0

Xe buýt hiện đại và thân thiện

41 147 0
 • Xe buýt hiện đại và thân thiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:37

Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCNTP.HCM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BỘ MÔN: TRANG TRÍ NỘI THAT soCQoa Đ ÁN TỐT NGHIỆP Đ Ề T À I: XE BUÝT HIỆN ĐẠI VÀ THÂN THIỆN ịPhương ủn cải tạo trạm điều hành xe buýt Sài Gòn) th ' iâMG ĐH KỶ THUA' AO AO O SM ^b Chuyên ngành :Trang trí nội thất Mã sô" ngành :301 Nội th ất: 06ĐNT1 G VH D: Thầy H O À N G TU Â N SVTH : N G U Y Ễ N V Ă N QUANG Tp.Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2010 GVHD.HOÀNG TUẤN SV: NGƯYẺN VẴN q u a n g MSSV: 106301104 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM mm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN: NGÀNH: NGUYỀN VĂN QUANG TRANG TRÍ NỘI THẤT MSSV: LỚP: 106301104 06ĐNT1 / Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Ngày giao Đồ án tốt nghiệp Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dẫn 1/ HOÀNG TUẤN 2/ Nội dung yêu cầu ĐATN thông qua Bộ môn Ngày tháng năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) PHẨN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng k ết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: GVHD:HOÀNG TUẨN s V: NGUYỄN VĂN QUANG MSSV: 106301104 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCNTP.HCM LỜI CẢM ƠN Đau tien em XIn chan thành cam ơn thây HOANG TUAN tận tình hướng dẫn bảo cho em suốt thời gian thực đồ án tốt nghiệp Trong trình thực đồ án thầy góp ý định hướng sữa chữa lỗi sai sót từ bắt đầu lúc hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô cứa trường Đại học kỹ thuật công nghệ Tp.HCM hết lòng giảng dạy cho chúng em hết khóa học Trao cho em kiến thức quý báu để bước vào sống Một lần em xin chân thành cảm ơn ! GVHD.HOÀNG TUẤN SV: NGUYỄN VĂN QUANG MSSV: 106301104 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM MỤC LỤC Giao nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp Nhận xét giáo viên hướng dẫn Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Tran" Ý nghĩa để tài: Tran" Mục đích nghiên cứu : Tran" Phương hướng nghiên cứu làm việc: Tran" Giới hạn đề t i Tran" Ý nghĩa thiết kế Tran" B.NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NGHIỀN c ứ u CHƯNG Nghiên cứu chung đề tài Tran" Những vân đề đề tài Tran"3 2.1 Một số' nét hệ thông xe buýt TP.HCM: Trang4 2.1.1 Đối tượng chủ y ế u : Tran"4 2.1.2 Độ an toàn lưu thông: Tran" 2.1.3 Thực trạng: Trang 3.1 Tìm hiểu chung trạm chờ xe buýt: Trang5 3.1.1 Vị trí đặt trạm chờ xe buýt: Trang 3.1.2 Yêu cầu trạm chờ xe buýt Trang6 3.1.4 Cách bố trí trạm chờ xe buýt hệ thống giao thông đô thị: .Trang GVHD.HOÀNG TUẤN SV: NGUYỄN VĂN QUANG MSSV: 106301104 Đ ÁN TÔTNGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM 3.1.5 Các phần nhà chờ xe buýt: Tran" 3.1.6 Một số ví dụ trạm chờ xe buýt: Tran" 13 CHƯƠNG n THựC TRẠNG XE BUÝT TP.HCM Thực trạng trạm xe buýt địa bàn thành phô nay: Trang 15 Thực trạng xe buýt nay: Trang 17 2.Thực trạng trạm điều hành xe buýt Sài Gòn: Trang 18 2.1 Nội thết trạng trạm điều h àn h : Trang 24 CHƯƠNG III: KHÔNG GIAN THIET k ế Tran" 26 LMàusắc Trang 26 2.Nhiệm vụ thiết k ế Tran" 26 Ý tưởng chủ đạo .Trang 26 Cụ thể hóa ý tưởng Trang 26 Mặ tổng thể .Tran" 27 Các khu vực thiết k ế 6.1 Khu vực bán vé ghế đợi Tran" 27 Tran" 27 6.2 Khu căng tin Trang28 6.3 Khu nhà vệ sinh Tranơ 29 6.4 Khu điều hành Tran" 30 6.5 Mặt trước trạm điều hành Tran" 31 6.6 Mặt sau trạm điều hành Tran" 31 6.7 Trạm chờ xe buýt điển hình Tran"32 6.8 Trang thiết b ị Tran"33 K ế tlu ận Trang50 Tài liệu tham khảo GVHD HOÀNG TUẤN SV: NGUYỄN VĂN QUANG MSSV: ỉ 06301104 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCNTP.HCM DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 01 : Trang bìa Bảng 02 : Lý chọn đề tài, thực trạng trạm chờ xe buýt Bảng 03 : Thực trạng trạm điều hành xe buýt Sài Gòn Bảng 04 : Vị trí mặt tông thể trạm điều hành Bảng 05 : Phôi cảnh khu vực bán vé Bảng 06 : Phôi cảnh khu vực bán vé Bảng 07 : Phối cảnh khu vực căng tin Bảng 08 : Phối cảnh khu vực căng tin Bảng 09 : Phối cảnh khu vực vệ sinh Bảng 10 : Phôi cảnh khu vực điều hành xe buýt Bảng 11 : Phối cảnh mặt trước trạm điều hành Bảng 12 : Phối cảnh mặt sau trạm điều hành Bảng 13 : Phối cảnh trạm chờ xe buýt Bảng 14 : Chi tiết sản phẩm GVHD:HOẢNG TUẤN SV: NGUYỄN VĂN QUANG MSSV: 106301104 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TAT - GVHD: Giáo viên hướng dẩn - SVTH : Sinh viên thực - MS S V : Mã sô sinh viên - TP.HCM : Thành p h ố Hồ Chí Minh -X H : Xã hội - NXB: Nhà Xuất - NSB: Năm xuất -T G : ỉ ác gia GVHD: HOÀNG TUẤ n SV: NGUYỄN VĂN QUANG MSSV: 106301104 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM TÀI LIỆU THAM KHẢO http://kientructhienkieu.com http://kientrucvang.com http://homedesign.homedd4u.com/ http://www.interiorhcmc.edu.vn7 http://www.dothi.net/ Kiên trúc nhà đẹp- tháng 05 năm 2001.NXB hội kiến trúc sư việt nam Kiên trúc nhà đẹp- tháng năm 2007.NXB hội kiến trúc sư việt nam TG: FRANCISD.K.CHING —NSB-1996 - Thiết kê nội thất —nhà xuất xây dựng TG:Phan tân Hải-Võ đình Diệp-Cao xuân Lương- NSB-Ì991-nguyên lý cấu tạo kiến /77ÍC-NXB trẻ TG: Đình văn Đồng- NSB- 2003- cấu tạo kiến míc-NXB xây dựng Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - Bộ Xây dựng, số tháng 7-2008 GVHD:HOÀNG TUẤN SV: NGUYỄN VĂN QUANG MSSV: 10630Ỉ104 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM A M Ở Đ Ầ U Lý chọn đề tài: Xe buýt phần thiết yếu sống ngày, đóng vai trò quan trọng cấu xã hội nhiều nước, trở thành thói quen thiếu nhiều người dân, đặc biệt cán hưu trí học sinh, sinh viên Ước tính, trung bình ngày xe buýt vận hành 10.000 lượt xe, vận chuyển triệu lượt hành khách, hạn chế 700.000 lượt xe máy tham gia giao thông đường phố Nhưng thời gian sử dụng dài, hầu hết xe buýt và'cơ sở hạ tầng theo xuống cấp nghiêm trọng Gây mỹ quan cho thành phô làm thay đổi nhìn tích cực người dân loại phương tiện Xe buýt không hấp dẫn hành khách có nguyên nhân xe buýt thường gây tai nạn, ô nhiễm môi trường, tài xế tiếp viên thô lỗ với khách Đó ân tượng không đẹp nhiều người dân xe buýt Qua đô án lân muôn thay đổi phần cách nhìn nhận người dân xe buýt Ý nghĩa đề tài : Ngay trung tâm TP.HCM, hành khách phải đợi xe buýt trạm điều hành nhếch nhác, chật chội, hôi hám Trạm điều hành bãi đậu xe buýt gần chợ bến Thành rộng 100m2 ngày phải tiếp nhận 60.000 khách xe buýt Hành khách phải đứng chen chúc đợi xe buýt phần vĩa hè rộng khoảng lm Mục đích nghiên cứu : Cải tạo trạm điều hành xe buýt theo phong cách đại thân thiện với hành khách Để nhắc đên xe buýt Sài Gòn người dân du khách có biểu tượng tốt đẹp lưu lại Phương hướng nghiên cứu làm việc: Định hướng nghiên cứu đề tài khởi nguồn từ không gian kiên trúc ,và yêu tô hình dạng, màu sắc, biểu tượng liên quan đến xe buýt TP.HCM Thu thập, phân tích đánh giá tài liệu thu thập từ nguồn : sách, tài liệu, Internet GVHD HOÀNG TUẤN SV:NGUYẺN VĂN QUANG MSSV:106301104 Trang D ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM Giới hạn đề tài : Nghiên cứu phát triển đề tài theo hường đại, thân thiện Sử dụng màu xanh làm chủ đạo theo tinh thần xe buýt Tp.HCM Hình tượng tiêu biểu TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung Thiêt kê, cải tạo trạm điều hành trang thiết bị bên ố Ý nghĩa thiết kế: Sử dụng gam màu xanh chủ yêu,tạo cảm giác thân thiện an tâm cho hành khách đến với xe buýt Sài Gòn GVHD.HOÀNG TUẤN SV:NGUYẼN văn quang MSSV: 106301104 Trang DÔ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM “Ăn theo” gánh hàng rong, xe ôm biến khu vực thành chợ Rác rưởi bao ni lông vứt đẩy xung quanh trạm điều hành lòng đường, bốc mùi hôi nồng nồng nặc Theo nhân viên trạm, thường xuyên làm vệ sinh khu vực không dọn dẹp nhà vệ sinh trạm tải Cộng thêm ý thức người dân hành khách chưa cao biên trạm điều hành trở thành mớ bòng bong lộn xộn mât mỹ quan, nhât trạm nằm trung tâm thành phô" GVHD.HOÀNG TUẤN SV.NGUYẼN VĂN QUANG MSSV:106301104 Trang 19 D ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DH KTCN TP.HCM Không hành khách mệt mỏi phải đợi xe cảnh nhếch nhác, hám mà tài xế xe buýt khốn khổ thường xuyên thiểu chỗ đậu xe Các tài xế cho biết nhiều không chỗ đậu phải chạy xe loanh quanh tìm chỗ đậu bừa nên thường bị phạt Cũng thiếu chỗ đậu nên thành phô’ cho phép đậu tràn đường xung quanh Trên đường Hàm Nghi, Lê Lai, Thi Sách , xe buýt đậu hàng dài lòng đường làm vướng tầm nhìn khiến khu vực trung tâm thành phố trở nên “ngợp” xe buýt GVHD.HOÀNG TUẤN SV.-NGUYẼN VĂN QUANG MSSV:106301104 Trang 20 ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM Hành khách xe buýt khu vực trạm điều hành xe buýt Sài gòn chen rât dễ xảy tai nạn?ùn tắc giao thông ĨHUVỈẸN TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CỔNG NGHẸ TP.r.CM AOAOOShôb GVHD:HOÀNGTUẤN SV:NGUYỄN VĂN QUANG MSSV:106301104 Trang 21 D ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCNTP.HCM Khu vực bán vé biển hướng dẫn bố trí sơ sài khó nhận biêt Nêu hành khách lần sử dụng dịch vụ công cộng lúng túng không biêt làm để hướng dẫn tuyến xe buýt mà cần ÌI4 l l a l l i GVHD.HOÀNG TUẤN SV.NGUYẼN văn q u an g MSSV: 106301104 Trang 22 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM Nhêch nhác hơn, phía trước ban điều hành trạm bị người dân biến thành nơi buôn bán D ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM 2.1 Nội that trạng trạm điều hành: Tranng thiêt bị bên trạm điều hành bô" trí sơ sài Trang thiêt bị cũ mục nát không sử dụng để y nguyên không tu sữa thay GVHD.HOẢNG TUẨN SV:n g u y ê n vấn q u an g MSSV: 106301104 Trang 24 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD HOÀNG TUẤN TRƯỜNG DH KTCNTP.HCM SV.NGƯYẼN VĂN QUANG MSSV:106301104 Trang 25 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DH KTCN TP.HCM CHƯƠNG III KHÔNG GIAN THIÊT KẾ Màu sắc: Sử dụng gam màu xanh làm chủ đạo tạo cảm giác bình an tin tưởng Gam màu xanh mang đến cảm giác thân thiện tràn ngập sức sông Nhiệm vụ thiết kế: Trên sở công trình trạm điều hành xe buýt cũ phân chia cải tạo lại toàn nội ngoại that công trình Bên nội thất chia làm khu vực đầy đủ chức bến xe thu nhỏ khu vực gồm: khu vực bán vé ghế đợi, khu căng tin, khu vực điều hành nhà vệ sinh Ý tưởng chủ đạo: Ý tửng bao quát cho đề tài sử dụng nhiều khối tròn, cong theo kiểu cua chiêc đồng hồ đường cong mềm mại cánh hoa sen Cụ thể hóa ý tưởng: GVHD:HOÀNG TUẤN SV:NGUYẼN v ă n quang MSSV:106301104 Trang 26 DÔ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DH KTCN TP.HCM Mặt tổng thể: Các khu vực thiết k ế trạm điều hành: 6.1.Khu vực bán vé ghê đợi: GVHD:HOẢNG TUẤN SV:NGUYEN văn quang MSSV:106301104 Trang 27 DÔ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM Do diện tích nhỏ hẹp trạm điều hành thiết kế toàn khu trạm điều hành thông với tạo cảm giác rông rãi hành khách dê dàng nhận biêt khu vực Giảm thiểu tình trạng lộn xộn hành khách gây ra ghi không tìm thây khu vực dịch vụ mà cần Ghê đợi đặt trước quầy vé thuận tiện cho việc xếp hàng mua vé đợi tuyến xe buýt tới Trang bị thêm hình hướng dẫn đưực đặt cao dễ dàng nhận biết theo dõi thông tin từ ban điều hành trạm như: giá vé, tuyến xe, bến đô, tình trạng tắc đường tải để hành khách chọn cho tuyến xe thích hựp 6.2.Khu căng tin: Trong trạm điều hành bô" trí thêm khu căng tin phục vụ nước uống đồ ăn nhanh cho hành khách có nhu cầu, tiện cho hành khách tuyến xe buýt đường dài phải đứng đợi xe lâu Ngoài có căng tin bên trạm giảm tình trạng lộn xộn gánh hàng rong lân chiếm diện tích gây mỹ quan thành phố GVHD: HOẢNG TUẤN SV: NGUYẺN VĂN QUANG MSSV:106301104 Trang 28 ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM 6.3.Khu vực nhà vệ sinh: Được thiêt kê đại, chia làm khu vực cho nam nữ riêng biệt Sử dụng thêm gam màu đỏ hồng tạo thêm hài hòa cho không gian Với khu vệ sinh đại tin hành khách có ý thức việc giữ gìn vệ sinh chung Tăng thêm nét văn minh đại cho thành phô" GVHD:HOÀNG TUẤN SV.NGƯYỄN văn quang MSSV:ỉ06301104 Trang 29 DỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD.HOÀNG TUẤN TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM SV:NGUYỄN VĂN QUANG MSSV:106301104 Trang 30 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM 6.5.Mặt trước trạm điều hành: Mặt trước trạm điều hành sử dụng hình tượng hoa sen biểu tượng thành phố nước nhà 6.6.Mặt sau trạm đỉều hành: Mỡ thêm nhiều cửa cho hành khách chen lấn xe buýt tới, bên lắp đặt thêm hệ thông ghê đợi có hành lang phân cách rõ ràng với khu vực xe buýt đỗ Tránh nguy hiểm cho hành khách xe buýt đưa đón GVHD:HOẢNG TUẤN SV.NGUYẼN văn q u an g MSSV:106301 ì 04 Trang 31 Đ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD.HOÀNG TUẤN TRƯỜNG ĐH KTCNTP.HCM SV.NGUYẼN v ă n quang MSSV:106301104 Trang 32 Đ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KTCN TP.HCM 6.8.Trang thiết bị: 7.Kết luận: Qua đồ án lần muốn cải thiện nhìn người dân khách du lịch hình ảnh xe buýt công cộng Tp Hồ Chí Minh Một loại hình dịch vụ đại văn minh mà bât thành phô" lớn thê" giới có Mà thực tê Việt Nam dần bị xuống câ"p nghiêm trọng khách GVHD.HOÀNG TUẤN SV.NGUYEN văn quang MSSV:106301104 Trang 33 ... NGH1F.P: XE BUÝT HIỆN ĐẠI VÀ THÂN THIỆN (Phương án cải tạo trạm điều hành xe buýt Sài Gòn) B N Ộ I D U N G CHƯƠNG L NGHIÊN c ứ u CHUNG Nghiên cứu chung đề tài : Xe buýt: Xe buýt loại xe dùng chở nhiều... khách xe buýt Hành khách phải đứng chen chúc đợi xe buýt phần vĩa hè rộng khoảng lm Mục đích nghiên cứu : Cải tạo trạm điều hành xe buýt theo phong cách đại thân thiện với hành khách Để nhắc đên xe. .. nhà chờ xe buýt: Tran" 3.1.6 Một số ví dụ trạm chờ xe buýt: Tran" 13 CHƯƠNG n THựC TRẠNG XE BUÝT TP.HCM Thực trạng trạm xe buýt địa bàn thành phô nay: Trang 15 Thực trạng xe buýt nay:
- Xem thêm -

Xem thêm: Xe buýt hiện đại và thân thiện , Xe buýt hiện đại và thân thiện ,

Hình ảnh liên quan

e. Cột biến báo xe Bus và Bảng chỉ dẫn - Xe buýt hiện đại và thân thiện

e..

Cột biến báo xe Bus và Bảng chỉ dẫn Xem tại trang 20 của tài liệu.
Ngoài ra để hình thức phong phú đa dạng thì nên bố trí biển quảng cáo, có thể kết hợp với tấm bao che phía sau. - Xe buýt hiện đại và thân thiện

go.

ài ra để hình thức phong phú đa dạng thì nên bố trí biển quảng cáo, có thể kết hợp với tấm bao che phía sau Xem tại trang 21 của tài liệu.
Trang bị thêm các màn hình hướng dẫn đưực đặt trên cao dễ dàng nhận biết và theo dõi các thông tin mới từ ban điều hành trạm như: giá vé, tuyến xe, bến đô, tình trạng tắc đường quá tải.. - Xe buýt hiện đại và thân thiện

rang.

bị thêm các màn hình hướng dẫn đưực đặt trên cao dễ dàng nhận biết và theo dõi các thông tin mới từ ban điều hành trạm như: giá vé, tuyến xe, bến đô, tình trạng tắc đường quá tải Xem tại trang 36 của tài liệu.
Mặt trước trạm điều hành sử dụng hình tượng hoa sen là biểu tượng của thành phố và của nước nhà. - Xe buýt hiện đại và thân thiện

t.

trước trạm điều hành sử dụng hình tượng hoa sen là biểu tượng của thành phố và của nước nhà Xem tại trang 39 của tài liệu.

Từ khóa liên quan