0

M 255m m 255 05 tính chất cơ học của thanh thép cácbon rèn nóng

10 104 0
  • M 255m m 255 05 tính chất cơ học của thanh thép cácbon rèn nóng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:17

AASHTO M255M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Đặc tính đặc biệt, tính chất học thép cácbon rèn nóng AASHTO M 255M/M 255-05 ASTM A 675/A 675M-03 LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO M255M AASHTO M255M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Đặc tính đặc biệt, tính chất học thép cácbon rèn nóng AASHTO M 255M/M 255-05 ASTM A 675/A 675M-03 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Những đặc trưng kỹ thuật bao gồm chất lượng đặc biệt thép cácbon rèn nóng kích cỡ mặt cắt sản xuất theo yêu cầu tích chất học áp dụng xây dựng 1.2 Các đa dạng theo độ bền thiết kế 310, 345, 380, 415, 450, 485, 515, 550, 620 [45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 and 90] tương ứng với độ bền sức căng giới hạn tối thiểu theo Mpa [ski] Kết cấu kĩ thuật lựa chọn nhà sản xuất để nâng cấp tính chất học theo yêu cầu 1.3 Đặc tính đặc biệt thép cácbon rèn nóng phù hợp với yêu cầu tính chất c học dài thảng Các đoạn kích cỡ theo tiêu chuẩn ASTM A 29/A 29M 1.4 Một vài ứng dụng yêu cầu số mẫu thiết kế sẵn phần yêu cầu bổ sung Chú thích 1: Chất lượng mua bán thép cácbon rèn nóng tùy thuộc vào tính chất học yêu cầu tiêu chuẩn AASHTO M 227M/M 227 1.5 Đặc điểm áp dụng đơn đặt hàng đơn vị SI (như M225M) đơn vị inch- pound Đơn vị SI đơn vị inch- pound không đương lượng cần thiết Đơn vị inch- pound đặt ngoặc đơn để rõ, chúng giá trị áp dụng nguyên liệu đặt hàng theo tiêu chuẩn M225 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Các tiêu chuẩn AASHTO:  M227M/M 227, thép, muội than, chất lượng mua bán, tích chất học  T244, Đánh giá học sản phẩm thép 2.2 Tiêu chuẩn ASTM:  A29/A 29M, thép, muội than hợp kim, sản phẩm rèn nóng thành phẩm nguội, yêu cầu chung  E290, thử uốn cong nửa dành cho nguyên liệu kim loại dẻo THUẬT NGỮ TCVN xxxx:xx AASHTO M255M 3.1 Miêu tả điều kiện 3.1.1 Chất lượng đặc biệt: Các chất lượng đặc biệt sử dụng sử dụng đến tận cùng, phương pháp nhà sản xuất, quy trình chế biến yêu cầu số chất lượng sẵn chất lượng mua bán Sự áp dụng liên qua đến uốn cong bào phoi sử dụng xây dựng việc sử dụng đến tận biện pháp chế tạo cần số yêu cầu đ ược miêu tả phần yêu cầu bổ sung THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 4.1 Những yêu cầu thông số kỹ thuật cho loại vật liệu bao gồm thông tin sau: 4.1.1 Số lượng (khối khúc) 4.1.2 Tên nguyên liệu (thanh rèn nóng chất lượng đặc biệt) 4.1.3 Kích thước (bao gồm chiều dài) 4.1.4 Mặt cắt (tròn, vuông, lục giác, cân,……v.v…) 4.1.5 Mã số thiết kế ngày sản xuất 4.1.6 Cấp độ thiết kế (bảng 2) 4.1.7 Thép phủ chì, yêu cầu (Phần 7.2) 4.1.8 Thép bạc lót đồng, yêu cầu (Phần 7.3) 4.1.9 Báo cáo kiểm tra, yêu cầu (Phần 10) 4.1.10 Yêu cầu bổ sung yêu cầu đặc biệt, yêu cầu, 4.1.11 Ứng dụng gia công Chú thích 2– Sự mô tả theo trật tự ví dụ sau: 5000kg [10000lb] thép cácbon rèn nóng chất lượng đặc biệt, đường kính 25 x 3m [1in x10ft] đường tròn, M255M/M 255, cấp độ 345 [50], phủ đồng, báo cáo kiểm tra yêu cầu, độ thảng đặc biệt S3, bệ lò YÊU CẦU CHUNG 5.1 Sản phẩm giao hàng theo tiêu chuẩn tương ứng với yêu cầu ứng dụng cho chuẩn hành ASTM A29/A 29M YÊU CẦU VÀ SẢN XUẤT 6.1 Quá trình nóng chảy: Thép làm từ số những qua trình sơ cấp sau: phương pháp lò ngang, thép lò thổi ôxy, lò điện Dòng nóng chảy sơ cấp sát nhập tách khí hay tinh luyện riêng biệt tiếp tục với dòng AASHTO M255M TCVN xxxx:xx nóng chảy thứ cấp sử dụng luyện lại qua hàn xỉ điện, hồ quang chân không Khi dòng nóng chảy thứ cấp dùng, độ nóng chảy xác định tất thỏi nung chảy lại từ độ nóng sơ cấp đơn lẻ 6.2 Sự khử ôxy: 6.2.1 Trừ dẫn, thép đúc thép sôi, đậy nắp bán khử, khử hoàn toàn theo lựa chọn nhà sản xuất 6.2.2 Khi yêu cầu, người mua đưa quy trình kĩ thuật khử ôxy theo yêu cầu, phụ thuộc vào độ bền xác định, phương pháp sản xuất người mua, yêu cầu sử dụng đến tận Thép khử ôxy hoàn toàn sản xuất hạt austenitic mịn thô 6.3 Điều kiện: Trừ dẫn, thép giao hàng theo cuộn tròn không tẩy, làm hay phủ dầu Theo yêu cầu nhà sản xuất, làm sách để kiểm tra THÀNH PHẦN HÓA HỌC 7.1 Thép phù hợp với yêu cầu hóa chất bảng 7.2 Thép bọc chì- yêu cầu, chì coi la nguyên tố hóc học thêm vào Khi chì xác định thành phần thêm vào, lọat phần trăm bao gồm từ 0,15- 0,35 giao hàng Thép xác định cách thêm chữ L vào sau mã số thiết kế VD 415L [60L] 7.3 Thép bọc lót đồng: yêu cầu, đồng xác định nguyên tố hóa học thêm vào Thép bạc lót đồng xác định từ “bạc lót đồng” đơn đặt hàng người mua 7.4 Khi kiểm tra độ căng bị loại bỏ theo phần 8.1.1.2, tính quán nguyên tố hóa học với tính chất học mong muốn áp dụng TÍNH CHẤT HỌC 8.1 Kiểm tra độ căng: Bảng Những yêu cầu hóa chất (phân tích nhiệt) Nguyên tố hóa học Tỷ lệ phần trăm Phốt pho, cực đại 0,040 Sun phua, cực đại 0,050 Đồng (Nếu thép đồng yêu cầu), cực tiểu 0,20 Chì (a) a, Khi yêu cầu, đồng nhân tố thêm vào, xem 7.2 8.1.1 Những yêu cầu TCVN xxxx:xx AASHTO M255M 8.1.1.1 Nguyên liệu mẫu thử phải phù hợp với yêu cầu ứng dụng bảng Bảng Yêu cầu sức căng Sức căng Điểm lún cực tiểu (a) Độ giãn nở, cực tiểu % (b) Cấp độ thiết kế MPa ski MPa ski 200mm [8in] Chiều dài đo 50mm [2in] Chiều dài đo 310 [45] 310 tới 380 [45 tới 55] 155 22,5 27 33 345 [50] 345 tới 415 [50 tới 60] 170 25 25 30 380 [55] 380 tới 450 [55 tới 65] 190 27,5 23 26 415 [60] 415 tới495 [60 tới 72] 205 30 21 22 450 [65] 450 tới530 [65 tới 77] 225 32,5 17 20 485 [70] 485 tới 585 [70 tới 85] 240 35 14 18 515 [75] 515 tới 620 [75 tới 90] 260 37,5 14 18 550 [80] 550 nhỏ [80 cực tiểu] 275 40 13 17 620 [90] 620 nhỏ [90 cực tiểu] 380 55 10 14 a, Khi kiểm tra độ căng khoong thể điểm lún (sụt dầm, điểm dấu, biểu đồ ứng suất bién dạng uốn cong gấp) độ lún xác định 0,5% chịu tải co giãn 0,2% độ lệch Yêu cầu Mpa [ski] tối thiểu không thay đổi, báo cáo kiểm tra điểm lún yêu cầu b, Xem mục 8.1.1.3 tới 8.1.1.6 khấu trừ độ co giãn theo kích cỡ khối c, Khi chì yêu cầu, thêm chữ L sau mã số thiết kế, ví du: 310L [45L] 8.1.1.2 Mặt cắt nhỏ 645mm2 [1in2] mặt cắt (bằng phẳng) nhỏ 12,5mm [1/2in] độ dầy đường kính không cần tùy thuộc vào kiểm tra độ căng nhà sản xuất 8.1.1.3 Với nguyên liệu độ dày đường kính 20mm [3/4 in], giảm 0,25% từ phần trăm độ co giãn 200mm [8in] bảng làm cho lần tăng 0,8mm [1/32in] với độ dày đường kính 20mm [3/4in] 8.1.1.4 Với nguyên liệu độ dày đường kính 8mm [5/16in], giảm 2.00 % từ phần trăm độ co giãn 200mm [8in] bảng làm cho lần tăng 0,8mm [1/32in] với độ dày đường kính 8mm [5/16in] 8.1.1.5 Với cấp độ 310, 345, 380, 415 [45, 50, 55, 60 65] với nguyên liệu độ dày đường kính 50mm [2in], khấu trừ 1.00% từ phần trăm độ co giãn 50mm [2in] bảng làm cho lần 25mm độ dày đường kính thành 50mm [2in] độ dày đường kính 8.1.1.6 Với cấp độ 485, 515, 550 620 [70, 75, 80 90] với nguyên liệu độ dày đường kính 50 mm [2in], giảm 1.00% từ phần trăm độ co giãn 50mm [2in] bảng làm cho lần 25mm độ dày đường kính thành 50mm [2in] độ dày đường kính, giảm cực đại 3% AASHTO M255M 8.1.2 TCVN xxxx:xx Mẫu thử 8.1.2.1 Mẫu thử chuẩn bị để kiểm tra từ nguyên liệu dạng cuộn trừ phần yêu cầu bổ sung Các mẫu kéo T244 8.1.2.2 Mẫu thử lấy theo chiều dọc kiểm tra toàn bề dày phận chúng bào phoi đoạn biểu đồ T244 Nếu mẫu thử lấy phù hợp với thước biểu đồ 5, chúng bào phoi từ khoảng từ vị trí trung tâm đến bề mặt 8.1.2.3 Mẫu thử cho mặt cắt mặt phẳng kiểm tra theo khuôn kích thước ghi biểu đồ T244 hai cạnh song song Mẫu thử cho nguyên liệu độ dày đường kính 40mm [1 1/2in] bào phoi tới độ dày 20mm [3/4in] cho độ dài 230mm [9in], chúng phải phù hợp với kích thước biểu đồ T244 8.1.3 Số lần thử: Hai lần kiểm tra thực lần nóng chảy, trừ sản phẩm hoàn tất lần nóng chảy nhỏ 45Mg [50 tấn] lần đủ Tuy nhiên, với nguyên liệu độ dày nhỏ 50mm [2in], nguyên liệu từ lần nóng chảy độ dày khác lớn 9,5mm [3/8in], lần kiểm tra thực hai phần dày mỏng nguyên liệu dạng cuộn (lớn h ơn kích cỡ mục 8.1.1.2) không kể đến chất liệt kê Với nguyên liệu độ dày 50mm [2in], nguyên liệu độ dày khác lớn 25mm [1in], lần kiểm tra thực hai phần dày mỏng nguyên liệu dạng cuộn nghĩa dày 50mm [2in] không kể đến chất liệt kê 8.1.4 Phương pháp thử: Việc thử kéo thực theo T244 dùng phương pháp ứng dụng để xác định điểm lún 8.2 Thử uốn cong: 8.2.1 Những yêu cầu: 8.2.1.1 Những yêu cầu độ cong áp dụng với phẳng (mọi kích cỡ) Các khác độ dày đường kính nhỏ 12,5mm [1/2in], mặt cắt nhỏ 645mm2 [1/2in2] mặt cắt Khi phép thử uốn cong yêu cầu cho kích cỡ khác, yêu cầu bổ sung S6 cần phải 8.2.1.2 Các mẫu thử uốn cong uốn cong phòng nhiệt độ 180 mà không nứt mặt uốn Đường kính quan hệ với độ dày hay đường kính mẫu thử bảng TCVN xxxx:xx AASHTO M255M Bảng Yêu cầu độ uốn cong Tỷ lệ đường kính uốn cong độ dày mẫu thử với độ dày đường kính thanh,mm [in] Cấp độ thiết kế 20 [3/4] Trên 20[3/4] tới 25[1], in Trên 25[1] tới 40[11/2], in Trên 40[11/2] tới 50[2], in Trên 50[2] tới 75[3], in Trên 75[3] tới 125[5], in Trên 125[5] 310 [45] Bằng Bằng ½ 1 345 [50] Bằng ½ 1½ 2½ 3½ 380 [55] ½ 1½ 2½ 3½ 415 [60] ½ 1½ 2½ 3½ 450 [65] 11/2 3½ 485 [70] /2 2½ 3½ 515 [75] 2 3½ 4½ 550 [80] 2½ 3½ 4½ 620 [90] (a) a, Yêu cầu độ uốn cong không yêu cầu cấp độ 620 [90] hợp đồng người mua nhà sản xuất (xem phần yêu cầu bổ sung S6) 8.2.2 Mẫu thử: 8.2.2.1 Mẫu thử uốn cho nguyên liệu độ dày đường kính nhỏ 40mm [11/2in] độ dày của đoạn Với phẳng độ rộng 50mm [2in], độ dày bị giảm xuống 40mm [11/2in] qua việc cán 8.2.2.2 Mẫu thử uốn cong cho nguyên liệu độ dày hay đường kính 40mm [11/2in] bào phay tới độ dày hay đường kính 20mm [3/4in] từ 25mm tới 12,5 mm [tuwf đến 1/2in] mặt cắt Mặt bào phay mẫu thử uốn hai góc tròn với bán kính không 1,6mm [1/16in] cho nguyên liệu độ dày 50mm [2in], không 3,2 mm [1/8in] với nguyên liệu độ dày 50mm [2in] 8.2.3 Số lần thử: Hai lần kiểm tra thực lần nóng chay, trừ sản phẩm hoàn tất lần nóng chảy nhỏ 45Mg [50 tấn] lần đủ Tuy nhiên, với nguyên liệu độ dày nhỏ 50mm [2in], nguyên liệu từ lần nóng chảy độ dày khác lớn 9,5mm [3/8in], lần kiểm tra thực hai phần dày mỏng nguyên liệu dạng cuộn (lớn h ơn kích cỡ mục 8.1.1.2) không kể đến chất liệt kê Với nguyên liệu độ dày 50mm [2in], nguyên liệu độ dày khác lớn 25mm [1in], lần kiểm tra thực hai phần dày mỏng nguyên liệu dạng cuộn nghĩa dày 50mm [2in] không kể đến chất liệt kê 8.2.4 Phương pháp thử: Các thử uốn cong phù hợp với ASTM E 290 TAY NGHỀ, HOÀN THIỆN VÀ MẪU MÃ 9.1 Các sê không phụ thuộc vào bọt khí nhìn thấy được, chia tách bất thường, sai hỏng bề mặt AASHTO M255M TCVN xxxx:xx 9.2 Lớp hoàn thiện bề mặt: thương phẩm rèn nóng đạt cách cuộn tròn nóng xem mục 6.3 theo lựa chọn khử cặn nhà sản xuất 10 CHỨNG NHẬN 10.1 Khi người mua, chứng nhận nhà sản xuất nguyên liệu sản xuất kiểm tra theo tiêu chuẩn với báo cáo vè phân tích nhiệt luyện, yêu cầu độ căng, phép thử uốn, (nếu áp dụng) kết kiểm tra giao hàng Chỉ cần lần báo cáo kiểm tra só lượng nguyên liệu từ lần nóng chảy vận chuyển nhỏ 9Mg [10 tấn] độ dày biến thiên miêu tả mục 8.1.3 8.2.3 không vượt Báo cáo bao gồm tên nhà sản xuất, mã số thiết kê AASHTO ngày sản xuất, cấp độ, số lần nhiệt luyện kích cỡ 10.2 Độ dày sản phẩm kiểm tra không thiết giống độ dày đặt hàng riêng lẻ 10.3 Khi yêu cầu bổ sung ra, báo cáo bao gồm hướng dẫn phù hợp với yêu cầu hay kết kiểm tra yêu cầu liên quan đến giá trị kiểm tra đo 11 CÁC TỪ KHÓA 11.1 Thanh thép cácbon, thép rèn nóng, thép NHỮNG YÊU CẦU BỔ SUNG Một số yêu cầu sau áp dụng người mua rõ hợp đồng, yêu cầu hay đơn đặt hàng Các chi tiết yêu cầu bổ sung chấp thuận văn nhà sản xuất người mua Yêu cầu bổ sung không phủ định yêu cầu đặc điểm kĩ thuật S1 KÍCH CỠ KHỐI S1.1 Thép phù hợp với yêu cầu kích cỡ hạt áutenitic mịn hay thô tiêu chuẩn ASTM A 29/A 29M S2 XỬ LÝ NHIỆT S2.1 Khi yêu cầu, người mua nguyên liệu giảm ứng suất S3 ĐỘ THẲNG ĐẶC BIỆT S3.1 Các theo độ sai số độ thẳng đặc biệt (theo ASTM A 29/A 29M) S4 ĐỘ SẠCH S4.1 Người mua ghi rõ bề mặt khử cặn tẩy làm phun khí TCVN xxxx:xx AASHTO M255M S5 LỚP PHỦ S5.1 Người mua rõ phủ dầu khử cặn S6 YÊU CẦU VỀ ĐỘ UỐN CONG S6.1 Yêu cầu độ uốn cong thêo độ 620 [90] rõ Tỷ lệ độ cong thỏa thuận yêu cầu độ cong cho cấp đọ khác, ghi rõ, theo bảng S7 HẠN CHẾ CÁCBON S7.1 Ở cấp độ 310 [45], 345 [50], 380 [55], 415 [60], cácbon cực đại 0,35% 10 ...TCVN xxxx:xx AASHTO M2 5 5M AASHTO M2 5 5M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Đặc tính đặc biệt, tính chất học thép cácbon rèn nóng AASHTO M 25 5M/ M 255-05 ASTM A 675/A 67 5M- 03 PH M VI ÁP DỤNG 1.1 Những... chuẩn M2 25 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Các tiêu chuẩn AASHTO:  M2 2 7M/ M 227, thép, muội than, chất lượng mua bán, tích chất học  T244, Đánh giá học sản ph m thép 2.2 Tiêu chuẩn ASTM:  A29/A 2 9M, thép, ... người mua 7.4 Khi ki m tra độ căng bị loại bỏ theo phần 8.1.1.2, tính quán nguyên tố hóa học với tính chất học mong muốn áp dụng TÍNH CHẤT CƠ HỌC 8.1 Ki m tra độ căng: Bảng Những yêu cầu hóa chất
- Xem thêm -

Xem thêm: M 255m m 255 05 tính chất cơ học của thanh thép cácbon rèn nóng , M 255m m 255 05 tính chất cơ học của thanh thép cácbon rèn nóng , , 1 Kiểm tra độ căng:

Hình ảnh liên quan

7.1 Thép sẽ phù hợp với những yêu cầu hóa chất chỉ ra ở bảng 1. - M 255m m 255 05 tính chất cơ học của thanh thép cácbon rèn nóng

7.1.

Thép sẽ phù hợp với những yêu cầu hóa chất chỉ ra ở bảng 1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
8.1.1.1 Nguyên liệu như mẫu thử phải phù hợp với những yêu cầu ứng dụng ở bảng 2. - M 255m m 255 05 tính chất cơ học của thanh thép cácbon rèn nóng

8.1.1.1.

Nguyên liệu như mẫu thử phải phù hợp với những yêu cầu ứng dụng ở bảng 2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3. Yêu cầu về độ uốn cong. - M 255m m 255 05 tính chất cơ học của thanh thép cácbon rèn nóng

Bảng 3..

Yêu cầu về độ uốn cong Xem tại trang 8 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm