0

Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

38 291 0
  • Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 11:34

Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Hà Nội, ngày …tháng … năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 LỜI NÓI ĐẦU Ngày việc ứng dụng kỹ thuật truyền số liệu quan trọng với cuốc sống người, sống phát triển đòi hỏi nhà truyền thông phải có đường truyền lớn để đảm bảo liệu không bị tắc nghẽn hay bị lý Để sâu vào tìm hiểu rõ kỹ thuật truyền số liệu nhóm sinh viên chúng em chọn đề tài “Tìm Hiểu kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25” Kỹ thuật cho phép truyền gói tin liệu theo mục đích sử dụng Mặc dù cố gắng, xong khả có hạn, nên đồ án em chắn nhiều thiếu xót, em mong bảo thêm thầy cô Em xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Quỳnh Trang thầy cô khoa điện tử tận tình giúp đỡ suốt thời gian chúng em thực đồ án Sinh viên thực hiện: Vũ Quốc Toản Nguyễn Hữu Tình Nguyễn Tiến Tùng Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Trang PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH GÓI X.25 1.1 Giới thiệu kỹ thuật mạng X.25 X.25 định nghĩa chuẩn giao diện thiết bị đầu cuối số liệu người sử dụng DTE với thiết bị cuối kênh liệu DCE X.25 có chức vừa điều khiển giao diện DTE/DCE vừa thực chức truyền liệu DTE với node mạng chuyển mạch gói Các mạng X.25 cung cấp lựa chọn cho chuyển mạch ảo cố định X.25 cung cấp dịch vụ tin cậy điều khiển luồng liệu từ node tới node(End to End) Các mạng X.25 có tốc độ tối đa 64Kbps Tốc độ thích hợp với tiến trình truyền thông chuyển giao tệp thiết bị đầu cuối có lượng lưu thông lớn Tuy nhiên với tốc độ không thích hợp với việc cung cấp dịch vụ ứng dụng LAN môi trường WAN Giao thức X.25 ứng dụng mạng chuyển mạch gói công cộng Nhiệm vụ mạng chuyển gói tin đến đích thứ tự đùng địa Để đảm bảo không lỗi gói nhận bên đích, X.25 tiến hành phát chỉnh sửa lỗi Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Hình 1: Sơ đồ mạng X.25 đơn giản 1.2 Đặc điểm kỹ thuật mạng X.25 - Phù hợp môi trường truyền dẫn chất lượng -Băng thông hạn chế, tốc đọ chuẩn X.25 64kbps, nhiên ngày có số mạng X.25 có băng thông lên đến 2Mbps Khoa Điện Tử Kiểu truyền Gói Dạng dịch vụ Dữ liệu Băng thông tối đa 2Mbps Kênh lôgic VC,PVC Báo hiệu UNI X.25 Báo hiệu NNI X.75 Khả di động X.25 mạng di động Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Internet Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Có hỗ trợ PHẦN II: TỔ CHỨC PHÂN LỚP CỦA X.25 2.1 Tổ chức phân lớp cho X.25 X.25 kỹ thuật chuyển mạch gói hoạt động tầng thấp mô hình OSI: tầng vật lý, tầng kiên kết liệu tầng cấp mạng Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Hình 2: Phân lớp cho X.25 -Bản tin thiết bị đầu cuối phân thành gói có chiều dài thông tin địa Sau gói đóng lại thành khung với thông tin hỗ trợ cho việc truyền dẫn hkoong có lỗi Tiếp khung truyền môi trường truyền dẫn Hình 3: kênh logic X.25 2.2 X.25 lớp 1-lớp vật lý Lớp vật lý xác định vấn đề điện, thủ tục kiểu chuyển sử dụng Bao gồm chuẩn CCITT X26/27 EIA( USA Electronic Institue Association ), RS: X.21, X.21 Bis, V.32 … Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Hình 4: Mối quan hệ X.25 với mô hình OSI Lớp vật lý giao tiếp trạm tuyến nối với node (liên quan đến đường truyền DTE DCE) Nó định nghĩa vấn đề báo hiệu điện, kiểu, chuẩn đầu chuyển 2.3 X.25 lớp 2- lớp liên kết liệu Cung cấp đường thông tin điều khiển dòng, lỗi hai đầu cuối tuyến liên lạc Nó tạo điều kiện cho cấp cao làm việc mà không quản ngại việc số liệu bị sai lạc cho cấp để điều khiển luồng Giao thức cấp tuyến sử dụng số khái niệm từ giao thức HDLC (giao thức điều khiển tuyến số liệu cấp cao) Có hai kiểu giao thức X.25 lớp 2: LAP LAPB.LAP có nghĩa là: thể thức xâm nhập tuyến (Link access procedure) Còn LAPB có nghĩa thể thức xâm nhập tuyến có cân (Link access procedure balanced) LAPB hoàn thiện LAP kiểu mà hầu hết người sử dụng 2.3.1 Thể thức khung LAPB Đơn vị tin giao thức LAPB "khung" Hình 6.1 trình bày cấu trúc khung LAPB Trường F chứa byte cờ Khi khung chưa phát đi, byte cỡ liên tục chuyển (byte mẫu nhị phân 01111110) Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Trường "A" chứa địa gói tin Vùng chứa 00000011 (địa A) 00000001 (địa B) Việc sử dụng địa A B mô tả sau Các trường C trường điều khiển khung Nó sử dụng để xác định khung chứa Chú ý hình 6.1.a 6.1.b trường điều khiển dài bits, hình 6.1.c 6.1.d, trường điều khiển dài đến đến 16 bits Đó có thay đổi thêm giao thức mà chưa nhắc tới Kiểu LAPB chuẩn cho phép kích thước cửa sổ tối đa (xem chương dành để giải thích cửa sổ giao thức) số liên tiếp từ tới Một vùng bit cần cho công việc này, ghép khớp trường điều khiển Có thể xảy trường hợp kích thước cửa số lớn hay Để có điều kiểu LAPB mở rộng xác định, trợ giúp kích thước cửa sổ tới 127 Khi cần phải có trường bits Khi trường điều khiển có độ dài thay đổi nhiều điều khoản X.25 không trợ giúp cho phương thức làm việc mở rộng Ở trường hợp hình 6.1.a 6.1.b có trường "I" dùng để chuyển tin giao thức cấp cao gói X.25 cấp 3.Trường FCS chứa dãy kiểm tra khung Nó sử dụng để thu khung kiểm tra để đảm bảo thu mà lỗi Thiết bị phát khung đưa thêm vào FCS, trị số tính toán theo nội dung khung.Cuối có trường "F" khác Cờ xác định điểm cuối khung Hoàn toàn có khả nǎng khung khác sau cờ này, có cờ khung Có vấn đề nảy sinh từ cấu trúc khung Giả sử nội dung khung trường cờ có kiểu bit 01111110, kiểu bít cờ Vì cờ đánh dấu điểm cuối khung, khung không thu xác Để khắc phục vấn đề này, số liệu phát theo cách riêng Nếu nội dung khung chứa bits dãy máy phát bổ sung vào bit sau bit Điều đảm bảo không xảy bit liên tiếp khung Máy thu nhận biết điều máy phát thực hiện, thấy bit theo sau bit biết bit cần bị loại bỏ máy phát đưa thêm vào Kỹ thuật coi kỹ thuật chèn bit Thứ tự bit phải 12345678 Cờ F 01111110 Khoa Điện Tử 12345678 12345678 Địa A bits Điều khiển C 16 bits 16 tới 12345678 FCS Cờ FCS 16 bit s F 01111110 Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Thứ tự bit phải Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 12345678 12345678 12345678 Cờ Địa Điều khiển F 01111110 Thứ tự bit phải Thứ tự bit phải A bits 12345678 16 tới 12345678 FCS Cờ Thông tin INFO C N 16 bits bits tới 16 tới *) Điều Cờ Địa FCS khiển C FCS F A *) 16 01111110 bits bit bit s s 12345678 12345678 đến 16 tới *) Điều Cờ Địa FCS khiển C FCS F A *) 16 01111110 bits bit bit s s 12345678 FCS 16 bit s F 01111110 12345678 Cờ F 01111110 12345678 Cờ F 01111110 *) 16 thể thức khung chứa địa dãy liên tiếp, cho thể thức khung không chứa địa dãy liên tiếp Hình 6.1 Các thể thức khung 2.3.2 Các kiểu khung LAPB Giao thức LAPB xác định kiểu khung thống dùng để chuyển tin theo giao thức LAPB chuyển tin theo giao thức cấp cao hơn.Kiểu khung xác định trường điều khiển Bảng 6.1 trình bày loại trường điều khiển Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 hợp thức LAPB Tuỳ theo phương thức LAPB đưa có hai dạng khác kiểu khung Các chức nǎng khung giữ nguyên, chức nǎng đưa mô tả bảng Thể thức Chuyển tin Lệnh Đáp ứng I (Tin) Mã hoá RR (sẵn RR (sẵn sàng thu) sàng thu) RNR (chưa RNR (chưa Giám sát sẵn sàng thu) sẵn sàng thu) REJ (không REJ (không chấp nhận) chấp nhận) SABM (thiết lập phương thức cân không đồng bộ) DISC Cắt tuyến nối (giải toả) Không DM (phương đánh số thức không đấu nối) UA (xác nhận không đánh số FRMR (không chấp nhận khung N(S) P N(R) P/F N/R P/F N/R P/F N/R .1 .1 .1 P 0 .1 .0 .0 P F 0 F 1 F 0 1 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .1 .1 .1 .1 .0 .0 .1 .1 .0 Bảng 6.1: Thể thức trường điều khiển Chủ yếu có hai kiểu khung: Khung lệnh khung đáp ứng Khung đáp ứng phát để xác nhận công việc thu lệnh Ví dụ khung I khung lệnh Sau thu khung I hay nhiều khung I, đáp ứng cần chuyển để xác nhận rằng, khung khung thu xác Chú ý rằng, khung S khung lệnh khung đáp ứng (trả lời) Chúng sử dụng làm vai trò tuỳ theo điều kiện cụ thể Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Chiều dài dịch vụ Các dịch vụ Số liệu thuê bao gọi Hình 6.11 Gói gọi vào/gói yêu cầu gọi Có hai cụm mã gọi địa DTE bị gọi địa DTE chủ gọi Mỗi địa tới 15 chữ số, chữ số từ tới Thường tối đa 14 chữ số sử dụng 14 chữ số chia thành địa 12 chữ số với chữ số cuối địa cấp Mạng X.25 thường tạo tuyến sở địa 12 chữ số đầu Còn chữ số sau dùng cho địa thực thể riêng DXE có địa Như địa địa DXE chủ gọi địa DXE bị gọi Lý DTE sử dụng đặc điểm DTE thiết bị đấu nối vào mạng có DCE giao tiếp cho mạng Vì thân DCE không bị gọi Tuy nhiên thực tế DTE lẫn DCE bị gọi Các địa thiết lập dạng gói sử dụng thể thức số thập phân mã hoá nhị phân (BCD) Điều có nghĩa chữ số byte: bit cao (8-5) cho chữ số thứ nhất, bit thấp (4-1) cho chữ số thứ hai Địa địa DTE bị gọi Nó địa thiết bị mà thuê bao chủ gọi muốn thiết lập gọi ảo tới Địa thứ địa thuê bao chủ gọi (DTE) Nó địa thiết bị bắt nguồn gói tin Đặc điểm cho phép DTE không chứa địa DTE chủ gọi DCE luôn cần phải bao gồm Như công việc thực X.25 DCE DTE, địa DTE chủ gọi bao gồm hầu hết Một vấn đề nhỏ xảy tổng số chữ số cụm địa DTE chủ gọi bị gọi lẻ nửa byte cuối dùng Quy định chọn số đưa thêm vào để lấp vào nửa byte cuối Tiếp theo địa DTE cụm mã dịch vụ mở đầu byte chiều dài dịch vụ Chiều dài tổng số byte cụm mã dịch vụ phép (chiều dài thay đổi được) Chiều dài tối đa trườngdịch vụ 100 byte Trường dùng để mã hoá thông tin đặc biệt gọi yêu cầu dịch vụ khoảng thời gian tiến hành gọi Các dịch vụ mô tả sau Trường cuối gói trường số liệu thuê bao gọi (CUD) Trường chứa số liệu tuỳ chọn, truyền dẫn không biến đổi DCX chủ gọi bị gọi gói gọi vào thông thường/các gói yêu cầu gọi trường CUD dài 16 byte tối đa Nếu dịch vụ "chọn nhanh" sử dụng trường dài tới 128 bytes Dịch vụ chọn nhanh dịch vụ có trường dịch vụ gói Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Trường CUD dùng cho nhiều mục đích khác tuỳ theo ứng dụng Một ứng dụng chung để cung cấp khả nǎng tạo lập địa mở rộng phần tuyến gọi bao gồm mạng không dùng X.25 Nếu gọi phía thu gói gọi vào/gói yêu cầu gọi chấp nhận gói thị gọi đấu nối/cuộc gọi tiếp nhận phát trả lời Hình 6.12 mô tả thể thức gói thị gọi đầu nối/cuộc gọi tiếp nhận Lưu ý có hai dạng gói đấu nối gọi/tiếp nhận gọi Thể thức thông thường chứa cực đại bytes trường số liệu thuê bao bị gọi Thể thức mở rộng có bytes (nếu địa dịch vụ chiều dài dịch vụ địa phải có) chứa trường số liệu thuê bao bị gọi gói gọi vào/gói yêu cầu gọi quy định sử dụng dịch vụ chọn nhanh Các byte Các bit Nhận dạng thể thức Địa nhóm kênh chung logic Địa kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 0 1 Độ dài địa DTE Độ dài địa DTE bị chủ gọi gọi (Các) địa DTE 0 0 Chiều dài dịch vụ Các dịch vụ Số liệu thuê bao bị gọi Hình 6.12 Gói gọi đầu nối/được tiếp nhận Nhắc lại trường GFI có bit gắn nhãn D Nếu chủ gọi có yêu cầu dịch vụ DXE bị gọi có khả nǎng cung cấp cần phải thiết lập bit gói Nếu không bit phải xoá Đáp ứng nhắc nhở cho gói gọi vào/gói yêu cầu gọi gói thị xoá/gói yêu cầu xoá Hình 6.13 mô tả thể thức gói Cũng có hai kiểu biến thể đôí với gói đấu nối gọi gói tiếp nhận gọi Các quy tắc sử dụng địa chỉ, dịch vụ xoá số liệu thuê bao dẫn từ quy tắc gói đấu nối gọi gói tiếp nhận gọi Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Các byte Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Các bit Nhận dạng thể thức Địa nhóm kênh chung logic Địa kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 0 Nguyên nhân giả toả Mã phán đoán lỗi Chiều dài địa Chiều dài địa DTE chủ gọi DTE bị gọi (Các) địa DTE 0 0 Chiều dài dịch vụ Các dịch vụ Số liệu thuê bao xoá Hình 6.13 Gói thị xoá/gói yêu cầu xoá Trường lý giải toả (xoá) dùng để thị lý gọi bị xoá Bảng 6.5 mô tả trị số dùng cho trường nguyên nhân xoá (mong muốn tác giả không bị phạm lỗi) Lưu ý DTE tạo lập trường bit thiết lập Cũng trường lý tái khởi động, tính nǎng mới, quan trọng X.25 Gói xác nhận xoá dùng để xác nhận việc thu gói thị xoá/gói yêu cầu xoá Thể thức mô tả hình 6.14 lại có hai biến thể gói Lúc thể thức gói thông thường sử dụng Gói thể thức mở rộng DCE phát cho DTE dùng liên quan tới dịch vụ "thông tin tính cước" khác dịch vụ tuỳ chọn DTE khởi xướng gọi DTE khởi xướng gọi Khoa Điện Tử Các bit 0 0 0 0 x x x x x x x x Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Địa Không khai thác Lỗi thủ tục hướng Bị gọi không chấp nhận trả cước Đích gọi không tương thích Không chấp nhận chọn nhanh Không lỗi Yêu cầu dịch vụ không hợp lệ Chặn tiếp cận Lỗi thủ tục chỗ ứ tải mạng Không có khả nǎng tiếp cận RPOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Bảng 6.5 Bảng giá trị trường nguyên nhân xoá Các bit Các byte Nhận dạng thể thức Địa nhóm kênh chung logic Địa kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 1 1 Chiều dài địa Chiều dài địa DTE chủ gọi DTE bị gọi (Các) địa DTE Chiều dài dịch vụ Các dịch vụ Hình 6.14 Gói xác nhận xoá Các byte Các bit Nhận dạng thể thức chung Địa nhóm kênh logic Q D 1 Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Các byte P(R) M (P)S Số liệu thuê bao Các bit Nhận dạng thể thức Địa nhóm kênh chung logic Q D Địa kênh logic P(S) P(R) M Số liệu thuê bao (Khi mở rộng module tới 128) D: Bít xác nhận phân phát; Q: Bít định tiêu chuẩn M: Bít tǎng thêm số liệu Hình 6.16 Gói số liệu 2.4.7 Cung đoạn chuyển giao tin Một gọi ảo nhiều thời gian cung đoạn chuyển số liệu Các gói số liệu trao đổi DXE đầu tuyến gọi Hình 6.16 mô tả thể thức gói số liệu Lưu ý lại có hai thể thức xảy Nó tạo ta đánh số dãy mở rộng thông thường Bit M bit thị thêm số liệu Nó dùng để tạo khả nǎng chuyển tin số liệu Các tin dài gói cấp mạng đơn Bảng tin chia thành gói cấp mạng gói cuối tạo lập bit M Gói cuối mà bit M thể cuối dãy Khi DXE thu gói số liệu phải phát trở lại cho DXE đầu tin xác nhận gọi Có thể có hai gói, gói RR RNR Hình 6.17 mô tả thể thức gói Gói RNR phát DXE khả nǎng thu thêm gói tin nữa, thường hết tiềm nǎng Gói RR phát DXE có khả nǎng Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 thu tiếp tục gói số liệu Như trước nhắc tới, DTE phát gói REJ cho DCE để yêu cầu phát lại gói số liệu Thể thức hình 6.18 Sự diện bít D dùng để đảm bảo DXE đầu thực thu gói số liệu Vì điều lại cần thiết ? Vấn đề chỗ DXE phát gói số liệu nhận gói trả lời xác nhận RR hay RNR, xác gói từ đâu tới Nếu bit D thiết lập yêu cầu sử dụng dịch vụ "xác nhận phân phát", lớp mạng không phát xác nhận DXE đối phương thu gói số liệu xác nhận điều Các byte Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic 0 Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói P(R) 0 0 (Module 8) Các byte Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic 0 Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 0 0 P(R) D a) Gói RR Các byte Khoa Điện Tử Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic 0 Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Các byte Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói P(R) 0 1 Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic 0 Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 0 1 P(R) D b) Gói RNR (Khi module mở rộng 128) Hình 6.17 Gói RR(a) gói RNR(b) Các byte Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic 0 Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói P(R) 0 a) Module Các byte Khoa Điện Tử Các bit Nhận dạng thể Điạ nhóm kênh thức chung logic 0 Điạ kênh logic Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Nhận dạng kiểu gói 0 0 0 P(R) D b) Module mở rộng 128 Hình 6.18 Gói REJ Các gói cuối liên quan tới cung đoạn chuyển tin gói thị tái lập/yêu cầu tái lập xác định tái lập Hình 6.20 mô tả thể thức gói tin Bảng 6.6 bảng mã hoá trường lý tái lập DTE thiết lập trường bít thiết lập Mã phán đoán lỗi cung cấp thêm thông tin lý tái lập Thể thức gói yêu cầu đǎng xác nhận đǎng mô tả hình 6.21 Các byte Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 0 1 Số liệu thuê ngắt a) Gói ngắt Các byte Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 0 1 b) Gói xác nhận ngắt Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Hình 6.19 Mô tả thể thức gói mgắt xác nhận ngắt DTE khởi xướng DTE khởi xướng Không làm việc tốt Lỗi thể thức phía xa Lỗi thể thức chỗ ứ mạng Lỗi thao tác DTE phía xa Lỗi thao tác mạng Đích không tương thích Mạng không làm việc Các bít 0 0 0 0 x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 Bảng 6.6 Các trị số mã trường lý tái lập Các byte Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 1 1 Lý tái lập Mã đoán lỗi a) Gói thị tái lập yêu cầu tái lập Các byte Khoa Điện Tử Các bit Nhận dạng thể thức Điạ nhóm kênh chung logic Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói 0 1 1 Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 b) Gói xác nhận tái lập Hình 6.20 2.4.8 Trường mã dịch vụ Một số gói cấp mạng có trường dịch vụ chúng Trường mã dịch vụ cho phép DXE chủ gọi yêu cầu số dịch vụ dùng lúc thực gọi Trường dịch vụ tạo thành từ hay nhiều "phần tử dịch - vụ" Có dạng phần tử dịch vụ bản.(Hình 6.22) Bit byte phần tử dịch vụ mã hoá kiểu dịch vụ Trong thực tế có số lượng lớn mã phần tử dịch vụ Các kiểu nêu kiểu đáng ý để bổ trợ dịch vụ mạng OSI Byte đầu, byte nhận dạng kiểu dịch vụ, tiếp tới hay nhiều byte trường tham số dịch vụ Các byte Các bit Nhận dạng thể thức 0 0 chung Điạ kênh logic Nhận dạng kiểu gói 1 1 0 1 Chiều dài địa DTE Chiều dài địa DCE Địa DCE DTE 0 0 Chiều dài đǎng Đǎng a) Gói yêu cầu đǎng Các byte Khoa Điện Tử Các bit Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Nhận dạng thể thức 0 0 chung 0 0 0 0 Nhận dạng kiểu gói 1 1 1 Nguyên nhân Phán đoán Chiều dài Chiều dài địa địa DCE DTE Địa DCE DTE 0 0 Chiều dài đǎng Đǎng b) Gói xác nhận đǎng Hình 6.21 Gói yêu cầu xác nhận đǎng Các byte Các bit 0 x x x x x x Trường tham số dịch vụ/ đǎng Loại A Các byte Bit 1 x x x x x x Dịch vụ/ đǎng Trường tham số Loại B Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Các byte Bit 1 x x x x x x Trường tham số dịch vụ/ đǎng Loại C Các byte Bit 1 x x x x x x Chiều dài trường tham số dịch vụ đǎng Trường tham số dịch vụ đǎng Loại C Hình 6.22 Các kiểu phần tử dịch vụ Mở rộng địa bị gọi Dịch vụ đưa thêm vào chuyên đề bổ trợ cho địa OSINSAP (điểm tiếp cận dịch vụ mạng), địa cần nhiều vị trí trường địa DTE bị gọi Byte sau trường mã dịch vụ chiều dài trường tham số (chỉ số byte) Nó nhiều số lượng byte cần để giữ phần mở rộng địa Byte trường tham số chia thành hai vùng Các bit từ tới thị số lượng chữ số phần mở rộng địa (mỗi chữ số đòi hỏi bit) Bit mã hoá kiểu sử dụng phần mở rộng địa sau: Bit Bit Sử dụng mở rộng địa bị gọi 0 Để chuyển toàn địa OSINSAP bị gọi Để chuyển phần địa OSINSAP bị gọi Chỉ thị không chuyển phần mở rộng địa OSI bị gọi 1 Dự trữ Số lượng cực đại chữ số cho phép 32 40 tuỳ thuộc vào điều liên quan tới chiều dài hợp lệ tối đa địa OSINSAP (CCITT ISO bất đồng) Chữ số địa mở rộng ghép vào trường tham số giống địa DTE Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Mở rộng địa chủ gọi Điều giống hệt cấu trúc dịch vụ trước, loại trừ toàn từ "bị gọi" chuyển thành "chủ gọi" Đầu tính cước chọn nhanh Dịch vụ có trường tham số byte Các bit trường tham số đòi hỏi tuỳ theo việc sử dụng dịch vụ Chúng xác định sau: Thứ tự bit Dịch vụ yêu cầu Đảo tính cước Nếu mạng dùng tính cước cho chủ gọi (tức PSS), đảo tính cước để cước tính cho DXE bị gọi thay cho DXE chủ gọi Hạn chế trả lời Chỉ trả lời bit thiết lập để xoá gọi Chọn nhanh Nó xác định trường số liệu mở rộng thuê bao chủ gọi trường số liệu thuê bao xóa có hiệu lực sử dụng Tất bit khác byte cần lập "O" chúng phân phối cho dịch vụ tương lai nghi thức Thu xếp kích cỡ gói Byte đầu trường tham số kích cỡ tối đa gói số liệu từ DXE bị gọi, byte thứ kích cỡ tối đa gói số liệu từ DXE chủ gọi Các trị số có trường là: 00000100 = 16 bytes 00000101 = 32 bytes 00000110 = 64 bytes 00000111 = 128 bytes 00001000 = 256 bytes 00001001 = 512 bytes 00001010 = 1024 bytes 00001011 = 2048 bytes 00001100 = 4096 bytes Nếu đấu nối có tham số trường dịch vụ DXE chủ gọi yêu cầu sử dụng kích cỡ gói tối đa DXE bị gọi xem xét giá trị nhờ chuyển phần tử dịch vụ theo gói đầu nối/tiếp nhận gọi (nếu gọi tiếp nhận) Nếu chấp nhận giá trị yêu cầu chuyển giá trị giống Nếu không thu xếp giá trị Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 giảm tới kích cỡ mà quản lý Lưu ý tǎng giá trị loại trừ trường hợp đặc biệt Tất khoản bổ sung cần có khả nǎng trợ giúp cho kích cỡ gói 128 bytes, chủ yếu trợ giúp cho kích cỡ gói Nếu yêu cầu tạo lập kích cỡ gói cực đại 128 bytes DXE bị gọi phép trả lời theo giá trị dành cho 128 bytes Nếu gọi đầu nối/tiếp nhận gọi không bao hàm đáp ứng cho thử gọi thoả thuận kích cỡ gói, điều hàm ý DXE bị gọi chấp nhận kích cỡ gói theo yêu cầu Mặc dù dịch vụ cho phép kích cỡ gói khác thu xếp theo hướng thông thường hai kích cỡ gói Kích cỡ cửa sổ Tham số giống tham số trước Byte đầu trường tham số kích cỡ cửa sổ cho gói số liệu từ DXE bị gọi Byte thứ hai kích cỡ cửa sổ gói số liệu từ DXE chủ gọi Khi sử dụng hệ thống địa dãy thông thường kích cỡ cửa sổ từ tới Còn hệ thống địa dãy mở rộng kích cỡ cửa sổ phạm vi từ đến 127 Hệ thống thoả thuận tham số nhiều kích cỡ gói Ngoài DXE bị gọi chấp thuận giá trị loại trừ trường hợp kích cỡ cửa sổ yêu cầu Tất điều bổ sung cần chấp thuận cho kích cỡ cửa sổ không cần thiết cho Giao thức cho phép DXE bị gọi chuyển giá trị để trả lời cho yêu cầu có giá trị không chấp nhận kích cỡ cửa sổ Thoả thuận loại tiếp thông tối thiểu Điều cho phép DXE chủ gọi yêu cầu mức tiếp thông cho gọi Trường hợp tham số byte đơn, mã hoá loại tiếp thông (tiềm nǎng khác nhau) cho hướng Trễ chuyển tiếp đầu cuối Khoản cho phép DXE thiết lập độ trễ cho gói tin từ đầu tới cuối gọi Byte đầu trường tham số thị số byte sau: 2; Một gói yêu cầu gọi vào/yêu cầu gọi có tất byte, gói đấu nối/tiếp nhận gọi có byte Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Hai byte đầu độ trễ tích góp hai DXE Hai byte chứa độ trễ chuyển yêu cầu Hai byte cuối độ trễ đầu - cuối tối đa chấp nhận Toàn giá trị biểu thị theo ms Thoả thuận xúc tiến số liệu Dịch vụ sử dụng để định dịch vụ xúc tiến số liệu có hiệu lực không Số liệu cần xúc tiến tải gói ngắt, định số liệu gói ngắt dùng hay không Trường tham số phức tạp thêm Bit dịch vụ không sử dụng, bit sử dụng dịch vụ Các bit khác phân phối cho dịch vụ khác tương lai theo đặc tính kỹ thuật nêu Hiện chúng cần mã hoá toàn số 2.5 HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC X.25 X.25 hoạt động dựa sở kênh cố định PVC kênh ảo chuyển mạch SVC PVC thay chức cho kênh liên kết điểm-điểm cố định thiết bị đầu cuối Sử dụng loại kênh này, giao diện có hiệu nhờ sử liên kết đảm bảo không bị trễ gọi SVC sử dụng tối đa mềm dẻo linh hoạt chuyển mạch gói thực tế Hoạt động X.25 theo giai đoạn: giai đoạn thiết lập kênh ảo, giai đoạn trao đổi thông tin giai đoạn phóng kênh ảo Ngay sau thiết lập kênh ảo, số thông báo tóm tắt cấu trúc gói tin node nguồn gửi đến node đích Nếu chấp nhận được, node đích hiển thị thông báo lại cho node nguồn Đường truyền song hướng thiết lập Giai đoạn trao đổi liệu: node nguồn gửi khung thông tin, node đích tiến hành kiểm tra tính hợp lý khung thông qua bit FCS Nếu không hợp lý loại bỏ khung gửi thông báo lại cho node nguồn biết yêu cầu truyền lại Nếu khung hợp lý node tiếp tục thủ tục truyền gửi khung tới node mạng, đòng thời thông báo lại cho node nguồn biết nhận thông tin Node nguồn sau nhận thông báo âm từ node đích, tiếp tục gửi gói tin tiếp theo… Sau kết thúc, kênh ảo giải phóng Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 ... Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Trang PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH GÓI X.25 1.1 Giới thiệu kỹ thuật mạng X.25 X.25 định... Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Internet Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Có hỗ trợ PHẦN II: TỔ CHỨC PHÂN LỚP CỦA X.25 2.1 Tổ chức phân lớp cho X.25 X.25 kỹ thuật chuyển mạch gói hoạt... dạng kiểu gói (PTI), định chức nǎng gói 2.4.2 Các kiểu gói cấp mạng Khoa Điện Tử Điện Tử 2-K3 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Kỹ thuật chuyển mạch gói dùng giao thức X.25 Các gói thiết lập xoá gọi Gói gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25 , Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25 , , Hình 4: Mối quan hệ giữa X.25 với mô hình OSI, Lớp vật lý giao tiếp giữa trạm và tuyến nối với node (liên quan đến đường truyền giữa DTE và DCE). Nó định nghĩa các vấn đề như báo hiệu điện, các kiểu, chuẩn của các bộ đầu chuyển.

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Sơ đồ mạng X.25 đơn giản - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 1.

Sơ đồ mạng X.25 đơn giản Xem tại trang 4 của tài liệu.
1.2. Đặc điểm kỹ thuật mạng X.25. - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

1.2..

Đặc điểm kỹ thuật mạng X.25 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3: kênh logic trong X.25 2.2. X.25 lớp 1-lớp vật lý - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 3.

kênh logic trong X.25 2.2. X.25 lớp 1-lớp vật lý Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2: Phân lớp cho X.25 - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 2.

Phân lớp cho X.25 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4: Mối quan hệ giữa X.25 với mô hình OSI - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 4.

Mối quan hệ giữa X.25 với mô hình OSI Xem tại trang 7 của tài liệu.
Ở trường hợp hình 6.1.a và 6.1.b chỉ có một trường "I" được dùng để chuyển tin của giao thức cấp cao hơn các gói X.25 cấp 3.Trường FCS chứa dãy kiểm tra  khung - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

tr.

ường hợp hình 6.1.a và 6.1.b chỉ có một trường "I" được dùng để chuyển tin của giao thức cấp cao hơn các gói X.25 cấp 3.Trường FCS chứa dãy kiểm tra khung Xem tại trang 8 của tài liệu.
2.3.2. Các kiểu khung LAPB - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

2.3.2..

Các kiểu khung LAPB Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 6.1. Các thể thức khung - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.1..

Các thể thức khung Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 6.1: Thể thức trường điều khiển - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Bảng 6.1.

Thể thức trường điều khiển Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 6.2 Trường tin của FRMR 2.3.5. Thao tác cấp tuyến số liệu - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.2.

Trường tin của FRMR 2.3.5. Thao tác cấp tuyến số liệu Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3-10 mô tả quá trình trình thiết lập một tuyến để đưa tuyến vào cung đoạn chuyển tin, tiếp theo là đưa tuyến quay về cung đoạn lập tuyến - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 3.

10 mô tả quá trình trình thiết lập một tuyến để đưa tuyến vào cung đoạn chuyển tin, tiếp theo là đưa tuyến quay về cung đoạn lập tuyến Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 6.2. Các trị số của cụm mã PTI - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Bảng 6.2..

Các trị số của cụm mã PTI Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 6.3. Trị số của cụm mã GFI - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Bảng 6.3..

Trị số của cụm mã GFI Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 6.4 mô tả giá trị có thể có của cụm mã nguyên nhân tái khởi động trong gói chỉ thị tái khởi động - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Bảng 6.4.

mô tả giá trị có thể có của cụm mã nguyên nhân tái khởi động trong gói chỉ thị tái khởi động Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 6.9 mô tả thể thức của cụm mã chỉ thị tái khởi động/yêu cầu tái khởi động và các gói xác nhận tái khởi động - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.9.

mô tả thể thức của cụm mã chỉ thị tái khởi động/yêu cầu tái khởi động và các gói xác nhận tái khởi động Xem tại trang 21 của tài liệu.
Chỉ có gói khác có liên quan tới cung đoạn này là gói phán đoán lỗi. Hình 6.10 mô tả thể thức của gói này - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

h.

ỉ có gói khác có liên quan tới cung đoạn này là gói phán đoán lỗi. Hình 6.10 mô tả thể thức của gói này Xem tại trang 22 của tài liệu.
a) Gói chỉ thị tái khởi động/gói yêu cầu khởi động - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

a.

Gói chỉ thị tái khởi động/gói yêu cầu khởi động Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 6.10 2.4.6. Thiết lập các cuộc gọi thực - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.10.

2.4.6. Thiết lập các cuộc gọi thực Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 6.12 Gói chỉ cuộc gọi được đầu nối/được tiếp nhận - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.12.

Gói chỉ cuộc gọi được đầu nối/được tiếp nhận Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 6.13. Gói chỉ thị xoá/gói yêu cầu xoá - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.13..

Gói chỉ thị xoá/gói yêu cầu xoá Xem tại trang 26 của tài liệu.
Trường lý do giải toả (xoá) được dùng để chỉ thị lý do vì sao cuộc gọi bị xoá. Bảng 6.5 mô tả các trị số có thể dùng cho trường nguyên nhân xoá (mong muốn của các  tác giả là không bị phạm lỗi) - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

r.

ường lý do giải toả (xoá) được dùng để chỉ thị lý do vì sao cuộc gọi bị xoá. Bảng 6.5 mô tả các trị số có thể dùng cho trường nguyên nhân xoá (mong muốn của các tác giả là không bị phạm lỗi) Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 6.16 mô tả thể thức của gói số liệu. Lưu ýở đây lại có hai thể thức có thể xảy ra - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.16.

mô tả thể thức của gói số liệu. Lưu ýở đây lại có hai thể thức có thể xảy ra Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 6.16. Gói số liệu 2.4.7 Cung đoạn chuyển giao tin  - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.16..

Gói số liệu 2.4.7 Cung đoạn chuyển giao tin Xem tại trang 28 của tài liệu.
b) Gói xác nhận đǎng ký - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

b.

Gói xác nhận đǎng ký Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 6.21. Gói yêu cầu và xác nhận đǎng ký - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.21..

Gói yêu cầu và xác nhận đǎng ký Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 6.22. Các kiểu phần tử dịch vụ - Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25

Hình 6.22..

Các kiểu phần tử dịch vụ Xem tại trang 35 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm