0

KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

50 520 0
 • KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 08:45

Những bước cơ bản để hoàn thành một luận văn tốt nghiệp của chuyên ngành hóa học. Nghiên cứu chuyên sâu vế tính chất, phương pháp điều chế và tác dụng của nano vàng trong môi trường chitosan. Có nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá cụ thể MỤC LỤC CHƯƠNG I TỔNG QUAN CHƯƠNG II 15 THỰC NGHIỆM 15 CHƯƠNG III 22 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 DANH MỤC HÌNH VE DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Công nghệ nano phát triển vũ bão, ứng dụng tuyệt vời phủ nhận Góp phần giới nano có nano vàng Vì nay, nghiên cứu nano nói chung nano vàng nói riêng vấn đề quan tâm 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ nano mang lại thật nhiều ứng dụng thực tiễn sống tiềm tàng ứng dụng khác đà nghiên cứu phát triển Nano vàng thể vị trí riêng xuất nhiều lĩnh vực Đầu tiên lĩnh vực bảo vệ môi trường xử lý nước thải màng thẩm thấu ngược [3], phát ion kim loại độc hại (Ruud Risel) [7]… Trong lĩnh vực vật liệu: góp phần tạo nên điện trở màng mỏng (Nadejda Krasteva) [8], đầu cảm thụ điện hóa (Shaojun Guo) [9], kết hợp với pentacene tạo nên linh kiện nhớ [10] Lĩnh vực quan trọng không xúc tác: xúc tác vật liệu xốp (Thomas F Jaramillo) [11], kết hợp với ống carbon nano (Yu Shi) [12], xúc tác cho phản ứng oxy hóa CO (Ruud Grisel) [5] … Ngoài ra, lĩnh vực quan trọng thiếu để ta thấy tầm quan trọng, khả tuyệt vời nano vàng lĩnh vực y sinh: bảo vệ ion Li+ nhu cầu cho công nghiệp (Sherine O Obare) [13], đầu cảm biến sinh học biosensor (Wenjuan Wang) [13], bảo vệ DNA, phân tích protein, thí nghiệm hoạt động enzyme, phân tích tế bào (ZhenxinWang) [14], phát quang, tạo ảnh sinh học (B Devika Chithrani) [15], phát góp phần trị bệnh ung thư [15, 31] Trong lĩnh vực y sinh này, nano vàng tiếp tục nghiên cứu để tìm tòi thêm khả tuyệt vời Vậy nano vàng thể tốt vai trò lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nano vàng góp phần lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, cụ thể thành phần quan trọng loại kem dưỡng da để chống lão hóa [32] 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Trong lĩnh vực Nano, người ta chia làm khái niệm: Khoa học Nano, Công nghệ Nano (CNNN) Vật liệu Nano Về thực chất, Việt Nam bước đầu làm quen với ba khái niệm trên, đó, khoa học nano ứng dụng vật liệu nano trước bước Phần CNNN giai đoạn nghiên cứu phòng thí nghiệm, vì, đầu tư cho dạng công nghệ tốn Viện Khoa học Công nghệ VN có bước thích hợp nghiên cứu Khoa học, Công nghệ Vật liệu Nano Cụ thể: Xúc tác có cấu trúc nano sở vàng (Au) triển khai từ năm 2000 cho kết ứng dụng thành công Các xúc tác sở nano vàng ứng dụng cho trình oxy hóa khí thải để giảm thiểu chất độc hại NOx Tuy chưa đưa vào thực tế, công trình nhà khoa học châu Âu đánh giá cao chương trình hợp tác nghiên cứu dài hạn với cộng đồng châu Âu [1] Trung tâm Nghiên cứu triển khai Công nghệ xạ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano Đại học quốc gia TP.HCM hợp tác nghiên cứu chế tạo thành công nano vàng với kích thước hạt từ 16 – 25 nm phương pháp chiếu xạ gamma Co – 60 vào dung dịch HAuCl môi trường chitosan với chất bảo vệ Polyvinylpyrolydone Khoa Hoá ĐH KHTN TP HCM chế tạo thành công nano Au môi trường Ethylenglycol Glycerin Những hạt nano vàng chế tạo phương pháp có hình cầu, độ đồng cao, có độ ổn định sau tháng 1.2 Tổng quan chitosan 1.2.1 Cấu trúc chitosan Chitosan polysacarit mạch thẳng, dẫn xuất chitin, điều chế từ phản ứng deacetyl hoá chitin, nhóm (–NH2) thay nhóm (-COCH3) chitin vị trí C2 Chitosan cấu tạo từ mắt xích D-glucosamin liên kết với liên kết α-(1-4)-glycoside, chitosan gọi poly α-(1-4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose poly α-D- glucosamin OH HO HO OH O O OH O O NH2 O OH NH2 n NH2 Chitosan Hình 1: Công thức cấu tạo chitosan Thực tế, deacetyl hóa thường xảy không hoàn toàn nên phân tử chitosan chứa nhóm acetamido, đưa đến nhiều mức độ deacetyl hóa khác [16] Vì vậy, số tác giả biểu diễn công thức hóa học Chitosan sau [17]: Hình 2: Công thức cấu tạo chitin chitosan 1.2.2 Đặc tính của chitosan • Không độc, tính tương ứng sinh học cao có khả phân huỷ sinh học nên không gây dị ứng không gây phản ứng phụ, không gây tác hại đến môi trường • Cấu trúc ổn định • Tan tốt dung dịch acid loãng (pH
- Xem thêm -

Xem thêm: KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN, KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN, , 2 Chế tạo keo nano vàng trong môi trường chitosan với chất khử TSC, 3 Chế tạo keo nano vàng trong môi trường Sodium tripoliphosphat với chất khử là nano chitosan

Hình ảnh liên quan

Các kết quả nhận được trên bảng 3.1 cho thấy khi không có sự hiện diện của TSC, gần như phản ứng không xảy ra - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

c.

kết quả nhận được trên bảng 3.1 cho thấy khi không có sự hiện diện của TSC, gần như phản ứng không xảy ra Xem tại trang 25 của tài liệu.
Kết quả nhận được từ hình 3.3 cho thấy với hàm lượng muối vàng thấp (ứng với thể tích muối vàng là 0,25 ml), thời gian phản ứng là 10 phút, khi tăng hàm lượng chất khử TSC, đỉnh hấp thu dời gần như không thay đổi - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả nhận được từ hình 3.3 cho thấy với hàm lượng muối vàng thấp (ứng với thể tích muối vàng là 0,25 ml), thời gian phản ứng là 10 phút, khi tăng hàm lượng chất khử TSC, đỉnh hấp thu dời gần như không thay đổi Xem tại trang 26 của tài liệu.
Kết quả ở hình 3.5 với nồng độ muối vàng cao (ứng với thể tích muối vàng là 0,75 ml). Khi tăng nồng độ chất khử từ (0,25; 0,50; 0,75; 1,00 ml), cường độ đỉnh cũng tăng lên từ 0,24775 đến 0,29553; 0,86974; 1,13409 - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả ở hình 3.5 với nồng độ muối vàng cao (ứng với thể tích muối vàng là 0,75 ml). Khi tăng nồng độ chất khử từ (0,25; 0,50; 0,75; 1,00 ml), cường độ đỉnh cũng tăng lên từ 0,24775 đến 0,29553; 0,86974; 1,13409 Xem tại trang 27 của tài liệu.
(1,00 ml) thì đỉnh hấp thu là 528nm nhưng hình dáng phổ không cân xứng, chứng tỏ hạt nano tạo thành trong hệ keo nhiều nhưng kích thước các hạt không đồng đều. - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

1.

00 ml) thì đỉnh hấp thu là 528nm nhưng hình dáng phổ không cân xứng, chứng tỏ hạt nano tạo thành trong hệ keo nhiều nhưng kích thước các hạt không đồng đều Xem tại trang 28 của tài liệu.
Kết quả ở hình 3.7 khảo sát sự hình thành nano vàng theo thời gian. Khi thời gian phản ứng trong lò vi sóng 5 phút với đỉnh hấp thu UV-Vis bước sóng là 521 nm, khi tăng thời gian phản ứng lên 10 phút thì đỉnh hấp thu có bước sóng là 527 nm tức là hạt - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả ở hình 3.7 khảo sát sự hình thành nano vàng theo thời gian. Khi thời gian phản ứng trong lò vi sóng 5 phút với đỉnh hấp thu UV-Vis bước sóng là 521 nm, khi tăng thời gian phản ứng lên 10 phút thì đỉnh hấp thu có bước sóng là 527 nm tức là hạt Xem tại trang 29 của tài liệu.
3.3.3. Sự tạo thành nanochitosan - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

3.3.3..

Sự tạo thành nanochitosan Xem tại trang 33 của tài liệu.
Các kết quả trên bảng 3.2, cho thấy sự hiện diện của TPP thay vì TSC, tất cả các phản ứng tạo nano vàng đều xảy ra - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

c.

kết quả trên bảng 3.2, cho thấy sự hiện diện của TPP thay vì TSC, tất cả các phản ứng tạo nano vàng đều xảy ra Xem tại trang 33 của tài liệu.
Cơ chế cắt mạch để hình thành hạt nhỏ như thế nào ít thấy đề cập trong các tài liệu nói về nano chitosan - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

ch.

ế cắt mạch để hình thành hạt nhỏ như thế nào ít thấy đề cập trong các tài liệu nói về nano chitosan Xem tại trang 35 của tài liệu.
Kết quả ở hình 3.16 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong các điều kiện thể tích muối vàng là 0,25 ml và tỉ lệ TPP: CHI = (1:4), cho thấy rõ ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc lò vi sóng trên sự tạo thành hệ keo nano vàng - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả ở hình 3.16 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong các điều kiện thể tích muối vàng là 0,25 ml và tỉ lệ TPP: CHI = (1:4), cho thấy rõ ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc lò vi sóng trên sự tạo thành hệ keo nano vàng Xem tại trang 36 của tài liệu.
Kết quả ở hình 3.17 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong điều kiện, với thể tích muối vàng là 0,25 ml và tỉ lệ TPP:CHI = (1:5) - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả ở hình 3.17 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong điều kiện, với thể tích muối vàng là 0,25 ml và tỉ lệ TPP:CHI = (1:5) Xem tại trang 37 của tài liệu.
Kết quả thu được ở hình 3.18 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong điều kiện, với thể tích muối vàng là 0,25 ml và tỉ lệ TPP:CHI = (1:6) - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả thu được ở hình 3.18 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong điều kiện, với thể tích muối vàng là 0,25 ml và tỉ lệ TPP:CHI = (1:6) Xem tại trang 38 của tài liệu.
Kết quả thu được ở hình 3.19 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong điều kiện, với tỉ lệ TPP:CHI = (1:6), thể tích muối vàng là 0,50 ml - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả thu được ở hình 3.19 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng trong điều kiện, với tỉ lệ TPP:CHI = (1:6), thể tích muối vàng là 0,50 ml Xem tại trang 39 của tài liệu.
Kết quả thu được ở hình 3.20 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng khi giữ nguyên tỉ lệ TPP:CHI = (1:6), khi tăng thể tích muối vàng là 0,75 ml - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả thu được ở hình 3.20 là phổ UV-Vis của dung dịch nano vàng khi giữ nguyên tỉ lệ TPP:CHI = (1:6), khi tăng thể tích muối vàng là 0,75 ml Xem tại trang 40 của tài liệu.
Kết quả phân tích nhiễu xạ ti aX trên hình 3.21 cho thấy dãy đỉnh phổ, cường độ các đỉnh hoàn toàn phù hợp với phổ chuẩn XRD của kim loại vàng bao gồm các đỉnh d = 2,35535 (2 = 38,20); d=2,04035 (2 = 440); d=1,44350 (2 = 64,60); d=1,23137 (2 = 77,60 ) - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

t.

quả phân tích nhiễu xạ ti aX trên hình 3.21 cho thấy dãy đỉnh phổ, cường độ các đỉnh hoàn toàn phù hợp với phổ chuẩn XRD của kim loại vàng bao gồm các đỉnh d = 2,35535 (2 = 38,20); d=2,04035 (2 = 440); d=1,44350 (2 = 64,60); d=1,23137 (2 = 77,60 ) Xem tại trang 41 của tài liệu.
Ảnh TEM của các mẫu 3c’, 5a’ được trình bày trong hình 3.23.                 - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

nh.

TEM của các mẫu 3c’, 5a’ được trình bày trong hình 3.23. Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 3. 23: Ảnh TEM của mẫu 3c’(với thể tích muối vàng là 0,25 ml). - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

Hình 3..

23: Ảnh TEM của mẫu 3c’(với thể tích muối vàng là 0,25 ml) Xem tại trang 43 của tài liệu.
Ảnh TEM của mẫu 5a’ (hình 3.24) cho thấy kích thước trung bình của hạt nano vàng trong mẫu 5a’ là 20-30 nm, trong đó các hạt có sự thay đổi cấu trúc không còn ở dạng hình cầu mà là hình ovan hoặc hình tam giác - KHOÁ LUẬN NANO VÀNG CHITOSAN

nh.

TEM của mẫu 5a’ (hình 3.24) cho thấy kích thước trung bình của hạt nano vàng trong mẫu 5a’ là 20-30 nm, trong đó các hạt có sự thay đổi cấu trúc không còn ở dạng hình cầu mà là hình ovan hoặc hình tam giác Xem tại trang 44 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm

Trích đoạn