Đề thi kết thúc môn học kỹ thuật mã hóa thông tin

3 2.2K 8
Đề thi kết thúc môn học kỹ thuật mã hóa thông tin

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi kết thúc môn học kỹ thuật mã hóa thông tin HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃKHOA AN TOÀN THÔNG TINCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh phúc**************ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC (LẦN I)Môn: Thực hành an toàn hệ điều hành mạngGiáo viên giảng dạy: Ths. Hoàng Sỹ TươngĐỀ SỐ 5:Họ và Tên Sinh viên: Lớp:Thời gian thi: Điểm:Bằng số:Bằng chữ:Nội dung bài thực hành sinh viên cần thực hiệnSinh viên thực hiện các yêu cầu sau:Mô hình triển khai:INTERNETPC02DC, EXCHANGE SERVER, DNS SERVER, WEB SERVER, CA SERVER .InternalLOCALHOSTINTERNET`INTERNETEXT NICINT NIC`PC03PC01ISA SERVER1 Cấu hình IP các máy như sau:Máy Đặc tính PC01 PC02 PC03Name isa server clientCard LanIP Address 192.168.1.2 192.168.1.3Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0Default gateway192.168.1.1 192.168.1.1Preferred DNS192.168.1.2Card CrossIP Address 172.16.2.1 172.16.2.2Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0Default gateway172.16.2.1Preferred DNS172.16.2.2 127.0.0.1Card Lan: nối gián tiếp 2 máy PC01 & PC03 với nhau thông qua SwitchCard Cross: nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02Trong mô hình này IP 192.168.1.2 chính là IP giả lập của IP Public ta mua từ nhà cung cấp dịch vụPC01 vừa là ISA Server vừa là External DNS. Trên thực tế vì lý do bảo mật ta phải tách rời 2 dịch vụ này ra làm 2 máy. Máy ISA Server đã Join vào domain nis.edu.vn- PC02 bao gồm các dịch vụ Exchange Server, DC Server, DNS Server, Web Server, CA Server… với Domain là nis.edu.vn- PC03 là một máy bất kỳ nằm ngoài Internet- Mạng 192.168.1.0/24 là mạng giả lập InternetBây giờ ta tiến hành đi vào chi tiết bao gồm các bước:1. Cấu hình cho DNS Server(Sau khi làm xong phần này SV gọi giảng viên đến kiểm tra)Pass Qua phần 1 Không Pass Qua phần 1 2. Cấu hình cho máy External DNS Server2 (Sau khi làm xong phần này SV gọi giảng viên đến kiểm tra)Pass Qua phần 2 Không Pass Qua phần 2 3. Cấu hình External DNS trên ISA Server(Sau khi làm xong phần này SV gọi giảng viên đến kiểm tra)Pass Qua phần 3 Không Pass Qua phần 3 4. Xin Certificate cho máy Web Server5. Xin Certificate cho máy ISA Server(Sau khi làm xong phần này SV gọi giảng viên đến kiểm tra)Pass Qua phần 4 Không Pass Qua phần 4 6. Publish các dịch vụ HTTP, HTTPS, FTP,(Sau khi làm xong phần này SV gọi giảng viên đến kiểm tra)Pass Qua phần 5 Không Pass Qua phần 5 7. Publish các dịch vụ SMTP, POP3, OWA(Sau khi làm xong phần này SV gọi giảng viên đến kiểm tra)Pass Qua phần 6 Không Pass Qua phần 6 8. Phần Câu hỏi phụCâu hỏiKhông trả lời đượcTrung bình Khá Giỏi Xuất sắc12343 . HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃKHOA AN TOÀN THÔNG TINCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh phúc**************ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC (LẦN. MÔN HỌC (LẦN I )Môn: Thực hành an toàn hệ điều hành mạngGiáo viên giảng dạy: Ths. Hoàng Sỹ TươngĐỀ SỐ 5:Họ và Tên Sinh viên: Lớp:Thời gian thi: Điểm:Bằng

Ngày đăng: 15/08/2012, 10:40

Hình ảnh liên quan

Cấu hình IP các máy như sau: - Đề thi kết thúc môn học kỹ thuật mã hóa thông tin

u.

hình IP các máy như sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Cấu hình External DNS trên ISA Server - Đề thi kết thúc môn học kỹ thuật mã hóa thông tin

3..

Cấu hình External DNS trên ISA Server Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan