0

Thủ công 1 xé, dán hình con gà

20 262 0
  • Thủ công 1 xé, dán hình con gà

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:44

... Thủ công Xé, dán hình gà (tiết 1) Bước : Xé hình thân gà Chup hinh Bước : xé hình thân gà 10 ô 8ô 8ô 10 ô Bước : xé hình thân gà ` Bước : xé hình đầu gà Bước : xé hình đuôi gà Bước : Dán. .. : xé hình thân gà ` Bước : xé hình đầu gà Bước : xé hình đuôi gà Bước : Dán vào giấy trắng KEO DÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ công 1 xé, dán hình con gà , Thủ công 1 xé, dán hình con gà ,

Hình ảnh liên quan

Bước 1: xé hình thân gà 1 2 3410ô 8 ô 10ô8ô - Thủ công 1 xé, dán hình con gà

c.

1: xé hình thân gà 1 2 3410ô 8 ô 10ô8ô Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bước 1: xé hình thân gà - Thủ công 1 xé, dán hình con gà

c.

1: xé hình thân gà Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bước 2: xé hình đầu gà - Thủ công 1 xé, dán hình con gà

c.

2: xé hình đầu gà Xem tại trang 13 của tài liệu.