0

Nội thất nhà hàng nhật bản

35 224 0
  • Nội thất nhà hàng nhật bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:19

m m B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH osQ sl) - ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP VẪN HÓA NHÀ HÀNG NHẬT BẲN Ị Chuyên nghành: Thiết kế Nội Thất Mã số ngành:301(Nội Thất) Ị~ ị THựviẸN, ÃOAOm GVHD : Th.s Phan Trí Thành SVTH : Phạm Thị Hà MSV : 106301028 LỚP 06DNT1 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 m m LỜI CẢM ƠN A ua * ~ỈẾa Ẩ J ¿ í *L L a Ấ «• •*^ộ* iW JLiiiẢ Cứíii ¿ li: •»iffLuj•••Cứ : Ẩ qX dấỉj J ỉ£ ¿ịjã Vỹ dạiỷ ¡.JflíQiíj •••'•»l.4•••:i.x •.Ậ.ÌL•••J2iiií teJJw di*, t «fe •.QỉUÌÌ ¿ti ¿¿IU ¿ềéiim.úJ¡í¿£ ¿lu.' cỷmỷ •••.J.ĩkjji •.ỷXx Cỷíu.ụjfi : Ẩíiợỷ .'.'Lí Ííĩíi JjíiL.f.ếJííftưỊ r¿¿Lut) !>.l*fụ dl tio dïîljL fỷ.í.¡ỷ Iiu.0 ¿ fib.Jt.ili:JjÃUlỊ t i » •**u¿c c £ k i Cjku.1 : í i i c i i : k ò : ¿.VJ j.Míjiiijp* ••tiíii tiíC vj đ ấ i c ••t.lljiv ¿¿il ^.cxi.tiíx jfj¿ ^flxt¡ui j/.íi/lí.:ít.'íf.:.t^ (ti(i.: d w¿* ¿tfC ¿ / ù í ¿ k i Jj.ỵ J.JJ¿^ •••••••••Lllíl.tililj^ Ị A^Xi‘ ^jix ỉí.\JìL.:vJjỊií:.CLiiịỊ ịJiiiỵi.:.C,ji yjti XJ.Vi.:ÁíiV Jb c Ẩ m ) :tiiu : U.Í.L ••üf.x lllt¿.i[ CiíjlCkt JtLvJ.il • íí.ế.ụC I•JJ1J » QL• • J.j¿,¿.a J ẶÁIJ.J J.ÌXÍ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỆ TP HCM NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN : PHẠM THỊ HÀ MSSV : 106301028 NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT lớp : 06 DNT1 Nhiệm vụ (yêu cầu nội dune số liệu ban đầu): N gày giao Đồ án tốt nghiệp : Ngày hoàn thành nhiệm v ụ : Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dẫn / Nội dung yêu cầu ĐATN thông qua Bộ môn Aĩgày tháng năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ M ÔN NGƯỜI HƯỚNG DAN (Kỷ ghi rỗ họ tên) (K \ ghi rổ họ tên) PH ẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ M ÔN Người duyệt (châm sơ b ộ ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Đ iểm tổng kết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: NHẬN XÉT CỦA GIẢO VIÊN HƯỚNG DAN wXcUríí* CíV X X lTl.Ju.Ur.\^ /, ,(^v*Ui^4 ^Íịííúi ••X'tifci•• Í ^ ỊXMắĩtâ, ^ ^ _ o; J.£íSíl & l2u .^tỗTt vlổí 77&Ấ.kiíiTù, (ki- -Sv.Crổi \ k ^ /X X oZ'LirX+~tẨílíh£ v.tó / TC & U v i V-L- ? .Tị}.4Ì £&!.! &£í TẰ.TT yjí ,v.V;ị ¿LỈrứùk\ .V.íVl„TxLíAkị* Cổi .Ì1 v;tẤ ^ ^ ^ ^ ìẨ ^ ^ J í ^.V.X Điểm sô" bans sô" & f3t> " Điểm sô" bans chữ " M kL TP.HCM, ngày.SLtháng / / .năm 20I'd fGV hướng dẫn kỷ ghi rõ họ tên) MỤC LỤC A.MỜĐÀƯ 1 Lý chọn đề tài Ý nghĩa - giá trị đề tà i 3 Mục tiêu nghiên cứu 4 Giới hạn đề tài Tóm tắt nội dung B NỘI DƯNG _ PHẦN 1: Sơ LƯỢC VỀ VAN HÓA, PHONG TỤC TẬP QƯÁNNHẬT BÃN 1.1 Văn hóa, phong tục tập quán Nhật 1.1.1 Văn hóa trà đạo 1.1.2 Hoa Anh Đào - Nét đẹp đặc trưng Nhật Bản 10 1.1.3 Rượu Sake - nét văn hóa ẩm thực người Nhật Bản 11 1.1.4 Sumo 29 1.1.5 Geisha 22 1.1.6 Kimono 12 1.1.7 Manga 23 PHẢN 2: VẢN HÓA, PHONG TỤC - TẬP QUÁN TRONG NỘI THẤT NHẬT BẢN 25 2.1 Tường màu sắc 13 PHẦN 3: ỨNG DỤNG VẢN HÓA PHONG TỤC - TẬP QUÁN TRONG NỘI THẤT NHẬT BẢN 22 3.1 Hồ sơ thiết kế 22 3.2 Nhiệm vụ thiết kế 22 3.3 Đặc trưng thiết kế 22 3.4 ứng dụng vào nội thất nhà hàng 24 - Sảnh 24 - Không gian nhà hàng 25 - Không gian toliet nam 26 - Không gian trà đạo 27 - Khồng gian B ar 28 PHÀN 4: KẾT LUẬN 29 A - MỞ DẦU : Thời nguyên thủy người biết dùng hang động làm chỗ che mưa.che nắng giữ ấm mùa đông chống thú dữ,tiến xa hom bước họ biết dùng thân loại sợi thiên nhiên để dựng nhà che thân.Đến thời đại cùa chung ta đại nhu câu sông đâv người tiến xa hành trình hướng đẹp,và tiện ích không gian sống,một chốn không thê thiếu người.Sau ngày làm việc vất vã bộn bề công việc chung ta thường tìm đên không gian quán cà phê hay nhà hàng để thương thức thoải mái có người phục vụ tận tình để chia sẻ vui buôn sống I rong bôi cành sống phát triễn nay,việc xây dựng không gian bước thể mong muốn hướng tới đẹp chủ nhân người ta thường nói nhà phải giống câu nói đầy hàm ý,ẩn bên chiêu mên.và tự hào vê gỉ thuộc riêng cùa mình,rất thân thương.Mỗi người dân dần ý thức cần thiết cùa kiến trúc sư việc thiết kế lựa chọn phong cách phù hợp với cá tính, điều kiện sờ thích người •Họ nhận thức chuẩn mực công công trình Chinh diêu mà nên hiểu rõ phong cách để tạo giải pháp tốt có tính thâm mỹ cao phù họp với nhu cầu sống 1 Lý chọn đề tàỉ : - Trong thời buổi công nghiệp hóa ngoại nhập nhu cằu thẩm mỹ người ngày cao.Không quan niệm “ăn no mặc ấm ”như ông bà ta xưa mơ ước nữa,mà phải “ăn ngon mặc đẹp”nhưng đẹp vấn đề lớn?Mỗi người có mắt thẩm mỹ,những quan niệm.những nhận định đẹp khác - “ Thẩm mỹ” người diễn tả lời mà cảm nhận trái tim Chính nuôi dưỡng người, hướng người sông tốt hơn, làm cho sống trở nên thi vị đầy màu sắc Một không gian đẹp vậy, không gian không hướng đến đẹp mà phải mang lại cho cảm xúc lạ, thú vị có tràn đầy sức sống, hướng đến tốt hơn, Chính văn hóa đặc trưng văn hóa, phong tục tập quán bật sử dụng tông màu trung tính ,tự nhiên để tạo phông đơn giản mà ta cảm giác xếp hình dạng hình học có thứ tự cấu true them vao đó,những săc màu tự nhiên làm giảm thiểu rôi rắm von rät can thiêt việc tạo nên phong cách Á Đông triết lý giản dị sâu sắc sông - Nếu biết hình thức văn hóa, phong tục tập quán Nhật nhìn thây nhiều Việt Nam sử dụng nhiều dạngrnội that,đồ họa hay phục vụ cho ngành thời trang thê mạnh văn hóa, phong tục tập quán Mong muôn nghiên cứu văn hóa gởi đến với thầy cô bạn bè dạng ứng dụng thiêt kê không gian nhà hàng mang đậm văn hóa, phong tục tập quán Nhật 2 Ý nghĩa - Giá trị đề tài : - Với phát triển kinh tế nước ta kéo theo hàng loạt vân đề nảy sinh cần quan tâm Đó vân đề dân số, môi trường sống, ô nhiễm đồnơ thời xã hội phát triển lúc nhu cầu ăn, mặc, khác vấn đề giao tiếp xã hội dần phát triển theo, nhà hàng dần trở thành điểm đến thông dụng người - Nhật Bản nước gần gủi với Việt Nam ,nằm khu vực miền Đông Nam Á Việt Nam bị Ngàn năm đô hộ nhiều văn hóa có ảnh hưởng,có tương đồng môi trường sống,sinh hoạt nội that Nhật Bản có khác giông Việt Nam,Chúng ta kiên nhẫn đọc hết tiểu luận - Một không gian nhà hàng nghĩa phải mang đến không gian đầm ấm thân thiện,phải tạo cảm giác dễ chịu thư thái Quan trọng hết tạo không gian mang phong cách nét riêng mình.Nội that nhà hàng Nhật giải pháp tốt để thử nghiệm cho không gian nội thất nhà hànơ - Với đề tài : “văn hóa Nhật Bản nội thất Nhà Hàng” Em ứng dụng văn hóa,phong tục tập quán.Nét đặc trưng Nhật vào không gian sống - khônơ gian cụ thể gần gũi với đời sông kinh tê, xã hội ngày Mong với thiết kê mang lại phần phong phú cho không gian nhà hàng khẳng định khả nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu thông qua tư ƠU thẩm mỹ thân 3 Mục tiêu nghiên cứu : - Xã hội Việt Nam bước phát triển hội nhập đa chiều với giới kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, Mức sống người dân ngày cao, trình độ văn hóa trình độ thẩm mỹ ngày phát triển Nhu cầu không gian nội thất phù hợp với sống, không cầu kỳ, phức tạp mang giá trị thẩm mỹ cao quan tâm Xu hướng đại, đơn giản ấn tượng, có phong cách xem hướng tương lai Và đồ án em không nằm xu hướng - Nghiên cứu mạnh văn hóa,phong tục tập quán đường nét màu sắc vật liệu chuyển động gắn kết văn hóa ẩm thực từ đúc kết cô đọng, cảm nhận theo cách riêng ứng dụng vào thiết kế cho nội thất nhà hàng Giới hạn đề tài : - Những nghiên cứu đề tài vận dụng để thiết kế nội thất cho khôn« gian nhà hàng có đầy đủ khu khu trà đạo dành cho n«ười thích yên tĩnh âm cúng không ô nhiễm hay khói thuốc,tiếng ồn khu nhà hàng khu bar tât khu vực không mục đích dành cho gia đình, bạn bè hay tinh nhan ( hai người, bôn người hay nhóm ) Từ rút scí nguyên tắc, phương pháp áp dụng văn hóa.phons tục tập quán thiết k ế để phát triển vận dụng vào loại công trình khác Tóm tắt nội dung : gồm phần Phần 1: Sơ lược văn hóa, phong tục tập quán Nhật Bản Phần 2: Văn hóa, phong tục tập quán kiến trúc nội thất Nhật Bản Phần 3: ứng dụng văn hóa, phong tục tập quán Nhật nội thất B - NỘI DUNG: PHẦN 1: Sơ LƯỢC VỀ VĂN HÓA,PHONG TỤC TẬP QUÁN NHẬT BẢN Nhắc đến Nhật Bản, người ta liên tường đến Sushi,những nhà đồ vật sumo, nàng kỹ nữ Geisha, áo truyền thông kimono biểu tượng truyện tranh manga 1.1 văn hóa, phong tục tập quán N h ật: 1.1.1 văn hóa trà đạo TRA ĐẠO nét đặc trưng văn hóa nhật Nói đến Văn hóa Nhật Bản, ta không nhắc đến trà đạo, thú tiêu khiên mang đậm chất nghệ thuật tiêu biểu Nhật Bản bát đầu bàng việc uống bột trà xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc (960 - 1279) Đến nay, trải qua bao thời đại Trà đạo vân giừ nguyên tắc khát khe điển hình cùa buổi tiệc trà Y nghĩa tinh thân trà đạo thể qua yên tĩnh, nét mộc mạc tinh tế vẻ Nội thất Nhật Bản thiên sử dụng tông màu trung tính, tự nhiên để tạo phông nên đon giản mà ta cỏ thể cảm giác xếp hình dạng hình học có thứ tự câu trúc chi tiết kiến trúc Thêm vào đó, sắc màu tự nhiên làm giảm thiểu nhừng rối rắm vốn cần thiết việc tạo nên phong cách A Đông triết lý giản dị nhung sâu sắc sống Màu sắc Nghệ thuật phưong Đỏng thường trẻo Không giống phương Tây thường sử dụng màu sắc hòa trộn ứng dụng cải tiến khác nhau, nghệ thuật phương Đông thường nguyên mẫu Nghệ thuật phương Tây thường phức tạp, phương Đông hướng đến đơn giàn, mạnh mẽ sinh động Màu đen đôi với phương Tây ko mang ý nghĩa màu, quan trọng thiết kế nội thất phương Đông Xét vê mặt thị giác, màu đen xác định hình thề xếp cấu trúc hình học không gian cách mạnh mẽ Chẳng hạn trường họp khung gỗ đen kết họp chung với giấy tráng vách ngăn kiểu Nhật (shoji) vách ngăn Shoji Một không gian nội thất Nhật Bản thường xếp đường thẳng vuông góc giao cắt Trong tương phản đó, vật thể làm điểm nhấn xuất chặn ngang dòng chảy thị giác Khi có vật trưng bày không gian nội thât Nhật Bản, thường bật lên thể độc lập mạnh mể hình thể ,màu sác chất liệu đặc biệt Một số chất liệu thường xuất thiết kế nội thất kiểu Nhật gỗ tuyết tùng, giấy, gỗ thích, tre, đá vật dụng đan lát Cung kem mọt sô vật trang trí khác vải lụa, chiếu tatamỉ kỉmono obỉ may thêu công phu Văn hoá Nhật tìm kiếm tương phản cân với tất khía cạnh sông, nội thât không ngoại lệ Nội thất hoàn thiện với tương phản cao độ Sự cân hoàn hảo Ví dụ mặt sàn đánh bong vởi thảm trải thô dày, khối hộp trơn nhẵn trưng bày 16 bàn gỗ thô nhám, sỏi trắng bật gờ đá granite đen bóng quanh chiêc chậu tròn Những chiêc đèn treo hình tròn bật lên đường ngang dọc góc cạnh phòng Một kiểu tokonoma với tác phấm nghệ thuật bình gốm , thư pháp Trong ngồi nhà Nhật Bản thường xuất hốc tường trang trí gọi tokonoma Những vật thê đặt thường chia làm hai loại: nhừng vật dụng có hình dạng nguyên mẫu, đồ tự nhiên xép tạo thành mọt nhóm Cũng có thê khồng gian xếp có ý đồ bời số vật dụng, ví dụ cọ thư pháp cắm ống, sỏi trắng đựng đĩa Các trưng bày kiều Nhật thường thay đổi quanh năm Một hôc tường có thê đặt bình hoa phong cách ikebana chậu bonsai thư pháp, ấm trà Chúnệ thường phản ánh mùa năm, dịp lễ tuỳ theo đối tượng khách vieng Và cach trưng bày giản thể khéo léo tinh tế cao độ Theo quan niệm này, tức nhiều, thứ tự xếp hài hoà, có đù không gian cho thứ thứ vị trí cua Phong cách Nhật Bản thiêt kế nội thất phảng phất nét chậm rãi điềm tĩnh thê suốt nhiều kỷ qua Đã có nhiều phát triển vật liệu kỹ thuật tinh thân không gian Nhật Bản không thay đồi nhiều Trong thời đại 17 nhiều thông tin áp lực, không gian sống khiến cho nhiều người có thê tìm thây yên bình nhàn nhã tâm hồn 2.1 Tường màu sắc Người Nhật có xu hướng xử dụng tông màu tự nhiên, màu trầm làm tảng trang trí nội thât Bạn không nên chọn màu trắng sáng mà thay vào chọn màu trăng nhạt, màu be, màu nâu hay tông màu xám Nếu bạn muốn chọn màu sắc trọng tâm cho tường nhà, đồ vật lớn hay phụ kiện bạn nên chon màu nâu đậm, màu đen hay xanh Với đồ vật tạo điềm nhân có kích thước nhỏ bạn sử dụng màu xanh lam, màu hồng, màu hoa cà màu đỏ Tường nhà không nên trang trí họa tiết, hoa văn mà nên dùng màu trơn bạn không nên treo nhiều đồ phụ kiện hay tranh ảnh tường Những vách ngăn giấy có nẹp gỗ tối màu nét đặc trưng kiển trúc Nhật Bản, bạn có thê làm vách ngăn để chia phòng thành không gian nhỏ riêng biệt 18 /^1 Á Cưa sô Nếu có điều kiện bạn nên thiết kế loại cửa sổ tròn, nêu không bạn sử dụng gương tròn đề tạo phong cách “cưa sổ trăng” đạc biẹt người Nhật Rèm cửa phải loại rèm nhỏ gọn màu săc tự nhiên, đơn giản tốt sử dụng loại cửa sổ chớp lật Sàn nhà Loại sàn gô cứng, sàn băng chât liệu tre, gỗ xiđan hay sàn phủ thảm loại tham trai sàn đặc trưng Nhật thảm “tatami” làm từ sợi rơm vải Đồ đạc Không gian yếu tố vô quan trọng thiết kế nội thất Nhật Bản, phòng cân thông thoáng, gọn gàng với nhiều không gian đồ đạc Những vách ngăn sử dụng động đê chia không gian cho mục đích sử dụng Không sử dụng đồ vật qúa cao mà nên sử dụng đồ vật thấp hạn bàn uống trà thấp để người sử dụng ngồi nhĩmg nệm trải sàn nhà thay ngồi ghế 19 Đô đạc gồ tối màu sơn bóng lựa chọn lý tưởng nội thất Nhật Bàn Phụ kiện Trang trí truyền thống người Nhật đặt yếu tố đơn giản gọn nhẹ lên hàng đầu Những vật dụng hàng ngày đơn giản không cầu kỳ chi tiết thể rõ nét văn hóa Nhật Bản Bạn dễ dàng mang thở nước Nhật vào không gian riêng cách chọn nhừng ấm chén uống trà mang phong cách cồ truyền với nhừng loại thảm, nệm đặc trưng Thêm vào đó, số loại trồng nhà đặc trưng, loại tre trúc, phong lan hay cảnh bonsai lựa chọn phù hợp Phong cách trang trí nội thất đơn giản không gây cảm giác nhàm chán người Nhật chắn mang lại trải nghiệm thú vị cho không gian sống bạn 20 Giấy dán tường Đèn trang trí THƯ VIỆN _TRT ,m,3 ì\\
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội thất nhà hàng nhật bản , Nội thất nhà hàng nhật bản ,

Hình ảnh liên quan

Với phong cách nghệ thuật Nhật Bản là những hình ảnh mang tính ước lệ, ẩn dụ cùng những hình khối diễn tả không gian và phát huy hiệu ứng tự nhiên của ánh sáng - Nội thất nhà hàng nhật bản

i.

phong cách nghệ thuật Nhật Bản là những hình ảnh mang tính ước lệ, ẩn dụ cùng những hình khối diễn tả không gian và phát huy hiệu ứng tự nhiên của ánh sáng Xem tại trang 20 của tài liệu.
Đặc trưng thiết kế: Sự kết hợp màu sắc hài hòa và hình dáng nội thất gọn gàng, súc tích với chủ nghĩa khồ hạnh (asceticism) - Nội thất nhà hàng nhật bản

c.

trưng thiết kế: Sự kết hợp màu sắc hài hòa và hình dáng nội thất gọn gàng, súc tích với chủ nghĩa khồ hạnh (asceticism) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Xét vê mặt thị giác, màu đen xác định hình thề và sắp xếp các cấu trúc hình học trong  không gian  một  cách  mạnh  mẽ - Nội thất nhà hàng nhật bản

t.

vê mặt thị giác, màu đen xác định hình thề và sắp xếp các cấu trúc hình học trong không gian một cách mạnh mẽ Xem tại trang 21 của tài liệu.