0

Phân tích thị trường tài chính

22 170 0
  • Phân tích thị trường tài chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 21:50

PTTTTC NỘI DUNG: I CHỨNG KHOÁN TỔNG HỢP II CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG I.CHỨNG KHOÁN TỔNG HỢP Các chứng khoán sử dụng để hình thành chứng khoán tổng hợp Chứng khoán lựa chọn giao sau tổng hợp Hợp đồng hoán đổi Các hợp đồng lãi suất kỳ hạn Các chứng khoán sử dụng để hình thành chứng khoán tổng hợp a b Khái niệm chứng khoán tổng hợp Các loại chứng khoán tổng hợp a Khái niệm  Chứng khoán tổng hợp loại chứng khoán xây dựng việc kết hợp hai nhiều chứng khoán b Các loại chứng khoán tổng hợp Có loại chứng khoán :  Cổ phiếu  Trái phiếu không chịu rủi ro  Các chứng khoán quyền chuộc lại  Chứng khoán tự chọn trả Cổ phiếu   Là chứng thư chứng minh quyền sở hữu cổ đông cty cổ phần Đặc điểm CP: - Không có thời hạn - Được phát hành khi: + Thành lập cty + Huy động thêmvốn - Có loại : + CP phổ thông + CP ưu đãi Các cổ phiếu   Gốc tọa độ biểu giá mua – bán ban đầu cổ phiếu Đường dốc lên giá thay đổi thể quan hệ lời lỗ cổ phiếu mua.còn ngược lại cổ phiếu bán non Lời Cổ phiếu nắm giữ Giá CP Cổ phiếu ngắn hạn Lỗ Hình a BIỂU ĐỒ QUAN HỆ LỖ - LÃI CỦA CÁC CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU - TP hợp đồng nợ ký kết chủ thể phát hành người cho vay - Đặc điểm tờ trái phiếu + Hưởng lãi suất cố định + Ít rủi ro + Được thu hồi vốn gốc đáo hạn + Ưu tiên trả nợ trước công ty giải thể - Các loại trái phiếu: + Trái phiếu Chính phủ + Trái phiếu công ty NỘI DUNG CỦA TỜ TRÁI PHIẾU  Tên đơn vị phát hành  Mệnh giá trái phiếu  Thời hạn đáo hạn trái phiếu  Lãi suất  Một số nội dung khác Các trái phiếu không rủi ro  Do trái phiếu dài hạn giống với khoản vay tín dụng dài hạnNếu trái phiếu không rủi ro lời – lỗ độc lập với giá cổ phiếu Lời Trái phiếu dài hạn quyền chuộc lại Giá CP Trái phiếu ngắn hạn quyền chuộc lại Lỗ Hình b Biểu đồ quan hệ lãi – lỗ ngắn hạn dài hạn trái phiếu không chịu rủi ro phát hành theo giá chiết khấu Quyền chọn (Options) Quyền chọn hợp đồng người mua trao quyền mua hay bán số lượng chứng khoán với giá định trước thời hạn định Quyền chọn (Options) ♦ Đặc điểm quyền chọn: - Người mua quyền có quyền thực hay không thực hợp đồng - Người bán phải thực HĐ người mua yêu cầu - Người mua quyền phải trả cho người bán khoản tiền gọi phí quyền chọn – giá quyền chọn Quyền chọn (Options) Có cách thực hợp đồng:  - Quyền chọn kiểu Mỹ - Quyền chọn kiểu Châu Âu Có loại quyền chọn: - Quyền chọn mua - Quyền chọn bán HĐTL Option phương tiện phòng chống rủi ro & bảo hiểm giá chứng khoán cho nhà đầu tư hữu hiệu Chứng khoán quyền chuộc lại  Khái niệm : chứng khoán cho phép công ty phát hành tự định ngày chuộc lại ( thường giá cao giá thị trường ) Chứng khoán quyền chuộc lại Lời Trái phiếu dài hạn Giá CP Lỗ Trái phiếu ngắn hạn Hình C biểu quan hệ lỗ - lãi dài hạn ngắn hạn trái phiếu quyền chuộc lại với giá thực giá ban đầu Chứng khoán tự chọn trả  Khái niệm : chứng khoán chuộc lại ngày cho công ty phát hành chuộc lại, lại người sở hữu định Chứng khoán tự chọn trả Lời Trái phiếu ngắn hạn tự chọn trả Giá CP Trái phiếu dài hạn tự chọn trả Lỗ Hình d Biểu quan hệ lời – lỗ trái phiếu “ tự chọn trả ” Mối quan hệ phản ánh ràng buộc lô chứng khoán • • • • S – Một cổ phiếu B – Một trái phiếu chiết khấu không chịu rủi ro với giá toán X thời gian đáo hạn T C – Một trái phiếu đướng quyền chuộc lại P – Một trái phiếu tự chọn trả S+P=B+C Chứng khoán lựa chọn giao sau tổng hợp Hợp đồng hoán đổi Hợp đồng lãi suất kỳ hạn Hợp đồng có lãi suất “Chặn trên” “ vòng đệm” ... Khái niệm : chứng khoán cho phép công ty phát hành tự định ngày chuộc lại ( thường giá cao giá thị trường ) Chứng khoán quyền chuộc lại Lời Trái phiếu dài hạn Giá CP Lỗ Trái phiếu ngắn hạn Hình... hồi vốn gốc đáo hạn + Ưu tiên trả nợ trước công ty giải thể - Các loại trái phiếu: + Trái phiếu Chính phủ + Trái phiếu công ty NỘI DUNG CỦA TỜ TRÁI PHIẾU  Tên đơn vị phát hành  Mệnh giá trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thị trường tài chính , Phân tích thị trường tài chính , , b. Các loại chứng khoán tổng hợp

Hình ảnh liên quan

Hình a. BIỂU ĐỒ QUAN HỆ LỖ - LÃI CỦA CÁC CỔ PHIẾU - Phân tích thị trường tài chính

Hình a..

BIỂU ĐỒ QUAN HỆ LỖ - LÃI CỦA CÁC CỔ PHIẾU Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình b. Biểu đồ quan hệ lãi – lỗ ngắn hạn và dài hạn của một trái phiếu không chịu rủi ro được  phát hành theo giá chiết khấu - Phân tích thị trường tài chính

Hình b..

Biểu đồ quan hệ lãi – lỗ ngắn hạn và dài hạn của một trái phiếu không chịu rủi ro được phát hành theo giá chiết khấu Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình C. biểu hiện quan hệ lỗ - lãi dài hạn và ngắn hạn của trái phiếu được quyền chuộc lại  với giá hiện thực bằng giá ban đầu    - Phân tích thị trường tài chính

nh.

C. biểu hiện quan hệ lỗ - lãi dài hạn và ngắn hạn của trái phiếu được quyền chuộc lại với giá hiện thực bằng giá ban đầu Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình d. Biểu hiện quan hệ lời – lỗ của một trái phiếu “ tự chọn trả ”  - Phân tích thị trường tài chính

Hình d..

Biểu hiện quan hệ lời – lỗ của một trái phiếu “ tự chọn trả ” Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan