Đặc tính và kỹ thuật của Chipset Pentium IV

4 710 9
Đặc tính và kỹ thuật của Chipset Pentium IV

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đặc tính và kỹ thuật của Chipset Pentium IV

Đặc tính kỹ thuật của Chipset Pentium IVGiới thiệu chung:-Các lọai Chipset Pentium IV đều sử dụng Mainboard có Socket 478 có Bus từ 400~800 Mhz.Tùy theo mỗi loại mà có hỗ trợ(Support) công nghệ siêu phân luồng(Hyper-Threading-Technology).Đặc tính từng họ Chipset:Họ Chipset Đặc tính chung Tên Chipset Đặc tính riêngIntel 845 Hầu hết các loại chipset Intel 845 đều có tốc độ Bus từ 400~533 Mhz hỗ trợ cho việc điều khiển cũng như kết nối các thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP…Intel 845, Intel 845GL-Cache:256K-Support:SDRAM 133 Mhz,DDRAM 200~266 Mhz.-Support HDD Ultra ATA 100~133.-Support AGP 4XIntel 845E,Intel 845GV,Intel 845G-Cache:256K-Support:DDRAM 266 Mhz.-Hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng.(Hyper- Threading-Technology)-Support HDD Ultra ATA 100~133.-Support AGP 4XIntel 845GE,Intel 845PE-Cache:256K-Support:DDRAM 333 Mhz.-Hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng.(Hyper- Threading-Technology)-Support HDD Ultra ATA 100~133.-Support AGP 4XIntel 848 Hầu hết các loại chipset Intel 845 đều có tốc độ Bus từ 533~800 Mhz hỗ trợ cho việc điều khiển cũng như kết nối các thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP…Intel 848 -Cache:512K-Support:DDRAM 266~400 Mhz.-Hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng.(Hyper- Threading-Technology)-Support HDD Ultra ATA 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz-Support AGP 8XIntel 850 Hầu hết các loại chipset Intel 850 đều có tốc độ Bus 400 Mhz hỗ trợ cho việc Intel 850 -Cache:512K-Support:RDRAM 800 Mhz. điều khiển cũng như kết nối các thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP…-Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4XIntel 850E -Bus 533 Mhz.-Cache:512K-Support:RDRAM 800 Mhz.-Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X-Support Hyper-Threading-Technology.Intel 852 Hầu hết các loại chipset Intel 852 đều có tốc độ Bus từ 400~533 Mhz hỗ trợ cho việc điều khiển cũng như kết nối các thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP…Intel 852PM -Cache:256K-Support:DDRAM 266~333 Mhz.-Support HDD Ultra ATA 100~133.-Support AGP 4XIntel 852GM -Cache:256K-Support:DDRAM 200~266 Mhz.-Support HDD Ultra ATA 100~133.-Support AGP 4XIntel 852GME -Cache:256K-Support:DDRAM 266~333 Mhz.-Support HDD Ultra ATA 100~133.-Support AGP 4X Hình 1: Sơ đồ điều khiển các thiết bị hiển thị các thông số kỹ thuật của họ Chipset Intel 845. Hình 2:Chipset họ 845. . Đặc tính và kỹ thuật của Chipset Pentium IVGiới thiệu chung:-Các lọai Chipset Pentium IV đều sử dụng Mainboard có Socket 478 và có Bus từ. luồng(Hyper-Threading-Technology) .Đặc tính từng họ Chipset: Họ Chipset Đặc tính chung Tên Chipset Đặc tính riêngIntel 845 Hầu hết các loại chipset Intel 845 đều có

Ngày đăng: 22/08/2012, 10:12

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Sơ đồ điều khiển các thiết bị và hiển thị các thông số kỹ thuật của họ Chipset Intel 845. - Đặc tính và kỹ thuật của Chipset Pentium IV

Hình 1.

Sơ đồ điều khiển các thiết bị và hiển thị các thông số kỹ thuật của họ Chipset Intel 845 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2:Chipset họ 845. - Đặc tính và kỹ thuật của Chipset Pentium IV

Hình 2.

Chipset họ 845 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan