Thủ công 1 xé, dán hình con gà

20 283 0
Thủ công 1 xé, dán hình con gà

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... Thủ công Xé, dán hình gà (tiết 1) Bước : Xé hình thân gà Chup hinh Bước : xé hình thân gà 10 ô 8ô 8ô 10 ô Bước : xé hình thân gà ` Bước : xé hình đầu gà Bước : xé hình đuôi gà Bước : Dán. .. : xé hình thân gà ` Bước : xé hình đầu gà Bước : xé hình đuôi gà Bước : Dán vào giấy trắng KEO DÁN

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:44

Hình ảnh liên quan

Bước 1: xé hình thân gà 1 2 3410ô 8 ô 10ô8ô - Thủ công 1 xé, dán hình con gà

c.

1: xé hình thân gà 1 2 3410ô 8 ô 10ô8ô Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bước 1: xé hình thân gà - Thủ công 1 xé, dán hình con gà

c.

1: xé hình thân gà Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bước 2: xé hình đầu gà - Thủ công 1 xé, dán hình con gà

c.

2: xé hình đầu gà Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Thủ công

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Bước 1 : xé hình thân gà

 • `

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan