0

Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

43 218 0
  • Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 22:11

LỜI GIỚI THIỆU Hiện nay, việc quản lý chất thải đô thị Việt Nam giới phát triển đặt thách thức lớn chưa có Việc áp dụng sách đặc thù cho quốc gia để quản lý chất thải biện pháp hữu hiệu, cần thiết để đối phó với tình trạng Tuy nhiên, quản lý chất thải vấn đề toàn cầu yếu tố định để tạo công nghệ xử lý phù hợp mang lại hiệu Vì vậy, điều quan trọng phải hướng tới xây dựng hệ thống chất thải chung, bao gồm từ khâu xử lý ban đầu đến khâu sử dụng cuối Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia giới thiệu Tổng luận Công nghệ Xử lý Chất thải rắn số nước Việt Nam, hy vọng tài liệu cung cấp thêm thông tin cho việc lựa chọn phương pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với tình hình cụ thể địa phương, góp phần bảo vệ bảo vệ môi trường phát triển kinh tế bền vững nước ta giai đoạn Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Nội dung Chữ viết tắt Công nghiệp hoá, đại hoá Chất thải rắn Chất thải rắn đô thị Chất thải điện tử Sản xuất nhiên liệu từ chất thải Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế OECD Các tổ chức phi phủ NGOs Ngân hàng Thế giới WB Hệ thống kết hợp điện nhiệt CHP CNH,HĐH CTR CTRĐT CTĐT RDF 10 Cơ quan Bảo vệ môi trường Hồng Kông EPD 11 Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển EPA I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường Đảng Nhà nước ta coi trọng Trong tiến trình hội nhập, công tác bảo vệ môi trường điều kiện tiên để Việt Nam nâng tầm, hội nhập với giới Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, thông qua khẳng định: "Phát triển nhanh, hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường” Trong thời gian gần đây, hệ thống sách, thể chế nước ta bước xây dựng hoàn thiện, phục vụ ngày có hiệu cho công tác bảo vệ môi trường Cùng với đời Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Chính trị (Khoá VIII) ban hành Nghị số 41 NQ/TƯ; Chỉ thị số 36 - CT/TƯ tăng cường công tác bảo vệ môi trường thời kỳ CNH, HĐH Thủ tướng Chính phủ có văn bản, thị bảo vệ môi trường, đô thị, khu công nghiệp Nhận thức tầm quan trọng bảo vệ môi trường cấp, ngành, tầng lớp nhân dân ngày quan tâm; mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái cố môi trường bước hạn chế Tuy nhiên, môi trường nước ta tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đến lúc báo động; đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng nguồn nước suy giảm mạnh Ở nhiều đô thị, khu dân cư, không khí bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh mức độ độc hại chất thải ngày tăng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước không bảo đảm Tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá, gia tăng dân số gây áp lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường, đô thị Chỉ thị số 23/2005/CT - TTg Thủ tướng Chính phủ nhận định, công tác quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp nhiều bất cập yếu Lượng chất thải rắn thu gom đạt khoảng 70% chủ yếu tập trung nội thị; công nghệ xử lý chất thải rắn chưa trọng nghiên cứu chưa hoàn thiện, phân tán, khép kín theo địa giới hành chính; việc đầu tư, quản lý hiệu Nhiều địa phương nhập dây chuyền xử lý rác thải nước ngoài, nhiên, công nghệ xử lý rác hữu cơ, lại phải chôn lấp khoảng 70 80%, chưa kể giá nhập thiết bị cao, vốn đầu tư cho lắp đặt lớn Cũng xuất dây chuyền công nghệ xử lý rác công ty tư nhân dầu tư, nghiên cứu, thử nghiệm số địa phương nước Nhưng nay, chưa đạt kết mong đợi nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ quan lẫn khách quan Phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn huy động tài chính, song lại chưa nhận hỗ trợ cần thiết từ ngân sách Nhà nước Để tăng cường công tác quản lý Chất thải rắn, ngày 9-4-2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ-CP quản lý chất thải rắn Nghị định áp dụng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nước; tổ chức, cá nhân nước có hoạt động liên quan đến chất thải rắn lãnh thổ Việt Nam Đây điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân doanh nghiệp Việt Nam triển khai, áp dụng cách hiệu công nghệ xử lý chất thải rắn phục vụ phát triển bền vững nước ta giai đoạn II KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ Khái niệm chất thải Chất thải toàn loại vật chất người loại bỏ hoạt động kinh tế- xã hội, bao gồm hoạt động sản xuất hoạt động sống trì tồn cộng đồng Chất thải sản phẩm phát sinh trình sinh hoạt người, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông, sinh hoạt gia đình, trường học, khu dân cư, nhà hàng, khách sạn Lượng chất thải phát sinh thay đổi tác động nhiều yếu tố tăng trưởng phát triển sản xuất, gia tăng dân số, trình đô thị hoá, công nghiệp hoá phát triển điều kiện sống trình độ dân trí Phân loại chất thải 2.1 Phân loại theo nguồn phát sinh - Chất thải sinh hoạt: phát sinh hàng ngày đô thị, làng mạc, khu dân cư, trung tâm dịch vụ, công viên - Chất thải công nghiệp: phát sinh từ trình sản xuất công nghiệp thủ công nghiệp (gồm nhiều thành phần phức tạp, đa dạng, chủ yếu dạng rắn, dạng lỏng, dạng khí) - Chất thải xây dựng: phế thải đất đá, gạch ngói, bê tông vỡ, vôi vữa, đồ gỗ, nhựa, kim loại hoạt động xây dựng tạo - Chất thải nông nghiệp: sinh hoạt động nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản trước sau thu hoạch 2.2 Phân loại theo mức độ nguy hại - Chất thải nguy hại: chất thải dễ gây phản ứng, dễ cháy nổ, ăn mòn, nhiễm khuẩn độc hại, chứa chất phóng xạ, kim loại nặng Các chất thải tiềm ẩn nhiều khả gây cố rủi ro, nhiễm độc, đe doạ sức khoẻ người phát triển động thực vật, đồng thời nguồn lan truyền gây ô nhiễm môi trường đất, nước không khí - Chất thải không nguy hại: chất thải không chứa chất hợp chất có tính chất nguy hại Thường chất thải phát sinh sinh hoạt gia đình, đô thị… 2.3 Phân loại theo thành phần - Chất thải vô cơ: chất thải có nguồn gốc vô tro, bụi, xỉ, vật liệu xây dựng gạch, vữa, thuỷ tinh, gốm sứ, số loại phân bón, đồ dùng thải bỏ gia đình - Chất thải hữu cơ: chất thải có nguồn gốc hữu thực phẩm thừa, chất thải từ lò giết mổ, chăn nuôi dung môi, nhựa, dầu mỡ loại thuốc bảo vệ thực vật 2.4 Phân loại theo trạng thái chất thải - Chất thải trạng thái rắn: bao gồm chất thải sinh hoạt, chất thải từ sở chế tạo máy, xây dựng ( kim loại, da, hoá chất sơn , nhựa, thuỷ tinh, vật liệu xây dựng…) - Chất thải trạng thái lỏng: phân bùn từ cống rãnh, bể phốt, nước thải từ nhà máy lọc dầu, rượu bia, nước từ nhà máy sản xuất giấy, dệt nhuộm vệ sinh công nghiệp… - Chất thải trạng thái khí: bao gồm khí thải động đốt máy động lực, giao thông, ô tô, máy kéo, tàu hoả, nhà máy nhiệt điện, sản xuất vật liệu… Xử lý chất thải 3.1 Khái niệm xử lý chất thải 3.1.1 Xử lý chất thải dùng biện pháp kỹ thuật để xử lý chất thải không làm ảnh hưởng tới môi trường; tái tạo sản phẩm có lợi cho xã hội nhằm phát huy hiệu kinh tế 3.1.2 Mục tiêu xử lý chất thải rắn giảm loại bỏ thành phần không mong muốn chất thải chất độc hại, không hợp vệ sinh, tận dụng vật liệu lượng chất thải 3.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn - Phương pháp học bao gồm: Tách kim loại, thuỷ tinh; nhựa khỏi chất thải; sơ chế, đốt chất thải thu hồi nhiệt; lọc tạo rắn chất thải bán lỏng - Phương pháp cơ-lý: phân loại vật liệu; thuỷ phân; sử dụng chất thải nhiên liệu; đúc ép chất thải, sử dụng làm vật liệu xây dựng - Phương pháp sinh học: chế biến ủ sinh học; mêtan hoá bể thu hồi sinh học.Các phương pháp xử lý chất thải khái quát theo sơ đồ hình Thu gom chất thải Vận chuyển chất thải Xử lý chất thải Thiêu đốt Ủ sinh học làm Compost Cácphương pháp khác Tiêu hủy bãi chôn lấp Hình 1: Các phương pháp xử lý chất thải rắn 3.2.1 Phương pháp ủ sinh học làm phân compost Phương pháp thích hợp với loại chất thải rắn hữu chất thải sinh hoạt chứa nhiều cácbonhyđrat đường, xenllulo, lignin, mỡ, protein, chất phân huỷ đồng thời bước Quá trinh phân huỷ chất hữu dạng thường xảy với có mặt ôxy không khí (phân huỷ hiếu khí) hay không khí (phân huỷ yếm khí, lên men) Hai trình xảy đồng thời khu vực chứa chất thải tuỳ theo mức độ thông khí mà dạng hay dạng chiếm ưu Phương pháp ủ sinh học làm phân compost thể hình Phân tươi Chất thải rắn hữu Cân điện tử Sàn tập kết Nhặt thủ công Bể chứa Băng phân loại Tái chế Nghiền Trộn Máy xúc Cung cấp độ ẩm Kiểm soát nhiệt tự động Máy xúc Lên men Thổi khí cưỡng Ủ chín Sàng Vê viên Tinh chế Đóng bao Trộn phụ gia N.P.K Hình 2: Quy trình công nghệ ủ sinh học quy mô công nghiệp 3.2.2 Phương pháp thiêu đốt Xử lý chất thải phương pháp thiêu đốt làm giảm tới mức tối thiểu chất thải cho khâu xử lý cuối Nếu áp dụng công nghệ tiên tiến mang lại nhiều ý nghĩa môi trường, song phương pháp xử lý tốn so với phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, chi phí để đốt rác cao khoảng 10 lần Công nghệ đốt rác thường sử dụng nước phát triển phải có kinh tế đủ mạnh để bao cấp cho việc thu đốt rác thải sinh hoạt dịch vụ phúc lợi xã hội toàn dân Tuy nhiên, việc thu đốt rác sinh hoạt bao gồm nhiều chất thải khác tạo khói độc đioxin, không xử lý loại khí nguy hiểm tới sức khoẻ Năng lượng phát sinh tận dụng cho lò hơi, lò sưởi cho ngành công nghiệp nhiệt phát điện Mỗi lò đốt phải trang bị hệ thống xử lý khí thải tốn để khống chế ô nhiễm không khí trình đốt gây Hiện nay, nước châu Âu có xu hướng giảm đốt rác thải hàng loạt vấn đề kinh tế môi trường cần phải giải Việc thu đốt rác thải thường áp dụng cho việc xử lý rác thải độc hại rác thải bệnh viện rác thải công nghiệp phương pháp xử lý khác xử lý triệt để Phương pháp thiêu đốt thể hình 3.2.3 Phương pháp chôn lấp Phương pháp chi phí thấp áp dụng phổ biến nước phát triển Việc chôn lấp thực cách sử dụng xe chuyên dùng chở rác tới bãi xây dựng trước Sau rác đổ xuống, dùng xe ủi san bằng, đầm nén bề mặt đổ lên lớp đất Hàng ngày phun thuốc diệt muỗi rắc vôi bột… Theo thời gian, phân hủy vi sinh vật làm cho rác trở lên tơi xốp thể tích bãi rác giảm xuống Việc đổ rác tiếp tục bãi đầy chuyển sang bãi Hiện nay, việc chôn lấp rác thải sinh hoạt rác thải hữu sử dụng nước phát triển, phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt bảo vệ môi trường Việc chôn lấp chất thải có xu hướng giảm dần, tiến tới chấm dứt nước phát triển Các bãi chôn lấp rác thải phải đặt cách xa khu dân cư, không gần nguồn nước mặt nước ngầm Đáy bãi rác nằm tầng đất sét phủ lớp chống thấm màng địa chất Ở bãi chôn lấp rác cần thiết phải thiết kế khu thu gom xử lý nước rác trước thải môi trường Việc thu khí gas để biến đổi thành lượng khả thu hồi phần kinh phí đầu tư cho bãi rác Phương pháp có ưu điểm như: công nghệ đơn giản; chi phí thấp, song có số nhược điểm như: chiếm diện tích đất tương đối lớn; không đồng tình dân cư xung quanh; việc tìm kiếm xây dựng bãi chôn lấp khó khăn có nguy dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, không khí, gây cháy nổ Hình 3: Hệ thống thiêu đốt chất thải Rác thải sinh hoạt Chất thải công nghiệp Chất thải đường phố Dầu cũ Bùn cống Kho chứa Chôn Ủ sinh học làm compost Phân loại Dầu cũ Gia công nghiền nhỏ Nước Bùn Trộn Bunke Cặn, chất không cháy Sản xuất Thiết bị đốt Nhiệt Khí thải Bunke Xử lý khí Xử lý hoàn thiện Ép sắt vụn Ống khói 3.2.4 Các phương pháp xử lý khác - Xử lý chất thải công nghệ ép kiện Rác thu gom tập trung nhà máy chế biến phân loại phương pháp thủ công băng tải Các chất trơ chất tận dụng : Kim loại, nilon, giấy, thủy tinh, nhựa… thu hồi để tái chế Những chất lại băng tải chuyển qua hệ thống ép nén rác thủy lực với mục đích giảm tối đa thể tích khối rác tạo thành kiện có tỷ số nén cao (hình 4) Các khối rác ép sử dụng vào việc san lấp, làm bờ chắn vùng đất trũng Kim loại Rác thải Phễu nạp rác Băng tải rác Phân loại Thủy tinh Giấy Nhựa Các khối kiện sau ép Băng tải thải vật liệu Máy ép rác Hình 4: Công nghệ xử lý chất thải phương pháp ép kiện - Xử lý chất thải công nghệ Hydromex Công nghệ Hydromex (hình 5) nhằm xử lý rác đô thị thành sản phẩm phục vụ xây dựng, làm vật liệu, lượng sản phẩm nông nghiệp hữu ích Bản chất công nghệ Hydromex nghiền nhỏ rác, sau polyme hóa sử dụng áp lực lớn để ép nén, định hình sản phẩm Rác thải thu gom chuyển nhà máy, không cần phân loại đưa vào máy cắt, nghiền nhỏ, sau qua băng tải chuyển đến thiết bị trộn Chất thải rắn chưa phân loại Kiểm tra mắt Cắt xé nghiền nhỏ Chất thải lỏng hỗn hợp Làm ẩm Thành phần Polyme hóa Trộn Ép đùn Sản phẩm Hình 5: Xử lý chất thải theo công nghệ Hydromex III CHẤT THẢI RẮN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ Tình hình chung giới Ước tính hàng năm lượng chất thải thu gom giới từ 2,5 đến tỷ (ngoại trừ lĩnh vực xây dựng tháo dỡ, khai thác mỏ nông nghiệp) Năm 2004, tổng lượng chất thải đô thị thu gom toàn giới ước tính 1,2 tỷ Con số thực tế gồm nước OECD khu đô thị nước phát triển Thu gom chất thải rắn đô thị toàn giới năm 2004 (triệu tấn) Các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD Cộng đồng quốc gia độc lập (trừ nước biển Ban tích) Châu Á (trừ nước thuộc OECD) Trung Mỹ Nam Mỹ Bắc Phi & Trung Đông Châu Phi cận Sahara Tổng số: 620 65 300 30 86 50 53 1.204 Nếu số liệu đổi thành đơn vị chất thải rắn thu gom năm đầu người, khu đô thị Hoa Kỳ có đến 700 kg chất thải gần 150 kg Ấn Độ Tỷ lệ phát sinh chất thải đô thị cao là; Hoa Kỳ tiếp sau Tây Âu Ôxtrâylia (600-700 kg/người), sau đến Nhật Bản, Hàn Quốc Đông Âu (300-400kg/người) Thị trường chất thải đô thị có giá trị cao Hoa Kỳ với 46,5 tỷ USD, sau châu Âu với 36 tỷ USD Nhật Bản 30,5 tỷ Chưa đánh giá xác chất thải công nghiệp Hiện chưa có liệu chất thải Liên bang Nga số ước tính lượng chất thải Trung Quốc chưa xác Ngoài ra, chưa có định lượng rõ ràng chất thải công nghiệp Hoa Kỳ Chất thải nguy hại khó đánh giá hơn, đặc biệt danh mục chất thải nguy hại bổ sung, đặc biệt châu Âu Hiện nay, chất thải tái chế nhiều cách vừa biến thành lượng lẫn thu hồi nguyên liệu, thị trường thứ cấp xuất ngày nhiều phạm vi toàn cầu Trên giới, ước tính sơ khối lượng nguyên liệu thứ cấp trao đổi 135 triệu Các nguyên liệu thứ cấp dòng nguyên liệu quan trọng toàn giới Loại hình thu gom xử lý chất thải đô thị theo thu nhập nước Các nước thu nhập thấp Các nước thu nhập trung Các nước có thu nhập (Ấn Độ, Ai Cập-các nước bình (Ắchentina-Đài cao (Hoa Kỳ-15 nước châu Phi) Loan (TQ) - Singapo- EU-Hồng Kông) Thái Lan - EUNMS10) GDP (USD/người/năm) 20.000 Tiêu thụ giấy/bìa trung 20 20-70 130-300 bình (kg/người/năm) Chất thải đô thị 150-250 250-550 350-750 (kg/người/năm) Tỷ lệ thu gom % 95 10 Phân loại chất thải sinh hoạt Lượng phát thải theo đầu Tỷ lệ % so với Thành phần người (kg/người/ngày) tổng lượng thải hữu ( % ) Đô thị (Toàn quốc) 0,7 50 55 TP Hồ Chí Minh 1,3 Hà Nội 1,0 Đà Nẵng 0,9 Nông thôn (Toàn quốc) 0,3 50 60-65 Nguồn: Khảo sát nhóm tư vấn 2004, Cục bảo vệ Môi trường, Bộ Công nghiệp 2002 -2003 1.2 Chất thải công nghiệp Ước tính, lượng phát sinh chất thải công nghiệp chiếm khoảng 20-25% tổng lượng chất thải sinh hoạt, tuỳ theo quy mô cấu công nghiệp tỉnh/thành phố Chất thải công nghiệp tập trung nhiều miền Nam Gần nửa lượng chất thải công nghiệp nước phát sinh khu vực Đông Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố khu vực phát sinh 31% tổng lượng chất thải công nghiệp nước Tiếp theo sau vùng đồng sông Cửu Long vùng đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Chất thải công nghiệp phát sinh từ làng nghề vùng nông thôn chủ yếu tập trung miền Bắc Các làng nghề yếu tố đặc trưng Việt Nam Đây làng vùng nông thôn với nguồn thu nhập phát sinh chủ yếu từ hoạt động nghề, đặc biệt nghề thủ công sản xuất đồ gốm, dệt may, tái chế chất thải, chế biến thực phẩm hàng thủ công mỹ nghệ Có khoảng 1.450 làng nghề phân bố vùng nông thôn thuộc 56 tỉnh Việt Nam, năm phát thải cỡ 774.000 chất thải công nghiệp không nguy hại 54% lượng chất thải có nguồn gốc phát sinh từ tỉnh phía Bắc Hà Tây, Bắc Ninh Hà Nội; khoảng 68% tổng lượng chất thải phát sinh từ vùng miền Bắc 1.3 Chất thải nguy hại Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh năm 2003 ước tính cỡ 160.000 Trong 130.000 phát sinh từ ngành công nghiệp Chất thải y tế nguy hại từ bệnh viện, sở y tế điều dưỡng chiếm cỡ 21.000 tấn/năm, nguồn phát sinh chất thải nguy hại từ hoạt động nông nghiệp khoảng 8.600 tấn/năm Phần lớn chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh miền Nam, chiếm khoảng 64% tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh nước, nửa lượng chất thải phát sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh Tiếp theo tỉnh miền Bắc, với lượng chất thải nguy hại phát sinh chiếm 31% Ngành công nghiệp nhẹ nguồn phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại lớn (chiếm 47%), ngành công nghiệp hoá chất (24%) ngành công nghiệp luyện kim (20%) Mỗi tỉnh/thành phát sinh lượng lớn chất thải y tế nguy hại Khoảng 20% tổng lượng chất thải y tế chất thải nguy hại Tuy Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội chiếm 23% tổng công suất bệnh viện nước, hệ thống bệnh viện nước đầu tư xây dựng tốt với số lượng giường bệnh tỉnh đạt mức 500 giường Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá Hà Nội phát sinh khoảng 6.000 chất thải y tế nguy hại năm Các tỉnh/thành phố khác có khối lượng phát sinh chất thải y tế nguy hại hơn, cỡ khoảng từ 0,2 đến 1,5 ngày Các hoạt động nông nghiệp năm phát sinh lượng lớn chất tồn dư thuốc bảo vệ thực vật độc hại loại bao bì, thùng chứa thuốc trừ sâu Khoảng 8.600 chất thải nông nghiệp nguy hại chủ yếu gồm loại thuốc trừ sâu, bao bì thùng chứa thuốc trừ sâu, mà số có nhiều loại thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng nhập lậu Lượng thuốc trừ sâu sử dụng nhiều vùng đồng sông Cửu Long Ngoài ra, có khoảng 37.000 hóa chất dùng nông nghiệp bị tịch thu lưu giữ cần 29 phải xử lý kịp thời Việt Nam trình phát triển kinh tế, đô thị hoá đại hoá nhanh Với tốc độ tăng trưởng nay, dự báo đến năm 2010 tổng lượng chất thải phát sinh lên đến 23 triệu thành phần chất thải thay đổi từ chỗ dễ phân huỷ sang phân huỷ nguy hại Giảm thiểu lượng phát sinh chất thải, tiết kiệm nhu cầu tiêu huỷ chất thải sau Do lượng chất thải phát sinh tăng nhanh Việt Nam theo dự báo, việc triển khai thực chương trình nhằm khuyến khích giảm thiểu lượng phát sinh chất thải nguồn hộ gia đình, sở kinh doanh, sở công nghiệp bệnh viện có khả làm giảm đáng kể chi phí cần thiết cho việc tiêu huỷ chất thải tương lai Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy giảm đáng kể lượng phát sinh chất thải cách nâng cao nhận thức tạo chế khuyến khích kinh tế chế khen thưởng khác Ví dụ như, giảm 10% lượng phát sinh chất thải tiết kiệm xấp xỉ 200 tỷ đồng năm, lẽ cho việc tiêu huỷ chất thải khoảng 130 tỷ đồng chi cho việc tiêu huỷ chất thải y tế nguy hại tương lai Sản xuất quy trình áp dụng nhằm tiết kiệm chi phí xử lý chất thải nhờ việc giảm phát sinh chất thải sở công nghiệp Quy trình sản xuất áp dụng Việt Nam 10 năm qua nhằm giảm thiểu lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh cho thấy khả đem lại lợi ích mặt kinh tế môi trường Tình hình quản lý Việc xử lý chất thải chủ yếu công ty môi trường đô thị tỉnh/thành phố (URENCO) thực Đây quan chịu trách nhiệm thu gom tiêu huỷ chất thải sinh hoạt, bao gồm chất thải sinh hoạt gia đình, chất thải văn phòng, đồng thời quan chịu trách nhiệm xử lý chất thải công nghiệp y tế hầu hết trường hợp Về mặt lý thuyết, sở công nghiệp y tế phải tự chịu trách nhiệm việc xử lý chất thải sở thải ra, Chính phủ đóng vai trò người xây dựng, thực thi cưỡng chế thi hành quy định/văn quy phạm pháp luật liên quan, song thực tế Việt Nam chưa thực triển khai theo mô hình Chính thế, hoạt động công ty môi trường đô thị liên quan đến việc xử lý chất thải sinh hoạt có thông tin thực tiễn kinh nghiệm xử lý loại chất thải khác Hệ thống quản lý chất thải rắn số đô thị lớn Việt Nam thể hình - Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm vạch chiến lược cải thiện môi trường chung cho nước, tư vấn cho Nhà nước để đưa luật, sách quản lý môi trường quốc gia; - Bộ Xây dựng hướng dẫn chiến lược quản lý xây dựng đô thị, quản lý chất thải; - Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở Tài nguyên Môi trường sở Giao thông Công thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường đô thị, chấp hành nghiêm chỉnh chiến lược chung luật pháp chung bảo vệ môi trường Nhà nước thông qua xây dựng quy tắc, quy chế cụ thể; - URENCO đơn vị trực đảm nhận nhiệm vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường thành phố theo chức trách sở Giao thông Công thành phố giao nhiệm vụ 30 Bộ Tài nguyên & Môi trường UBND Thành phố Bộ Xây dựng Sở Giao thông Công Sở Tài nguyên & Môi trường Công ty Môi trường đô thị (URENCO) UBND Các cấp Sân tập kết Chất thải rắn Hình 9: Hệ thống quản lý chất thải số đô thị Việt Nam Tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt tính trung bình cho nước tăng từ 65-71% ( giai đoạn từ 2000 - 2003) Ở thành phố lớn tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt cao hơn, năm 2003 tỷ lệ dao động từ mức thấp 45% Long An đến mức cao 95% thành phố Huế Tính trung bình, thành phố có dân số lớn 500.000 dân có tỷ lệ thu gom đạt 76% tỷ lệ lại giảm xuống 70% thành phố có số dân từ 100.000 - 350.000 người Ở vùng nông thôn, tỷ lệ thu gom thấp Do xa xôi dịch vụ thu gom không đến vùng nông thôn nên có khoảng 20% nhóm hộ gia đình có mức thu nhập cao vùng nông thôn thu gom rác Ở vùng đô thị, dịch vụ thu gom chất thải thường chưa cung cấp cho khu định cư, khu nhà tạm ngoại ô thành phố nơi sinh sống chủ yếu hộ dân có thu nhập thấp Nhiều sáng kiến thực nhằm khắc phục tình trạng thiếu dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt Với chủ trương xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, Chính phủ khuyến khích công ty tư nhân tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng cộng tác chặt chẽ với quan quản lý cấp địa phương công tác quan lý chất thải rắn Một số mô hình 31 thử nghiệm, mang lại kết khả quan, song sách cải cách chế quản lý cần phải củng cố Phần lớn chất thải công nghiệp chất thải y tế nguy hại thu gom với chất thải thông thường Có số liệu thực tiễn công tác thu gom tiêu huỷ chất thải sở công nghiệp y tế Phần lớn sở hợp đồng với công ty môi trường đô thị địa phương để tiến hành thu gom chất thải sở Thậm chí, chất thải nguy hại phân loại từ chất thải y tế bệnh viện hay sở công nghiệp, sau lại đổ lẫn với loại chất thải thông thường khác trước công ty môi trường đô thị đến thu gom Các sở y tế có lò đốt chất thải y tế tự xử lý chất thải y tế nguy hại họ sở, chất thải qua xử lý tro từ lò đốt chất thải sau thu gom với loại chất thải thông thường khác Cũng giống nhiều nước khác khu vực Nam Đông Nam Á, tiêu huỷ chất thải bãi rác lộ thiên bãi rác có kiểm soát hình thức xử lý chủ yếu Việt Nam Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, ngày 22/4/2003 Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2007, số 439 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nước có 49 bãi rác lộ thiên khu chôn lấp vận hành không hợp vệ sinh có nguy gây rủi ro cho môi trường sức khoẻ người dân cao phải tiến hành xử lý triệt để, nhiên, cần tìm nguồn kinh phí cho hoạt động xử lý Tuy có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng quản lý chất thải sinh hoạt thông tin việc xử lý chất thải nguy hại, đặc biệt chất thải nguy hại từ công nghiệp có ít, cần phải quản lý tốt Hiện nay, Chính phủ ưu tiên cho việc xây dựng hệ thống xử lý tiêu huỷ chất thải, bao gồm bãi chôn lấp Tuy nhiên, thiếu nguồn tài nên hầu hết bãi chôn lấp hợp vệ sinh xây dựng nguồn vốn ODA Tự tiêu huỷ hình thức phổ biến vùng dịch vụ thu gom tiêu huỷ chất thải Các hộ gia đình không sử dụng dịch vụ thu gom tiêu huỷ chất thải buộc phải áp dụng biện pháp tiêu huỷ riêng gia đình mình, thường đem đổ bỏ sông, hồ gần nhà họ, vứt bừa bãi nơi gần nhà Một số phương pháp tự tiêu huỷ khác đốt chôn lấp Tất phương pháp huỷ hoại môi trường cách nghiêm trọng có khả gây hại cho sức khoẻ người Nhiều bãi rác bãi chôn lấp mối hiểm hoạ mặt môi trường người dân địa phương Các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh bãi rác lộ thiên gây nhiều vấn đề môi trường cộng đồng dân cư xung quanh, bao gồm vấn đề ô nhiễm nước ngầm nước mặt nước rác không xử lý, chất ô nhiễm không khí, ô nhiễm mùi, ruồi, muỗi, chuột bọ ô nhiễm bụi, tiếng ồn Hầu phương pháp xử lý chất thải nguy hại áp dụng chưa an toàn Hoạt động giám sát cưỡng chế việc áp dụng tiêu chuẩn môi trường sở công nghiệp, sở vận chuyển xử lý chất thải yếu Chính mà có chế khuyến khích sở công nghiệp việc áp dụng biện pháp xử lý hợp lý có nhiều trở ngại lớn việc vận hành cách an toàn sở xử lý chất thải giai đoạn tương lai Cho dù có hệ thống văn quy phạm pháp luật quy chế thức áp dụng lĩnh vực quản lý chất thải rắn, song việc thiếu hướng dẫn, thiếu tập huấn nâng cao nhận thức cho sở sản xuất chất thải rắn lại làm trở ngại ngày tăng thêm Hiện nay, dù xử lý chất thải công nghiệp quy định thuộc sở sản xuất công nghiệp ban quản lý khu công nghiệp song việc xử lý loại chất thải hoá chất dùng nông nghiệp lại trách nhiệm 32 quan môi trường Chính phủ kinh phí dành cho hoạt động xử lý đề nghị từ ngân sách Nhà nước Tình hình xử lý Lượng chất thải rắn thu gom đô thị Việt Nam đạt khoảng 70% yêu cầu so với thực tế chủ yếu tập trung khu vực nội thành Phần lớn đô thị, khu đô thị chưa có bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh vận hành quy trình Bên cạnh đó, loại chất thải nguy hại không phân loại riêng mà trộn chung với chất thải sinh hoạt, không xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dẫn đến suy thoái môi trường đất, nước, không khí Hiện tại, công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị Việt Nam đa dạng, tùy theo đặc điểm đô thị mà đô thị áp dụng công nghệ xử lý riêng Công nghệ xử lý rác thải rắn theo kiểu xử lý cuối đường ống, chôn lấp, chế biến rác thành phân vi sinh sản phẩm nhựa nhiều đô thị áp dụng Đó Nhà máy xử lý rác Đông Vinh (TP Vinh - Nghệ An) sử dụng công nghệ Seraphin có công suất từ 80 - 150 tấn/ngày; Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (TP Huế - Thừa Thiên Huế) áp dụng công nghệ ASC, công suất 80 - 150 tấn/ngày, 85 - 90% rác thải chế biến tái chế, 10 - 15% rác thải chôn lấp, không phát sinh nước rỉ rác Ngoài ra, số đô thị áp dụng công nghệ lò đốt chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại Lò đốt CEETIA - CN 150 Bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) công suất 150kg/h, có buồng đốt đa cấp, hạ nhiệt độ khói thải nhanh trước thải qua ống khói để tránh dioxin/furan tái sinh, xử lý khói đa cấp, vận hành tự động bán tự động Một số đô thị có mức độ công nghiệp cao áp dụng công nghệ xử lý bụi khí thải (lọc bụi) công nghệ Xiclon, công nghệ lọc bụi tĩnh điện (ESP) Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí Công nghệ xử lý nước rác bãi chôn lấp rác, công nghệ xử lý nước thải tập trung đô thị, khu công nghiệp công nghệ xử lý khí thải SO2 công nghiệp áp dụng Công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị Việt Nam thường tự thiết kế chế tạo tập hợp tương đối đầy đủ loại hình có tính phổ biến để xử lý chất thải rắn, nước thải khí thải đô thị Trình độ công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Đặc biệt, giá giảm so với giá công nghệ ngoại nhập Tuy nhiên, việc sản xuất thiết bị, công nghệ tình trạng cá thể, đơn chiếc, chưa có sản xuất chế tạo công nghệ môi trường hàng loạt sản xuất dây chuyền công nghiệp Thị trường công nghệ môi trường nội địa chưa hình thành cho dù có nhu cầu Vốn đầu tư cho môi trường nước ta hạn chế Khả cung có chưa có sản phẩm công nghiệp thương hiệu để bán Chưa có đội ngũ nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh thiết bị công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường Đội ngũ nhà khoa học công nghệ môi trường yếu thiếu Để đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý chất rắn Theo đó, đến năm 2010 xử lý 100% chất thải rắn y tế nguy hại 60% chất thải nguy hại công nghiệp công nghệ phù hợp; đồng thời xử lý triệt để bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Thủ tướng yêu cầu quan chức năng, địa phương nhanh chóng hoàn thiện văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn chất thải rắn khuyến khích 100% đô thị xã hội hóa công tác quản lý, xử lý chất thải rắn nhiều hình thức Thành phố Hà Nội ban hành Chương trình hành động công tác bảo vệ môi trường Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Chương trình xác định số tiêu môi trường đến năm 2010, có tiêu 100% rác thải sinh hoạt đô thị thu gom, vận chuyển, xử lý hợp vệ sinh 40% tái chế Chương trình 33 nhằm ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm suy thoái môi trường; giải tích cực vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt, suy thoái nguồn nước ngầm, rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại công nghiệp, ô nhiễm bụi Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) vừa Chính phủ Bỉ tài trợ cho Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh bảo vệ môi trường Dự án có tổng kinh phí 3,3 triệu Euro, triển khai năm (2006 - 2008), giúp thành phố Tuy Hòa xây dựng khu xử lý rác thải hợp vệ sinh nhằm cải thiện điều kiện môi trường, sức khỏe cho người dân địa bàn Dự án góp phần nâng cao lực quản lý cho Công ty quản lý môi trường đô thị Phú Yên việc thu gom xử lý rác thải rắn; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường tham gia người dân vào hoạt động cải thiện điều kiện vệ sinh bảo vệ môi trường Tỉnh Kiên Giang dự kiến xây dựng nhà máy phát điện từ rác thải đảo Phú Quốc Đây đề xuất Viện tái chế bảo vệ môi trường Cộng hòa Liên bang Đức Đại học Cần Thơ Theo đó, điện sản xuất từ rác nước thải sinh hoạt thông qua nhà máy khí sinh học biogas máy đốt sinh khối Công nghệ áp dụng thành công nhiều nước châu Âu, không tạo điện mà cho sản phẩm phân bón hữu Việc xây dựng nhà máy phát điện từ rác thải có lợi cho kinh tế giải vấn đề môi trường vốn xúc đảo Phú Quốc Hiện trạng số nhà máy chế biến compost tập trung Việt Nam Địa điểm Công suất (tấn/ngày) Thời gian bắt đầu hoạt động Cầu Diễn, Hà Nội (1) 140 1992 Mở rộng 2002 TP Nam Định (1) 250 2003 Phúc Khánh – Thái Bình (1) 75 2001 Không rõ Thành phố Việt Trì – Phú Thọ (1) 35,3 1998 Không rõ 240 1982 Đóng cửa 1981 30 Không rõ Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh (1) Phúc Hoà – Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu (2) Nguồn chất thải hữu Hiện trạng Chất thải từ Đang hoạt động, bán khu chợ, đường loại sản phẩm có chất phố lượng khác Đang hoạt động Cung Chất thải sinh cấp Compost sản xuất hoạt chưa phân miễn phí cho loại người dân Đang hoạt động Đang hoạt động, bán loại sản phẩm có chất lượng khác nhau, giá khác Chất thải sinh Đóng cửa khó bán hoạt chưa phân sản phẩm loại Không rõ Bùn, rác nạo vét 34 Đang hoạt động Tràng Cát – TP Hải Phòng Thuỵ Phương- Huế với Công nghệ Seraphin 50 2004 159 2004 từ hệ thống cống rãnh chất thải sinh hoạt chưa phân loại Chất thải sinh hoạt chưa phân loại Đang thời gian thử nghiệm Đang hoạt động, sản phẩm bán cho nông dân Nguồn: (1) - Nguyễn Thị Kim Thái 2004 – Báo cáo tư vấn cho Ngân hàng Thế giới (2) -Dự án Vệ sinh cho thành phố Ngân hàng Thế giới tài trợ 3.1 Một số công nghệ xử lý chất thải sử dụng Việt Nam Tình trạng ô nhiễm môi trường nước ta thời gian gần ngày trở nên trầm trọng phổ biến dẫn tới suy thoái môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt đô thị lớn lượng chất thải rắn nước thải ngày gia tăng Mặc dù số lượng nhà máy xây dựng trạm xử lý chất thải tăng lên năm gần trạng ô nhiễm chưa cải thiện lượng chất thải tăng nhanh Chiến lược bảo vệ môi trường Việt Nam từ 2001 - 2010 định hướng đến năm 2020 nêu rõ phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường kết hợp với xử lý ô nhiễm môi trường yếu tố chủ chốt Ngoài công tác nâng cao nhận thức cộng đồng công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, công nghệ xử lý chất thải hướng phát triển ưu tiên hàng đầu kết hợp với công nghệ thân môi trường tạo đà cho phát triển bền vững Dưới số công nghệ xử lý chất thải rắn áp dụng Việt Nam: 3.1.1 Công nghệ Dano System Đây công nghệ đưa vào sử dụng Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh năm 1981 phủ Vương Quốc Đan Mạch viện trợ Công suất xử lý 240 rác/ngày, sản xuất 25 000 phân hữu cơ/năm, sơ đồ công nghệ thể hình10 Ưu điểm công nghệ trình lên men ủ phân đều, trình đảo trộn liên tục ống sinh hoá, vi sinh vật hiếu khí cung cấp khí độ ẩm nên phát triển nhanh Nhược điểm công nghệ là: Thiết bị nặng nề, khó chế tạo nước, đặc biệt hệ thống máy nghiền, xích băng tải vòng bi lớn Tiêu thụ điện cho hệ thống lớn (670 kWh) làm cho giá thành sản phẩm cao Chất lượng sản phẩm thô không phù hợp với nông nghiệp Việt Nam, mà phù hợp vớ nông nghiệp giới hoá 35 Rác tươi Phễu tiếp nhận rác Sàng phân loại Nam châm điện Lên men 16h ống sinh hoá Băng tải phân loại Sàng rung Máy nghiền Ủ chín ( 28 ngày) Kho thành phẩm Hình 10 : Sơ đồ công nghệ Dano System 3.1.2 Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Nhà máy phân hữu cơ, Cầu Diễn Hà Nội Công nghệ đưa vào sử dụng vào năm 1992 UNDP tài trợ Đây công nghệ ủ đống tĩnh có thổi khí, trình lên men kiểm soát hệ thống điều khiển tự động nhiệt độ Nhà máy xử lý nằm diện tích ha, với công công suất theo thiết kế 210 tấn/ngày (hình 11) Sản phẩm phân hữu đăng ký tiêu chuẩn chất lượng bán toàn quốc Các sản phẩm thu hồi phục vụ tái chế là: sắt, nylon, nhựa, giấy, thủy tinh Công nghệ có ưu điểm : Đơn giản, dễ vận hành; máy móc thiết bị dễ chế tạo, thay thuận lợi; tiêu thụ lượng ít; đảm bảo hợp vệ sinh; thu hồi nước rác để phục vụ trình ủ lên men, không ảnh hưởng tới tầng nước ngầm, có điều kiện mở rộng nhà máy để nâng công suất Tuy nhiên, công nghệ có số nhược điểm như: Rác lẫn nhiều tạp chất, chưa giới hóa khâu phân loại, chất lượng phân bón chưa cao lẫn tạp chất, dây chuyền chế biến, đóng gói thủ công, quy trình thu hồi vật liệu tái chế 36 Rác thu gom, vận chuyển đến Nhà máy Xác định trọng lượng Xử lý sơ ( vi sinh vật) Tuyển chọn Mùn loại II 8,5% Chất vô chôn lấp 50% Bổ sung vi sinh vật, phụ gia, ủ lên men Bay 15% Ủ chín, bổ sung nước 35% Bay 5% Tinh chế 30% Chất vô đưa chôn lấp 13% Mùn loại I, 8,5% Làm phân bón Cải tạo đất Đóng bao, hoàn thiện sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm Hình 11: Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, Nhà máy phân hữu Cầu Diễn, Hà Nội 3.1.3 Công nghệ Seraphin Seraphin dây chuyền công nghệ, thiết bị xử lý tái chế rác thải khép kín Do Công ty Cổ phần công nghệ Môi trường xanh thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành ( hình 12) Nhà máy xử lý rác Đông Vinh thành phố Vinh-Nghệ An lắp đặt, vận hành năm 2003, đặc biệt thích hợp cho nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đô thị Việt Nam Công nghệ hoàn toàn phù hợp với đặc điểm rác thải Việt Nam không phân loại từ nguồn Với công suất 80-150 tấn/ngày, công nghệ Seraphin xử lý triệt để tới 90% khối lượng rác để tái chế thành phân hữu nguyên liệu làm vật liệu xây dựng So với công nghệ ứng dụng Việt Nam, công nghệ Seraphin có ưu điểm sau: - Có khả giảm thiểu triệt để ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt xử lý ngày; - Mức đầu tư 30-40% so với dây chuyền thiết bị tương đương nhập Thời gian đầu tư xây dựng đưa nhà máy xử lý rác vào hoạt động rút ngắn 1/3-1/5 so với nhà máy xử lý rác nhập ngoại Máy móc chế tạo Việt Nam nên việc bảo hành, bảo trì thuận lợi, tốn kém; - Hiệu tái chế rác cao, giảm thiểu chôn lấp rác tiết kiệm diện tích đất tiến dần tới xóa bỏ bãi rác chôn lấp, thu hồi diện tích đất phục vụ cho mục đích khác, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường bãi rác gây ra; - Do tận thu nguồn tài nguyên từ rác, tiền bán phân compost, thu tiền bán vật liệu Seraphin nên nhà máy có thêm nguồn thu để cân đối thu chi; - Giải công việc cho khoảng 100 công nhân nhà máy xử lý rác 37 Một ưu điểm việc áp dụng công nghệ Seraphin vào xử lý rác thải vận hành song song hai dây chuyền sản xuất rác thải tươi (rác ngày) rác thải khô (rác chôn lấp) để tạo sản phẩm khác Sau tách lọc rác hữu làm phân vi sinh mùn hữu cơ, phân hữu sinh học, loại rác vô lại, dây chuyền tự động chuyển loại rác phận khác để tạo sản phẩm nhựa Seraphin, ống cống, bát đựng mủ cao su loại xô chậu Những sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu Seraphin quan quản lý tiêu chuẩn kiểm định chấp nhận mức độ hợp vệ sinh Các sản phẩm cạnh tranh thị trường - Khi áp dụng công nghệ Seraphin vào việc xử lý rác thải vô (túi nilông, nhựa ) tiết kiệm lượng nước rửa lớn, hạn chế ô nhiễm môi trường nước thải công nghiệp gây nên Vì loại rác thải đưa vào lồng sấy khô nhờ sức nóng làm bụi bẩn để tạo sản phẩm 3.1.4 Công nghệ ASC Công suất xử lý 80 - 150 tấn/ngày Công ty cổ phần Kỹ nghệ Anh Sinh (ASC) thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành lắp đặt Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương thành phố Huế năm 2004 sở hoàn thiện công nghệ trước Hiệu đạt 85 90% rác thải chế biến tái chế; không phát sinh nước rỉ rác Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, Công ty cổ phần kỹ thuật ASC vừa đưa vào sử dụng diện tích khoảng 1,7 Đặc biệt, Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương lắp đặt thiết bị sản xuất nước nên vốn đầu tư cho nhà máy giảm đáng kể, đồng thời nguyên liệu có sau phân loại xử lý rác sản xuất sản phẩm ứng dụng rộng rãi, với giá rẻ, chất lượng tốt phục vụ thiết thực cho cộng đồng Nhà máy xử lý rác thải Thuỷ Phương nhà máy bước đầu hoàn thiện công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Việt Nam nước tự thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành đáp ứng nhu cầu giải vấn đề môi trường tận dụng rác thải để tạo sản phẩm phục vụ sản xuất đời sống Hiệu dây chuyền xử lý rác thải nhà máy đạt hiệu cao, tỉ lệ rác thải cần phải chôn lấp thấp Các sản phẩm chế biến từ rác Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương gồm: Phân hữu vi sinh dạng bột, phân hữu vi sinh dạng dẻo, phân hữu vi sinh dạng lỏng, mùn hữu vi sinh, ống cống dùng cho thoá nước, cọc An sinh dùng cho trụ tiêu long, thùng đựng rác, dải phân cách đường, ống bọc cáp điện Công nghệ tách riêng loại rác loại xử lý triệt để Vì vậy, tỷ lệ chôn lấp thấp, khoảng 12-15% Với vùng mưa nhiều, ẩm ướt Huế việc thu hồi nước rác tính đến Rác cho vào bể rửa, nước rửa thu hồi để phun lên hầm ủ 38 Sân tập kết chất thải có hệ thống phun vi sinh khử mùi Máy xúc ủi Băng tải tách chọn Máy nghiền vỡ Tuyển từ Sàng quay Băng tải chất thải vô Băng tải chất thải hữu Máy nạp liệu hữu Hệ thống sấy khô, tách phế thải, tro, bụi, gạch Phế thải nhựa đem chế biến sản phẩm Hệ thống trộn hữu cơ, bổ sung vi sinh ủ 7-10 ngày Máy nghiền, sàng hữu Ủ tiếp tục 7-10 ngày Đem chôn lấp, (khoảng 1215%) Sản phẩm Hình 12: Sơ đồ xử lý rác thải công nghệ Seraphin Đánh giá chung công nghệ xử lý chất thải sử dụng Việt Nam Một số công nghệ xử lý chất thải áp dụng Việt Nam kể nước nước giải phần nhu cầu xử lý chất thải trước tình hình phát sinh chất thải gia tăng giai đoạn phát triển kinh tế nay, lượng lớn CTRĐT có nguy gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng Một số công nghệ nhập từ nước về, thiết bị nặng nề, khó chế tạo nước, đặc biệt hệ thống máy nghiền, xích băng tải vòng bi lớn Tiêu thụ điện cho hệ thống lớn làm cho giá thành sản phẩm cao Công nghệ Việt Nam tự chế tạo đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Qua áp dụng công nghệ xử lý rác thải đô thị Seraphin ASC cho hiệu xử lý vượt trội so với công nghệ nước ngoài, tự vận hành bảo dưỡng thiết bị Việt Nam tự chế tạo điều kiện nước Công nghệ xử lý rác thải Việt nam tự thiết kế, chế tạo có giá từ 1/2 đến 2/3 giá công nghệ nhập ngoại Mặc dù công nghệ Seraphin chứng minh ưu điểm trội, song trình nghiên cứu ứng dụng nảy sinh số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện Cụ thể, để làm phân compost từ rác, phải có diện tích nhà xưởng, hầm ủ lớn, thời gian ủ mùn hữu kéo dài tới 30 ngày, dẫn đến chi phí xây dựng lớn Để khắc phục vấn đề này, cần tiếp tục nghiên cứu để đưa hệ thiết bị ủ phân compost theo phương pháp ủ hiếu khí có đảo trộn tạo môi trường tích cực cho vi sinh vật phân huỷ phát triển nhằm rút ngắn thời gian ủ mùn hữu Mặt khác, khả tiêu 39 thụ phân bón compost phụ thuộc vào đặc điểm địa hình tập quán canh tác địa phương, cần có sách hỗ trợ việc tiêu thụ phân compost Về tình trạng sản xuất thiết bị, công nghệ: Việc sản xuất thiết bị, máy móc tình trạng cá thể, đơn chiếc, chưa có sản xuất chế tạo hàng loạt hay quy mô công nghiệp, phần lớn Viện, Trung tâm, Công ty tư vấn thiết kế chế tạo theo hợp đồng cụ thể, chưa có hãng sản xuất chuyên nghiệp thương hiệu cho công nghệ môi trường Việt Nam Một số khó khăn chung phát triển công nghệ môi trường: - Ở nước ta chưa hình thành thị trường công nghệ môi trường nội địa: Nhu cầu có, để thực nhu cầu cần phải có vốn Vốn đầu tư cho công nghệ môi trường nước ta hạn chế Khả cung có, chưa có sản phẩm công nghiệp thương hiệu để bán; - Chưa có nhà tư đầu tư sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; - Đội ngũ nhà khoa học công nghệ môi trường yếu thiếu, đặc biệt chuyên gia chuyên ngành có nhiều kinh nghiệm; - Chế tài chuyển giao công nghệ (đối với công nghệ cá nhân/đơn vị nghiên cứu, tư vấn nghiên cứu thành công) cho nhà sản xuất kinh doanh công nghệ môi trường chưa hoàn thiện V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận  Dù có áp dụng công nghệ xử lý nào, việc nâng cao nhận thức chất thải nói chung chất thải rắn nói riêng cho cộng đồng nội dung thiếu Công tác giảm phát sinh chất thải, thu gom hết chất thải phân loại rác thải từ nguồn quan trọng, nguồn rác thải đầu vào xử lý giảm đi, tách riêng loại vật liệu (nhất chất thải nguy hại phải tách để xử lý riêng) yếu tố định sản phẩm đầu khả tái chế, tái sử dụng chất thải, làm giảm nguy gây ô nhiễm môi trường chất thải độc hại, nguy hại lẫn chất thải chung  Để xử lý hiệu chất thải rắn đô thị Việt Nam, Nhà nước cần phải tăng đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường Hiện Nhà nước dành tỷ lệ 1% chi ngân sách cho nghiệp bảo vệ môi trường đến 2010 2% Đây điều kiện tốt để phát triển công nghệ môi trường, đặc biệt để xử lý chất thải công cộng, chất thải rắn đô thị Tuy nhiên, nguồn vốn vay ODA vốn viện trợ không hoàn lại cần dành phần đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường Và đàm phán dự án môi trường cần ưu tiên sử dụng công nghệ hợp lý môi trường Việt Nam  Việc thực nghiêm Luật Bảo vệ môi trường, đặc biệt áp dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường, từ thu phí nước thải tiến tới thu phí khí thải, phí chất thải rắn, chất thải nguy hại có tác động mạnh mẽ tới trình lựa chọn, áp dụng công nghệ Chuyển từ phạt hành vi phạm Luật Bảo vệ môi trường thành phạt kinh tế Áp dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường thúc đẩy doanh nghiệp tính toán lợi ích kinh tế để đầu tư lắp đặt trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường Đồng thời, khuyến khích giảm giá thuê đất, ưu đãi thuế vay vốn đầu tư dự án sản xuất trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường  Xây dựng chế tài hợp lý việc chuyển giao kết nghiên cứu chế tạo công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường vào sản xuất, kinh doanh Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng kỹ thuật chuyên gia công nghệ môi trường trình độ thạc 40 sĩ, tiến sĩ Lựa chọn chuyên gia am hiểu chuyên môn, làm việc khách quan tham gia vào Hội đồng chuyên gia để xây dựng chế, sách thẩm định công nghệ môi trường quốc gia Cần lượng hóa đánh giá loại công nghệ theo tiêu chí: Hiệu xử lý ô nhiễm, chi phí kinh tế, trình độ công nghệ xử lý, phù hợp với điều kiện Việt Nam an toàn môi trường  Thúc đẩy áp dụng công nghệ xử lý nước chế tạo Công nghệ xử lý rác thải đô thị Seraphin ASC thiết kế, chế tạo nước, qua thời gian vận hành thực tế số sở nước cho hiệu xử lý vượt trội so với công nghệ nước chế tạo Để ứng dụng rộng rãi công nghệ cần tiến hành tổ chức khảo sát, thẩm định, đánh giá kỹ lưỡng mặt kinh tế- kỹ thuật, xác định điểm cần phải hoàn thiện có kế hoạch triển khai cụ thể, khai thác, phát huy hiệu công nghệ nội sinh  Phải coi chất thải loại tài nguyên Quá trình xử lý cần khai thác triệt để tính hữu ích chất thải Tái sử dụng, tái chế, thu hồi lượng từ chất thải… để phát triển kinh tế tuần hoàn phục vụ sống người, góp phần làm giảm khối lượng chất thải, giảm chi phí xử lý Đây yếu tố cần thiết trước đến định chọn công nghệ xử lý phù hợp  Cho đến nay, xử lý cuối đường ống xem công cụ hữu hiệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tồn số khuyết điểm Trong tương lai công nghệ xử lý tập trung vào công nghệ sử dụng hoá chất ưu tiên áp dụng công nghệ sinh học, bên cạnh công nghệ tiên tiến màng lọc, ôxy hoá tiên tiến quan tâm việc tái sử dụng nước thải Khuyến nghị Hiện có nhiều loại công nghệ khác để xử lý CTR, công nghệ có khả ứng dụng tốt phạm vi định, điều kiện định Theo Chiến lược quản lý chất thải quốc gia, CTR phải xử lý tập trung theo quy trình khép kín Do điều kiện chưa cho phép nên địa phương phải tự vận động theo cách riêng mình, dẫn đến việc cân đối, gây tác động tương tác xấu Vì vậy, cần phải lựa chọn mô hình quản lý phù hợp hơn, cụ thể phân nhỏ hợp lý theo cụm vài tỉnh để đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế Tuy nhiên, dù quản lý theo cách cụm xử lý chất thải rắn khuyến nghị áp dụng giải pháp công nghệ đây: Phân loại xử lý học Đây khâu ban đầu thiếu quy trình xử lý chất thải Biện pháp làm tăng hiệu tái chế xử lý bước Các công nghệ dùng để phân loại, xử lý học chất thải bao gồm: Cắt, nghiền, sàng, tuyển từ, tuyển khí nén… Ví dụ, loại chất thải có kích thước lớn thành phần khác phải phân loại tiếp nhận Các chất thải rắn chứa chất độc hại (như muối cyanua rắn) cần phải đập thành hạt nhỏ trước hòa tan để xử lý hóa học Các chất thải hữu dạng rắn có kích thước lớn phải băm nghiền nhỏ đến kích thước định, trộn với chất thải hữu khác để xử lý thiêu đốt… Công nghệ thiêu đốt Đốt trình oxy hóa chất thải nhiệt độ cao Công nghệ phù hợp để xử lý CTR Để triển khai theo hướng này, cần có thời gian chuẩn bị nhiều mặt, pháp lý, nguồn lực thu gom vận chuyển, đồng thuận cộng đồng doanh nghiệp Khi thiết 41 kế lò đốt chất thải phải đảm bảo yêu cầu bản: cung cấp đủ ôxy cho trình nhiệt phân cách đưa vào buồng đốt lượng không khí dư; khí dư sinh trình cháy phải trì lâu lò đốt đủ để đốt cháy hoàn toàn Công nghệ thiêu đốt có nhiều ưu điểm khả tận dụng nhiệt, xử lý triệt để khối lượng, sẽ, không tốn đất để chôn lấp có số hạn chế chi phí đầu tư, vận hành, xử lý khí thải lớn, dễ tạo sản phẩm phụ nguy hiểm Công nghệ xử lý hóa – lý Công nghệ xử lý hóa - lý sử dụng trình biến đổi vật lý, hóa học để làm thay đổi tính chất chất thải nhằm mục đích giảm thiểu khả nguy hại chất thải môi trường Công nghệ phổ biến để thu hồi, tái chế chất thải, đặc biệt số loại nguy hại dầu, mỡ, kim loại nặng, dung môi Biện pháp tái chế, thu hồi chất thải công nghệ hóa - lý thực mang lại hiệu kinh tế môi trường nhà máy xử lý chất thải quy mô lớn, đầu tư công nghệ thu hồi sản phẩm từ chất thải Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh Chôn lấp hợp vệ sinh biện pháp tiêu hủy chất thải áp dụng rộng rãi giới Trước đây, nhiều quốc gia tiên tiến Anh, Nhật dùng biện pháp chôn lấp, kể số loại chất thải hạt nhân, lây nhiễm độc hại, trước chôn lấp phải cách ly an toàn vật liệu phù hợp chì, bêtông nhiều lớp để chống phóng xạ Theo công nghệ này, chất thải rắn công nghiệp chất thải nguy hại dạng rắn sau cố định dạng viên đưa vào hố chôn lấp có lớp lót chống thấm, có hệ thống thu gom nước rò rỉ để xử lý, có hệ thống thoát khí, có giếng khoan để giám sát khả ảnh hưởng đến nước ngầm Việc xây dựng hố chôn lấp CTR phải theo quy chuẩn thiết kế kích thước, độ dốc, lớp chống thấm đáy vách, xử lý nước rò rỉ, khí gas quy định tiêu chuẩn liên quan khác Ngoài số giải pháp công nghệ nêu trên, nên nghiên cứu, cân nhắc công nghệ mới, tiên tiến số nước áp dụng mang lại hiệu để đưa vào áp dụng Ví dụ công nghệ xử lý phương pháp nhiệt phân khí hóa để thu hồi lượng, nâng cao tỷ lệ tái chế, thu giá trị chất thải cao giải tình trạng thiếu nơi chôn lấp Biên soạn: ThS Trần Quang Ninh 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Waste treatment technology in Japan, Golobal Environmental Center Foundation; Decision- Makers Guide To Solid Waste Management, EPA, USA, 1989; Environmental Management in Developing Countries, Volum 2, 1995, Institute for Scientific Co-operation, Tubingen, Federal Republic of Germany; Facts and Fugures on the Environment of Germany 1988/1989, Federal Environmental Agency; Municipal Solid Waste Management in China, Prof Marco J Castaldi; Prof Nickolas J Themelis, Environmental Engineering Columbia University, New York, NY 10027, 9/2005; Warmer Bulletin No: 43/2005, 39/2006, 42/2006, 106/2006; Recycling Organic Waste: From urban pollutant to Farm Resource, Gary Garner, Worldwatch Paper, 1997; Environment Strategy in the East Asia and Pacific Region, World Bank, 2005; Advanced Seminar on Municipal Waste Management and planning within a sustainable development framework, Spain, October, 2004; Handling Municipal Solid Waste, Shuk-wai Fredafung, International Institute Industrial Environmental Economics, Sweden, September 1999; Municipal Solid Waste Management in Hong Kong, Waste Reduction Group, Environmental Protection Department, June, 2006; Tuyển tâp công trình khoa học, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, 2/2000; Quản lý chất thải rắn, GS-TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Trần Thị Kim Thái, Tập 1, Nhà Xuất Xây dựng, Hà Nội, 2001; Báo cáo trạng Môi trường Quốc gia năm 2005, Bộ Tài nguyên Môi trường Báo cáo trạng Môi trường Quốc gia năm 2004, Phần Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên Môi trường; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP Chính phủ, ngày 9/04/2007 quản lý chất thải rắn; Xây dựng xã hội tái chế, Đinh Xuân Hùng, Trần Quang Ninh, số 7/2005 (209); Nâng cao nhận thức môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục bảo vệ Môi trường, Hà Nội, 2003 Kinh tế chất thải, Dự án Kinh tế chất thải, NXB Chính trị Quốc gia, 2005; Báo cáo Hiện trạng Môi trường Việt Nam, 2003, Bộ Tài nguyên Môi trường; Kinh tế Quản lý chất thải Việt Nam, Nguyễn Danh Sơn, Viện Chiến lược Chính sách KH&CN, 2004; Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,, Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Cácphương pháp xử lý chất thải rắn - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 1.

Cácphương pháp xử lý chất thải rắn Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2: Quy trình công nghệ ủ sinh học quy mô công nghiệp    - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 2.

Quy trình công nghệ ủ sinh học quy mô công nghiệp Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3: Hệ thống thiêu đốt chất thải - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 3.

Hệ thống thiêu đốt chất thải Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 4: Công nghệ xử lý chất thải bằng phương pháp ép kiện - Xử lý chất thải bằng công nghệ Hydromex  - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 4.

Công nghệ xử lý chất thải bằng phương pháp ép kiện - Xử lý chất thải bằng công nghệ Hydromex Xem tại trang 9 của tài liệu.
Công nghệ Hydromex (hình 5) nhằm xử lý rác đô thị thành các sản phẩm phục vụ xây dựng, làm vật liệu, năng lượng và các sản phẩm nông nghiệp hữu ích - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

ng.

nghệ Hydromex (hình 5) nhằm xử lý rác đô thị thành các sản phẩm phục vụ xây dựng, làm vật liệu, năng lượng và các sản phẩm nông nghiệp hữu ích Xem tại trang 9 của tài liệu.
III. CHẤT THẢI RẮN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ 1. Tình hình chung trên thế giới  - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

1..

Tình hình chung trên thế giới Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 5: Xử lý chất thải theo công nghệ Hydromex - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 5.

Xử lý chất thải theo công nghệ Hydromex Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 6: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Trung Quốc 3.2. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón của Công Hoà Liên bang Đức   - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 6.

Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Trung Quốc 3.2. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón của Công Hoà Liên bang Đức Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 7: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của CHLB Đức 3.3. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón của Hoa Kỳ  - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 7.

Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của CHLB Đức 3.3. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón của Hoa Kỳ Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 8: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Hoa Kỳ - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 8.

Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Hoa Kỳ Xem tại trang 25 của tài liệu.
IV. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ    - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,
IV. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 9: Hệ thống quản lý chất thải ở một số đô thị Việt Nam - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 9.

Hệ thống quản lý chất thải ở một số đô thị Việt Nam Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình10 : Sơ đồ công nghệ Dano System - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 10.

Sơ đồ công nghệ Dano System Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 11: Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, Nhà máy phân hữu cơ Cầu Diễn, Hà Nội 3.1.3 - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 11.

Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, Nhà máy phân hữu cơ Cầu Diễn, Hà Nội 3.1.3 Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 12: Sơ đồ xử lý rác thải bằng công nghệ Seraphin - Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam,

Hình 12.

Sơ đồ xử lý rác thải bằng công nghệ Seraphin Xem tại trang 39 của tài liệu.

Từ khóa liên quan