đáy tam giác cạnh a , SA ⊥ (ABC ) cạnh SC = a Tính thể tích (S ) G A (4; −3; ), B (2;1; 3) A (x − 3) + (y + 1) + (z − 5) = C (x − 3) + (y + 1) + (z − 5) = với B (x + 3) + (y − 1) + (z + 5) = 2 N 2 2 D (x − 3) + (y + 1) + (z − 5) = 36 O đường kính AB H Câu 15: Trong không gian Oxyz , lập phương trình mặt cầu a3 D V = 2 IA Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A (−1;2; 3), B (2; 3; 4),C (5; 6; −4) Gọi A ' hình chiếu B OG = Y A OG = 14 G vuông góc A mặt phẳng (xOz ) , G trọng tâm tam giác A ' BC Tính độ dài đoạn thẳng OG D OG = 14 + ln x dx đặt t = + ln x Mệnh đề sai? x A e C OG = 10 ∫ TH Câu 17: Cho tích phân I = 2 A I = ∫ tdt 2 B I = ∫ t 2dt C I = 32 t D I = 14 Câu 18: Đáy lăng trụ đứng tam giác ABC A ' B 'C ' tam giác ABC vuông A cạnh BC = 5a, AC = 4a, AC ' = 5a Tính thể tích V khối lăng trụ A V = 18a B V = 36a C V = 100a D V = 24a Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng (P ) : 4y + 2z − = (Q ) : 2y + z − = Tính khoảng cách d hai mặt phẳng (P ) (Q ) A d = 10 B d = C d = 10 D d = 10 Câu 20: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x − 12x + 20 Trang 2/7 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A yCT = B yCT = Câu 21: Hãy xác định a, b để hàm số y = C yCT = 20 D yCT = 36 ax + đồ thị hình vẽ: x +b B a = b = D a = b = −2 A a = ;b = −2 C a = 1;b = Câu 22: Gọi A, B,C điểm biểu diễn số phức z1 = + i, z = (1 + i ) , z = a − i (a ∈ \ ) Biết tam giác ABC vuông B Tính P = a − 2a B P = 18 A P = D P = 15 C P = Câu 23: Hình chóp S.ABCD tất cạnh a Tính thể tích V khối nón đỉnh S đáy đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD πa 12 B V = πa C V = πa 2 πa N Câu 24: Tìm tập nghiệm S phương trình log6 ⎡⎢x (5 − x )⎤⎥ = ⎣ ⎦ A S = {2; 3; 4} B S = {3;2; −1} C S = {2; −6} D V = ET A V = EO D S = {2; 3} N G H Câu 25: Mệnh đề mệnh đề sau sai? A Hàm số y = 2x giá trị nhỏ nửa khoảng ⎡⎢⎣−1;2) B Hàm số y = log2 x giá trị nhỏ giá trị lớn nửa khoảng ⎡⎢⎣1;5) x ⎛ ⎞⎟ ⎜ C Hàm số y = ⎜ ⎟⎟ giá trị nhỏ giá trị lớn đoạn ⎡⎢⎣ 0; 3⎤⎥⎦ ⎜⎝ ⎠⎟ IA O D Hàm số y = e x giá trị nhỏ giá trị lớn khoảng (0;2) Câu 26: Gọi z1, z hai nghiệm phức phương trình z + 4z + 20 = , z1 phần ảo âm Tính ( ) G giá trị biểu thức P = z + + z12 + z 22 TH bảng biến thiên: D P = A Y A P = −32 B P = C P = −44 Câu 27: Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục R Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số giá trị lớn 11 cực tiểu x = B Hàm số đạt cực đại x = 11 C Hàm số giá trị lớn D Hàm số giá trị nhỏ Câu 28: Một hình trụ khoảng cách hai đáy 7cm diện tích xung quanh 70 π cm Tính thể tích V khối trụ tạo nên 175π cm A V = 175π cm B V = 700π cm3 C V = D V = 35π cm e Câu 29: Biết ∫ A ab = ...1 SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1. (2,0 điểm). Cho hàm số y = 1 x x  (C). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số b) Tìm tọa độ điểm M thuộc (C), biết rằng tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng đi qua điểm M và điểm I(1; 1). Câu 2. (1,0 điểm). a. Giải phương trình sin 2 1 6sin cos2x x x   . b) Tìm số phức z thỏa mãn: 2 2 2 . 8z z z z   và 2z z  . Câu 3. (0,5 điểm). Giải phương trình 2 1 7 6.7 1 0 x x    . Câu 4. (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:     2 3 2 2 2 3 2 1 11 x x y x y y x y x              ( , )x y   . Câu 5. (1,0 điểm). Tính tích phân 2 3 2 1 2lnx x I dx x    . Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC tam giác ABC vuông tại A, AB = AC = a, I là trung điểm của SC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC, mặt phẳng (SAB) tạo với đáy 1 góc bằng 60 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (SAB) theo a. Câu 7. (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC A(1; 4), tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D, đường phân giác trong của  ADB phương trình x - y + 2 = 0, điểm M(-4; 1) thuộc cạnh AC. Viết phương trình đường thẳng AB. Câu 8. (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(-4; 1; 3) và đường thẳng 1 1 3 : 2 1 3 x y z d       . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 5AB  . Câu 9. (0,5 điểm). Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy được đủ cả 3 màu. Câu 10. (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 1ab  ;   3c a b c   . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 6ln( 2 ) 1 1 b c a c P a b c a b          . Hết Họ và tên thí sinh SBD: (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 1/1 2 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Bản hướng dẫn chấm 6 trang Câu NỘI DUNG Điểm 1.a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = 1 x x  . 1.0 TXĐ : D = R\{1} y’ = 2 1 0 ( 1)x    lim ( ) lim ( ) 1 x x f x f x     nên y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1 1 lim ( ) , lim x x f x         nên x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 0.5 Bảng biến thiên 1 + - 1 - - y y' x - 1 + Hàm số nghịch biến trên ( ;1) và (1; ) ,Hàm số không cực trị 0.25 Đồ thị : Nhận xét : Đồ thị nhận giao điểm của 2 đường tiệm cận I(1 ;1) làm tâm đối xứng 0.25 1.b Tìm tọa độ điểm M thuộc (C), biết rằng tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng đi qua điểm M và điểm I(1; 1). 1.0 Với 0 1x  , tiếp tuyến (d) với (C) tại M(x 0 ; 0 0 1 x x  ) phương trình : 0 0 2 0 0 1 ( ) ( 1) 1 x y x x x x       2 0 2 2 0 0 1 0 ( 1) ( 1) x x y x x       0.5 3 (d) vec – tơ chỉ phương 2 0 1 ( 1; ) ( 1) u x     , 0 0 1 ( 1; ) 1 IM x x     Để (d) vuông góc IM điều kiện là : 0 0 2 0 0 0 0 1 1 . 0 1.( 1) 0 2 ( 1) 1 x u IM x x x x                 + Với x 0 = 0 ta M(0,0) + Với x 0 = 2 ta M(2, 2) 0.5 Câu 2:1 điểm 2a. sin 2 1 6sin cos2x x x    (sin 2 6sin ) (1 cos2 ) 0x x x    0.25    2 2sin cos 3 2sin 0x x x      2sin cos 3 sin 0x x x   0. 25 sin 0 sin cos 3( ) x x x Vn        0. 25  x k   . Vậy nghiệm của PT là ,x k k Z    0.25 2.b Tìm số phức z thỏa mãn : 2 2 2 . 8z z z z   và 2z z  0.5 Gọi z = x + iy ta 2 2 2 2 ;z x iy z z zz x y      2 2 2 2 2 2 2 . 8 4( ) 8 ( ) 2 (1)z z z z x VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề thi gồm 07 trang) Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 01 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: m o c nh 2x 1 ? x 1 D x  1 Câu Đường thẳng tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B y  1 C y  Câu Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  tất điểm chung ? A B C D 2 i s en Câu Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục đoạn  2; 2 đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f  x  đạt cực đại điểm ? A x  2 B x  1 C x  D x  y u T Câu Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề ? 1  A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 3  1  C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 3  Câu Cho hàm số y  f  x  xác định 1  B Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  D Hàm số nghịch biến khoảng (1; ) \{0} , liên tục khoảng xác định bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m ba nghiệm thực phân biệt A [  1; 2] B (1; 2) C (1; 2] D (; 2] Trang 1/7 – Mã đề thi 01 x2  Mệnh đề ? x 1 A Cực tiểu hàm số 3 B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số 6 D Cực tiểu hàm số Câu Một vật chuyển động theo quy luật s   t  9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 216 (m/s) B 30 (m/s) C 400 (m/s) D 54 (m/s) Câu Cho hàm số y  m o c nh x 1  x2  x  x2  5x  A x  3 x  2 B x  3 C x  x  D x  Câu Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x2  1)  mx  đồng biến khoảng (; ) Câu Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A  ; 1 B  ; 1 D 1;   C  1;1 i s en Câu 10 Biết M  0;  , N (2; 2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d Tính giá trị hàm số x  2 A y(2)  B y(2)  22 y u T C y(2)  D y(2)  18 Câu 11 Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 12 Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A ln(ab)  ln a  ln b B ln(ab)  ln a.ln b C ln a ln a  b ln b D ln a  ln b  ln a b Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 3x1  27 A x  B x  C x  D x  10 Câu 14 Số lượng loại vi khuẩn A phòng thí nghiệm tính theo công thức s(t )  s(0).2t , s(0) số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t ) số lượng vi khuẩn A sau t phút Biết sau phút số lượng vi khuẩn A 625 nghìn Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A 10 triệu ? A 48 phút B 19 phút C phút D 12 phút Câu 15 Cho biểu thức P  x x x3 , với x  Mệnh đề ? A P  x 13 B P  x 24 C P  x D P  x Trang 2/7 – Mã đề thi 01 Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề ?  2a  A log     3log a  log b  b   2a  B log     log a  log b  b   2a  C log     3log a  log b  b   2a  D log     log a  log b  b  Câu 17 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log  x  1  log  x  1 A S  (2; ) 1  C S   ;  2  B S  (;2) D S  (1;2) m o c nh   Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  ln  x  A y   x 1 1 x 1 C y    B y  1 x 1 D y  i s en x 1 1 x 1   x 1 1 x 1  Câu 19 Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  TRƯỜNG ĐJAI HỌC SƯ PHẠM NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm 90 phút Mã đề thi 533 (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Gọi A, B điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  Diện tích tam giác AOB (với O gốc tọa độ) A B C D Câu 2: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số sau hai điểm cực trị cách trục tung: y  x   m  1 x   4m  1 x A m  1 Câu 3: 3a B 3a 12 C a3 3a B a3 C   B 1;   C 1;2  Phương trình x   x  nghiệm thực phân biệt A B C D D 32 cm ax  b , biết đồ thị hàm số cắt trục tung điểm M  0;1 đồ thị giao cx  d điểm hai đường tiệm cận I 1; 1 Tìm hàm số y  A y  Câu 9: D  2;   Cho hình trụ đáy hai hình tròn tâm O O , bán kính đáy chiều cao 4cm Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A , đường tròn đáy tâm O lấy điểm B , cho AB  3cm Thể tích khối tứ diện ABOO 64 A cm B 32cm3 C 64cm3 Câu 8: 3a D Tập nghiệm bất phương trình log x  x   log  x  1 A  3;   Câu 7: 3a D 3a 12 Câu 6: D m  Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  co tất cạnh a Thể tích khối tứ diện ABAC A Câu 5: C m  1 Cho hình chóp S ABCD đáy hình vuông cạnh a , mặt bên SAB tam giác đều, mặt bên SCD tam giác vuông cân đỉnh S Thể tích khối chóp S ABCD A Câu 4: B m  x 1 x 1 B y  x2 x  C y  2x 1 x 1 D y  x 1 1 x  x  x   Tập hợp nghiệm hệ bất phương trình  là:  x  x  x  10  A  ; 4  B  4;1 C  1;   D  4; 1 C D Câu 10: Cho số phức z   i Khi z bằng: A B 2 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 1/5 – Mã đề 132 Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho S 1; 2;3 điểm A , B , C thuộc trục Ox , Oy , Oz cho hình chóp S ABC cạnh SA , SB , SC đôi vuông góc với Thể tích khối chóp S ABC 343 343 343 343 B C D A 18 12 36 Câu 12: Cần xẻ khúc gỗ hình trụ đường kính d  40 cm chiều dài h  m thành xà hình hộp chữ nhật chiều dài Lượng gỗ bỏ tối thiểu xấp xỉ A 1, m3 B 0, 014 m3 C 0,14 m3 D 0, m3 Câu 13: Đạo hàm hàm số y  ln  ecos2 x  1 A y   2ecos x sin x e cos x  B y   ecos x ecos x  C y   2sin x ecos x  Câu 14: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  tiệm cận ngang A m  B m   ;   D y   xm mx  C m  Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  Q  : x  y  z   Góc  P  A 60 2ecos x sin x e cos x  hai đường D m   P : x  2y  z   ,  Q  B 90 C 30 D 120 Câu 16: Một đống cát hình nón cụt chiều cai h  60 cm , bán kính đáy lớn R1  m , bán kính đáy nhỏ R2  50 cm Thể tích đống cát xấp xỉ A 0,11 m3 B 0,1 m3 Câu 17: Cho số phức z   i  i  i   i Khi đó: A z  i B z   i C 1,1 m3 D 11 m3 C z   i D x  3x  x2  C x  2 D x  Câu 18: Tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B x  , x  2   60 ,  Câu 19: Cho hình hộp ABCD ABC D tất cạnh a BAD AAB   AAD  120 Thể tích hình hộp A a3 B a3 C a3 D a3 12 Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : d2 : x 1 y  z   , 1 x y 1 z   Đường thẳng d qua A  5; 3;5 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 10 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 18 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 19 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 20 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 21 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 22 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 23 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 24 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 25 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Website Hoc247.vn cung cấp môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung giảng biên soạn công phu giảng dạy giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn lẫn kỹ sư phạm đến từ trường Đại học trường chuyên danh tiếng I Luyện Thi Online Học lúc, nơi, thiết bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ Trường ĐH THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức luyên thi môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội II Lớp Học Ảo VCLASS Học Online Học lớp Offline - Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh đưa đón học - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, hỗ trợ kịp thời đảm bảo chất lượng học tập Các chương trình VCLASS: - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS Lê Bá Khánh Trình, TS Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An trường Chuyên khác TS.Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên Toán Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber Toán Học Học Toán Gia Sư Kèm Online - GiaToán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán Giảng viên ĐH Day kèm Toán câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… - Học sinh lựa chọn GV yêu thích, thành tích, chuyên môn giỏi phù hợp - Nguồn học liệu kiểm duyệt giúp HS PH đánh ...THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT C (1; 3) D (−∞;1) (3; +∞) Câu 11: Rút gọn biểu thức P = 32 log3 a − log5 a loga 25 , ta được: C P = a + ⎡ 0; 3 Câu 12: Giá trị nhỏ... biểu thức: B +5 C 16 D 3+ 2 - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT TH A Y G IA O N G H EO N ET ĐÁP ÁN Trang 7/7 - Mã đề thi 132 ... Mệnh đề sau đúng? b B ab = 64 C a − b = 20 D a − b = 12 Trang 3/ 7 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT ( ) Câu 30 : Tính đạo hàm hàm số y = log −x + 2x +   A y ' = C y ' = ln

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:55

Hình ảnh liên quan

Câu 7: Đồ thị ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau đây? - 60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

u.

7: Đồ thị ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau đây? Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14: Hình chóp S AB C. có đáy là tam giác đều cạnh a, SA ⊥ (ABC ) và cạnh SC = a3 .Tính thể tích - 60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

u.

14: Hình chóp S AB C. có đáy là tam giác đều cạnh a, SA ⊥ (ABC ) và cạnh SC = a3 .Tính thể tích Xem tại trang 2 của tài liệu.
+ có đồ thị như hình vẽ: - 60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

c.

ó đồ thị như hình vẽ: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 36: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn A; a 3⎛ ⎞⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟ ⎜⎝ ⎠  và  - 60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

u.

36: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn A; a 3⎛ ⎞⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟ ⎜⎝ ⎠ và Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 39: Cho hình lập phương ABCD ABCD. '. Mặt phẳng (BDC ') chia khối lập phương thành 2 phần - 60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

u.

39: Cho hình lập phương ABCD ABCD. '. Mặt phẳng (BDC ') chia khối lập phương thành 2 phần Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 43: Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình trụ có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, tính bán kính R của hình trụđó sao cho diện tích toàn phần của bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất - 60. de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt co loa ha noi lan 3

u.

43: Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình trụ có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, tính bán kính R của hình trụđó sao cho diện tích toàn phần của bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan